Положення про рейтингову (120-бальну) систему оцінювання освітніх досягнень учнів Міського юридичного ліцею м. Дніпропетровська ЗагальнІ положення 1Сторінка1/3
Дата конвертації13.09.2017
Розмір0.52 Mb.
#51816
ТипПоложення
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

Протокол № 4 від 26.03.2009 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про рейтингову (120-бальну)

систему оцінювання освітніх досягнень учнів

Міського юридичного ліцею

м. Дніпропетровська


 1. ЗагальнІ положення


1.1. З метою забезпечення ефективних вимірників якості знань та об'єктивного їх оцінювання в Міському юридичному ліцеї (далі – МЮЛ) введено рейтингову (120-бальну) систему оцінювання освітніх досягнень учнів, яку побудовано з урахуванням підвищення рівня особистих успіхів учня. При оцінюванні вчитель має враховувати рівень досягнень учня, а не ступінь його невдач.
1.2. Рейтингова система оцінювання знань учнів МЮЛ створена на основі ідеї та розробок кандидатів педагогічних наук Л.І. Прокопенка та Т.Л. Тевліна (м. Черкаси), а також критеріїв оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти за 12-бальною шкалою.
1.3. Система оцінки знань учнів, що використовується в МЮЛ, є сучасною формою контролю та перевірки знань, сприяє удосконаленню організації навчального процесу, гуманізації стосунків між учнями та викладачами, забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, надає можливість учням самим коригувати глибину вивчення окремих предметів, а викладачам дозволяє найбільш об'єктивно оцінювати знання учнів.
1.4. Реформування загальної середньої освіти передбачає реалізацію принципу гуманізації освіти, орієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, особистісно-орієнтований підхід до навчання та, відповідно, оцінювання не тільки навчальних, але й інших досягнень кожного ліцеїста.
1.5. Рейтингова система враховує різні види досягнень учня. Створена нами модель спирається на типи обдарованості учнів.

Ліцейський рейтинг досягнень включає 5 основних компонентів:

 • Рейтинг академічної успішності (змінюється за підсумками півріччя з урахуванням відміток по навчальних предметах).

 • Інтелектуальний рейтинг.

 • Лідерський рейтинг.

 • Художньо-творчий рейтинг.

 • Олімпійський (спортивний) рейтинг.


2. Основні положення


  1. Академічний рейтинг
   1. За опрацювання кожного з предметів, що вивчаються в МЮЛ протягом року, учень може отримати 100 + 20 балів, де 100 дорівнює 10 навчальним балам за дванадцятибальною системою, а 20 – креативні – за особливі досягнення та творчий підхід у вивченні кожного предмету. На початку навчального року викладач, виходячи з кількості тем програми, їх значущості та об'єму, визначає максимальну кількість балів, яку може набрати учень за вивчення кожної теми. Підсумки опанування учнем кожної з тем підводяться за результатами різноманітних видів контролю (диктант, контрольна робота, лабораторна робота, практична робота, семінар, творча робота, усні відповіді на уроках тощо). Вчитель розподіляє кількість балів, відведених на тему, за передбаченими видами контролю знань учнів.

Атестація (оцінювання рівня досягнень учня за 12-бальної шкалою) здійснюється двічі на рік, за результатами кожного півріччя заступником директора з навчально-методичної роботи та вчителями-предметниками. ( Додаток № 1)


   1. Облік успішності має відкритий характер, тобто покращити свої результати навчання учень може під час тематичних заліків та залікових тижнів (наприкінці півріччя). За наявності вагомих причин, учневі, що не готовий до тематичної атестації, її проведення за згодою вчителя може бути перенесено на пізніший термін, але не більше, як на один тиждень. Якщо учень набрав недостатню (з його точки зору) кількість балів за кожний з 4-ох семестрів, то не пізніше, як до початку наступного семестру (на канікулах), він може допрацювати теми, що вивчались протягом семестру, і скласти ще один залік.


2.1.3 Ліцеїсти мають можливість вивчати один чи декілька предметів не протягом усього року, а менший проміжок часу і, склавши залік, отримати необхідну кількість балів. Тим самим визволити собі додатковий час для більш глибокого вивчення іншого, більш важливішого для нього предмету, або для написання творчої, курсової або науково-дослідницької роботи.


   1. Контролю знань та висвітленню навчальних досягнень ліцеїстів надається гласність. На стенді “Рейтинг знань” наприкінці кожного півріччя відображається рейтинг та рейтинговий показник кожного учня. Рейтинг – порядкова позиція учня даної групи за результатами навчання, яка визначається рейтинговим показником. Рейтинговий показник – відсоткове відношення суми набраних балів до максимально можливої.

(Додаток № 2).


  1. Інтелектуальний рейтинг


2.2.1 Інтелектуальний рейтинг відображує участь ліцеїстів в інтелектуальних і творчих змаганнях, що проводяться як в закладі, так і за його межами. Це можуть бути наочні і дистанційні олімпіади, науково-практичні конференції, творчі фестивалі і виставки, конкурси науково-дослідних і художніх проектів, рефератів, есе. За кожне досягнення певного рівня учню нараховуються бали в рейтинговій таблиці, згідно з рейтинговою шкалою, затвердженою адміністрацією. Надалі набрані бали підсумовуються, тобто інтелектуальний рейтинг є накопичувальним.
2.2.2 Інтелектуальний рейтинг оцінюється заступником директора з наукової роботи.

Шкала оцінювання:

1)Участь в роботі МАН (max – 20 балів):


 • Курсова робота – 5 б.

 • Участь у науковій конференції в День науки:

1місце – 10 б.

2місце – 9 б.

3місце – 8 б.

Участь – 7 б. • МАН області :

1 місце – 15 б.

2 місце – 14 б.

3 місце – 13 б.

Участь – 12 б. • МАН всеукраїнський:

1 місце – 20 б.

2 місце – 19 б.

3 місце – 18 б.

Участь – 17 б.

2) Захист кращих творчих проектів з предметів (9-10кл.) (max – 15 б.):

1 місце – 15 б.

2 місце – 14 б.

3 місце – 13 б.

Участь – 12 б.

3) Участь в олім­піадах (max – 20 б): • ліцейських

1 місце – 5 б.

2 місце – 4 б.

3 місце – 3 б.

Участь – 2 б. • міських

1 місце – 10 б.

2 місце – 9 б.

3 місце – 8 б.

Участь – 7 б. • обласних

1 місце – 15 б.

2 місце – 14 б.

3 місце – 13 б.

Участь – 12 б. • всеукраїнських

1 місце – 20 б.

2 місце – 19 б.

3 місце – 18 б.

Участь – 17 б.


4) Участь в роботі клуба знавців з предмету – до 5 б.

5) Участь в інтелектуальних конкурсах: • Рівень ліцею – 5 балів.

 • Рівень міський – 10 балів.

 • Рівень обласний – 15 балів.

 • Рівень всеукраїнський – 20 балів.
  1. Лідерський рейтинг


2.3.1 Лідерський рейтинг відображує рівень соціальної компетентності старшокласників, їх суспільну активність: участь в діяльності органів ліцейського самоврядування, в соціально корисних акціях і проектах.

   1. Діяльність оцінюється заступником директора з виховної роботи, педагогом-організатором, кураторами, членами групи та Ліцейської ради:

 • Рівень групи – 5 балів;

 • Рівень ліцею – 10 балів;

 • Рівень парламенту – 15 балів.
  1. Художньо-творчий рейтинг


2.4.1 Художньо-творчий рейтинг відображує участь ліцеїстів у святах, спектаклях, художніх виставках, творчих конкурсах різного рівня, в творчій діяльності на уроках та поза ними.

   1. Діяльність оцінюється заступником директора з виховної роботи, педагогами-організаторами, кураторами, викладачами ліцею, активами класів, Ліцейською радою:

 • участь в індивідуальних кон­курсах – місце до 5 балів;

 • участь у колективних конкур­сах – до 5 балів;

 • переможець індивідуальних та колективних конкурсів – до 10 балів.


2.5. Олімпійський (спортивний) рейтинг


   1. Олімпійський рейтинг визначається за результатами участі в спортивних змаганнях та конкурсах різного рівня.

   2. Діяльність оцінюється заступником директора з виховної роботи, вчителями фізичного виховання:

 • Рівень ліцею – 5 балів;

 • Рівень міський – 10 балів;

 • Рівень обласний – 15 балів;

 • Рівень всеукраїнський – 20 балів.


2.6. Підрахунок балів в кожному блоці рейтингу


   1. Після визначення десяти кращих учнів у кожному блоці рейтингу бали автоматично переводяться за 120-бальною системою. Наприклад, результати інтелектуального рейтингу:

1. Переможець Костенко Оксана, група 11-2 – 120 б.

2. Кучмій Аня (11-3) – 115 б.

3. Вольхін Ілля (9-1) – 110 б.

4. Воронова Анна (11-2) – 105 б.5. Ставнича Альона (11-3) – 100 б.


 1. Ведення документації


3.1. Основними документами, що використовуються при застосуванні 120-бальної системи оцінювання знань учнів, є класний журнал, календарно-тематичний план вчителя і залікова книжка учня.


  1. Підготовку класних журналів для роботи за рейтинговою системою та їх ведення контролює адміністрація ліцею, яка передусім звертає увагу на доцільність розподілу балів між окремими темами навчального плану, правильність виконання технічної роботи, методику оцінювання навчальних досягнень учнів.
  1. Визначивши скільки годин та балів відводиться для кожної теми, вчитель-предметник розбиває сторінки журналу на стільки колонок, скільки тем буде вивчатися протягом року. У кожній колонці передбачається стільки граф, скільки годин відводиться на вивчення теми, плюс дві для заліку. Зверху над кожною колонкою записується назва теми, вказується максимальна кількість балів, яку може одержати учень за її опанування. Якщо на вивчення теми відводиться 1-3 години, доцільно приєднати її до наступної або ж об'єднати дві, три подібні. Якщо на вивчення теми відводиться більше 20 годин, її можна поділити на підтеми, розділивши відповідно кількість балів. Наприкінці кожного семестру підраховується кількість отриманих балів за вивчення теми і результати відображаються в класному журналі та на стенді "Рейтинг знань”. Якщо вивчення теми не закінчено в межах семестру, тематичний залік з неї переноситься на наступний семестр (Додаток № 3).
  1. Перед початком вивчення чергової теми, усі учні мають бути ознайомлені з її тривалістю, кількістю і тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення, формою проведення тематичного заліку, умовами оцінювання, – все це фіксується у тематичному куточку кожного викладача. До відома учнів також доводиться, скільки тем буде вивчатися протягом семестру і скільки балів вони можуть набрати за семестр.

3.5. Календарно-тематичний план з кожного предмета затверджується директором ліцею (Додаток № 4). 1. Організаційно-методичні заходи


4.1. Складання календарно-тематичних планів викладачами-предметниками (серпень, січень).

  1. Проведення інструктивних нарад з викладачами, кураторами, учнями, батьками (вересень).

  2. Оформлення стенду “Рейтинг знань”, друкування рейтингових таблиць (наприкінці кожного півріччя).

  3. Контроль за веденням залікових книжок (наприкінці кожного півріччя).
 1. Заохочування учнів, їх батьків та викладачів ліцею
  1. Ліцеїстам, що мають високий рейтинг знань, призначається стипендія за наслідками кожного півріччя.

  2. Грошові премії можуть надаватись переможцям інтелектуальних конкурсів, за відмінно написані контрольні зрізи знань тощо.

  3. Розміри стипендій та премій встановлюються батьківською радою та сплачуються з благодійного фонду.

  4. Наприкінці року за підсумками всіх 5 рейтингових таблиць досягнень проходять загальноліцейське свято «Підкорювачі зоряних вершин» та «Урочистий прийом у директора», де учні, їхні батьки та вчителі ліцею нагороджуються почесними грамотами, дипломами, знаками і заохочуються матеріально.


Додаток № 1

Критерії навчальних досягнень учнів

та перевідна шкала оцінки знань


Рівні

компетенції

Оцінки (бали)

Рейтинговий показникКритерії

І.Низький (рецептивно-продуктив-ний)

1

1-10%

Учень (учениця) розрізняє об'єкти вивчен­ня.

2

11-20%

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкти вивчення.

3

21-30%

Учень (учениця) відтворює частину навчаль­ного матеріалу; з допомогою вчителя вико­нує елементарні завдання.

ІІ.

Середній

(репродуктивний)4

31-40%

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтво­рює основний навчальний матеріал, може по­вторити за зразком певну операцію, дію.

5

41-50%

Учень (учениця) відтворює основний навчаль­ний матеріал, здатний(а) з помилками й не­точностями дати визначення понять, сфор­мулювати правило.

6

51-60%

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його (її) правильна, але недостат­ньо осмислена. Вміє застосовувати знання під час виконання завдань за зразком.

ІІІ.

Достатній

(конструктивно-варіативний)7

61-70%

Учень (учениця) правильно відтворює на­вчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні прикла­ди на підтвердження певних думок, частково контролює власні навчальні дії.

8

71-80%

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стан­дартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і за залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності.

9

81-90%

Учень (учениця) добре володіє вивченим ма­теріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизува­ти інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргумен­тацією.


IV. Високий

IV. Високий

(креативний)


10

91-100%

Учень, (учениця) має повні, глибокі знання, здатний(а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення.11

Креативний


(Креативний)


101 - 110Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє зна­ходити інформацію та аналізувати її, порушу­вати і розв'язувати проблеми. Вміє застосовувати знання для виконання творчих завдань.

12

111 - 120

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно ана­лізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерела­ми інформації, приймати рішення. Вміє застосовувати знання для виконання творчих завдань.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал