Погоджено затверджуюСкачати 347.37 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір347.37 Kb.
#6806
ТипПротокол


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Методист Гадяцького Директор Гадяцького науково-методичного центру науково-методичного центру

_______________С.М.Майборода ___________ Т.О. Сидоренко

«_____» __________________ 2014 р. «____» _____________2014 р.

СХВАЛЕНО

На засіданні районного методичного

об’єднання вчителів предметів

суспільно-гуманітарного спрямування

Протокол № 3 від 27.08.2014


ПЛАН РОБОТИ

районного методичного об’єднання

вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування

на 2014/2015 навчальний рік

Оніщенко Н.А. голова районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування


Гадяч – 2014


ВСТУП

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ ЗА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Події, які пережив і переживає народ України упродовж 2013-2014 рр. засвідчує, що проголошена у 1991 р. державна незалежність потребує постійного захисту і глибокого розуміння, оцінки того, що відбувається навколо нас. Отже, зростає роль гуманітарного знання, складовою якого є шкільна історія та комплекс суспільних дисциплін.

У 2013/2014 навчальному році викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу здійснювалось відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін (лист Міністерства освіти і науки України від 01.06.2012 № 1/9-426, методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів «Історія» (лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 № 1/9-368).

У загальноосвітніх навчальних закладах району історію у минулому навчальному році викладали 58 вчителів, з них 27 (46,6 %) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 18 (31 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 8 (13,8 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 5 (8,6 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Звання «вчитель-методист» мають 6 педагогічних працівників (10,3 %), «старший вчитель» – 6 (10,3 %). Серед вчителів-предметників 9 (15,5 %) – молоді спеціалісти; 8 (13,8 %) – вчителі пенсійного віку.

Курсовою перепідготовкою охоплені всі вчителі відповідно до перспективного плану. Підвищення кваліфікації при Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського у 2013/2014 навчальному році пройшли 8 вчителів історії та правознавства загальноосвітніх навчальних закладів району.

Структурою методичної роботи, визначеною наказом відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької райдержадміністрації від 30.08.2013 № 257 «Про організацію методичної роботи в закладах освіти району у 2013/2014 навчальному році», передбачено функціонування районного методичного об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів загальноосвітніх навчальних закладів району, керівником якого є вчитель Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова Оніщенко Наталія Анатоліївна. Об'єднання працює над методичною проблемною темою: «Через інноваційну діяльність до розвитку критичного мислення учнів (Набуття вмінь роботи над історичними документами. Проблемно-пошуковий метод)». Традиційною формою роботи районного методичного об’єднання є його засідання. Перше засідання (29.08.2014, приміщення Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4) проведено у вигляді інструктивно-методичної наради щодо ознайомлення членів методичного об’єднання із основними нормативними документами, навчально-методичним забезпеченням викладання предметів і визначення основних напрямків діяльності методичного об’єднання в новому навчальному році. Інші засідання (09.01.2014, приміщення Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4; 26.03.2014, приміщення Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки) були проблемно-тематичними, що висвітлюють певні аспекти реалізації навчально-методичної проблеми, над якою працює методичне об’єднання.

Аналіз діяльності районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2013/2014 н. р. засвідчує, що основною метою діяльності районного методичного об’єднання (далі – РМО) було: залучення вчителів до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток творчої ініціативи педагогів-предметників, виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи. Визначення змісту, форм і методів роботи районного методичного об’єднання залежить від конкретних умов роботи кожного навчального закладу та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей вчителів. Процес планування роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування здійснювалося на діагностичній основі, що дає можливість визначити проблемні місця в професійній та фаховій діяльності вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, побачити шляхи удосконалення форм і методів роботи із педагогами, обрати тематику навчально-методичної проблеми, спланувати індивідуальну роботу з кожним із педагогів.

З метою реалізації науково-методичної проблеми освітніх закладів району на 2013/2014 навчальний рік «Розвиток індивідуальних здібностей учнів як складова реалізації особистісно-орієнтованого навчання та виховання», яка реалізуватиметься за такими напрямами:


  1. Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження

інформаційно-комунікаційних технологій;

  1. Реалізація здоров’язберігаючих технологій;

3. Формування моделі випускника: лідера, освіченої конкурентно-спроможної особистості.

Визначено методичну проблему РМО вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування – «Через інноваційну діяльність до розвитку критичного мислення учнів (Набуття вмінь роботи над історичними документами. Проблемно-пошуковий метод)».

Протягом навчального року вчителі приділяли велику увагу самоосвіті з метою теоретичного поглиблення знань освітянських технологій та практичного застосування в роботі. На засіданнях РМО були проведені науково-методичні обговорення з питань навчально-методичного забезпечення вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін і впровадження передових педагогічних технологій.

Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії та правознавства ґрунтовно вивчався у Розбишівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Книшівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Лютенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.Л. Величая, Ціпківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Хитцівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Лисівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Гречанівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Вельбівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів.


Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів, проведених письмових контрольних робіт з історії та правознавства за завданнями відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та Гадяцького науково-методичного центру, усного опитування учнів, результатів державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у основній школі, І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з історії та правознавства, конкурсів, вивчення шкільної документації свідчать, що вчителі історії та правознавства обізнані з навчальними програмами, листами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України з питань викладання історії і правознавства у 2013/2014 навчальному році, Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, які затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, вимогами до державної підсумкової атестації, іншими нормативно-правовими документами; мають належну науково-теоретичну підготовку, володіють сучасною методикою викладання навчальних предметів, вдумливо і науково організовують навчально-виховний процес, працюють над підвищенням рівня навченості школярів, стимулюють інтерес учнів до предметів, формують у них національну свідомість, загальнолюдські моральні якості, поглиблюють знання про історичне минуле держави, народні традиції та звичаї, розкривають особливості формування українського етносу, застосовують різноманітні форми і методи навчання, використовують цікавий додатковий матеріал з доступним, зрозумілим і захоплюючим викладом.

Календарно-тематичні плани, за якими працюють вчителі, відповідають діючим державним програмам, погоджені заступником директора з навчально-виховної роботи та затверджені директором навчального закладу.

Ведення сторінок класних журналів в основному відповідає чинним вимогам.

У вказаних навчальних закладах вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з історії та правознавства здійснюється 1 раз на 5 років відповідно до перспективного та річного планів роботи закладів. Результати контролю узагальнюються довідками та наказами.

Уроки вчителів Книшівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голоуза А.С. (педагогічний стаж 17 років), Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л. Величая Шаповала В.В. (педагогічний стаж 32 роки), Ціпківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Дубини Н.М. (педагогічний стаж 28 років), Хитцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зубко Л.В. (педагогічний стаж 35 років), Вельбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Дроботі М.І. (педагогічний стаж 40 років) свідчать про високий професіоналізм та ерудицію педагогів.

Вчитель Голоуз А.С., навчає учнів здійснювати порівняльну характеристику історичних періодів та діяльності політичних діячів, аналізувати, систематизувати й узагальнювати історичний матеріал, проводити історичні паралелі, доходити самостійних висновків. Учитель навчає учнів працювати з картами, схемами, атласами тощо. Учитель Шаповал В.В. дає учням уявлення про право, його роль у житті суспільства, пояснює значення юридичних термінів, формує в учнів уміння використовувати правові знання для реалізації і захисту своїх прав та свобод, навчає орієнтуватись на норми права у повсякденні.

Застосування цими вчителями доцільних форм, методів та прийомів під час проведення уроків сприяє розумінню учнями основних закономірностей історичного розвитку, засвоєнню понять і термінів, що розкривають суть історичних явищ, оволодінню вміннями і навичками роботи з підручником, історичними джерелами тощо. Вчителі історії та правознавства стимулюють учнів до глибокого, творчого вивчення навчальних предметів.

Проте Голоузу А.С. необхідно активізувати підготовку учнів школи до участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з історії та правознавства, районного конкурсу знавців історії ім. Михайла Драгоманова.

Зубко Л.В. організовує свої уроки так, щоб учні мали змогу самостійно опрацьовувати історичні джерела, доходити висновків. Так, основними методами роботи Людмили Василівни є евристичні бесіди, диспути, бесіди «за круглим столом» тощо. Щоб стимулювати пошукову активність учнів, учитель застосовує показ презентацій, залучає учнів до створення проектів.

Дроботя М.І. добирає для уроків додаткову інформацію з тем, які вивчаються, що робить заняття більш цікавими та змістовними. Використовує різноманітний матеріал та обладнання: підручники, карти, атласи, схеми, таблиці тощо. Щоб зацікавити учнів 7–9 класів, учитель залучає їх до участі у брейн-рингах, конкурсах, історичних вікторинах тощо.

Дубина Н.М. формує у школярів здатність творчо мислити, уміння зіставляти та аналізувати факти, аргументовано захищати свою точку зору, критично ставитися до джерел інформації, учитися розуміти інших, співпрацювати з ними. У цій ситуації на допомогу вчителям приходять методи активізації пізнавальної діяльності – «Обговорення проблеми в загальному колі», «Незакінчені речення», «Взаємообмін завданнями» тощо.

Проте слід вказати Зубко Л.В., Дроботі М.І., Дубині Н.М. на те, що графи класного журналу необхідно заповняти відповідно до орієнтовної схеми запису в журналі результатів оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів суспільно-гуманітарного циклу (історія, правознавство, етика) (лист Гадяцького науково-методичного центру від 28.08.2013 № 01-05/111).

Учителі Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л. Величая Клименко В.Г. (педагогічний стаж 26 років), Лисівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Калашник Л.І. (педагогічний стаж 21 рік), Гречанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Розпутько К.П. (педагогічний стаж 34 роки), Хитцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Хлібко А.В. (педагогічний стаж 23 роки), Книшівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пасюта А.П. (педагогічний стаж 23 роки), Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пустовгар В.М. (педагогічний стаж 15 років) – досвідчені, творчопрацюючі педагоги, вони обізнані із сучасними вимогами до проведення уроку, знають програми та пояснювальні записки до них, використовують місцевий матеріал, першоджерела та відомості з літературних джерел. Вони добре розуміють мету і завдання навчального курсу історії України і всесвітньої історії з давніх часів до сьогодення, які складають хронологічно послідовну лінійну систему шкільної історичної освіти, інтегруючи соціальну, економічну, політичну й духовну історію, висвітлюючи тісний взаємозв’язок всіх сфер людського буття. Формуючи знання та загальноісторичні уявлення учнів, створюють умови для розвитку їхніх моральних та естетичних цінностей. Велику увагу приділяють регіональній та місцевій історії, що дає можливість виховувати патріотичні та державницькі почуття та якості школярів, посилює інтерес до історичної інформації. Використовують багато науково-методичної літератури, відомостей з мережі Інтернет, дають широку додаткову інформацію для учнів, вдало реалізовують міжпредметні та внутрішньо предметні зв’язки.

Поряд з цим, у процесі вивчення стану викладання історії та правознавства виявлено певні недоліки у діяльності вчителя, а саме: не завжди раціонально вчителями використовується робочий час уроку; рідко застосовуються засоби підвищення інтересу до виконання домашнього завдання; для кращого володіння учнями понятійним апаратом не використовується така форма роботи, як ведення історичних та правознавчих «словників-довідників».

Учителі Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу М.Л. Величая Копко Я.С., (педагогічний стаж 5 років) та Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олефір І.П. (педагогічний стаж 2 роки) проводять уроки відповідно до навчальної програми і календарно-тематичного планування. Головну мету викладання історії вбачають у створенні в свідомості учнів позитивного ставлення до навчального предмету, формуванні специфічних, властивих історії, вмінь і навичок роботи, задоволенні природного інтересу дітей до минулого своєї країни та інших народів, вихованні активних особистостей із власним баченням світу. Яна Сергіївна та Інна Петрівна велику увагу приділяють формуванню в учнів уміння використовувати підручник для здобуття нових знань, аналізувати історичні документи та робити висновки. Викладаючи новий матеріал, використовують такі методи як пояснення, бесіда, застосовує проблемне навчання, розвиває асоціативне мислення учнів, спирається на їх життєвий досвід.

Проте на уроках Копко Я.С. та Олефір І.П. мають місце переважно репродуктивні методи навчання, що знецінює практичну спрямованість курсів, призводить до нераціонального використання часу та неможливості належної концентрації уваги учнів впродовж цілого уроку. Причиною цьому є відсутність досвіду роботи. Рекомендовано під час підготовки до уроку чітко продумувати всі його етапи, звернути увагу на прогнозування навчальної діяльності на кожному етапі уроку; ширше використовувати міжпредметні зв’язки, вчити учнів складати історичні портрети.

Контрольними замірами знань з всесвітньої історії у 2013/2014 навчальному році було охоплено 261 учень 7-10 класів. Високий рівень знань показали 114 учнів (43,7 %), достатній – 108 учнів (41,4 %), середній – 39 учнів (14,9 %), якісний показник успішності склав в середньому 85,1 %.

Найкраще справилися з завданнями учні 10 класів Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. Михайла Драгоманова (учитель Оніщенко Н.А.), Веприцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича Васюти (учитель Шкляр З.Р.), Мартинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (учитель Киричко Г.П.), Римарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Павленко А.М.), Рашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Возниця Л.А.), Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Пустовгар В.М.), де учнів виконали контрольні роботи тільки на бали високого та достатнього рівнів.

Досить низькими є показники в учнів 8 класу Гречанівської загальноосвітньої школи де контрольну роботу на бали достатнього та високого рівнів написали 50 % школярів та учнів 10 класу – де цей показник становить 33 %.

Якісний аналіз письмових робіт із всесвітньої історії показав, що учні 8 класу Гречанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (учитель Розпутько К.П.) мають слабий понятійний апарат, досить слабо вміють аналізувати матеріали історичного джерела; учні 7 класів Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (учитель Олефір І.П.) та Ціпківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (учитель Дубина Н.М.) допускають помилки при встановленні відповідності між поняттям та його стислою характеристикою; учнів 9 класу Вельбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (учитель Дроботя М.І.) недостатньо орієнтуються в подіях Великої Французької революції кінця XVIII ст.

Контрольними замірами знань з історії України у 2013/2014 навчальному році були охоплені 249 учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів району. Високий рівень знань показали 93 учні (37,3 %), достатній – 110 учнів (44,2 %), середній – 46 учнів (18,5 %), якісний показник успішності склав в середньому 81,5 %.

Хороші знання виявлено у учнів 9 класу Хитцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (учитель Зубко Л.В.) та учнів 10 класів Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. Михайла Драгоманова (учитель Оніщенко Н.А.), Мартинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (учитель Киричко Г.П.), Римарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (учитель Павленко А.М.), Рашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (учитель Возниця Л.А.), Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (учитель Пустовгар В.М.) та Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів (учитель Огризько І.В.) де роботи виконано на бали тільки високого та середнього рівнів.

Під час виконання контрольних робіт за завданнями Гадяцького науково-методичного центру з історії України учнями 9 класу Хитцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів виявлено (учитель Зубко Л.В.), що у дітей є труднощі щодо чіткого висловлювання думки, оцінки діяльність особистості в історії. Учні 11 класу Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.Л. Величая (учитель Клименко В.Г.) вміють визначати причинно-наслідкові зв’язки, володіють хронологією історичних подій проте виявлено прогалини у знаннях учнів щодо діяльності загонів ОУН, УПА, збройних формувань українців у складі німецької армії. Учнів 11 класу Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (учитель Пустовгар В.М.) не повною мірою володіють хронологією історичних подій, допускають помилки при встановленні відповідностей, не всі учні розкрили суперечність між течіями українського національного руху у роки Другої світової війни.

Якісний аналіз письмових робіт з історії показав, що учні не вміють системно і послідовно викладати набуті знання, частими є помилки щодо знання учнями хронологічних рамок подій; недостатніми є навички узагальнення, порівняння, систематизації навчального матеріалу для завдань ІІІ та IV рівнів складності, надзвичайно обережно висловлюють свою думку по відношенню до того чи іншого історичного факту; не досить компетентно і цілеспрямовано орієнтуються в інформаційному та комунікативному просторі.

Контрольні роботи з правознавства писали 36 учнів 9-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів району. Високий рівень знань показав 1 учень (2,8 %), достатній – 19 учнів (52,8 %), середній – 13 учнів (36,1 %), початковий – 3 (8,3 %), якісний показник успішності склав в середньому 55,6 %.

При виконанні контрольної роботи з правознавства в учнів 9 класу Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.Л. Величая (учитель Шаповал В.В.) виникли труднощі при формулюванні визначення понять, що пов’язано з недостатнім розвитком мовленнєвих здібностей та слабким понятійним апаратом; значна частина учнів 9 класів слабо володіють навичками порівняння, не вміють робити необхідні висновки, недостатнім є розуміння практичного застосування набутих знань з правознавства; у багатьох відповідях спостерігається їх частковість. В учнів 10 класу Книшівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (учитель Голоуз А.С.) виявлено, що вони мають слабий понятійний апарат, плутають поняття «влада» та «державна влада»; виникають труднощі при порівнянні поняття права та інших соціальних норм і між системою права та системою законодавства. Не всі учні усвідомили розподіл нормативно-правових актів за юридичною силою. Слід відмітити, що жоден учень класу не має оцінок високого рівня ні за результатами контрольної роботи, ні за результатами семестрового оцінювання.

Контрольну роботу з етики, проведену відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Гадяцьким науково-методичним центром у грудні 2013 року в Лютенській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. імені Героя Радянського Союзу М.Л. Величая (учитель Клименко В.Г.) з метою визначення рівня розуміння та усвідомлення дітьми змісту основних етичних понять та моральних категорій, засвідчила достатній рівень навчальних досягнень учнів 6 класу.

Більшість оцінок, одержаних учнями за результатами контрольної роботи, відповідають їх оцінкам за І семестр, тож у цілому рівень навчальних досягнень учнів визначається вчителем об’єктивно.

Учні 6-го класу розуміють та розрізняють такі поняття як справедливість і несправедливість, пов’язують ці терміни з «золотим правилом» моралі, усвідомлюючи, що ставлення до інших людей залежить багато в чому від внутрішніх якостей особистості. Діти вміють логічно мислити та висловлювати свою думку, але є труднощі у практичному застосування понятійного апарату на практиці.

Проте продовжує підвищуватися інтерес і результати діяльності вчителів історії та правознавства з обдарованими дітьми. Особливу увагу до роботи з цією категорією учнів виявляють вчителі їхні учні беруть участь і стають переможцями та призерами районних, обласних етапів Всеукраїнських олімпіад з історії та правознавства, займаються у територіальному відділенні МАН, здійснюють наукові дослідження. У 2013/2014 навчальному році в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад з історії та правознавства взяли участь 134 учні, 40 з яких стали переможцями. Особливо слід відмітити вчителів історії та правознавства, які підготували трьох і більше переможців районного етапу Всеукраїнських олімпіад з історії та правознавства – це Голубенко Л.М. (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4) – 11 переможців; Білоус Т.М. (Гадяцька гімназія ім. Олени Пчілки) – 4 переможці; Бірченко О.П. – 3 переможці, (Петрівсько-Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Є.Пігіди); Шкляр З.Р. (Веприцька загальноосвітня школа школа І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича Васюти) – 3 переможці.

У 2014 році переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії стали: учень 8 класу Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Мартинов Максим, ІІІ місце (учитель Білоус Т.М.), учень 10 класу Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 Кирса Богдан, ІІІ місце (учитель Голубенко Л.М.); з правознавства: учениця 9 класу Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 Гулевська Дарія, ІІІ місце (учитель Голубенко Л.М.).

У І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у секції «Історія України» брали участь 2 учнів, переможці: Мишаченко Владислав учень 11 класу Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. (науковий керівник Сватковський В.І.) – І місце, Тютюнник Маргарита учениця 11 класу Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. ім. Михайла Драгоманова (науковий керівник Бредун М.В.), у секції «Історичне краєзнавство» – 3 учні, переможці: Кравченко Еліза учениця Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 (науковий керівник Кулик К.П.) – І місце, Кладова Анастасія учениця 10 класу Краснознаменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (науковий керівник Ілляшенко А.Г.) – ІІ місце, Коновал Анастасія учениця 7 класу Березоволуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (науковий керівник Троян Т.П.) – ІІІ місце; у секції «Правознавство» – 2 учні, переможці: Громак Любава учениця 10 класу Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.Є. Пігіди (науковий керівник Нагорна О.П.) – І місце, Юрченко Руслана учениця 9 класу Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки (науковий керівник Білоус Т.М.) – ІІ місце.

У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України робота учня 11 класу Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. Мишаченка Владислава «Проблема військовополонених на території України в 1941-1944 рр. та становлення системи радянського військового полону» у секції «Історія України» виборола ІІ місце.

Відповідно до Положення про проведення районного учнівського конкурсу знавців історії імені Михайла Драгоманова, затвердженого наказом відділу освіти від 24.09.2012 № 439, зареєстрованого Гадяцьким районним управлінням юстиції 24.09.2012 за № 8/237, наказу відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації від 17.10.2013 № 317 «Про проведення районного учнівського конкурсу знавців історії імені Михайла Драгоманова у 2013/2014 навчальному році» проведено районний учнівський конкурс знавців історії імені Михайла Драгоманова у два етапи.

Темою районного учнівського конкурсу знавців історії імені Михайла Драгоманова у 2013/2014 навчальному році (далі – Конкурс) була тема: «Гадяч – гетьманська столиця».

У І (шкільному) етапі Конкурсу взяло участь 785 учнів 29 загальноосвітніх навчальних закладів (у 2012/2013 навчальному році – 667 учнів 26 загальноосвітніх навчальних закладів).

ІІ (районний) етап Конкурсу проведено 07.12.2013 у Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова.

У районному етапі Конкурсу взяв участь 145 учнів 25 загальноосвітніх навчальних закладів району (у 2012/2013 навчальному році – 180 учнів 23 загальноосвітніх навчальних закладів). Вперше у ІІ етапі Конкурсу взяли участь учні Рашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Гречаніської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. та Лисівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

Рішенням журі ІІ етапу Конкурсу визначено 43 призових місця, що становить 29,5 % від загальної кількості учасників.

Лідерами у цих інтелектуальних змаганнях є учні Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова (вчителі Юзефович Л.І., Горова О.В., Оніщенко Н.А., Бредун М.В., Майборода С.М.), Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Є.Пігіди (вчителі Гринь К.В., Бірченко О.П., Нагорна О.П.), Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки (вчителі Клімова К.П., Білоус Т.М., Нагорна Т.В.), Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 (вчитель Сапсай В.П.), Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. (вчителі Явтушенко В.М., Огризько І.В., Лисенко І.В.) Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 (вчителі Возниця Л.І., Кулик К.П.), Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ст. ім. Є.П. Кочергіна (вчителі Галушка Н.А., Заскалета Ю.В.), Краснознаменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. (вчитель Ілляшенко А.Г.).

14.03.2014 у 10 загальноосвітніх навчальних закладах району проведено Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «ЛЕЛЕКА – 2013» до якого залучено 165 учнів (у 2012/2013 навчальному році – 151 у 7 загальноосвітніх навчальних закладах) та отримали: 16 дипломів І ступеня, 21 диплом ІІ ступеня, 43 дипломи ІІІ ступеня. Найкращі результати показали учні: Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова (координатор Бредун М.В.), Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу М.Л. Величая (координатор Клименко В.Г.), Хитцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (координатор Зубко Л.В.).

З метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованих дітей, розвитку їх інтересів, схильностей і обдарувань та популяризації знань з курсів «Я у світі», «Я і Україна», «Громадянська освіта», «Етика», «Християнська етика», «Правознавство», «Людина і світ» започатковано щорічний Всеукраїнський інтерактивний  конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» для учнів 3-11 класів. У 2013/2014 навчальному році Конкурс проведено у 3 загальноосвітніх навчальних закладах району та залучено 31 учень: Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 2 ім. Михайла Драгоманова (координатор Бредун М.В.), залучено 11 учнів, Сарській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів (координатор Лисенко І.В.), залучено 10 учнів, Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая (координатор Клименко В.Г.), залучено 10 учнів.

У 2013/2014 навчальному році не брали участі в олімпіадах та конкурсах з історії та правознавства учні Біленченківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. (з 2010/2011 навчального року), Книшівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Ручківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Соснівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

У 2013/2014 навчальному році проведено ІІ районний учнівський конкурс знавців етики з метою створення сприятливих умов для формування моральних цінностей та орієнтирів особистості, моральної культури учнів в загальноосвітніх

навчальних закладах, розроблено Положення про проведення районного учнівського конкурсу знавців етики, яке затверджено наказом відділу освіти районної державної адміністрації від 23.11.2011 № 578, зареєстровано Гадяцьким районним управлінням юстиції 24.11.2011 № 27/227.

У І (шкільному) етапі Конкурсу взяло участь 130 учнів 22 загальноосвітніх навчальних закладів.

ІІ (районний) етап Конкурсу проведено 10.11.2013 в Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова Гадяцької районної ради. У районному етапі Конкурсу взяли участь 18 учнів 14 загальноосвітніх навчальних закладів.

Рішенням журі ІІ етапу Конкурсу визначено 9 призових місць, що становить 50 % від загальної кількості учасників. З них 2 чоловік – учні міських загальноосвітніх навчальних закладів, 7 – сільських; 1 учасник виборов перше місце, 3 – другі місця, 5 треті.

Лідерами у цих інтелектуальних змаганнях є учні Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ст. ім. Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради, Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ст., Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4, Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Є.Пігіди, Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ст., Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая, Рашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Ціпківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

Вивчено досвід роботи вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів:

Голубенко Л.М. – учителя історії та правознавства Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 Гадяцької районної ради «Євроітеграційна проблематика на уроках історії і суспільних дисциплін;

Ілляшенко А.Г. – учителя історії Краснознаменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради «Використання текстових таблиць на уроках історії»;

Шкляр З.Р. – учителя історії Веприцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу С.Т. Васюти Гадяцької районної ради «Нестандартні уроки історії та правознавства»;

Щіпки Ю.П. – учителя історії Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради «Інтерактивні технології навчання історії в умовах особистісно зорієнтованої освіти, робота з обдарованими дітьми».

Окрім того, членами районного методичного об’єднання здійснювалася видавнича діяльність, зокрема методичних посібників:

1. Методичний посібник «Євроінтеграційна проблематика на уроках історії і суспільних дисциплін» / Голубенко Л.М. – Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4, 2014;

2. Методичний посібник «Районний конкурс знавців історії імені Михайла Драгоманова-2014» / Майборода С.М. – Гадяч: Гадяцький науково-методичний центр, 2014.

Засвоєнню програмового матеріалу учнями сприяють предметні тижні. У всіх перевірених школах така робота добре налагоджена. У рамках тижнів проводяться театралізовані уроки, заочні подорожі, екскурсії по історичних місцях рідного краю та в музеї, конкурси стінних газет, зустрічі з видатними людьми Гадяччини та Полтавщини, працівниками музеїв, диспути, конференції, перегляд та обговорення історичних фільмів тощо.

Зусиллями вчителів зміцнюється матеріально-технічна база навчальних закладів з історії та правознавства – модернізуються наявні навчальні кабінети. Частина з них оформлена згідно з вимогами Положення про навчальний кабінет: тематичні стенди, таблиці, карти, атласи, науково-методична та довідкова література, реферати, доповіді, дидактичні та дослідницькі матеріали, методичні розробки уроків і позакласних заходів. Серед кращих в районі – кабінети історії та правознавства Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая, Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ст., Хитцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

Суттєве значення у формуванні світогляду, розвитку інтересу школярів до вивчення історичних дисциплін відіграють музеї, в першу чергу ті, які створені безпосередньо у навчальних закладах. У переважній більшості загальноосвітніх навчальних закладів створено музей з історії рідного краю, учні під керівництвом вчителів історії в позаурочний час залучаються до проведення пошукової дослідницької роботи, повернення забутих імен національних героїв, вивчення історичного минулого рідного краю, проводяться конкурси, круглі столи тощо. Особливо слід відмітити роботу – Зразкового краєзнавчого музею Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая, музею нафти і газу Полтавщини у Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 4, шкільних музеїв Хитцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ст., Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

21.10.2013 на базі Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради проведено семінар вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів району з проблеми: «Розвиток пошуково-дослідницьких здібностей учнів у процесі вивчення історичного краєзнавства», а 18.04.2014 на базі Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради – семінар учителів історії «Використання відеосвідчень як історичного джерела. Удосконалення механізму контролю теоретичних знань і практичних умінь учнів з історії». Протягом навчального року забезпечено проведення п’яти засідань творчої групи вчителів історії «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії».

Для покращення координації роботи вчителів історії та правознавства з Гадяцьким науково-методичним центром достатньо ефективно працює сайт районного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів Гадяцького району Полтавської області http://rmoist.ucoz.ua.

Проте у викладанні історії та правознавства у загальноосвітніх навчальних закладах району є ряд суттєвих недоліків і проблем. Зокрема, навчально-матеріальна база кабінетів історії та правознавства навчальних закладів району у багатьох випадках не відповідає сучасним вимогам і не сприяє якісному засвоєнню програмового матеріалу.

Виявлено ряд недоліків і упущень у формуванні компетенцій учнів. За останні три роки відзначено тенденцію до зниження якості знань, особливо в учнів 7-9 класів – вони поверхово знають фактичний матеріал, не вміють давати порівняльну характеристику історичних подій, процесів, пояснювати історичні терміни, погано орієнтуються в історичній хронології.

У загальноосвітніх навчальних закладах району, де вивчався стан викладання та рівень знань з історії і правознавства, недостатньо впроваджується допрофільна підготовка і профільне навчання. На даний час профільне вивчення історії здійснюється лише у 2 навчальних закладах району – Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова, Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 4.

Бібліотеки навчальних закладів недостатньо поповнюються навчальною, науковою, енциклопедичною, інформаційно-довідковою, методичною літературою та фаховими виданнями. У загальноосвітніх навчальних закладів не передплачено фахові журнали і газети з історії, погане забезпечення картами з історії України та всесвітньої історії.

Зміст роботи РМО спрямований на розвиток творчого підходу в роботі вчителя, забезпечення інтересу на такому рівні, щоб учень після навчального дня захотів поділитися новими знаннями з батьками, близькими та друзями. Особливої ваги набуває потреба створення засобами суспільно-гуманітарних дисциплін умов для соціальної адаптації молоді, виховання свідомих громадян-патріотів, толерантних до інших народів та культур, збагачених досвідом загальнолюдських цінностей, здатних до самостійного й відповідального вибору. Відтак виховний і розвивальний потенціал суспільно-гуманітарних дисциплін спрямовується на вироблення в учнів прикладних компетенцій: особистісно-життєвотворчих, соціалізуючих, комунікативних, інтелектуально-інформаційних. Це змушує вчителів значно посилити власне методичний бік викладання. Члени творчої групи розпочали роботу над створенням історико-краєзнавчого путівника Гадяччини та методичного збірника на допомогу вчителям району при проведенні уроків і виховних заходів з історії рідного краю.

Переважна більшість членів РМО активно впроваджують в основній і старшій школі новітні педагогічні технології, а саме: особистісно орієнтоване навчання, модульно-розвивальну систему, ігрові технології, метод проектів, технології розвивального навчання, інтерактивні методи навчання. У методичних

папках вчителів знаходяться нормативно-правові документи, зокрема накази, листи Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, методичні рекомендації тощо.

Досвід проведення зовнішнього незалежного оцінювання засвідчує необхідність наполегливої підготовки учнів до особливої форми контролю, якою є тестування.

Відтак, План заходів РМО на 2013/2014 навчальний рік було виконано.

Головні завдання районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2014/2015 н. р.:

1) забезпечення умов для професійної самореалізації вчителів членів РМО, підвищення їхнього соціального статусу;

2) забезпечення виховного впливу на учнів, реалізація програми громадянської освіти й виховання;

3) впровадження у педагогічну діяльність інноваційних технологій навчання й виховання;

4) продовження роботи зі створення навчально-методичної бази;

5) забезпечення виконання документів МОН України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, Гадяцького науково-методичного центру з питань інформатизації навчально-виховного процесу;

6) впровадження у навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду; стимулювання професійного зростання, підвищення педагогічної майстерності вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування;

7) підготовка учнів одинадцятих класів до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників з історії України та всесвітньої історії;

8) забезпечувати впровадження допрофільного навчання в 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів та профільного – в 10 – 11-х класах;

9) забезпечити об'єктивність оцінювання знань учнів протягом навчального року;

10) сприяти участі педагогічних працівників навчальних закладів у І (районному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Правознавство»;

11) посилити увагу до формування в учнів логічного мислення, розумінні причинно-наслідкових зв'язків, вміння порівнювати різні правові явища, застосовувати набуті знання на практиці тощо. Урізноманітнювати форми роботи на уроках правознавства;

12) продовжувати позакласну роботу з питань культурно-історичної спадщини українського народу;

13) передплатити фахову літературу;

14) забезпечити системне викладання курсів за вибором, факультативів;

15) звертати більше уваги на диференційований підхід до слабо встигаючих учнів;

16) постійно підтримувати позитивне тло навчально-виховного процесу;

17) активізувати видавничу діяльність членів РМО;

18) підготовка та проведення Всеукраїнського моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів з історії України (9, 10 кл.) та правознавства (10 кл.) (лютий 2015 р.);

19) підготовка та проведення підсумкової контрольної роботи з предмету «Людина і світ» за завданнями Гадяцького науково-методичного центру (грудень 2014 р., травень 2015 р.);

20) сприяти підготовці учнів щодо участі у інтелектуальних змаганнях: Всеукраїнському інтерактивному   конкурсі  юних суспільствознавців «Кришталева сова» та Міжнародному учнівський конкурс юних істориків «ЛЕЛЕКА – 2015»;

21) сприяти підготовці до проведення Всеукраїнської олімпіади з історії, районного конкурсу знавців історії ім. Михайла Драгоманова у 2014/2015 навчальному році

22) забезпечити організаційно-методичний супровід викладання історії України у 6-х класах за новими підручниками та навчальними програмами.

РОЗДІЛ І. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ,

ДОПОМОГА В САМООСВІТНІЙ РОБОТІ

1.Відповідно до заявок директорів навчальних закладів направити на курси підвищення кваліфікації при Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського у 2014/2015 н. р. таких вчителів:п/п


ПІБ вчителя

Назва навчального закладу

Попереднє підвищення кваліфікації

Наступне підвищення кваліфікації

Категорія, звання

1

Троян Т.П.

Березоволуцька ЗОШ І-ІІІ ст.

-

2014

Спеціаліст

2

Хлібко А.В.

Хитцівська ЗОШ І-ІІ ст.

2010

2015

І

3

Литвиненко Т.С.

Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 4

2010

2015

Спеціаліст

4

Кулик К.П.

Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 3

2010

2015

Вища,

«учитель-методист»2.Продовжити роботу над навчально-методичним наповненням кабінетів, виготовленням сучасних стендів, тематичних папок, роздаткового матеріалу, наочності.

3.Періодично заслуховувати звіти про курсову перепідготовку.

4.Продовжувати вивчати кращий передовий досвід вчителів України за допомогою ЗМІ та колег.

5.Самостійне опрацювання методичної літератури з проблеми, яка стоїть перед учителем.

6.Творчі звіти вчителів, що атестуються:

- Бутенка С.М. учителя історії Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4 (вища кваліфікаційна категорія, «старший учитель»);

- Голоуза А.С. учителя історії Книшівської ЗОШ І-ІІІ ст. (вища кваліфікаційна категорія);

- Нагорної О.П. учителя історії та правознавства Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Є. Пігіди (вища кваліфікаційна категорія, «учитель-методист»);

- Сазонової Н.І. учителя історії Бобрицької ЗОШ І-ІІ ст. (вища кваліфікаційна категорія).

7.Відвідати уроки вчителів:

- Бутенка С.М. учителя історії Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4 (вища кваліфікаційна категорія, «старший учитель»);

- Голоуза А.С. учителя історії Книшівської ЗОШ І-ІІІ ст. (вища кваліфікаційна категорія);

- Нагорної О.П. учителя історії та правознавства Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Є. Пігіди (вища кваліфікаційна категорія, «учитель-методист»);

- Будник К.Д. учителя історії та правознавства Сватківської ЗОШ І-ІІІ ст. (перша кваліфікаційна категорія);

- Степанченка Г.І. учителя історії Сватківської ЗОШ І-ІІІ ст. (перша кваліфікаційна категорія);

- Єни В.В. учителя історії Біленченківської ЗОШ І-ІІ ступенів (перша кваліфікаційна категорія);

- Сазонової Н.І. учителя історії Бобрицької ЗОШ І-ІІ ст. (вища кваліфікаційна категорія).

8.Поповнювати банк інформації розробками уроків, методичною літературою.

9.Продовжувати роботу постійнодіючого семінару вчителів історії та правознавства.

10.Продовжувати позакласну та позашкільну роботу з метою формування в учнів патріотизму, позицій громадянина.

11.Брати участь в олімпіадах, конкурсах, експедиціях, акціях, роботі МАН.

12.Особливу увагу приділяти самоосвіті з метою теоретичного вивчення нових технологій та практичному застосуванню на уроках.

13.Продовжувати поповнення матеріалів шкільних музеїв.

14.Поповнити банк завдань моніторингових досліджень рівня навченості учнів 10 класів ЗНЗ з правознавства та 9, 10 класів з історії України.

15.Передплатити фахові журнали, періодичну пресу на 2015 рік.
РОЗДІЛ ІІ. ВИВЧЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВОГО

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
1.Вивчати, узагальнювати і поширювати творчий досвід вчителів району:

- Зубко Л.В. щодо краєзнавчої роботи;

- Нагорної О.П., Бірченко О.П., Шкляр З.Р., Голубенко Л.М., Ілляшенко А.Г., Білоус Т.М. щодо роботи з обдарованими дітьми.

2.Продовжити роботу над створенням історико-краєзнавчого довідника та методичного збірника на допомогу вчителям району при проведенні уроків і виховних заходів з історії рідного краю.

3.Продовжити збір матеріалів позакласних заходів присвячених вшануванню історичних подій та дат (на основі місцевого матеріалу).

4.Брати участь у конкурсах педагогічної майстерності, ярмарках педагогічних технологій.

5.Продовжити роботу творчої групи вчителів історії «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії».

6.Провести тематичні семінари: «Використання виховного потенціалу навчальних програм з суспільних дисциплін» на базі Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 3 та «Громадянське виховання на уроках історії» на базі Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст.

7.Продовжувати роботу над формуванням хронологічних і просторових компетенцій учнів; продовжувати роботу над наступністю в системі навчання.
РОЗДІЛ ІІІ. ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ РМО
Серпень

1.Про звіт голови районного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів за 2013/2014 навчальний рік (Оніщенко Н.А.).

2.Про чергові вибори голови районного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів (Майборода С.М.).

3.Про методичні рекомендації щодо викладання історії, правознавства, курсу «Людина і світ», курсів за вибором та факультативів та особливості організації навчально-виховного процесу з метою впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в 6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році (Майборода С.М.).

4.Про організацію підготовки до моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів за І семестр 2014/2015 навчального року у загальноосвітніх навчальних закладах району з історії (9-10 кл.) та правознавства (10 кл.) (розподіл обов’язків щодо підготовки варіантів завдань, шляхи удосконалення моніторингових досліджень) (Майборода С.М.).

5.Про підготовку до професійного конкурсу «Учитель року» у номінації «Правознавство» (Майборода С.М.).

6.Про етику діяльності педагогічних працівників, емоційне благополуччя учнів (Оніщенко Н.А.).

7.Про схвалення плану роботи районного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів на 2014/2015 навчальний рік.


Січень

1.Про методичні рекомендації щодо організації підготовки учнів до ЗНО з історії України та всесвітньої історії (Оніщенко Н.А.).

2.Про обговорення підсумків ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з історії та вироблення рекомендацій для покращення навчальних досягнень учнів (Майборода С.М., члени РМО).

3.Звіти про курсову перепідготовку. (Вчителі, які проходили курсову перепідготовку).

4.Про використання інноваційних технологій при вивченні суспільно-гуманітарних дисциплін. Обмін досвідом (члени РМО).

5.Про розвиток критичного мислення (Сазонова Н.І.).

6.Про формування практичних умінь і навичок учнів під час проходження навчального матеріалу та в системі позакласної роботи (Нагорна О.П.).
Березень

1.Про огляд новин методичної і педагогічної літератури (члени РМО).

2.Про творчі звіти вчителів, що атестуються.

3.Про розвиток критичного мислення на уроках історії (Будник К.Д.).

4.Про пропозиції щодо складання плану роботи на наступний навчальний рік (Оніщенко Н.А., всі члени РМО).

5.Про формування основних предметних компетентностей при вивченні історії (Голоуз А.С.).РОЗДІЛ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

1.Скласти план роботи РМО на 2014/2015 навчальний рік та схвалити його на засіданні.

До 01.09.2014

2.Участь у святкуванні «Дня міста» та 71-ї річниці визволення Гадяччини від німецько-фашистських загарбників.

11-12.09.2014

3.Подати теми й анотації творчих робіт учнів для захисту у МАНі 9 – 11 кл.

До 15.09.2014

4.Подати розгорнуті списки вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування за відповідною формою до науково методичного центру.

До 01.10.2014

5.Участь у заходах до Дня українського козацтва.

14.10.2014

6.Участь у заходах з нагоди 70-ї річниці визволення України від німецько- фашистських загарбників.

28.10.2014
7.Участь у засіданнях РМО.

Серпень, січень,

березень

8.Взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді з історії.

Вересень- квітень

9.Взяти участь у районному конкурсі знавців історії імені Михайла Драгоманова.

Листопад-

грудень


10.Участь у заходах з нагоди Дня пам’яті жертв голодомору.

24.11.2014

11.Взяти участь Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості.

Січень


12.Підготувати пропозиції до завдань моніторингових досліджень рівня навченості учнів з історії (6-9 класи).

До 05.01.2015

13.Участь у заходах з нагоди відзначення Дня Соборності та Свободи України.

До 22.01.2015

14.Взяти участь у Всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі «Лелека-2015».

Квітень


15.Участь у заходах з нагоди Дня пам’яток історії та культури.

18.04.2015

16.Участь у заходах до Дня Європи в Україні.

Травень 2015

17.Участь у заходах до Дня Конституції України.

До 28.06.2015

18.Участь у заходах до Дня прийняття Декларації про державний суверенітет.

До 16.07.2015

19.Підготувати пропозиції щодо складання плану роботи на наступний навчальний рік.

До 20.08.2015

20.Участь у заходах до Дня Державного Прапора України.

До 23.08.2015

21.Участь у заходах до 24-ї річниці незалежності України.

До 24.08.2015РОЗДІЛ V. ЗАХОДИ ПО ВИВЧЕННЮ СТАНУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ І ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
1.Перевірити стан викладання суспільно-гуманітарних дисциплін у:

- Соснівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів;

- Бобрицькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів;

- Плішивецькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів;

- Середняківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів;

- Римарівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів;

- Краснолуцькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу В.В.Овсяннікова;

- Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 3.

2.Перевірити матеріальну базу кабінетів, виконання навчальних планів і програм, забезпеченість учнів підручниками, вчителів – фаховими виданнями.

3.Аналізувати стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з суспільно-гуманітарних дисциплін на РМО, доводити до відома рекомендації щодо усунення недоліків у роботі.

4.Спонукати вчителів брати участь у різних конкурсах та аналізувати результативність роботи вчителів району з обдарованими дітьми.

Голова районного

методичного об’єднання

вчителів предметів

суспільно-гуманітарного

спрямування Оніщенко Н.А.

Каталог: Fotoalbom -> Biologij
Biologij -> Сучасні тенденції щодо удосконалення професійної компетентності, розвитку управлінського потенціалу керівників загальноосвітніх закладів
Fotoalbom -> Методичні рекомендації за результатами семінару-практикуму для вчителів історії Гадяцького району «Громадянська освіта на уроках історії»
Fotoalbom -> Позакласний захід для учнів 5-9 класів підготувала вчитель німецької мови Носенко Наталія Вікторівна Качанове 2014 рік осінь у святах І традиціях народів німеччини
Fotoalbom -> Математика 3 клас Розділ. "Множення і ділення"
Fotoalbom -> Конспект уроку фізики у 8 класі
Fotoalbom -> Конспект фрагменту уроку: Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами Підготувала вчитель математики

Скачати 347.37 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка