Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради у новій редакціїСкачати 163.87 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір163.87 Kb.
#19074
ТипПоложення
ПРОЕКТ

Про затвердження Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради у новій редакції

Відповідно до пункту 21 частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи зміни в організаційно-штатній структурі виконавчого комітету Одеської міської ради, з метою удосконалення роботи, пов’язаної з техногенно-екологічною безпекою та своєчасним реагуванням на виникаючі надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціального характеру, виконавчий комітет Одеської міської ради


ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради у новій редакції (додаток 1).
2. Затвердити перелік посадових осіб, які входять до складу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради (додаток 2).
3. Головою комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради призначити міського голову.
4. Інформаційне, методичне і організаційне забезпечення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради здійснює департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради.
5. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 24 листопада 2011 року № 658 «Про затвердження Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради» та від 12 червня 2014 року № 69 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.11.2011 р. № 658 «Про затвердження Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради».
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Труханова Г.Л. 

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

Вик. Зубов

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради

відПОЛОЖЕННЯпро комісію з питань техногенно-екологічної безпеки

і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради

(нова редакція)
1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради (далі – Комісія) є постійно діючим органом, який утворюється виконавчим комітетом Одеської міської ради для координації діяльності органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них на території міста.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної держаної адміністрації, цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:

1) координація діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із:

- функціонуванням міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

- здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

- залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;

- забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;

- навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;

- визначенням меж зони надзвичайної ситуації;

- здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих її наслідків;

- організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

- організацією та здійсненням:

- заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

- заходів з евакуації (у разі потреби);

- радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

- вжиттям заходів до забезпечення готовності міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;

- здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

- інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

- забезпеченням:

- живучості об’єктів економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;

- стабільного функціонування об’єктів життєзабезпечення під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій;

- безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

- санітарного та епідемічного благополуччя населення;

- організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;

- встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, залізничних станцій, портів, мостів, шляхопроводів тощо;

2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

- функціонування міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

- здійснення заходів:

- щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

- щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

- порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища;

3) погодження положень про комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій районних адміністрацій Одеської міської ради;

4) підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій під час реагування на надзвичайну ситуацію.


4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) у режимі повсякденної діяльності:

- здійснює координацію діяльності органів управління та сил цивільного захисту місцевого самоврядування щодо розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

- здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

- бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);

- сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

- координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення;

- здійснює методичне керівництво та контроль за роботою комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій районних адміністрацій Одеської міської ради;

2) у режимі підвищеної готовності:

- здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

- організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

- забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації місцевого рівня;

- готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

- координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;


3) у режимі надзвичайної ситуації:

- забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

- організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації місцевого і об’єктового (в разі необхідності) рівня;

- залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

- вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;

- забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

- встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;

- організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

- приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС зазначених матеріалів;

- вивчає обставини, що склалися, та подає виконавчому комітету Одеської міської ради інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;

4) у режимі надзвичайного стану:

- забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про правовий режим надзвичайного стану», а також інших нормативно-правових актів;

- здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування м. Одеси;

5) проводить моніторинг стану виконання виконавчими органами Одеської міської ради покладених на них завдань в сфері цивільного захисту;

6) здійснює взаємодію з регіональним штабом з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

5. Комісія має право:

- залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби міської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

- заслуховувати інформацію керівників виконавчих органів Одеської міської ради, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;

- одержувати від виконавчих органів Одеської міської ради, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

- залучати до участі у своїй роботі представників виконавчих органів Одеської міської ради, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста (за погодженням з їх керівниками);

- розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.

6. Головою Комісії є міський голова.

Роботою Комісії керує її голова, а за відсутності голови – за його дорученням перший заступник та за відсутності першого заступника – заступник голови.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності – перший заступник голови.

Посадовий склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради, на основі пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста.

Персональний склад Комісії затверджується головою Комісії.

Голова Комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.

7. Голова Комісії має право:

- залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;

- приймати в межах повноважень Комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;

- вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;

- делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови Комісії.


8. Робочим органом Комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради.

Для розгляду на засіданні Комісії питань, які керівники виконавчих органів Одеської міської ради, начальники служб міста вважають за необхідне вирішити для включення до плану чергового або позачергового засідання Комісії завчасно не пізніше ніж за 5 днів до засідання, вони повинні надати до департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради довідку про мотиви внесення на розгляд Комісії; доповідну записку, в якій обґрунтовано повинні бути викладені питання з висновками і пропозиціями; проект рішення та список осіб, які запрошуються на засідання.

9. Комісія проводить засідання на постійній основі.

Рішення Комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу Комісії. Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті Комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.


10. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання виконавчими органами Одеської міської ради, територіальними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території міста.


11. За членами Комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.


12. Організація побутового забезпечення членів Комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на орган, який створив Комісію.


13. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Керуюча справами О. Оніщенко

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради

відПерелікпосадових осіб, які входять до складу комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

виконавчого комітету Одеської міської радиз/п


Посада

1

Голова комісії – міський голова

2

Перший заступник голови комісії – перший заступник міського голови

3

Заступник голови комісії – заступник міського голови

4

Заступник голови комісії – заступник міського голови

5

Заступник голови комісії – заступник міського голови

6

Заступник голови комісії – заступник міського голови

7

Заступник голови комісії – директор департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради

8

Заступник голови комісії – голова постійної комісії Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій (за згодою)

9

Секретар комісії – головний спеціаліст відділу цивільного захисту та взаємодії з ДСНС департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради

Члени комісії:

1

Директор департаменту фінансів Одеської міської ради

2

Директор юридичного департаменту Одеської міської ради

3

Директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

4

Директор департаменту міського господарства Одеської міської ради

5

Директор департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

6

Директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради

7

Директор департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради

8

Начальник управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

9

Начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради

10

Директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради

11

Начальник управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради

12

Начальник управління дорожнього господарства Одеської міської ради

13

Директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради

14

Начальник Приморського РВ ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою)

15

Начальник Одеського міського управління ГУ МВС України в Одеській області (за згодою)

16

Начальник центру телекомунікаційних послуг Одеської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою)

17

Начальник Одеського міського управління ГУ ДСЕС в Одеській області – головний державний санітарний лікар м. Одеси (за згодою)

18

Заступник директора з технічних питань філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» (за згодою)Керуюча справами О. Оніщенко


Скачати 163.87 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка