Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Турківського району функціїСкачати 174.66 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір174.66 Kb.


Додаток 2

до Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Турківського району


ФУНКЦІЇ

структурних підрозділів місцевого органу виконавчої влади та територіальних органів міністерств і відомств України в рамках територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Турківського району
Місцеві органи виконавчої влади та територіальні органи міністерств і відомств України у територіальній підсистемі єдиної державної системи цивільного захисту Турківського району (надалі – територіальна підсистема) забезпечують, відповідно до затверджених положень про них, виконання таких функцій з питань цивільного захисту.
І. Сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації.
1. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на території району.
2. Забезпечення виконання завдань територіальною підсистемою та її ланками.
3. Розроблення та забезпечення реалізації місцевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.
4. Керівництво створеними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.
5. Підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування.
6. Забезпечення оповіщення виконкомів місцевих рад, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.
7. Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій.
8. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
9. Організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення, організація життєзабезпечення населення.
10. Розроблення на відповідній території заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання в особливий період.
11. Підготовка пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх до ДСНС України.
12. Віднесення відповідно до основних показників суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
13. Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
14. Завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб'єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.
15. Взаємодія з РС ДСНС України щодо виконання завдань цивільного захисту.
16. Організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.
17. Забезпечення функціонування районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальної комісії з їх ліквідації (за потреби).
18. Забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб райдержадміністрацій, суб'єктів господарювання, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
19. Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.
20. Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.
21. Планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.
22. Прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності.
23. Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.
24. Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту.
25. Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з РС ДСНС України, з фонду таких споруд.
26. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.
ІІ. РС Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.
1. Забезпечення на території району координації діяльності, спрямованої на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту.
2. Здійснення управління частинами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, забезпечення готовності сил і засобів оперативного реагування на території району до дій за призначенням у межах компетенції.
3. Здійснення методичного керівництва виконанням заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, контроль їх здійснення.
4. Здійснення інформування місцевих органів виконавчої влади про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, а також методичне керівництво щодо створення і належного функціонування систем оповіщення цивільного захисту різних рівнів.
5. Залучення підрозділів сил цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та координація їх діяльності під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, організація проведення пошуково-рятувальних робіт та здійснення контролю за їх проведенням.
6. Забезпечення гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших деяких видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров'ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків.
7. Надання на запити замовників вихідних даних та вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, необхідних для розроблення проектної документації.
8. Здійснення організації авіаційного пошуку і рятування повітряних суден, що зазнають або зазнали лиха, координація проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт авіаційними силами і засобами місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
9. Участь у межах повноважень у забезпеченні заходів:

з евакуації населення;

медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.


10. Виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій.
11. Проведення просвітницької та практично-навчальної роботи щодо підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту.
12. З'ясування причин виникнення надзвичайних ситуацій, невиконання заходів із запобігання цим ситуаціям, проведення оцінки дій органів управління, сил і засобів цивільного захисту під час виконання рятувальних та інших невідкладних робіт.
13. Здійснення державного нагляду за техногенною і пожежною безпекою.
14. Контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів і норм, а також виконання заходів, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.
15. Перевірка наявності і готовності до використання за призначенням засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, їх утримання та облік.
16. Участь, спільно з органами, які здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, у перевірках із забезпечення умов зберігання, транспортування, знешкодження, утилізації та захоронення небезпечних речовин і виробів, що містять такі речовини.
17. Контроль за накопиченням, збереженням і цільовим використанням місцевого та об'єктового резервів матеріальних та фінансових ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форм власності у межах територіальної підсистеми.
18. Організація взаємодії з навчально-методичними центрами сфери цивільного захисту щодо навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і суб'єктів господарювання, організація розгляду та погодження програм з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, зокрема пожежно-технічного мінімуму та організація і контроль їх виконання.
19. Методичне керівництво і контроль за періодичністю проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту та ведення їх обліку.
20. Участь в атестації в межах компетенції аварійно - рятувальних формувань і рятувальників.
21. Здійснення інших повноважень відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Конституції та законів України.

ІІІ. Відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.
1. Техніко-економічне обґрунтування розміщення об'єктів на території району з урахуванням вимог техногенної безпеки.
2. Передбачення під час формування проектів районного бюджету та програми економічного і соціального розвитку району з урахуванням реальних можливостей та фінансування коштів на виконання заходів щодо створення регіонального матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
3. Забезпечення у встановленому порядку фінансування робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню в межах асигнувань, що передбачаються на цю мету в районному бюджеті.
4. Створення страхових і фінансових резервних фондів, а також незнижуваних ресурсів продуктів харчування та непродовольчих товарів першочергового вжитку, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації.
5. Прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій.
6. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах промисловості на території району.
7. Забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах та інших суб'єктах господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери їх управління.
8. Керівництво створеними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.
9. Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на підприємствах промисловості району.
10. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на підприємствах промисловості району.
11. Розроблення та здійснення на підприємствах промисловості району заходів, спрямованих на забезпечення їх сталого функціонування в особливий період.
12. Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту на підприємствах промисловості району.
13. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період підприємств промисловості району.
ІV. Управління фінансів районної державної адміністрації.
1. Забезпечення в установленому порядку фінансування заходів цивільного захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню в межах асигнувань, що передбачаються на цю мету в районному бюджеті.
2. Створення страхових і фінансових резервних фондів, а також незнижуваних ресурсів продуктів харчування та непродовольчих товарів першочергового вжитку, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації.
3. Передбачення під час формування проектів районного бюджету та програми економічного і соціального розвитку району з урахуванням реальних можливостей та фінансування коштів на виконання заходів щодо створення регіонального матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
V. Сектор житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.
1. Організація нагляду за об'єктами житлово-комунальної сфери.
2. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об'єктам комунальної сфери і майну громадян на території району внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих об'єктів.
3. Створення комплексних схем захисту населених пунктів та об'єктів від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.
4. Організація і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на підвідомчих об'єктах.
5. Забезпечення участі спеціалізованих будівельно-монтажних і проектних організацій, сил та засобів підлеглих формувань у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, включаючи захоронення загиблих.
6. Здійснення моніторингу питної води централізованих систем водопостачання, стічних вод міської каналізаційної мережі та очисних споруд, які перебувають на балансі цих підприємств, та їх техногенного впливу по підтопленню і підняттю рівня ґрунтових вод, а також стану зелених насаджень у населених пунктах району.
VІ. Турківська КЦРЛ.
1. Організація виявлення осередків біологічного зараження, прогнозування масштабів розвитку його наслідків, введення режимів карантину та обсервації, знезаражування виявлених осередків, здійснення заходів екстреної та специфічної профілактики, дотримання протиепідемічного режиму суб'єктами господарювання, лікувальними закладами і населенням.
2. Спостереження, оцінка і прогнозування санітарно-епідемічної ситуації на території району. Організація оперативного контролю за радіоактивним та хімічним забрудненням на межі зон радіоактивного або хімічного забруднення, а бактеріальним - у зонах надзвичайних ситуацій.
3. Розроблення плану медико-санітарного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях або у разі їх виникнення. Удосконалення заходів щодо надання екстреної медичної допомоги та лікування постраждалих у разі надзвичайних ситуацій.
4. Організація і координація робіт з надання екстреної медичної допомоги постраждалому населенню та рятувальникам в зонах надзвичайних ситуацій.
5. Забезпечення роботи з медичної евакуації постраждалого населення і хворих закладів охорони здоров’я із цих зон.
6. Організація та здійснення державного санітарно-епідемічного нагляду та протиепідемічних заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
7. Здійснення контролю за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною обстановкою, якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води і джерел водопостачання.
8. Організація і участь у проведенні санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, формування в районного резерву санітарно-гігієнічних та протиепідемічних засобів.
9. Збирання, узагальнення, аналіз і надання регіональним органам управління територіальної підсистеми та МОЗ відомостей про постраждалих і хворих осіб у зонах надзвичайних ситуацій.
10. Створення необхідного резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
11. Завчасне створення, підготовка і використання існуючих сил та засобів незалежно від форм власності та господарювання.
12. Проведення навчання немедичних працівників методам та навичкам надання домедичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
13. Забезпечення недопущення впливу на здоров'я людей шкідливих факторів навколишнього середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань, санітарна охорона територій та об'єктів у зоні надзвичайної ситуації.
14. Контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією, за місцями захоронення біологічних матеріалів, заражених активними формами бактерій.
15. Організація медичного забезпечення, надання медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій та особовому складу сил цивільного захисту.
VІІ. Відділ освіти районної державної адміністрації.
1. Здійснення заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу та забезпечення виконання завдань цивільного захисту суб'єктами господарювання, що належать до сфери управління.
2. Організація вивчення основ безпеки життєдіяльності, забезпечення відповідними підручниками і посібниками.
VІІІ. Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.
1. Забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги.

2. Організація нарахувань та виплат грошової допомоги населенню, яке постраждало від наслідків надзвичайних ситуацій, у межах асигнувань, передбачених законодавством, та додатково виділених коштів.


ІХ. Відділ культури та туризму районної державної адміністрації.
1. Планування і реалізація заходів щодо запобігання та мінімізації втрат національної культурної спадщини регіону в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
2. Методичне забезпечення аварійно - рятувальних робіт на об'єктах, які становлять культурне надбання національного, регіонального та місцевого значення.
3. Здійснення державного контролю за вивезенням з регіону та ввезенням у регіон культурних цінностей у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Х. Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації.
1. Нормативно-методичне забезпечення виконання заходів запобігання надзвичайних ситуацій під час здійснення на території району будівництва та інженерного захисту об'єктів і територій.
2. Комплексне освоєння підземного простору населених пунктів для взаємопогодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
3. Урахування під час розроблення генеральних планів забудови населених пунктів і ведення містобудування в умовах підвищеного ризику можливості виникнення надзвичайних ситуацій на окремих територіях.
4. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об'єктам комунальної сфери і майну громадян на території району внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для проведення аварійно - рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих об'єктів.
5. Створення комплексних схем захисту населених пунктів та об'єктів від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.

6. Контроль за якістю проведення відбудовчих робіт на території району.ХІ. Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації.
1. Своєчасне та об'єктивне інформування населення району про наслідки надзвичайних ситуацій в Україні, області, районів за їх межами.
2. Позачергова передача повідомлень стосовно надзвичайних ситуацій та рекомендацій населенню щодо правил поведінки в цих умовах.
3. Сприяння органам місцевого самоврядування, РС Головного управління ДСНС України у Львівській області і сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації найкращого ефірного часу для проведення пропаганди засад безпеки життєдіяльності, а також розміщення на їх замовлення спеціальних рекламних кліпів і роликів з цих питань.
ХІІ. Управління ветеринарної медицини в районі.
1. Організація і здійснення заходів, у межах компетенції, щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на території району.

2. Здійснення моніторингу сільськогосподарських тварин і продуктів з них.


3. Організація і координація роботи з епізоотичного і токсикологічного контролю, ліквідації епізоотій на території району.
4. Забезпечення оперативного одержання інформації про надзвичайні ситуації, її опрацювання і оповіщення суб'єктів господарської діяльності про небезпеку.
5. Забезпечення безпеки харчової сировини і готової продукції для населення району, постраждалого в результаті надзвичайних ситуацій.
6. Забезпечення участі сил і засобів (у межах тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно - рятувальних та інших невідкладних робіт у районі виникнення надзвичайних ситуацій.

ХІІІ. Державні лісогосподарські підприємства району.

1. Прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій на території державного лісового фонду.


2. Організація і забезпечення проведення заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з пожежами у державному лісовому фонді, а також масовим поширенням хвороб і шкідників рослинності.
3. Координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій під час гасіння лісових пожеж, а також проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних з лісовими пожежами.
4. Запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах, які входять до складу галузі.
5. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-технічних можливостей) у здійсненні заходів реагування на надзвичайні ситуації, що виникли на підвідомчих об'єктах і територіях.
ХІV. Станційна лінійна дільниця №6 м.Турка РТЦ №135 м.Дрогобич ПАТ «Укртелеком».
1. Організація і здійснення заходів щодо забезпечення сталої роботи систем централізованого оповіщення і зв'язку на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівні в усіх режимах функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, включаючи терміновий ремонт чи заміну пошкоджених комунікацій і засобів зв'язку.
2. Першочергове забезпечення керівних органів єдиної державної системи каналами і засобами надання послуг зв'язку у разі здійснення ними заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.
3. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно/пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт у районах виникнення надзвичайних ситуацій.
4. Забезпечення сталого зв'язку, необхідного для спільної роботи підсистем Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.
ХV. Турківське бюро погоди.
1. Організація і проведення спостереження, оцінки і прогнозу стану атмосфери, водних об'єктів і сільськогосподарських культур, радіоактивного і хімічного забруднення довкілля території України.
2. Попередження про стихійні гідрометеорологічні явища, екстремально високі рівні забруднення довкілля.
3. Забезпечення керівних органів єдиної державної системи цивільного захисту гідрометеорологічною інформацією та інформацією про забруднення довкілля.
4. Здійснення у разі виникнення надзвичайних ситуацій оперативного контролю і вимірів радіоактивного і хімічного забруднення згідно з установленим регламентом у місцях проведення постійних спостережень.

_____________________________

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка