Положення про інтелектуальну власність. І. Актуальність темиСторінка14/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.91 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ІV. Зміст теми заняття

Навчити визначати можливі форми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Відпрацювати практичний навичок – складання схеми дій із інноваційної реалізації об’єкту інтелектуальної власності в галузі медицини.


V. План і організаційна структура заняття


з/п


Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв.)


Макс. к-сть балів

I

II
ІІІ

Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація .

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Вміння відповісти на основні питання теми.

ІІ


Академічний журнал.


П. 2 “Навчальні цілі”.


5

30


10

ІV

Основний етап


Формування професійних вмінь та навичок:

1. Визначення об’єктів та суб’єктів комерціалізації інтелектуальної власності.

2.Визначення можливих форм комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

3.Складення схеми дій із інноваційної реалізації об’єкту інтелектуальної власності в галузі медицини.ІІІ

Індивідуальне усне опитування, вміння відповісти на контрольні питання теми

Практичний тренінг в оволодінні практичними навичками проводиться під керівництвом викладача в аудиторії

Перелік питань для усного опитування.35

2

VVІ
VІІ

Заключний етап Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання


ІІІ


Індивідуальний контроль практичних навичок

Результати

самостійної роботи з з літературою10

5
5


1

Загальна кількість балів

13


VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

Витяг з законів про комерціалізацію обертів інтелектуальної власності


VІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Основні питання теми.VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

Професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.

Завдання

Вказівки

Примітки

1

2

3
Визначити об’єкти та суб’єкти комерціалізації інтелектуальної власності.

Визначити можливі форми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

Скласти схему дій із інноваційної реалізації об’єкту інтелектуальної власності в галузі медицини.


Виконують студенти
Виконують студенти
Виконують студенти

Основна рекомендована література № 1,2

VІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу.

Результати аудиторної роботи студентів під час виконання основного етапу.


Література

Основна:

 1. Б.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність: Підручник. Київ, "Знання", 2006, С. 210-230.

 2. І.І. Дахно. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2006. С. 10-16.

 3. П.М Цибульов Основи інтелектуальної власності. Київ., 2005.

 4. Цивільний кодекс України, Книга IV "Право інтелектуальної власності".

Додаткова:

  1. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності/ За заг. Редакцією М.В. Вачевського. – К.: Видавничий Дім “Професіонал”, 2006.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для викладачів до елективного курсу занять з патентознавства

Тема № 14: ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ. Міжнародне СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.


І. Актуальність теми. В сучасному світі інтелектуальна власність в різних сферах науки, медицини, фармації набуває все більшого економічного значення. В результаті наукових досліджень, розробок і експериментів досягаються якісно нові і оригінальні результати, які необхідно виявити, правильно класифікувати на об’єкти інтелектуальної власності і здійснити їх охорону в межах правового поля. Для цього необхідно опанувати і користуватися законодавчою базою України у сфері охорони інтелектуальної власності і власник патенту повинен проживаючи Україні вміти захистити свої права інтелектуальної власності.
ІІ. Навчальні цілі. Навчити студентів захисту прав інтелектуальної власності Україні та особливостей міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності. Привити бажання у студентів займатись патентознавством.
Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Визначення поняття захисту прав інтелектуальної власності.

 2. Відмінність між охороною та захистом прав інтелектуальної власності.

 3. Адміністративний захист.

 4. Судовий захист.

 5. Захист прав на “ноу-хау”.

 6. Законодавча база захисту прав інтелектуальної власності.

 7. Захист прав на раціоналізаторську пропозицію.

 8. Захист прав на винахід.

 9. Захист прав на корисну модель.

 10. Захист прав на товарний знак.

 11. Процедура захисту прав інтелектуальної власності.

 12. Особливості захисту прав інтелектуальної власності в світі.

 13. Припинення правової охорони інтелектуальної власності.

 14. Структура всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

 15. Функції всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Вміти:

1. Провести захист порушених прав інтелектуальної власності.ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція


Дисципліни

Знати

Вміти

І. Забезпечуючі:Іноземна і латинська мови
Анатомія людини, топографічна анатомія.

Біохімія
Гістологія і цитологія

Медична біологія


Знати граматику і орфографію, мати словарний запас слів англійською мовою

Анатомію кістково-м'язевої


системи, зв’язок, судин і нервів хребта, тазової ділянки.

Топографічну анатомію кістково-м'язевої системи

Протікання біохімічних процесів в організмі людини

Гістологічну будову тіла людини


Вплив медичних середників на тіло людини


Вміти користуватися медичними журналами, патентною літературою на англійській мові

Орієнтуватись в анатомії і топографічній анатомії людини

Застосувати на практиці цикл Кребса і інші біохімічні процеси тіла людини

Застосувати на практиці знання гістології людини в питаннях інтелектуальної власності

Застосовувати знання медичної біології в питаннях інтелектуальної власності


ІІ. Забезпечувальні:ФізіологіяФізіологію людиниЗастосувати основні фізіологічні константи тіла людини при характеристиці аналога і прототипа

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка