Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду загальні положенняСкачати 144.79 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір144.79 Kb.
#4132
ТипПоложенняЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України

___________ № __________ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЕКОЛОГІЧНУ ОСВІТНЬО-ВИХОВНУ РОБОТУ УСТАНОВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
1. Загальні положення

1.1. Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду (далі – Положення): природних та біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних парків, регіональних ландшафтних парків, парків-памяток садово-паркового мистецтва управління якими здійснюється спеціальними адміністраціями (далі – установи ПЗФ) розроблено на виконання статей 9, 15, 16, 20, 23, 31 та 35 та 48 Закону України "Про природно-заповідний фонд України".

1.2. Метою екологічної освітньо-виховної роботи, що здійснюється установами ПЗФ є цілеспрямований вплив на світогляд, поведінку і діяльність місцевого населення та відвідувачів установ ПЗФ стосовно збереження природної спадщини країни, розповсюдження знань та підвищення обізнаності з питань цінності біологічної та ландшафтної різноманітності, формування екологічної свідомості та виховання поваги до природи.

1.3. Положення визначає основні завдання, порядок організації та проведення екологічної освітньо-виховної роботи, взаємодії з громадськістю, сприяння підвищенню кваліфікації працівників та підготовці кадрів. Положення враховується при підготовці щорічних планів та звітів з діяльності установ ПЗФ.2. Основні завдання екологічної освітньо-виховної роботи

2.1. Основними завданнями екологічної освітньо-виховної роботи установ ПЗФ є:

ведення пропаганди щодо необхідності збереження природних та історико-культурних цінностей на території установ ПЗФ, інших існуючих в регіоні та країні територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

ознайомлення громадян і представників органів державної влади та самоврядування з законодавством України, міжнародними конвенціями та угодами у природоохоронній сфері;

інформування місцевого населення та відвідувачів про діяльність установ ПЗФ та забезпечення доступу громадян до публічної інформації;

розроблення та виконання спеціалізованих екологічних освітньо-виховних програм, розрахованих на різні категорії слухачів;

надання практичної та методично-консультативної допомоги з питань екологічної освітньо-виховної роботи заінтересованим організаціям і громадянам;

робота з засобами масової інформації, друкованими та електронними виданнями;

організація присутності установ ПЗФ в електронному інформаційному просторі шляхом створення та ведення веб-порталу установи ПЗФ;

організація і проведення масових природоохоронних та екологічних освітньо-виховних заходів за участі громадськості;

організація екологічних освітньо-виховних екскурсій облаштованими еколого-освітніми стежками та маршрутами;

співпраця з громадськими екологічними організаціями, заохочення до волонтерської діяльності, сприяння створенню громадських природоохоронних ініціатив;

підготовка та виготовлення екологічних освітньо-виховних матеріалів.

2.2. У сфері екологічної освітньо-виховної діяльності установа ПЗФ співпрацює з усіма верствами населення, установами, організаціями та підприємствами усіх форм власності, місцевими органами влади та органами самоврядування, громадськими та міжнародними організаціями, насамперед з дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними та вищими навчальними закладами.

2.3. Установа ПЗФ здійснює екологічну освітньо-виховну роботу за допомогою різних форм діяльності: шляхом організації діяльності екологічних освітньо-виховних центрів, музеїв природи, візит-центрів, таборів, польових екологічних практик, зборів юних екологів, ботаніків, зоологів, гуртків, учнівських лісництв тощо, за допомогою друкованих та електронних засобів масової інформації, через спеціальні видання з використанням символіки установи ПЗФ, соціальної реклами, постійно діючих та пересувних виставок та стендів, проведення еколого-освітніх заходів, конференцій, семінарів, круглих столів, тематичних вечорів, фестивалів, вікторин, олімпіад, екологічних ігор, конкурсів, екскурсій, природоохоронних акцій тощо.

3. Порядок організації та проведення екологічної освітньо-виховної роботи

3.1. З метою відповідної організації екологічної освітньо-виховної роботи в установах ПЗФ створюються окремі підрозділи: відділи, сектори. Підрозділ з екологічної освітньо-виховної роботи може бути об'єднаний з науковим або рекреаційним підрозділом установи ПЗФ. Положення про підрозділ (відділ або сектор) визначає порядок організації екологічної освітньо-виховної роботи установи ПЗФ та затверджується її керівником. Положення містить перелік основних завдань екологічної освітньо-виховної роботи, форми діяльності, порядок створення та роботи елементів інфраструктурного еколого-освітнього облаштування.

3.2. Установи ПЗФ розробляють щорічні плани заходів з екологічної освітньо-виховної роботи за формою, визначеною у додатку 1 до Положення, з урахуванням питань, визначених у додатку 2 до Положення.

Щорічні плани заходів затверджуються керівником установи ПЗФ не пізніше 25 грудня року, що передує.

Плани заходів установ ПЗФ з екологічної освітньо-виховної роботи розміщуються на їх веб-сайтах або веб-сайтах органів, в управлінні яких вони перебувають.

3.3. До виконання планів заходів з екологічної освітньо-виховної роботи залучаються працівники наукових підрозділів, служби державної охорони ПЗФ, природоохоронних науково-дослідних відділень, а також інших установ, організацій та підприємств відповідно до угод з ними.

3.4. Для здійснення екологічної освітньо-виховної роботи в установах ПЗФ створюються постійно діючі та тимчасові форми інфраструктурного еколого-освітнього облаштування.

Постійно діючими формами інфраструктурного еколого-освітнього облаштування є: музеї природи, музейні кімнати або куточки, екоосвітні центри, екотуристичні центри, візит-центри, еко-класи, бібліотеки, відеотеки, мережа обладнаних екскурсійних маршрутів та еколого-освітніх стежок тощо.

Тимчасовими формами інфраструктурного еколого-освітнього облаштування є стенди, аншлаги, бігборди, виставкові або мобільні стенди, вітрини, таблички тощо.

3.5. Для екскурсійних маршрутів та еколого-освітніх стежок розробляється інформаційний опис, який включає: еколого-освітню та науково-популярну інформацію, щодо природних об’єктів (екосистем, біотопів, видів флори та фауни тощо), що демонструються під час екскурсії; інформацію історико-культурного та етнографічного спрямування, яку доречно висвітлити під час екскурсій; опис визначених форм маркування, інформаційного та рекреаційного облаштування; картосхему з позначеними природними об’єктами, місцями встановлення інформаційного та рекреаційного облаштування; умови проходження стежкою/маршрутом та забезпечення безпеки відвідувачів; умови контролю за станом стежки та поновлення її облаштування тощо. Умови проходження стежкою/маршрутом повинні враховувати необхідність забезпечення мінімально можливого впливу на природні комплекси і об’єкти, визначати безпечний для тварин час відвідування, оптимальну кількість відвідувачів, правила поведінки відвідувачів на територіях установ ПЗФ, передбачати умови супроводу тощо.

3.6. Установи ПЗФ беруть участь у роботі регіональних екологічно-просвітницьких центрів, які можуть створюватися на їх базі за участі навчальних закладів, неурядових екологічних організацій, місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій. Діяльність цих центрів здійснюється на підставі угод, договорів та статуту і фінансується їх співучасниками відповідно до визначеного у статуті механізму.

3.7. Установи ПЗФ щорічно готують звіти про виконання планів заходів з екологічної освітньо-виховної роботи: аналітичні звіти з урахуванням змісту та форми щорічного інформування про екологічну освітньо-виховну роботу установи ПЗФ у формі, визначеній у додатку 2 до Положення.

Звіти про виконання планів заходів з екологічної освітньо-виховної роботи установ ПЗФ розміщуються на їх веб-сайтах або веб-сайтах органів, в управлінні яких вони перебувають.

Звіти природних заповідників, біосферних заповідників та національних природних парків також подаються до центрального органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та до інших центральних органів виконавчої влади або організацій, до сфери управління яких належать установи ПЗФ, у строк до 15 січня наступного за звітним періодом року.

3.8. Кошти на екологічну освітньо-виховну роботу установ ПЗФ передбачаються виробничо-фінансовими планами, планами природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду тощо.

4. Порядок взаємодії установ ПЗФ з громадськістю та співпраці освітніми установами, громадськими організаціями та іншими організаціями з питань екологічної освітньо-виховної роботи

4.1. Установа ПЗФ здійснює інформування місцевого населення та відвідувачів установи ПЗФ про стан та перспективи природоохоронної діяльності на регіональному, національному та міжнародному рівнях; природоохоронну діяльність установи ПЗФ, оцінку стану природних ресурсів в регіоні, цінності біологічного та ландшафтного різноманіття, потреби у заходах зі збереження цінних природних ресурсів.

4.2. Установа ПЗФ залучає місцеве населення, насамперед дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади, місцеві органи влади і органи самоврядування, громадські організації до природоохоронної діяльності установи, розміщує на своєму веб-порталі інформацію про співпрацю та можливості щодо участі у волонтерських заходах.

4.3. Установа ПЗФ бере участь у розробленні та реалізації разом з місцевими органами влади і органами самоврядування, окремими установами та організаціями спільних екологічних освітньо-виховних програм, проектів, угод, планів-заходів спрямованих на забезпечення охорони, збереження та сталого використання природних ресурсів регіону розташування установи ПЗФ.

4.4. Установа ПЗФ приймає участь у організації та роботі регіональних екологічно-просвітницьких центрів створених на базі закладів освіти, неурядових природоохоронних організацій тощо. Допускається створення регіональних екологічно-просвітницьких центрів на базі установи ПЗФ за умови участі інших зацікавлених організацій та спільного фінансування діяльності центрів і відповідних заходів.

4.5. Співпраця з питань екологічної освітньо-виховної роботи установ ПЗФ з іншими організаціями та установами здійснюється відповідно до законодавства, в межах угод та спільних програм діяльності.5. Підвищення кваліфікації працівників установ ПЗФ та сприяння підготовці кадрів у природоохоронній сфері

5.1. Організації, до сфери управління яких належать установи ПЗФ, забезпечують підвищення кваліфікації відповідальних працівників установ ПЗФ.

5.2. Установа ПЗФ сприяє підвищенню кваліфікації та обізнаності у галузі охорони навколишнього природного середовища та заповідної справи шляхом поширення екологічних знань, організації для працівників установ ПЗФ, зацікавлених установ, підприємств та організацій, землекористувачів, вчителів з природничих дисциплін, педагогів позашкільних навчальних закладів, представників громадських організацій, місцевих органів влади і органів самоврядування тощо спеціальних навчань, семінарів, обміну досвідом щодо вивчення природоохоронного законодавства, збереження природних та історико-культурних цінностей на території установи ПЗФ, інших територіях та об’єктах природно-заповідного фонду тощо.

5.3. Установа ПЗФ сприяє у підготовці наукових кадрів і спеціалістів у галузі охорони навколишнього природного середовища та заповідної справи (стаття 15 Закону України «Про природно-заповідний фонд України») шляхом забезпечення можливості для проведення наукової та виробничої практики студентів та аспірантів професійно-технічних та вищих навчальних закладів на базі установи ПЗФ.Директор Департаменту

заповідної справи І.Б. Іваненко

Додаток 1

до Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду

(до пункту 3.2)Форма

щорічного плану заходів з екологічної освітньо-виховної роботи установи ПЗФ№ з/п

Захід

Виконавець/
структурний підрозділ

Місцезнаходження та

термін виконання


Додаток 2

до Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду

(до пункту 3.2)Зміст

щорічного інформування про екологічну освітньо-виховну роботу установи ПЗФ

1. Організація екологічної освітньо-виховної роботи.

1.1. Наявність та склад підрозділу (штатні одиниці) з екологічної освітньо-виховної роботи в установі ПЗФ. Відповідальний працівник за організацію екологічної освітньо-виховної роботи установи ПЗФ.

1.2. Наявність постійно діючих форм інфраструктурного еколого-освітнього облаштування.

Організація та діяльність в складі установі ПЗФ музею природи, музейної кімнати або куточка, екоосвітнього та екотуристичного центрів, візит-центру: назва, мета діяльності, короткий опис експозицій чи облаштування, кількість експонатів, надходження, обмін; склад працівників, відомості про кількість та категорії відвідувачів, проведені заходи та акції тощо.

Діяльність в установі ПЗФ бібліотек, наукових архівів: характеристика, кількість працівників, поповнення бібліотеки, загальна кількість екземплярів, їх існуючі електронні аналоги; науково-популярні фільми, телефільми, відеотеки, фототеки, фотоальбоми тощо.

Діяльність установи ПЗФ зі створення мережі обладнаних екскурсійних маршрутів та еколого-освітніх стежок. Обладнані екскурсійні маршрути та еколого-освітні стежки (скільки всього діє, їх перелік, вид, назва; скільки розроблено і відкрито в поточному році, складено паспортів тощо). Кількість екскурсій та контингент відвідувачів.

1.3. Наявність тимчасових форм інфраструктурного еколого-освітнього облаштування.

1.4. Наявність Плану заходів з екологічної освітньо-виховної роботи установи ПЗФ підготовленого згідно з визначеною у додатку 1 формою (дата затвердження, дата та номер листа яким подано до органу у підпорядкуванні якого знаходиться установа).2. Методична, організаційна та практична екологічна освітньо-виховна робота установи ПЗФ.

2.1. Організація та участь установи ПЗФ у масових екологічних освітньо-виховних заходах.

2.1.1. Організація та проведення еколого-освітніх заходів приурочених до свят: Всесвітній день водно-болотних угідь, Всесвітній день охорони природи, Міжнародний день Землі, Міжнародний день збереження біорізноманіття, День довкілля, День працівника природно-заповідної справи та інших (назва, час і місце проведення, кількість та склад учасників, результати).

2.1.2. Організація та участь у виставках, фестивалях, заходах приурочених до етнографічних та історико-культурних подій тощо (назва, час і місце проведення, кількість та склад учасників, результати).

2.1.3. Організація та участь у семінарах, круглих столах, диспутах тощо присвячених питанням природоохоронної та екологічної освітньо-виховної діяльності.

2.2. Співпраця з установами та організаціями, у т.ч. наявність спільних програм, проектів, угод, планів-заходів.

2.2.1. Співпраця із загальноосвітніми, позашкільними та іншими навчальними закладами (дитячі садки, професійно-технічні училища, коледжі, університети, інститути та інші):

наявність спільних програм, проектів, угод, планів-заходів;

тематичні уроки любові до рідного краю (назви уроків, назви навчальних закладів, кількість уроків);

участь у організації та діяльності шкільних гуртків/учнівських лісництв, гуртків/секцій народних ремесел, вирощування різних груп рослин (їх назви та місцезнаходження, періодичність та тематика занять, кількість залучених учнів) тощо;

надання допомоги в оформленні природничих кабінетів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (місцезнаходження та здійснені заходи щодо обладнання);

участь у організації та проведенні екологічних олімпіад, екологічних ігор, «зелених шкіл», конкурсів, вікторин, екскурсій тощо (перелік, час та місце проведення, контингент та кількість учасників);

участь у організації та сприяння проведенню еколого-освітніх тематичних експедицій та літніх екологічних таборів (організатори, кількість учасників, місце проведення, тематика тощо).

2.2.2. Співпраця з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування (наявність спільних програм, проектів, угод, планів-заходів та перелік проведених заходів тощо).

2.2.3. Співпраця з місцевими органами у сферах освіти, охорони навколишнього природного середовища, охорони історично-культурної спадщини та іншими (наявність спільних програм, проектів, угод, планів-заходів та перелік проведених заходів тощо).

2.2.4. Співпраця з іншими установами ПЗФ у сфері екологічної освітньо-виховної роботи.

2.2.5. Співпраця з громадськими організаціями: місцевими, регіональними та національними.

2.2.6. Співпраця з релігійними організаціями.

2.2.7. Участь у роботі регіональних екологічно-просвітницьких центрів.

2.2.8. Співпраця з волонтерами.

2.2.9. Створення клубу «Друзі установи ПЗФ» або іншої громадської організації з метою підтримки діяльності установи ПЗФ.

2.2.10. Співпраця установи ПЗФ з міжнародними установами та організаціями у сфері екологічної освітньо-виховної роботи.3. Інформаційно-видавнича та пропагандистська діяльність установи ПЗФ.

3.1. Інформація про веб-портал установи ПЗФ (коли засновано, адреса, розділи тощо), сторінки установи ПЗФ в соціальних Інтернет-мережах, організацію Інтернет-розсилки екологічних новин та обговорення екологічних проблем на форумах (кількість відвідувачів та передплатників).

3.2. Видано та підготовлено до друку (зазначати окремо) науково-популярних праць, буклетів, путівників, листівок, плакатів, аншлагів (назви, тираж, видання, для яких категорій населення призначено) та інших (вказати).

3.3. Інформація про власні видання (газети, журнали), їх основну тематику.

3.4. Перелік програм та сюжетів на радіо і телебаченні (назва студії, хто з працівників брав участь у підготовці), опублікованих статей та інформаційних повідомлень у пресі.

3.5. Тематика лекцій та бесід, контингент слухачів; назва установи/підприємства/організації, де прочитано лекцію/проведено бесіду.4. Підвищення кваліфікації працівників установ ПЗФ та сприяння підготовці кадрів у природоохоронній сфері.

4.1. Підвищення кваліфікації працівників установи ПЗФ шляхом участі в курсах підвищення кваліфікації, навчанні у вищих навчальних закладах, семінарах та тренінгах, зустрічах з обміну досвідом тощо: назва (тематика), час і місце проведення занять, П.І.Б. слухача.

4.2. Організація та проведення в установі ПЗФ навчань, семінарів та зустрічей з обміну досвідом для підвищення кваліфікації працівників установи ПЗФ, інших установ, підприємств та організацій: назва (тематика), час і місце проведення занять, лектори (викладачі), контингент слухачів.

4.3. Проведення наукової та виробничої практики студентів та аспірантів професійно-технічних та вищих навчальних закладів на базі установи ПЗФ.5. Джерела та напрями фінансування екологічної освітньо-виховної роботи установи ПЗФ.

6. Інформація про надані платні послуги, що пов’язані з екологічною освітньо-виховною роботою (назва послуг, отримані кошти за окремі послуги).

7. Пропозиції щодо вдосконалення екологічної освітньо-виховної роботи установи ПЗФ.


Каталог: docs -> normbaza -> regulatory -> proekty%20rehuliatornykh%20aktiv
docs -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Методичні вказівки до вивчення курсів 2954 «Основи психології»
docs -> Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
docs -> Державний вищий навчальний заклад
proekty%20rehuliatornykh%20aktiv -> Закон україни " Про охорону озонового шару"

Скачати 144.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка