Положення про Управління нотаріату Головного управління юстиції у м. Києві, Управління нотаріату є структурним підрозділом Головного управління юстиції у м. КиєвіСкачати 75.76 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір75.76 Kb.
#19502
ТипПоложення
Відповідно до Положення про Управління нотаріату Головного управління юстиції у м. Києві, Управління нотаріату є структурним підрозділом Головного управління юстиції у м. Києві.

Управління нотаріату у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, м. м. Києві та Севастополі.Основними завданнями Управління нотаріату є:

  1. Участь в організації здійснення державної правової політики та сприяння розвитку систем надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

  2. Контроль за законністю діяльності приватних нотаріусів;

  3. Організаційне забезпечення діяльності державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву.


Основними завданнями Управління нотаріату є:

  1. Участь в організації здійснення державної правової політики та сприяння розвитку систем надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

  2. Контроль за законністю діяльності приватних нотаріусів;

  3. Організаційне забезпечення діяльності державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву.


Управління нотаріату відповідно до покладених на нього завдань:

  1. Організовує роботу установ нотаріату, вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює контроль за законністю вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу та державними нотаріусами Київських державних нотаріальних контор;

  2. Забезпечує діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;

  3. Організовує та контролює стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю;

  4. Реєструє приватну нотаріальну діяльність, вносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його;

  5. Веде реєстр нотаріусів округу, надає інформацію до Єдиного реєстру нотаріусів України, забезпечує інформованість зацікавлених органів та осіб з вказаного питання;

  6. Контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;

  7. Готує для подання до Міністерства юс інші України пропозиції щодо визначення граничної чисельності приватних нотаріусів в нотаріальному окрузі;

  8. Готує подання про заходи реагування відносно приватних нотаріусів;

  9. Готує проекти наказів про призупинення діяльності нотаріусів, готує обґрунтовані подання на розгляд Мінюсту щодо анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, представляє інтереси управління в засіданнях комісії;

  10. Здійснює контроль за обігом спеціальних бланків нотаріальних документів приватних нотаріусів;

  11. Готує подання до Мінюсту щодо необхідності виготовлення печаток нотаріусів відповідно до зразків, затверджених Мінюстом;

  12. Готує і надає органам нотаріату методичні та інструктивні матеріали з питань віднесених до компетенції управління юстиції;

  13. Проводить аналітично-методичну роботу, вивчає, узагальнює та скеровує нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз’яснення щодо застосування чинного законодавства з питань вчинення нотаріальних дій;

  14. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань нотаріату, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;

  15. Організовує підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату;

  16. Забезпечує підготовку інформації стосовно діяльності органів нотаріату;

  17. Готує подання про заохочення та застосування дисциплінарних стягнень до працівників державних нотаріальних контор;

  18. Здійснює контроль за обігом спеціальних бланків нотаріальних документів установ нотаріату та приватних нотаріусів;

  19. Розробляє проект Положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру;

  20. Здійснює контроль по дотриманню Положення про додаткові платні послуги правового та технічного характеру;

  21. Здійснює збір та систематизацію інформації про потреби органів нотаріату в засобах оргтехніки, технічного та програмного забезпечення функціонування Єдиних реєстрів, сприяє вирішенню цих питань;

  22. Організовує підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату;

  23. Забезпечує підготовку статистичної звітності щодо розмірів державного мита стягнутого органами нотаріату.

Управління нотаріату відповідно до покладених на нього завдань:

  1. Організовує роботу установ нотаріату, вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює контроль за законністю вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу та державними нотаріусами Київських державних нотаріальних контор;

  2. Забезпечує діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;

  3. Організовує та контролює стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю;

  4. Реєструє приватну нотаріальну діяльність, вносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його;

  5. Веде реєстр нотаріусів округу, надає інформацію до Єдиного реєстру нотаріусів України, забезпечує інформованість зацікавлених органів та осіб з вказаного питання;

  6. Контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;

  7. Готує для подання до Міністерства юс інші України пропозиції щодо визначення граничної чисельності приватних нотаріусів в нотаріальному окрузі;

  8. Готує подання про заходи реагування відносно приватних нотаріусів;

  9. Готує проекти наказів про призупинення діяльності нотаріусів, готує обґрунтовані подання на розгляд Мінюсту щодо анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, представляє інтереси управління в засіданнях комісії;

  10. Здійснює контроль за обігом спеціальних бланків нотаріальних документів приватних нотаріусів;

  11. Готує подання до Мінюсту щодо необхідності виготовлення печаток нотаріусів відповідно до зразків, затверджених Мінюстом;

  12. Готує і надає органам нотаріату методичні та інструктивні матеріали з питань віднесених до компетенції управління юстиції;

  13. Проводить аналітично-методичну роботу, вивчає, узагальнює та скеровує нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз’яснення щодо застосування чинного законодавства з питань вчинення нотаріальних дій;

  14. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань нотаріату, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;

  15. Організовує підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату;

  16. Забезпечує підготовку інформації стосовно діяльності органів нотаріату;

  17. Готує подання про заохочення та застосування дисциплінарних стягнень до працівників державних нотаріальних контор;

  18. Здійснює контроль за обігом спеціальних бланків нотаріальних документів установ нотаріату та приватних нотаріусів;

  19. Розробляє проект Положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру;

  20. Здійснює контроль по дотриманню Положення про додаткові платні послуги правового та технічного характеру;

  21. Здійснює збір та систематизацію інформації про потреби органів нотаріату в засобах оргтехніки, технічного та програмного забезпечення функціонування Єдиних реєстрів, сприяє вирішенню цих питань;

  22. Організовує підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату;

  23. Забезпечує підготовку статистичної звітності щодо розмірів державного мита стягнутого органами нотаріату.

Управління нотаріату має право:

  1. Здійснювати перевірки Київських державних нотаріальних контор, Київського державного нотаріального архіву, приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу;

  2. Залучати в установленому порядку до перевірок роботи приватних нотаріусів завідувачів державними нотаріальними конторами, кваліфікованих нотаріусів, а також представників відділень Української нотаріальної плати за їх згодою;

  3. Залучати в установленому порядку до перевірок роботи установ нотаріату завідувачів державними нотаріальними конторами, кваліфікованих нотаріусів;

  4. Одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на Управління нотаріату, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;

  5. Надавати пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів;

  6. Проводити наради з питань, що віднесені до компетенції відділу.

Управління нотаріату має право:

  1. Здійснювати перевірки Київських державних нотаріальних контор, Київського державного нотаріального архіву, приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу;

  2. Залучати в установленому порядку до перевірок роботи приватних нотаріусів завідувачів державними нотаріальними конторами, кваліфікованих нотаріусів, а також представників відділень Української нотаріальної плати за їх згодою;

  3. Залучати в установленому порядку до перевірок роботи установ нотаріату завідувачів державними нотаріальними конторами, кваліфікованих нотаріусів;

  4. Одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на Управління нотаріату, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;

  5. Надавати пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів;

  6. Проводити наради з питань, що віднесені до компетенції відділу.

Скачати 75.76 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал