Положення щодо організації роботи з молодими спеціалістами; систематизує основні види діяльності та основні етапи організації роботи малодосвідчених вчителів. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботиСкачати 472.17 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.04.2016
Розмір472.17 Kb.
#2817
ТипПоложення
  1   2
Відділ освіти Криворізької райдержадміністрації

Система роботи
з молодими вчителями

2012 рік


Посібник: Система роботи з молодими вчителями.

Упорядник: Трофименко О.Д., методист районного методичного кабінету відділу освіти Криворізької райдержадміністрації, 2012.

Матеріал посібника розкриває загальні положення щодо організації роботи з молодими спеціалістами; систематизує основні види діяльності та основні етапи організації роботи малодосвідчених вчителів. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи.

Зміст методичного посібника включає багато практичного матеріалу з питань системного підходу до планування та організації роботи буде корисним для працівників методичних кабінетів (центрів), керівників освітніх установ,молодих вчителів та їх наставників.


ЗМІСТ

 1. ВСТУП

 2. Основні завдання методиста в перший рік роботи молодого спеціаліста

 3. Завдань, які обов'язково виконує молодий спеціаліст протягом першого року роботи в школі:

 4. Внутрішньо шкільний контроль(1-3 рік роботи)

 5. Висновки за результатами контролю

 6. Підсумки стажування

 7. Індивідуальний план на навчальний рік

 8. Щоденник взаємного відвідування уроків учителем - наставником у вчителя-стажиста 

 9. Щоденник взаємовідвідування позаурочного заходу учителем наставником у вчителя-стажиста 

 10. Крок до майстерності.

 11. Сім золотих правил для вчителя

 12. Заповіді молодого вчителя-початківця

 13. Пам'ятка вчителя-початківця

 14. Поради досвідчених колег молодому вчителю

 15. Система роботи вчителя

 16. Дидактичні вимоги до уроку

 17. Дидактичні вимоги до уроку

 18. Психологічні вимоги до уроку

 19. Гігієнічні вимоги до уроку

 20. Уміння заходити до класу

 21. Основні функції учителя наставника:

 22. Основні методи роботи, які використовують наставники в школах:

 23. Пам’ятка для наставника

 24. Орієнтовний план роботи наставника з молодим спеціалістом

 25. Діяльність керівників шкіл в роботі з молодими педагогами

 26. Напрямками роботи школи молодого вчителя

 27. План роботи школи професійній адаптації молодих педагогів.ВСТУП

Дослідження свідчать, що процес адаптації молодих учителів до навчальної діяльності значною мірою обумовлений ступенем і характером допомоги, яку молодий учитель отримує від адміністрації школи, досвідчених учителів, колег по роботі.

Наставництво – важлива форма науково-методичної роботи в школі:

 • довірлива бесіда;

 • вивчаємо теоретичний потенціал випускника вузу;

 • складаємо індивідуальний план роботи;

 • відвідування уроків наставниками та колегами;

 • спостереження та аналіз уроків учителів-початківців;

 • тематичні пам’ятки, поради.

Основні завдання методиста в перший рік роботи молодого спеціаліста:

 • організація співпраці з наставником;

 • організація самоосвітньої діяльності

 • молодих вчителів;

 • анкетування та діагностика в кінці навчального року;

 • бесіда за конкретними розділами педагогіки;

 • спільне моделювання системи уроків;

 • організація випереджувального проведення уроків наставником;

 • консультування;

 • відвідування уроків.


Адаптація

На першому етапі адаптації відбувається ознайомлення молодого вчителя з вимогами до професії, його включення в самостійну професійну діяльність, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами навчально-виховного закладу.

Другий етап пов'язаний із процесом подолання труднощів навчальної діяльності й початком формування майстерності молодого вчителя.

Третій етап — це етап високої адаптованості, він є результатом ефективності діяльності молодого вчителя на попередньому етапі. Для цього етапу характерний високий рівень самостійності молодого вчителя, його творчий підхід до навчальної діяльності.

Перелік неодноразово апробованих нами на практиці завдань, які обов'язково виконує молодий спеціаліст протягом першого року роботи в школі:

1.розробка календарно-тематичного планування з урахуванням особливостей класу і навчальних програм ;

2.розробка технологічної картини навчальних заходів за однією з тем навчального курсу з урахуванням результатів вхідного контролю;

3. розробка програми ліквідації прогалин у знаннях учнів з урахуванням вхідного контролю;

4. розробка циклу тестових завдань для проміжного й тематичного контролю;

5. розробка циклу різнорівневих контрольних робіт для проміжного й тематичного контролю;

6. розробка планів уроків різних типів;

Внутрішньо шкільний контроль (І рік)

Оглядовий контроль необхідний для загального ознайомлення з професійним рівнем роботи молодого вчителя, його проводимо після 2—3 тижнів його роботи в школі шляхом відвідування 3—4 уроків з однієї теми. Це дає можливість оцінити рівень ділових якостей педагога, ефективність організації навчально-виховного процесу.

Запобіжний контроль проводимо у жовтні, визначаємо можливі помилки у подальшій роботі вчителя і намагаємось запобігти їм.

На другий рік роботи молодого спеціаліста плануємо персональний контроль, який передбачає вивчення всієї системи діяльності вчителя.

На третій рік здійснюється:

- фронтальний,

- тематичний

- класно-узагальнюючий контроль

Під час організації контролю визначаємо його мету, розробляємо план перевірки, обираємо форми та методи контролю

Висновки за результатами контролю включають:

1. констатацію фактичного стану справ;

2. об'єктивну оцінку цього стану;

3. рекомендації, пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу та ліквідації недоліків, прорахунків;

4. терміни ліквідації недоліків і,якщо необхідно, терміни повторного контролю за виконанням рекомендацій.

Підсумки стажування

Підсумки стажування підбиваємо, як правило, на нараді при директорові щороку в червні. Враховуючи їх, керівництво школи разом з наставником планує навчально-методичну роботу стажиста на другий та третій роки. Програма підвищення загально педагогічного і методичного рівнів стажистів у цей період диференціюється залежно від наслідків стажування за перший рік і результатів діагностування.

Діагностування проводимо в квітні-травні кожного навчального року з метою оцінювання роботи молодого вчителя. Починаючи з кінця першого й початку другого року роботи, активно залучаємо молодих учителів до методичної роботи, плануємо їм конкретні завдання, за можливості залучаємо їх до роботи творчих груп.

Вивченню запитів, інтересів, можливостей молодих учителів сприяє цілеспрямоване їх анкетування.
Індивідуальний план на навчальний рік

Серпень

Планування навчального матеріалу:

1. Види планування: календарне та урочне.

2. Вимоги до сучасного уроку.

3. Складання плану-конспекту уроку.

4. Методичні рекомендації до проведення першого уроку.

5. Обговорення інструктивно-методичних реко­мендацій щодо вивчення шкільних дисциплін.

Вересень

1. Ведення шкільної документації.

Види шкільної документації.

Ведення класного журналу.

2. Єдині вимоги до усного і письмового мовлення учнів.

3. Про причини конфліктів між учителями та батька­ми та як їм запобігти.4. Практичне заняття. Обговорення статті «Навчи дитину вчитися» В. Сухомлинського.

Жовтень

Форми навчання в школі:

1. Урок — основна форма навчання.

2. Структура уроків різних типів.

3. Опрацювання критеріїв результативності роботи вчителя.

Листопад

1. Використання дидактичного та роздаткового матеріалів, наочності на уроках різних типів.

2. Форми і методи, які сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу.

3. Практичне заняття: виготовлення зразків дидак­тичного матеріалу.

Грудень

Нетрадиційні форми проведення уроків та позашкільної роботи з учнями:

1. Види нестандартних уроків.

2. Практичне заняття: розробка позакласного за­ходу.

Січень

1. Виховна спрямованість програмового матеріалу.

2. Форми роботи, які забезпечують виховання працелюбності, духовності.

3.3 історії педагогіки. Іван Огієнко.

4. Практичне заняття: розробка позакласного за­ходу.

Лютий

Організація та види самостійної роботи учнів на уроках:

1. Місце самостійної роботи під час вивчення теми.

2. Проблеми часу на уроці.

3. Практичне заняття: опрацювання пам'ятки для самостійної роботи з підручником.

Березень

1. Забезпечення учнів раціональними прийомами навчальної праці.

2. Формування розумової культури учнів у процесі навчання.

3. Практичне заняття: самоаналіз проведених уроків.

Квітень

1. Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці

2. З історії педагогіки. Софія Русова — педагог, громадський діяч.

3. Практичне заняття: огляд творчих доробків моло­дих учителів.

Травень

Диференційований підхід до навчання:

1. Моделі диференційованого навчання.

2. Різнорівневі завдання.

3. Практичне заняття: розробка диференційованих завдань.

Робота між засіданнями:

1. Робота з батьками: як знайти порозуміння?

2. Становлення молодого вчителя в колективі (взаємовідносини з колегами, адміністрацією)

Щоденник

взаємовідвідування уроків учителем-наставником

у вчителя-стажиста

Дата


Предмет

клас


Тема уроку


Мета, завдання


Учитель


Хто відвідує


Висновки і пропозиції

 1

 

 

 

 хімія

 

 

 

 

 

 Соболь Анастасія Олександрівна

 

Сорока Л.П.

 

 

 


Щоденник

взаємовідвідування позаурочного заходу учителем-наставником у вчителя-стажиста

Дата


Предмет

клас

Тема уроку


Мета, завдання


Учитель


Хто відвідує


Висновки і пропозиції


 1

 

 

 

 хімія

 

 

 

 

 

Соболь Анастасія Олександрівна

 

Сорока Л.П.

 

 

 


Наступним кроком є крок до майстерності.

Кожна професія ставить специфічні вимоги до особистості людини. Які ж вимоги ставить професія молодого спеціаліста?

Успіхи педагогічної праці значною мірою зумовлені розвитком професійних здібностей та професійними знаннями, вміннями, навичками, тобто професійним становленням молодого вчителя в школі.

У професійному становленні молодого вчителя в сучасній школі має місце наявність педагогічних здібностей. Вони складаються з низки компонентів:

дидактичні — мистецтво передавати знання в доступній учням формі;

конструктивні—це коли педагог не використовує готових рецептів, а сам створює їх для кожної конкретної ситуації;

перцептивні потрібні педагогу, щоб вникати у складний внутрішній світ своїх учнів, розуміти їх, бачи­ти світ їхніми очима;

експресивні — вміння свою розповідь пожвавити доречним гумором, дотепом, доброзичливою іронією;

комунікативні — правильний підхід до учнів у процесі навчання й виховання;

здатність до розподілу уваги — широкий обсяг уваги, вміння легко переключатися в разі потреби з одного об'єкта на інші;

акторські — вміння, залежно від обставин і ви­ховних завдань, бути то добрим, то вимогливим, то спокійним тощо;

уміння свідомо контролювати всі свої вчинки, дії й настрої..

Слід зауважити, що всі компоненти педагогічних здібностей тісно пов'язані між собою, доповнюють і зумовлюють один одного. Відсутність одного або навіть кількох компонентів певною мірою може компенсувати активніший розвиток інших компонентів педагогічних здібностей.

Тому наголошуємо, що в процесі стажування моло­дого вчителя велике значення мають його індивідуальні особливості, а саме: характер, темперамент, світогляд, інтереси, нахили, переконання, моральні почут­тя, вольові риси. Адже об'єкт навчання й виховання унікальний — людина, яка в процесі житія зростає ду­ховно й фізично. Педагог керує її духовним зростанням, розвиває світогляд, інтереси, почуття, нахили, навички, моральні звички, її характер, збагачує її моральними цінностями, готує до суспільного життя, творчої праці.

Учитель несе подвійну відповідальність за свій характер бо, по-перше, риси його характеру можуть допомагати або перешкоджати навчально-виховному процесові, а по-друге, під впливом характеру педагога значною мірою формується поведінка й характер його учнів.

Ось чому вчитель повинен мати багато по­зитивних людських рис:  чесність,  порядність, гуманність, доброзичливість, здатність до співчуття й співпереживання тощо. Педагог виховує особистим прик­ладом, своєю поведінкою, своїм способом життя, своїм характерам взаємин з іншими людьми. Дуже небажані в характері вчителя такі риси як егоїзм, брутальність, замкненість, неврівноваженість, корисливість, підступ­ність. Зовнішній вигляд педагога, манера його поведінки, хода, постава—все це має вплив на учня.

Тут доречно згадати вислів видатного фізіолога І. Павлова про те, що хоча психічні властивості особистості характеризуються пластичністю, тобто здатністю під впливом умов життя змінюватись, та це пластичність не воску, а сталі, яка потребує багаторазо­вого впливу для зміни її форми.

Кожен молодий учитель з перших днів своєї педагогічної діяльності разом зі своїм наставником готує «Портфоліо молодого вчителя». Це папка — «настільна книга», в якій зібрано найнеобхідніші по­ради і матеріали, потрібні для становлення молодого вчителя. 
Сім золотих правил для вчителя
1. Треба любити те, що робиш. І йти вперед крок за кроком. (І. Павлов.)

2. Мотивуючи оцінки знань, намагайтеся бути діловим, зацікавленим. Вкажіть учневі, над чим йому варто попрацювати, щоб отримати вищу оцінку.

3. Інтелігентом не можна прикинутися. (Д. Ліхачов.)

4. Увічливість виховується тільки ввічливістю і нічим іншим. (В. Джеме.)

5. «Магічна десятка»: полічіть до десяти, перш ніж дати волю своєму гніву. І він видасться вам безглуздим». (В. Джеме.)

6. Мудрець шукає все в самому собі, нерозумна лю­дина — в іншому. (Конфуцій.)

7. Жодна велика перемога неможлива, якщо їй не передує мала перемога над самим собою. (Л. Леонов.)

8. Перші кроки завжди найважчі. (Р. Тагор.)

Заповіді молодого вчителя-початківця

Заховайся в свою роботу й тоді ніщо не заважати­ме тобі плідно працювати.

Будь привітним — і будеш сміливим.

Не будь зверхнім — і зможеш стати лідером між людьми.

Умій вимагати і прощати.

Вір у здібності кожного учня.

Будь компетентним — і будеш упевненим.

Прагни вдосконалення щомиті — і зможеш вихо­вати особистість.

Вір, що кожного учня можна навчити, тільки для цього потрібен час.

Перетвори процес навчання на радість.

Будь для учня не взірцем, а суперником, тоді він зможе перевершити тебе.Пам'ятка вчителя-початківця

1. Приходьте до кабінету за кілька хвилин до дзво­ника, щоб переконатися, чи все готове до уроку, чи до­бре розставлено меблі, чи чиста дошка, чи підготовлено ТЗН, наочність. Заходьте в клас останнім. Привчайте учнів, щоб вони організовано вітали Вас. Огляньте клас, особливо — недисциплінованих учнів. Намагайтеся по­казати учням красу й привабливість організованого початку уроку, прагніть до того, щоб на це йшло щоразу все менше й менше часу.

2. Не марнуйте час на пошуки сторінки свого пред­мета в класному журналі, це можна зробити на перерві. Не привчайте чергових залишати на столі вчителя запи­ску з прізвищами відсутніх.

3. Енергійно розпочинайте урок. Не ставте запи­тання: «Хто не виконав домашнього завдання?» — це привчає учнів до думки, що домашнє завдання можна не виконувати. Ведіть урок так, щоб кожен учень був постійно зайнятий справою, пам'ятайте: паузи, млявість, байдикування — вороги дисципліни.

4. Захоплюйте учнів цікавим змістом матеріалу, створенням проблемних ситуацій, розумовим напру­женням. Контролюйте теми уроку, допомагайте слаб­ким повірити у свої сили. Тримайте в полі зору весь клас. Особливо стежте за тими, в кого увага нестійка. Запобігайте спробам порушити робочий порядок.

5. Частіше звертайтеся з проханнями, запитання­ми до тих учнів, які намагаються займатися на уроці сторонніми справами.

6. Мотивуючи оцінки знань, намагайтеся бути діловим, зацікавленим. Вкажіть учневі, над чим йому варто попрацювати, щоб отримати вищу оцінку.

7. Наприкінці уроку дайте загальну оцінку класові та окремим учням. Нехай діти відчують задоволення від результатів своєї праці. Намагайтеся помічати позитив­не в роботі недисциплінованих учнів, але не робіть цьо­го надто часто та за незначні зусилля.

8. Закінчуйте урок одразу після дзвоника. Нагадайте про обов'язки чергового.

9. Утримайтеся від зайвих зауважень.

10. У разі недисциплінованості учнів намагайтеся обходитися без допомоги інших. Пам'ятайте: наведення дисципліни з допомогою чужого авторитету не дасть вам користі, а швидше зашкодить. За підтримкою кра­ще зверніться до класу.

Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 132 -> files
91464 -> Досвід педагогів школи з питань впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес Упорядники методичної розробки: директор кнз «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»
files -> «Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»
91464 -> Положення щодо самоосвітньої діяльності вчителя. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків самоосвіти. Зміст методичного посібника включає багато практичного матеріалу з питань самоосвітньої діяльності вчителя
91464 -> Психолого-педагогічний семінар «подорож до міста педагогів»
files -> Методичні знахідки шкіл криворізького району
91464 -> Кроки до майстерності Ділова гра
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей через інтерактивні форми роботи з батьками мелетич Ірина Михайлівна
91464 -> Розв’язування задач з параметрами графічним методом

Скачати 472.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка