Положення про інтелектуальну власність. І. Актуальність темиСторінка8/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.91 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


ІV. Зміст теми заняття.

Навчити студентів особливості написання формули винаходу.

Відпрацювати навички складання обмежувальної частини формули винаходу, відмінної частини формули винаходу, відмінної частини формули від прототипу по п. 1, 2, 3; формулу винаходу в цілому.
V. План і організаційна структура заняття


з/п


Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв.)


Макс. к-сть балів

І

ІІ
ІІІ

Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація .

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Вміння відповісти на основні питання теми.

ІІ


Академічний журнал.


П. 2 “Навчальні цілі”.

Перелік питань для усного опитування.
5

30


10

ІV

Основний етап


Формування професійних вмінь та навичок:

1. Скласти обмежувальну частину формули винаходу

2. Скласти відмінну частину формули винаходу

3. Скласти відмінну частину формули від прототипу по п. 1, 2, 3.

4. Скласти формулу винаходу в цілому


ІІІ

Практичний тренінг в оволодінні практичними навичками проводиться під керівництвом викладача в аудиторії


Зразок одноланкових та багатоланкових формул винаходів та рефератів35

2

VVІ
VІІ

Заключний етап Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання


ІІІ


Індивідуальний контроль практичних навичок

Результати

самостійної роботи з літературою10

5
5


1


Загальна кількість балів

13


VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

VІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Основні питання теми.VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

Професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.

Завдання

Вказівки

Примітки

1.

2.


3.

4.


Характеристика або написання обмежувальної частини формули винаходу

Характеристика або написання відмінної частини формули винаходу

Характеристика одно ланкової і багатоланкової формули винаходу

Характеристика реферату

винаходу


Виконують студенти попарно
Виконують студенти попарно


Основна рекомендована література № 1,2,3,4
Основна рекомендована література № 1,2,3,4

Основна рекомендована література № 1,2,3,4

Основна рекомендована література № 1,2,3,4VІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу.

Результати аудиторної роботи студентів під час виконання основного етапу.


Література

Основна:

 1. Наказ N 22 від 22.01.2001 Міністерства освіти і науки України. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 N 223 ( z0460-05 ) від 14.04.2005).

 2. Тимчасовий порядок складання, подання та експертизи заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг) у електронного документа. Затверджено Наказом Державного департаменту інтелектуальної власності від 01 лютого 2011 року № 24-Н.

 3. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

 4. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 624 с.

 5. Ресурс інтернету (офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України, Український інститут промислової власності України (“ДП Укрпатент”), науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”), інститут інтелектуальної власності України, Відомості Верховної Ради України).

Додаткова:

1.Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для викладачів до елективного курсу занять з патентознавства

Тема № 8: Авторське ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА. ПОНЯТТЯ ПРО “КОПІРАЙТ”


І. Актуальність теми. В умовах розвитку науково-технічного прогресу в сучасному світі інтелектуальна власність в різних сферах науки, медицини, фармації має велике значення. Тому необхідно досконало знати правову охорону секретів виробництва, знати авторські і суміжні права, мати уявлення про копірайт.
ІІ. Навчальні цілі. Навчити студентів понять авторське право і суміжні права. Привити бажання у студентів займатись винахідництвом.
Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Сутність та значення авторського права.

 2. Формування авторського права.

 3. Принципи авторського права.

 4. Джерела авторського права.

 5. Суб’єкти авторського права (автор, співавтор, колектив, підприємство).

 6. Об’єкти авторського права (твори літератури, науки і мистецтва, аудіо записи, комп’ютерні програми).

 7. Охорона авторського права.

 8. Особливості формування авторського права.

 9. Обмеження авторського права.

 10. Авторський договір, його зміст.

 11. Виникнення і здійснення авторського права.

 12. Забезпечення права на ім’я (власне ім’я, псевдонім; анонімно, без вказання імені).

 13. Право на оприлюднення власного твору.

 14. Поняття про суміжні права.

 15. Об’єкти і суб’єкти суміжних прав.

 16. Реалізація суміжних прав.

 17. Можливості копіювання інформації.

Вміти:

  1. Забезпечити охорону об’єктів авторського права.

  2. Скласти авторський договір.


ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція


Дисципліни

Знати

Вміти

І. Забезпечуючі:Іноземна і латинська мови
Анатомія людини, топографічна анатомія.

Біохімія
Гістологія і цитологія


Медична біологіяЗнати граматику і орфографію, мати словарний запас слів англійською мовою

Анатомію кістково-м'язевої


системи, зв’язок, судин і нервів хребта, тазової ділянки.

Топографічну анатомію кістково-м'язевої системи

Протікання біохімічних процесів в організмі людини

Гістологічну будову тіла людини


Вплив медичних середників на тіло людини


Вміти користуватися медичними журналами, патентною літературою на англійській мові

Орієнтуватись в анатомії і топографічній анатомії людини

Застосувати на практиці цикл Кребса і інші біохімічні процеси тіла людини

Застосувати на практиці знання гістології людини в питаннях інтелектуальної власності

Застосовувати знання медичної біології в питаннях інтелектуальної власності


ІІ. Забезпечувальні:ФізіологіяФізіологію людиниЗастосувати основні фізіологічні константи тіла людини при характеристиці аналога і прототипа

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка