Положення про інтелектуальну власність. І. Актуальність темиСторінка10/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.91 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


ІV. Зміст теми заняття.

Навчити студентів правової охорони секретів виробництва (ноу-хау і шоу-хау).

Відпрацювати навички про правову охорону секретів виробництва, проводення пошуку ноу-хау і шоу-хау.
V. План і організаційна структура заняття


з/п


Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв.)


Макс. к-сть балів

І

ІІ
ІІІ

Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація .

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Вміння відповісти на основні питання теми.

ІІ


Академічний журнал.


П. 2 “Навчальні цілі”.

Перелік питань для усного опитування.
5

30


10

ІV

Основний етап


Формування професійних вмінь та навичок:

1. Користування положеннями про правову охорону секретів виробництва.

2. Проводення пошуку ноу-хау і шоу-хау.


ІІІ

Індивідуальне усне опитування, вміння відповісти на контрольні питання теми

Практичний тренінг в оволодінні практичними навичками проводиться під керівництвом викладача в аудиторії

Зразок трудового договору, зразок оформлення на ноу-хау35

2

VVІ
VІІ

Заключний етап Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання


ІІІ


Індивідуальний контроль практичних навичок

Результати

самостійної роботи з з літературою10

5
5


1


Загальна кількість балів

13


VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

VІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Основні питання теми.VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

Професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.

Завдання

Вказівки

Примітки

1

2


Користування положеннями про правову охорону секретів виробництва

Проводення пошуку ноу-хау і шоу-хауВиконують студенти попарно
Виконують студенти попарно

Основна рекомендована література № 1,2,3,4
Основна рекомендована література № 1,2,3,4


VІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу.

Результати аудиторної роботи студентів під час виконання основного етапу.


Література

Основна:

 1. Конституція (Основний Закон) України. (ст. 41, ст. 54). - К.,1996. – 117 с.

 2. Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (Вводиться в дію Постановою ВР N 3769-XII від 23.12.93, ВВР, 1994, N 7, ст. 33) (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 32) (з наступними змінами і доповненнями).

 3. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст.117) (Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III (2341-14) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 92-IV (92-15) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288)

 4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.) Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.

 5. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с.

 6. Ресурс інтернету (офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України, Український інститут промислової власності України (“ДП Укрпатент”), науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”), інститут інтелектуальної власності України, Відомості Верховної Ради України).

Додаткова:

 1. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 624 с.

 2. Цивільний кодекс України. – К., 2003. Глава 35 Загальні положення про право

  1. інтелектуальної власності (ст.418 - ст.432).

 3. Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 ) (з наступними змінами і доповненнями).

 4. Закон України «Про власність» від 07.02.91р. №697-12 (з наступними змінами і

  1. доповненнями).

 5. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91р. №887.

 6. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91р. №793.

 7. Закон України «Про підприємництво» від 26.02.91р. №785-12.

 8. Наказ Міністерства освіти і науки України N 521 від 16.07.2001 Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) (з наступними змінами і доповненнями).

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для викладачів до елективного курсу занять з патентознавства.

Тема № 10: ЛІЦЕНЗІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ, ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ


І. Актуальність теми.

Оволодіння багатством у наш час полягає в одержанні інформації та її наступному докладанні до засобів виробництва.

У. Рістон

Використання інтелектуальної власності в ринковій економіці здійснюється на засадах її комерціалізації, механізм якої уможливлює безперервний рух інтелектуального капіталу та отримання прибутку.Вплив винаходів на економічний розвиток може здійснюватися за чотирма каналами:

 1. Інформація про патенти полегшує передачу (трансфер) технологій і сприяє залученню прямих іноземних інвестицій.

 2. Патенти стимулюють наукові дослідження.

 3. Патенти е каталізатором нових технологій і бізнесу.

 4. Бізнес накопичує патенти і комерціалізує їх шляхом передачі прав через ліцензійні угоди, внесення до статутного капіталу підприємств, використання у власному виробництві для отримання додаткового прибутку.

Прикладом вдалого використання винаходів е історія відомої фірми "PLIVA" (Хорватія). яка у 1980 p. запатентувала винахід на антибіотик azithrotusin (торговельна назва "Zithromax"). "PLIVA" продала ліцензію фірмі "PF1RER", що дозволило їй отримати феноменальний прибуток. Тільки у 2000p. було продано цього препарату на $1,4млрд.
ІІ. Навчальні цілі: Навчити застосовувати на практиці нормативно-правові акти при використанні на ліцензійній основі науково-технічних досягнень та творчої продукції в медицині. Розвинути навики ефективної письмової комунікації з патентознавства
Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Визначення понять: ліцензія, ліцензіар, ліцензіат.

 2. Основні об’єкти ліцензійних угод в сфері інтелектуальної власності.

 3. Основні типи ліцензій на інтелектуальну власність.

 4. Основні ознаки повної, виключної, невиключної ліцензії, субліцензії, тощо.

 5. Відмінності між виключною та одиничною ліцензією.

 6. Види передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 7. Основні положення договору купівлі-продажу.

 8. Специфічні ознаки ліцензійного договору.

 9. Особливості оформлення ліцензії на передачу прав на винахід.

 10. Види ліцензійних платежів.

 11. Винагорода: пряма грошова винагорода, непряма винагорода.

 12. Визначення поняття дисконта та роялті.

 13. Відмінності між паушальним та комбінованим платежами.

 14. Інженірінг.

 15. Трансфер технологій.

Вміти:

 1. Встановити оптимальні види ліцензування об’єктів інтелектуальної власності.

 2. Вміти оформити ліцензійний договір.

ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліни

Знати

Вміти

Українська мова

Правила укладання ділової угоди.

Правильно оформити ділову угоду

Деонтологія

Основні норми етики і деонтології

Дотримуватись етичних аспектів щодо реалізації прав на об’єкти інте-лектуальної власності

Соціологія

Особливості укладання трудового договору

Оформляти трудовий договір
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка