Положення про спеціалізований навчальний кабінет моделювання та прогнозування стану довкілля загальні положенняСкачати 39.46 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір39.46 Kb.

Проект

Положення про спеціалізований навчальний кабінет моделювання та прогнозування стану довкілля1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Спеціалізований навчальний кабінет, (надалі кабінет) є матеріально-технічною й методичною базою освітнього процесу й спеціалізованою аудиторією, призначеною для спільної діяльності викладачів і студентів у вивченні основ наук у повній відповідності з державними освітніми стандартами, навчальними планами й програмами, а також для гурткової, консультаційної й технічної роботи.

1.2 Нормативною основою організації роботи кабінету є:


2. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА І МЕТОДИЧНА СИСТЕМА КАБІНЕТУ

Матеріально-технічна база й методична система кабінету є комплексом спеціалізованого обладнання відповідно до вимог ДЕСТу і Типового переліку засобів навчання, що відповідають сучасному стану навчальної дисципліни, а також науково-технічного прогресу в галузі, для якої університет готує фахівців.

Матеріально-технічна і методична система кабінету забезпечує наукову організацію навчальної діяльності викладачів і студентів, сприяє підвищенню ефективності і результативності освітнього процесу і містить необхідні науково-методичні матеріали, систематизовані засоби наочності, технічні засоби навчання.

2.1. Навчально-методичні матеріали: • державні освітні стандарти;

 • типові й робочі навчальні програми;

 • перелік методичного забезпечення дисциплін;

 • структурно-логічні схеми дисциплін;

 • витяг із відповідної освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності;

 • основна навчальна, довідкова, нормативна, додаткова література;

 • календарний графік видів навчальної діяльності студентів, що проводять на базі кабінету;

 • методичні вказівки і рекомендації, інструкції щодо самостійної роботи студентів (практичних і лабораторних робіт, розрахунки, а також зразки їх виконання): типові завдання до контрольних робіт; екзаменаційні питання з дисциплін, теми рефератів і доповідей, ІНДЗ, рекомедована література для самостійної підготовки;

 • матеріали для курсових та дипломних робіт;

 • роздатковий матеріал з дисциплін.

2.2. Наочні й технічні засоби навчання:

 • образотворчі (образні та умовно-схематичні) – фотографії, картини, плакати, малюнки, карти, таблиці, діаграми, схеми, графіки);

 • натурні – природні об'єкти, матеріали, прилади, машини, деталі;

 • локальні ТЗН – екранні (діапозитиви, діафільми, транспаранти), звукові (грамплатівки, магнітофонні записи, лазерні диски та ін.), аудіовізуальні (кінофільми, відеофільми);

 • обчислювальна техніка й персональні ЕОМ.

3. ЗАВІДУВАЧ КАБІНЕТОМ

3.1. Загальні положення • завідувач кабінетом призначається і звільняється наказом ректора МДПУ, безпосередньо підпорядковується проректору з навчальної роботи, декану факультету, завідувачу кафедри, працю згідно з планами розвитку МДПУ;

 • завідувач кабінетом є матеріально-відповідальною особою, забезпечує практичну роботу кабінету, збереження і облік матеріальних цінностей;

3.2. Обов'язки завідувача кабінетом

Завідувач кабінетом забовязаний: • оснащувати кабінет необхідним обладнанням, сучасними джерелами навчальної та оперативної інформації, технічними і наочними засобами навчання, що забезпечують виконання освітніх стандартів, планів і програм дисциплін, які викладаються на базі кабінету;

 • проводити інструктаж з охорони праці й протипожежної безпеки в кабінеті для викладачів і студентів;

 • проводити інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету у встановлені терміни: ведення журналу (картотеки) з обліку майна;

 • забезпечувати наукову організацію навчальної діяльності викладачів і студентів, надавати допомогу викладачам і студентам у виконанні освітніх програм дисциплін, систематизація методичних матеріалів, засобів наочності і ТЗН, оснащення практичних і семінарських занять, накопичення роздаткового матеріалу, карток із завданнями з предметів, що відображено в НМКД;

 • складати графіки роботи кабінету;

 • створювати умови для гурткової та тематичної роботи зі студентами, проведення консультацій, іспитів, захистів курсових і дипломних робіт;

 • дотримуватись правил експлуатації водопровідних та електричних комунікаційних систем кабінету і допоміжних приміщень;

 • оформлювати кабінет відповідно до сучасних вимог дисциплін, що викладаються, напрямів науково-технічного прогресу в галузі, а також педагогіки й дизайну;

 • контролювати фізичний і санітарно-гігієнічний стан приміщення.

3.3. Права завідувача кабінетом

Завідувач кабінетом має право: • припиняти проведення практичних та семінарських робіт або інших видів навчальної діяльності, якщо вони здійснюються з порушенням правил експлуатації обладнання кабінету, комунікаційних систем, правил охорони і безпеки праці;

 • не допускати до роботи осіб, що не мають дозволу на право експлуатації спеціалізованого обладнання, а також таких, що не пройшли інструктаж з правил техніки безпеки праці.

3.4. Кожен кабінет відповідно до номенклатури справ МДПУ імені Богдана Хмельницького веде наступну документацію:

 • план роботи;

 • графік роботи;

 • перелік методичного забезпечення дисциплін.

Необхідність ведення іншої документації  визначається завідуючим кабінетом самостійно.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка