Починаємо вивчати фізикуСторінка1/3
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3
Автор: Федоряка Т.В., учитель фізики Орловецької ЗОШ І-ІІІ ст.

Підсумкові уроки з фізиці у 7 класі
Тема: Починаємо вивчати фізику.

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів по темі, закріпити уміння і навички розв’язування задач, виховувати цілеспрямованість у здобуванні знань.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.
Хід уроку.

І.Організаційна частина.

ІІ. План проведення уроку.

 1. Тестується І варіант. ІІ варіант розв’язує задачу в зошитах.

 2. Тестується ІІ варіант. І варіант розв’язує задачу в зошитах.

 3. Повідомлення учнів «Творці фізичної науки».

ІІІ. Підсумок уроку.
Завдання для тестів.

 1. Прикладом механічного явища є

А) танення льоду;

Б) світіння електролампи;

В) рух автомобіля;

Г) гра хлопчика на трубі.

2. Скільки секунд у хвилині

А) 3600с;

Б) 60с;

В) 360с;


Г) 120с;

3. Яку фізичну величину вимірюють за допомогою мензурки

А) довжину;

Б) температуру;

В) об’єм;

Г) час.


4. Товщина лінійки 2мм. Виразити її у метрах

А) 0,2м;


Б) 0,02м;

В) 0,002м;

Г) 0.0002м.

5. Яке з наведених понять позначає фізичну величину

А) свинець;

Б) метр;


В) лінійка;

Г) температура.

6. Вказати поняття, що позначають фізичні тіла

А) літак;

Б) свинець;

В) сталь;

Г) ніж.

7. Яке з наведених понять позначає одиницю фізичної величиниА) свинець;

Б) метр;


В) лінійка;

Г) температура.

8. Скільки 1м² має квадратних сантиметрів

А) 100см²;

Б) 1000см²;

В) 10000см².

9. Якщо наелектризоване тіло відштовхується від ебонітової палички, потертої об хутро, то воно заряджене

А) негативно;

Б) позитивно.

10. Підберіть пару

А) Мікросвіт; 1) Годинник;

Б) Площа; 2) Атом;

В) Час. 3) Ар.

11. Коли до магнітної стрілки піднесли один із полюсів постійного магніту, то північний полюс стрілки притягнувся. Який полюс піднесли

А) північний;

Б) південний.

12. Час – це

А) значення найменшої поділки шкали вимірювального приладу;

Б) одне з основних понять фізики, за допомогою якого описується взаємне розміщення об’єктів;

В) одне з основних понять фізики, за допомогою якого описують тривалість і послідовність подій;

Г) одна з основних фізичних величин.

13. Мегасвіт утворюють тіла, розміри яких приблизно дорівнюють розміру

А) атома;

Б) зорі;


В) будинку;

Г) людини.

14. Яким приладом вимірюють час?

А) секундоміром;

Б) термометром;

В) лінійкою;

Г) мензуркою.

15. Якою літерою позначають масу?

А) S;

Б) V;


В) m;

Г) t.


16. За якою формулою обчислюють площу круга?

А) S=lb;


Б) S=Πr²;

В) S=l²;


Г) S=Πr²/4.

17. Яка формула дозволяє обчислити об’єм прямокутного паралелепіпеда

А) V=lbh;

Б) V=4/3Пr³;

В) V=lb;

Г) V= Пd³/6.


Задачі для роботи в зошитах.


 1. Як можна виміряти об’єм зернятка рису?

 2. Обчислити площу круга, діаметр якого 20см?


Повідомлення учнів «Творці фізичної науки»

Один учень читає повідомлення, а решта – заповнюють таблицю.Вчений

Місце і час життя

Основні ідеї, відкриття, винаходиТема: Будова речовини.

Урок-змагання.Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про молекулярну будову речовини, розвивати навички лабораторного та демонстраційного експерименту, розвивати вміння аналізувати побачене, робити висновки та узагальнення, розвивати логічне мислення та зв’язне мовлення, формувати світогляд учнів, виховувати інтерес до предмету.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Обладнання: мензурка, вода, залізне тіло, сосновий брусок, лінійка, терези з важками.
Хід уроку.

 1. Організаційна частина.

 2. Вступне слово вчителя.

 3. План уроку.

Клас ділиться на три команди. Кожна команда обирає командира.

І тур «Розминка»

Кожному члену команди роздані листки з таблицями. Учитель читає слова, які учні записують у відповідну колонку таблиці: свинець, грім, рейка, хуртовина, алюміній, світанок, буран, Місяць, спирт, ножиці, ртуть, снігопад, стіл, мідь, вертоліт, нафта, кипіння, дощ, постріл, повінь, заметіль, олівець, вода, фарфор, літак.Фізичне тіло

Речовина

Фізичне явищеІІ тур «Склади ланцюжок»

Встановити залежність між об’єктами в кожному рядку.(Кожному члену команди роздані листки із «ланцюжками»).


Маса Густина Об’єм

V m ρ


м³ кг кг/м³

м/V m/ρ ρ/VІІІ тур «Експериментальні задачі»

(виконують капітани) 1. Визначити густину тіла (дерев’яне тіло, лінійка, терези з важками).

 2. Визначити густину тіла (тіло неправильної форми, мензурка з водою, терези з важками).

 3. Визначити масу тіла (сосновий брусок, лінійка).

ІV тур «Програмоване завдання»

(для членів команд. Виконують одночасно із завданнями для капітанів) 1. Відкриту посудину з ефіром зрівноважили на терезах. Через деякий час рівновага порушилась. Чому?

 2. Молекули газу рухаються зі швидкостями декілька сотень метрів у секунду. Чому ж запахи у повітрі розповсюджуються набагато повільніше?

 3. Чи можна вважати, що об’єм повітря в кімнаті дорівнює сумі об’ємів усіх молекул, які входять до складу повітря? Відповідь пояснити.

 4. Рідкий клей забезпечує міцне з’єднання двох тіл. Поясніть, внаслідок яких явищ це відбувається.

 5. Для чого під час зберігання полірованих скляних пластинок між ними кладуть паперові стрічки?

 6. Вода нагрілася на сонці та випарилася. Чи змінилися внаслідок цього молекули води? Опишіть як змінився характер руху та взаємодії молекул.


V тур «Конкурс загадок»
Команди загадують одна одній загадки про різноманітні явища природи.
4.Підсумок уроку. Оголошується команда-переможець.

5.Домашнє завдання:підготуватись до контрольної роботи.

Тема: Світлові явища.

Урок-змагання.Мета: поглибити і систематизувати знання учнів по темі «Світлові явища»,розвивати в учнів логічне мислення, винахідливість, кмітливість, корегувати їхню ігрову та навчальну діяльність, проводити оперативний контроль навчальних досягнень.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Обладнання: кубик, на гранях якого написані формули, освітлювач, круглий картонний диск, екран, дві свічки, скляна пластина, макет дерева.

Хід уроку.

Учитель знайомить учнів з особливостями уроку-змагання, з конкурсами, які проводитимуться, системою оцінювання результатів.


Конкурс «Чи знаєш ти формули?»

Представники команд почергово виходять і кидають кубик, на гранях якого написано формули.


D=1/F; 1/ F=1/d+1/f; Е= F/S; Ф=Е/t; α=β; K=H/ h=S/ F.

Учень, який кидав кубик, записує на дошці формулу, що випала на верхній грані кубика після кидання і пояснює її фізичний зміст та кожну величину, що входить у формулу.

Команда-суперник має право задавати додаткові запитання, пов’язані з величиною, що стоїть ліворуч від знака рівності. Якщо учень, який біля дошки, не може відповісти на запитання, то він може звернутися за допомогою до своєї команди, але це призводить до втрати балів.
Конкурс «Кмітливих»

У цьому конкурсі дають відповіді на задачі-запитання. Представники команд витягують картки і відповідають на запитання. Якщо учень не може відповісти, то просить допомоги у команди. Якщо команда не дає відповіді на запитання, то допомагає команда-суперник, заробляючи додаткові бали. Розпочинає відповідати на запитання представник тієї команди, яка була переможцем у першому конкурсі.

Картка № 1


 1. 1.У чому відмінність між випромінюванням, що створює радіатор центрального опалення, та випромінюванням свічки, яка горить.

 2. Кут падіння променя 25º.Чому дорівнює кут між падаючим і відбитим променями?

 3. 3.У якому випадку кришталик ока стає більш опуклий: коли ми дивимось на близькі чи далекі предмети?

Картка № 2 1. Що спільного і в чому відміна між випромінюванням, яке створює чайник з окропом, і випромінюванням, яке створює електрична лампочка?

 2. Кут між падаючим і відбитим променями 50º.Під яким кутом до дзеркала падає світло?

 3. Який оптичний прилад за своєю будовою схожий з оком людини?

Картка № 3

 1. Що спільного і в чому відміна між випромінюванням, яке створює нагріта праска, і випромінюванням, яке створює полум’я вогнища?

 2. При якому куті падіння падаючий і відбитий промені мають між собою прямий кут?

 3. Які лінзи – збиральні чи розсіювальні – в окулярах для короткозорого ока?

Конкурс «Увага, експеримент»

Представники кожної команди беруть по картці, на якій написано, що потрібно визначити за допомогою експерименту. Розв’язують усі члени команди.

Завдання можуть бути такими:


 1. За допомогою освітлювача, круглого картонного диска й екрана продемонструвати утворення тіні. Як це явище використовували древні єгиптяни при встановленні колон?

 2. Дано дві свічки, одна з яких запалена, і скляна пластина. Зробити так, щоб над другою свічкою «з’явилося полум’я».

 3. Як у сонячний день, користуючись лінійкою, визначити висоту дерева за його тінню? Продемонструвати це на макеті дерева.


Конкурс «Домашнє завдання»

Прослуховуються розповіді дітей про оптичні прилади (фотоапарат, бінокль, окуляри), їхню будову та використання їх у побуті та техніці.Конкурс «Кросворд»

Розв’язування кросворда триває протягом регламентованого часу.По вертикалі: 1. Основний елемент багатьох оптичних приладів. 2. Розділ фізики про світлові явища. 3. Оптичний прилад, який дозволяє розглядати далекі предмети (навіть у театрі). 4. Точка, в якій перетинаються промені паралельні оптичній осі. 5. Лінія, вздовж якої поширюється світло. 6. Випромінювання, видиме оком. 7. Прилад, що дає зображення предмета при відбиванні променів, що падають на нього. 8. Вид предмета на екрані. 9. Явище, що проявляється при переході світла через межу поділу двох середовищ. 10. Прилад для виправлення дефектів зору.

За правильних відповідей на всі запитання кросворда у виділеному горизонтальному рядку читається назва оптичного явища. (Заломлення.)9

8

2

3

610

15
74Підсумок уроку:Оголошуються переможці.

Підсумкові уроки по фізиці у 8 класі

Тема: Механічний рух.
Урок-гра «Щасливий випадок»

Мета: повторити та узагальнити знання учнів розділу «Механічний рух», розвивати логіку мислення, активізувати самостійність, мислення учнів, колективізм, почуття взаємної відповідальності, формувати інтерес до предмету.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.
Хід уроку.

І. Організаційна частина.

ІІ. План уроку.

 1. Вступне слово вчителя.

 2. 1-й гейм – змагання капітанів. Кожен капітан витягує для себе по три запитання. На обдумування дається по 1 хв.

2-й гейм – змагання між командами. Член команди витягує для себе запитання і відповідає на нього. Запитання вчитель повторює двічі, за третім разом – відповідь. Таких запитань буде 5 кожній команді. Якщо відповіді не має, право відповісти надається команді супротивників і зараховується їм бал.

3-й гейм – «Ти - мені , я - тобі».Капітан кожної команди витягує три запитання для супротивників. На обдумування дається по 1хв на кожне запитання.

4-й гейм – бліц турнір. Триває 1хв. Запитання, що читаються для всієї команди не повторюються. Якщо відповіді не має, відповідає вчитель. За кожну правильну відповідь зараховується бал.
І гейм.


 1. Що визначає лічильник спідометра автомобіля: шлях чи переміщення ?

 2. Яку швидкість показує спідометр автомобіля при нерівномірному русі ?

 3. Про яку швидкість ідеться, коли кажуть, що поїзд проїхав дистанцію між містами зі швидкістю 70 км/год ?

 4. Як зміниться період коливань математичного маятника, якщо його довжину збільшити у 4 рази ?

 5. Відомо, що швидкість звуку із збільшенням висоти над поверхнею Землі зменшується. Чим це зумовлено ?

 6. По яких траєкторіях переміщуються по небу планети відносно Сонця ?

ІІ гейм.


 1. Спостереження за рухом футболіста показали, що протягом матчу він пробіг 12км. Що це за величина: переміщення чи пройдений шлях ?

 2. Штурман, визначаючи вранці положення корабля, виявив, що корабель перебуває в точці, на 100км на північ від пункту, де він був напередодні увечері. Що виражає це число: довжину переміщення чи пройдений шлях ?

 3. Черговий по гаражу, приймаючи автомашину в шофера, який закінчив роботу, записав збільшення показу лічильника на 300км. Що означає цей запис: пройдений шлях чи довжину переміщення?

 4. Комбайн, що збирає хліб у полі, рухається відносно землі з швидкістю 2,5км/год і, не зупиняючись зсипає зерно в автомашину. Відносно якого тіла відліку автомашина рухається, а відносно якого – перебуває в спокої ?

 5. Буксир штовхає по річці баржу. Відносно яких тіл відліку баржа рухається ? Відносно якого тіла відліку вона перебуває в спокої ?

 6. Якими повинні бути нитка і підвішений до неї вантаж, щоб маятник можна було вважати математичним ?

 7. Що ми оплачуємо в літаку – шлях чи переміщення ?

 8. Чи можна вважати матеріальною точкою снаряд під час розрахунку дальності польоту снаряда ?

 9. Який вид руху здійснює людина, яка стоїть на ескалаторі метро ?

 10. Який рух здійснює кінчик олівця, яким пишуть?

ІІІ гейм. 1. Чи може людина, перебуваючи на рухомому ескалаторі метро, бути в стані спокою в системі відліку, зв’язаній з Землею ?

 2. Хто частіше махає крильцями під час польоту – комар чи муха ?

 3. Як на слух відрізнити, електродриль працює вхолосту чи свердлить отвір ?

 4. Вимірюючи глибину моря під кораблем за допомогою ехолота, виявили, що моменти посилання і приймання ультразвуку розділені проміжком часу 0, 6с. Яка глибина моря під кораблем ?

 5. Швидкість велосипедиста 36км/год, а швидкість вітру 4м/с. Яку швидкість має вітер у системі відліку, зв’язаній з велосипедистом, коли: вітер зустрічний; вітер попутній ?

 6. Оглядачі поїздів на залізничних станціях перевіряючи стан коліс вагонів, ударяють по ободу колеса молоточком. Що цим контролюють ? На що звертає увагу оглядач в момент удару молоточком по ободу колеса ?

ІV гейм.


 1. Швидкість тіла в даний момент часу або в даній точці траєкторії називають …(миттєвою).

 2. Рух, траєкторією якого є крива лінія називають …(криволінійним).

 3. Мінімальний проміжок часу, за який тіло здійснює один повний оберт називають …(періодом).

 4. Основні одиниці вимірювання шляху (1м).

 5. Кількість коливань за одиницю часу називають …(частотою).

 6. Система, яка може здійснювати коливальні рухи називають …(коливальною).

 7. Найбільше відхилення тіла від положення рівноваги називають …(амплітудою).

 8. Основні одиниці вимірювання періоду …(1с).

 9. Зв'язок між періодом і частотою (обернено-пропорційний).

 10. Коливання з амплітудою ,яка зменшується називають …(затухаючими).

 11. Розділ фізики, в якому вивчають звукові явища називають …(акустикою).

 12. Гучність звуку залежить від …(амплітуди).

 13. Основні одиниці вимірювання частоти…(1Гц)

 14. Швидкість поширення звуку в повітрі …(343,1м/с).

 15. Звукове явище, пов’язане з явищем відбивання звуку …(луна).

 16. Тіло відліку, система координат, пов’язана з ним , і прилад для вимірювання часу утворюють …(систему відліку).

 17. Основні одиниці вимірювання швидкості …(м/с).

 18. Зміну з часом положення тіла в просторі відносно інших тіл називають …(механічним рухом).

 19. Рух тіла , під час якого всі його точки рухаються однаково називають …(поступальним рухом ).

 20. Напрямлений відрізок прямої , яка сполучає початкове й кінцеве положення тіла називають …(переміщенням).

 21. Тіло, розмірами якого за даних умов руху можна знехтувати називають …(матеріальною точкою).

 22. Лінія , вздовж якої рухається тіло називають …(траєкторією).

 23. Рух, при якому тіло за будь-які рівні проміжки часу здійснює однакові переміщення називають …(рівномірним ).

 24. Відстань, яку пройшло тіло вздовж траєкторії називають …(шляхом ).

ІІІ. Підсумок уроку : Оголошується команда переможець.

Тема: Взаємодія тіл.

Урок-подорож у країну «Ньютонія».Мета: закріпити і поглибити знання учнів по темі «Взаємодія тіл»; розвивати інтерес учнів до фізики шляхом вміння спостерігати, узагальнювати, експериментувати; формувати вміння і навички самоперевірки, взаємоконтролю знань і вмінь.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Обладнання: карта подорожі, портрети вчених-фізиків, барометр-анероїд, динамометр, рідинний манометр, картки з дидактичним матеріалом, картки з формулами.

Методичні поради: до складу журі, крім учителя, входять три учні. Учень-екскурсовод знайомить учнів з маршрутом і характером завдань на кожному пункті маршруту. Решту учнів класу ділиться на три туристичні групи.

Карта подорожі.

Хід уроку.

І. Організаційна частина.

ІІ. Вступне слово вчителя.

Сьогодні ми проведемо незвичайний урок, а урок-подорож у країну «Ньютонія». На вашому шляху будуть міста, замки, острови, які зазначені на карті. У кожному із цих пунктів ви повинні виконати певне завдання. Переможе та команда, яка не лише дасть правильні відповіді, але й покаже свою кмітливість, ерудицію, винахідливість.

Пункт 1. Місто Ерудитів.

У місті Ерудитів вивішено портрети вчених-фізиків без підписів. Завдання для туристів: назвати вченого за його портретом, вказати на його основні заслуги (2 бали) і вказати століття, у якому жив і творив учений (1 бал).

Пункт 2. Місто Кмітливих.

У місті Кмітливих туристичним групам вручають по дві картки із «якісними» задачами, на які треба дати ґрунтовну відповідь. Групи виділяють по два туристи на виконання завдань.

1. Чому не можна перебігати вулицю перед рухомим транспортом?

2. Чи може автомобіль з вимкненим двигуном рівномірно рухатися по горизонтальному шосе?

3. Чи може рівнодійна двох сил 4Н і 5Н, які діють на тіло вздовж однієї прямої дорівнювати 2Н?

4. Для чого, шиючи голкою, на палець надівають наперсток?

5. У верхній частині камери колеса автомобіля повітря перебуває під тиском 210кПа. Який тиск повітря у нижній частині камери?

6. Чому мильна бульбашка, наповнена повітрям і занурена у відкриту посудину з вуглекислим газом, не опускається на дно посудини?

Пункт 3. Острів Скарбів.

На пошук скарбів дається 2хв. Вважається, що скарб знайшла та група, яка швидше назве всі фізичні величини, що є у розділі «Взаємодія тіл», та одиниці їхнього вимірювання.

Пункт 4. Місто Законів.

У місті Законів кожна команда одержує одну з карток, на яких великими літерами написано:

(F)= − k x; F= ρ g V; F= m g.

Потрібно назвати закон, формула якого написана на картці, сформулювати його і розказати хто і коли його відкрив.

Пункт 5. Місто Приладоград.

У місті живуть різні фізичні прилади: барометр-анероїд, динамометр, рідинний манометр. Пояснити будову та призначення цих приладів.

Пункт 6. Замок Нерозгаданих таємниць.

Командам пропонується розв’язати кросворд. 1. Прізвище вченого, який першим сконструював ртутний барометр.

 2. Прилад для вимірювання тиску більшого або меншого від атмосферного тиску.

 3. Лінія, яка показує допустиму осадку корабля.

 4. Прилад для вимірювання густини речовини.

 5. Явище взаємного проникнення молекул однієї речовини у проміжки між молекулами іншої.

 6. Величина, що чисельно дорівнює масі речовини в одиниці об’єму.
2

Е

3


Р


4
Е


5


З

6


И
Відповідь. 1. Торрічеллі. 2. Манометр. 3. Ватерлінія. 4. Аерометр. 5. Дифузія. 6. Густина.

Пункт 7. Місто Мислителів.

Любителям добре помислити пропонується розв’язати задачу.

За допомогою гострозубців перекушують цвях. Відстань від осі обертання гострозубців до цвяха 2см, а до точки прикладання сили руки 16см. Рука стискує гострозубці з силою 200Н. Визначте силу, яка діє на цвях.

Підсумок уроку.

Представник журі оголошує остаточний результат подорожі туристичних груп; вчитель відзначає кращих, виставляє оцінки за 12-бальною шкалою.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка