Положення про інтелектуальну власність. І. Актуальність темиСторінка7/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


ІV. Зміст теми заняття. Навчити студентів особливості виконання ілюстрацій, креслень винаходу. Відпрацювати навички по оформленню ілюстративного матеріалу при складанні заявки на винахід, виконанню креслення при оформленні заявки на винахід.
V. План і організаційна структура заняття


з/п


Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв.)


Макс. к-сть балів

І

ІІ
ІІІ

Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація .

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Вміння відповісти на основні питання теми.

ІІ


Академічний журнал.


П. 2 “Навчальні цілі”.

Тестові завдання (додаток №1)5

30


10

ІV

Основний етап


Формування професійних вмінь та навичок:

1. Встановити роль і особливості виконання ілюстрацій, креслень при оформленні заявки на винахід

2. Скласти перелік ілюстративного матеріалу при складанні заявки на винахід.

3. Оформити креслення при оформленні заявки на винахід.

4.Оформити ілюстративний матеріал при складанні заявки на винахід.


ІІІ

Індивідуальне усне опитування, вміння відповісти на контрольні питання теми

Практичний тренінг в оволодінні практичними навичками проводиться під керівництвом викладача в аудиторії

Зразки креслення для оформлення заявки на винахід35

2

VVІ
VІІ

Заключний етап Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання


ІІІ


Індивідуальний контроль практичних навичок

Результати

самостійної роботи з літературою10

5
5


1


Загальна кількість балів

13


VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

VІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Основні питання теми.VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

Професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.


Завдання

Вказівки

Примітки

1

2
3Складання переліку ілюстративного матеріалу при складанні заявки на винахід.

Оформлення креслення при складанні заявки на винахід.

Оформлення ілюстративного матеріалу при складанні заявки на винахід.


Виконують студенти попарно
Виконують студенти попарно

Виконують студенти попарно
Основна рекомендована література № 1,2,3,4.
Основна рекомендована література № 1,2,3,4.

Основна рекомендована література № 1,2,3,4.

VІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу.

Результати аудиторної роботи студентів під час виконання основного етапу.


Література

Основна:

 1. Наказ N 22 від 22.01.2001 Міністерства освіти і науки України. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 N 223 ( z0460-05 ) від 14.04.2005).

 2. Тимчасовий порядок складання, подання та експертизи заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг) у електронного документа. Затверджено Наказом Державного департаменту інтелектуальної власності від 01 лютого 2011 року № 24-Н.

 3. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

 4. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 624 с.

 5. Ресурс інтернету (офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України, Український інститут промислової власності України (“ДП Укрпатент”), науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”), інститут інтелектуальної власності України, Відомості Верховної Ради України).

Додаткова:

 1. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для викладачів до елективного курсу занять з патентознавства

Тема № 7: ОсобливосТІ НАПИСАННЯ ФОРМУЛИ ТА РЕФЕРАТу ВИНАХОДУ.
І. Актуальність теми. На сьогоднішній день інтелектуальна власність починає відігравати все більшу роль в життя суспільства. Тому для складання заявки на отримання патенту необхідно вміти правильно скласти формулу і реферат винаходу. Слід відмітити, що формула винаходу є ключовою в заявці на видачу патента оскільки вона встановлює межі правового захисту інтелектуальної власності.
ІІ. Навчальні цілі. Навчити студентів особливості написання формули винаходу.

Привити бажання у студентів займатись винахідництвом.


Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Визначення поняття формули винаходу.

 2. Призначення формули винаходу.

 3. Вимоги до написання формули винаходу.

 4. Види формули винаходу.

 5. Структура формули винаходу.

 6. Складання обмежувальної частини формули винаходу.

 7. Складання відмінної частини формули винаходу.

 8. Особливості написання формули винаходу без поділу на обмежувальну і відмінну частини.

 9. Характеристика ознак винаходу в формулі.

 10. Особливості написання одноланкової формули винаходу.

 11. Особливості написання багатоланкової формули винаходу.

 12. Відмінності між незалежним та залежними пунктами формули винаходу.

 13. Написання відмінної частини формули винаходу від прототипу по п. 1. , п. 2., п. 3…

 14. Особливості написання формули винаходу на пристрій.

 15. Особливості написання формули винаходу на спосіб.

 16. Особливості написання формули винаходу на штамм мікроорганізму.

 17. Особливості написання формули винаходу на фармпрепарат.

 18. Внесення виправлення у формулу винаходу в процесі розгляду вітчизняної заявки на винахід, корисну модель.

 19. Призначення реферату.

 20. Особливості написання реферату на винахід, корисну модель.


Вміти:

  1. Скласти формулу винаходу.

  2. Оформити реферат заявки на винахід.


ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція


Дисципліни

Знати

Вміти

І. Забезпечуючі:Іноземна і латинська мови
Анатомія людини, топографічна анатомія.

Біохімія
Гістологія і цитологія


Медична біологіяЗнати граматику і орфографію, мати словарний запас слів англійською мовою

Анатомію кістково-м'язевої


системи, зв’язок, судин і нервів хребта, тазової ділянки.

Топографічну анатомію кістково-м'язевої системи

Протікання біохімічних процесів в організмі людини

Гістологічну будову тіла людини


Вплив медичних середників на тіло людини


Вміти користуватися медичними журналами, патентною літературою на англійській мові

Орієнтуватись в анатомії і топографічній анатомії людини

Застосувати на практиці цикл Кребса і інші біохімічні процеси тіла людини

Застосувати на практиці знання гістології людини в питаннях інтелектуальної власності

Застосовувати знання медичної біології в питаннях інтелектуальної власності


ІІ. Забезпечувальні:ФізіологіяФізіологію людиниЗастосувати основні фізіологічні константи тіла людини при характеристиці аналога і прототипа

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка