Політичні лідерство І політичні елітиСкачати 25.97 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір25.97 Kb.
ПОЛІТИЧНІ ЛІДЕРСТВО І ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 162 год. / 4,5 кредита ECTS із них:

Лекцій: 50 год.

Семінарських занять: 32 год.

Самостійної роботи: 80 год.

Семестр: 5 (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”)

Форма підсумкового контролю: іспит

Мета курсу: освоєння студентами основних понять та категорій курсу, концепцій та закономірностей в процесі еліто- та лідеротворення, формування у студентів науково-коректного уявлення про феномени політичного лідерства та еліт; розкритття ролі таких активних «пасіонарних» груп в політичному процесі, як політичні еліти та політичні лідери, їх ключової ролі в цивілізаційному процесі.

Для оволодіння дисципліною вивчаються історичні особливості формування європейських традиційних еліт та політичної еліти в Україні, класичні та сучасні теорії еліт, механізм формування політичної еліти та політичного лідерства, концептуальні основи дослідження проблем політичного лідерства, психологічні аспекти дослідження особи політичного лідера, імідж політичного лідера, особливості формування політичного лідерства в Україні.На основі отриманих теоретичних знань та ознайомлення із тенденціями в процесі еліто- та лідеротворення сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців-політологіввиробити в студентів навички аналізу та оцінки стану політичних еліт та політичного лідерства, застосування теоретичних знань у практичній діяльності.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

 1. Бебик В.М. Еліта, елітарність, лідерство // Віче.— 1998.— №7.— С. 107—113.

 2. Выдрин Д.И. Политический лидер и проблемы его формирования.— К., 1990.

 3. Головатий М. Ф. Політична психологія. – К. 2001.

 4. Журавський В. Політична еліта сучасної України: теорія і практика трансформації. – К., 1999. – 263с.

 5. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. – Львів, 1996.

 6. Кухта Б. Феномен політичного лідера: Історичні силуети на тлі епох.— Л.: Кальварія, 2000

 7. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. – К.: Тандем, 2002.

 8. Кочубей Л. Теорії еліт: зарубіжний досвід для України // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв, 2008. – Вип.

 9. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог. – 1990. – № 3.

 10. Моска Г. Правлячий клас // Ї . – 2006. – № 45.

 11. Наумкіна С, Чемекова С. Політичне лідерство як суспільне явище // Нова політика.— 2000 — № 2 (28).— С.50—53.

 12. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас // Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. – К.: Основи, 1994.

 13. Пахарев А.Д. Мыслители о правителях: историко-политологический аспект. – К.: Знания Украины, 2006.

 14. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю. Шемшученка. – 2-е вид.,доп., і перероб. – К.: Генеза, 2004.

 15. Сарторі Дж. Вертикальна демократія. // Демократія: Антологія / Упоряд. О. Проценко. – К.: Смолоскип, 2005.

 16. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997.

 17. Танчер В., Кучеренко О. Ідеї елітизму в контексті демократичної трансформації суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 3.

 18. Шумпетер Й. Елітарна демократія і теорія конкурентного лідерства. Демократія: Антологія / Упоряд. О. Проценко. – К.: Смолоскип, 2005


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка