Починається новий етапрозвитку дитиниСкачати 101.94 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір101.94 Kb.


klen46.png

d168f31e1341.png

Починається новий етапрозвитку дитини:

 • відбувається її інтенивне фізичне зростання, змінюється співвідношення між величиною голови, тулуба та кінцівок, прорізається 20 молочних зубів. Певних змін зазнають антропометричні показники.

Вік

Стать

Хлопчики

Дівчатка

Довжина тіла

(см)


Маса тіла

(кг)


Окружність грудної клітини (см)

Довжина тіла

(см)


Маса тіла

(кг)


Окружність грудної клітини (см)

2 роки

85 – 95

12,5–13,7

48,9 - 53,4

82 – 90

11,7 –14,1

47,6 – 52,5

3 роки

92 – 99

13,7-16,1

50,3 – 54,7

91 - 99

13,1 –16,7

49,8 – 53,9 • Підвищується працездатність нервової системи, більш концентрованими стають процеси збудження та гальмування. З періоду немовляти малюк виносить вміння дивитися, слухати та управляти кінцівками рук.

 • Дитина оволодіває прямоходінням, вдосконалюється її предметна діяльність, збагачуються навички самообслуговування та ігрові уміння;

 • Збільшується кількість партнерів по спілкуванню, яке стає змістовнішим, починає супроводжуватись не лише мімікою та жестами, а й мовленням.

 • Значно розширюється простір «Я», зароджується самосвідомість дитини, поглиблюються її контакти з довкіллям, збагачується сенсорний досвід, розширюється орієнтація в навколишній дійсності.

 • Закладаються онови моральної поведінки, освоюються соціально прийняті пособи і засоби спілкування з дорослим та однолітками.

Суттєвих змін зазнає предметна діяльність:

 • Дії з предметами стають не лише більш цілеспрямованими, але й здійснюються за допомогою предмета, використовуються як засіб досягнення певної мети.

 • Виникає сюжетно-відображувальна гра, в якій малюк відбиває найпростіші життєві враження.

 • Активно формується наочно-дійове мислення, зростає обсяг знань дитини про природу, культуру, людей та власне «Я», ці знання мають переважно практичний характер.

 • Дитина оволодіває мовленнєвими уміннями, інтенсивно розвивається розуміння нею мовлення інших людей, розширюється її активний словник, з’являються форми множинного числа, майбутнього та минулого часу.

 • Засвоюються деякі правила поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 • Виникають найпростіші взаємини з однолітками: дитина виявляє інтерес до них, цікавиться їхніми діями, наслідує деякі з них, прагне знаходитись поряд, робить проби залучити інших дітей до ігрових дій.

На третьому році життя швидкими темпами зростає активність дитини, її самостійність, практична вправність. Стають все більш координованими її дії., вона оволодіває вмінням на короткий час утримувати від імпульсивних дій. Виникають власні бажання та наміри, які можуть не співпадати з намірами дорослих. Зростає прагнення дитини до самостійності, з’являється опір примусам дорослого, виникають прояви негативізму. Водночас з цим розвивається протилежна тенденція: дитина намагається наслідувати дорослих, бути схожим на них. Суперечність цих двох тенденцій розв’язується виникненням предметної діяльності, а наприкінці раннього віку - сюжетно-рольової гри, в якій малюк поводиться одночасно автономно від дорослого і так, як дорослий. В грі дитина використовує заміщення реальних предметів іграшками та предметами замінниками, відображає свій життєвий досвід.

Дитина оволодіває різними видами діяльності – малюванням, ліпленням, конструюванням. Закладаються передумови для виникнення продуктивних видів діяльності, виникає власна зображувальна функція малювання, формуються різні види музичної діяльності. Дитина починає розуміти символи (букви, цифри), діяти не лише в практичному, а й мисленнєвому планах, співвідносити властивості одних предметів з іншими, виділяти в них спільне, враховувати їх положення у просторі. Вдосконалюються процеси сприймання, пам’яті (запам’ятовування, пригадування), мовлення, мислення., в дитини формуються нові потреби та інтереси. Виникають перші судження з приводу оточуючого, з’являються запитання («Що це?», « Коли?», «Де?», «Навіщо?»). Дитина оволодіває елементарними формами граматичної будови мовлення – виникають нові відмінкові закінчення, союзи, прийменники, вона використовує займенники «Я», «Ми», «Моє», «Ти», «Вони».

Інтенсивно розвиваються почуття дитини, виникає прихильність, співчуття, симпатія, задоволення успіхом, засмученість невдачею тощо. Почуття трирічної дитини різноманітні, вельми складні, проте нестійкі, плинні, ситуативні. Дитина цього віку не може означити словом свої бажання, наміри, плани, ставлення, почуття, стани, вона виявляє їх мімікою, жестами, діями адресованими іншим. Зберігається висока подразливість організму та психіки, дитина легко втомлюється одноманітними рухами, діями, здатна зосереджуватись і зберігати працездатність лише протягом короткого часу.мальчик с девочкой стоят.png

d168f31e1341.png

мальчик с девочкой стоят.png

Соціальна ситуація розвитку

Характеризується спільною діяльністю дорослого та дитини. Змістом спільної діяльності виступає засвоєння у спільно вироблених способів використання предметів. Соціальна ситуація розвитку в ранньому віці відображається формулою: «дитина – ПРЕДМЕТ- дорослий». Дитина захоплена предметом, зосереджена на ньому – його властивостях, призначенні, зовнішньому вигляді. На цьому віковому етапі предмет ніби затуляє людину, затіняє того, без допомоги кого малюк не може обійтися. Соціальна ситуація спільної діяльності дорослого і дитини містить в собі суперечність: спосіб дії з предметом, зразок виконання, нормативні правила належать дорослому, а зросла працездатність нервової системи, вдосконалена координація рухової активності, прагнення до самостійності вимагають від дитини індивідуальної дії. Ця суперечність розв’язується новим типом діяльності – предметною діяльністю,яка вплетена у спілкування. Спілкування перетворюється на форму організації предметної діяльності, засіб її здійснення, знаряддя для оволодіння дитиною суспільними способами використання предметів. Зросла самостійність передбачає виникнення у малюка потреби в певній емансипації від дорослого, призводить до зміни характеру їхніх стосунків, до освоєння ними дій без участі чи прямої допомоги дорослого. Віднині доросла людина стимулює дитину до самостійних дій, до задоволення елементарних потреб власними зусиллями (харчування, одягання, роздягання, вмивання, прибирання іграшок тощо), до ініціювання своєї здатності застосовувати раніше засвоєнні дії за відсутності допомоги дорослого. З виконавця дій за дитину , замість неї і разом з нею, дорослий перетворюється на організатора та експерта індивідуальних предметних дій. Стосунки дитини з дорослим набувають форми ділового співробітництва, спрямованого на освоєння малюком найближчого світу природи, предметів, людей, опосередкованого мовним спілкуванням. В результаті переходу предметної дії з спільної до самостійної за дорослим зберігається контроль та оцінка дій дитини: вони і складають основний зміст їх спілкування з приводу предметних дій.мальчик с девочкой лежат.pngПровідна діяльність

Розвиток двох-трирічної дитини починає все більш залежати від того, як реалізуються їх можливості у предметній діяльності (предметно-знаряддєвій): • в ній дитина оволодіває суспільно виробленими способами дій,

 • навчається наслідувати дії значущих для неї дорослих людей,

 • вправляється в умінні використовувати найпростіші предмети за призначенням,

 • здійснює перенос дій з одних предметів на інші (на іграшки та предмети замінники),

 • елементарно узагальнює свої дії.

Це створює передумови для виникнення наприкінці раннього дитинства, елементарної сюжетної гри, яка поки що включена в контекст предметної діяльності, продукує появу інтересу до іграшок та ігрових атрибутів. В ході предметної діяльності зароджується уміння виробляти свідомий намір, з’являються елементарні форми планування своїх дій, виникає елементарне прогнозування майбутнього результату.

Наприкінці раннього дитинства дії дитини стають цілеспрямованими, задум оформлюється у слова, формується відома довільність дій, виникає особиста дія, заснована на зрослій самостійності і проявлена об’єктивована вимогою «Я сам!». Вона засвідчує розпад повної злитості дитини з дорослим, фіксує трансформацію «МИ» на «ТИ та «Я», вступає передумовою зміни соціальної ситуації розвитку на етапі дошкільного дитинства.в бейсболке с серьгой.png девочка.png

Вікові новоутворення відомості та особистості

 • Прямоходіння

 • Розвиток предметної діяльності

 • Оволодіння мовленням

 • Зародження нових видів діяльності

 • Зростання самостійності в освоєнні життєвого простору

 • Зародження самосвідомості, елементарного образу – Я, найпростіших форм гордості.

мальчик с девочкой сердечко.png

Кризові періоди

Криза трьох років засвідчує один з важливих моментів розвитку дитини раннього віку – усвідомлення нею себе, як окремої істоти, що має власні бажання, не завжди схожі з бажаннями інших людей. Знайомство з собою – з своїм зовнішнім виглядом, а пізніше – якостями, внутрішнім світом, збагачує малюка уявленням про незмінність свого Я»Я в різних життєвих обставинах, відкриттям самого себе, як джерела постійних бажань та дій. На третьому році життя (дехто раніше, а дехто пізніше)дитина починає розуміти, що саме вона виконує ті чи інші дії без допомоги і втручання дорослого, оволодіває займенником «Я», усвідомлює свої зрослі можливості. Це спричиняє у дитини появу нового ставлення до дорослого: вона порівнює себе з ним, прагне поводитись як він, починає наслідувати дії дорослого, намагається реалізувати своє прагнення «бути дорослою», демонструє свою самостійність, протиставляє свої бажання вимогам дорослого. Виникає симптокомплекс кризи трьох років, до якого відносяться позитивна і негативна симптоматика.До позитивної відносяться:

 • Прагнення до результативної діяльності;

 • Демонстрація свого успіху дорослому;

 • Намагання перебільшити власні досягнення і знецінити неуспіх

 • Пошук позитивної оцінки авторитетної людини, чутливість до його визнання

 • Підвищена образливість у відповідь на стриману реакцію дорослого.

До негативної симптоматики відноситься:

 • Впертість;

 • Прояви негативізму;

 • Різного роду протести, норовитість;

 • Прагнення до деспотичного управління дорослими;

 • Бахвальство (самонадіяно хвалитися ;

 • Емоційні спалахи через дрібниці (характерною рисою є те, що вони розповсюджуються на сторонніх людей та на однолітків)

Основними «пусковими механізмами» кризи трьох років є:

 • Відділення дитиною себе від оточуючих.

 • Порівняння себе з іншими людьми.

d168f31e1341.png

Розвивальні завдання

 • Сприяти розвитку предметної діяльності, емоційного спілкування дитини з дорослим.

 • Стимулювати прояв ініціативи у спільній діяльності.

 • Налагоджувати співробітництво.

 • Створювати умови для розвитку процесуальної гри, організовувати відповідне розвивальне середовище.

 • Допомагати дітям урізноманітнювати ігрові сюжети, включати в них елементи новизни.

 • Відводити час, щоб поговорити з дітьми про те, що вони бачать, роблять, що їм подобається – не подобається.

 • Надавати дітям можливість обирати за власним бажанням іграшку , дію, заняття.

 • Створювати умови для розвитку мовлення, підтримувати мовленнєву ініціативу дітей, словотворчість.

 • Стимулювати до запам’ятовування казок, віршів, пісень.

 • Коментувати відповіді і оповідки дітей, обговорювати події дня, задавати запитання, які потребують розгорнутої відповіді.

 • Організовувати продуктивні види діяльності, спонукати творчу уяву.

 • Надавати можливість діяти самостійно.

 • Розвивати дрібну моторику рук, створювати умови для оволодіння дітьми ходьбою.

 • Розвивати вміння слухати і чути дорослого.

в бейсболке.png

Виховні завдання

   • Виховувати позитивну спрямованість на природне і предметне довкілля.

   • Залучати дітей до наслідування дій дорослих, брати участь у повсякденних побутових заходах.

   • Залучати дітей до виконання ними різних ролей наділяти ними персонажів гри.

   • Заохочувати та стимулювати інтерес до читання книжок.

   • Заохочувати бажання дітей вчинити морально, домогтися успіху , допомогти іншій дитині.

   • Стимулювати виникнення інтересу до різни видів діяльності (малювання, ліплення, конструювання, музикування інсценування)

   • Виявляти повагу до особистості дитини.

   • Не обмежувати природного шуму в приміщенні (жваву гру, сміх, природну розмову).

   • Підтримувати позитивне самопочуття дітей.

   • Виховувати уміння орієнтуватись в тому, що таке «добре», «погано»

карапуз с цветами1.png

Навчальні завдання

 • Вчити користуватись предметами побутового призначення.

 • Пропонувати зразки різних дій з предметами, допомагати освоювати дії з іграшками знаряддями.

 • Знайомити з призначенням оточуючих предметів, їх основними властивостями (формою, кольором, величиною)

 • Не обмежувати допитливість дітей, дозволяти їм досліджувати різні об’єкти і предмети довкілля.

 • Знайомити з елементарними способами конструювання та використання різноманітного матеріалу, з різними сюжетами.

 • Вводити в гру предмети замінники, показувати способи їх використання.

 • Вчити називати частини свого обличчя та тіла.

 • Знайомити з назвами різних предметів, стимулювати бажання їх повторити.

 • Формувати елементарні знання про себе – своє тіло, почуття, думки, якості вчинки.

 • Навчати обстежувати предмети зором, дотиком, рухом.

 • Вправляти в умінні запам’ятовувати й впізнавати явища та об’єкти природи, предмети людей за найхарактернішими ознаками, підбирати пари за аналогією.

 • Розвивати елементарні уявлення про величину, форму (квадрат, коло, овал, прямокутник, трикутник) колір (червоний, зелений, жовтий, синій, блакитний, оранжевий, фіолетовий, чорний, білий), об’єм (куля, куб).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка