Положення про спадкування. Поняття та види відпочинку. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Особливості цивільно правової відповідальності неповнолітніхСторінка1/4
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4
ОЛІМПІАДА З ПРАВОЗНАВСТВА

БАНК ЗАВДАНЬ

Теоретичні питання

 1. Проаналізуйте стадії скоєння злочину.

 2. Визначте порядок припинення шлюбу.

 3. Який шлюб вважається недійсним.

 4. Визначте види політичних режимів та дайте їм характеристику.

 5. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.

 6. Види адміністративних стягнень та їх характеристика.

 7. Підстави кримінальної відповідальності.

 8. Поняття та ознаки юридичної особи.

 9. Загальне положення про спадкування.

 10. Поняття та види відпочинку.

 11. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

 12. Особливості цивільно – правової відповідальності неповнолітніх.

 13. Які існують види цивільної дієздатності за віком. Охарактеризуйте їх.

 14. Розкажіть про порядок державної реєстрації шлюбу.

 15. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин.

 16. Основні права та обов’язки подружжя.

 17. Підстави припинення трудового договору. Поняття та ознаки.

 18. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення.

 19. Кримінальне покарання та його види.

 20. Поняття, ознаки та склад злочину.

 21. Предмет та основні ознаки теорії держави права

 22. Основні теорії походження держави

 23. Поняття і ознаки держави

 24. Функції держави

 25. Громадянське суспільство і держава

 26. Апарат держави, як система державних органів

 27. Форма державного правління

 28. Форма державного устрою

 29. Види форм державного (політичного) режиму

 30. Механізм держави

 31. Форма української держави

 32. Загальна характеристика трьох гілок влади

 33. Риси місцевого самоврядування в Україні

 34. Вищий представницький орган державної влади

 35. Глава держави

 36. Вищий виконавчий орган влади

 37. Представницькі органи влади на місцях

 38. Виконавчі органи влади на місцях

 39. Судові органи влади

 40. Правоохоронні органи

 41. Поняття та ознаки демократії

 42. Функції і принципи демократії

 43. Поняття та походження права

 44. Поняття та ознаки права

 45. Функції права

 46. Поняття та структура правової системи

 47. Ознаки (риси) системи права

 48. Структурні елементи системи права

 49. Публічне і приватне право

 50. Систематизація нормативно-правових актів

 51. Поняття, ознаки соціальних норм

 52. Види соціальних норм

 53. Поняття та ознаки норми-звичаю

 54. Поняття та та ознаки норми права

 55. Види норм права

 56. Характеристика джерел права

 57. Закони і підзаконні нормативні акти

 58. Правові відносини

 59. Поняття правомірної поведінки та правопорушення

 60. Поняття та види юридичної відповідальності

 61. Право громадян України на захист, як одна з гарантій зміцнення законності

 62. Декларація про державний суверенітет від 16 липня 1990 р.

 63. Конституція-основний закон держави

 64. Особливості прийняття на роботу неповнолітніх

 65. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника

 66. Адміністративні правопорушення та їх суб’єкти

 67. Поняття складу адміністративного правопорушення (проступку)

 68. Поняття та ознаки злочину

 69. Склад злочину

 70. Кримінальне покарання та його види

 71. Порівняльна характеристика понять "суспільство", "держава", "країна".

 72. Поняття і види суспільних відносин та особливості їх упорядкування в додержавний період.

 73. Теорії виникнення держави. Зміни в організації суспільних відносин з появою держави.

 74. Історичні типи держави і права: поняття і загальна характеристика.

 75. Поняття і ознаки держави.

 76. Функції держави: поняття і види.

 77. Органи держави: поняття, ознаки, види.

 78. Поняття і види влади. Особливості державної влади.

 79. Органи державної влади. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

 80. Поняття і загальна характеристика державного ладу.

 81. Види і загальна характеристика форм правління.

 82. Форми територіального устрою держави: поняття і види.

 83. Загальна характеристика понять "людина". "індивід", "особистість", "особа" і "громадянин". Особливості взаємовідносин особи і суспільства.

 84. Особливості демократичних режимів.

 85. Характерні риси та види антидемократичних режимів.

 86. Особливості взаємовідносин особистості і держави. Правовий статус особи.

 87. Поняття громадянства та способи його набуття і припинення.

 88. Іноземці, особи без громадянства та особи з подвійним громадянством.

 89. Особливості взаємовідносин суспільства і держави.

 90. Поняття та ознаки правової держави.

 91. Соціальна держава.

 92. Соціальні норми: поняття, види.

 93. Поняття і ознаки права.

 94. Право і мораль.

 95. Джерела та форми права: поняття і види.

 96. Правові акти. Принцип верховенства законів.

 97. Систематизація правових актів: поняття і види.

 98. Поняття системи права.

 99. Галузі права, правові інститути.

 100. Правові норми: ознаки, структура. Співвідношення правових норм зі статтями правових актів.

Поясніть терміни

 1. Державна влада

 2. Монархія

 3. Шлюб

 4. Робочий час

 5. Кримінальна відповідальність

 6. Цивільна дієздатність

 7. Юридична відповідальність

 8. Вина

 9. Покарання

 10. Суверенітет держави

 11. Закон

 12. Правопорушення

 13. Політичний режим

 14. Сім'я

 15. Караність

 16. Злочин

 17. Час відпочинку

 18. Держава

 19. Адміністративне правопорушення (адміністративний проступок)

 20. Демократичний режим.

 21. Громадянське суспільство

 22. Державний апарат

 23. Конституція

 24. Конфедерація

 25. Нормативно-правовий акт

 26. Підзаконний акт

 27. Право

 28. Правова поведінка

 29. Правовідносини

 30. Правоздатність

 31. Правомірна поведінка

 32. Правоохоронні органи

 33. Норма права

 34. Правопорядок

 35. Правосуб'єктність

 36. Проступок

 37. Республіка.

 38. Система права

 39. Сімейне право

 40. Соціальні норми

 41. Унітарна держава

 42. Федерація

 43. Форма держави

 44. Форма державного правління

 45. Форма державного устрою

 46. Функції держави

 47. Галузь права

 48. Деліктоздатність

 49. Законодавство

 50. Законність

 51. Звичай

 52. Інститут права

 53. Кодекс

 54. Місцеве самоврядування

 55. Непереборна сила

 56. Нормативно-правовий акт

 57. Трудове право

 58. Об'єкт правопорушення

 59. Підгалузь права

 60. Спадщина

 61. Тоталітаризм

 62. Трудова дисципліна

 63. Трудовий договір

 64. Унітарна держава

 65. Фізичні особи

 66. Юридична відповідальність

 67. Юридичні особи

 68. Юридичні факти

 69. Штраф

 70. Заповіт

 71. Заповідальна відмова

 72. Спадкоємець

 73. Правосвідомість

 74. Правова культура особи

 75. Вибори

 76. Адміністративне право

 77. Кримінальне право

 78. Політична партія

 79. Правовий нігілізм

 80. Осудність фізичної особи

 81. автономія

 82. адміністративна відповідальність

 83. адміністративно-територіальний устрій

 84. аліменти

 85. альтернативна (невійськова) служба

 86. амністія

 87. апарат держави

 88. апеляція

 89. біпатрид

 90. бюджет

 91. бюджетний процес

 92. верховенство закону

 93. вибори

 94. виборча система

 95. виконавча влада

 96. випробування при прийнятті на роботу

 97. відкриття спадщини

 98. відповідальність неповнолітніх

 99. відпустка

 100. відчуження

 101. відшкодування збитків

 102. військова служба

 103. власність

 104. втрата громадянства

 105. галузь законодавства

 106. галузь права

 107. гарантії законності

 108. гіпотеза

 109. голосування

 110. готування до злочину

 111. громадська організація

 112. громадський порядок

 113. громадянство

 114. громадянське суспільство

 115. громадянські (особисті) права і свободи людини

 116. декрет

 117. делікт

 118. деліктоздатність

 119. депутат

 120. державна служба

 121. джерела права

 122. диспозиція

 123. дисципліна

 124. дисциплінарна відповідальність

 125. дисциплінарні стягнення

 126. дієздатність

 127. догана

 128. договір

 129. законодавча ініціатива

 130. законодавчий процес

 131. замах на злочин

 132. заповіт

 133. збитки

 134. зворотна дія (сила) закону

 135. імперія

 136. інкорпорація

 137. іноземець

 138. інститут права

 139. казус

 140. колективний договір

 141. колективні трудові спори

 142. комісія з трудових спорів

 143. компетенція

 144. конституція

 145. конфіскація

 146. крайня необхідність

 147. мажоритарна виборча система

 148. майнові права

 149. малолітня особа

 150. механізм держави

 151. міліція

 152. міністерство

 153. місцева державна адміністрація

 154. місцеве самоврядування

 155. моральна шкода

 156. надурочна робота

 157. натуралізація

 158. недійсність правочину

 159. недійсність шлюбу

 160. ненормований робочий день

 161. необережність

 162. необхідна оборона

 163. неоподаткований мінімум

 164. неосудність

 165. неповний робочий час

 166. неповнолітні

 167. непрацездатність

 168. неустойка

 169. нормативно-правовий акт

 170. опіка.

Тестові завдання

1. Вкажіть, який історичний тип держави виокремлюється за цивілізаційного підходу.

А. Єгипетська держава

Б. китайська держава

В. рабовласницька держава

Г. індустріальна держава

2. Вкажіть, представники якої теорії стверджують, що держава виникає із сім'ї внаслідок її розростання. Державна влада, за цією теорією, є продовженням батьківської влади, що спочатку панувала лише в сім'ї, а потім поширилася на все населення.

А. патріархальної

Б. теологічної

В. договірної

Г. органічної.

3. Вкажіть, яке з наведених понять характеризує форму політичного режиму.

А. Монархія

Б. федерація

В. республіка

Г. демократія.

4. Вкажіть, яке з наведених полнять характеризує форму територіального устрою.

А. Республіка

Б. конфедерація

В. монархія

Г. Демократія.

5. Укажіть, до ознак якого виду політичного (державного) режиму належать усебічний і всеохоплюючий контроль держави над суспільством, підкорення і поглинення його державою; існування загальнодержавної ідеології.

А. Авторитарного

Б. демократичного

В. ліберального

Г. тоталітарного.

6. Вкажіть, яке джерело права становить офіційний письмовий документ компетентних органів держави, який вміщує правові норми і має загальний обов'язковий характер.

А. Правовий звичай

Б. правовий прецидент

В. нормативно-правовий договір

Г. нормативно-правовий акт.

7. Вкажіть з якого віку наступає адміністративна відповідальність.

А. 14 років

Б. 16 років

В. 18 років

Г. 20 років

8. Вкажіть на який строк може встановлюватися адміністративний арешт.

А. 15 діб

Б. 30 діб

В. 45 діб

Г. до 3-х місяців

9. Який із заходів адміністративного стягнення не застосовується до неповнолітніх?

А. Зобов'язання публічно або в іншій формі вибачитися перед потерпілим

Б. попередження

В. Застереження

Г. догана або сувора догана.

10. Адміністративний арешт не може застосовуватися до:

А. вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до 16 років, інвалідів з явними ознаками інвалідності, народних депутатів України;

Б. народних депутатів України, працівників суду та прокуратури, дітей віком до 16 років, інвалідів першої та другої груп, осіб, які раніше не притягалися до адміністративної відповідальності, вагітних жінок;

В. вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до 12 років, інвалідів першої та другої груп, осіб, які не досягла 18-річного віку;

11. Вкажіть які відновини не становлять предмет цивільно-правового регулювання.

А. майнові;

Б. особисті немайнові;

В. господарські;

Г. особисті немайнові відносини, пов’язані з майновими

12. Вкажіть з якого віку наступає правоздатність громадян.

А. з дня народження

Б. з 15 років

В. з 18 років

Г. з 21 року.

13. Відповідно до Цивільного кодексу України особа, яка не досягла 14 років (малолітня), має:

А. часткову цивільну дієздатність

Б. неповну цивільну дієздатність

В. повну цивільну дієздатність

Г. обмежену цивільну дієздатність.

14. відповідго до Цивільного кодексу україни малолітня особа:

А. не несе відповідальності за завдану нею шкоду

Б. частково відповідає за завдану нею шкоду

В. відповідає за завдану нею шкоду в межах належного їй майна

Г. самостійно відповідає за завдану нею шкоду.

15. Відповідно до Цивільного кодексу України до другої черги спадкоємців за законом належать:

А. особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше ніж п'ять

років до часу відкриття спадщиниБ. рідні дядько та тітка спадкодавця;

В. рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як із боку батька, так і з боку матері

Г. діти спадкодавця, той із подружжя, який його пережив, та батьки.


16. Відповідно до Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати:

А. 24 годин на тиждень

Б. 36 годин на тиждень

В. 40 годин на тиждень

Г. 48 годин на тиждень
17. Відповідно до Кодексу законів про працю України одна з підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу — це:

А. відмова або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

Б. прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

В.призов або вступ працівника на військову службу, направлення на невійськову (альтернативну) службу;

Г.відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку з істотною зміною умов праці.
18. Відповідно до Кодексу законів про працю України працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово:

А. за тиждень

Б. за два тижні

В. за місяць

Г. за два місяці.
19. Категорії працівників, для яких встановлюється скорочена тривалість робочого часу:

А. учні, які працюють протягом року у вільний від навчання час, особи, які не досягли повноліття, жінки, що мають дітей віком до 16 років або дітей-інвалідів;

Б. державні службовці, учителі, лікарі, жінки, що мають дітей віком до 16 років або дітей-інвалідів;

В. учні, які працюють протягом року у вільний від навчання час, неповнолітні особи, учителі, лікарі;

Г. державні службовці, інваліди першої та другої груп.
20. Громадянин при укладенні трудового договору має подати такі документи:

А. тільки паспорт або свідоцтво про народження;

Б. трудову книжку, а за відсутності - довідку з місця проживання, паспорт, медичну картку;

В. тільки паспорт, свідоцтво про народження або довідку про місце реєстрації у випадку відсутності паспорта, трудову книжку, документ про освіту;

Г. паспорт, трудову книжку, а в окремих випадках документ про освіту.
21. Строк перенесення державної реєстрації шлюбу не може перевищувати із дня подання заяви –

А. одного місяця

Б. трьох місяців

В. шести місяців

Г. одного року.
22. Визначте, який шлюбний вік встановлено в Україні для жінок:

А. 15 років; 

Б. 16 років;

В. 17 років; 

Г. 18 років.
23. Яке прізвище отримує подружжя після реєстрації шлюбу?

А. жінка — прізвище чоловіка;

Б. чоловік — прізвище жінки;

В. залишаються на своїх прізвищах;

Г. поєднують свої прізвища;

Д. можливий будь-який із зазначених варіантів.
24. Різниця у віці між особами, що укладають шлюб: 

А. не має перевищувати 10 років;

Б. не має перевищувати 15 років;

В. не має перевищувати 30 років

Г. не обмежується;
25. Вкажіть яку функцію не виконує кримінальне право?

  1. Охоронну

Б. представницьку

  1. попереджувальну

Г. виховну. 1. Вкажіть яке поняття характеризується як суспільно небезпечне винне діяння

А. Бездіяльність

Б. недбалість

В. проступок

Г. злочин


27. Вкажіть яка ознака злочину пов'язана з наявністю в діях особи умислу або необережності?

А. суспільна небезпечність

Б. Винність

В. Протиправністю

Г. Караність.


 1. Вкажіть яка з перелічених ознак об'єктивної сторони злочину є основою?

А. Суспільно небезпечні наслідки діяння

Б. Обстановка вчинення злочину

В. Спосіб, яким вчинене діяння

Г. Місце вчинення злочину.
29. Відповідно до Кримінального кодексу України особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину, - це:

А. виконавець

Б. організатор

В. підбурювач;

Г. Пособник
30. Вкажіть, який із наведених видів кримінальних покарань згідно з Кримінальним кодексом України може застосовуватися і як основний, і як додатковий.

А. Штраф

Б. громадські роботи

В. виправні роботи

Г. конфіскація майна.
31. Яке поняття характеризується як «вид юридичної відповідальності, що полягає в обмеженні прав і свобод особи, яка вчинила злочин, що аналізується в обвинувальному вироку суду»?

А. Кримінальна відповідальність.

Б. Адміністративна відповідальність.

В. Цивільно - правова відповідальність.

Г. Дисцплінарна відповідальність

32. Вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, є:

А. ознакою кримінальної відповідальності.

Б. елементом кримінальної відповідальності.

В. Суб'єктивною стороною відповідальності.

Г. Підставою кримінальної відповідальності.
33. Який вид кримінальної відповідальності не може застосовуватися до неповнолітніх?

А. Громадські роботи.

Б. Арешт.

В. Позбавлення волі на певний строк

Г. Довічне позбавлення волі.

34. Право самостійно обирати місце проживання виникає у фізичної особи з досягненням:
А. 10 років;

Б. 14 років;

В. 16 років;

Г. 18 років.


35. Певна життєва обставина, з настанням якої норма права пов’язує виникнення, зміну або припинення правовідносин-це:
А. юридичний факт;

Б. подія;

В. правопорушення;

Г. обставина у справі.
36. У п’яту чергу право на спадкування за законом мають:
А. баба та дід з боку батька;

Б. рідні брати та сестри спадкодавця;
В. особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше як п’ять років до часу відкриття спадщини;
Г. інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, при чому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів дальшого ступеня споріднення.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка