Положення про стажування (навчання) ліцеїстів з предмету «Захист Вітчизни» у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкоюСкачати 402.52 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір402.52 Kb.
#10199
ТипПоложення
ПОЛОЖЕННЯ

про стажування (навчання) ліцеїстів з предмету «Захист Вітчизни»

у Волинському обласному ліцеї з посиленою

військово-фізичною підготовкою


1. Стажування (навчання) ліцеїстів з предмету «Захист Вітчизни» здійснюється протягом навчального року, навчальної практики, під час роботи позаміського оздоровчого табору «Ліцеїст», польових навчальних зборів.

Основною метою стажування (навчання) ліцеїстів є:

- надання теоретичних, практичних навичок з курсів «Військова підготовка», «Основи цивільного захисту», «Медико-санітарна підготовка»;

- набуття ліцеїстами психологічної, фізичної готовності до військової служби;

- формування життєвих компетенцій, необхідних для самореалізації особистості ліцеїста;

- поєднання теоретичних знань з практичними вміннями і навиками.

Основною формою стажування (навчання) є практичне виконання обов’язків, визначених «Посадовими інструкціями чергового, днювального по курсу», «Посадовими інструкціями чергового взводу (класу)», «Посадовими інструкціями командира відділення, заступника командира взводу, старшини курсу, керівника окремої групи ліцеїстів».

Для закріплення отриманих знань, вмінь і навичок щомісячно на курсі проводиться день самоврядування.

2. Нормативно-правовою базою для здійснення стажування (навчання) ліцеїстів є:

- Закон України «Про загальну середню освіту» ст. 22 п.1, ст.16 п. 3, ст.38ст., 39 п.2;

- Закон України «Про освіту» ст.17, ст.36 п.1;6, ст.51 п.2, ст. 52;

- Постанови Кабінету Міністрів України: від 27.08.2010 р. № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» ст.31, ст. 35, ст. 36, ст. 45, ст. 49, ст. 99; від 29.04.1999 р. «Про затвердження Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» ст. 3, ст. 7, ст. 11;

- Статут Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ст. 21, ст. 26, ст. 27, ст. 33;

- Програма предмета «Захист Вітчизни для ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою»;

- Тематичний план стажування (навчання) з предмету «Захист Вітчизни».

3. Головним завданням стажування (навчання) ліцеїстів є:

- надання знань, формування навичок з військової підготовки;

- підготовка ліцеїстів до продовження навчання у навчальних закладах Єдиної системи військової освіти;

- підготовка фізично здорових, вольових осіб, спроможних переносити труднощі військової служби;

- виховання у ліцеїстів високих моральних якостей, дисциплінованості, любові до військової служби та професії офіцера на основі військово-професійної орієнтації.

4. Організація, порядок проведення стажування (навчання) ліцеїстів.

Стажування ліцеїстів здійснюється згідно з індивідуальним графіком, який складає начальник курсу, погоджує заступник з навчально-виховної роботи та затверджує начальник ліцею. При складанні графіка враховується необхідність проходження стажування у виконанні обов’язків командира відділення, заступника командира взводу, чергового роти, днювального роти, помічника чергового їдальні, чергового кубрика, помічника чергового КПП.

Для досягнення навчальної, виховної мети мають відпрацьовуватися:


 • посадові інструкції ( для всіх посад);

 • навчально-тренувальні картки;

 • тематичний навчальний план стажування (навчання) з предмету «Захист Вітчизни».

Результати стажування оцінюються вчителями предмета «Захист Вітчизни» згідно з Критеріям, визначеними програмою предмету «Захист Вітчизни».

Стажування (навчання) ліцеїстів здійснюється в період з 7.00 до 22.30.

Відпрацювання пропущених уроків з ліцеїстами проводиться за рахунок додаткових занять з кожного предмета протягом тижня.

5. Керівництво, контроль за стажуванням (навчанням) ліцеїстів.

Загальне керівництво, контроль за стажуванням (навчанням) ліцеїстів здійснює начальник курсу, вчителі предмету «Захист Вітчизни».

Відповідальність за відпрацювання пропущених уроків із загальноосвітніх предметів ліцеїстами, задіяними на стажуванні покладається на заступника з навчально-виховної роботи та командира взводу – офіцера вихователя.

Відповідальність за дотримання правил безпеки, підготовку, проходження стажування (навчання), досягнення навчальної та виховної мети покладається на начальника курсу.

Додатки:


 • тематичний план стажування (навчання) з предмету «Захист Вітчизни»;

 • навчально-тренувальні картки, посадові інструкції.

Документація стажування ліцеїстів на курсі:

 • план-графік стажування;

 • посадова інструкція чергового курсу;

 • посадова інструкція днювального курсу.

Додаток № ___ до наказу №____ від 20__ р.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


стажування (навчання) ліцеїстів з предмету « Захист Вітчизни »

на 2012/2013 навчальний рік

п/п


Предмет навчання, № та

найменування тем

К-сть

год


№№ стажування (навчання) , їх найменування,

навчальна та виховна мета,

зміст заняття

Кіль-


кість

годин на


занят-

тя

Період вивчення

Місце


і метод

проведення

Матеріальне

забезпечення

та посібники

1

23

4

56

7

8


1.

Тема1

Психологія особистості військовослужбовця.


4

Заняття1.

Особистість військово-службовця та її загальна характеристика.Знати:

що представляє собою особистість, які головні ознаки особистості військово-службовця.

Ознайомити: з психологічною структурою особистості.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»Заняття 2.

Біопсихічна підструктура особистості.Знати:

у чому полягає біопсихічна структура особистості, що таке темперамент.

Ознайомити:

з основними якостями всіх типів темпераменту.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

Заняття 3.

Унтраіндивідуальна підструктура особистості.Знати:

особливості протікання психологічних пізнавальних процесів у ході військової діяльності.Ознайомити:

з впливом на військову діяльність психічних пізнавальних процесів відчуття, сприйняття, роль мислення у військовій діяльності, яке місце займає уява у ході виконання завдань військової діяльності, сутність почуттів та емоцій, вплив психічних пізнавальних процесів відчуття, сприйняття, мислення, почуття на поведінку військовослужбовця.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

Заняття 4.

Портрет офіцера-професіонала як ідеалу виховання і самовиховання.Знати:

моральні, інтелектуальні, естетичні, практичні почуття особистості офіцера.Ознайомити:

з роллю пам’яті, уваги, здібностей, характеру в оволодінні військовою справою.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
2.

Тема 2

Психологічні стани військовослужбовців у ході військової діяльності.

4

Заняття 1.

Психологія військової діяльності.

Знати:

психологічну характеристику військової діяльності.Ознайомити:

з характерними рисами військової служби.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

Заняття 2.

Сутність психічних станів військовослужбовців, їх класифікація.Знати:

у чому проявляється психічний стан військовослужбовця, його вплив на поведінку й діяльність.Ознайомити:

з класифікацією психічних процесів (етапів) та їх особливостями.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

Заняття 3.

Щастя і сенс життя ліцеїста.Характеризує:

у чому полягає щастя і сенс людського життя, від чого залежить вибір людиною свого життєвого шляху.Ознайомити:

з правилами, якими слід керуватися у своєму житті, якщо хочеш бути дійсно щасливим.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

Заняття 4.

Військовий обов’язок і його значення в житті ліцеїста.Знати:

характерні ознаки процесу одержавлення особистості, в чому полягають громадянські обов’язки особи, військовий обов’язок і його значення для суспільства.Ознайомити:

у чому суть взаємозв’язку і взаємодії громадянського суспільства і держави, в чому полягає військовий обов’язок.


1

Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

3.

Тема 3


Методи вдосконалення морально-психологічної готовності до служби в армії.


5

Заняття 1.

Сутність, зміст та алгоритм виховання, самовиховання. Закономірності й принципи виховання, самовиховання в умовах військової служби.Знати:

визначення виховання й самовиховання, методи, прийоми і засоби виховання, самовиховання, закономірності й принципи виховання, самовиховання та вимоги до них.Вміти:

застосовувати методи, прийоми і засоби самовиховання в роботі над собою, використовувати особистий потенціал у роботі над собою, проявляти вимогливість до себе.Ознайомити:

з основними функціями вихователя, з прикладами героїзму, мужності, самовідданості, ініціативи, проявлених при виконанні військового обов’язку.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

Заняття 2.

Портрет офіцера-професіонала як ідеалу виховання і само-виховання. Культура поведінки, військовий етикет і мораль військовослужбовця.Знати:

морально-психологічні якості офіцера Збройних сил України, шляхи і засоби виховання і самовиховання цих якостей в умовах навчання в ліцеї, військовому навчальному закладі, поняття: культура поведінки, етикет, мораль. Основні елементи культури поведінки, манери поведінки і правила пристойності, норми моралі що регулюють культуру міжособистих стосунків військовослужбовців.Вміти:

дотримуватись правил та принципів етикету в різних сферах.Ознайомити:

з вимогами, які пред’являються до військових фахівців, і моральну відповідальність за виконання обов’язку захисника Вітчизни зі зразками норм і правил етикету, культури поведінки в ліцеї.

1

Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

Заняття 3.

Військова діяльність з точи зору добра і зла. Культура і мистецтво спілкування військовослужбовця.Знати:

зміст та сутність категорій етики «добро» і «зло», яку роль відіграє спілкування в житті людини, форми і засоби спілкування, особливості спілкування у військовому колективі та його вплив на авторитет військо-вослужбовця.Вміти:

аналізувати військову діяльність з точки зору добра і зла, дотримуватись культури і мистецтва спілкування з врахуванням вимог військових Статутів, загальнолюдських норм моралі.Ознайомити:

зі шляхами виховання і самовиховання почуття добра і непримиренності до всіх проявів зла.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

Заняття 4.

Самореалізація ліцеїста через військово-професійну діяльність.Знати:

що значить реалізувати себе, умови і шляхи самореалізації через військово-професійну діяльність.


Вміти:

формувати в собі життєві компетенції, необхідні для реалізації у військово-професійній діяльності.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

Заняття 5.

«Військова честь і гідність».Знати:

складові частини честі і гідності, показники честі і гідності, Кодекс честі офіцера Збройних сил України.Вміти:

піклуватись про особисту честь і гідність.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
4.

Тема 4

Законодавство України про військову службу.
2

Заняття 1.

Нормативно-правові акти з військового будівництва.


Знати:

нормативно – правову базу з військового будівництва. Воєнну доктрину України.Вміти:

дотримуватись нормативно – правових актів.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

Заняття2.

Військовий обов'язок і військова служба.Знати:

поняття військового обов'язку. Особливості підготовки громадян до військової служби і до вступу у військово–навчальні заклади. Проходження військової служби. Відповідальність за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
5.

Тема5

Військова символіка України


1

Заняття 1.

Військова присяга і військова символіка України.Знати:

зміст військової присяги. Відповідальність за порушення Військової присяги. Значення Бойового прапора. Виховне значення Військової присяги, Бойового прапора та іншої символіки Збройних сил України.Вміти:

розуміти значимість військової атрибутики.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
6.

Тема 6

Військовослужбовці та порядок взаємовідносини між ними


2

Заняття 1.

Загальні обов’язки військовослужбовців. Військові звання. Начальники та підлеглі, старші та молодші за званням та службовим положенням.Знати:

загальні обов’язки військово-службовців. Військові звання. Правила поведінки військово-службовців.


Вміти:

діяти під час віддання та виконання наказу.


Ознайомити:

з загальними обов’язками командирів (начальників), з правами та відповідальністю військовослужбовців.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
Заняття 2.

Порядок віддання і виконання наказу. Відрекомендування командирам.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


7.

Тема7


Розміщення

військовослужбовців

1

Заняття 1.

Загальні положення про розміщення військовослужбовців.

Утримання приміщень.


Знати:

загальні положення про розміщення військовослужбовців, про утримання приміщень.Вміти:

підтримувати внутрішній порядок у приміщеннях.

Ознайомити:

з правилами пожежної безпеки, правилами природокористування та охорони довкілля.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
8.

Тема8


Розподіл часу і повсякденний порядок

1

Заняття 1.

Загальні положення про розподіл часу та його виконання.

Знати:

розпорядок дня ліцею, загальні положення про розподіл часу та його виконання.Вміти:

підтримувати повсякденний порядок. Виконувати обов’язки прибиральника приміщень та території.

Ознайомити: з порядком звільнення з розташування військової частини, відвідування військовослужбовців.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


9.

Тема9


Добовий наряд

3

Заняття 1.

Загальні положення.
Знати:

обов’язки днювального, чергового роти.Вміти:

практично виконувати обов’язки днювального, чергового роти.Ознайомити:

зі складом добового наряду частини, озброєнням добового наряду, черговим підрозділом, його призначенням.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття 2.

Порядок призначення нарядів та звітність щодо них.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття 3.

Внутрішній наряд роти. Порядок підготовки добового наряду. Документація чергового роти.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
10.

Тема 10


Порядок збереження та обліку майна, військової зброї та боєприпасів у підрозділі

1

Заняття 1.

Загальні положення. Порядок обладнання кімнати для зберігання зброї.

Знати:

вимоги до обладнання кімнати для зберігання зброї.Вміти:

виконувати обов’язки днювального роти щодо збереження зброї під час її видачі.Ознайомити:

з порядком збереження особистої зброї офіцерів, прапорщиків штабу та служб, порядком збереження пістолетів військовослужбовцями підрозділів.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
11.

Тема 11


Начальник та підлеглі, старші та молодші за званням та службовим положенням

1

Заняття 1.

Загальні обов’язки військовослужбовців. Військові звання. Начальники та підлеглі, старші та молодші за званням та службовим положенням.

Знати:

загальні обов’язки військово-службовців. Військові звання. Правила поведінки військово-службовців.Ознайомити:

з загальними обов’язками командирів (начальників), з правами та відповідальністю військовослужбовців.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
12.

Тема 12


Віддання і виконання наказу. Відрекомендування командирам

1

Заняття 1.

Порядок віддання і виконання наказу. Відрекомендування командирам.

Знати:

загальні обов’язки військово-службовців. Військові звання. Правила поведінки військово-службовців.Вміти:

діяти під час віддання та виконання наказу.Ознайомити:

з загальними обов’язками командирів (начальників), з правами та відповідальністю військовослужбовців.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
13.

Тема13
Утримання приміщень

12

Заняття 1.

Поняття внутрішнього порядку.

Знати:

загальні положення про розміщення військовослужбовців, про утримання приміщень.Вміти:

підтримувати внутрішній порядок у приміщеннях.Ознайомити:

з правилами пожежної безпеки, правилами природокористування та охорони довкілля.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття2.

Вимоги до обладнання жилих та нежилих приміщень роти.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття3.

Санітарно-гігієнічні вимоги до жилих та нежилих приміщень роти.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття4.

Прибирання приміщень роти.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття5.

Прибирання території частини закріпленої за ротою.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття6.

Опалення приміщень


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття7.

Провітрювання приміщень


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття8.

Освітлення приміщень


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття9.

Розміщення у населених пунктах


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття10. Природокористування та охорона довкілля. Заходи щодо охорони довкілля в районі діяльності частини.
1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття11.

Пожежна безпека


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття12.

Загальні протипожежні заходи у військових частинах і підрозділах


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
14.

Тема 14


Загальні положення про розподіл часу та його виконання

10

Заняття 1.

Загальні положення.
Знати:

розпорядок дня ліцею, загальні положення про розподіл часу та його виконання.Вміти:

підтримувати повсякденний порядок. Виконувати обов’язки прибиральника приміщень та території.

Ознайомити: з порядком звільнення з розташування військової частини, відвідування військовослужбовців.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
Заняття2.

Підйом, ранковий огляд і вечірня перевірка.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття3.

Навчальні заняття.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття4.

Сніданок, обід і вечеря.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття5.

Звільнення з розташування військової частини.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття6.

Відрядження, відправлення і прямування пілрозділів (команд)


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття7.

Відвідування військовослужбовців


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття8.

Створення здорових умов служби і побуту військовослужбовців


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття9.

Загартування і фізичний розвиток військовослужбовців


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття10.

Санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
15.

Тема 15


Порядок призначення нарядів та звітність щодо них

1

Заняття 1.

Порядок призначення нарядів та звітність щодо них.
Знати:

обов’язки днювального, чергового роти.Вміти:

практично виконувати обов’язки днювального, чергового роти.Ознайомити:

зі складом добового наряду частини, озброєнням добового наряду, черговим підрозділом, його призначенням.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
16.

Тема 16


Внутрішній наряд роти. Порядок підготовки добового наряду. Документація чергового роти

4

Заняття 1.

Підготовка добового наряду

Знати:

обов’язки днювального, чергового роти.Вміти:

практично виконувати обов’язки днювального, чергового роти.Ознайомити:

зі складом добового наряду частини, озброєнням добового наряду, черговим підрозділом, його призначенням.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття2.

Розвід добового наряду


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття3.

Обовязки військовослужбовців добового наряду


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття4.

Документація чергового роти.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
17.

Тема 17


Загальні положення Законів України про кримінальну відповідальність за військові та державні злочини. Поняття «військовий та державний злочин»

1

Заняття1.


Злочини проти встановленого порядку несення військової служби


Державні злочини.

Знати:

поняття військового та державного злочину.Вміти:

виконувати вимоги Статутів у повсякденному житті.Ознайомити:

з основами законодавства України про кримінальну відповідальність за військові та державні злочини.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
18.

Тема 18


Виконання військового вітання, вихід зі строю, повернення у стрій, підхід до начальника

3

Заняття 1.

Виконання військового привітання.

Знати:

зміст та порядок виконання військового привітання, команди, які подаються для військового привітання, ритуал військового привітання.Вміти:

виконувати ритуал військового привітання у відповідності до вимог стройового Статуту.Ознайомити:

зі змістом понять «начальник», «підлеглий».

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття 2.

Вихід із строю, повернення у стрій.Знати:

зміст команд, які подаються для виходу зі строю (повернення), та порядок дій за ними.Вміти:

виконувати команди для виходу (повернення) зі строю.Ознайомити:

з особливостями подання команди для військовослужбовців, які знаходяться в строю.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»


Заняття 3.

Підхід до начальника. Підхід до начальника поза строєм
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»
19.

Тема 19


Шикування відділення, взводу, роти у пішому порядку

4

Заняття 1.

Розгорнутий стрій.

Знати:

зміст команд, які подаються для шикування в одношеренговий (двошеренговий) стрій та зміст команд, визначених стройовим статутом для дій при шикуванні, русі розгорнутим строєм.Вміти:

практично виконувати команди для шикування та дій у розгорнутому строю.Ознайомити:

з діями командира відділення при керуванні військовослужбовцями, які знаходяться в розгорнутому строю.


2
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

плац

Заняття 2.

Похідний стрій.Знати:

зміст команд, які подаються для шикування та руху в похідний стрій.Вміти:

діяти за командами:

“Відділення в колону по одному ( по два) – ставай”, “Відділення право (ліво) – руч”, “Відділення в колону по два кроком – руш”, “Відділення правим (лівим) плечем вперед – руш”, “Відділення за мною – руш, (бігом-руш)”, “Відділення кругом – руш”.

Ознайомити:

з похідним строєм взводу, роти.

2
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»,

плац

20.

Тема 20


Обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю

2.

Заняття 2.

Обов’язки

військовослужбовців перед шикуванням і в строю.Знати:

обов’язки командира та військовослужбовця перед шикуванням і в строю.Вміти:

виконувати команди командира перед шикуванням і в строю (“Увага”, “Шикуйсь”, “Струнко”, “Вільно”, “Відставити”, “Заправитись”).

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»,

плац

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»,плац
21.

Тема21


Стройові прийоми та рух зі зброєю.

2

Заняття 1.

Виконання прийомів зі зброєю на місці.

Знати:

зміст команд: “Автомат на груди”, “На ре-мінь”, “Ремінь – послабити” (підтягнути).Вміти:

виконувати команди.Ознайомити:

з методикою проведення занять


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»,

плац

Заняття 2.

Повороти та рух зі зброєю.Знати:

зміст команд для руху зі зброєю “Кроком – руш”, “Бігом – руш”.Вміти:

виконувати команди.Ознайомити:

з виконанням команд та прийомів з карабіном.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»,
плац

22.

Тема 22


Основні положення зі зв’язку

1

Заняття 1.


Зв`язок - основний засіб, що забезпечує управління військами в бою.Вимоги, що ставляться перед сучасними засобами зв`язку. Засоби зв`язку: радіо, провідні, пересувні та сигнальні.

Їх призначення та характеристика.Знати:

засоби зв`язку: радіо, провідні, пересувні та сигнальні; їх призначення та характеристика.Вміти:

користуватись засобами зв’язку.


Ознайомити:

з вимогами, що ставляться перед сучасними засобами зв’язку.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

23.

Тема 23


Правила переговорів і порядок передачі сигналів і команд
1

Заняття 1.

Правила ведення радіопереговорів і порядок передачі команд та сигналів.

Радіодисципліна. Установлення зв`язку та порядок ведення радіопереговорів.

Передача команд (сигналів) і постановка завдань по радіо.

Знати:

правила ведення радіо переговорів та порядок подачі сигналів та команд.Вміти:

встановлювати зв`язок; виконувати вимоги радіодисципліни.Ознайомити:

з порядком постановки завдань по радіо.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

24.

Тема 24


Практична робота зі засобами зв’язку

1

Заняття 1.

Польові телефонні апарати. Тактико-технічні характерис-тики та загальна будова. Принцип роботи. Підготовка до роботи, включення в лінію, правила експлуатації та обслуговування.

Знати:

тактико-технічні характерис- тики, загальну будову, принцип роботи польових телефонних апаратів і комутаторів.Вміти:

підготувати до роботи, включити в лінію, експлуатувати та обслуговувати польові телефонні апарати і комутатори.Ознайомити:

з перспективою розвитку польових телефонних апаратів і комутаторів.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

25.

Тема 25


Нормативно-правові документи щодо захисту життя та здоров’я людини

1

Заняття 1.


Основні документи нормативно-правової бази щодо захисту життя та здоров’я людини в Україні.Ознайомити:

з основними нормативно-правовими документами щодо захисту життя та здоров’я.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

26.

Тема 26


Надання першої медичної допомоги

2

Заняття 1.

Поняття про рану. Класифікація ран. Види кровотечі, їх класифікація. Перша допомога при внутрішніх та зовнішніх кровотечах, проникаючих пораненнях грудей і живота. Техніка накладання пов’язок, кровозупиняючого джгута.
Характеризує:

Рани, види кровотечі, переломів, правила транспортування потерпілих, правила надання першої допомоги при кровотечі, проникаючих пораненнях, переломах кісток.

Користується:

шприц-тюбиком.Накладає:

пов’язку, кровозупиняючий джгут.Може транспортувати:

потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях.Дотримується:

Правил безпеки під час надання першої допомоги при кровотечах, пораненнях, переломах та вивихах.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

Заняття 2.

Поняття про переломи кісток і їх ознаки. Види переломів. Надання першої медичної допомоги при переломах.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

27.

Тема 27


Основні документи нормативно-правової бази щодо захисту

1

Заняття 1.

Закон України «Про цивільну оборону» , «Положення про цивільну оборону України»

Ознайомити:

з основними нормативно-правовими документами щодо захисту життя та здоров’я людей у надзвичайних ситуаціях, роль і завдання цивільного захисту. Організаційною структурою цивільного захисту навчального закладу .

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

28.

Тема28


Основи цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях

1

Заняття 1.

Роль і завдання цивільної оборони в надзвичайних  

ситуаціях.

Класифікація надзвичайних ситуацій

Ознайомити:

З основними завданнями цивільної оборони в Україні, видами надзвичайних ситуацій

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

29.

Тема29


Невоєнізовані формування цивільного захисту, їх призначення та оснащення

1

Заняття 1.

Невоєнізовані форму-вання цивільного захисту, їх призна-чення та оснащення.
Знати:

призначення та оснащення невоєнізованих формувань цивільного захисту.Вміти:

практично правильно використовувати та застосовувати оснащення невоєнізованих формувань.Ознайомити:

з організаційно-штатною структурою невоєнізованих формувань цивільного захисту.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

30.

Тема30


Надзвичайні ситуації техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру

1

Заняття 1.Надзвичайні ситуації техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

Знати:

характеристику та причини виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.Вміти:

захистити своє життя і здоров’я від наслідків надзвичайних ситуацій.Ознайомити:

з видами надзвичайних ситуацій.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

31.

Тема31


Дії населення щодо захисту від наслідків аварій, катастроф і стихійних лих

1

Заняття 1.

Дії населення щодо захисту від наслідків аварій, катастроф і стихійних лих

Знати:

як поводити себе ліцеїстам під час виникнення аварій, катастроф і стихійних лих.Вміти:

правильно діяти під час пожежі, повені, землетрусу.Ознайомити:

з діями населення під час аварій техногенного і природного характеру.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

32.

Тема32


Захисні споруди. Види захисних споруд

1

Заняття 1.


Захисні споруди. Види захисних споруд (сховища, протирадіаційні укриття). Вимоги, які ставляться до них.Захист військової техніки від проникнення радіоактивного пилу.

Знати:

призначення та види захисних споруд. Основні вимоги до захисту захисних споруд та військової техніки від проникнення радіоактивного пилу.Вміти:

споруджувати сховища та протирадіаційні укриття. Захищати в/техніку від проникнення радіоактивного пилу.Ознайомити:

з вимогами щодо мір безпеки під час спорудження сховищ та укриття, захисту військової техніки від радіоактивного пилу.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

33.

Тема 33


Засоби захисту органів дихання
1

Заняття 1.

Фільтрувальні протигази. Призначення, будова, порядок підбору шолом–маски.

Перевірка протигаза, його зберігання .

Ознайомити:

із засобами індивідуального захисту органів дихання, їх призначенням, будовою, підбором і правилами використання.Знати:

призначення та будову засобів захисту органів дихання.Вміти:

користуватися засобами захисту органів дихання.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

34.

Тема 34


Засоби захисту шкіри

1

Заняття 1.


Засоби захисту шкіри: захисний комбінезон, легкий захисний костюм Л – 1, загальновійськовий захисний комплект 33К.


Знати:

які є засоби захисту шкіри та як їх підготувати для захисту.Вміти:

практично правильно одягати легкий захисний костюм та загальновійськовий захисний комплект ЗЗК (норматив № 4).Ознайомити:

з захисними характеристиками захисних костюмів.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

35.

Тема 35


Мета санітарної обробки, часткової і повної санітарної обробки, порядок її проведення

1

Заняття 1.


Мета санітарної обробки, часткової і повної санітарної обробки, порядок їх проведення.Знати:

мету санітарної обробки та порядок її проведення.Вміти:

правильно виконувати всі вправи часткової та повної санітарної обробки.Ознайомити:

з мірами особистої безпеки під час проведення санітарної обробки.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

36.

Тема 36


Класифікація отруйних речовин та дія їх на організм

1

Заняття 1.


Хімічна зброя. Класифікація отруй-них речовин та дія їх на організм. Зони хімічного ураження.Знати:

дію на організм отруйних речовин та їх класифікацію.Вміти:

діяти в зонах хімічного зараження.Ознайомити:

з зонами зараження хімічною зброєю.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

37.

Тема 37


Рятувальні роботи та їх характеристика

2

Заняття 1.

Рятувальні роботи та їх характеристика. Завдання, які вирішуються під час проведення рятувальних робіт, аваріях, катастрофах , стихійних лихах.

Знати:

завдання, які вирішуються під час проведення рятувальних робіт, аваріях, катастрофах, стихійних лихах.Вміти:

правильно організовувати та проводити рятувальні та інші невідкладні роботи.Ознайомити:

з організацією та характеристиками рятувальних робіт.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

Заняття 2.

Сили і засоби, які залучаються при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

38.

Тема 38


Обов’язки командира відділення, заступника командира взводу

5

Заняття1. Заступник командира взводу. Обов’язки заступника командира взводу


Знати:

обов’язки командира відділення, заступника командира взводу загальні обов’язки військовослужбовців. Військові звання. Правила поведінки військовослужбовців.


Вміти:

діяти під час віддання та виконання наказу.


Ознайомити:

з загальними обов’язками командирів (начальників), з правами та відповідальністю військовослужбовців.

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

Заняття2. Командир відділення .Обов’язки командира відділення.
1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

Заняття3. Обов’язки командирів перед шикуванням.
1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

Заняття 4. Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин)

Знати:

види заохочень та дисциплінарних стягнень. Заохочення та дисциплінарні стягнення, які застосовують до рядових.

Вміти:

оголошувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення.Ознайомити:

з правами командирів щодо їх застосування.


1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»

Заняття 5. Права командирів (начальників) щодо застосування до підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин)

1
Навчальний кабінет «Захист Вітчизни»ВСЬОГО


85

39.

Тема 39


Підтримка внутрішнього порядку в приміщеннях підрозділів

24

Практичні заняття (стажування)


24

ВСЬОГО


109

Документація стажування ліцеїстів на курсі


 • План-графік стажування

 • Посадова інструкція чергового по курсу

 • Посадова інструкція днювального по курсу

 • Правила внутріліцейного розпорядку для ліцеїстів

 • Розпорядок дня

 • Розклад уроків

 • Аналіз навчання ліцеїстів курсу

 • Спортивне життя курсу

 • Керівний склад курсу

 • Кодекс честі ліцеїстів

 • Обов’язки ліцеїстів

 • Професія «Захист Вітчизни» - почесна і відповідальна (Умови вступу)

 • Випускники (всі)

 • План – графік позакласної роботи з ліцеїстами курсу

 • Кращі випускники курсу:

 • спортсмени

 • курсанти

 • медалісти

Каталог: pravo
pravo -> Пояснювальна записка Необхідність запровадження курсу «Етикет та етика»
pravo -> Обґрунтування навчальної дисципліни «релігієзнавство»
pravo -> Формування громадянської компетентності старшокласників засобами різних предметів
pravo -> Обґрунтування навчальної дисципліни «філософі я»
pravo -> Концепція громадянської освіти в середній школі України
pravo -> -
pravo -> Людина, особистість, громадянин мета
pravo -> Правові засади інтелектуальної власності в україні
pravo -> Зі зниженою працездатністю

Скачати 402.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка