Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року №15Сторінка1/9
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою


Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 26 січня 2005 року № 15

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України


15 лютого 2005 р. за № 231/10511

Із змінами і доповненнями, внесеними


 наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 16 листопада 2007 року № 273

Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про охорону праці», з метою встановлення вимог щодо організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 16.11.2007 р. № 273)

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі — Типове положення);

Перелік робіт з підвищеною небезпекою (далі — Перелік).

2. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення подати на державну реєстрацію Міністерству юстиції України Типове положення та Перелік. Після державної реєстрації Типового положення та Переліку розмістити їх на веб-сайті Держгірпромнагляду та внести відповідні зміни до державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету


 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 16.11.2007 р. № 273)

3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, експертно-технічних центрів, державним інспекторам Держгірпромнагляду забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Типового положення.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 16.11.2007 р. № 273)

4. Державному підприємству «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду» (Баженов О. К.) забезпечити:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 16.11.2007 р. № 273)

дотримання вимог Типового положення під час організації та проведення навчального процесу у Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду;

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 16.11.2007 р. № 273)

вивчення Типового положення та Переліку під час чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб органів Держгірпромнагляду;

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 16.11.2007 р. № 273)

видання і розповсюдження Типового положення та Переліку.

5. Відділу документального забезпечення та контролю (Деньгін А. П.) у тижневий термін після державної реєстрації Міністерством юстиції України довести наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Держгірпромнагляду.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету


 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 16.11.2007 р. № 273)

6. Редакції журналу «Технополіс» (Спіріну В. Ф.) опублікувати наказ у черговому номері журналу.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

- наказ Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27 «Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці», зареєстрований Міністерством юстиції України 21.04.99 за № 248/3541;

- наказ Держнаглядохоронпраці України від 11.10.93 № 94 «Про Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці», зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.93 за № 154;

- наказ Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123 «Про Перелік робіт з підвищеною небезпекою», зареєстрований Міністерством юстиції України 23.12.93 за № 196.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Семка О. П.

 


Голова Комітету 

С. Сторчак 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 26 січня 2005 р. № 15

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2005 р. за № 231/10511 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ


(У тексті Типового положення слова «суб’єктами господарської діяльності» замінено словами «суб’єктами господарювання» у відповідних відмінках згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 листопада 2007 року № 273)

1. Загальні положення


1.1. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі — Типове положення) встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.

1.2. Типове положення спрямоване на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.

1.3. Вимоги Типового положення є обов’язковими для виконання усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб’єктами господарювання (далі — підприємства) незалежно від форми власності та видів діяльності.

1.4. Суб’єкт господарювання, який має намір проводити навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, письмово повідомляє про це територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці (далі — Держгірпромнагляд).

До письмового повідомлення суб’єкт господарювання надає інформацію про матеріально-технічне, навчально-методичне забезпечення та викладацький склад (із зазначенням спеціальної освіти та стажу роботи за фахом) відповідно до вимог чинного законодавства.

(пункт 1.4 у редакції наказу Державного комітету України з промислової


 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.11.2007 р. № 273)

1.5. Нагляд за дотриманням вимог цього Типового положення здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, а контроль — служби охорони праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств.

1.6. Координацію і методичний супровід суб’єктів господарювання, які проводять навчання працівників з питань охорони праці, здійснює Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду та навчальні підрозділи експертно-технічних центрів Держгірпромнагляду.

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету


 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 16.11.2007 р. № 273)

1.7. Визначення понять і термінів

У цьому Типовому положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

навчання з питань охорони праціце навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт;

робота з підвищеною небезпекою — є робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров’ю, майну, довкіллю;

спеціальне навчанняє щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці;

стажування — набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов’язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця;

дублюваннясамостійне виконання працівником (дублером) професійних обов’язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов’язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка