Положення про інтелектуальну власність. І. Актуальність темиСторінка9/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.91 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


ІV. Зміст теми заняття.

Навчити студентів понять авторське право і суміжні права.

Відпрацювати навички користування авторським правом, визначення обмеження авторського права, складання авторського договору, визначення суміжних прав і їх охорони.
V. План і організаційна структура заняття


з/п


Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв.)


Макс. к-сть балів

І

ІІ
ІІІ

Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація .

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Вміння відповісти на основні питання теми.

ІІ


Академічний журнал.


П. 2 “Навчальні цілі”.

Перелік питань для усного опитування.
5

30


2

ІV

Основний етап


Формування професійних вмінь та навичок:

1. Користування авторським правом. Визначення обмеження авторського права.

2. Складання авторського договору

3. Визначення суміжних прав і їх охорона.ІІІ

Практичний тренінг в оволодінні практичними навичками проводиться під керівництвом викладача в аудиторіїЗразок авторського договору35

1

3

VVІ
VІІ

Заключний етап Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання


ІІІ


Індивідуальний контроль практичних навичок

Результати

самостійної роботи з з літературою10

5
5

2


Загальна кількість балів

13


VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.

VІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Основні питання теми.VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

Професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.

Завдання

Вказівки

Примітки

1

3
2Користування авторським правом. Визначення обмеження авторського права.

Складання авторського договору

Визначення суміжних прав і їх охорона.


Виконують студенти попарно

Виконують студенти попарно

Виконують студенти попарно


Основна рекомендована література № 1,2,3,4.


VІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу.

Результати аудиторної роботи студентів під час виконання основного етапу.


Література

Основна:

 1. Конституція (Основний Закон) України. (ст. 41, ст. 54). - К.,1996. – 117 с.

 2. Закон України Про авторське право і суміжні права (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст. 64) (з наступними змінами і доповненнями).

 3. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року. Дата набуття чинності для України: 17.01. 1994.

 4. Закон України про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право N 2733-III, м. Київ, 20 вересня 2001 року (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 2, ст.16).

 5. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с.

 6. Ресурс інтернету (джерела доступу: офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України, Український інститут промислової власності України (“ДП Укрпатент”), науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”), інститут інтелектуальної власності України, Відомості Верховної Ради України).


Додаткова:

 1. Цивільний кодекс України. – К., 2003. Глава 35 Загальні положення про право інтелектуальної власності (ст.418 - ст.432).

 2. Закон України «Про власність» від 07.02.91р. №697-12 (з наступними змінами і

 3. доповненнями).

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для викладачів до елективного курсу занять з патентознавства

Тема № 9: ПРАВОВА ОХОРОНА СЕКРЕТІВ ВИРОБНИЦТВА (НОУ-ХАУ І ШОУ-ХАУ).

І. Актуальність теми. В умовах розвитку науково-технічного прогресу в сучасному світі інтелектуальна власність в різних сферах науки, медицини, фармації набуває все більшого значення. Тому необхідно досконало знати правову охорону секретів виробництва, знати відмінність між ноу-хау і шоу-хау, а також захистити себе від промислового шпигунства.
ІІ. Навчальні цілі. Навчити студентів правової охорони секретів виробництва (ноу- хау і шоу-хау). Привити бажання у студентів займатись винахідництвом.
Знати відповіді на основні питання теми:


 1. Поняття про конфіденційну інформацію.

 2. Визначення термінів “ноу-хау”( “знати як” ) і “шоу-хау”( “показати як”).

 3. Ознаки “ноу-хау” і “шоу-хау”.

 4. Правові, економічні, управлінські, технічні“ноу-хау”.

 5. Правові “ноу-хау”.

 6. Економічні “ноу-хау”(фінансові, комерційні, рекламні, для збуту).

 7. Управлінські, ноу-хау”.

 8. Технічні“ноу-хау”(конструкторські, технологічні, виробничі, математичні).

 9. Поняття про комерційну таємницю.

 10. Цехове право і секрети виробництва.

 11. Промислове шпигунство.

 12. Охорона секретів виробництва.

 13. Зміст угод про уникнення конкуренції між працедавцями і їх колишніми працівниками.

 14. Забезпечення збереження конфіденційної інформації на виробництві.

 15. Особливості складання трудових договорів.

 16. Охорона секретів виробництва і антимонопольне законодавство.

 17. Відмінність між “ноу-хау” і службовим патентом.

 18. Угода про нерозголошення секретів виробництва.

Вміти:

  1. Забезпечити правову охорону секретів виробництва.


ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція


Дисципліни

Знати

Вміти

І. Забезпечуючі:Іноземна і латинська мови
Анатомія людини, топографічна анатомія.

Біохімія
Гістологія і цитологія


Медична біологіяЗнати граматику і орфографію, мати словарний запас слів англійською мовою

Анатомію кістково-м'язевої


системи, зв’язок, судин і нервів хребта, тазової ділянки.

Топографічну анатомію кістково-м'язевої системи

Протікання біохімічних процесів в організмі людини

Гістологічну будову тіла людини


Вплив медичних середників на тіло людини


Вміти користуватися медичними журналами, патентною літературою на англійській мові

Орієнтуватись в анатомії і топографічній анатомії людини

Застосувати на практиці цикл Кребса і інші біохімічні процеси тіла людини

Застосувати на практиці знання гістології людини в питаннях інтелектуальної власності

Застосовувати знання медичної біології в питаннях інтелектуальної власності


ІІ. Забезпечувальні:ФізіологіяФізіологію людиниЗастосувати основні фізіологічні константи тіла людини при характеристиці аналога і прототипа

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка