Погоджено: методист цмспс управління освіти Кіровоградської міської ради підпис піб дата затвердженоСкачати 155.12 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір155.12 Kb.
#40019

ПОГОДЖЕНО:
методист ЦМСПС

управління освіти

Кіровоградської міської ради
_______ ________________

підпис ПІБ

_____________

датаЗАТВЕРДЖЕНО:

директор загальноосвітньої школи

І-ІІІступенів №7 ім. О.С. Пушкіна

Кіровоградської міської ради


_______ ________________

підпис ПІБ

_____________

датаПЛАН

Роботи практичного психолога

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №7 ім. О.С.Пушкіна

Зубкової Ірини Володимирівни

на 2012 – 2013 навчальний рік

Кіровоград 2012 р.Методична проблема, над якою працює школа: «Застосування технологій особистісно-зорієнтованого навчання та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей дитини».

Виховна проблема, над якою працює школа: «Формування громадянина з демократичним світоглядом шляхом впровадження новітніх технологій для розвитку творчої особистості».

Напрямки роботи практичного психолога на 2012 – 2013 н. р.:

Проблема: «Агресія у дітей, труднощі у спілкуванні».

Мета: Створення оптимальних умов для всебічного розвитку учнів, які зустрічаються з труднощами у навчанні та спілкуванні.

Завдання: Визначення психологічної готовності першокласників до шкільного навчання. Психологічний супровід учнів, які проходять період адаптації в нових шкільних умовах. Виявлення дітей «групи ризику». Поставити за мету, щоб не один із учнів не знаходився на внутрішкільному обліку. Більше приділяти увагу індивідуальному консультуванню учнів. Систематично контролювати відвідування учнями школи. Систематично спостерігати за розвитком психічних процесів, нахилів, здібностей учнів. Приймати участь у нарадах, конференціях, семінарах.
Зміст роботи

Термін проведе-ння


Де і з ким проводи- ться

Відмітка про викона-ння

І.

Психодіагностична робота

Початкова школа

Робота з адаптації першокласників
Визначення психологічної готовності першокласників до шкільного навчання за допомогою методик: Керна-Йірасика, експрес-методики – тест фонематичного слуху, копіювання безглуздих складів, тест словника, тест короткочасної пам’яті та міркувань, тест вивчення розумової активності (Діагностичний інструментарій психолога. Шкільний світ, 2008р.)

Вересень

1-й клас


Дослідження шкільної зрілості дітей, що вступають до школи за допомогою методики (Н. Головань. Ми готові до школи, К. 1994р.)

вересень

1-й клас


Психологічна діагностика емоційного стану учнів та мотивації до навчання за допомогою методики визначення мотивації школяра до навчання (Адаптація дітей у 1,5,10 класах. Шкільний світ,2008р.)

Жовтень-листопад

1-4 класи


Психологічне дослідження індивідуальних особливостей пізнавальної та особистісної сфери першокласників, що мають ознаки дезадаптації за допомогою методик: «Страхи» В. Паной, Л.Батищева, «Опиши своє минуле», «Опиши своє майбутнє» (Шкільний світ, 2008р.), «Дім-дерево-людина» Дж. Бука.

Жовтень-листопад

1 клас


Спостереження за поведінкою учнів на уроках, стилем їхніх взаємин з учителем і однокласниками.

Жовтень-листопад

1-4 класи


Вивчення причин, що перешкоджають адаптації учнів до навчання.

Жовтень-листопад

1 класПрофілактика дезадаптації учнів при переході в середню школу.
Вивчення педагогічного стилю класного керівника випускного класу початкової школи.

Квітень - вересень

Кл. керівник


Виявлення дітей «групи ризику», стосовно яких можна прогнозувати зниження рівня навчальних досягнень і вияв дезадаптації з переходом до середньої школи.

Квітень - вересень

4 класСередня школа

Робота з дітьми «Грипи ризику при переході до школи другого ступеня »
Контроль за адаптацією учнів 5-го класу до нових умов навчання.

Вересень-жовтень

5 клас


Дослідження мікроклімату у класному колективі, структури взаємовідносин за допомогою методики – «Соціометрія» Дж. Морено; спостереження за поведінкою учнів під час уроків та на перервах.

5-8 класи


Діагностика та анкетування п’ятикласників з метою оцінювання їхнього рівня адаптації за допомогою методики визначення адаптації до навчання школярів (Адаптація дітей у 1,5,10 класах. Шкільний світ,2008р.)

5 клас


Поглиблене дослідження індивідуальних особливостей з метою виявлення причин дезатаптації за допомогою методик: «Життєві цінності», «Страхи», шкала самооцінки за Ч. Спілбергом.

5 клас


Психологічна діагностика особливостей:

 • пізнавальної сфери (пам’ять , мислення, увага, уява. Шкільний світ, 2004р.)

 • взаємини з учителями, батькам (опитувальник Ч. Спілберга)

5-8 класиРобота з підлітками
Дослідження акцентуації характеру підлітків за допомогою методики (В. Рибалка, Психологічна профілактика суіцидальних тенденцій проблемної особистості, К., Шкільний світ, 2009р. )

Протягом року

5-8 класи


Вивчення запитів учителів, батьків на роботу з «важкими» підлітками.

Протягом року

5-8 класи


Поглиблене психодіагностичне обстеження та виявлення типу «важковиховуваності» та психологічних особливостей школяра за допомогою анкет.

Протягом року

5-8 класиРобота з обдарованими дітьми
Дослідження особливостей розвитку особистості обдарованих дітей за допомогою методики «Визначення творчого мислення П. Торренса» (Т. Гончаренко, К., Шкільний світ, 2008р.)

Протягом року

1-11 класи


Діагностика особливостей розвитку особистості, психічних процесів та функцій психологічних станів:

 • Інтелектуальних («Матриці Равена»);

 • соціального інтелекту ;

 • емоційних станів: тривожності Філіпса;

 • професійних нахилів («Карта інтересів» – Практична психодіагностика Д. Я. Райгородського )

Протягом року

1-11 класиПрофорієнтація старшокласників
Дослідження професійних інтересів та нахилів учнів 9-11-х класів:

 • інтелектуальні здібності;

 • творчі здібності;

 • професійні інтереси, нахили.

Грудень – січень

9-11 класи


Контроль за адаптацією учнів при переході до старшої школи.

Протягом року

8 кл.


Дослідження особистісних особливостей старшокласників та їх емоційних станів:

 • дослідження ціннісних орієнтацій старшокласників (методика ЦОЕ);

 • діагностика тривожності (Філіпса).

Грудень – лютий

9-11 класиПсихологічні дослідження за запитами адміністрації, учителів, батьків
Відвідування уроків з метою дослідження взаємодії вчителя з учнями (психологічний аналіз уроків).

Протягом року

Учні, вчителі


Діагностика та оцінка характерологічних особливостей учнів на вимогу адміністрації та педагогів.

Протягом року

1-11 класи


Виявлення особливостей протікання психічних процесів у новоприбулих учнів.

Протягом року

Учні, вчителі, батьки


Психологічний супровід діяльності педагогічного колективу.

Протягом року

Педколект.


Вивчення особливостей виховання учнів батьками та психологічної атмосфери в сім’ях за допомогою спостережень, бесід.

Протягом року

Учні, батьки


Визначення особливостей комунікативних стосунків учнів у колективі для ефективної організації роботи класного керівника.

Протягом року

1-11 класи


Виявлення соціально-психологічних причин негативних явищ, які мають місце в школі (тестування, анкетування, спостереження, бесіди).

Протягом року

Учні школи
ІІ

Консультаційна робота

Початкова школа
Консультування батьків учнів, у яких виявлено недостатній рівень готовності до шкільного навчання.

Квітень - вересень

Батьки


Консультування батьків з питань вікових особливостей першокласників та шляхів їх психологічної підтримки.

Квітень - вересень

Батьки


Індивідуальне консультування батьків: «Про причини труднощів адаптації і шляхи взаємодії в їх подоланні».

Квітень - вересень

БатькиСередня школа
Групове консультування батьків п’ятикласників: «Допомога дорослих у розвитку дитини».

Протягом року

Батьки


Консультування вчителів і батьків з питань виховання підлітків.

Протягом року

5-8 класиСтарша школа
Консультування вчителів випускних класів щодо важливості формування в учнів якостей, необхідних при зміні умов навчання: самостійності, відповідальності, організованості тощо.

Березень - травень

Класні керівники


Групові консультації: обговорення результатів профдіагностики, питання вибору професії, подальшого профілю навчання.

Лютий

9-11 класи


Індивідуальне консультування учнів, які мають труднощі у виборі професії.

Протягом року

9-11 класи


Індивідуальні психологічні консультації старшокласників з особистих питань.

Протягом року

9-11 класи


Консультування батьків щодо питань труднощів із дітьми, питань вибору професії.

Протягом року

Батьки


Консультування вчителів про психологічні особливості учнів, можливі мотиви неадекватної поведінки.

Протягом року

Вчителі


Індивідуальне консультування підлітків, які зазнають насильства з боку однолітків.

Протягом року

9-11 класи
ІІІ.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Початкова школа
Психологічний супровід дітей, які мають ознаки дезадаптації ( застосування розвивальних та корекційних програм).

Протягом року

1-4 класиСередня і старша школа
Профілактика адитивної поведінки підлітків:

 • Заняття з елементами тренінгу «Правда про алкоголь та куріння»;

 • «Круглі столи» за участі представників медичних служб, правоохоронних органів;

 • Акція «Ми проти наркотиків!»

 • Участь у проведенні тематичних тижнів «За здоровий спосіб життя», «Тиждень правових знань».

 • Бесіди «Толерантність – що це?», «Як розв’язувати проблеми і керувати стресами», «Конфлікти та шляхи їх вирішення».

Протягом року

5-9 класи


Психологічне супроводження «важких» підлітків:

 • профілактика правопорушень ;

 • корекція агресивності.

Протягом року

5-9 класи


Корекційна робота з дітьми схильними до правопорушень, гіперактивними та вразливими, схильними до стресів та депресій.

Протягом року

5-9 класи


Участь у засідання шкільної ради профілактики.

Протягом року

Учні, вчителі, батьки


Проведення заходів щодо запобігання насильства в сім׳ї (інд. бесіди, виступи на батьківських зборах тощо).

Протягом року

Батьки


Проведення заходів щодо здорового способу життя: година спілкування «Здоровий спосіб життя», бесіди на тему «Профілактика наркоманії, алкоголізму, тютюнокуріння».


Протягом року

1-11 класи


Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з дітьми інвалідами.

Протягом року

УчніРобота з обдарованими дітьми

Психологічний супровід обдарованих дітей:

 • розвивальні групові завдання;

 • розвиток творчих здібностей;

 • залучення до конкурсів, олімпіад.

Протягом року

1-11 класи
ІV

Психологічна просвіта

Початкова школа
Бесіди з вчителями про індивідуальні особливості першокласників та проблеми, які були виявленні під час дослідження готовності до шкільного навчання.

Квітень – жовтень

З вчителямиСередня кола і старша школа
Бесіди з вчителями, батьками з метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації.

Протягом року

З вчителями, батькамиРобота з педагогічним колективом
Участь у педагогічних радах, надання рекомендацій вчителям.

Протягом року

Пед.

колективУчасть у психолого-педагогічному семінарі «Основи педагогічної майстерності».

листопад

Пед.

колективВиступи на засіданнях шкільної ради профілактики з питань порушення поведінки учнів у школі.

Протягом року

Учні,

вчителі,


батьки


Надання рекомендацій класним керівникам випускних класів стосовно обрання учнями майбутньої професії , спираючись на власні здібності, інтереси та можливості.

Грудень – квітень

Педколект.


Виступи на нарадах перед пед. колективом з різних питань на запити класних керівників, батьків, адміністрації школи.

Протягом року

Педколект.
V.

Організаційно-методична робота
Складання плану роботи:

 • на рік;

 • на місяць.

травень

ЩомісячноСкладання звіту про виконану роботу:

 • За І семестр;

 • за рік.

Грудень

Травень


Підготовка до проведення ділових ігор, тренінгів тощо з учнями, батьками, педпрацівниками.

Протягом року

Робота в бібліотеці, самопідготовка.

1 раз в місяць

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах.

Протягом року

Участь у навчально-методичних семінарах.

Протягом року

Підготовка (розробка) навчальних, корекційних і розвивальних програм.

Протягом року

Підготовка програм психодіагностичних досліджень.

Протягом року

Підготовка психодіагностичного інструментарію (тестових бланків, анкет тощо).

Протягом року

Складання індивідуальних психологічних карток на дітей «групи ризику» і «важких» дітей та розробка рекомендацій учителям, батькам щодо роботи з дітьми, які мають високий рівень дезадаптації.

Протягом року

Розробка та друк пам’яток, інструкцій вчителям, батькам, учням.

Протягом року

Створення банку даних обдарованих дітей.

Протягом рокуVI.

Зв'язок з громадськістю
Відвідування учнів удома, бесіди з батьками.

Протягом року

Обстеження житлово-побутових умов деяких сімей.

Протягом року

Співпраця з психологами ДНЗ з приводу збору аналізів результатів щодо готовності дітей до школи.

Протягом року

Відвідування підприємств, організацій з приводу профорієнтації старшокласників.

Протягом року

Співпраця з Центром репродуктивного здоров’я, ЦМСПС, органами опіки, кримінальною міліцією, КОІППО, КМППК.

Протягом рокуСкачати 155.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка