Положення про наукове товариствоСкачати 299.59 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір299.59 Kb.
Супроводжуючі матеріали

Додаток 1Додаток 2модель випускника

Додаток 3

схема

Додаток 4

Положення

про наукове товариство «Дослідник»

Миколаївського юридичного ліцею

I. Загальна частина

1.1. Наукове товариство (НТ) є творчим об'єднанням учнівської молоді та педагогів ліцею.

1.2. НТ Миколаївського юридичного ліцею створюється на добровільних засадах з числа здібних і обдарованих учнів ліцею, які вирішили працювати над науковою темою, підготуватись до активної діяльності в галузі науки, та найбільш досвідчених і теоретично підготовлених вчителів, які керують секціями наукового товариства, організовують роботу учнів, працюють над науково-педагогічною проблемою.

1.3. У своїй діяльності НТ Миколаївського юридичного ліцею керується Конституцією України від 28 червня 1996 року, Законом України "Про освіту". Положенням територіального відділення Малої Академії Наук і наукового товариства Миколаївської області, яке затверджене 30 січня 1995 р., Статутом Миколаївського юридичного ліцею, Конвенцією з прав дитини від 20 листопада 1989 року та іншими чинними нормативно-правовими актами.

1.4. Керівництво НТ може здійснюватись керівником ліцею або визначеним педагогічною громадськістю вчителем ліцею.

1.5. Ліцейське наукове товариство (ЛНТ) входить до складу територіального відділення МАН. За рішенням членів ЛНТ може входити до складу інших наукових, творчих об'єднань, асоціацій.

II. Мета діяльності

2.1. ЛНТ забезпечує інтелектуальний і духовний розвиток учнівської молоді, готує до активної діяльності, сприяє самовизначенню та саморозвитку особистості.

2.2. ЛНТ залучає учнівську молодь до систематичної наукової діяльності, створює умови для творчого самовдосконалення, розвитку здібностей ліцеїстів.

2.3. ЛНТ глибоко і всебічно зосереджує свою увагу випереджувальному на вивченні досягнень педагогічної науки з визначеної науково-педагогічної проблеми.

2.4. ЛНТ розробляє рекомендації щодо вивчення досягнень педагогічної науки, створює умови для апробації, пошуку активних шляхів застосування результатів наукових досліджень, передового педагогічного досвіду.

2.5. ЛНТ розробляє і апробовує нові навчальні програми, посібники, підручники, а також сприяє здійсненню апробацій актуальних для старшокласників технологій навчання і виховання.

III. Напрямки діяльності ЛНТ з питань упровадження в практику досягнень науки

3.1. Органічна взаємодія науково-методологічної діяльності педагогів та науково-дослідницької діяльності ліцеїстів.

3.2. Глибоке вивчення наукової літератури з визначеної проблеми; консультації з науковцями, науково-методичного центру.

3.3. Розроблення моделей, схем, рекомендацій, поширення впровадження в практику досягнень педагогічної науки (інновацій, нововведень тощо).

3.4.Розробка рекомендацій, форм, методів роботи, визначення завдань для творчих груп, методичних об'єднань, кафедр по упровадженню в практику рекомендацій, сприяння апробацій рекомендацій, запропонованих творчою групою (лабораторією).

3.5. ЛНТ здійснює взаємодію із зовнішнім середовищем: вузами, соціально-культурними системами, виробничо-економічним середовищем.

IV. Організаційні засади

4.1. ЛНТ бере активну участь у роботі педради ,методичної наради, наукового семінару, науково-практичної конференції тощо.

4.2. Координує науково-дослідну діяльність ліцеїстів. Забезпечує взаємодії ЛНТ з МАН, науково-дослідницькими майданчиками вузів, музеїв тощо.

4.3.Сприяє вивченню, систематизації та подальшому поширенню, впровадженню досвіду вчителів, учнів ліцею.

4.4. ЛНТ бере активну участь в атестації педкадрів.

4.5. Організовує видавничу діяльність педкадрів та учнів ліцею. ЛНТ редагує видання газети «Феміда», вісника «Педагогічна скарбниця».

4.6. ЛНТ створює банк методичних ідей (доповіді, повідомлення, конспекти уроків, рекомендації тощо).

4.7. ЛНТ складає перспективний робочий план. Працює за річним планом роботи ліцею і циклограмою. Звітує про свою діяльність один раз на рік перед науково-методичною радою ліцею. Працює за секціями (історія, правознавство, культура, психологія, філологія тощо).

4.8.Члени наукового товариства зобов'язані:

- постійно вдосконалювати свої знання;

- брати активну участь у роботі факультативів;

- оволодівати навичками науково-дослідницької роботи;

- проводити та брати участь у конкурсах знань;

- сприяти розвитку особистості, панування духу академізму;

- виконувати рішення МАН, НМР.

4.9. Члени ЛНТ мають право:

- організовувати інтелектуальні змагання;

-брати участь в олімпіадах, конкурсах знань, наукових конференціях як в ліцеї, так і за його межами, в роботі різних секцій МАНу;

- вносити пропозиції до річного плану;

- клопотати перед адміністрацією ліцею про надання творчої відпустки, днів науково-методичної самоосвіти, дослідницької праці членів ЛНТ;

- звертатися до профспілки, адміністрації ліцею про матеріальне заохочення за плідну роботу в товаристві.

4.10.Стимулювання творчої діяльності членів ЛНТ:

- дні науково-методичної самоосвіти;

- спеціальне фінансування науково-дослідницької праці;

- щорічні загальноліцейські конкурси «Інтелектуал року», «Кращий урок інтелектуального марафону», «Звання «Педагог- експериментатор»» тощо та науково-практична конференція. Переможці конкурсів нагороджуються пам'ятними дипломами, преміями тощо.Додаток 5

ПОЛОЖЕННЯ

про агітклуб "Правовик"

Миколаївського юридичного ліцею

Агітклуб "Правовик" є творчим об'єднанням учнівської молоді, яке забезпечує її художньо-естетичний та інтелектуальний розвиток, підготовку до активної пропаганди правових знань серед учнів та сприяє самовизначенню в майбутній професії.

Агітклуб "Правовик" залучає учнівську молодь до систематичної художньо-естетичної діяльності в галузі мистецтва та правової культури.

Головними завданнями агітклубу "Правовик" є:

- створення умов для творчого самовдосконалення ліцеїстів;

- надання їм необхідної підтримки для розвитку творчих здібностей;

- пропаганда правових знань;

- підвищення рівня правової культури серед учнів ліцею та учнівської молоді.

У своїй діяльності агітклуб "Правовик" керується: Конституцією України від 28 червня 1996 року, Законом України "Про освіту", Програмою правової освіти населення України від 29 травня 1995 року, Законом України "Про культуру" від 14 лютого 1992 року. Статутом Миколаївського юридичного ліцею, Конвенцією з прав дитини від 20 листопада 1989 року.

Агітклуб "Правовик" організовує свою роботу у таких формах:

- постійна робота гуртка художньої самодіяльності;

- концертна діяльність;

- індивідуальна та колективна робота ліцеїстів в органічному поєднанні правової освіти з загальною культурою, морально-естетичним та іншими формами виховання.

Членами агітклубу "Правовик" є учні ліцею.

Випускникам Миколаївського юридичного ліцею та іншим особам, які активно працюють у сфері правової культури, правової освіти, правового виховання може надаватись, за рішенням адміністрації Миколаївського юридичного ліцею, статус почесних членів агітклубу.

Члени агітклубу зобов'язані:

- брати участь у художній самодіяльності;

- організовувати відпочинок та дозвілля ліцеїстів;

- брати участь у концертній діяльності, пов'язаній з пропагандою правових знань;

- нести правову культуру молоді.

Члени агітклубу мають право брати участь у конкурсах, концертах, фестивалях, конференціях та інших заходах, як в ліцеї, так і за його межами.

У своїй діяльності агітклуб "Правовик" взаємодіє та співпрацює з комісією дозвілля та іншими органами самоврядування ліцею.

Керівництво агітклубом "Правовик" здійснює директор Миколаївського юридичного ліцею, призначає керівника агітклубу.

Додаток 6

Програма просвітницької діяльності

учнів ліцею

«Права людини: знання-становлення-захист»

Загальна характеристика:

Ця програма складена з метою організації просвітницької діяльності учнів ліцею.

Юридичний ліцей забезпечує правовий профіль навчання, що дає учням певну суму знань з правознавства, громадянської освіти; навички дослідницької роботи, клубної роботи; навички роботи в органах самоврядування, проведення акцій, тренінгів.

Програма спрямована на досягнення виховної мети ліцею, а саме:

- формування громадянської позиції,

- створення умов для самореалізації особистості через практичну діяльність учнів з пропаганди правових знань і громадянської освіти та має такі завдання:

1. Проводити просвітницьку роботу серед учнівської молоді з правової і громадянської освіти.

2. Використовувати в своїй просвітницькій роботі набуті в ліцеї спеціальні знання і навички.

3. Розвивати й реалізовувати свої творчі здібності.

4. Розвивати імідж свого навчального закладу.

Програма за своїм змістом гнучка, може задовольнити запити

різних вікових груп, а також запити щодо кола питань стосовно правового виховання, прав дитини, виховання здорового способу життя.

Програма складається з 4-х і більше блоків.

Блок №1. Права і обов'язки неповнолітніх

1. Літературно-правова композиція.

2. Лекція-бесіда "Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх".

3. Сценічна мініатюра "Батьки і діти".

4. Лекція-бесіда "Явище дитячої безпритульності в сучасному українському суспільстві".

5. Сценічна мініатюра "Крошка сын".

Блок №2. Права людини.

1. Літературно-правова композиція.

2. Презентація книги "Права дитини".

3. Сценічна мініатюра "Батьки і діти".

4. Брейн-ринг "Права дитини - наші права".

5. Демонстраційний тренінг "Знаємо та реалізуємо свої права"

Блок №3. Права дитини (для учнів середніх класів).

1. Літературно-правова композиція.

2. Презентація книги "Права дитини".

3. Сценічна мініатюра "Батьки і діти".

4. Танок.

5. Сценічна мініатюра "Крошка сын".

Блок №4. Здоровий спосіб життя.

1. Літературно-музична композиція "Скажемо СНІДу - "ні"

2. Інсценізація "Суд над табакокурением"

3. Психологічний тренінг "Здоровий спосіб життя".

Блок №5. Інші комбінації репертуару.

Література, аудіо та відеоматеріали:

1. Загальна декларація прав людини.

2. Декларація прав дитини.

3. Конвенція про права дитини.

4. Курсова робота. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

5. Курсова робота. Явища дитячої безпритульності в сучасному українському суспільстві.

6. Питання на брейн-ринг.

7. Сценарії сценічних мініатюр.

8. Федорченко Т.Є. та ін. Твоє життя - твій вибір. К., Міленіум. 2002р.

9. Федорченко Т.Є. та ін. Знаємо та аналізуємо свої права. К., Міленіум. 2002р.

10. Плакати: «Подорож в країну прав дитини», «Права дитини»

11. Відеофільм «Всеобщая декларация прав человека» (навчально-пізнавальний фільм).

12. Саморобна книжка учнів ліцею «Права дитини». 2000р.

13.Текст презентації книги «Права дитини».

14.Компакт-диск. Центр знань з прав людини. Національний університет внутрішніх справ. За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.Додаток 7

Положення про правову практику учнів

Миколаївського юридичного ліцею

І. Загальні положення

Відповідно до Закону України “Про Загальну середню освіту “(стаття № 9, п.1), ліцей має забезпечувати профільне навчання і допрофесійну підготовку.

Правова практика учнів 10-11-х класів є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу, як логічне завершення початкового ступеня оволодіння основами майбутньої професії.

Правова практика дає уявлення про професії юридичної спрямованості.

ІІ. Мета і завдання правової практики

2.1. Задоволення потреб учнів ліцею у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей.

2.2. Розвиток і підтримка стійкого інтересу учнів ліцею щодо майбутньої професії.

2.3. Виявлення і формування інтересів, нахилів, здібностей особистості, допомога у пошуку свого покликання, засвоєнні системи знань, що дозволяють вибрати і здійснити професійну діяльність.

2.4. Сприяння превентивному вихованню молоді (виховання у ліцеїстів правової культури, непримиренності до порушень законності і правопорядку, мотивів та звичок правомірної поведінки тощо).

2.5. Сприяння науково-дослідницькій, пошуковій роботі ліцеїстів (щоденник практики).

ІІІ. Організація та керівництво практикою

3.1. Учні юридичного ліцею проходять правову практику в правоохоронних і юридичних установах міста.

3.2. У 10 класу учні проходять ознайомчу правову практику в різних установах, за домовленістю, перед підсумковим оцінюванням протягом 5 днів (під час літньої практики) за розробленою програмою розрахованою на 25 годин (по 5 годин в певній установі).

3.3. В 11-х класах учні проходять правову практику в певній установі за вибором учня у ІІ семестрі протягом 3-х днів за програмою варіативного модуля з курсу «Технології» – 20 годин. По закінченню якої учні здають щоденник практики.

3.4. Керівництво практикою здійснюється вчителем правознавства і адміністрацією ліцею:

- адміністрація ліцею складає графік практики;

- керівник практики ознайомлює учнів з метою, завданням, місцем проведення практики;

- керівник практики комплектує групи, визначає старосту групи;

- керівник практики проводить інструктаж з охорони життя і здоров’я, знайомить з правилами поведінки під час проходження практики;

- керівник практики погоджує розклад практики з керівниками правоохоронних і юридичних установ міста;

- керівник практики забезпечує зв’язок між адміністрацією ліцею і керівниками практики з відповідної установи;

- керівник практики організовує перевірку щоденника практики учнів ліцею;

- виставляється оцінка тематичної атестації (згідно програми);

- керівник практики здійснює контроль за відвідуванням практики;

- керівник практики звітує перед директором ліцею про закінчення практики;

- результати практики висвітлюються в ліцейській газеті “Феміда”;

- використання матеріалів практики в науково-дослідницькій роботі (написанні курсової роботи)

3.5. Проходження правової практики учнями ліцею включає:

- вибір місця практики з урахуванням взаємної домовленості між правоохоронними і юридичними установами і адміністрацією ліцею;

- виконання усіх розпоряджень і доручень безпосереднього керівника практики, набуття практичного досвіду щодо майбутньої професії;

- ведення щоденника правової практики;

- оволодіння навичками майбутньої професії в процесі практичної діяльності;

- оволодіння пошуковими, науково-дослідницькими навичками;

- внесення пропозицій адміністрації ліцею щодо подальшого проходження практики учнями ліцею;

- ознайомлення з науковою, правовою літературою, законами, нормативно-правовими актами, поточною документацією, якою керуються фахівці в безпосередній професійній діяльності.

3.6. Безпосередній керівник практики в установі ознайомлює учнів з системою роботи відповідного підрозділу, залучає до практичної роботи, дає оцінку діяльності учня під час правової практики.


Додаток 8

Газета Миколаївського юридичного ліцею

ФЕМІДА

Розповіді учнів «Чому я прийшов до юридичного ліцею?» читайте на сторінці 3"Наші батьки – юристи"

Про найрідніших представників

закону читайте на стор. 2

З ДНЕМ ЮРИСТА!

Це свято людей, які своїм словом і ділом мають стверджувати недоторканість конституційних прав і свобод громадян, непорушність законів.

Зі здобуттям незалежності українською державою фах юриста набуває все більшого авторитету в державі, а професія юриста стає все більш вагомою і необхідною.

Наш вибір професії – це вибір шляху відповідальності, справедливості, відданості, цілеспрямованості.

Ми сподіваємося, що у майбутньому наші професійні зусилля будуть винагороджені повагою і довірою громадян, впевненістю у надійному і справедливому захисті їх конституційних прав і свобод.

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
Нагадуємо:


  1. В цьому році Осінній бал буде проводитись 25 жовтня о 16.00. У програмі танці та конкурси. Дрес-код – жовтий елемент в одязі або аксесуар.

  2. Будь ласка, поповнюйте матеріалами та фотографіями інформацією сторінку вашого класу на сайті ліцею.

  3. Осінні канікули в цьому навчальному році будуть з 28 жовтня по 3 листопада.

  4. Не забувайте, що наша газета «Феміда» – це поле для спілкування, а не просто джерело інформації!

Нагадуємо, що в ліцей є

скринька скарг і пропозицій.

Не залишайте її порожньою!

(але використовуйте її чітко за призначенням)

Свято Першого Дзвоника!

З початком нового ліцейського життя!Саме з цих слів розпочали своє навчання учні 8 класу Миколаївського юридичного ліцею. В них розпочалося, дійсно, нове життя. дізнаємося на ст. 1

Постійні рубрики:

Дошка оголошень – стор. 1

«Радужный мир» – стор. 3 Олімпійський тиждень – стор. 3 Про вечір знайомств та відкриття актової зали – стор.6

(друкований орган учнівського самоврядування)Випуск № 1 (жовтень 2013)

21-22 вересня учні та вчителі Миколаївського юридичного ліцею взяли участь у Всеукраїнському фестивалі пізнання себе та оточуючого світу «Радужный мир», який проходив у Будинку офіцерів флоту. Ліцеїсти представили свої творчі роботи на виставці, були волонтерами, проводили майстер-класи та виступали на концерті.

У неділю, 1 вересня в Миколаївському юридичному ліцеї відбулося свято Першого дзвоника.

З Днем Знань привітали присутніх директор ліцею Парамонова Т.В. та шановні гості: заступник начальника Миколаївського міського управління юстиції Бадалова О.С., завідувач кафедри економіки і права Міжнародного класичного університету «Україна-Південь» Шаповалова Г.А. На святі були присутні випускники ліцею, серед яких працівники органів МВС, юстиції, члени громадських організацій. Танцювальний колектив Будинку вчителя «Пірует» подарував ліцеїстам та гостям запальний український танок.

Самі ліцеїсти також відзначилися творчими виступами: танок грецьких богинь, пісні та міні-вистава, в якій до ліцею завітали грецькі боги, щоб вирішити, хто з них буде володарювати в цьому Храмі Науки. За рішенням Зевса перемогу в суперечці здобула богиня правосуддя Феміда, яка пообіцяла навчити «норми моралі й права шанувати». Зі своїм напутнім словом до ліцеїстів звернувся Магістр Знань. Урочиста лінійка традиційно завершилась виконанням гімну ліцею.

Перші уроки продовжили тему дитячої творчості: «Ми працю любимо, що в творчість перейшла» (8-А), «Країна ліцейських традицій» (9-А), «Творчі сьогодні в ім'я завтрашнього дня» (10-А), «Творчі досягнення наших випускників» (10-Б), «Творча презентація: наші таланти» (11-А), «Творчість дитини – сьогодення України» (11-Б). На усіх уроках ліцеїсти презентували свої творчі здібності та досягнення, адже цього літа наші учні стали лауреатами кількох міжнародних конкурсів.


Свято першого дзвоника

c:\users\настя\desktop\c69xoi2etem.jpgc:\users\настя\desktop\c69xoi2etem.jpg

Юриспруденция - наука не для всех.

Здесь нужен ум, терпенье, скрупулезность.

Логическое мышление и серьёзность,

И вера в справедливость и успех.

Юристам нынче слава и почет,

Они на страже наших интересов,

Во славу социального прогресса

Юрист свою всю душу отдает!

8 жовтня, традиційно до Дня юриста, десятикласники пройшли відповідальну процедуру посвячення в ліцеїсти. Під час урочистої лінійки директор ліцею Парамонова Т.В. вручила їм фірмові бейджі та шеврони. Давши слово ліцеїста, учні зобов’язалися гідно нести це звання, щодня шануючи ліцейські канони.

Весь ліцей привітав десятикласників з їхнім святом, побажав сил, терпіння, наполегливості й успіхів у навчанні. Адже ліцей дає майбутнім юристам путівку в життя, аби чесно служили в ім’я справедливості.

Мій тато, Константиновський Геннадій Борисович, закінчив судово-прокурорський факультет Харківського Юридичного Інституту ім. Фелікса Дзержинського( зараз НУ ЮАУ ім. Ярослава Мудрого).

Після закінчення працював слідчим прокуратури. Розслідував вбивства, зґвалтування, посадові злочини. Потім працював заступником прокурора району. Його функціями на цій посаді були нагляд за РВ міліції та за слідством прокуратури району. У практиці мого батька траплялося багато розслідувань жахливих злочинів.

Зараз мій тато працює адвокатом. Захищає права людей по цивільним справам та кримінальним провадженням.Корогод Сергій Володимирович - заступник начальника Головного управління ДСНС України у Миколаївській області з організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту.

В 1992 році закінчив Львівське пожежно-технічне училище МВС СРСР, спеціальність – організація та техніка протипожежного захисту, кваліфікація –  технік протипожежного захисту.

В 1996 році - Харківський інститут пожежної безпеки МВС України, спеціальність – пожежна безпека, кваліфікація –  спеціаліст з фаху «Пожежна безпека». В 2000 році - Академія пожежної безпеки України, спеціальність – пожежна безпека, кваліфікація –  магістр управління.

Наші батьки – юристи

Как сегодня небо чисто!

В Украине - День юриста.
Юрисконсультам и судьям

Пусть сегодня отдых будет!


Адвокаты, прокуроры,

Прекратите ваши споры,


Отложите все дела,

Собирайтесь у стола!


За столом же увлеченно

Поболтайте отвлеченно,

Вас сердечно поздравляем!

Угощайтесь рюмкой чая!

«Юридичний ліцей визвав у мене відразу велике захоплення. Кращого навчального закладу я ще не зустрічав. Згодом, познайомившись з вчительським складом, мені ще більше захотілось тут вчитись. Я із радістю можу сповістити, що недарма поступив до юридичного ліцею і навчаюсь тут. На сьогоднішній день я вважаю це найвдалішим вибором в моєму житті.»

Пархомов Влад, 8-А

«В світі є багато професій. Але нам необхідно вибрати ту, яка нам найбільше імпонує. Я вже обрала собі майбутню професію. Я вирішила допомагати людям і стати юристом. Ця професія є дуже цікавою, а також перспективною на сьогоднішній день. Професія юриста – це, перш за все, величезний рівень відповідальності. Ця професія дає нам змогу зробити світ кращим. Робота юриста – це боротьба за право, яка не завжди приводить до перемоги.»

Чеботар Анастасія, 9-А

Моя мрія – стати у недалекому майбутньому юристом. На відміну від інших громадянин юрист саме завдяки своєму професійному хисту спроможний не обмежуватися роллю спостерігача а активно й ефективно домагатися відновлення порушення прав, встановлення справедливості. Юристи на мою думку, - це ті люди , які мають відстоювати в житті чесність і порядність.

Авраменко Аліна, 9-А

Юрист повинен правильно логічно висловлюватися і вміти переконувати. Одна з найважливіших рис характеру це чесність та справедливість. Також обов’язково бути впевненим у собі, адже те саме повинен не вагаючись висловлювати свою думку та вміти відстоювати свою позицію.

Горова Софія, 9-А

Бути спеціалістом у юридичній справі, означає бути обізнаною людиною, мати певні досягнення. Щоб чогось досягти, потрібне бажання. Ось це бажання і привело мене до Миколаївського юридичного ліцею. Я впевнена, що цей навчальний заклад, дасть мені ті знання, які необхідні для здійснення майбутньої мрії.

Дубровіна Катерина, 9-А

***

-Господа судьи! Прошу принять во внимание, что мой клиент - жертва методов воспитания, которые применялись его родителями. Не было такого желания, которое бы они немедленно не исполняли. Стоило мальчику попросить у отца пятьдесят долларов, как любящий родитель тут же спускался в подвал и печатал новый банкнот...***

Клиент упрекает адвоката:

- Вы уверяли, что добьетесь оправдания моей жены, а ее присудили к году принудительных работ...

- Так ведь она на суде не дала мне слова вставить! - воскликнул адвокат.

***

Адвокат, славящийся умением любое дело затянуть до бесконечности, взялся вести одно почти безнадежное дело.- Как вы считаете, - спросил клиент, - я проиграю процесс?

- Вы нет, - заверил его адвокат, - но ваш внук несомненно.

***

Адвокат выступает в суде:-Господа присяжные заседатели! Сам факт того, что обвиняемый выбрал меня своим адвокатом, свидетельствует о его полной невменяемости.

***


Подсудимый обвиняется в смерти своей жены.

- Господа присяжные, - выступает защитник, - мой подзащитный полил салат синильной кислотой. Но сделал он это по ошибке, вы же сами знаете, что можно ждать от мужчины, когда его заставляют заниматься кухней... Подсудимого оправдали.

***

Лондонский адвокат получил известие, что одной столичной даме было оставлено богатое наследство. Самостоятельные поиски ее не дали результатов, и адвокат обратился в полицию, которая выделила ему в помощь молодого расторопного сыщика. Через пару недель начальник спросил, как идут дела.- Я наконец нашел эту даму, сэр!

- Прекрасно, где же она?

- У меня, сэр. Вчера я на ней женился!

У вівторок, 10 вересня в Миколаївському юридичному ліцеї відбулося урочисте відкриття Всеукраїнського Олімпійського тижня.

На лінійку був запрошений призер Європи по футзалу, випускник нашого навчального закладу Царюк В.В., який привітав спортсменів ліцею та представив футбольні команди осіннього турніру з міні-футболу «Шкіряний м’яч».

На Олімпійський урок до ліцеїстів завітав призер Європи з рукопашного бою, випускник ліцею Гуменюк М.С. Він розкрив секрети підтримання гарного фізичного стану, закликав учнів займатися спортом (особливо тим, хто хоче продовжити навчання в вищих навчальних закладах МВС України). Шановний гість поділився досвідом підготовки до змагань високого рівня та розповів про відчуття гордості за Україну, коли отримав свою бронзову медаль.

У рамках Олімпійського тижня в ліцейській бібліотеці була представлена книжкова експозиція «Спортивна Україна». Було проведено конкурси на кращий малюнок (Пустовіт К., 8-А) та краще фото на спортивну тематику (Дєдухов Є., 11-А). У фінальній грі турніру з міні-футболу між 11 класами перемогу здобула команда 11-Б. Кращим бомбардиром турніру другий рік поспіль став Білоусов Артем (11-Б).

Останньою подією тижня стала гра між командами батьків та учнів 11-Б класу. Найпалкішими вболівальниками виявилися мами - рідні та класна - Варшавська М.Ю. Перемогли батьки, але боротьба була запеклою.Олімпійський тиждень титттитиждень

У суботу, 7 вересня перша в цьому навчальному році батьківська конференція розпочаласьурочистим відкриттям актової зали Миколаївського юридичного ліцею. У рамках заходу першу виставку своїх фоторобіт презентували учениці 11-Б класу Бондаренко Анна та Савчук Вікторія.

Радо зустрів присутніх ліцейський агітклуб «Правовик» і познайомив із основними принципами та видами діяльності нашого навчального закладу. Директор ліцею Парамонова Т.В. пригадала, як змінювався з роками вигляд актової зали, і висловила подяку благодійний організації батьків ПФ МОЮЛ і випускникам 11-Б класу 2013 року за допомогу в реконструкції актової зали, надання їй вишуканості та комфорту.

З привітальним словом до учасників конференції звернулася начальник виховного відділу управління освіти Миколаївської міської ради Миколаївської області Сискова Л.В., яка поділилася враженнями щодо нового дизайну ліцейської актової зали та побажала всім творчих успіхів. Керівник гуртка «Фотокрок» Ленінського БТДЮ Гузій І.С. оцінила гарний стиль приміщення та відзначила вдалий фотодебют своїх вихованок.

Випуск підготувала

головний редактор Писарєва Аліна

Адреса ліцею: м.Миколаїв, пр.Миру, 23-Г тел. 21-10-42 www.ur-liceum.com.ua

ФЕМІДА

У п'ятницю, 20 вересня до Дня партизанської слави в Миколаївському юридичному ліцеї відбулася чудова зустріч зі старшим науковим співробітником Миколаївського обласного краєзнавчого музею Тетяною Миколаївною Губською.

На зустрічі автор презентувала свої книги «Город мраморных ангелов», «Соль земли. Священнослужители и храмы Николаевщины». У формі інтерактивної бесіди Тетяна Миколаївна розкрила найцікавіші сторінки історії нашого міста, пов'язані з пам'ятниками Некрополя, діяльністю вищого духовенства і духовними подвигами священиків. Йшла мова про новомученика отця Миколая Романовського, протоієрея Віктора Прохоровича Грисенка. Особливу увагу науковий співробітник приділила історії життя миколаївців, похованих на воєнному кладовищі, розповіла ліцеїстам про пам'ятки Миколаєва, що збереглися до наших днів. Добрим словом Тетяна Миколаївна відзначила волонтерську роботу ліцеїстів на Некрополі.

Наші враження:

«Зустріч взяла мене за душу. Дізналася деталі про наше місто, які раніше не знала».

«Мені стало соромно, що я не знаю історію міста, але зустріч спонукала до пошуку нових матеріалів».

«Враження позитивні, краще пізнали свій край».

У п'ятницю, 27 вересня в нашому ліцеї відбувся «Вечір Знайомств».

Всі учні з нетерпінням чекали на нього. Кожен клас представив свою візитку, в якій презентував таланти учнів та класного керівника. Найбільший інтерес викликали виступи новачків (8-А, 9-А і 10-Б). І вони показали себе справжніми артистами! Найбільше сподобався виступ наймолодших учнів - восьмикласників. Стільки в ньому було злагодженості! А 11-Б продемонстрував результат зразкової підготовки та вдалого виступу на сцені.

Бажаючі взяли участь у вікторині й показали знання про ліцей. Порадувало те, що новачки так само влучно відповідали на питання щодо історії та традицій нашого навчального закладу, як і учні, що провчилися тут декілька років.

Ліцеїсти краще познайомилися один з одним і вже готуються до наступного вечора - Осіннього балу.

«Цей вечір відрізнявся від інших вечорів, оскільки ми познайомились з самими молодшими учнями ліцею. Кожен клас підготував чудовий виступ, в якому показали кожного учня. Атмосфера була чудовою, приємною і дуже теплою, оскільки всі учні буди дуже відвертими.»

Музейний урок

Вечір знайомств

Випуск підготувала

головний редактор Писарєва Аліна

Адреса ліцею: м.Миколаїв, пр.Миру, 23-Г тел. 21-10-42 www.ur-liceum.com.ua

ФЕМІДА

У п'ятницю, 20 вересня до Дня партизанської слави в Миколаївському юридичному ліцеї відбулася чудова зустріч зі старшим науковим співробітником Миколаївського обласного краєзнавчого музею Тетяною Миколаївною Губською.

На зустрічі автор презентувала свої книги «Город мраморных ангелов», «Соль земли. Священнослужители и храмы Николаевщины». У формі інтерактивної бесіди Тетяна Миколаївна розкрила найцікавіші сторінки історії нашого міста, пов'язані з пам'ятниками Некрополя, діяльністю вищого духовенства і духовними подвигами священиків. Йшла мова про новомученика отця Миколая Романовського, протоієрея Віктора Прохоровича Грисенка. Особливу увагу науковий співробітник приділила історії життя миколаївців, похованих на воєнному кладовищі, розповіла ліцеїстам про пам'ятки Миколаєва, що збереглися до наших днів. Добрим словом Тетяна Миколаївна відзначила волонтерську роботу ліцеїстів на Некрополі.

Наші враження:

«Зустріч взяла мене за душу. Дізналася деталі про наше місто, які раніше не знала».

«Мені стало соромно, що я не знаю історію міста, але зустріч спонукала до пошуку нових матеріалів».

«Враження позитивні, краще пізнали свій край».

У п'ятницю, 27 вересня в нашому ліцеї відбувся «Вечір Знайомств».

Всі учні з нетерпінням чекали на нього. Кожен клас представив свою візитку, в якій презентував таланти учнів та класного керівника. Найбільший інтерес викликали виступи новачків (8-А, 9-А і 10-Б). І вони показали себе справжніми артистами! Найбільше сподобався виступ наймолодших учнів - восьмикласників. Стільки в ньому було злагодженості! А 11-Б продемонстрував результат зразкової підготовки та вдалого виступу на сцені.

Бажаючі взяли участь у вікторині й показали знання про ліцей. Порадувало те, що новачки так само влучно відповідали на питання щодо історії та традицій нашого навчального закладу, як і учні, що провчилися тут декілька років.

Ліцеїсти краще познайомилися один з одним і вже готуються до наступного вечора - Осіннього балу.

«Цей вечір відрізнявся від інших вечорів, оскільки ми познайомились з самими молодшими учнями ліцею. Кожен клас підготував чудовий виступ, в якому показали кожного учня. Атмосфера була чудовою, приємною і дуже теплою, оскільки всі учні буди дуже відвертими.»

Музейний урок

Вечір знайомств

Фотоколажp1050516багрій фотоЗустріч учнів ліцею Співпраця

з дільничим інспектором Багрієм А.О . обдарованих учнів

з працівниками судових органів


податкова фото


c:\users\администратор\desktop\фото\p1100728.jpg

Зустріч з представниками Презентація підручника

Головного управління юстиції «Податкове право»

та Державної виконавчої служби, представником податкової присвячена Дню юриста адміністраціїc:\users\администратор\desktop\фото\p1100879.jpgp1080843

Учні на практиці у відділі дактилоскопії Обласний інтернет-турнір

Науково-дослідницького юних правознавців (1 місце)

експертно-криміналістичногоцентру.2013 рік

p1060244p1090529

ІІ місце на Обласному турнірі Переможці Всеукраїнської юних правознавців (2012) олімпіади з правознавства (м. Рівне)

dscn5229dscn5166


Брейн-ринг «Конституційне право» до Дня відкритих дверей

p1010002p1010013

Фестиваль «Терра Юстиція»

Конкурс «Містер детектив» Конкурс «Міс детектив»містерміс2міс

Робота клубу «Правовик»

1381168807_1sdc14944


Візитка ліцею Ляльковий театр

p1010009p1010008


«Правовик» у ЗНЗ міста та області
03750366


Ляльковий театр у ДНЗ м. Миколаєва

фото 2

1380727794_3

1380727837_8


«Правовик» в Обласному будинку малюка


– –База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка