Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом і громадськістю сьогодні звітую про свою роботу в 2013-2014 н рСкачати 339.25 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір339.25 Kb.
#14727
ТипПоложенняДержавний професійно – технічний навчальний заклад

« Славутський професійний ліцей»м. Славута - 2014
c:\users\надя\desktop\картинки\img0937.png

м. Славута, 2014

Шановні колеги, батьки, запрошені!!!

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005р. «Про затвердження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», №178 від 23.03.2005р. «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом і громадськістю» сьогодні звітую про свою роботу в 2013-2014 н.р.

Публічна доповідь - це чудовий майданчик відкритого діалогу між усіма учасниками навчально-виховного процесу (педагогами, батьками, учнями) у пошуках перспектив. Перш ніж підводити підсумки, хотілося б привітати всіх, хто співпрацює з нами, з закінченням цього непростого року.

Основними завданнями щорічного звітування керівника є:

- забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

- стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

На посаді директора ліцею працюю 9 років. Маю честь керувати творчим, працездатним учительським колективом – надійними, досвідченими, сумлінними працівниками. І всі вони – різні за віком, досвідом, темпераментом, ставленням до навчального закладу та учнів – потребують уваги, підтримки і допомоги, контролю й визнання своїх педагогічних здобутків, своєї неповторності.

Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду, керувалася Контрактом, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ПТНЗ.

ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» Хмельницької області є державним професійно-технічним навчальним закладом. Діяльність ліцею спрямована на реалізацію потреб випускників шкіл та інших громадян м. Славути та Славутського району у оволодінні професіями знаннями шляхом первинної професійної підготовки, перепідготовки та курсового професійно-технічного навчання.

Організація навчально-виховного процесу в ліцеї здійснюється на підставі "Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах України", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419.

Одним із головних завдань забезпечення гарантованої діяльності ліцею є формування якісного та кількісного контингенту учнів.

Профорієнтаційна робота ведеться у відповідності з планом роботи ліцею протягом всього навчального року. Ліцей приймає активну участь в різноманітних профорієнтаційних заходах, які проводяться спільно з міськрайонним та обласним центрами зайнятості, управлінням та відділами освіти і науки, конкурсах та Ярмарках професій, День відкритих дверей, Майстер клас, співпрацює з засобами масової інформації. Проведення змістовної та цілеспрямованої роботи з профорієнтації дав можливість виконати план набору державного замовлення на підготовку робітничих кадрів на 100%.

На перше вересня 2013 - 2014 навчального року контингент учнів у ліцеї становив 325 учнів (15груп). Випуск 2014 року складає 152 учня за державним замовленням,з них 116 учнів, що становить (76,3) отримали диплом кваліфікованого робітника, 63 учнів (41,4% ) поряд з дипломом кваліфікованого робітника отримали і атестат про повну середню освіту, 36 учнів ( 23% ) отримали свідоцтва кваліфікованого робітника за пониженим розрядом . За курсовою підготовкою 37 слухачів курсів отримали свідоцтва кваліфікованого робітника. Диплом з відзнакою отримали 3 випускників, що становить (1.9 %.) Середньорічний контингент становив 340 учнів .

В 2013 -2014 році в ліцеї навчалося 14 учні - сироти, 19 учнів-напівсиріт, 18 дітей з малозабезпечених сімей. Усі діти забезпечені пільгами відповідно до чинного законодавства – постанови КМ України від 05.04.1994 р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Зазначені учні забезпечуються безоплатним харчуванням; предметами гардероба та постільної білизни; безоплатним гуртожитком; єдиним квитком.

Щомісячно виплачується стипендія в розмірі 850 грн., надається одноразова щорічна матеріальна допомога із стипендіального фонду. При досягненні 18 - річного віку міським відділом управління освіти виплачується матеріальна допомога.

Випускники із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, при умові працевлаштування забезпечуються предметами гардероба, текстильної білизни та товарами господарського призначення, а також грошовою допомогою на початкові витрати у розмірі 6 прожиткових мінімумів

На кожну дитину-сироту і дитину, позбавлену батьківського піклування, заведено особову справу, де знаходяться всі необхідні документи, які підтверджують статус дитини-сироти.

Створено належні умови для їх фізичного, інтелектуально та духовного розвитку, підготовки їх до самостійного життя, надається психологічна, медична та педагогічна допомога. Проводиться діагностування на визначення акцентуації характеру, два рази в рік діти цієї категорії проходять поглиблений медичний огляд.

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, постійно знаходяться під контролем, оточені увагою як педагогічного так і учнівського колективів. Адміністрація ліцею, класні керівники тримають тісний зв'язок з їх опікунами, піклувальниками, близькими родичами, цікавляться взаємовідносинами в сім'ях, де вони проживають.

Загальна вартість підготовки 1 учня – 15.4тис.грн.

Недоліком у роботі за 2013-2014 н.р. є втрата контингенту учні, що становить 21 учень з них (9 - за власним бажанням, 4 - перевід в інший навчальний заклад, 1 – за невиконання навчальної програми, 6 - за станом здоров’я, 1 – за вироком суду).

Даний контингент не перевищує ліцензований обсяг професій та проектної потужності навчального закладу. Середня наповненість груп складає від 21.7 осіб.

Питання збереження контингенту учнів систематично розглядаються на педагогічних радах та інструктивно-методичних нарадах. («Формування груп учнівського контингенту» Протокол № 4 від 28.01.2014 р., «Створення належного психологічного мікроклімату у групі засобами індивідуалізації виховної роботи» №4 від 09.04.2014 р).

Прийом учнів здійснюється згідно з «Правилами прийому учнів до Державного професійно-технічного навчального закладу Славутський професійний ліцей», які розроблені відповідно „ Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів"", затверджених наказом Міністерства освіти і науки України (від 14 травня 2013 року № 499) розглянуті на педагогічній раді і погоджені Департаменті освіти і науки,молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації

За звітний період 2013- 2014 навчальний рік ліцей укомплектований педагогічними кадрами на 97% . При розстановці кадрів адміністрація ліцею враховує освіту та кваліфікацію працівника, результативність його роботи за попередні роки, віковий склад педагогів, досвід їх роботи у на підприємствах міста та навчальних загальноосвітніх закладах, рекомендації профспілкового комітету з метою соціального захисту учасників навчально-виховного процесу. Всі працівники ліцею працюють за контрактом.

Навчально-виробничий та виховний процес здійснювали інженерно-педагогічні працівники ліцею в такому складі:

всього інженерно-педагогічних працівників – 36;

всі вони мають відповідний рівень освіти та кваліфікації, вищу освіту мають - 29 педагогічних працівників, базову вищу – 3, молодший спеціаліст – 4 інженерно-педагогічних працівники.

Забезпечення навчально-виховного процесу здійснює: керівний склад – 5 осіб, викладачі загальноосвітніх дисциплін – 9, викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки - 3, майстри виробничого навчання – 15, соціальний педагог – 1, практичний психолог – 1, бібліотекар – 1, керівник гуртка – 1, з них мають вищу категорію – 3 (1– викладач-методист, 1 – старший викладач), I категорію – 3, II категорію – 5, спеціаліст – 18, майстри виробничого навчання: 10 тарифного розряду – 3, 9 тарифного розряду – 11, 8 тарифного розряду - 1.

Комплектування ліцею педпрацівниками, розстановка їх здійснюється директором при активній участі його заступників. Нормативність у вирішенні кадрових питань та веденні документації по них ліцеєм забезпечується.

На даний час ліцей повністю укомплектований необхідною кількістю викладачів профтехнічної та загальноосвітньої підготовки, майстрами виробничого навчання. Кількість їх повністю відповідає штатному розпису

Педагогічне навантаження розподіляється між педагогами ліцею відповідно до навчальних планів з професій. Педагогічне навантаження розглядається щорічно на засіданнях тарифікаційної комісії погоджується профспілковим комітетом і доводиться до відома викладачів своєчасно згідно вимог чинного законодавства.

На всіх працівників ліцею розроблені посадові інструкції, в яких передбачені вимоги кваліфікаційних характеристик. Кожен працівник отримав під розпис примірник посадової інструкції.

На кожного працівника ліцею заведені і оформлені особові справи та трудові книжки, які ведуться згідно вимог.

Згідно з планом і графіком щорічно в ліцеї проводиться атестація педагогічних працівників відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Документація щодо проведення атестації педагогічних працівників відповідає встановленим вимогам, атестаційні листи зберігаються в особових справах. В навчальному закладі налагоджена система вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників. З метою підготовки до атестації в навчальному закладі проводяться відповідні заходи, а саме : вивчення плануючої документації, відвідування уроків і позакласних заходів, проведення зрізів знань учнів. На засіданнях методичних комісій та педагогічної ради заслуховуються творчі звіти працівників, що атестуються. В навчальному закладі проводиться робота з молодими педагогами , зокрема діє Школа молодого педагога.

За результатами атестації 2014 року: присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 2 викладачам, «спеціаліст другої категорії» 2 викладачам та 1 вихователю гуртожитку, встановлено наступні тарифні розряди майстрам виробничого навчання: 10 тарифний розряд – 2 працівникам, 9 тарифний розряд – 1 майстру в/н, а також встановлено 10 тарифний розряд 1 керівнику гуртка.

89% педагогічних працівників володіють комп’ютерною технікою. Кількість працівників, що пройшли навчання за програмою «INTEL - Навчання для майбутнього» – 6 осіб, що становить 17%. Всі педагогічні працівники вільно володіють державною мовою.

Поряд з цим, в навчальному закладі за останній рік лише 55% педагогічних працівників пройшли стажування. Тому, в наступному році необхідно приділити належну увагу формуванню якісного складу педагогічних працівників, які здійснюють навчально-виховний процес, особливо майстрів виробничого навчання, враховуючи кваліфікаційні вимоги до цих категорій працівників.

Для забезпечення навчально – виховного процесу в ліцеї створено навчально – виробничий комплекс який включає: навчальний корпус загальною площею 3672,3 м2 , в якому розміщенні 24 навчальні кабінети,з них для уроків загальноосвітньої підготовки 10 кабінетів , 8 - навчальних майстерень , 12 лабораторій, бібліотека з читальним залом 95 м2 на 30 місць із книжковим фондом - 7620шт, медкабінетом, актова зала на 300 місць, їдальня на 200 місць, гуртожиток на 150 місць, гімнастична зала, відкритий спортивний майданчик. В осінньо – зимовий період для проведення уроків фізичної культури і здоров`я орендується спортивна зала ДЮСШ, договір №1/ 2009 від 03.09.2009 р. Створений автодром для практичного водіння.

Всі приміщення і споруди обладнано відповідно до чинних нормативів, санітарно-гігієнічних норм і експлуатуються згідно вимогам правил пожежної безпеки та охорони праці. Всі приміщення є державною власністю і знаходиться на балансі ліцею, відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, що щорічно підтверджується актом готовності ліцею до нового навчального року

Професійно-практична підготовка проводиться в навчальних майстернях, лабораторії комп'ютерної обробки інформації, а також в умовах виробництва відповідно до угод про проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики, на підприємствах міста та регіону різних форм власності. Планування внутрішнього контролю в ліцеї передбачено окремим розділом річного плану роботи навчального закладу і включає ряд основних заходів щодо аналізу навчально - виробничої діяльності. Адміністрацією постійно ведеться контроль за виконанням цього графіку, що знаходить відображення в наказах по ліцею та рішеннях педагогічної ради («Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів, нові підходи» протокол №2 від 31.10.2013 , 2013 - 2014н.р. №4 від 30.04.2013 р. «Про стан ведення в ліцеї навчально-плануючої документації».

Питання організації виробничого навчання та виробничої практики учнів, виконання планів навчально-виробничої діяльності періодично розглядаються на засіданнях педагогічної ради та нараді при директорові. Зокрема: «Шляхи налагодження соціального партнерства з роботодавцями у підготовці висококваліфікованих фахівців» протокол №3 від 31.10.2013 р., Шляхи підвищення якості уроків виробничого навчання і результативності навчально-виробничої діяльності» №2 від 19.11.2013 р, «Виробниче навчання і виробнича практика – запорука якісної підготовки робітничих кадрів» №4 від 06.04.2014 р.

ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» має земельну ділянку12,8 гектарів дана в користування міською радою.

Формування учнівського складу проводиться виходячи з потреб регіону та м. Славути в робітничих кадрах для підприємств торгівлі, харчування та промисловості, можливостей ліцею, Закону України «Про професійно-технічну освіту», наказу Міністерства освіти України №373 від 16.05.06 р. «Про формування обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» ліцензійного обсягу прийому на навчання та відповідно до Правил прийому до ліцею розроблених на основі „ Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів” затверджених Міністерством освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499.З метою опанування учнями навиків роботи на сучасному обладнанні, вивчення новітніх технологій виробництва, адаптації учнів до реальних умов виробництва ліцеєм укладені договори про співпрацю з такими підприємствам: Ресторан «Україна» УП «Поділля», ПАТ ресторан «Горинь», ресторан «Острів» , ПАТ «Славутський хлібозавод», ПАТ «Горинь» швейна фабрика, ПВП «Арт. Сервіс» Славутська філія, ТОВ «Горизонт», ТзоВ «Агро-Р», кафе «Шарм», Шепетівське підприємство громадського харчування, кафе «Дорожнє», кафе «Лісова хата», кафе – бар «Ковчег», кафе «Супутник», ПП «Григорук», СВК «Маяк», ВАТ «РМЗ», Торговий центр «Вопак» і директором ліцею.

Ліцей працює на підставі ліцензій:серія АЕ № 2285603 виданої на підставі рішення ДАК, протокол № 105 від 01.07.2013р №2494 л; та свідоцтво про атестацію Хмельницької ОДА. РД –ПЗСО № 230025 видано на підставі рішення ДАК, протокол № 89 від 08.06.2011р. визнано атестованим за статусом середнього загальноосвітнього навчального закладу, якими надано право здійснювати діяльність у сфері професійно-технічної освіти на рівні кваліфікаційних вимог для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників з вищезазначених професій:


 • Оператор комп’ютерного набору. Обліковець(реєстрація бухгалтерських даних) (Первинна професійна підготовка - 30);

 • Електрогазозварник(Первинна професійна підготовка – 30);

 • Кухар. Кондитер. (Первинна професійна підготовка,професійно-технічне навчання - 60);

 • Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів , категорія «С»( Первинна професійна підготовка -30);

 • Кравець (Первинна професійна підготовка – 30);

 • Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів(Первинна професійна підготовка – 30);

 • Продавець продовольчих товарів(Первинна професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації – 30).

 • Штукатур Монтажник гіпсокартонних конструкцій (Первинна професійна підготовка, професійно – технічної підготовка - 30);

 • Кухар. Офіціант. Бармен.( Первинна професійна підготовка -30);

 • Бармен (Професійно – технічна підготовка -30);

 • Офіціант(Професійно – технічна підготовка -30);

 • Кухар (Професійно – технічна підготовка -30);

 • Рихтувальник кузовів. Електрозварник автоматичних та напівавтоматичних машинах. (Первинна професійна підготовка-30).

Зростаючі вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня робітників зумовлюють необхідність модернізації системи професійно - технічної освіти, здатної адекватно реагувати на потреби регіонального ринку праці, ставлять перед закладами професійно-технічної освіти чітке завдання - забезпечення якості підготовки, зосередження зусиль у першу чергу на якісних, а не кількісних показниках підготовки робітничих кадрів.

Аналіз підсумків роботи ліцею за минулий навчальний рік показав, що колектив ліцею наполегливо працює над тим, щоб дати учням не тільки повний об’єм знань, умінь і навичок, але й формувати молоду особистість, яка була б спроможна адаптуватися до сучасних умов. Робота над методичною проблемою "Дидактичне забезпечення навчально – виховного процесу через співпрацю роботодавців".

Розумію, що найбільше педагог потребує створення умов для творчої праці, для самореалізації і виконання свої великої місії педагога і наставника молодого покоління. Першочерговим завданням завжди вважаю створення

таких умов, звільнення педагогічного працівника від виконання надлишкових функцій, вивільнення його часу для спілкування з учнями, для самовдосконалення і самоосвіти, для творчості й розвитку.

В ліцеї проводилась індивідуальна та колективна робота з кадрами. Велика увага приділялась молодим викладачам та майстрам виробничого навчання. В

ліцеї працювала «Школа молодого викладача та майстра». Раз в місяць проводилися інструктажі викладачам та майстрам – початківцям; з питань планування педагогічної діяльності, підвищення професійного рівня. Два рази в місяць проводилася нарада при директорі, і два рази нарада при заступникові.

Протягом поточного року проведено 20 - засідань педагогічної ради, 9 засідань ради профілактики, 5 - засідань батьківського комітету та 10 - засідань ради учнівського самоврядування. На даних заходах розглядалися питання навчання, виховання, поведінки учнів, злісні порушення учнівської дисципліни, матеріальний стан окремих учнів та надання їм матеріальної допомоги.

В ліцеї діє 6 методичних комісії: • професій «Громадського харчування та торгівлі»;

 • професій «Транспорту, промисловості та будівництва»;

 • методична комісія «Сфери послуг»;

 • методична комісія «Фізичної культури і предмету «Захист Вітчизни»;

 • природничо-математичних дисциплін;

 • класних керівників;

Кожна методична комісія працює над певною методичною проблемою:

 • Методична комісія «Громадського харчування та торгівлі»; «Зв’язок теоретичного та виробничого навчання в навчальному процесі ліцею і підготовка учнів до життя в сучасних умовах»;

 • Методична комісія Фізичної культури і предмету «Захист Вітчизни»; «Гігієнічні вимоги до занять фізичною культурою та предмету «Захист Вітчизни»;

 • Методична комісія «Сфери послуг»; «Підвищення якості знань, умінь і навичок учнів на основі впровадження в навчально-виробничий процес інтерактивних методів навчання»;

 • загальноосвітніх дисциплін: «Застосування інтерактивних методів навчання на сучасному уроці».

 • Класних керівників « Формування умінь педагогів плідно працювати з учнями, враховуючи їх інтереси й запити, індивідуальний підхід у виховній роботі»

На засіданнях методичних комісій обговорюються важливі науково-методичні, виробничі проблеми.

Методичними комісіями здійснюються педагогічні консіліуми з учнями, які мають порушення навчальної і трудової дисципліни, підводяться підсумки атестації учнів за півріччя, що сприяє підвищенню якості знань та вмінь учнів.

Методичними комісіями значна увага приділяється підготовці та проведенню конкурсів фахової майстерності. Конкурси проводяться з усіх професій, які готуються в ліцеї. Переможці конкурсів нагороджуються грамотами.

Результати конкурсів обговорюються на педагогічних радах, видаються відповідні накази. Організовано та проведено обласний семінар директорів ПТНЗ області на тему: «Психологічна компетентність керівників ПТНЗ».

Проводяться також методичні тижні та декади.

З метою підвищення якості уроків теоретичного і виробничого навчання педагоги багато працюють над КМЗ предметів і професій, що сприяє підвищенню ефективності інноваційної діяльності педагогів.

В 2013-2014 н.р. педагогами створено:


 • 11 програмних засобів навчання (мультимедійні презентації до уроків та позаурочних заходів);

 • 6 навчальних та 1 наочний посібники;

 • 12 методичних розробок;

 • 2 статті: 1 публіцистична та 1 наукова;

 • 3 збірника методичних рекомендацій;

 • 3 конкурсні роботи;

 • узагальнено досвід роботи 2 педагогічних працівників.

Педагогами розроблені поурочні папки КМЗ згідно вимог Державного стандарту ПТО, комплекти опорних схем, пакети виробничих ситуацій, тестів тощо.

В сучасний педагог має бути високодуховною особистістю, висококваліфікованим фахівцем, володіти не лише педагогічними знаннями, а й знаннями в галузі психології, філософії, етики, соціології, володіти сучасними педагогічними та виробничими технологіями. В ліцеї ці завдання реалізуються через чітку систему підвищення кваліфікації педагогів, а саме: • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників при НМЦ ПТО ПК, Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти;

 • Стажування педагогічних працівників ліцею в кращих підприємствах торгівлі і громадського харчування м. Славута.

 • Обговорення проблем сьогодення ПТО, здійснення огляду новин педагогічної, методичної літератури, ознайомлення педагогічного колективу з новою нормативною документацією на інструктивно-методичних нарадах.

 • Участь педагогічного колективу в обласних методичних семінарах при НМЦ ПТО ПК.

 • Щорічне проведення діагностування педагогічного колективу з метою визначення реального рівня професійної компетентності педагогів.

 • Розробка і виконання педагогами індивідуальних планів підвищення професійної компетентності.

 • Участь членів педагогічного колективу у підготовці і проведенні педагогічних рад, методичних комісій, інструкційно-методичних нарад.

 • Робота шкіл педагогічної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, педагогів-початківців.

 • Створення картотек експериментально-дослідницької діяльності у всіх начальних кабінетах.

В ліцеї здійснюється особистісно - діяльнісний підхід до методичної роботи, який передбачає знання індивідуальних особливостей та стилів діяльності педагогів, диференційований підхід до ІПП і тому в ліцеї вагоме місце займає індивідуальна методична робота директора, заступника директора з НВР, старшого майстра виробничого навчання, голів методичних комісій, методиста

з членами педагогічного колективу: відвідуються їх уроки з наданням методичного аналізу, надається методична допомога при підготовці методичних доповідей, рефератів, методичних рекомендацій, здійснюється індивідуальне інформування, вивчаються особисті методики навчання.

Важливою колективною методичною формою роботи, яка сприяє підвищенню професійної компетентності педагогів є робота шкіл передового педагогічного досвіду та молодого педагога.

В ліцеї розглядаються питання: • обговорення методичних розробок, вивчення нових педагогічних технологій;

 • обмін досвідом;

 • із досвіду роботи;

 • обговорення певних педагогічних проблем;

 • педагогічні практикуми;

 • педагогічні дискусії;

 • анкетування майстрів в/н, викладачів з питання “Рівень професійної компетентності, тощо.

На засіданні школи молодого педагога обговорюються такі питання як:

 • підготовка майстра в/н до уроку. Вимоги до плану уроку виробничого навчання;

 • основні завдання вступного інструктажу, хід проведення вступного інструктажу, поточного та заключного інструктажів;

 • технологія розробки інструкційно-технологічних карт;

 • методика розробки індивідуальних планів підвищення професійної компетенції тощо.

Самоосвітня діяльність є вагомою складовою підвищення професійної компетентності педагогів, розвитку їх пошуково-дослідницької діяльності:

 • методистом підготовлена презентація: «Самоосвіта педагога: самоціль чи необхідність?», де визначені напрямки самоосвітницької діяльності педагога.

Всі педагоги готують методичні доповіді, розробки, проводять позаурочні заходи, досвідчені педагоги здійснюють описи авторського досвіду.

Пошуково-дослідницька діяльність ліцею здійснюється на підставі перспективного плану пошуково-дослідницької діяльності. В кожному навчальному кабінеті є банк даних пошуково-дослідницької діяльності з певних предметів: розробка методичних посібників, методичних рекомендацій, нетрадиційних уроків, рефератів, особистих методик навчання, впровадження педагогічних інновацій тощо.

Теоретичне навчання здійснюється у відповідних навчальних кабінетах.

Завідувачі навчальних кабінетів розробляють річні плани роботи кабінетів, щомісяця здають звіти про роботу кабінету.

Інформаційним центром в ліцеї є методичний кабінет, головною метою якого є створення умов для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх інформаційного забезпечення.

Педагоги ліцею мають можливість використовувати у своїй роботі періодичні видання, а саме: «Інформаційними збірниками МОНУ», інформаційними збірниками НМЦ ПТО, «Все для вчителя», «Директор школи», «Управління освітою», «Урядовий кур’єр», «Освіта України», «Педагогічна газета» « Ательє»,«Математика в сучасній школі», «Біологія», «Позакласни час», «Практичний психолог», «Трудівник Полісся», «Офіційний вісник України», «Пожежна безпека», «Надзвичайна ситуація», «Охорона праці», «Пожежна безпека», «Казна України», «Баланс бюджет», «Фінансовий контроль» тощо.

Кількість замін складає 2014 – 2013 навчальний рік – 493 годин.

У ліцеї склалась певна система щодо організації охорони праці згідно діючого законодавства. Згідно штатного розкладу у ліцеї працює інспектор з охорони праці.

На підставі Типового положення про організацію служби охорони праці розроблено та затверджено Положення про службу охорони праці та наказом директора ліцею створена така служба (наказ № 475 від 01.09.2013 року), затверджено директором наказ № 464 від 01.09.2013р. «Про організацію роботи охорони праці» в ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей».

Щорічно на початку навчального року наказом директора призначаються особи, відповідальні за стан пожежної безпеки (наказ № 270 від 02.09.2013 року), електрогосподарства (наказ № 270 від 02.09.2013 року), за газове господарство (наказ № 271 від 02.09.2013 року), створюється Добровільна пожежна дружина (наказ № 283 від 05.10.2013 року), створюється пожежна технічна комісія (наказ № 338 від 15.11.2013 року), призначаються відповідальні за дотримання правил охорони праці при експлуатації котельні (наказ № 228 від 27.08.2013 року).

Між адміністрацією та колективом навчального закладу укладено колективний договір, який охоплює основні питання з охорони праці та соціального захисту працівників.

Службою охорони праці ведуться журнали «Реєстрації інструкцій з охорони праці», які діють у навчальному закладі, та реєстрації видачі інструкцій. Для кожного працівника розроблена Посадова інструкція з включенням питань охорони праці.

У посадових інструкціях педагогічних працівників враховані питання охорони праці. Інструкції з охорони праці в кабінетах та по кожній професії погоджені і затверджені у встановленому порядку.

В навчальному закладі у відповідності з вимогами з охорони праці створено кабінет «Охорони праці», який обладнано комплектами комплексно-методичного забезпечення з предмету, проте необхідно продовжити роботу з забезпечення кабінету нормативно-правовими актами, методично-довідковою

літературою, вогнегасником, контрольно-вимірювальними приладами, натуральними зразками, засобами індивідуального та колективного захисту, приладами та пристроями безпеки (у відповідності до Положення про кабінет з охорони праці). Забезпечення його технічними засобами навчання, програмно-інструктивними матеріалами, довідковою літературою щодо навчання учнів та педпрацівників становить 68%. Завантаженість кабінету врахована у розкладі уроків і складає 100%.

Організація і проведення інструктажів з питань охорони праці для працівників навчального закладу здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях підпорядкованих Міністерству освіти і науки України».

Вступний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводиться інспектором з охорони праці на початку кожного навчального року. Програма проведення вступного інструктажу для учнів та слухачів розроблена службою охорони праці. Облік інструктажів проводиться до встановлених вимог. Первинні інструктажі з охорони праці з учнями проводяться майстрами виробничого навчання, завідувачами лабораторій та викладачами: перед початком навчання у кожному кабінеті професійно-теоретичної підготовки, лабораторії та навчально-виробничій дільниці за інструкціями для кабінетів, перед виконанням кожної навчально-виробничої та лабораторної роботи за інструкціями по видах робіт.

Навчання учнів і слухачів проводиться за робочими навчальними планами і програмами, якими передбачено вивчення предмета «Охорона праці» в обсязі 30 годин. Вивчення курсу «Охорона праці» закінчується диференційним заліком. В журналах теоретичного навчання ведеться облік виконання навчальних програм предмету «Охорона праці» та рівень навчальних досягнень учнів та слухачів.

Проводяться інструктажі про безпеку в побуті, безпеку при перебуванні біля водоймищ, пожежну безпеку, електробезпеку, безпеку під час виявлення вибухонебезпечних предметів.

Щорічно працівники ліцею та учні проходять медогляди.

Педагогічні працівники, учні та слухачі дотримуються правил безпечної праці, електро- і пожежної безпеки під час навчального процесу в ліцеї та на робочих місцях на виробництві, про що свідчить відсутність нещасних випадків виробничого характеру.

З метою пропаганди безпеки життєдіяльності в ліцеї традиційно проводяться дні охорони праці, вікторини, конкурси малюнків, місячники з ПДР.(Наказ № 156 від 16.04.2014р. Про навчання учнів «Правилам безпеки користування газом», Наказ № 15 8від 183.04.2014р. Про проведення заходів з охорони праці присвячених Всеукраїнській акції «Охорона праці очима дітей»).

Питання стану охорони праці під час навчально-виробничого процесу періодично розглядається на засіданні педагогічної ради

Умови колективного договору виконуються. За звітний період з боку держави ми вчасно і в повному обсязі отримували зарплату , учні стипендію та оплата комунальних послуг.

Всі інженерно – педагогічні працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення в сумі – 53444грн. Багатьох працівників ліцею преміювали протягом року за сумлінну працю. Виплачено премії для педагогічних працівників 28256 грн , щорічна грошова винагорода у сумі 44362 грн. На преміювання директора та його заступників за 2013 -2014р витрачено 11490грн.

Порушень виконавської дисципліни членами педагогічного колективу немає.

Крім працівників ліцею матеріальну допомогу та відзначено преміями кращих учнів та учнів багатодітних сімей,дітей напівсиріт та дітей сиріт. Виплачено премії учням за 2013-2014 навчальний рік 67238 грн в тому числі і дітям-сиротам. Матеріальна допомога 1360грн для дітей-сиріт

Заборгованості по заробітній платі та стипендії ліцей немає.

Відповідно до наказу директора по ліцею організоване харчування учнів ліцею з першого вересня. Ціна обіду становить від 4 до 6 грн. Їдальня забезпечена посудом, інвентарем та обладнанням.

Велика увага приділяється медичному обслуговуванню учнів та працівників ліцею. Так, під суворим контролем проводиться медичне обстеження учнів та працівників (2 раз в рік). В ліцеї облаштований медичний кабінет, який забезпечений необхідними ліками першої допомоги. Медичною сестрою надається учням та працівникам перша медична допомога. Медичне обслуговування здійснюється у тісній співпраці з ЦРЛ м. Славута.

Виховна система ліцею є ядром загальноліцейного механізму направленого на формування соціального досвіду учнів. Тому, головна мета педагогічного колективу – це виховання учнівської молоді у дусі гуманізму, патріотизму, любові до рідного краю.

Виховна робота в ліцеї базується на вимогах Закону України про ПТО та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та річного плану роботи.

Основними напрямками виховної роботи у ліцеї є:


 • національно-патріотичне виховання;

 • морально-правове виховання;

 • превентивне виховання;

 • есиетичне виховання;

 • фізичне виховання;

 • трудове виховання;

 • психологічний розвиток особистості;

 • організація роботи з учнями, які потребують захисту (поліпшення умов

навчання, виховання, матеріальне забезпечення та покращення житлово-побутових умов життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування);

 • організація роботи з учнями, які проживають окремо від батьків (дотримання умов проживання, санітарно-гігієнічних вимог, організація дозвілля);

 • організація роботи гуртків;

 • контроль діяльності органу учнівського самоврядування.

Питання правової освіти ліцеїстів, попередження правопорушень серед неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, профілактики шкідливих звичок та негативних проявів в учнівському середовищі є пріоритетними, тому систематично проводиться робота у ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» у цьому напрямку.

Робота по дотриманню правопорядку неповнолітніми та попередженню правопорушень серед учнів ліцею проводиться згідно «Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», «Планом спільних заходів ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» з відділом кримінальної міліції у справах дітей Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області на 2013/2014 н. р.», наказів: «Про заборону тютюнопаління серед учнів ліцею», «Про заборону вживання алкогольних виробів учнями ліцею», «Про дотримання правил поведінки ліцеїстів».Упродовж року здійснюються такі організаційні заходи з профілактики правопорушень серед учнів, а саме:

 • Під постійним контролем класних керівників знаходиться відвідування ліцею учнями, для посилення ведення обліку відвідування учнями навчальних занять, запроваджена незалежна перевірка відвідування учнями ліцею, відповідальним призначено практичного психолога Шкадюк О.Л., також систематично проводиться аналіз стану відвідування учнями навчальних занять. Причини пропусків занять негайно з’ясовуються, проводяться заходи по залученню учнів до навчання, підтримується постійний зв’язок з батьками.

 • З учнями ліцею постійно проводяться виховні заходи на правову та здоров’язберігаючу тематику, за участю юриста ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей», педагогічного колективу, представників батьківської громадськості, працівників кримінальної міліції у справах дітей, прокуратури та волонтерів. Так, на протязі 2013/2014 навчального року проведено 10 виховних годин, три засідання «круглого столу» та семінар - практикум з попередження правопорушень та злочинності, роз’яснення чинного законодавства щодо правової відповідальності неповнолітніх, з пропаганди здорового способу життя. Всього профілактичною роботою було охоплено 325 учня ліцею. Під час проведення цих заходів були обговорені питання необхідності здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, пріоритети професійно-технічної освіти, заборони пропусків уроків без поважних причин та відвідування залів ігрових автоматів під час навчально-виховного процесу, відповідальності батьків за неналежне виховання дітей, профілактики шкідливих звичок в учнів, кримінальної відповідальності неповнолітніх за скоєння правопорушень, тощо.

 • З метою забезпечення всебічного висвітлення проблем держави і права, приділення уваги роз’ясненню чинного законодавства в навчальному закладі, питання профілактики злочинності та правопорушень, проведення правоосвітницької роботи, тощо розглядаються питання на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі, на засіданнях методичного об’єднання класних керівників, батьківських зборах.

 • В навчальному закладі діє Рада профілактики правопорушень, розроблені плани роботи Ради профілактики на 2013/2014 н.р., плани співпраці з кримінальною міліцією. Відповідно до чого, щомісяця проводяться засідання Ради профілактики, на які запрошуються працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей. На початку 2013/2014 н.р. на внутрішньоліцейному кримінальної міліції у справах дітей Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій обл. за вчинення злочинів, переважно це крадіжки. За даними учнями постійно ведеться посилений контроль, з ними систематично проводяться бесіди, тренінги, години спілкування класними керівниками, майстрами в/н, заступником директора з ВР, соціальним педагогом та практичним психологом, також ці учні задіяні у спортивних секціях, гуртках, приймають активну участь у художній самодіяльності та громадському житті ліцею. Результатом цієї роботи є зменшення кількості учнів, схильних до правопорушень, так станом на 01.07.2013 р. на внутрішньоліцейному обліку знаходиться 5 учнів, з них 2 учні перебувають на обліку в відділі кримінальної міліції у справах дітей Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій обл. та 2 учні перебувають на обліку у кримінальній виконавчій інспекції Славутського відділу РВ УМВС України в Хмельницькій області за вчинення злочинів.

 • Активну роботу по дотриманню правопорядку неповнолітніми та профілактиці негативних проявів у молодіжному середовищі проводять активісти спілки ініціативної молоді (учнівське самоврядування), а саме: виявлення учнів, схильних до вживання алкоголю, наркотиків, бродяжництва, скоєння правопорушень; проведення роз’яснювальної роботи з учнями «груп ризику» та залучення їх до участі у гуртках, громадській та суспільно-корисній роботі.

За 2013/2014 н.р. в ліцеї були проведені ряд заходів: виховні години, заходи по святкуванню пам’ятних дат, державних та народних свят («День працівника освіти», «Козацькі розваги», «Андріївські вечорниці», «День Соборності України», тощо).

На постійній основі у ліцеї діє вокальний та хореографічний гуртки, учасники яких приймають участь в обласних та районних оглядах художньої самодіяльності (вихованці ліцею зайняли 1 місце у конкурсі «Співоче Поділля»).

З метою поліпшення роботи у сфері професійної орієнтації серед молоді прийнято участь в обласному конкурсі агітбригад «Моя професія – моя гордість» та районній ярмарці професій.


 • Систематично проводяться походи до музею та пам’ятних місць «Бойової Слави».

 • За звітний період проведено 15 внутрішньоогрупових та 2 загальноліцейних засідань батьківських зборів на різноманітну тематику.

 • Надаються соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді; здійснюють соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій дітей; сприяють соціальному і професійному визначенню особистості, дбають про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

 • Підтримуються зв’язки з громадськими організаціями (міський та районний відділи у справах дітей та відділами центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; «Червоний хрест», «Польська община», «Довіра», тощо) відділом кримінальної міліції у справах дітей, прокуратурою та ін.

 • Систематично учні ліцею приймають участь у обласних, районних та міських спортивних змаганнях та олімпіадах.

 • В гуртожитку ліцею вихователями постійно проводяться виховні заходи на різноманітну тематику, групові та індивідуальні бесіди з учнями, особлива увага звертається на дітей соціально-незахищених категорій та схильних до скоєння правопорушень.

Дана робота сприяє розкриттю здібностей, талантів, обдарувань учнів через їх участь у науковій, технічній, художній творчості, залучення до громадської, культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів робіт.

Систематично розробляються і впроваджуються нові підходи, форми і методи роботи, які сприяють виробленню в учнів позитивної самооцінки, прагнення до позитивних змін, вироблення лідерських навичок, командного стилю роботи та відповідальності один за одного.

За звітний період з боку держави ми вчасно і в повному обсязі отримували зарплату, учні стипендію та оплату комунальних послуг.

Мною, як керівником професійного ліцею, однією із важливих складових, основою зростання якісних показників навчально-виробничого процесу, визначено зміцнення та оновлення навчально-матеріальної бази закладу. В умовах мінімальних обсягів, а скоріше, відсутності фінансування з державного бюджету на зазначені цілі, роботу педагогічного та учнівського колективів спрямовую на практичну діяльність по збільшенню обсягів власних доходів від освітньої та виробничої діяльності.

В даному плані трудовим і учнівським колективами проведена значна робота. Так за звітний період доходи по спецфонду становлять 145053тисяч грн. Навчально - виробнича діяльність ліцею складає 94568 грн.

Дані фінансові надходження дали змогу в певній мірі поліпшити матеріально-навчальну базу, провести необхідні ремонтні роботи, закупити необхідні товари – будматеріали.

Протягом 2013-2014 році велика увага приділяється удосконаленню матеріально-технічної бази навчального закладу та оснащення майстерень відповідно до державних стандартів ПТО. Так, за даний рік було проведено:

- косметичний ремонт усіх кабінетів, майстерень, лабораторій;

- оновлено дидактичне забезпечення кабінетів;

- створено 5 постів для електрозварних робіт в майстерні рихтувальних робіт;

- косметичний ремонт гуртожитку

На косметичний ремонт приміщень витрачено - 36030 грн. Всього на вище наведені заходи витрачено понад 148141 грн спецфонду.

За кошти спеціального фонду та благодійної допомоги (за період з 01.09.2011 р. по 30.06.2012 р.) :


 • Здійснено ремонтні роботи та заходи по енергозбереженню на суму – 14394 грн, а саме:

—14394 грн. — заміна вікон на металопластикові конструкції (24 шт.)

 • Придбано на суму – 20198 грн, а саме:

— 1257 грн. - придбання розмножувальної технічки,

— 16286грн – зварювальний апарат(2шт), • 2655 - водонагрівач.

 • За кошти загального фонду (за період з 01.09.2011 р. по 30.06.2012 р.)

 • Надходження спеціального фонду:

— курсова підготовка незайнятого населення — 64042грн.;

— Кошти, що отримуються від господарської та виробничої діяльності: • учнівська практика — 2768 грн;

 • виробнича діяльність — 16638 грн;

 • надання платних послуг - 75162 грн..

Всього: 94568 грн. (з 01.09.2012 р – 01.07.2013р.).

Дана інформація показує позитивну тенденцію в економічній діяльності навчального закладу.

Ліцей має лінію електромережі, центральну систему водопостачання і каналізації, встановлені і працюють лічильники води, тепла і електроенергії. Навчальні та соціально-побутові приміщення в оренду здаються в погодинну оренду з дозволу Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України.

Опалювання в ліцеї індивідуальне ( газова та вугільна котельні) вугіллям та брикетом ліцей забезпечений на суму 248383 грн, заборгованості по оплаті вугілля та газу немає. Водопостачання централізоване. Заборгованість по водопостачанню та електроенергії відсутня.

Оплата за послуги становить за І півріччя 2013р становить 668655грн.

За звітний період заходи заплановані у розділі плану роботи «Охорона праці» на виконання законодавчих і нормативних актів з питань безпеки життєдіяльності виконано.

Порушень правил безпеки життєдіяльності та охорони праці не виявлено. Працівники ліцею та учні пройшли медогляди.

Згідно наказу № 475 від 01 вересня 2013 року проведено навчання по питаннях охорони праці, виробничої санітарії та протипожежних заходах для всіх працівників ліцею і прийнято внутрішньо ліцейною комісією залік по даних питаннях.

З метою пропаганди безпеки життєдіяльності в ліцеї традиційно проводяться дні охорони праці, вікторини, конкурси малюнків, місячники з ПДР.(Наказ № 504 від 10.09.2013р. Про навчання учнів «Правилам безпеки користування газом», Наказ № 529 від 03.11.2013р. «Про проведення заходів з охорони праці» (присвячених Всеукраїнській акції «Охорона праці очима дітей»).

Питання стану охорони праці під час навчально-виробничого процесу періодично розглядається на засіданні педагогічної ради.

Продовжується робота по усуненню приписів Санепідемстанції та Держпожежнагляду.

Недоліком у роботі є не виконання повністю приписів Держпожежнагляду по встановлення пожежної сигналізації.

Умови колективного договору виконуються. За звітний період з боку держави ми вчасно і в повному обсязі отримували зарплату , учні стипендію та оплата комунальних послуг.

За звітний період підготовка робітників здійснювалась за 8 - професіями, з яких 7 інтегровані, а саме «Кухар. Кондитер», «Оператор комп’ютерного набору. Обліковець», «Електрогазозварник», «Продавець продовольчих та непродовольчих товарів», «Слюсар з ремонту автомобіля. Водій категорії «С»,«Кухар. Бармен. Офіціант»; «Штукатур. Монтажник гіпсокартонних конструкцій»; «Рихтувальник кузовів. Електрозварник автоматичних та напівавтоматичних машинах».

Для забезпечення професійної підготовки учнів в ліцеї розроблені робочі навчальні плани і програми з кожної професії, які погоджуються з підприємствами - замовниками робітничих кадрів, науково-методичним центром профтехосвіти і затверджуються управлінням освіти і науки облдержадміністрації.

Для оцінки рівня навчальних досягнень учнів в навчальному закладі проводяться директорські контрольні та перевірочні роботи, завдання для яких розробляються викладачами спецдисциплін та майстрами виробничого навчання.

Аналіз навчальних планів свідчить, що програми з професійно-теоретичної і практичної підготовки виконуються в повному обсязі.

Згідно з графіком та переліком виконуються пробні кваліфікаційні роботи на відповідний рівень кваліфікації з кожної професії та проводиться поетапна кваліфікаційна атестація учнів з професійної підготовки. Підготовка до держаних кваліфікаційних іспитів ведеться в період передвипускної виробничої практики. Після передвипускної виробничої практики кожен учень виконує пробну кваліфікаційну роботу. Перелік, зміст кваліфікаційних пробних робіт визначаються майстрами виробничого навчання під керівництвом заступника директора з навчально-виробничої роботи, розглядається на засіданнях методичних комісій. Кваліфікаційні пробні роботи, виробничі характеристики на кожного учня , щоденник обліку виконання навчально-виробничих робіт майстри виробничого навчання оформляють перед початком державних кваліфікаційних екзаменів і подають до навчальної частини ліцею.

Головами державної кваліфікаційної комісії призначені керівники і головні спеціалісти підприємств міста м. Славути.

Навчальний процес регламентується розкладом занять, який складається на підставі робочих навчальних планів та наказу про педагогічне навантаження викладачів відповідно до протоколу тарифікаційної комісії. В розкладі враховано чергування теоретичних загальноосвітніх, загально професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок та лабораторно-практичних занять. Заміни в розкладі здійснюються обґрунтовано: з причин хвороби педагогічних працівників, відрядження, участі в семінарах, курсах підвищення кваліфікації, сесіях та фіксуються у відповідному журналі, що відповідає вимогам Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах.

Режим навчального процесу відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, Положенню про професійно-технічний навчальний заклад та Положенню про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти.

Ліцей працює з п'ятиденним робочим тижнем. Загальне тижневе навантаження учнів не перевищує 35-36 годин. Щоденне навантаження відповідає нормативному, не більше восьми годин. Тривалість навчального року не перевищує 40 навчальних тижнів.Підпис Н.О. Ніжнік

Скачати 339.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал