Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 20. 07. 2004 року за №601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальнихСкачати 482.72 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір482.72 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Технологічна карта навчального кабінету початкових класів
Складено на основі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 року за № 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів».

Кабінет початкових класів – це класна кімната закладу зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням згідно з санітарно-гігієнічними нормами і правилами облаштування.

Класні кімнати для учнів 1-х класів слід розміщувати не вище другого поверху, а 2-4 – не вище третього згідно з ДБН В.2.2-3-97 п.3.29.
Матеріально-технічне забезпечення навчального кабінету початкових класів
Комплектація кабінету обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів.

У кабінеті встановлюються шкільні меблі: парти, учнівські столи та стільці. Шкільні меблі та їх розміщення у кабінеті мають відповідати санітарно-гігієнічним правилам та нормам (п.8.2. ДСанПіН 5.5.2.0-08-01 (у0063588-01)і здійснюватися відповідно до вимог ДБН В.2.2.-3.97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

Парти (столи учнівські) повинні бути тільки стандартні, при цьому стіл і стілець мають бути однієї групи (п.8.2. Сан Пін 5.5.2.008-01(у0063588-01).

У кабінеті слід передбачити наявність меблів двох-трьох розмірів з перевагою одного з них або трансформативні столи зі зміною висоти згідно з антропометричними даними школярів.

У кабінеті повинна бути нанесена кольорова мірна вертикальна лінія для визначення учням необхідного розміру меблів (п.8.2. ДСан Пін 5.5.2.008-01 (у0063588-01).

У кабінеті розміщується класна дошка різних видів: на одну, три або п’ять робочих площ у розгорнутому або складеному вигляді.

Середній щит класної дошки на три або п’ять робочих площ може бути використаний для демонстрації екранно-звукових засобів навчання на навісному екрані.

На окремих робочих площах може бути розташовано набірне полотно для демонстрації розрізних карток зі словами, літерами, цифрами, лічильним матеріалом тощо, нанесено графічну сітку для проведення уроків каліграфії. Одна із робочих площин може мати магнітну основу з кріпленням для демонстрації навчально-наочних посібників (таблиць, карт, моделей-аплікацій тощо)

Робочі площі на звороті дошки можуть бути покриті білим кольором для нанесення написів за допомогою спеціальних фломастерів.

Кабінети мають бути забезпечені: • аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги;

 • первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (z0800-98).


Навчально-методичне забезпечення навчального кабінету початкових класів
Навчально-методичне забезпечення кабінетів складається з навчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників, передбачених типовими переліками навчально-наочних посібників та обладнання загального призначення, зразків навчально-наочних посібників, навчального обладнання, у кількості відповідно до вимог зазначених переліків.

Розподіл та збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюються згідно з вимогами навчальних програм та розділами.

У кабінеті створюється тематична картотека дидактичних та навчально-методичних матеріалів, навчально-наочних посібників, навчального обладнання, розподілених за темами та розділами навчальних програм. Картки розміщуються в алфавітному порядку.

Додатково кабінети початкових класів можуть бути оснащені: • підручниками та навчальними посібниками для кожного учня;

 • фаховим журналами;

 • бібліотечкою суспільно-політичної, науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури;

 • матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками відкритих уроків та виховних заходів;

 • інструментами і матеріалами для відновлення і виготовлення саморобних засобів навчання.


Оформлення навчального кабінету початкових класів
На вхідних дверях кабінету повинен бути відповідний напис на табличці з назвою кабінету: «Кабінет початкових класів». Крім того, на вхідних дверях може бути цифрове позначення та літера класу, наприклад «1-А клас».

Для оформлення кабінету передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.

До постійних експозицій кабінету початкових класів належать:


 • державна символіка;

 • правила пожежної безпеки та дорожнього руху;

 • класний куточок, де записано права і обов’язки школярів, правила поведінки учнів, органи самоврядування, відображено життя колективу класу.

У секційних шафах кабінету демонструються прилади, колекції фотовиставки тощо.

До експозицій змінного характеру належать: • виставка кращих робіт учнів;

 • матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання тематичного оцінювання, державної атестації;

 • додаткова інформація відповідно до навчальної програми;

 • результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;

 • результати учнівських конкурсів, турнірів тощо.

Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми.

Кабінет має бути забезпечено настінними термометрами


Керівництво навчальним кабінетом початкових класів
Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів початкових класів.

Завідувач кабінету несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей.До обов’язків завідувача кабінету належать:

 • складання перспективного плану оснащення кабінету;

 • забезпечення умов для проведення уроків;

 • сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету;

 • систематизація та каталогізація матеріальних об’єктів;

 • забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;

 • систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей.

Перспективний план оснащення кабінету засобами навчання та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням із директором закладу, у разі необхідності (закупівля і встановлення нового складного обладнання) – з місцевим органом управління освітою, органами державної санітарно-епідемічної служби та пожежної охорони.

БАЗОВИЙ ПЕРЕЛІК

засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення

для навчальних кабінетів початкової освіти
МОВА ТА ЧИТАННЯ


Друковані
Таблиці
Український алфавіт (друковані літери великі і малі)

1 шт.

Український алфавіт (рукописні літери великі і малі)

1 шт.

Зразки каліграфічного письма українських букв великих і малих та їх з'єднань (1-4 класи)

1 шт.

Тлумачний ілюстрований словник української мови (1-4 класи)

1 компл.

Сиди правильно при письмі

1 шт.

Правильно тримай ручку при письмі

1 шт.

Словникові слова з ілюстраціями, українська мова (1-4 класи)

4 компл.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (1 клас)

1 компл,

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (2 клас)

1 компл.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (3 клас)

1компл.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (4 клас)

1компл.

Серія малюнків (3 - 4) для побудови зв’язного мовлення (1 клас)

1 компл.

Серія малюнків (4 - 5) для побудови зв’язного мовлення (2 клас)

1 компл.

Серія малюнків (5 - 8) для побудови зв’язного мовлення (3, 4 клас)

1 компл.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (1 клас)

1 компл.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (2 клас)

1 компл.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (3 клас)

1 компл.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (4 клас)

1 компл.

Динамічні опорні схеми для формування навички виразного читання (1-4 класи)

по 1 компл.

Прийоми розвитку темпу читання вголос і мовчки (1-4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови: Мова. Мовлення

(3-4 класи)1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови: текст, його будова; тема і

основна думка тексту, заголовок, абзац; (4 клас)1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови:
Речення:
Види простих речень за метою висловлювання.

1 компл.

Головні (підмет і присудок) і другорядні члени речення.

1 компл.

Однорідні члени речення.

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови:
Слово. Лексичне значення слова. Багатозначні слова.

1 компл.

Найуживаніші синоніми, антоніми, омоніми.

1 компл.

Фразеологізми. (1-4 класи)

1 компл.

Будова слова. Основа і закінчення, корінь, префікс, суфікс. Спільнокореневі

слова. Словотвір (2-4 класи)1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови (3, 4 класи):

Частини мови:
іменник;

1 компл.

прикметник;

1 компл.

числівник;

1 компл.

займенник;

1 компл.

дієслово;

1 компл.

прислівник;

1 компл.

прийменник, сполучник; загальні відомості

1 шт.

Звуки і букви.
Голосні і приголосні звуки. Український алфавіт. Склад.

1 компл.

Наголос, наголошені і ненаголошені голосні.

1 компл.

Приголосні, тверді і м'які, дзвінкі і глухі.

1 компл.

Правила вимови голосних і приголосних звуків. Вимова і правопис

1 компл.

дієслівних форм на -ться, -шся.

1 компл.

Правопис.
Найуживаніші орфографічні правила про вживання великої букви на початку речення, у власних назвах (прості випадки).

1 компл.

Перенос частин слів з рядка в рядок.

1 шт.

Правописні явища у коренях і префіксах і суфіксах.

1 компл.

Написання прийменників з іменниками;

1 шт.

Вживання апострофа;

1 компл.

Написання не з дієсловами;

1 компл.

Вживання розділових знаків у кінці речення.

1 шт.

Використання коми при однорідних членах без сполучників та зі

сполучниками і, а, але; у складному реченні1 шт.

Портрети українських письменників та поетів

1 компл.

Картки для індивідуальної роботи

Шаблони з пластичних матеріалів для формування графічних навичок з письма українською мовою (1 клас)

30 шт.

Каса літер та складів українського алфавіту

30 шт.

Набір графічних позначень моделей звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-дія, службове слово; будова слова), речень (1-4 класи)

30 шт.

Моделі
Площинні
Український алфавіт на магнітах (друковані літери великі і малі)

1 компл.

Магнітний набір моделей графічних позначень звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-дія, службове слово; будова слова), речень з української мови та мов національних меншин (1-4 класи)

по 1 компл.

Навчальні комп'ютерні програми

Збагачуємо мову (український словниковий запас)

1 шт.

Будуємо речення. Будуємо текст

1 шт.

Перевіряємо написання слів

1 шт.

Екранно-звукові
Відеофільми

Пори року

1 шт.

Як хліб до нас прийшов

1 шт.

Як книга до нас прийшла

1 шт.

Українські народні казки

1 шт.

Казки народів світу

1 шт.

Традиції та звичаї українського народу

1 шт..

Етичні норми спілкування (культура спілкування з однокласниками, друзями та з дорослими людьми) (1-4 класи)

1 шт.

Аудіозаписи

Навчаємось української літературної вимови

1шт.

Фонохрестоматія для 1-4 класів (казки, вірші, оповідання, народні дитячі ігри в музичному супроводі)

1шт.

Музичні твори для використання на уроках та у позаурочний час

1шт.
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка