Положення Ці роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №85-кСкачати 82.41 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір82.41 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Голови Державної служби

статистики України
__________________ І. М. Жук

17 грудня

2015 р.

РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо форми державного статистичного спостереження

85-к (річна) "Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за рік"


І. Загальні положення
1.1. Ці роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 85-к (річна) "Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за рік" (далі – форма).
1.2. Форма відображає інформацію про діяльність усіх дошкільних навчальних закладів (далі – заклади) – дитячих садків, ясел-садків, ясел, навчально-виховних комплексів "дошкільні навчальні заклади – загальноосвітні навчальні заклади", "загальноосвітні навчальні заклади – дошкільні навчальні заклади" (далі – навчально-виховні комплекси). Показники форми навчально-виховного комплексу відображають інформацію тільки про роботу дошкільного підрозділу.
1.3. Показники форми відображають дані станом на кінець звітного року (за винятком показників у графах 1-3 рядків 1410-1430 розділу І, які відображають дані станом на 1 вересня наступного за звітним року). Для закладу, який працював частину року, а на кінець звітного року не працює з різних причин, показники форми відображають дані станом на кінець останнього місяця роботи закладу.
1.4. При об’єднанні протягом звітного року закладів різних типів та створенні на їх основі закладу іншого типу розділ А форми містить інформацію про тип та вид закладу на кінець звітного року, а показники форми містять дані про діяльність закладу протягом усього звітного року.
1.5. Значення показників форми мають формат представлення у цілих числах (за винятком показників у графах 7-8 рядків 3000, 3100, 3200 розділу ІІІ, які мають формат представлення в числах з двома десятковими знаками після коми).
1.6. Джерелами інформації для показників форми є первинні облікові документи та інші документи, передбачені чинним законодавством: табель обліку щоденного відвідування дітьми закладу, книга наказів з основної діяльності, книга наказів з кадрових питань (особового складу), особові справи працівників, штатний розпис, статут дошкільного навчального закладу тощо.
ІІ. Показники форми


  1. Кількість дітей у закладі на кінець звітного року

2.1.1. Графа 1 містить інформацію про кількість дітей, які перебували у списку закладу на кінець звітного року (31 грудня), незалежно від того, відвідували діти в цей день заклад чи ні. Для закладу, який працював частину року, а на кінець року не працює з різних причин, графа 1 відображає дані про кількість дітей на кінець останнього місяця роботи закладу.

Дані, зазначені у графі 1, не містять даних, зазначених у графі 3.
2.1.2. Графа 2 містить інформацію щодо кількості дівчаток із загальної кількості дітей у закладі.

Дані, зазначені у графі 2, можуть бути меншими або дорівнювати даним, вказаним у графі 1.


2.1.3. Графа 3 вміщує інформацію виключно про кількість дітей у віці 3 роки і старше, які не відвідували дошкільний навчальний заклад, але перебували на обліку в цьому закладі на кінець звітного року з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, у тому числі дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Дані, зазначені у графі 3, не містять даних, зазначених у графі 1.


2.1.4. Рядок 1000 містить дані щодо загальної кількості дітей.

Дані рядка 1000 можуть дорівнювати сумі даних рядків 1100-1400.


2.1.5. Рядок 1100 вміщує інформацію щодо кількості дітей, яким станом на 31 грудня звітного року не виповнився 1 рік.
2.1.6. Рядок 1200 вміщує інформацію щодо кількості дітей віком від 1 року, яким станом на 31 грудня звітного року не виповнилося 2 роки.
2.1.7. Рядок 1300 вміщує інформацію щодо кількості дітей віком від 2 років, яким станом на 31 грудня звітного року не виповнилося 3 роки.
2.1.8. Рядок 1400 вміщує інформацію щодо кількості дітей у віці 3 роки і старше, тобто дітей, яким станом на 31 грудня звітного року виповнилося 3, 4, 5 або 6 років.
2.1.9. Рядки 1410-1430 містять дані щодо кількості дітей у віці 3 роки і старше, яким станом на 1 вересня наступного за звітним року виповниться відповідно 5, 6 та 7 років.

Сума даних рядків 1410-1430 не може перевищувати даних рядка 1400.


2.1.10. Рядки 1500-1700 вміщують інформацію щодо кількості дітей окремих категорій: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Дані кожного з рядків 1500-1700 не можуть перевищувати даних рядка 1000.
  1. Наявність дітей у групах і місць на кінець звітного року

2.2.1. Графи 1-2 містять інформацію про кількість дітей у закладі на кінець звітного року.

Дані, зазначені у графі 2, можуть бути меншими або дорівнювати даним, указаним у графі 1 за всіма рядками.
2.2.2. Графи 3-4 містять інформацію про кількість груп у закладі на кінець звітного року.

Дані, зазначені у графі 4, можуть бути меншими або дорівнювати даним, указаним у графі 3 за всіма рядками.


2.2.3. Графи 5-6 містять інформацію про кількість місць у закладі на кінець звітного року.

Дані, зазначені у графі 6, можуть бути меншими або дорівнювати даним, указаним у графі 5 за всіма рядками.


2.2.4. Рядок 2000 вміщує дані про усі види груп, які функціонували у закладі на кінець звітного року
2.2.5. Рядок 2100 відображає дані про санаторні групи для дітей, які потребують лікування та реабілітації: дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу, хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, серцево-судинної, ендокринної систем, хворобами органів травлення, психоневрологічними захворюваннями.
2.2.6. Рядок 2200 вміщує інформацію про спеціальні групи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку.
2.2.7. Рядок 2300 вміщує інформацію про інклюзивні групи, в яких забезпечено умови для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками дітям з особливими освітніми потребами.
2.2.8. Рядок 2400 відображає дані про спеціально створені групи короткотривалого перебування, у яких діти перебувають протягом чотирьох годин упродовж дня або тільки в ранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні тощо.
2.2.9. Рядок 2500 вміщує дані про групи, у яких діти перебувають протягом доби.

Підсумок даних рядків 2100-2500 у графі 1 не може перевищувати даних рядка 1000 графи 1 розділу І.

Підсумок даних рядків 2100-2500 у графі 2 не може перевищувати даних рядка 1400 графи 1 розділу І.

Підсумок даних рядків 2100-2500 у графах 3-6 не може перевищувати даних рядка 2000 у графах 3-6.
  1. Кількість працівників закладу на кінець звітного року

2.3.1. Графа 1 містить інформацію про облікову кількість штатних працівників закладу відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої у Мін’юсті 30.11.2005 за № 1442/11722.


2.3.2. Графа 2 містить дані про кількість жінок із загальної кількості штатних працівників.

Дані, зазначені у графі 2, можуть бути меншими або дорівнювати даним, указаним у графі 1 за всіма рядками.


2.3.3. Графи 3-4 відображають дані про віковий склад штатних працівників.

Підсумок даних граф 3-4 може бути меншим або дорівнювати даним, указаним у графі 1 за всіма рядками.


2.3.4. Графи 5-6 уміщують дані про осіб, які закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації (коледжі, технікуми, училища) та заклади ІІІ-IV рівнів акредитації (університети, академії, інститути, консерваторії).

Підсумок даних граф 5-6 може бути меншим або дорівнювати даним, указаним у графі 1 за всіма рядками.


2.3.5. Значення показників у графах 1-6 мають формат представлення у цілих числах.
2.3.6. Графи 7-8 уміщують дані про кількість посад у закладі – за штатним розписом та фактично зайнятих.
2.3.7. Значення показників у графах 7-8 мають формат представлення у числах з двома десятковими знаками після коми.
2.3.8. Рядок 3000 вміщує дані про кількість працівників закладу на кінець звітного року, включно з особами, які працюють за сумісництвом. Рядок 3000 не містить відомостей про директора навчально-виховного комплексу.

2.3.9. Рядок 3100 вміщує дані про загальну кількість педагогічних працівників.


2.3.10. Рядки 3110-3150 містять дані про окремі категорії педагогічних працівників.
2.3.11. Рядок 3160 вміщує дані про інші категорії педагогічних працівників, не зазначені у рядках 3110-3150: учителів-дефектологів, учителів-логопедів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, інших педагогів.

Підсумок даних рядків 3110-3160 не може перевищувати даних рядка 3100 у графах 1-6.


2.3.12. Рядок 3100 вміщує дані про технічний персонал: медичних працівників, помічників вихователів, працівників кухні тощо.

Підсумок даних рядків 3100 та 3200 у всіх графах може дорівнювати даним рядка 3000 у всіх графах.


4. Мови виховання дітей у групах
2.4.1. Розділ відображає інформацію щодо мови спілкування вихователів з дітьми в групах та кількості дітей у цих групах

Дані рядка 4000 можуть дорівнювати сумі даних рядків 4010-4120.

Дані рядка 4000 можуть дорівнювати даним графи 1 рядка 1000 розділу І.
ІІІ. Різне
Роз’яснення щодо форми державного статистичного спостереження № 85-к (річна) "Звіт дошкільного навчального закладу за рік" від 30.10.2013 № 18.1-12/24 є недійсними.

Заступник директора департаментустатистики послуг О. О. Кармазіна

17.12.2015 №17.4-12/31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка