Положення про спеціалізований навчальний кабінет моделювання та прогнозування стану довкілля загальні положенняСкачати 39.46 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір39.46 Kb.
#405
ТипПоложення

Проект

Положення про спеціалізований навчальний кабінет моделювання та прогнозування стану довкілля1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Спеціалізований навчальний кабінет, (надалі кабінет) є матеріально-технічною й методичною базою освітнього процесу й спеціалізованою аудиторією, призначеною для спільної діяльності викладачів і студентів у вивченні основ наук у повній відповідності з державними освітніми стандартами, навчальними планами й програмами, а також для гурткової, консультаційної й технічної роботи.

1.2 Нормативною основою організації роботи кабінету є:


 • Статут МДПУ;

 • правила внутрішнього трудового розпорядку МДПУ;

 • положення про навчальний кабінет;

 • перелік типового обладнання, методичного забезпечення дисциплін;

 • інструкція з ТБ;

 • графік роботи (розклад занять, консультацій, гуртків).

2. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА І МЕТОДИЧНА СИСТЕМА КАБІНЕТУ

Матеріально-технічна база й методична система кабінету є комплексом спеціалізованого обладнання відповідно до вимог ДЕСТу і Типового переліку засобів навчання, що відповідають сучасному стану навчальної дисципліни, а також науково-технічного прогресу в галузі, для якої університет готує фахівців.

Матеріально-технічна і методична система кабінету забезпечує наукову організацію навчальної діяльності викладачів і студентів, сприяє підвищенню ефективності і результативності освітнього процесу і містить необхідні науково-методичні матеріали, систематизовані засоби наочності, технічні засоби навчання.

2.1. Навчально-методичні матеріали: • державні освітні стандарти;

 • типові й робочі навчальні програми;

 • перелік методичного забезпечення дисциплін;

 • структурно-логічні схеми дисциплін;

 • витяг із відповідної освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності;

 • основна навчальна, довідкова, нормативна, додаткова література;

 • календарний графік видів навчальної діяльності студентів, що проводять на базі кабінету;

 • методичні вказівки і рекомендації, інструкції щодо самостійної роботи студентів (практичних і лабораторних робіт, розрахунки, а також зразки їх виконання): типові завдання до контрольних робіт; екзаменаційні питання з дисциплін, теми рефератів і доповідей, ІНДЗ, рекомедована література для самостійної підготовки;

 • матеріали для курсових та дипломних робіт;

 • роздатковий матеріал з дисциплін.

2.2. Наочні й технічні засоби навчання:

 • образотворчі (образні та умовно-схематичні) – фотографії, картини, плакати, малюнки, карти, таблиці, діаграми, схеми, графіки);

 • натурні – природні об'єкти, матеріали, прилади, машини, деталі;

 • локальні ТЗН – екранні (діапозитиви, діафільми, транспаранти), звукові (грамплатівки, магнітофонні записи, лазерні диски та ін.), аудіовізуальні (кінофільми, відеофільми);

 • обчислювальна техніка й персональні ЕОМ.

3. ЗАВІДУВАЧ КАБІНЕТОМ

3.1. Загальні положення • завідувач кабінетом призначається і звільняється наказом ректора МДПУ, безпосередньо підпорядковується проректору з навчальної роботи, декану факультету, завідувачу кафедри, працю згідно з планами розвитку МДПУ;

 • завідувач кабінетом є матеріально-відповідальною особою, забезпечує практичну роботу кабінету, збереження і облік матеріальних цінностей;

3.2. Обов'язки завідувача кабінетом

Завідувач кабінетом забовязаний: • оснащувати кабінет необхідним обладнанням, сучасними джерелами навчальної та оперативної інформації, технічними і наочними засобами навчання, що забезпечують виконання освітніх стандартів, планів і програм дисциплін, які викладаються на базі кабінету;

 • проводити інструктаж з охорони праці й протипожежної безпеки в кабінеті для викладачів і студентів;

 • проводити інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету у встановлені терміни: ведення журналу (картотеки) з обліку майна;

 • забезпечувати наукову організацію навчальної діяльності викладачів і студентів, надавати допомогу викладачам і студентам у виконанні освітніх програм дисциплін, систематизація методичних матеріалів, засобів наочності і ТЗН, оснащення практичних і семінарських занять, накопичення роздаткового матеріалу, карток із завданнями з предметів, що відображено в НМКД;

 • складати графіки роботи кабінету;

 • створювати умови для гурткової та тематичної роботи зі студентами, проведення консультацій, іспитів, захистів курсових і дипломних робіт;

 • дотримуватись правил експлуатації водопровідних та електричних комунікаційних систем кабінету і допоміжних приміщень;

 • оформлювати кабінет відповідно до сучасних вимог дисциплін, що викладаються, напрямів науково-технічного прогресу в галузі, а також педагогіки й дизайну;

 • контролювати фізичний і санітарно-гігієнічний стан приміщення.

3.3. Права завідувача кабінетом

Завідувач кабінетом має право: • припиняти проведення практичних та семінарських робіт або інших видів навчальної діяльності, якщо вони здійснюються з порушенням правил експлуатації обладнання кабінету, комунікаційних систем, правил охорони і безпеки праці;

 • не допускати до роботи осіб, що не мають дозволу на право експлуатації спеціалізованого обладнання, а також таких, що не пройшли інструктаж з правил техніки безпеки праці.

3.4. Кожен кабінет відповідно до номенклатури справ МДПУ імені Богдана Хмельницького веде наступну документацію:

 • план роботи;

 • графік роботи;

 • перелік методичного забезпечення дисциплін.

Необхідність ведення іншої документації  визначається завідуючим кабінетом самостійно.
Каталог: article
article -> Україна Міністерство освіти і науки України
article -> Формування позитивної мотивації навчання одна з основних умов виховання та розвитку особистості молодших школярів
article -> Положення про майстер-клас І. Загальні положення Майстер-клас одна з форм методичної роботи з педагогічними кадрами, яка є методом передачі досвіду, майстерності, шляхом показу прийомів роботи. Мета діяльності
article -> Формування природничо-наукової компетентності студентів педагогічного училища майбутніх вчителів початкових класів приходько С. В
article -> Русский язык и культура речи
article -> Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Культурологія»
article -> Картка уроку вірші зарубіжних поетів про дружбу І кохання. Р. Бернс «Любов». Поетизація високого почуття, розкриття його сутності Коли любиш, то таке багатство відчуваєш, стільки
article -> Методичні рекомендації з питань наступності для педагогів днз та початкової ланки
article -> Методичні рекомендації за останні роки у більшості країн Західної та Центральної Європи відбулися докорінні зміни у законодавстві, яке стосується спеціальної освіти

Скачати 39.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка