Положення про інтелектуальну власність. І. Актуальність темиСторінка12/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.91 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


ІV. Зміст теми заняття

Навчити складати алгоритм правової охорони товарних знаків. Відпрацювати практичний навичок – оформлення ліцензії на передачу прав на товарний знак.V. План і організаційна структура заняття


з/п


Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв.)


Макс. к-сть балів

I

II
ІІІ

Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація .

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Вміння відповісти на основні питання теми.

ІІ


Академічний журнал.


П. 2 “Навчальні цілі”.


5

30


10

ІV

Основний етап


Формування професійних вмінь та навичок:

1. Складання алгоритма правової охорони товарного знака


2. Оформлення ліцензії на передачу прав на товарний знак.


ІІІ

Індивідуальне усне опитування, вміння відповісти на контрольні питання теми

Практичний тренінг в оволодінні практичними навичками проводиться під керівництвом викладача в аудиторії

Перелік питань для усного опитування.35

2


VVІ
VІІ

Заключний етап Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання


ІІІ


Індивідуальний контроль практичних навичок

Результати

самостійної роботи з з літературою10

5
5


1

Загальна кількість балів

13


VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

Зразок оформлення заявки на товарний знак.

VІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Основні питання теми.


VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

Професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.


Завдання

Вказівки

Примітки

1

2


Скласти алгоритм правової охорони товарного знака
Оформити ліцензійну угоду на передачу прав на товарний знак.

Виконують студенти

Виконують студентиОсновна рекомендована література № 1,2VІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу.

Результати аудиторної роботи студентів під час виконання основного етапу.


Література

Основна:

 1. І.І. Дахно. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2006. С. 110-127.

 2. Закон України: "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

 3. Закон України: "Про охорону прав на зазначення походження товарів"


Додаткова:

1. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків і 89і р. та Протокол 1989 р. до неї (Madrid Agreement Conceming the International Registration of Marks

 1. Цивільний кодекс України.

Глава 43. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.

Глава 44. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.

Глава 45. Право інтелектуальної власності на географічне значення.

Глава 46. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Глава 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності»:

Стаття 1107 «Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності»;

Стаття 1108 «Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності»;

Стаття 1109 «Ліцензійний договір»;

Стаття 1110 «Строк ліцензійного договору»;

Стаття 1111 «Типовий ліцензійний договір»

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для викладачів до елективного курсу занять з патентознавства.

Тема № 12: МІЖНАРОДНА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


І. Актуальність теми. Сучасні тенденції глобалізації економіки, лібералізації світових ринків, стрімкого прогресу технологій у галузі міжнародних комунікаційних систем, загострення та зміни форм конкурентної боротьби, утвердження інтелектуальної діяльності як рушійного фактора розвитку інформаційного суспільства загострюють проблеми регулювання міжнародних відносин у сфері інтелектуальної власності. Зростання обсягів ліцензійної торгівлі, трансферу технологій, купівлі-продажу наукомісткої продукції, патентів, ноу-хау, консалтингових та інжинірингових послуг сприяють формуванню глобального ринку прав на об’єкти інтелектуальної власності. Водночас права інтелектуальної власності перетворюються на важливий інструмент глобальної конкуренції держав та їх союзів за доступ до ресурсів та ринків інноваційної продукції. Слід також зазначити, що в умовах глобального конкурентного середовища результати творчої інтелектуальної праці можуть бути скопійовані та впроваджені конкурентами майже миттєво, внаслідок чого виробники втрачають прибутки. Відтак аспект міжнародної охорони та захисту інтелектуальної власності набуває першочергового значення в умовах глобалізації.
ІІ. Навчальні цілі: Навчити застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені міжнародної правової охорони науково-технічних досягнень та творчої продукції в медицині. Навчити проводити оформлення документації для подання міжнародної заявки на винахід, промисловий зразок.
Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Історія розвитку інтернаціоналізації правової охорони промислової власності.

 2. Норми права стосовно об’єктів інтелектуальної власності у міжнародному законодавстві.

 3. Способи і процедури міжнародної правової охорони прав інтелектуальної власності.

 4. Основні принципи міжнародного патентного права.

 5. Види міжнародних патентів.

 6. Призначення та основні напрями діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

 7. Міжнародні аспекти охорони об'єктів авторського права і суміжних прав.

 8. Основні положення Паризької конвенції про охорону промислової власності.

 9. Основні положення Бернської конвенції про захист літературних і художніх творів.

 10. Договір ВОІВ про авторське право.

 11. Основні положення Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків.

 12. Особливості оформлення міжнародної заявки на винахід.

 13. Особливості оформлення міжнародної заявки на промисловий зразок.

 14. Особливості оформлення міжнародної заявки на товарний знак.

 15. Вітчизняні та міжнародні центри навчання праву інтелектуальної власності

Вміти:

 1. Визначати складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності,

 2. Складати алгоритм міжнародної правової охорони об’єктів авторського та патентного права,


ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція.


Дисципліни

Знати

Вміти

Українська мова

Правила написання заяву.

Правильно оформити заяву

Основи економічної теорії

Основні економічні категорії та закони

Застосовувати економічні категорії та закони стосовно об’єктів інтелек-туальної власності

Соціологія

Особливості соціально-трудових відносин, що виникають в процесі трудової діяльності.


Визначати типи соціально-трудових відносин
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка