Положення про інтелектуальну власність. І. Актуальність темиСторінка4/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ІV. Зміст теми заняття

Навчити визначати охоронні документів стосовно об’єктів інтелектуальної власності.

Відпрацювати практичний навичок – встановлення критеріїв охороноздатності об’єктів інтелектуальної власності.
V. План і організаційна структура заняття


з/п


Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв.)


Макс. к-сть балів

I

II
ІІІ

Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація .

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Вміння відповісти на основні питання теми.

ІІ


Академічний журнал.


П. 2 “Навчальні цілі”.


5

30


10

ІV

Основний етап


Формування професійних вмінь та навичок:

1.Встановлення критеріїв охороноздатності об’єктів інтелектуальної власності.

2. Визначення охоронних

документів для об’єктів

інтелектуальної власності.


ІІІ

Індивідуальне усне опитування, вміння відповісти на контрольні питання теми

Практичний тренінг в оволодінні практичними навичками проводиться під керівництвом викладача в аудиторії

Перелік питань для усного опитування.35

2

VVІ
VІІ

Заключний етап Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання


ІІІ


Індивідуальний контроль практичних навичок

Результати

самостійної роботи з з літературою10

5
5


1

Загальна кількість балів

13

VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

Зразки патентів на винаходи, корисні моделі.

Зразок позитивного рішення формальної експертизи щодо заявки на винахід

VІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Основні питання теми.VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

Професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.

Завдання

Вказівки

Примітки

1

2Встановлення критеріїв охороноздатності об’єктів інтелектуальної власності.

Визначення охоронних документів для об’єктів інтелектуальної власності.Виконують студенти

Виконують студенти

Основна рекомендована література № 1,2VІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу.

Результати аудиторної роботи студентів під час виконання основного етапу.


Література

Основна:

 1. Б.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність: Підручник. Київ, "Знання", 2006, С. 271-287.

 2. І.І. Дахно. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2006. С. 10-16.

 3. П.М Цибульов Основи інтелектуальної власності. Київ., 2005.

 4. Конституція України, ст. 41, 54.

 5. Цивільний кодекс України, Книга IV "Право інтелектуальної власності".

Додаткова:

 1. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності/ За заг. Редакцією М.В. Вачевського. – К.: Видавничий Дім “Професіонал”, 2006.

 2. Патентознавство / Під ред. Л.М. Суслікова, В.С. Дьордія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 3. Патентознавство та авторське право / Під ред. Ю.М. Кузнецова. – К.: Кондор, 2005.

 4. Законодавство України

http://www.rada.gov.ua/laws/pravo/all/zak1.htm

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для викладачів до елективного курсу занять з патентознавства.

Тема № 4: ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ВИНАХІД. ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ ОПИСУ ВИНАХОДУ


І. Актуальність теми. Необхідною умовою для ефективного створення і використання об'єктів промислової власності е наявність в країні патентної системи. Тому країни, у яких відсутня патентна система, створюють її, а країни, де такі системи, будучи успадкованими з минулого, уже не відповідають новим потребам і викликам часу, намагаються удосконалити їх.

Створення національної патентної системи промислової власності переслідує подвійну мету. З одного боку, необхідно законним чином оформити економічні і моральні права авторів і власників об'єктів промислової власності, а з іншого боку - стимулювати в рамках державної політики творчу активність громадян, сприяти поширенню і застосуванню її результатів, заохочувати чесну торгівлю.

Прикладом вдалого використання винаходів е історія відомої фірми TOYOTA (Японія). У 1896 p. Сакігі Тойота отримав патент, який удосконалював відомий у Європі ткацький станок. Через 13 років Сакігі отримав патент на важливий винахід - автоматичний ткацький станок. У наступні роки було отримано багато патентів на доповнюючі винаходи до цього станку. У 1924 p. син Сакігі, Кіхіро Тойота, уклав ліцензійну угоду з компанією братів Платт на виключне право виготовляти і продавати автоматичний ткацький станок у будь-якій країні, окрім Японії, Китаю та Сполучених Штатів Америки. Вартість ліцензії становила $25 млн., на які Кіхіро заснував відому автомобільну фірму TOYOTA.

Так, право на одержання патенту на винахід стимулює вкладення грошей і зосередження людських ресурсів у галузі досліджень і розробок. Видача патенту стимулює інвестиції в промислове використання винаходу. Публікація патенту робить доступною інформацію про нього широкому колу людей і стимулює, тим самим, створення нових винаходів і, отже, сприяє науково-технічному прогресу.


ІІ. Навчальні цілі. Навчити проводити патентні дослідження в певній галузі науки, зокрема – медицині, та оформити заявку на винахід або інший об'єкт інтелектуальної власності. Розвинути навички роботи з нормативно-правовими документами, патентною документацією, в оформленні матеріалів заявки на об'єкт права інтелектуальної власності

Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Визначення та призначення раціоналізаторської пропозиції.

 2. Правила оформлення заявок на раціоналізаторську пропозицію.

 3. Рівень затвердження та впровадження раціоналізаторських пропозицій.

 4. Правила оформлення заявок на раціоналізаторську пропозицію.

 5. Перелік документів необхідних для подання заявки на винахід.

 6. Загальні вимоги до змісту документів заявки.

 7. Вимоги до написання назви винаходу, корисної моделі.

 8. Призначення опису винаходу, корисної моделі.

 9. Структура опису винаходу, корисної моделі.

 10. Поняття про суть винаходу.

 11. Поняття про технічний результат винаходу.

 12. Особливості змісту опису винаходу щодо пристрою.

 13. Особливості змісту опису на винахід щодо процесу (способу).

 14. Особливості змісту опису винаходу щодо речовини.

 15. Особливості змісту опису винаходу щодо штаму мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин.

Вміти:

 1. Оформляти заявку на раціоналізаторську пропозицію

 2. Оформляти заявку на корисну модель

 3. Оформляти заявку на винахід.


ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція.


Дисципліни

Знати

Вміти

Українська мова

Правила написання заяви.

Правильно оформити заяву

Основи економічної теорії

Основи економічних відносин в галузі медицини

Враховувати економічні аспекти в сфері інтелектуальної власності
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка