Положення про інтелектуальну власність. І. Актуальність темиСторінка3/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ІV. Зміст теми заняття.

Навчити студентів понять об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності, нормативно-правовий акт, міжнародний нормативно-правовий договір. Відпрацювати навички, встановивши чи підпадає об’єкт під поняття інтелектуальної власності.V. План і організаційна структура заняття

з/п


Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв.)


Макс. к-сть балів

І

ІІ
ІІІ

Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація .

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Вміння відповісти на основні питання теми.

ІІ


Академічний журнал.


П. 2 “Навчальні цілі”.

Перелік питань для усного опитування.
5

30


10

ІV

Основний етап


Формування професійних вмінь та навичок:

1. Встановити чи підпадає об’єкт під поняття інтелектуальної власності.

2. Встановити чи підпадає суб'єкт під поняття інтелектуальної власності.

3. Ознайомитись з патентами на право володіння інтелектуальною та промисловою власністю.ІІІ

Практичний тренінг в оволодінні практичними навичками проводиться під керівництвом викладача в аудиторіїВитяги з законів України про право на інтелектуальну власність

Зразки патентів

35

2

VVІ
VІІ

Заключний етап Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання


ІІІ


Індивідуальний контроль практичних навичок

Результати

самостійної роботи з літературою10

5
5


1


Загальна кількість балів

13

VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

VІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Основні питання теми.VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

Професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.


Завдання

Вказівки

Примітки

1.
2.Встановлення об’єктів інтелектуальної власності.

Встановити чи підпадає суб'єкт під поняття інтелектуальної власності.Виконують студенти попарно

Виконують студенти

попарно


Основна рекомендована література № 1,2,3,4

Основна рекомендована література № 1,2,3,4

VІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу.

Результати аудиторної роботи студентів під час виконання основного етапу.


Література

Основна:

 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

 2. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 624 с.

 3. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с.

 4. Конституція (Основний Закон) України. (ст. 41, ст. 54). - К.,1996. – 117 с.

 5. Цивільний кодекс України. – К., 2003. (Стаття 420 ЦК України. Об'єкти права

  1. інтелектуальної власності. Стаття 421 ЦК України. Суб'єкти права інтелектуальної

  2. власності.)

 6. Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N

  1. 19- 20, N 21-22, ст.144 ) (з наступними змінами і доповненнями).

 7. Ресурс інтернету (офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України, Український інститут промислової власності України (“ДП Укрпатент”), науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”), інститут інтелектуальної власності України, Відомості Верховної Ради України).

Додаткова:

1. Закон України «Про власність» від 07.02.91р. №697-12 (з наступними змінами і

доповненнями).

2. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91р. №887.

3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91р. №793.

4. Закон України «Про підприємництво» від 26.02.91р. №785-12.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для викладачів до елективного курсу занять з патентознавства.

Тема № 3: ОХОРОНА ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ, ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ. ПАТЕНТ ЯК ДОКУМЕНТ НА ПРАВО ВОЛОДІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ.
І. Актуальність теми. У сучасному світі інтелектуальна, творча діяльність набуває дедалі більшого значення у найрізноманітніших сферах людської діяльності. Від того, наскільки значним є інтелектуальний потенціал суспільства і рівень його культурного розвитку, залежить успіх розв’язання посталих перед ним економічних проблем.

Наука, культура і техніка можуть динамічно розвиватися лише за наявності відповідних умов, до яких належать і правове закріплення певних правил використання результатів інтелектуальної діяльності – творів літератури, мистецтва і науки, винаходів, корисних моделей, промислових зразків та інших об’єктів інтелектуальної власності.


ІІ. Навчальні цілі. Навчити студентів самостійно здійснювати пошук необхідної інформації з патентознавства. Набути навичок користування спеціальною і довідковою літературою з патентознавства
Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Норми права стосовно об’єктів інтелектуальної власності у загальному

законодавстві України.

 1. Способи і процедури правової охорони прав інтелектуальної власності.

 2. Основні принципи патентного права.

 3. Поняття про патент.

 4. Термін дії патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

 5. Умови дострокового припинення дії патента.

 6. Основні економічні концепції патентування.

 7. Відмінності між авторським свідоцтвом та патентом.

 8. Відмінності між винаходом і корисною моделлю.

 9. Охоронні документи на винахід: деклараційний патент, патент на винахід.

 10. Умови патентоздатності винаходу.

 11. Умови патентоздатності корисної моделі.

 12. Умови патентоздатності промислового зразка.

 13. Види експертиз, необхідних для отримання патенту на винахід.

 14. Умови проведення та завдання формальної експертизи.

 15. Умови проведення та завдання кваліфікаційної експертизи.

Вміти:

 1. Визначати можливі форми правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.

 2. Складати алгоритм правової охорони об’єктів патентного права.

 3. Визначити критерії патентоздатності винаходу, корисної моделі


ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція.


Дисципліни

Знати

Вміти

Українська мова

Правила написання клопотання.

Правильно оформити клопотання

Основи економічної теорії

Основні економічні категорії та закони

Застосовувати економічні категорії та закони стосовно об’єктів інтелек-туальної власності

Соціологія

Особливості соціально-трудових відносин, що виникають в процесі трудової діяльності.


Визначати типи соціально-трудових відносин
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка