Положення про методичне об'єднання вчителів-предметників Загальні положенняСторінка1/3
Дата конвертації17.04.2016
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3
ПОЛОЖЕННЯ

про методичне об'єднання вчителів-предметників

1. Загальні положення:

1.1. Методичне об'єднання – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох близьких за змістом предметів.

1.2. Методичне об'єднання вчителів здійснює навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність з предмету, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу згідно з рівнями, визначеними законодавством.

2. Структура та функції методичного об'єднання:

2.1. Структура методичного об'єднання включає всіх вчителів навчального закладу за галузями знань державного компонента освіти.

2.2. МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше у часників.

2.3. Підрозділами методичного об'єднання є творчі групи вчителів.

2.4. Керує методичним об'єднанням голова методичного об'єднання вчителів, яка (який) обирається терміном на два роки на загальних зборах методичного об'єднання з відповідної галузі знань із числа педагогічних працівників навчального закладу із відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.

2.5. Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник директора НBР, який керує відповідний предмет або цикл.

3. Зміст і напрямки роботи методичного об'єднання вчителів.

Зміст роботи методичного об'єднання включає такі напрямки діяльності:

3.1. Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в навчальному закладі.

3.2. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.

3.3. Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального закладу.

3.4. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів.

3.5. Обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань програми Міністерства освіти, розглядання календарно-тематичних планів.

3.6.Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

3.7.Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.

3.8. Підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо.

3.9.Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.

4. Голова шкільного методичного об’єднання вчителів:

4.1. Планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік.

4.2. Розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях методичного об’єднання. 4.3. Визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів методичного об’єднання за їх виконання.

4.4. Відповідає за ведення документації шкільного методичного об’єднання (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо).

4.5. Відвідує міські наради голів методичних об’єднань вчителів відповідної галузі знань.

4.6. Складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками.

4.7. Вивчає та аналізує роботу шкільного методичного об’єднання, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;

4.8. Створює банк даних (картотеку) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить з ними членів методичного об’єднання.

4.9. Створює аудіо та відеотеку кращих освітянських доробок методичного об’єднання школи.

4.10. Збирає зразки кращих творчих робіт, виконаних учнями навчального закладу.

4.11. Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання і виховання.

4.12. Спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки.

4.13. Готує навчальні матеріали та проводить І (шкільний) етап олімпіад з базових дисциплін.

4.14. Підводить підсумки та готує відповідні заявки на участь команди школи у подальших етапах олімпіад з базових дисциплін.

4.15. Організовує роботу вчителів у підготовці команди школи у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН.

4.16. Разом з заступником директора з навчально-методичної роботи готує навчальні матеріали для проведення зрізів знань за річним робочим планом навчального закладу.

4.17. Разом з заступником директора з навчально-виховної роботи складає план проведення предметного тижня, призначає відповідальних та слідкує за його виконанням.

4.18. Звітує про роботу методичного об’єднання на педагогічній раді школи.

5. Обов’язки вчителів членів МО

Кожен вчитель – член МО повинен:

постійно підвищувати професійний рівень,педагогічну майстерность;

мати особисту програму професійної самоосвіти;

брати активну участь в розробці відкритих заходів;

брати участь в роботі засідань МО, практичних семінарах і т.д.;

кожному учаснику МО необхідно знати тенденції розвитку методики

викладання предмета, «Закон про освіту», нормативні документи,

методичні вимоги до категорій;

володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

6. Права вчителів членів МО

6.1. Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.

6.2. Висувати пропозиції щодо поліпшення організації НВП в навчальному закладі.

6.3. Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів.

7. Документація МО.

7.1. Положення про МО.

7.2. Аналіз роботи за попередній рік.

7.3. План роботи на рік.

7.4. Протоколи засідань( друковані).

7.5. Банк даних про вчителів:якісний та кількісний склад.

7.6. Інструктивно-методичні документи.

7.7. Методична база доробків учителів МО.

8. Керівництво діяльністю МО

8.1. Керівництво діяльністю МО здійснює заступник директора з НBР.

Розглянуто на засіданні

педагогічної ради

протокол № _____від

Ознайомлені:

Мусієнко І.І.

Фещенко І.Г.

Здоровець С.Я.

Тодосієнко О.Д.

Терещенко М.С.

Терещенко В.А.

Галаджій М.А.

Іщенко Л.А.

Скрильнікова О.Г.

Дзуєнко Л.А.

Рашківська Є.Ю.

Добринін О.В.

Стасюк С.М.

Чистяк А.П.

Малюк В.М.

Мацієвська Н.А.

Ясінська Л.М.

Затверджую:

Директор школи

____________ І.І. Мусієнко

План

роботи методичної ради

Кожанської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів

на 2013 – 2014 навчальний рік

school05-15

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

п.п.

Прізвище, ім'я, по батькові вчителя

Освіта

Категорія, педзвання

Педстаж

Предмет, який викладає, посада

1.

Фещенко Ірина Георгіївна

Вища

І

20

Українська мова і література, заступник директора з НВР, голова методичної ради


2.

Дзуєнко Людмила Анатоліївна

Вища

Вища, старший учитель

27

Фізика, астрономія, секретар методичної ради


3.

Чистяк Антоніна Павлівна

Вища

Вища, старший учитель

43

Початкові класи


4.

Терещенко Марія Сергіївна

Вища

Вища

38

Світова література, російська мова, етика


5.

Галаджій Марія Андріївна

Вища

Вища, учитель-методист

43

Історія, географія


6.

Іщенко Лідія Андріївна

Вища

Вища, старший учитель

46

Хімія, природознавство, трудове навчання
План

роботи методичної ради у 2013–2014 н. р.п/п

                             Питання, що  розглядаються

Відповідальний

                                                         05 вересня 2013р.


1.

Завдання методичної служби на 2013 -2014 н.р.


Фещенко І.Г.

2.

Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2013-2014 навчальний рік.

Фещенко І.Г.

3.

Затвердження планів роботи ШМО, ШМК, виховних програм класних керівників

Члени методичної ради

4.

Про підвищення кваліфікації педагогічними працівниками школи на курсах у 2013-2014н.р.

Фещенко І.Г.

5.

Про навчання педагогічних працівників школи за програмою дослідно-експериментальної роботи INTEL @.Навчання для майбутнього.

Фещенко І.Г.

6.

Затвердження варіативних модулів з фізичної культури


Фещенко І.Г.

04 листопада 2013р.

1.

Про організацію взаємовідвідування уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку

Фещенко І.Г.

2.

Про підготовку учнів до ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсі учнівських творчих робіт членів МАН

Фещенко І.Г.

3.

Робота з обдарованими учнями

Галаджій М.А..

4.

Про хід атестації педагогічними працівниками школи


Терещенко М.С.

5.

Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літературиЧистяк А.П.
09 січня 2014 р.


1.

Аналіз результативності виступу учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.


Фещенко І.Г.

2.

Про виконання планів роботи методичних підрозділів над методичними темами


Керівники ШМО

3.

Про результати стану викладання англійської мови у школі

Фещенко І.Г.

4.

Формування інноваційної особистості учня

Дзуєнко Л.А.

5.

Вивчення психологічної адаптації учнів 1, 5, 10 класів.

Фещенко І.Г.

27 березеня 2014р.

1.

Результати чергової атестації вчителів школи .

Фещенко І.Г.

2.

Підготовка до ЗНО та державної підсумкової атестації

Галаджій М.А.

3.

Про роботу шкільних факультативів, гуртків, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять.

Дзуєнко Л.А.

4.

Аналіз роботи педколективу над проблемним питанням школи.

Фещенко І.Г.

5.

Про результати перевірки стану викладання художньої культури у школі

Фещенко І.Г.

6.

Опрацювання «Інструкції про державну підсумкову атестацію, переведення й випуск учнів загальноосвітніх шкіл»

Фещенко І.Г.22 травня 2014р.

1.

Творчі звіти керівників шкільних методичних об´єднань.


Керівники ШМО

2.

Підведення підсумків курсової перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік


Фещенко І.Г.

3.

Виконання навчальних планів і програм учителями школи

Фещенко І.Г.

4.

Визначення напрямків кадрової роботи на наступний навчальний рік


ФещенкоІ.Г.,

керівники ШМО5.

Звіт про методичну роботу у школі за 2013-2014 н. р

ФещенкоІ.Г.Протокол

засідання методичної ради №1

від 05 вересня 2013 року

Присутні: Фещенко І. Г., Чистяк А. П., Галаджій М.А.,

Дзуєнко Л. А., Іщенко Л. А.. Терещенко М.С.

Порядок денний:

1. Завдання методичної служби на 2013 -2014 н.р.Фещенко І. Г.

2. Обговорення  і  затвердження  плану  роботи  методичної  ради  на  2013- 2014  навчальний  рік. Фещенко І. Г.

3. Затвердження планів роботи ШМО, ШМК, виховних програм класних керівників на  2013-2014  навчальний  рік.

Керівники  МО, Фещенко І.Г.

4. Про підвищення кваліфікації педагогічними працівниками школи на курсах у 2013-2014н.р.Фещенко І.Г.

5. Про навчання педагогічних працівників школи за програмою дослідно-експериментальної роботи INTEL @.Навчання для майбутнього.Фещенко І.Г.

6. Затвердження варіативних модулів з фізичної культуриФещенко І.Г.

 1. Слухали: Фещенко І. Г. про роботу методичної ради у 2013-2014 н.р. Вона повідомила, що основними завданнями діяльності ради методичного кабінету у 2013/2014 навчальному році вважати:

 • створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

 • координація діяльності методичних об'єднань школи;

 • моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів;

 • моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчального закладу;

 • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації;

 • впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

 • проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників;

 • взаємодія з районним науковим відділенням Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо;

 • організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

 • організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчального закладу;

 • вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

 • формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних працівників.

2. Продовжити роботу з педагогічними кадрами щодо реалізації науково-методичних проблем: «Підвищення фахової та педагогічної майстерності педагогічних кадрів», «Удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами на основі впровадження передового педагогічного досвіду, педагогічних ідей, новітніх технологій», направлених на підвищення та вдосконалення змісту навчально-виховного процесу, ефективного впровадження інновацій, розвиток творчої особистості вчителів і учнів.

3. Розпочати роботу з педагогічними кадрами щодо реалізації науково-методичної проблеми: «Розвиток компетентностей учасників навчально-виховного процесу в умовах модернізації освітньої системи та реалізації нових Державних стандартів».

4. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними кадрами на 2013/2014 навчальний рік (додаток1).

5. Взяти участь у діяльності районних творчих груп, ШППД, ШПД, майстер-класів.

6. Вчителя географії Галаджій М.А. призначити керівником районного методичного об’єднання вчителів географії, економіки та керівником районного постійно діючого семінару-практикуму.

7. Вчителя Здоровець С.Я. призначити керівником районного методичного об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу та керівником районного постійно діючого семінару-практикуму .

8. Вчителя Добриніна О.В. призначити керівником районного методичного об’єднання викладачів курсу «Захист Вітчизни» та постійно діючого семінару-практикуму.

9. Вчителя Дзуєнко Л.А. призначити керівником районної творчої групи вчителів фізики «Квант»: «Розв’язування олімпіадних та конкурсних задач».

10. Вчителя географії і економіки Галаджій М.А призначити керівником районного консультпункту вчителів географії «Інтерактивна модель навчання та формування соціально-психологічних компетенцій учнів».

11. Вчителя Здоровець С.Я призначити керівником районного консультпункту вчителів художньо-естетичного циклу «Нові педагогічні технології на уроках предметів художньо-естетичного циклу»

12. Брати участь в роботі районної дитячої літературної студії «Дебют».

13. До складу методичної ради школи ввести:

Фещенко І.Г. – голова ради

члени ради: Галаджій М.А.

Іщенко Л.А.

Чистяк А.П.

Дзуєнко Л.А.

Терещенко М.С.

14. Закріпити наставників над молодими вчителями школи:


 • Рашківську Є.Ю - за вчителем Гаркушею І.Л.

 • Тодосієнко О.Д. - за вчителем Терещенко В.А.

 • Чистяк А.П. - за вчителем Мацієвською Н.А.

15. Відповідно до плану-графіка КОІПОПК підвищення кваліфікації своєчасно направляти педагогічних працівників на курси, надавати допомогу у визначенні теми, підготовці докурсових та післякурсових завдань, плануванні термінів виконання цих завдань та форм їх узагальнення.

16. Спланувати діагностику та моніторинг для вивчення стану викладання

навчальних предметів, рівня навчальних досягнень учнів з основ наук, рівня фахової майстерності і компетентності кадрів, виявлення позитивного досвіду, обдарованих, талановитих дітей.

17. Забезпечити творчий підхід до організації методичної роботи з педкадрами у школі зі впровадження сучасних досягнень психолого-педагогічної науки в практику школи, окремих педагогів, реалізації шкільної та науково-методичної проблеми.

18. Контролювати участь педагогічних працівників школи у своєчасному проведенні семінарів, засідань творчих груп шкіл педагогічної майстерності у відповідності з планом роботи РМК на 2013-2014 н. р. на базі освітніх закладів.

19. Використовувати атестацію, конкурси, огляди майстерності та інші способи і форми роботи з педагогічними кадрами для заохочення росту педагогічної майстерності і результативності праці педагога, розвитку його творчої активності.

20. Провести педагогічні читання на тему «Шевченко Т.Г. – геніальний поет і художник, просвітитель» (з нагоди 200-річчя від народження)».

21. Провести проблемно-пошуковий семінар «Проблема психічного та фізичного здоров’я школярів у навчальних закладах».Ухвалили:

1. Організувати роботу методичних об'єднань:

- Вчителів початкових класів (Керівник Чистяк А. П.)

- Вчителів природничо-математичного циклу (Керівник Галаджій М. А.)

- Вчителів суспільно-гуманітарного циклу (Керівник Терещенко М. С.)

- Класних керівників і класоводів (Керівник Дзуєнко Л. А.)

2.Організувати і провести: педагогічні читання на тему «Шевченко Т.Г. – геніальний поет і художник, просвітитель» (з нагоди 200-річчя від народження)», проблемно-пошуковий семінар «Проблема психічного та фізичного здоров’я школярів у навчальних закладах».

3. Організувати роботу методичного кабінету так, щоб він продовжував бути інформаційно - методичною базою для вчителів.

4. Надавати навчально - методичні консультації педагогічним працівникам.

5. Допомагати вчителям - предметникам у координації форм і методів роботи


та самоосвіти, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки.

6. Підтримувати тих педагогів, які прийматимуть участь у професійних конкурсах.

7. Організувати роботу МАН.

II. Слухали:

Фещенко І. Г. про затвердження плану роботи методичної ради. Вона ознайомила з питаннями, які будуть розглядатись на засіданнях методичної ради школи на протязі 2013-2014 н.р.Ухвалили:

Затвердити план роботи методичної ради на 2013-2014 н.р.II.

ІІІІІ. Слухали:

Керівників ШМО:

Галаджій М. А. про затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу. Вона ознайомила з проблемами, над якими будуть працювати вчителі формування і заходами, які будуть проведені на протязі 2013-2014 н. р. (додається до протоколу)Додаток 1

Терещенко М. С. про затвердження плану роботи методичного об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу. Вона познайомила з проблемами, над якими будуть працювати вчителі і заходами, які будуть проводитися на протязі 2013-2014 н. р. (додається до протоколу). Додаток 2

Чистяк А. П. про затвердження плану роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів. Вона ознайомила з проблемами, над якими будуть працювати вчителі і заходами, які будуть проведені на протязі 2013-2014 н. р. (додається до протоколу). Додаток 3

Дзуєнко Л. А. про затвердження плану роботи методичного об'єднання класних керівників і класоводів. Вона ознайомила із заходами, які будуть проводити класоводи і класні керівники на протязі 2013-2014 н. р. (додається до протоколу). Додаток 4

Дзуєнко Л. А. про затвердження виховних програм класних керівників на  2013-2014  навчальний  рік.

Голову МР Фещенко І.Г. про затвердження плану роботи ШМК на 2013-2014 н.р. Вона познайомила з роботою ШМК на 2013-2014 н.р.( додається до протоколу) Додаток 5

Ухвалили:

1.Затвердити плани роботи методичних об'єднань вчителів природничо-математичного, суспільно-гуманітарного циклів, початкових класів, класоводів і класних керівників, план роботи ШМК, виховні програми класних керівників на 2013-2014 н.р.

2.Домогтися неухильного виконання планів роботи .
ІV. Слухали:

Фещенко І.Г. про підвищення кваліфікації педагогічними працівниками школи на курсах у 2013-2014н.р. . Вона познайомила з графіком проходження курсів підвищення кваліфікації учителями школи. (Ясінська Л.М. 07.10-01.11.2013 р., Чистяк А.П. 13.01-24.01.2014 р.)Ухвалили:

Пройти курси підвищення кваліфікації Ясінській Л.М., Чистяк А.П. . згідно графіка.V. Слухали:

Фещенко І.Г. про навчання педагогічних працівників школи за програмою дослідно-експериментальної роботи INTEL @.Навчання для майбутнього. Вона повідомила, що вчителі школи Галаджій М.А., Іщенко Л.А. будуть проходити навчання за програмою дослідно-експериментальної роботи INTEL @.(Навчання для майбутнього) під час осінніх канікул у Великоснітинській ЗОШ І-ІІІ ст., Ясінська Л.М. – під час зимових канікул у Великоснітинській ЗОШ І-ІІІ ст.Ухвалили:

Учителям школи. Галаджій М.А., Іщенко Л.А. і Ясінській Л.М. пройти навчання за програмою дослідно-експериментальної роботи INTEL @.(Навчання для майбутнього) під час осінніх і зимових канікул у Великоснітинській ЗОШ І-ІІІ ст.VІ. Слухали:

Фещенко І.Г. про затвердження модулів з фізичної культури . Вона познайомила з переліком модулів з фізичної культури для учнів 5-11 класів.
Модулі з фізичної культури для учнів 5-11 класів

5 клас


 1. Загальна фізична підготовка - 12 годин

 2. Легка атлетика - 12 годин

 3. Футбол - 10 годин

 4. Баскетбол - 14 годин

6 клас

 1. Загальна фізична підготовка - 10 годин

 2. Легка атлетика - 10 годин

 3. Футбол - 10 годин

 4. Баскетбол - 6 годин 1. клас

 1. Загальна фізична підготовка - 10 годин

 2. Легка атлетика - 10 годин

 3. Футбол - 10 годин

 4. Баскетбол - 6 годин 1. клас

 1. Загальна фізична підготовка - 12 годин

 2. Легка атлетика - 12 годин

 3. Футбол - 10 годин

 4. Баскетбол - 14 годин 1. клас 1. Загальна фізична підготовка - 12 годин

 2. Легка атлетика - 12 годин

 3. Футбол - 10 годин

 4. Баскетбол - 14 годин

10 клас


 1. Загальна фізична підготовка - 8 годин

 2. Легка атлетика - 10 годин

 3. Футбол - 10 годин

 4. Баскетбол - 4 годин

11 клас

 1. Загальна фізична підготовка - 8 годин

 2. Легка атлетика - 10 годин

 3. Футбол - 8 годин

 4. Баскетбол - 6 годин

Ухвалили:

Затвердити варіативні модулі з фізичної культури для учнів 5-11 класів.

Голова методичної ради І.Г. Фещенко

Секретар Л.А. ДзуєнкоПротокол

засідання методичної ради №2

від 04 листопада 2013 року

Присутні: Фещенко І. Г., Галаджій М.А.,

Дзуєнко Л. А., Терещенко М.С., Чистяк А. П.

Порядок денний:

 1. Про організацію взаємовідвідування уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку

І.Г. Фещенко

2. Про підготовку учнів до ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсі учнівських творчих робіт членів МАН

І. Г. Фещенко

3. Робота з обдарованими учнями

М.А. Галаджій

4. Про хід атестації педагогічних працівників школи

М.С. Терещенко

5. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури

А.П. Чистяк

І. СЛУХАЛИ:

Фещенко І.Г. про організацію взаємовідвідування уроків. Вона відмітила, що взаємовідвідування вчителями уроків має істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності вчителів. Якщо молодий і недосвідчений учитель відвідає урок, що його проводить старший колега, то він може збагатити свій методичний багаж. Якщо ж досвідчений педагог відвідає урок менш досвідченого колеги, то зможе порадити йому, як удосконалити той чи той момент уроку. Можливо, й досвідчений педагог знайде щось корисне для себе у молодшого колеги. Відвідані учителями уроки показали, що більш високий рівень знань, умінь та навичок у тих класах, де в системі використовувались різноманітні види, методи, форми контролю й своєчасно проводилась коригуюча робота. Взаємовідвідування уроків вчителями дало змогу підвищити та вдосконалити педагогічну майстерність.

Ірина Георгіївна познайомила з особливостями сучасного уроку. Сучасний урок повинен:

1. Мати, насамперед, виховний характер

2. Формувати в учнів позитивне ставлення до навчання та потребу в отриманні знань

3. Розвивати конкретні здібності кожної дитини

4. Проводитися з використанням сучасних технічних засобів (найкраще для цього підходить комп'ютер)

5. Озброїти учнів міцними й глибокими знаннями

6. Формувати в учнів самостійність, активність, творчу ініціативу

7. Формувати в учнів вміння самостійно навчатися, здобувати й поглиблювати свої знання та творчо застосовувати їх на практиці.

Дидактичні вимоги до сучасного уроку:

• чітке формулювання освітніх завдань в цілому і їх складових елементів, їх зв'язок з розвиваючими і виховними завданнями. Визначення місця в загальній системі уроків;

• визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимоги учбової програми і цілей уроку, обліку рівня підготовки і підготовленості учнів;

• прогнозування рівня засвоєння учнями наукових знань, сформованості умінь і навиків як на уроці, так і на окремих його етапах;

• вибір найбільш раціональних методів, прийомів і засобів навчання, стимулювання і контролю, оптимальної їх дії на кожному етапі уроку, вибір, що забезпечує пізнавальну активність, поєднання різних форм колективної і індивідуальної роботи на уроці і максимальну самостійність в навчанні учнів;

• реалізація на уроці всіх дидактичних принципів;

• створення умов успішного навчання учнів.

Психологічні вимоги до уроку:

Психологічна мета уроку:

1. Проектування розвитку учнів в межах вивчення конкретного учбового предмету і конкретного уроку;

2. Облік в цільовій установці уроку психологічного завдання вивчення теми і результатів, досягнутих в попередній роботі;

3. Передбачення окремих засобів психолого-педагогічної дії методичних прийомів, що забезпечують розвиток учнів.Стиль уроку:

1. Визначення змісту і структури уроку відповідно до принципів розвиваючого навчання:• співвідношення в навантаженні на пам'ять учнів і їх мислення;

• визначення об'єму відтворюючої і творчої діяльності учнів;

• планування засвоєння знань в готовому вигляді (із слів вчителя, з підручника, допомога і тому подібне) і в процесі самостійного пошуку;

виконання вчителем і учнями проблемно-евристичного навчання (хто ставить проблему, формулює її, хто вирішує);

• облік контролю, аналізу і оцінки діяльності учнів, здійснювані вчителем, і взаємної критичної оцінки, самоконтролю і самоаналізу учнів;

• співвідношення спонукання учнів до діяльності (коментарі, що викликають позитивні відчуття у зв'язку з виконаною роботою, установки, стимулюючий інтерес, вольові зусилля до подолання труднощів і так далі) і примушення (нагадування про відмітку, різкі зауваження, нотації і тому подібне).

2. Особливості самоорганізації вчителя:

• підготовленість до уроку і головне - усвідомлення психологічної мети, внутрішня готовність до її здійснення;

• робоче самопочуття на початку уроку і в процесі (зібраність, енергійність, наполегливість в здійсненні поставленої мети, оптимістичний підхід до того, що відбувається на уроці, педагогічна винахідливість і ін.);

• педагогічний такт (випадки прояву);

• психологічний клімат на уроці (підтримка атмосфери радісного, щирого спілкування, діловий контакт і ін.).Організація пізнавальної діяльності учнів:

1. Визначення міри для забезпечення умов продуктивної роботи мислення і уяви учнів:

• планування шляхів сприйняття учнями об'єктів і явищ, їх осмислення;

• використання установок у формі переконання, навіювання;

• планування умов стійкої уваги і зосередженості учнів;

• використання різних форм роботи для актуалізації в пам'яті засвоєних знань і умінь, необхідних для сприйняття нових (бесіда, індивідуальний опит, вправи на повторення);

2. Організація діяльності мислення і уяви нових знань, учнів в процесі формування, і умінь;

• визначення рівня сформованості знань і умінь учнів (на рівні уявлень, понять, узагальнювальних образів, "відкриттів", формулювання виводів);

• опора на психологічні закономірності формування уявлень, понять, рівнів розуміння, створення нових образів в організації розумової діяльності в уяві учнів;

• планування прийомів і форм роботи, які б забезпечували активність і самостійність мислення учнів (система питань, створення проблемних ситуацій, різні рівні проблемно-евристичного вирішення завдань, використання завдань з бракуючими і зайвими даними, організація пошукової і дослідницької роботи учнів на уроці, створення переборних інтелектуальних утруднень в ході самостійних робіт, ускладнення завдань з метою розвитку пізнавальної самостійності учнів);

• керівництво підвищенням рівня розуміння (від описового, порівняльного, пояснювального до узагальнювального, оцінного, проблемного) і формуванням умінь міркувати і робити висновок;

• використання різних видів творчих робіт учнів (пояснення мети роботи, умов її виконання, навчання відбору і систематизації матеріалу, а також обробці результатів і оформленню роботи);

3. Закріплення результатів роботи:

• формування навиків шляхом вправ;

• навчання перенесенню раніше засвоєних умінь і навиків на нові умови роботи, попередження механічного перенесення.

Організованість учнів:

1. відношення учнів до навчання, їх самоорганізації і рівень розумового розвитку;

2. можливі групи учнів по рівню навчання, облік цих обставин при визначенні поєднання індивідуальної, групової і фронтальної форм роботи учнів на уроці.

Облік вікових особливостей учнів:

1. планування уроку відповідно до індивідуальних і вікових особливостей учнів;

2. проведення уроку з урахуванням сильних і слабких учнів;

3. диференційований підхід до сильних і слабких учнів.

Гігієнічні вимоги до уроку:

1. температурний режим;

2. фізико-хімічні властивості повітря (необхідність провітрювання);

3. освітлення;

4. попередження стомлення і перевтоми;

5. чергування видів діяльності (зміна слухання виконанням обчислювальних, графічних і практичних робіт);

6. своєчасне і якісне проведення физкультминуток;

7. дотримання правильної робочої пози учня;

8. відповідність класним меблям до віку школяра.

Вимоги до техніки проведення уроку:

1. урок повинен бути емоційним, викликати інтерес до учення і виховувати потребу в знаннях;

2. темп і ритм уроку повинні бути оптимальними, дії вчителя і учнів завершеними;

3. необхідний повний контакт у взаємодії вчителя і учнів на уроці повинні дотримуватися педагогічний такт і педагогічний оптимізм;

4. домінувати повинна атмосфера доброзичливості і активної творчої праці;

5. по можливості слід міняти види діяльності учнів, оптимально поєднувати різні методи і прийоми навчання;

6. забезпечити дотримання єдиного орфографічного режиму школи.

УХВАЛИЛИ:


 1. Покращити роботу з взаємовідвідування уроків.

 2. Проводити уроки з використанням сучасних технічних засобів.

 3. На уроках використовувати найбільш раціональні методи, прийоми і форми роботи, які б забезпечували активність і самостійність мислення учнів.

ІІ. СЛУХАЛИ:

Фещенко І.Г. про підготовку учнів до ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсі учнівських творчих робіт членів МАН. Вона ознайомила з результатами І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін і звернула увагу вчителів на те, що потрібно якомога краще підготувати учнів-переможців до участі в ІІ етапі олімпіад. Людмила Анатоліївна повідомила, що вона особисто буде розпочинати роботу шкільного відділення МАН у 2013-2014 н.р. з ученицею 9 класу Стасюк Наталією.УХВАЛИЛИ:

1. Організувати роботу шкільного відділення МАН 2013 – 2014 навчальному році

2. Взяти участь у конкурсі творчих робіт учнів – учасників МАН у 2013 – 2014 навчальному році вчителю фізики Дзуєнко Л.А.

3. Учителям – предметникам організувати консультації, додаткові заняттяї для учнів, які направляються на ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін з метою їх якісної підготовки.ІІІ. СЛУХАЛИ:

Галаджій М.А. про роботу з обдарованими учнями.

Вона відмітила, що найважливішим в організації роботи з обдарованими дітьми у школі є створення умов, що сприяють розвитку творчих здібностей учнів. Виходячи з цього, у школі визначено головні завдання:

- створення максимально сприятливих умов для розвитку обдарованих дітей;

- розробка і поетапне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання і виховання;

- створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого потенціалу вчителів.

У школі нараховується обдарованих учнів. На кожного з них складено діагностичні карти, розроблено робочі програми роботи з обдарованими учнями. Учителі школи упроваджують інтерактивні методи навчання (проблемно-дослідницькі, проектні), що розвивають в учнів творче й дослідницьке мислення.

Завдання наших педагогів полягає у тому, щоб створити умови, за яких будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно. Для цього потрібно:


 • Збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст навчання.

 • Працювати диференційовано, здійснювати індивідуальний підхід і консультувати учнів.

 • Стимулювати пізнавальні здібності учнів.

 • Приймати зважені психолого-педагогічні рішення.

 • Аналізувати навчально-виховну діяльність — свою та класу.

 • Добирати й готувати матеріал для колективних творчих справ.

  Робота вчителів з обдарованими учнями здійснюється за такими прямами:
1. На уроках — індивідуальна диференційована робота.
2. Гурткова робота із предмета.
3. Позакласні заходи у межах предметних тижнів.
4. Предметні заходи у класі із запрошенням батьків.
5. Участь учнів 1—11-х класів у творчих та інтелектуальних конкурсах

6. Участь в олімпіадах різного рівня.

7. Ділові гри, інтерактивні методи навчання.

8. Розв'язання нестандартних завдань на уроках і в позаурочний час.

9. Участь у святах.

Ухвали УХВАЛИЛИ:


 1. Продовжувати і надалі педагогам школи активно працювати з обдарованими учнями.

 2. Створювати умови, за яких розвивати здібності обдарованих дітей.

 3. Постійно залучати учнів до активної гурткової і позакласної роботи.

IV. СЛУХАЛИ:

М.С. Терещенко про хід атестації педагогічних працівників школи. Вона познайомила зі списком вчителів школи, які атестуватимуться у 2013-2014 н.р. :
Список педагогічних працівників Кожанської ЗОШ І-ІІІ ступенів,

які будуть атестуватися у 2013-2014 н.р.

№ п/п

ПІБ педпрацівника

Педстаж

Посада

Спеціальність

за дипломомЯкі предмети

викладає


Рік

остан


ньої

атестаціїРік

останньої

курсової

перепідготовки і з

яких

предметівЯку

категорію

має


Яку

категорію,

педзвання

пропонуватиме

адміністрація


Атестація

чергова,

позачергова,

з ініціативи адміністрації1.

Ясінська Лариса Микитівна


24 р.

Вчитель початкових класів

Початкове навчання

Початкові класи

Атестується вперше

1998р.

закінчення ВУЗуспеціаліст

ІІ категорію

Чергова

2.

Мацієвська Надія Андріївна

3р.

Вчитель початкових класів

Початкова освітаПочаткові класи

Атестується вперше

2010р. закінчення ВУЗу

спеціаліст

ІІ категорію

ЧерговаУХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію прийняти до відома.

 2. Педагогам пройти атестацію.

V. СЛУХАЛИ:

А.П.Чистяк про нормативні документи, новинки психолого-педагогічної літератури. Вона ознайомила з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.08. 2013 № 1239

« Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності ».УХВАЛИЛИ:

 1. Усім педагогам школи опрацювати Типову інструкцію з діловодства на засіданнях ШМО.

 2. Адміністрації школи і вчителям шкільну ділову документацію вести відповідно до Типової інструкції з діловодства.

Голова методичної ради І.Г. Фещенко

Секретар Л.А. Дзуєнко  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка