Положення про інтелектуальну власність. І. Актуальність темиСторінка6/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.91 Mb.
#10885
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ІV. Зміст теми заняття.

Навчити студентів пошуку наукової інформації, патентного пошуку,

понять про аналог і прототип. Відпрацювати навички використання аналога (аналогів) і прототипа.
V. План і організаційна структура заняття


з/п


Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв.)


Макс. к-сть балів

І

ІІ
ІІІ

Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація .

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Вміння відповісти на основні питання теми.

ІІ


Академічний журнал.


П. 2 “Навчальні цілі”.

Перелік питань для усного опитування.
5

30


10

ІV

Основний етап


Формування професійних вмінь та навичок:

1. Перегляд заявки на винахід, засвоєння використання аналога (аналогів).

2. Переглядання заявки на винахід, засвоєння використання прототипа.


ІІІ

Індивідуальне усне опитування, вміння відповісти на контрольні питання теми

Практичний тренінг в оволодінні практичними навичками проводиться під керівництвом викладача в аудиторії

зразок бюлетеня науково-технічної інформації


35

2

VVІ
VІІ

Заключний етап Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання.


ІІІ


Індивідуальний контроль практичних навичок

Результати

самостійної роботи з літературою10

5
5


1


Загальна кількість балів

13


VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

VІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Основні питання теми.VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

Професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.

Завдання

Вказівки

Примітки

1.

2.Перегляд заявки на винахід, засвоєння використання аналога (аналогів).

Переглядання заявки на винахід, засвоєння використання прототипа.Виконують студенти попарно
Виконують студенти попарно


Основна рекомендована література № 1,2,3,4

Основна рекомендована література № 1,2,3,4
VІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу.

Результати аудиторної роботи студентів під час виконання основного етапу.


Література

Основна:

 1. Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”: чинний з 27.01.95 р. // Голос України. - 1995. - №41(1041). - 2 березня.

 2. Закон України “Про інформацію”: Затв. 02.10.92 р. // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 48. - Ст.650. (З наступними змінами і доповненнями).

 3. Закон України “Про науково-технічну інформацію”: Введ. в дію 25.06.93 р. // Інновація. - 1993. - №15 - 16. - С. 2 - 3. (З наступними змінами і доповненнями).

 4. Наказ N 22 від 22.01.2001 Міністерства освіти і науки України. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 N 223 ( z0460-05 ) від 14.04.2005).

 5. Тимчасовий порядок складання, подання та експертизи заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг) у електронного документа. Затверджено Наказом Державного департаменту інтелектуальної власності від 01 лютого 2011 року № 24-Н.

 6. Ресурс інтернету (офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України, Український інститут промислової власності України (“ДП Укрпатент”), науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”), інститут інтелектуальної власності України, Відомості Верховної Ради України).

Додаткова:

 1. Закон України Про інноваційну діяльність (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266 ) (з наступними змінами і доповненнями).

 2. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

 3. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 624 с.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для викладачів до елективного курсу занять з патентознавства

Тема № 6: ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ТОВАРНИЙ ЗНАК.І. Актуальність теми. В умовах сьогодення інтелектуальна власність в різних

сферах науки, медицини, фармації набуває все більшого значення. Тому для складання заявки на винахід, корисну модель, товарний знак. необхідно вміти правильно виконати ілюстративний матеріал.


ІІ. Навчальні цілі. Навчити студентів особливостей виконання ілюстрацій, креслень для оформлення заявки на винахід, корисну модель, товарний знак. Привити студентам бажання займатись оформленням ілюстративного матеріалу.
Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Креслення та його види (площинне та аксонометричне креслення).

 2. Методи виконання креслення.

 3. Види зображення об'єкту на кресленнях (вид спереду, збоку, зверху, на перерізі, винесення робочих вузлів і дрібних деталей).

 4. Види графічних редакторів для виконання креслення (растрові, векторні).

 5. Зображення аксонометричного виду об’єкта.

 6. Застосування фотографій в якості ілюстративного матеріалу.

 7. Поняття про модель. Види моделей (фізична модель, тривимірна модель комп’ютерна модель).

 8. Можливості фізичної моделі для прогнозування якості роботи винаходу.

 9. Види програмного забезпечення для тривимірного моделювання.

 10. Особливості побудови тривимірної моделі.

 11. Можливості тривимірної моделі для прогнозування якості роботи винаходу.

 12. Можливості перевірки технічних даних та роботи пристрою, моделі за допомогою експерименту на стендах, експериментальних тваринах.

 13. Характеристика і вимоги до ілюстративних матеріалів при оформленні заявки на винахід.

 14. Ілюстративні матеріали для складання заявки на корисну модель.

 15. Ілюстративні матеріали для оформлення заявки на товарний знак.


Вміти:

  1. Оформити графічні матеріали заявки на винахід, корисну модель, товарний знак.


ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція


Дисципліни

Знати

Вміти

І. Забезпечуючі:Іноземна і латинська мови

Анатомія людини, топографічна анатомія.


Біохімія


Гістологія і цитологія
Медична біологіяЗнати граматику і орфографію, мати словарний запас слів англійською мовою
Анатомію кістково-м'язевої
системи, зв’язок, судин і нервів хребта, тазової ділянки.

Топографічну анатомію кістково-м'язевої системи

Протікання біохімічних процесів в організмі людини
Гістологічну будову тіла людини
Вплив медичних середників на тіло людини


Вміти користуватися медичними журналами, патентною літературою на англійській мові
Орієнтуватись в анатомії і топографічній анатомії людини

Застосувати на практиці цикл Кребса і інші біохімічні процеси тіла людини

в питаннях інтелектуальної власності

Застосувати на практиці знання гістології людини в питаннях інтелектуальної власності

Застосовувати знання медичної біології в питаннях інтелектуальної власності


ІІ. Забезпечувальні:ФізіологіяФізіологію людиниЗастосувати основні фізіологічні константи тіла людини при характеристиці аналога і прототипа


Каталог: images -> Portal -> Kafedra travmatologii ta ortopedii -> Kafedra travmatologii ta ortopedii -> Fakultet medychnyj ta pediatrychnyj -> Specialnist likuvalna sprava -> Patentoznavstvo2kurs
Portal -> Робоча програма «Попередження передачі віл від матері до дитини»
Portal -> «Етика» і «Основи християнської етики і моралі»
Patentoznavstvo2kurs -> Положення про інтелектуальну власність
Patentoznavstvo2kurs -> Положення про інтелектуальну власність Варіант 1 Інтелектуальна власність це: частина цивільного права, що надає можливість захищати свої права на промислову власність


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка