Положення про інтелектуальну власність. І. Актуальність темиСторінка13/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.91 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ІV. Зміст теми заняття

Розглянути способи і процедури міжнародної правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.

Відпрацювати практичний навичок – складання схеми дій для подання міжнародної заявки на винахід.
V. План і організаційна структура заняття


з/п


Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв.)


Макс. к-сть балів

I

II
ІІІ

Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація .

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Вміння відповісти на основні питання теми.

ІІ


Академічний журнал.


П. 2 “Навчальні цілі”.


5

30


10

ІV

Основний етап


Формування професійних вмінь та навичок:

1. Складання схеми дій для подання міжнародної заявки на винахід.

2. Складання схеми дій для подання міжнародної заявки на корисну модель.


ІІІ

Індивідуальне усне опитування, вміння відповісти на контрольні питання теми

Практичний тренінг в оволодінні практичними навичками проводиться під керівництвом викладача в аудиторії

Перелік питань для усного опитування.35

2

VVІ
VІІ

Заключний етап Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання


ІІІ


Індивідуальний контроль практичних навичок

Результати

самостійної роботи з з літературою10

5
5


1

Загальна кількість балів

13


VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

Зразок оформлення міжнародної заявки на винахід

Витяг з положень Паризької конвенції про охорону промислової власності.
VІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Основні питання теми.VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

Професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.

Завдання

Вказівки

Примітки

1

2Складення схеми дій для подання міжнародної заявки на винахід.

Складення схеми дій для подання міжнародної заявки на корисну модель.Виконують студенти

Виконують студенти

Основна рекомендована література № 1,2

Основна рекомендована література № 1,2
VІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу.

Результати аудиторної роботи студентів під час виконання основного етапу.


Література

Основна:

 1. Б.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність: Підручник. Київ, "Знання", 2006, С. 306-340

 2. І.І. Дахно. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2006. С. 10-16.

 3. П.М Цибульов Основи інтелектуальної власності. Київ., 2005.

 4. Цивільний кодекс України, Книга IV "Право інтелектуальної власності".

Додаткова:

 1. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності/ За заг. Редакцією

М.В. Вачевського. – К.: Видавничий Дім “Професіонал”, 2006.

 1. Патентознавство / Під ред. Л.М. Суслікова, В.С. Дьордія. – К.: Центр навчальної

літератури, 2005.

 1. Патентознавство та авторське право / Під ред. Ю.М. Кузнецова. – К.: Кондор, 2005.

 2. Законодавство України

Http://www.rada.gov.ua/laws/pravo/all/zak1.htm

Законодавство України на сервері Верховної Ради.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для викладачів до елективного курсу занять з патентознавства.

Тема № 13: ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


І. Актуальність теми.

Самі по собі ідеї цінні, але будь-яка

ідея, врешті-решт, лише ідея. Завда-

ння полягає в тому, щоб реалізувати

її практично.

Г. Форд.

Загальновідомо, що в умовах постіндустріального суспільства наука виступає потужним генератором нарощування інтелектуального потенціалу національної економіки, а комерціалізація результатів наукової праці забезпечує зростання її конкурентоспроможності в глобальному економічному просторі.

Характерною ознакою функціонування сучасних розвинених економік є дієвий ринок об’єктів інтелектуальної власності, через який продукти творчої розумової праці вводяться в господарський обіг.Використання інтелектуальної власності в ринковій економіці здійснюється на засадах її комерціалізації, механізм якої уможливлює безперервний рух інтелектуального капіталу та отримання прибутку.
ІІ. Навчальні цілі: Навчити застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені правової охорони науково-технічних досягнень та творчої продукції в медицині. Навчити використовувати патентну інформацію та документацію при проведенні науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-технологічних розробок з метою створення конкурентоспроможної продукції.

Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Особливості права інтелектуальної власності як товару.

 2. Комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 3. Мета і основні способи комерціалізації.

 4. Характеристика основних властивостей товару (корисності, рідкості, універсальності).

 5. Характеристика властивостей товару по відношенню до нематеріальних об’єктів інтелектуальної власності.

 6. Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві.

 7. Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства.

 8. Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 9. Оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 10. Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності.

 11. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі його створення.

 12. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі набуття прав.

 13. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі використання прав.

 14. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі захисту прав.

 15. Особливості завершального етапу (утилізації) життєвого циклу об'єкта інтелектуальної власності.

Вміти:

 1. Визначати об’єкти та суб’єкти комерціалізації інтелектуальної власності.

 2. Визначати можливі форми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

 3. Скласти схему дій із інноваційної реалізації об’єкту інтелектуальної власності в галузі медицини.


ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліни

Знати

Вміти

Основи економічної теорії

Основні положення економічної теорії

Застосовувати економічні категорії при комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності

Соціологія

Основні положення соціології праці

Враховувати соціологічні аспекти у взаємовідносинах суб’єктів інтелектуальної власності
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка