Положення про раду профілактики правопорушень серед неповнолітніх Єдині вимоги до учнівСкачати 92.37 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір92.37 Kb.
g:\школа\емблема школи.gif


Комунальний заклад освіти

«Середня загальноосвітня школа №117»

Дніпропетровської міської ради

Первентивне виховання

Зміст
1. Положення про раду профілактики правопорушень серед неповнолітніх………………………………………………………...3

 1. Єдині вимоги до учнів…………………………..…………………..6

3. Орієнтовні критерії постановки учнів на внутрішкільний контроль……………………………………………………………...10

4. Схема вивчення особистості важковиховуваних підлітків……....115. Акт обстеження житлово-побутових умов сім’ї……………..........12

6. Картка особистого обліку учня, схильного до правопорушень….13


7. Рекомендації щодо ведення щоденника спостережень педагогічно занедбаного школяра……………………………………………………14

Положення

про раду профілактики правопорушень

серед неповнолітніх

Шкільна рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх створюється у навчальному закладі із числа педагогічних працівників школи, представників батьківської громадськості, правоохоронних органів, старшокласників і є складовою частиною системи шкільного самоврядування.

Завдання

 1. Створити максимально сприятливі умови для співробітництва педагогів, учнів та їх батьків, з метою запобігання і подолання відхилень у поведінці дітей і підлітків

 2. Сформувати єдиний шкільний колектив із здоровим моральним мікрокліматом

 3. Забезпечити координацію усіх шкільних ланок, які організовують життєдіяльність учнівського колективу

 4. Постійно підвищувати ефективність виховної роботи з учнями

 5. Сприяти розвитку учнівського самоврядування

 6. Формувати громадську активність, самостійність, відповідальність учнів

 7. Здійснювати профілактику негативних проявів поведінки неповнолітніх

Організація роботи

Шкільна рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх складається із 7-9 осіб у залежності від загальної кількості учнів у школі.

Із числа працівників школи до ради входять заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, шкільний психолог, педагоги-консультанти секцій учнівського самоврядування.

Із числа батьківської громадськості доцільно включити до складу ради юристів-працівників правоохоронних органів, соціологів, лікарів.

Із числа старшокласників до складу ради можуть входити представники учнівського самоврядування.

Періодичність засідань визначається в залежності від загального стану профілактичної роботи у школі, обстановки у селищі, необхідності у рішучих заходах.

Головою ради обирається директор школи або його заступник з виховної роботи.

Шкільна рада не підпорядковується комісіям у справах неповнолітніх.Функції ради профілактики

Рада є суто профілактичним органом, що й визначає її функції.

Діагностична функція реалізується через систему заходів, спрямованих на виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці учнів, з’ясування реального стану навчально-виховного процесу.

Координуюча функція зумовлює ефективність взаємозв’язків між ланками ради, а також суб’єктами зовнішнього впливу на характер поведінки учнів (школа, сімя, однолітки, заклади культури).

Творча функція надає комісії право добору доцільних психолого-педагогічних, соціальних, організаційних впливів на школярів із врахуванням конкретних умов і особливостей.

Проективну функцію рада виконує, розробляючи нові ефективні форми і методи реагування на очікувану і реальну ситуацію із відхиленнями у поведінці чи із порушеннями морально-правових норм.

Оціночно-узагальнююча функція ради полягає у виборі адекватної системи її роботи на підставі аналізу і оцінки наявного стану.

Просвітницька функція реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань із права, психології, медицини, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень серед школярів.

Прогнозуюча функція полягає у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на учнів, які мають відхилення у поведінці, на профілактику порушень морально-правових норм.

Єдині вимоги до учнів


 1. Учні приходять до школи за 10 хв. до початку занять.

 2. Перед входом до школи учень повинен витерти взуття, у гардеробі зняти верхній одяг, не поспішаючи, іти на той поверх, де знаходиться його клас.

 3. До приходу вчителя учні готують все необхідне до уроку. Підручник, щоденник, зошити мають бути акуратно покладені на парті.

 4. Після того, як вчитель зайшов у клас, входити забороняється. Учні, які запізнилися на урок, допускаються в клас лише з дозволу директора і його заступників.

 5. Не дозволяється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою та використовувати будь-яким способом зброю, навіть іграшкову, вибухонебезпечні та вогненебезпечні речовини, гострі предмети, гральні карти, алкогольні напої, сигарети, жувальні гумки, літературу, аудіо-, відео-, та СD-продукцію аморального змісту. Не дозволяється використовувати плеєрів та мобільних телефонів під час навчального процесу.

 6. Не дозволяється без дозволу вчителя залишати приміщення та територію школи в урочний час. У випадку пропуску занять учень повинен надати класному керівникові довідку від лікаря або записку від батьків стосовно причини відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважної причини не дозволяється.

 7. Без дозволу вчителя або класного керівника ніхто з учнів не має права пересідати на іншу парту.

 8. Учні, які бажають відповісти на запитання, поставлене вчителем, або звернутися до вчителя з запитанням, повинні підняти руку, поставивши ї ліктем на парту.

 9. Після відповіді на питання вчителя учень обов’язково подає щоденник для виставлення оцінки.

 10. Після закінчення уроку учні встають тільки після слів вчителя: “Урок закінчено”.

 11. Після закінчення уроків учні організовано під керівництвом вчителів, які проводили останній урок, виходять з класу.

 12. Зі школи учні повинні виходити спокійно, додержуючись порядку. Залишатися в школі без потреби забороняється.На перерві


 1. На перерві та під час руху по сходах учням забороняється бігати, галасувати.

 2. При появі на поверсі директора, його заступників, вчителів або кого-небудь з дорослих, учні повинні стати вбік і пропустити їх, обов’язково привітатися.

 3. Кожен учень при звертанні до нього чергового вчителя або чергового учня зобов’язаний назвати своє прізвище і клас.

 4. Учням забороняється заходити в учительську без дозволу вчителя.

Вимоги до зовнішнього вигляду учнів


 1. Кожен учень зобов’язаний з’явитися до школи чистим і охайно вдягненим.

 2. Зачіска повинна бути акуратною, користуватися косметикою забороняється.

 3. До школи учні приходять в одязі ділового або напівділового стилю. Тільки на уроки фізкультури учні повинні з’являтися у спортивній формі, а на зайняття в майстерні – в спеціальному одязі.


Орієнтовні критерії постановки учнів на внутрішкільний контроль
Якщо учень систематично:

 • не виконує норми навчальної, трудової та загальної дисципліни, встановлені Правилами для учнів школи;

 • пропускає уроки без поважних причин;

 • виявляє несумлінність, безвідповідальне ставлення до навчання та суспільно корисної праці;

 • не виконує вимог учителів та батьків, вступає з ними в конфлікт;

 • не поважає думку учнівського колективу, не приймає допомоги, хизується своїм неробством;

 • здійснює антигромадські, аморальні дії, які мають характер правопорушень;

 • вживає алкоголь, палить;

 • має схильність до вимагання грошей у школярів;

 • має схильність до насильства над слабшими.


Схема вивчення особистості важковиховуваних підлітків


 1. Загальні дані про учня

 2. Фізичний розвиток і стан здоров’я

 3. Умови сімейного виховання

 4. Відомості про навчальну діяльність

 5. Ставлення до праці

 6. Соціальна активність

 7. Участь у гуртках і спортивних секціях

 8. Статус у класному колективі

 9. Відомості про друзів та найближче оточення

 10. Характерні порушення дисципліни, заходи виховного впливу, що застосовувалися до учня

 11. Чи має навички культури поведінки

 12. Особливості мислення

 13. Найтиповіші психічні стани

 14. Інтереси, нахили, здібності

 15. Які моральні якості намагається в собі виховувати

 16. Плани на майбутнє

 17. Особливості вольових якостей

 18. Як проводить вільний час

 19. Характер читацьких інтересів

 20. Коло друзів поза школою

 21. Ставлення до природи

 22. Найяскравіші риси характеру

 23. З якого класу характеризується як важковиховуваний

 24. Які позитивні риси відзначалися раніше

 25. Які позитивні риси є в учня зараз

 26. Які негативні риси і якості відзначалися раніше

 27. Які негативні риси і якості є в учня заразАкт обстеження житлово-побутових умов сім’ї

__________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Адреса___________________________________________

Комісія у складі:___________________________________


 1. ________________________________

 2. ________________________________

 3. ________________________________

Встановила:_______________________________________

1. Сім’я займає житлову площу_______________________(коротка характеристика житлової площі, кількість кімнат)
2. Санітарний стан_________________________________

3. На цій площі площі проживає:_____________________

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Місце роботи, навчання

1.


2.


3.


4.

4. Матеріальне становище сім’ї_______________________

5. Характеристика батьків:___________________________

а) їхня поведінка___________________________________

б) чи займаються вихованням дітей____________________

в) чи застосовувалися до них засоби громадського та

адміністративного впливу___________________________

г) чи притягувалися вони до карної відповідальності_____

6. Стосунки в сім’ї__________________________________

Висновки комісії___________________________________


Підписи:

Картка особистого обліку учня, схильного до правопорушень

 1. Прізвище, ім’я, по батькові_______________________

 2. Клас_______

 3. Дата народження_______________________________
 1. Батьки:

Мати_________________________________________

де працює ____________________________________

Батько________________________________________

де працює_____________________________________
 1. Характер сім’ї_________________________________

 2. Причини неблагополуччя _______________________

 3. Коли поставлено на облік _______________________

 4. За що поставлено на облік_______________________

 5. До яких правопорушень схильний________________

 6. Ставлення до навчання _________________________

 7. Поведінка_____________________________________

 8. Результати роботи психолога ____________________

 9. Відомості про соціометричний статус_____________

 10. Відомості про друзів та референтну групу _________

15. Чим захоплюється учень у школі _________________

16. Чим захоплюється учень вдома __________________

17. Улюблений предмет ___________________________

18. Який гурток відвідує ___________________________19. Робота проведена з учнем _______________________

Рекомендації щодо ведення щоденника спостережень

педагогічно занедбаного школяра

І. Загальні відомості


 1. Клас

 2. Прізвище, ім’я, по батькові

 3. Дата народження

ІІ. Дані спостереження вчителя


 1. Із якого часу ведеться спостереження

 2. Навчальна діяльність

 3. Ставлення до праці

 4. Становище в колективі

 5. Ставлення до дорослих, педагогів

 6. Із ким проводить вільний час за місцем проживання

 7. Основний зміст дозвілля

 8. Особливості характеру і поведінки

 9. Навички культури поведінки

 10. Основні прояви педагогічної занедбаності

 11. Чи стоїть на обліку правопорушників, із якого часу, причини

ІІІ. Умови життя в сімї:

 1. Відомості про батьків та інших членів сім’ї

 2. Стосунки в сім’ї

 3. Матеріально-побутові умови

ІV. Стан здоровя школяра

 1. Відхилення у фізичному розвитку

 2. Заняття спортом

 3. Чи стоїть на обліку у психоневрологічному диспансері

 4. Висновки дільничного лікаряБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка