Починаємо вивчати фізикуСторінка2/3
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3
Тема: Робота і енергія.

Урок-гра «Фізичний футбол».Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів по темі «Робота і енергія», розвивати інтерес учнів до вивчення фізики, логічне мислення, вчити учнів творчо мислити, робити висновки.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Обладнання: брусок з гачком, динамометр, похила площина, набір тягарців, 12 «м’ячів», листи-опитувальники, два аркуші з текстом, секундомір.

Методичні поради: учні змагаються за правилами футболу. У випадку порушень правил, підказок гравців карають жовтими картками, їх видаляють із поля. Обидві команди забирають по 6 «м’ячів», однак очки присуджуються за «силою удару» кожного «м’яча».

Бокові арбітри, головний арбітр (учитель) і гравці (нападники, захисники, воротарі, а також капітани) мають відповідні пов’язки й емблеми. Залежно від числа учнів учитель заздалегідь встановлює кількість нападаючих, захисників та інших учасників гри для кожної команди.

Боковий арбітр готує м’ячі-кульки із цупкого паперу двох кольорів, на яких записують номери запитань для учасників змагання. Запитання складають команди і здають арбітру.

Хід уроку.

І. Розминка «Мозковий штурм» - естафета. Учні заздалегідь на уроках проробляють відповіді на модулі № 1 – 6 за листами-опитувальниками (додаток 1). Потім по черзі ставлять будь-які три запитання команді суперників із цих модулів.

Першими починають гру нападники. Вони повинні «відбити м’яч», тобто відповісти на перше запитання протягом однієї хвилини. У разі забруднення їм допомагають захисники і відповідають на друге запитання. Потім вступають у гру воротарі і відповідають на третє запитання, зазначене на першому м’ячі.

Максимальна «сила удару» першого «м’яча» - 3 бали.

ІІ. Конкурс захисників – робота з дидактичним матеріалом. Захисник від кожної команди отримує м’яч-запитання. На обдумування відповіді дається одна хвилина. Під час оцінювання відповіді враховується самостійність роботи з дидактичним матеріалом. Завдання можуть бути такими:

- для першої команди: на однаковій висоті знаходяться кусок мармуру і свинцю однакового об’єму. Яке з цих тіл має більшу потенціальну енергію?

- для другої команди: за якої умови два тіла різної маси, підняті на різну висоту, матимуть однакову потенціальну енергію?

Максимальна «сила удару» другого м’яча – 5 балів.

ІІІ. Конкурс воротарів – робота з тестом та розв’язування задач. Текст потрібно заздалегідь записати на дошці.

Наприклад, складіть текст з фраз А, Б, В.

А. 1) кінетична енергія – це …

2) потенціальна енергія – це …

3) потужність – це …

Б. 1) енергія тіла, піднятого над поверхнею Землі;

2) фізична величина, яка описує процес перетворення енергії;

3) енергія, яку має рухоме тіло.

В. 1) показує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню роботи до часу, за який вона виконана;

2) залежить від маси і швидкості тіла;

3) пропорційна масі тіла і висоті його над поверхнею Землі.

Розрахункові задачі. 1. Потужність поздовжньо-стругального верстата 7,36кВт. Знайдіть силу опору різанню, якщо швидкість різання 50см/с.

 2. Двигун токарного верстата при швидкості різання 720м/хв. Розвиває потужність 6кВт. Визначте силу опору стружки.

Конкурс оцінюється до 5 балів. «Сила удару» проставляється на м’ячі для воротарів.

ІV. Конкурс нападників – із даних параметрів скласти формули (А, m, s, g, h, υ², t, N, F, E ). Враховується швидкість виконання завдання.

V. Конкурс нападників – виконання практичного завдання (визначити роботу при рівномірному переміщенні бруска на відстань 1м уздовж парти). Після розминки запасні гравці отримують завдання – виконати творчу роботу, використовуючи інструкцію до лабораторної роботи № 10 «Визначення ККД похилої площини».

Максимальна «сила удару» в цьому конкурсі – 7 балів. Після перевірки робіт арбітр виставляє оцінку.

VІ. Конкурс капітанів – дописати слова у тексті «Прості механізми».

Заключний етап. Арбітри підбивають підсумки змагань і оголошують кількість набраних балів, називають переможця.
Додаток 1.

Лист-опитувальник для самоконтролю знань.

Модуль 1. Механічна робота.

1. Що таке механічна робота?

2. Від чого залежить значення роботи?

3. Як розрахувати роботу?

4. Які одиниці вимірювання роботи?

Модуль 2. Потенціальна енергія.

1. Які тіла мають енергію?

2. Які тіла мають потенціальну енергію?

3. Як обчислити потенціальну енергію тіла, піднятого над Землею?

4. У чому проявляється відносний характер потенціальної енергії?

Модуль 3. Кінетична енергія.

1. Чому рухоме тіло може виконувати роботу?

2. Яка енергія називається кінетичною?

3. Як залежить кінетична енергія від швидкості тіла?

4. Як залежить кінетична енергія від маси тіла?

Модуль 4. Потужність.

1. Яка фізична величина називається потужністю?

2. Як обчислити потужність?

3. Яка основна одиниця потужності?

4. Як розрахувати роботу, знаючи потужність?

Модуль 5. «Золоте правило механіки».

1. Сформулювати «золоте» правило механіки?

2. Чому корисна робота на практиці завжди менша від виконаної?

3. Що показує ККД?

4. Чи може ККД мати значення 100%?

Модуль 6. Закон збереження і перетворення енергії.

1. Як читається закон збереження і перетворення енергії?

2. Що є мірою перетворення енергії?

3. Які перетворення енергії відбуваються під час падіння тіла у безповітряному просторі?

4. Чому не можна побудувати «вічний» двигун?


Додаток 2.

Текст «Прості механізми».

Важіль, блок, коловорот,

Клин, і гвинт,

І площина похила,

Пристрої, що без турбот

Змінюють …(величину)

І …(напрям) сили.

Не із серії чудес

Й не чаклун керує ними,

Пояснив їх Архімед

І назвав …(простими).

Він тоді уже казав

І довів на ділі:

Якщо …(«відстань») програєш,

Виграєш у …(«силі»).

Записав свій постулат

І заявив без паніки,

Правило оце для нас

…(«Золоте») в механіці.

Ще він якось здивував

Своїх друзів вістю:

«Якби я …(опору) мав,

Землю б зрушив з місця».

Друзі, це не казка – вірш,

Не треба овацій.

І якщо подумать,

То Архімед мав рацію.Тема: Кількість теплоти.

Урок-змагання.Мета: поглибити і систематизувати знання учнів по темі «Кількість теплоти. Теплові машини»; розвивати вміння спостерігати, глибоко аналізувати та пояснювати явища; формувати інтерес до знань.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Обладнання: кубик, листки з графіками, хімічні пробірки, корок, термометри, штатив, спиртівка, мензурка з холодною водою, аркуш паперу.Методичні поради: клас поділяється на дві рівносильні команди, які обирають капітана, придумують назву команди та її емблему. Цей урок-змагання доцільно провести без завчасної і тривалої підготовки. Підготовка до змагання може проходити як виконання домашнього завдання попереднього уроку. До складу журі, крім учителя фізики, можуть запрошуватися старшокласники.
Хід уроку.

Учитель знайомить учнів з особливостями уроку-змагання, з конкурсами, які проводитимуться, системою оцінювання.


Конкурс «Чи знаєш ти формули? »

Представники команд почергово виходять і кидають кубик на гранях якого написано 1. Кількість теплоти при нагріванні.

 2. Кількість теплоти при охолодженні.

 3. Кількість теплоти при випаровуванні.

 4. Кількість теплоти при плавленні.

 5. Кількість теплоти при згорянні палива.

 6. Рівняння теплового балансу.

Учень, який кидав кубик, записує на дошці формулу і пояснює її фізичний зміст.

Команда-суперник має право задавати додаткові запитання, пов’язані з величиною, що стоїть ліворуч від знака рівності. Якщо учень, який біля дошки, не може відповісти на запитання, то він може звернутися за допомогою до своєї команди, але це призводить до втрати балів.Конкурс «Хрестики-нолики».

Перед вами знайоме поле гри «Хрестики-нолики». Одна команда буде відповідати за хрестики «Х», а інша – за нолики «О». Команди по черзі вибирають квадрати, на яких розміщено запитання. Хто ж перший закреслить лінію? 1. Що таке внутрішня енергія?

 2. Як можна змінити внутрішню енергію тіла?

 3. Сформулювати закон збереження і перетворення енергії

 4. Які двигуни називають тепловими.

 5. З яких основних частин складається тепловий двигун?

 6. Сформулювати загальний принцип дії теплового двигуна.

 7. Що є робочим тілом у паровій і газовій турбінах?

 8. Що є робочим тілом у ДВЗ?

 9. Як визначити ККД теплового двигуна?

Конкурс «Чи вмієш ти читати графіки?»

Представники кожної команди беруть по картці. На обдумування відповіді відводиться 2-3хв. Дублікати графіків, що на картках, заготовлено на великих аркушах, які вивішуються на дошці.


Завдання№1

У посудині був лід за температури -10˚С.Посудину поставили на нагрівник, який за однакові інтервали часу виділяє однакову кількість теплоти. Вкажіть , який із графіків зміни температури з часом правильний . У чому помилковість іншого графіка?

t , C

t,с
t , C

t , с
Завдання № 2 Які процеси зображено на графіку ? Для якої речовини? Що відбувається на кожній ділянці?

t , C

t , с

Конкурс «Кросворд «навпаки»».

Дана сітка кросворда, до якого вписано відповіді. Потрібно сформулювати означення до них.


Кросворд «навпаки» « Теплові явища»

Т

В

Е

Р

Д

Н

Е

Н

Н

Я

О

Х

О

Л

О

Д

Ж

Е

Н

Н

ЯП

Л

А

В

Л

Е

Н

Н

ЯТ

Е

П

Л

О

Є

М

Н

І

С

Т

ЬЗ

Г

О

Р

Я

Н

Н

ЯЯ

В

И

Щ

А
К

О

Н

В

Е

К

Ц

І

Я

 1. Тверднення – це…

 2. Охолодження – це…

 3. Плавлення – це…

 4. Теплоємність – це…

 5. Згоряння – це …

 6. Конвекція – це…


Конкурс «Кмітливих експериментаторів».

Практична робота. Розрахунок зміни внутрішньої енергії тіла при виконанні роботи.

Обладнання: хімічна пробірка, закрита корком, термометр, мензурка з холодною водою, аркуш паперу, збірник задач з фізики.


 1. Налийте в пробірку небагато води (8-10г) і виміряйте температуру.

 2. Закрийте пробірку корком і загорніть у папір. Енергійно збовтуйте воду в пробірці протягом хвилини.

 3. Відкрийте пробірку і знову виміряйте температуру води.

 4. Обчисліть внутрішню енергію води

Контрольні запитання :

 1. Як змінилася внутрішня енергія під час досліду?

 2. Яким способом ви змінили внутрішню енергію води під час досліду?

Практична робота. Внутрішня енергія та способи її зміни.

Обладнання: штатив, пробірка з водою, шовковий шнурок, спиртівка, термометр. 1. Виміряйте температуру води в пробірці (10г).

 2. Обкрутіть пробірку шовковим шнуром і швидкими рухами за кінці шнура нагрійте воду в пробірці.

 3. Знову виміряйте температуру води в пробірці.

 4. Обчисліть внутрішню енергію води.

Контрольні запитання

 1. Як змінилася внутрішня енергія під час досліду?

 2. Яким способом ви змінили внутрішню енергію води під час досліду?

Конкурс «Капітанів».

На моделях ДВЗ і парової турбіни пояснити їх принцип дії.Підсумок уроку: журі оцінює заслуги кожного учасника змагання та переваги кожної команди. Називаються переможці.


Підсумкові уроки по фізиці у 9 класі
Тема: Електричне поле.

Мета: узагальнити і систематизувати навчальні досягнення учнів за темою «Електричне поле»; сприяти розвитку логічного мислення, умінню застосовувати знання у нестандартних ситуаціях; виховувати впевненість у власних здібностях і знаннях.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації.

Хід уроку.

І. Організаційна частина.

ІІ. План уроку.

 1. Гра «Так – ні ».

 2. Фізичний диктант.

 3. Усне опитування.

 4. Розв’язування задач.

ІІІ. Підсумок.
Гра «Так – ні ».

Потрібно швидко відповідати на запитання, використовуючи слова «так» або «ні»;піднімаючи сигнальні картки зеленого або червоного кольору відповідно.(Це дає змогу майже миттєво оцінювати правильність відповідей кожного учня). 1. Одиницею вимірювання електричного заряду є ньютон.(Ні).

 2. Тіло набуває додатного заряду у випадку втрати електронів. (Так).

 3. Чи можна ділити електричний заряд нескінченно?(Ні).

 4. Чи можна при електризації тертям зарядити тільки одне зі статистичних тіл ?(Ні).

 5. Заряд ядра атома позитивний. (Так).

 6. Ядро атома складається з протонів і нейтронів. (Так).

 7. В природі існує два роди зарядів. (Так).

 8. Однойменні заряди притягуються.(Ні).

 9. Чи існує електричне поле навколо електрона. (Так).

 10. Кулонівські сили – це сили відштовхування і притягання. (Так).

 11. У замкнутій системі алгебраїчна сума зарядів усіх частинок лишається незмінною. (Так).

Фізичний диктант.

 1. Атом, який приєднує до себе певну кількість електронів називають …(негативним йоном).

 2. Яким символом позначають заряд?

 3. Записати закон Кулона.

 4. Силу, з якою електричне поле діє на внесений у нього електричний заряд називають …(електричною силою).

 5. Джерелом існування електричного поля є …(заряди або заряджені тіла).

 6. Заряджена частинка, яка має найменший заряд, що далі не ділиться – це …(електрон).

 7. Атом складається з …(ядра і електронів, які рухаються навколо ядра).

 8. Який заряд електрона?

 9. Прилад, за допомогою якого з’ясовують, чи наелектризоване тіло.

 10. Ядро складається з …(протонів і нейтронів).

Усне опитування.

 1. Навколо ядра атома кисню рухається 8 електронів. Скільки протонів має ядро атома кисню?

 2. У ядрі атома цинку 65 частинок, з них 30 протонів. Скільки нейтронів у ядрі і скільки електронів обертається навколо ядра цього атома?

 3. Чи будуть взаємодіяти близько розташовані електричні заряди у безповітряному просторі, наприклад на Місяці, де нема атмосфери?

 4. Чому між пасом і шківом, на який він надітий, інколи під час роботи проскакують іскри?

 5. На стержень електроскопа насаджено порожнисту металеву кулю, над якою розмістили лійку з піском так, що пісок тонким струменем висипається в кулю. Чому при цьому розходяться листочки електроскопа?

Розв’язування задач.

 1. З якою силою взаємодіють два заряди по 10нКл, розташовані на відстані 3см один від одного?

 2. На якій відстані один від одного заряди 2мкКл і 10нКл взаємодіють із силою 9мН?

Підсумок уроку.

 1. Загальна характеристика рівня знань.

 2. Повідомлення про набрану кількість балів.Тема: «Електричний струм. Електричне коло.»

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про електричний струм, закон Ома для ділянки кола, види з’єднання провідників, роботу і потужність струму; розвивати мислення учнів, вміння спостерігати та експериментувати, виховувати вольові риси особистості, розвивати кмітливість, ерудицію, винахідливість.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Обладнання: вимикачі, з’єднувальні провідники, джерела постійного струму, електричні лампочки, резистори, амперметри, вольтметри.
Хід уроку.

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Діти, ми розглянули одне із важливих природних явищ – електризацію. Це явище було помічене ще 2000 років тому. Спостерігали, що бурштин натертий вовною, притягував легкі тіла. Досліди з бурштином проводив давньогрецький філософ Фалес Мілетський. Пізніше інші вчені спостерігали аналогічне явище, яке назвали електризацією.

На сьогоднішній день ми дуже широко використовуємо електричну енергію в побуті, на виробництві, транспорті. Електричний струм підводять до споживача від електростанції по проводах. І якщо зненацька в проводах зникає струм, то гаснуть електролампочки, спиняється рух електропоїздів, трамваїв, тролейбусів, припиняється робота на фабриках, заводах і т. д., тобто ми практично не можемо жити без нього, струм є невід’ємною частиною нашого життя.

Тому метою сьогоднішнього нашого уроку є узагальнення і систематизація знань про електричний струм, умови його існування, про роботу і потужність електричного струму, про електричні кола та види з’єднань.

Зараз ми повторимо теоретичний матеріал, необхідний для виконання експериментального завдання.
І варіант (дає письмові відповіді на запитання).


 1. Записати формулу закону Ома.

 2. Записати формулу роботи електричного струму.

 3. Записати формулу потужності електричного струму.

 4. Записати формулу закону Джоуля-Ленца.

 5. Записати формулу сили струму через заряд і час.

 6. Записати формулу напруги через роботу і заряд.

ІІ варіант (гра «Світлофор»)

Потрібно визначити правильність змісту тверджень, сигналізуючи картками (зелений – погоджуюсь, червоний – не погоджуюсь, жовтий - доповню).


 1. Електричним струмом називають напрямлений (упорядкований) рух частинок (жовтий).

 2. Силу струму вимірюють у вольтах (червоний).

 3. За напрям електричного струму приймають напрям руху додатньо заряджених частинок (зелений).

 4. Електричний струм чинить такі дії: теплову, хімічну, магнітну (зелений).

 5. Якщо сила струму з часом не змінюється, то струм називають змінним (червоний).

 6. Для того, щоб виник і існував електричний струм у речовині, потрібні заряджені частинки (жовтий).

 7. Провідник має опір 1Ом. Якщо напруга в ньому 1В, то сила струму дорівнюватиме 0 (червоний).

 8. Щоб виміряти силу струму в провіднику, амперметр у коло вмикають паралельно до провідника (червоний).

 9. Електричний опір провідника залежить від матеріалу провідника і його геометричних розмірів (зелений).

 10. Сила струму в колі залежить від прикладеної напруги і опору провідника (зелений).

 11. Електричний струм у металах – це впорядкований рух вільних електронів (зелений).

 12. Опір провідника залежить від прикладеної напруги і сили струму у провіднику (червоний).

 13. Вольтметр вмикають у коло паралельно до того приладу на якому вимірюють напругу (жовтий).

 14. Реостати призначені для регулювання сили струму у колі (зелений).

 15. Лічильники – це прилади для вимірювання потужності електричного струму (червоний).

Досліди з «чорними ящиками».

Розглядаючи різноманітні електричні кола, ми з’ясували, що кожне з них обов’язково містить…(джерело струму, ключ, з’єднувальні провідники), крім того, до кола можуть входити різноманітні споживачі електричного струму …(електролампи, резистори, тощо).Оскільки електричне коло складається з такої кількості елементів, то їх необхідно певним чином з’єднувати. • Які з’єднання провідників ви знаєте?

 • Яке з’єднання називають послідовним?

 • А яке паралельним?

На столі у мене є два чорні ящики. Зараз ми повинні з’ясувати види з’єднань у цих ящиках.(Два учні визначають типи з’єднань).

Стосовно послідовного з’єднання провідників, я ще б хотіла, щоб ви відповіли на такі питання:


 • Де використовується послідовне з’єднання ?

 • Які недоліки такого з’єднання?

 • Чи можна цей недолік використати з користю?

Стосовно паралельного з’єднання: • Де воно використовується?

 • А чому там не можна використати послідовне з’єднання?

Довідковий матеріал.

Електричний струм, проходячи через організм людини, подразнює і збуджує його тканини. Зміни, що виникають, залежать від сили струму і частоти. Струм 1мА вважається безпечним для людини. Струм 3мА викликає відчутні подразнення в усій кисті руки (50 Гц); 8-10мА призводять до підсвідомого скорочення м’язів кисті і передпліччя. Максимальні струми силою близько 13мА, при яких людина в змозі самостійно звільнитися від контакту з електродами, називають відпускними струмами. Підсвідоме м’язове скорочення при струмі 15мА набуває такої сили, що роз стискання руки стає неможливим (невідпускаючий струм). При струмі силою 0,1-0,2А наступає хаотичне скорочення серцевого м’яза, що призводить до паралічу серця. За умов, що зменшують ізоляційну здатність шкіри (мокрі руки, поранення, великі поверхні контактів), смертельними можуть бути напруги 100-120В і навіть менші. Тому у виробництві для масових професій застосовується низька напруга. Наприклад, при електромонтажних роботах використовують паяльники на 24В. У вологих приміщеннях дозволяється працювати за напруги, яка не перевищує 12В. Електричний опір людини в напрямі від руки до руки становить близько 1500 Ом.
Робота в групах.
Картка № 1.


 1. Складіть коло за схемою.

 2. Виміряйте силу струму на Rı.

 3. Виміряйте силу струму на R ².

 4. Виміряйте загальну силу струму.

 5. Виміряйте загальну напругу.

 6. Виміряйте напругу на R ı.

 7. Виміряйте напругу на R ².


Картка № 2. 1. Складіть коло за схемою.

 2. Виміряйте силу струму на Rı.

 3. Виміряйте силу струму на R ².

 4. Виміряйте загальну силу струму.

 5. Виміряйте загальну напругу.

 6. Виміряйте напругу на R ı.

 7. Виміряйте напругу на R ².
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка