Походження театруСкачати 174.14 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір174.14 Kb.
Модуль №1. Генезис розвитку зарубіжного театру до епохи Відродження та театру Сходу.

Самостійне заняття

Тема: Походження театру.

Теоретичні питання 1. Біологічний характер гри. Ігроцентризм буття і культури.

 2. Видовищно-ігрові аспекти магії і ритуалу.

 3. Архаїчні форми театральної діяльності.

 4. Гра як форма культури.

Основна література

 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. История зарубежного театра. Ч.1. Театр Западной Европы от античности до Просвещения / Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой. – М.: Просвещение, 1981. – 336 с.

 3. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Визначте природу маски та її роль у видовищній культурі.

2. Проаналізуйте театральне мистецтво скоморохів.

Методичні рекомендації

Слід приділити особливу увагу поняттям "гра", "обряд", "театр". Яке їх значення, в чому спільні та відмінні риси. В яких хронологічних відношеннях знаходяться ці поняття. Зверніть увагу на такі аспекти театру, як його знаковий характер, здатність створювати "двійника", соціальну обумовленість (соціальний інститут).

Самостійне заняття

Тема: Античний театр і драматургія: Давній Рим

Теоретичні питання

1. Витоки римського театру.

2. Римський театр епохи республіки від середини ІІІ ст. до кінця І ст. до н.е.

3. Літературна драма у Римі.

4. Римський театр: організація, архітектура, акторська майстерність, драматургія.

5. Житгя та творчість Плавта та Теренція

6. Комедія тогата. Літературна ателлана.

7. Римський театр імператорської епохи. Драматургічна творчість Сенеки.

8. Літературний мім.

Основна література


 1. История зарубежного театра. Ч.1. Театр Западной Европы от античности до Просвещения / Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой. – М.: Просвещение, 1981. – 336 с.

 2. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Визначте місце народної драми у республіканському Римі.

2. Охарактеризуйте специфіку римських театрально-драматичних форм.

Методичні рекомендації

Порівняйте соціокультурні передумови формування театрів в Давній Греції та Римі. Простежте еволюцію сцени та хору, соціальне становище актора та драматурга у межах античного театру. Виявіть специфічні риси античної комедії та її розвиток. на прикладі творчості Арістофана, Менандра, Плавта і Теренція.

Порівняйте уявлення про сценічну помірність на прикладі "Медеї" Еврипіда та Сенеки. Уясніть значення термінів та позначення жанрів: "ателлана", "сатура", "палліата", "тогата", типу римських видовищних будівель: "театр", "амфітеатр", "цирк".Самостійне заняття

Тема: Типи і форми середньовічного театру.

Теоретичні питання

1. Освоєння античної спадщини середньовічним театром. Антична драматургія в середньовічному сприйнятті.

2. Становлення світського театру. Гістріони. Світська драматургія Адама де Ла-Аля.

3. Церковний театр: літургічна та напівлітургічна драма.

Міракль, мораліте. Містерія як перехідна форма до світського театру.

4. Фарс і об'єднання жонглерів.

5. Карнавал. Концепція "карнавальної культури" М.М.Бахтіна.

Основна література


 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. История зарубежного театра. Ч.1. Театр Западной Европы от античности до Просвещения / Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой. – М.: Просвещение, 1981. – 336 с.

 3. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Визначити тематизм міраклей, мораліте, середньовічних містерій.

2. Захистити реферат на тему карнавальної культури (за вибором студента).

Методичні рекомендації

Готуючись до семінару, розгляньте історико-культурні умови формування культури Середньовіччя та вкажіть ознаки засвоєння середньовічним театром античного. Зверніть особливу увагу на символізм Середньовічної культури, який проявляється в художньо-образному та теоретичному осмисленні нової моделі світу, матеріальним втіленням якої виявився театр. В цьому ключі проаналізуйте характерні особливості жанрової системи середньовічного театру.Самостійне заняття

Тема: Театр доби Відродження: Іспанія

Теоретичні питання

1. Рання іспанська драма. Лопе де Руеда - засновник іспанського реалістичного театру. Фарси.

2. Розквіт іспанського театру: Лопе де Вега, Кальдерон, Сервантес.

3. Театральна будівля і сцена.

Основна література 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. История зарубежного театра. Ч.1. / Под ред. Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой, – М.: Просвещение, 1981. – 336 с.

 3. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Провести та обгрунтувати паралель між жанрами "плаща й шпаги", "палліатою" та "тогатою".

2. Розкрити структуру спектаклю.

Методичні рекомендації

Простежте жанрову еволюцію театрів італійського та іспанського Відродження. Зверніть увагу на їхні типологічні відмінності та спільні риси. Знайдіть ознаки середньовічного та ренесансного світогляду у творі Фердандо де Рохаса "Селестина". На прикладах творів Лопе де Вега, Кальдєрона, та інших з'ясуйте характеристики іспанської драматургії.

Приділіть увагу термінам: "корраль", "ауто сакраменталь". "лоа", "мохіганга".Самостійне заняття

Тема: Театр доби Відродження: Англія.

Теоретичні питання

1. Стан театру англійського Відродження.

2. Ранній англійський театр.

3. «Університетські уми» та їхня театральна діяльність.

4. Суперечки щодо історичності Шекспіра. Особистість драматурга.

5. Еволюція шекспірівської драматургії.

6. Діяльність театру «Глобус».

Основна література


 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. История зарубежного театра. Ч.1. / Под ред. Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой, – М.: Просвещение, 1981. – 336 с.

 3. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Охарактеризуйте театри Лондона передшекспірівської доби, акторську майстерність.

2. Проаналізувати еволюцію "картину світу" Відродження на прикладах творів В.Шекспіра: "Ромео і Джульєтта", "Гамлет", "Король Лір", "Буря".

3. Визначте історичну долю шекспірівської драматургії. Шекспір як феномен світового театру.Змістовий модуль № 2. Історія зарубіжний театру 17-21 ст.

Самостійне заняття

Тема: Театр французького класицизму.

Теоретичні питання

1. Класицизм і абсолютизм. Умовній характер класицистичного театру. Рангова і фронтальна мізансцена.

Класицистичні вимоги до акторської майстерності.

Різноманіття жанрів та форм класицистичного театру.

Класицистична трагедія і її канони. Тріумф "Сида".

Діяльність Расіна. Расін і антична трагедія.

Основна література 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. История зарубежного театра. Ч.1. / Под ред. Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой, – М.: Просвещение, 1981. – 336 с.

 3. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Охарактеризуйте театр Мольєра і його роль в сценічній історії.

2. Визначте місце актора у театрі Мольєра.

3. Огляд та обговорення спектаклю Мольєра.


Методичні рекомендації

Перш за все з'ясуйте роль абсолютної монархії як форми правління в формуванні культурних парадигм XVII ст. й в цьому світлі проаналізуйте причини виникнення класицистичних ідеологічних течій. Уточніть значення правил трьох єдностей, критеріїв правильних вчинків героїв класицизму. Проаналізуйте вияв класицизму в драматичних творах, устрою театру та стилі життя актора й драматурга цієї доби. Простежте тему суперечності особистих почуттів та громадянського обов'язку на прикладі "Сида" та "Горация" Корнеля, "Федри" Расіна (у порівнянні з "Іполитом" Евріпіда). Зверність увагу на критику "Сида" Корнеля з боку французької Академії. Доцільно розглянути й драматургічне новаторство Мольєра на прикладі комедій "Тартюф" та "Дон Жуан, або Кам'яний гість".


Самостійне заняття

Тема: Європейський театр доби Просвітництва.

Теоретичні питання

1. Театрознавчі ідеї епохи (Лессінг, Шилер, Дідро). Акторська майстерність.

2. Жанр міщанської драми або буржуазної трагедії.

Англійський театр.

3. Сценічне мистецтво англійського театру доби Девіда Гарріка.

4. Французький театр: Вольтер та Дідро.

5. Театр Бомарше в контексті французького сценічного мистецтва.

6. Італійський театр. Гольдоні та Гоцці: їхня творчість та полеміка

7. Німецька драма: Лессінг, Гете. Шилер. Рух «Бурі й натиску».

Основна література


 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. История зарубежного театра. Ч.1. / Под ред. Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой, – М.: Просвещение, 1981. – 336 с.

 3. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Визначте особливості театрального мистецтва доби Просвітництва

2. Охарактеризуйте драматургію і театри Англії, Франції, Германії. Італії.

Методичні рекомендації

З'ясуйте соціально-історичні і загальнокультурні передумови Просвітництва. При цьому особливу увагу варто приділити спадкоємності культур Відродження та Просвітництва на прикладі театральної системи цього періоду. Необхідно звернути також увагу на філософські аспекти руху Просвітництва, на вирішення просвітницькою думкою основних питань філософії (К.Гельвецій. П.Голбах, Дж.Локк), на розуміння філософами XVIII ст. природи людини (спеціально - вивчення Ж.-Ж. Руссо про "природу людини"). Проаналізуйте вияв просвітницьких культурних парадигм "повчання", "прагматизму", "філософічності" та інше у драматургії Лессінга, Гете, Шиллера, Вольтера. У зв'язку з цим обгрунтуйте характер комедії нового спрямування - сентиментально-повчального, а також нового героя просвітницької трагедії.

Самостійне заняття

Тема: Європейська театральна культура XIX ст

Теоретичні питання

1. Натуралізм і реалізм у театрі і драмі.

2. Французька драматургія і сценічне мистецтво: Гюго, Дюма (батько), Меріме, Бальзак.

3. Акторська майстерність Франції у період романтизму.

4. Французький театр Другої імперії.

5. Англійський романтичний театр і драматургія Байрона та Шеллі. Акторська майстерність Едмунда Кіна.

6. Німецький театральний романтизм.

Основна література


 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. История зарубежного театра. Ч.2. Театр Западной Европы XIX — начала XX века / Под ред. Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой, А.А. Якубовского. – М.: Просвещение, 1984. – 272 с.

 3. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Простежте боротьбу напрямків в акторському мистецтві.

2. Дайте розгорнуту характеристику драматургії Байрона.

Методичні рекомендації

Перш за все з'ясуйте роль Великої французької революції в становленні культурних парадигм XIX ст. Зверніть увагу на специфіку театру революційної доби. Розгляньте значення терміну "романтизм", ставлення ідеологів останнього до ідей Просвітництва та класицизму, й в цьому контексті проаналізуйте боротьбу романтиків та класицистів на прикладі прем'єрного показу "Ернані". Простежте шляхи формування натуралізму та реалізму в театрі. Порівняйте французький і англійський романтичний театр на прикладах творчості Гюго та Байрона.
Самостійне заняття

Тема: Європейський театр на межі ХІХ-ХХ ст.

Теоретичні питання

1. Французький театр. Натуралістські ідеї в театрі (Золя), неоромантизм (Ростан), символізм і декадентські напрями в театрі (Метерлінк). Акторське мистецтво.

2. Скандинавська театральна культура.

3. Англійський театр: Б.Шоу, О.Уайльд. Сценічне мистецтво Ірвінга та Террі.

4. Гауптман і німецький театр XIX ст.

5. Німецька драма. Театр мейнінгенців. Режисерське новаторство М. Рейнхарнда.

Основна література 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. История зарубежного театра. Ч.2. Театр Западной Европы XIX — начала XX века / Под ред. Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой, А.А. Якубовского. – М.: Просвещение, 1984. – 272 с.

 3. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

 1. Охарактеризуйте новації в акторській майстерності і режисурі цього періоду.

Методичні рекомендації

Бажано, щоб заняття пройшло у формі ознайомлення з творчими доповідями і їх рецензуванням студентами-колегами. Важливо, щоб доповіді носили максимально самостійний характер, коли на театральному матеріалі робиться культурологічний аналіз основних моделей, парадигм, ідей, що їх запропонувало порубіжжя віків. Цікаво було б провести порівняльний аналіз драматургічної системи межі XIX-XX і ХХ-ХХІ століть, спробувати вивести деякі характерні риси масової свідомості, суспільного клімату щодо культурного феномену. Простежити вплив творчості мейнінгенців на російське театральне мистецтво, порівняти драматургію М.Метерлінка та А.П.Чехова, символізм і декадентські напрями в театрі М.Метерлінка та О.Уайльда.Самостійне заняття

Тема: Театр США: від витоків до наших днів

Теоретичні питання

1. Початок Американського театру.

2. Класична драматургія американського театру.

3. Нова хвиля в американській драматургії: Артур Копіт, Едвард Олбі і ін.

Театри Бродвею, Офф-Бродвей і Офф-офф-Бродвєй. "Чорний театр" США

4. Акторська майстерність. Театральні школи.

Основна література

1. История зарубежного театра. Ч.2. / Под ред. Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой, А.А. Якубовского. – М.: Просвещение, 1984. – 272 с.


 1. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Визначте національні та позаамериканські коріння у розвитку театру США

2. Дайте характеристику системі управління американськими театрами і театральним менеджментом.

Методичні рекомендації

Вивчення цієї теми варто проводити у порівнянні з європейським досвідом. Наприклад, проаналізувати традиції акторської майстерності в американському театрі. Російські театральні школи і сприйняття системи Станіславського в США (Алла Назімова, Михайло Чехов). Визначити характерні риси нової системи театрального менеджменту.

Самостійне заняття

Тема: Європейське театральне мистецтво XX ст.

Теоретичні питання

1. Французький театр. Драматургія Роллана, Салакру, Ануйя.

2. Англійський театр. Драматургія Шоу.

3. Модернізм в драматургії.

4. Німецький театр. Епічний театр. Драматургія Б.Брехта.

5. Італійський театр. Поява розважальних жанрів.

6. Хепенінг, перформанс та інші нетрадиційні театральні форми.

7. Театральний постмодерн.

8. Театр парадоксу і Театр жорстокості.

Основна література
1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с

2. История зарубежного театра. Ч.2. Театр Западной Европы XIX — начала XX века / Под ред. Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой, А.А. Якубовского. – М.: Просвещение, 1984. – 272 с.

3. История зарубежного театра. Ч.3. Театр Европы и США после 1945 года / Под ред. Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой, Б.И, Ростоцкого. – М.: Просвещение, 1977. – 318 с.

4. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання


 1. Порівняйте режисерські та акторські школи французького, англійського та німецького театрального мистецтва.

 2. Дайте характеристику творчості Гротовського.

Методичні рекомендації

Виходячи з питань, робота може будуватися на матеріалі творчих есе студентів за поданими темами або в формі культурологічного аналізу театральних явищ. Бажано звернути увагу на такі аспекти теми, як: творчі пошуки сучасної режисури: традиції й новації, нові вимоги до акторського мистецтва XX ст. на цій основі визначити головні тенденції розвитку сучасної європейської сцени. Зокрема, плідним видається аналіз сюрреалістичних мотивів у п'єсах Армана Салакру, сучасної інтерпретації античних тем у циклі «Нові чорні п'єси» Жана Ануя, порівняння еволюції героїв у драмах Бернарда Шоу "Цезарь та Клеопатра" та "Пігмаліон".


Змістовий модуль №3 Історія Російського театру від витоків до XVIII ст.

Самостійне заняття

Тема: Російський придворний театр.

Теоретичні питання

1. Придворний театр і драматургія під час правління Олексія Михайловича.

2. Театр доби Петра І.

3. Російський шкільний театр і драматургія.

Основна література 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. Евреинов Н.Н. История русского театра / Н.Н. Евреинов. – М.: ЭКСМО, 2011. – 480 с.

 3. Кузьмин А.Н. У истоков русского театра / А.Н. Кузьмин. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.

 4. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Проаналізуйте творчість Феофана Прокоповича.

2. Розкрийте призначення шкільного театру.

Методичні рекомендації

Аналізуючи російський придворний та шкільний театр, знайдіть їх типологічні особливості. Порівняйте структуру шкільної драми та вистав російського придворного театру. Розгляньте роль єзуїтського театру в процесі формування названих театральних систем. Зверніть увагу на символізм шкільного театру, на його медіаторність між церковною та світською, християнською та язичеською культурами.

Самостійне заняття

Тема: Виникнення російського професійного театру.

Класицистична драматургія ти акторська майстерність в Росії.

Театральна педагогіка і перші школи.

Теоретичні питання

1. Федір Волков и початок професійного театру в Росії.

2. Формування театру у Петербурзі. Репертуар.

3. Перші трупи і актори петербурзької і московської сцени.

4. Акторська майстерність у класицистичному спектаклі: школи П.Мочалова і В.Каратигіна.

5. Театральна педагогіка і перші школи. Педагогічна діяльність Шаховського, Дмитревського, Сумарокова та ін. Школи при імператорських театрах.

Основна література 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. Евреинов Н.Н. История русского театра / Н.Н. Евреинов. – М.: ЭКСМО, 2011. – 480 с.

 3. Кузьмин А.Н. У истоков русского театра / А.Н. Кузьмин. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.

 4. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино /

Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.

Практичні завдання

1. Дайте характеристику ярославському періоду діяльності групи Ф.Волкова. Актори трупи Ф.Волкова.

2. Розкрийте специфічні особливості театральна система в Росії (імператорські театри, антреприза тощо). Провінціальна антреприза.

Методичні рекомендації

Готуючись до заняття, зверніть на особливості формування російського професійного театру, обгрунтуйте причини класицистичного вибору його драматургії та акторської майстерності. Розгляньте традиціоналістичний та інноваційний характер театральної педагогіки й перших шкіл, визначте особливості російського професійного театру.


Змістовий модуль №4. Російський театр XIX - XX ст.

Самостійне заняття
Самостійне заняття

Тема: Російська театральна культура на межі ХІХ-ХХ ст.

Теоретичні питання

1. Акторська майстерність. Різноманітні напрями у російській драматургії початку XX ст.

2. Станіславський як ключова фігура театру початку століття.

3. Робота Станіславського над "системою".

4. Різноманітність режисерських пошуків в російському театрі поч. XX ст.

Основна література


 1. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.

 2. Любомудров М.Н. Противостояние. Театр, век XX: традиции – авангард / М.Н. Любомудров. – М.: Мол. Гвардия, 1991. – 318 с

 3. Максимова В.А. …И рождается чудо спектакля / В.А. Максимова. – М.: Просвещение, 1980. – 176 с.

 4. Рыбаков Ю.С. Эпохи и люди русской сцены / Ю.С. Рыбаков. – М.: Сов. Россия, 1985. – 144

Практичні завдання

1. Визначте основні напрями у російській драматургії початку XX ст.

2. Складіть творчий портрет видатного діяча театрального мистецтва К. Станіславського

Методичні рекомендації

Доцільно проаналізувати російську драматургію початку нового

століття у контексті соціокультурних обставин цієї доби, віднайти спільні та відмінні риси у драматургії початку нового століття у російській та українській театральних культурах. Звернути увагу на традиції і новаторство в акторській майстерності, нові театральні системи.


Змістовий модуль № 5 Історія зародження українського театру.

Самостійне заняття

Тема: Шкільний театр в Україні.

Мета: проаналізувати характер становлення українського шкільного театру, його специфіку і характерні риси. Теми для доповідей та обговорення:

Теоретичні питання

1. Український шкільний театр і драматургія. Призначення шкільного театру.

2. Структура шкільної драми. Роль інтермедій в шкільній драмі.

3. Якуб Гаватович та театр Львівського братства.

Основна література

1. Мар'яненко І.О. Минуле українського театру / І.О. Мар'яненко. – К.: Мистецтво, 1953. – 181с.

2. Український драматичний театр. Т.2 / Гл.ред. М.Т. Рильський . – К.: АНУРСР, 1959. – 647.

Практичні завдання

1. Розкрийте призначення українського шкільного театру.

2. Назвіть та проаналізуйте перші вистави українського шкільного театру.
Методичні рекомендації

Аналізуючи український шкільний театр, знайдіть його особливості. Обгрунтуйтє його своєрідність. Розгляньте роль єзуїтського театру в процесі формування шкільної театральної культури. Зверніть увагу на символізм шкільного театру.Змістовий модуль № 6. Становлення та розвиток професійного українського театру

Самостійне заняття

Тема: Зірка українського театру

Теоретичні питання

1. Життя та творчість першої української народної акторки республіки М.К.Заньковецької.

2. Організація першого українського стаціонарного театру в Києві.

Основна література
1. Мар'яненко І.О. Минуле українського театру / І.О. Мар'яненко. – К.: Мистецтво, 1953. – 181с.

2. Український драматичний театр. Т.2 / Гл.ред. М.Т. Рильський . – К.: АНУРСР, 1959. – 647.

Практичні завдання

1. Скласти творчий портрет видатної української акторки.

2. Підібрати фотоматеріали, цитати з висловлювань видатних діячів театрального мистецтва о творчості М. Заньковецької.

Методичні рекомендації

При складанні творчого портрету акторки охарактеризуйте її музичний талант. Зверніть особливу увагу на оцінку К. Станіславського та Л.Толстого

гри акторки під час гастролей у Москві. Розгляньте роль творчості М. Заньковецької в розвитку театрального національного мистецтва.


Самостійне заняття

Тема:. Українська театральна культура на межі ХІХ-ХХ ст.

Теоретичні питання

1. Творчий шлях Леся Курбаса. Курбас як театральний реформатор. Творчі пошуки Л. Курбаса. «Березіль» і «Молодий театр».

2. Ол. Загаров і світова класика. «Новий львівський театр». Театр «Заграва» В. Блавацького.

3. Акторська майстерність. Різноманітні напрями у драматургії.

4. Творчій шлях М. Куліша.

5. Драматургія Вол. Винниченка.

6. Театр і драматургія соціалістичного реалізму: І.Микитенко, О.Корнійчук.

7. Театр української діаспори.

8. Від натуралізму до авангарду. Європейські рефлексії української драми і театру.

9. Сучасний український театр і драматургія. Театральна інтеграція в Європу.

Основна література

1. Даніїл Лідер. Театр для себе / Упорядник О.Островерх. – К.: Факт, 2004. - 104 с.

2. Детская энциклопедия. Т.12 / Гл. ред. Т.Л. Шимановская. – М.: Педагогика, 1977. – 576 с.Український драматичний театр. Т.2 / Гл.ред. М.Т. Рильський . – К.: АНУРСР, 1959. – 647.

3. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +, 2000. – 624 с.
Практичні завдання

1. Розкрийте новаторський характер драматургії М. Куліша.

2. Охарактеризуйте нову хвилю української драматургії.

Методичні рекомендаціїДоцільно проаналізувати українську драматургію початку нового століття у контексті соціокультурних обставин цієї доби, віднайти спільні та відмінні риси у драматургії початку нового століття у європейській та українській театральних культурах. Звернути увагу на традиції і новаторство в акторській майстерності, нові театральні системи.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка