Плани практичних занять



Скачати 481.17 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір481.17 Kb.
#10825
Форма навчання – денна.

Інститут фізико-математичної і технологічної освіти

Кафедра дидактики природничо–наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні

Дисципліна –основи охорони праці.

Графік консультацій – понеділок( за чисельникім), о 13 год., 109 ауд.,корп. «А».

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


з курсу

Основи охорони праці»



Змістовий модуль 1

Семінарське заняття №1

Тема: «Правові та організаційні засади охорони праці»

І. Теоретична частина.

1.Закон України «Про охорону праці»

2. Основні законодавчі акти України про охорону праці.

3. Принципи державної політики в галузі охорони праці.

4. Основні положення Закону України «Про охорону праці».

5. Гарантії прав громадян на охорону праці.



ІІ. Практична частина.

ТЕСТ № 1
1. Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?

а) страховий експерт;

б) спеціаліст з охорони праці;

в) технічний інспектор профспілки;

г) державний інспектор Держнаглядохоронпраці;

ґ) голова профкому.



2. Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем стосовно питань охорони праці та інших соціальних питань?

а) трудовий договір;

б) колективний договір;

в) комплексні заходи;

г) положення;

ґ) інструкції.



3. З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків, роки?

а) 14; б) 16; в) 17; г) 19; ґ) 20.


4. За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?

а) Н-1; б) НТ; в) П-5; г) Н-2; ґ) Н-5.


5. Хто має бути головою комісії при розслідуванні нещасного випадку на виробництві?

а) майстер;

б) начальник цеху;

в) головний інженер;

г) директор;

ґ) спеціаліст з охорони праці.



6. За якою формулою розраховується коефіцієнт частоти травматизму?

а) К = Д ∕ Н ; б) К = Д×100 ∕ Т;

в) К = Н×1000 ∕ Т; г) Н×Д ∕ Т; ґ) К= С ∕ Н × 100.

7. Який вид інструктажу з охорони праці не проводить керівник робіт?

а) вступний;

б) на робочому місці;

в) повторний;

г) позаплановий;

ґ) цільовий.



8. З яких причин стається найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?

а) технічних;

б) організаційних;

в) санітарно-гігієнічних;

г) психофізіологічних;

ґ) інших.



9. З якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівника від нещасного випадку на виробництві?

а) з дня прийому заяви;

б) з дня, який настає за днем прийняття заяви;

в) з третього дня;

г) з п'ятого;

ґ) з десятого.


10. Гранична норма при систематичному перенесенні вантажів для жінок старше 18 років, кг:

а) 5; б) 7; в) 12; г) 15; ґ) 20.



11. Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

а) вступний;

б) первинний на робочому місці;

в) вторинний на робочому місці;

г) цільовий;

ґ) позаплановий.



12. При якій кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

а) 2 і більше; б) 3 і більше; в) 4; г) 5; ґ) 6.



13. При якій кількості працюючих створюється служба охорони праці на підприємстві, осіб?

а) 10; б) 20; в) 30; г) 40; ґ) 50.



14. Які витрати на охорону праці у відсотках від суми реалізації продукції (послуг) встановлені для підприємств або фізичних осіб, які використовують найману працю?

а) 0,1; б) 0,2; в) 0,3; г) 0,4; ґ) 0,5.


Семінарське заняття №2

І. Теоретична частина.

1.Види і строки проведення інструктажу з питань охорони праці та пожежної безпеки (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий).

2.Обов'язки та відповідальність керівників підприємства за організацію навчання і перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки.

3.Схема вступного та первинного інструктажів.

4. Правила документального оформлення

ІІ. Практична частина.

ТЕСТ № 2
1. Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

а) вступний;

б) первинний на робочому місці;

в) вторинний на робочому місці;

г) цільовий;

ґ) позаплановий.



2. При якій кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

а) 2 і більше; б) 3 і більше; в) 4; г) 5; ґ) 6.



3. З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків, роки?

а) 14; б) 16; в) 17; г) 19; ґ) 20.



4. Протягом якого часу потрібно провести розслідування нещасного випадку на виробництві й скласти акт Н-1, доби?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; ґ) 5.



5. Хто має бути головою комісії при розслідуванні нещасного випадку на виробництві?

а) майстер;

б) начальник цеху;

в) головний інженер;

г) директор;

ґ) спеціаліст з охорони праці.



6. За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?

а) Н-1; б) НТ; в) П-5; г) Н-2; ґ) Н-5.



7. За якою формулою розраховується коефіцієнт частоти травматизму?

а) К = Д ∕ Н ; б) К = Д×100 ∕ Т;

в) К = Н×1000 ∕ Т; г) Н×Д ∕ Т; ґ) К= С ∕ Н × 100.

8. Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?

а) страховий експерт;

б) спеціаліст з охорони праці;

в) технічний інспектор профспілки;

г) державний інспектор Держнаглядохоронпраці;

ґ) голова профкому.



9. Яке стягнення має право накладати державний інспектор?

а) дисциплінарне;

б) адміністративне;

в) кримінальне;

г) громадське;

ґ) регресний позов.



10. З яких причин стається найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?

а) технічних;

б) організаційних;

в) санітарно-гігієнічних;

г) психофізіологічних;

ґ) інших.



11. З якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівника від нещасного випадку на виробництві?

а) з дня прийому заяви;

б) з дня, який настає за днем прийняття заяви;

в) з третього дня;

г) з п'ятого;

ґ) з десятого.



12. Протягом скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних і групових нещасних випадків на виробництві?

а) 3; б) 5; в) 10; г) 15; ґ) 20.



13. Який вид інструктажу з охорони праці не проводить керівник робіт?

а) вступний;

б) на робочому місці;

в) повторний;

г) позаплановий;

ґ) цільовий.



14. Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем стосовно питань охорони праці та інших соціальних питань?

а) трудовий договір;

б) колективний договір;

в) комплексні заходи;

г) положення;

ґ) інструкції.



Змістовий модуль 2
Семінарське заняття №3

Тема: «Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії»

І. Теоретична частина.

1.Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

2.Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві та в навчальних закладах.

3.Розслідування та облік професійних захворювань.

4.Розслідування та облік аварій.



ІІ. Практична частина.

ТЕСТ № 3
1. Хто має бути головою комісії при розслідуванні нещасного випадку на виробництві?

а) майстер;

б) начальник цеху;

в) головний інженер;

г) директор;

ґ) спеціаліст з охорони праці.



2. Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем стосовно питань охорони праці та інших соціальних питань?

а) трудовий договір;

б) колективний договір;

в) комплексні заходи;

г) положення;

ґ) інструкції.



3. Що означають останні дві цифри в державних нормативних актах з охорони праці (ДНАОП)?

а) скорочена назва нормативного акта;

б) державний орган, що затвердив акт;

в) вид державного нормативного акта;

г) рік затвердження акта;

ґ) порядковий номер акта.



4. За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?

а) Н-1; б) НТ; в) П-5; г) Н-2; ґ) Н-5.



5. Яке стягнення має право накладати державний інспектор?

а) дисциплінарне;

б) адміністративне;

в) кримінальне;

г) громадське;

ґ) регресний позов.



6. За якою формулою розраховується коефіцієнт частоти травматизму?

а) К = Д ∕ Н ; б) К = Д×100 ∕ Т;

в) К = Н×1000 ∕ Т; г) Н×Д ∕ Т; ґ) К= С ∕ Н × 100.

7. Який вид інструктажу з охорони праці не проводить керівник робіт?

а) вступний;

б) на робочому місці;

в) повторний;

г) позаплановий;

ґ) цільовий.



8. З яких причин стається найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?

а) технічних;

б) організаційних;

в) санітарно-гігієнічних;

г) психофізіологічних;

ґ) інших.



9. Хто має право притягати до адміністративної відповідальності порушників правил і норм охорони праці:

а) регіональні органи;

б) відомчі органи;

в) громадські організації;

г) профспілки;

ґ) державний нагляд.



10. Яка найменша допустима площа виробничого приміщення на одного робітника, м2?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; ґ) 4,5.



11. Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

а) вступний;

б) первинний на робочому місці;

в) вторинний на робочому місці;

г) цільовий;

ґ) позаплановий.



12. При якій кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

а) 2 і більше; б) 3 і більше; в) 4; г) 5; ґ) 6.



13. При якій кількості працюючих створюється служба охорони праці на підприємстві, осіб?

а) 10; б) 20; в) 30; г) 40; ґ) 50.



14. Які витрати на охорону праці у відсотках від суми реалізації продукції (послуг) встановлені для підприємств або фізичних осіб, які використовують найману працю?

а) 0,1; б) 0,2; в) 0,3; г) 0,4; ґ) 0,5.



Семінарське заняття №4

І. Теоретична частина.

1.Виробничі шкідливості та методи захисту людини від їх негативного впливу

2. Класифікація шкідливостей

3.Мікроклімат вироб. приміщень

4. Пил, хім.. речовини,

5.Шум, вібрація, випромінювання.

6.Техніко-економічна оцінка впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці
ІІ. Практична частина.

ТЕСТ № 4
1. З якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівника від нещасного випадку на виробництві?

а) з дня прийому заяви;

б) з дня, який настає за днем прийняття заяви;

в) з третього дня;

г) з п'ятого;

ґ) з десятого.



2. З яких причин стається найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?

а) технічних;

б) організаційних;

в) санітарно-гігієнічних;

г) психофізіологічних;

ґ) інших.



3. За якою формулою розраховується коефіцієнт частоти травматизму?

а) К = Д ∕ Н ; б) К = Д×100 ∕ Т;

в) К = Н×1000 ∕ Т; г) Н×Д ∕ Т; ґ) К= С ∕ Н × 100.

4. Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?

а) страховий експерт;

б) спеціаліст з охорони праці;

в) технічний інспектор профспілки;

г) державний інспектор Держнаглядохоронпраці;

ґ) голова профкому.



5. Протягом якого часу потрібно провести розслідування нещасного випадку на виробництві й скласти акт Н-1, доби?

а)1; б)2; в) 3; г) 4; ґ) 5.



6. Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

а) вступний;

б) первинний на робочому місці;

в) вторинний на робочому місці;

г) цільовий;

ґ) позаплановий.



7. Гранична норма при систематичному перенесенні вантажів для жінок старше 18 років, кг:

а) 5; б)7; в) 12; г) 15; ґ) 20.



8. Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем стосовно питань охорони праці та інших соціальних питань?

а) трудовий договір;

б) колективний договір;

в) комплексні заходи;

г) положення;

ґ) інструкції.



9. Хто має право притягати до адміністративної відповідальності порушників правил і норм охорони праці:

а) регіональні органи;

б) відомчі органи;

в) громадські організації;

г) профспілки;

ґ) державний нагляд.



10. Які витрати на охорону праці у відсотках від суми реалізації продукції (послуг) встановлені для підприємств або фізичних осіб, які використовують найману працю?

а) 0,1; б)0,2; в) 0,3; г) 0,4; ґ) 0,5.



11. Яка найменша допустима площа виробничого приміщення на одного робітника, м2?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; ґ) 4,5.



12. Яке стягнення має право накладати державний інспектор?

а) дисциплінарне;

б) адміністративне;

в) кримінальне;

г) громадське;

ґ) регресний позов.



13. Який вид інструктажу з охорони праці не проводить керівник робіт?

а) вступний;

б) на робочому місці;

в) повторний;

г) позаплановий;

ґ) цільовий.



14. Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем стосовно питань охорони праці та інших соціальних питань?

а) трудовий договір;

б) колективний договір;

в) комплексні заходи;

г) положення;

ґ) інструкції.



Змістовий модуль 3
Семінарське заняття №5

Тема: «Основи техніки безпеки та пожежної безпеки»

І. Теоретична частина.

1.Електробезпека

2.Класифікація електротравм, їх причини

3.Технічні засоби електробезпеки

4.Розрахунок захисного заземлення

ІІ. Практична частина.

ТЕСТ № 5

1. Протягом скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних і групових нещасних випадків на виробництві?

а) 3; б) 5; в) 10; г) 15; ґ) 20.



2. За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?

а) Н-1; б) НТ; в) П-5; г) Н-2; ґ) Н-5.



3. З якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівника від нещасного випадку на виробництві?

а) з дня прийому заяви;

б) з дня, який настає за днем прийняття заяви;

в) з третього дня;

г) з п'ятого;

ґ) з десятого.



4. Хто має бути головою комісії при розслідуванні нещасного випадку на виробництві?

а) майстер;

б) начальник цеху;

в) головний інженер;

г) директор;

ґ) спеціаліст з охорони праці.



5. З яких причин стається найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?

а) технічних;

б) організаційних;

в) санітарно-гігієнічних;

г) психофізіологічних;

ґ) інших.



6. Протягом якого часу потрібно провести розслідування нещасного випадку на виробництві й скласти акт Н-1, доби?

а)1; б)2; в) 3; г) 4; ґ) 5.



7. З якою втратою працездатності нещасні випадки на виробництві підлягають розслідуванню зі складанням акта Н-1, доби?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; ґ) 5.



8. Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?

а) страховий експерт;

б) спеціаліст з охорони праці;

в) технічний інспектор профспілки;

г) державний інспектор Держнаглядохоронпраці;

ґ) голова профкому.



9. Яке стягнення має право накладати державний інспектор?

а) дисциплінарне;

б) адміністративне;

в) кримінальне;

г) громадське;

ґ) регресний позов.



10. Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

а) вступний;

б) первинний на робочому місці;

в) вторинний на робочому місці;

г) цільовий;

ґ) позаплановий.



11. При якій кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

а) 2 і більше; б) 3 і більше; в) 4; г) 5; ґ) 6.



12. Який вид інструктажу з охорони праці не проводить керівник робіт?

а) вступний;

б) на робочому місці;

в) повторний;

г) позаплановий;

ґ) цільовий.



13. Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем стосовно питань охорони праці та інших соціальних питань?

а) трудовий договір;

б) колективний договір;

в) комплексні заходи;

г) положення;

ґ) інструкції.


14. Яка найменша допустима площа виробничого приміщення на одного робітника, м2?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; ґ) 4,5.



Семінарське заняття №6

І. Теоретична частина.

1.Пожежна безпека в закладах освіти. складання плану евакуації учнів і

вихованців у випадку виникнення пожежі

2.Вимоги пожежної безпеки до утримання території навчально-виховних установ.

3.Порядок дій педагогів й адміністрації школи у випадку виникнення пожежі в навчальному закладі.

4.Вимоги пожежної безпеки до утримання навчальних й учбово-виробничих приміщень.


ІІ. Практична частина.

ТЕСТ № 6
1. Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем стосовно питань охорони праці та інших соціальних питань?

а) трудовий договір;

б) колективний договір;

в) комплексні заходи;

г) положення;

ґ) інструкції.



2. При якій кількості працюючих створюється служба охорони праці на підприємстві, осіб?

а) 10; б) 20; в) 30; г) 40; ґ) 50.



3. Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

а) вступний;

б) первинний на робочому місці;

в) вторинний на робочому місці;

г) цільовий;

ґ) позаплановий.



4. За якою формулою розраховується коефіцієнт частоти травматизму?

а) К = Д ∕ Н ; б) К = Д×100 ∕ Т;

в) К = Н×1000 ∕ Т; г) Н×Д ∕ Т; ґ) К= С ∕ Н × 100.

5. З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків, роки?

а) 14; б) 16; в) 17; г) 19; ґ) 20.



6. З яких причин стається найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?

а) технічних;

б) організаційних;

в) санітарно-гігієнічних;

г) психофізіологічних;

ґ) інших.



7. Протягом якого часу потрібно провести розслідування нещасного випадку на виробництві й скласти акт Н-1, доби?

а)1; б)2; в) 3; г) 4; ґ) 5.



8. Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?

а) страховий експерт;

б) спеціаліст з охорони праці;

в) технічний інспектор профспілки;

г) державний інспектор Держнаглядохоронпраці;

ґ) голова профкому.



9. При якій кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

а) 2 і більше; б) 3 і більше; в) 4; г) 5; ґ) 6.



10. Який вид інструктажу з охорони праці не проводить керівник робіт?

а) вступний;

б) на робочому місці;

в) повторний;

г) позаплановий;

ґ) цільовий.



11. Протягом скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних і групових нещасних випадків на виробництві?

а) 3; б) 5; в) 10; г) 15; ґ) 20.



12. З якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівника від нещасного випадку на виробництві?

а) з дня прийому заяви;

б) з дня, який настає за днем прийняття заяви;

в) з третього дня;

г) з п'ятого;

ґ) з десятого.



13. Які витрати на охорону праці у відсотках від суми реалізації продукції (послуг) встановлені для підприємств або фізичних осіб, які використовують найману працю?

а) 0,1; б) 0,2; в) 0,3; г) 0,4; ґ) 0,5.



14. Яке стягнення має право накладати державний інспектор?

а) дисциплінарне;

б) адміністративне;

в) кримінальне;

г) громадське;

ґ) регресний позов.


Плани самостійних робіт.

Змістовий модуль

«Правові та організаційні засади охорони праці»

Опрацювати теоретичний матеріал за планом:

1.Опрацювати закон України «Про охорону праці».

2.Визначення економічних наслідків виробничого травматизму (професійного захворювання)

3.Опанування теми "Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці"

Запитання для самостийної роботи


 1. Яка організація охорони праці на виробництві перед бачена статтями Закону України «Про охорону праці»?

 2. Які види стимулювання з питань охорони праці перед бачено статтями Закону України «Про охорону праці»?

 3. Як здійснюється державне управління охороною праці згідно із статтями Закону України «Про охорону праці»? Що таке СУОП?

 4. Як здійснюється державний нагляд і громадський контроль за охороною праці згідно із статтями Закону України «Про охорону праці»?

 5. Яка відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці згідно із статтями Закону України «Про охорону праці»?

 6. Особливості праці жінок та молоді (скласти структурно-логічну схему).

Контрольні запитання

 1. Як поділяють економічні наслідки втрати працездатності працівником?

 2. Перелічить, які величини входять до суми втрат та збитків при втраті працездатності? За яким формулами вони обчислюються? Скласти таблицю цих величин.

 3. В чому полягає спрощена методика розрахунку матеріальних втрат при травматизмі?

 4. Як розраховують економічні втрати підприємства в залежності від кількості нещасних випадків?

Змістовий модуль 2

«Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії»
Опрацювати теоретичний матеріал за планом:

1.Опанувати Інструкцію про порядок перевезення дітей і учнів автобусами за разовими заявками

2.Опанування теми «Устаткування, утримання та організація навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах освіти»

3.Опанування теми «Державне соціальне страхування від НВ та професійних захворювань»

4.Опанувати «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти»

Запитання для самостийної роботи


 1. Загальні положення

 2. Організація перевезень:

правила проведення туристських походів, експедицій та екскурсій з учнівською і студентською молоддю України

 1. Права та обов'язки адміністрації організації, що проводить туристську подорож

 2. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей

 3. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі

 4. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій

 5. Вимоги до основних приміщень

 6. Вимоги до освітлення приміщень

 7. Вимоги до повітряно-теплового режиму.

 8. Вимоги до обладнання.

Змістовий модуль 3

«Основи техніки безпеки та пожежної безпеки

Опрацювати теоретичний матеріал за планом:

1.Опрацювати закон України «Про пожежну безпеку».

2.Опанувати Методику складання інструкцій з ОП та пожежної безпеки

3.Заходи безпеки на спортивних майданчиках та в спортивних залах

Запитання для самостийної роботи

1. Яка правова основа діяльності в галузі пожежної безпеки

2. Як здійснюється забезпечення пожежної безпеки

3. Які обов'язки державних органів щодо забезпечення пожежної безпеки

4. Які обов'язки підприємств, установ та організацій щодо забезпечення пожежної безпеки

5. Як здійснюється державний пожежний нагляд

6. Вивчення правил пожежної безпеки

7. Яка мета і завдання пожежної охорони

8. Яка відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

9. Відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства про пожежну безпеку



Запитання для самостийної роботи

 1. Організація роботи з охорони праці управління освіти

 2. Організація роботи з охорони праці в навчально-виховних закладах

 3. Організація роботи охорони праці під час позакласної, позашкільної діяльності.

 4. Вимоги безпеки й санітарії до місць проведення навчального процесу й спортивного інвентарю

 5. Вимоги до критих спортивних споруд (спортивних залів)

 6. Вимоги до відкритих спортивних майданчиків

 7. Додаткові вимоги безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту (вимоги викладено за розділами навчальної програми)

 8. Вимоги безпеки під час занять зі спортивних ігор

 9. Вимоги безпеки й санітарії до місць проведення навчального процесу й спортивного інвентарю

 10. Вимоги до відкритих спортивних майданчиків

 11. Відповідальність, обов'язки та права посадових осіб

 12. Вимоги безпеки й санітарії до місць проведення навчального процесу й спортивного інвентарю

 13. Вимоги до критих спортивних споруд (спортивних залів)

Завдання для самопідготовки:

№ 1 Назвіть кількість категорій важкості



5 ~ шість

2-дві


2 ~ чотири

№ 2 Назвіть небезпечні і шкідливі виробничі фактори

2 ~ це рухомі машини, небезпечна напруга електричної мережі, шум, вібрація


 1. ~ це фізичні та нервово-психічні перевантаження

 2. ~ це фізичні, хімічні чинники

5 ~ це фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні чинники

№3 Склад комісії з розслідування

3 ~ представник профспілкової організації, керівник служби охорони праці

5 ~ керівник служби охорони праці, представник профспілкової організації, керівник структурного підрозділу, де працював потерпілий

2 ~ потерпілий, керівник служби охорони праці

№ 4 Як забезпечується пожежна безпека



 1. ~ протипожежним захистом

 2. ~ організаційними, технічними заходами

5 ~ все вище перелічене

№ 5 Основні причини нещасних випадків, що пов'язані з обслуговуванням електричних мереж;і електроустановок

5 ~ допуск до роботи осіб, які не мають кваліфікаційної групи, роботи без зняття напруги, без заземлення, без наряду-допуску

2 ~ робота, що виконується без зняття напруги

6Основні принципи державної політики в галузі охорони праці


 1. ~ принцип соціального захисту працівника

 2. ~ пріоритету життя та здоров'я працівників, використання економічних методів, встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підприємств

5 ~ комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі
національних програм та перші дві відповіді

№ 7 Як здійснюється підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою



 1. ~ віковий ценз — не менше 16 років

 2. ~ попереднє спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці, професійний відбір

5 ~ обов'язковий медичний огляд до прийому на роботу, професійний відбір, попереднє спеціальне навчання, віковий ценз — не
менше 18 років

4 ~ попереднє спеціальне навчання, віковий ценз — не менше 16


років, медичний огляд до прийому на роботу

№7 Строк збереження Акта за формою Н-1 разом з матеріалами розслідування

2 ~ 5 років

2 — 10 років

2 ~ 25 років

5 ~ 45 років

№ 9 Де використовується напруга 127, 220 В

5 ~ для освітлення і ручного інструменту в промисловості та побуті

2 ~ для індивідуального освітлення і ручного електроінструменту при роботі в небезпечних виробничих зонах

2 ~ для промислового устаткування

2 ~ для передачі електричного струму електролініями на відстань

№10 для якісного оцінювання зорової праці



використовують такі покажчики:

 • фон, контраст об'єкту з фоном, спектральний склад світла;

 • - коефіцієнт пульсації освітленості, покажчик освітленості;

 • - обидві відповіді вірні.

11 Бокове конструктивне природне освітлення – це освітлення, яке здійснюється крізь:

 • - світлові прийоми у зовнішніх стінах;

 • - аераційні та зенітні ліхтарі, прийоми в кровлі та перекриттях;

 • - обидві відповіді вірні.

№12 Освітлення, яке застосовують для фіксування меж небезпечних зон та яке вказує на наявність небезпеки, або на безпечний шлях евакуації є:

 • сигнальним;

 • - аварійним;

 • - евакуаційним.

№ 13У … випромінювання оптичного діапазону спектра виникає внаслідок електричного розряду в атмосфері інертних газів та парив металів, а також за рахунок явищ люмінесценції яке невидиме ультрафіолетове випромінювання перетворює у видиме світло.

- лампах розжарення;

- газорозрядних лампах;

- обидві відповіді вірні.

№15 З метою оцінювання характеру (теплоізоляції) одягу ти акліматизації організму у різні пори року введено поняття:


 • - період року;

 • - пору суток;

 • - пору тижня.

№ 16 При врахуванні інтенсивності праці всі види робот розподіляють, виходячи з загальних енерговитрат організму на:

 • дві категорії;

 • - три категорії;

 • - чотири категорії.

17 Роботи, що пов'язані із постійною ходьбою, що виконуються стоячи або сидячи, але які не вимагають переміщення вантажів, відносяться до:

 • - легких;

 • - роботам середньої важкості;

 • - важким.

№ 18 Таке поєднання параметрів мікроклімату, які при довготривалому та статичному впливі на людину можуть викликати напруження реакцій терморегуляції і які не виходять за межі фізіологічних пристосованих можливостей, це:

- небезпечні мікрокліматичні умови;

- неприпустимі мікрокліматичні умови;

- припустимі мікрокліматичні умови.

19. Зазначте небезпечні фактори:

1. Шум 2. Вібрація 3. Електричний струм 4. Іонізуюче випромінювання 5. Ударна хвиля 6. Електромагнітне випромінювання

№ 20 Згідно санітарно-гігієнічної класифікації існує … класів умови праці за ступенем шкідливості та небезпечності :


 • - чотири;

 • - два;

 • - три.

№ 21 До якої групи шкідливих та небезпечних виробничих факторів за фізичною природою слід віднести "електромагнітне випромінювання від комп'ютера"?

 • - хімічної

 • - біологічної

 • - фізичної

 • - психофізіологічної.

Коротко відповідь на запитання:

№ 22. Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці.

№ 23. Які державні та громадські органи здійснюють в Україні нагляд та громадський контроль за охороною праці?

№ 24. Розкрийте зміст поняття «виробниче середовище».

№ 25. Розкрийте зміст поняття «умови праці».

№ 26. фактори виробничого середовища

№ 27. Назвіть елементи умов праці

№ 28. Мета управління умовами праці

№ 29. Завдання управління умовами праці

№ 30. Шкідливі виробничі фактори.

№ 31. Назвіть засоби захисту від випромінювання

№ 32. Назвіть заходи щодо зниження несприятливого впливу хімічних речовин

№ 33. Назвіть основні групи причини травматизму на виробництві.

№ 34 Назвіть засоби захисту від випромінювання

№ 35 Назвіть заходи щодо зниження несприятливого впливу хімічних речовин

№ 36 Назвіть методи дослідження травматизму.

№ 37 Назвіть характерні причини виникнення пожеж на підприємствах

№ 38 Назвіть соціально-економічні заходи щодо охорони праці.

№ 39 Назвіть лікувально-профілактичні за ходи щодо охорони праці.

№ 40 Назвіть мету управління охороною праці на підприємстві.

№ 41 Назвіть функції управління охороною праці на підприємстві.

№ 42 Назвіть завдання управління охороною праці на підприємстві.

№ 43 Види контролю за охороною праці на підприємстві

№ 44 Визначення поняття "Колективний договір".

№45 Визначення поняття "Колективна угода".

№ 46 Визначення поняття "Трудовий договір".

№ 47 Види робочого часу

№ 48 Види часу відпочинку

№ 49 Форми (рівні) відповідальності за додержання вимог щодо безпечних умов праці на виробництві.

№ 50. Засоби гасіння пожежі.

№ 51. Умови виникнення пожежі.

№ 52. Напрямки системи попередження виникнення пожежі.



Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні етапи розвитку охорони праці.

 2. Розкрийте зміст поняття «охорона праці».

 3. У чому полягає соціально-економічне значення охорони праці?

 4. Які права на охорону праці має працівник під час роботи на підприємстві?

 5. Як законодавство охороняє працю жінок і неповнолітніх?

 6. Назвіть основні причини нещасних випадків в Україні.

 7. Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці.

 8. Які права і компенсації має працівник під час роботи у важких та шкідливих умовах?

 9. Дайте визначення основних понять у галузі охорони праці.

 10. Назвіть основні статистичні дані з питань охорони праці у світі, Україні, області.

 11. Розкрийте сутність створення всеохоплюючої правової основи для роботи з охорони праці в Україні.

 12. Які закони України, що регламентують питання охорони праці ви знаєте?

 13. Які державні та громадські органи здійснюють в Україні нагляд та громадський контроль за охороною праці?

 14. Які види відповідальності існують за порушення законодавства про охорону праці?

 15. Які основні нормативні акти підприємств ви знаєте?

 16. Розкрийте зміст поняття «умови праці»

 17. Назвіть статті Конституції України, які регламентують питання охорони праці.

 18. Назвіть завдання охорони праці.

 19. Що визначає, регулює і встановлює Закон України «Про охорону праці», у чому його специфічна особливість?

 20. Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

 21. Розкрийте зміст понять «виробниче середовище» та «умови праці».

 22. Які ви знаєте категорії робіт?

 23. Який вплив шуму і вібрації на людину та які існують засоби захисту проти її дії?

 24. Який існує поділ шкідливих речовин на класи безпеки?

 25. Дайте класифікацію електромагнітних полів і випромінювань.

 26. Назвіть основні положення Закону України «Про охорону праці».

 27. Які основні надбання Закону України «Про охорону праці»?

 28. Що являють собою граничнодопустимі концентрації (ГДК)?

 29. Що являють собою ДНАОП?

 30. Які нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємств, ви знаєте?

 31. До яких видів відповідальності згідно з Законом України «Про охорону праці» притягаються працівники, винні в порушенні охорони праці?

 32. Назвіть органи державного управління охорони праці, означте їх компетенцію та повноваження.

 33. Дайте визначення СУОП.

 34. Служба охорони праці на підприємстві, в організації; її завдання та функції.

 35. Комісія з питань охорони праці — мета створення, зав дання діяльності, права.

 36. Навчання та види інструктажів з питань охорони праці.

 37. Навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи.

 38. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи.

 39. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

 40. Які нещасні випадки підлягають розслідуванню? У яких випадках складається акт за формою Н-1, а в яких випадках за формою НТ (невиробничий травматизм)?

 41. Хто здійснює контроль за своєчасним розслідуванням нещасних випадків, професійних захворювань та аварій?

 42. Законодавство в галузі гігієни праці.

 43. Фізіологічні особливості різних видів діяльності.

 44. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.

 45. Що повинна знати і вміти особа, що надає першу допомогу?

 46. Яка послідовність надання першої допомоги?

 47. Безпека при експлуатації систем під тиском.

 48. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті.

 49. Які небезпечні та шкідливі фактори постають під час роботи на комп'ютері?

 50. Електробезпека.

 51. Електротравматизм. Види електричних травм.

 52. Суть Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 53. Основні поняття та значення пожежної безпеки.

 54. Вогненебезпечні властивості матеріалів і речовин.

 55. Вогневибухонебезпечність об'єкта.

 56. Система попередження пожеж.

 57. Система протипожежного захисту.

 58. Зовнішнє і внутрішнє протипожежне постачання

 59. Які ви знаєте первинні засоби гасіння пожеж?

 60. Де виникає і накопичується статична електрика і яка ЇЇ дія на людину і обладнання?

 61. Загальні принципи організації пожежної безпеки.

 62. Державний пожежний нагляд.

 63. Завдання та види пожежної охорони.

 64. Вивчення питань пожежної безпеки.

 65. Назвіть завдання, функції і права Держнаглядохоронпраці України?

 66. Роль громадських об'єднань у галузі охорони праці.

 67. Охарактеризуйте систему фінансування охорони праці.

 68. Назвіть обов'язки власника підприємства в галузі охорони праці.

 69. Які обов'язки працівника щодо виконання норматив них актів про охорону праці?

 70. Функції та права служби охорони праці підприємства (організації).

 71. Визначення та права комісії з питань охорони праці.

 72. Назвіть основні принципи економічного стимулювання охорони праці.

 73. Чим відрізняється нова редакція (21.11.2002 р. № 229-ІУ) Закону України «Про охорону праці» від попередньої.

Питання до заліку з курсу «Охорона праці».

 1. Назвіть основні етапи розвитку охорони праці.

 2. Розкрийте зміст поняття «охорона праці».

 3. У чому полягає соціально-економічне значення охорони праці?

 4. Які права на охорону праці має працівник під час роботи на підприємстві?

 5. Як законодавство охороняє працю жінок і неповнолітніх?

 6. Назвіть основні причини нещасних випадків в Україні.

 7. Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці.

 8. Які права і компенсації має працівник під час роботи у важких та шкідливих умовах?

 9. Дайте визначення основних понять у галузі охорони праці.

 1. Назвіть основні статистичні дані з питань охорони праці у світі, Україні, області.

 2. Розкрийте сутність створення всеохоплюючої правової основи для роботи з охорони праці в Україні.

 3. Які закони України, що регламентують питання охорони праці ви знаєте?

 4. Які державні та громадські органи здійснюють в Україні нагляд та громадський контроль за охороною праці?

 5. Які види відповідальності існують за порушення законодавства про охорону праці?

 6. Які основні нормативні акти підприємств ви знаєте?

 7. Розкрийте зміст поняття «умови праці»

 8. Назвіть статті Конституції України, які регламентують питання охорони праці.

 9. Назвіть завдання охорони праці.

 10. Що визначає, регулює і встановлює Закон України «Про охорону праці», у чому його специфічна особливість?

 11. Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

 12. Розкрийте зміст понять «виробниче середовище» та «умови праці».

 13. Які ви знаєте категорії робіт?

 14. Який вплив шуму і вібрації на людину та які існують засоби захисту проти її дії?

 1. Який існує поділ шкідливих речовин на класи безпеки?

 2. Дайте класифікацію електромагнітних полів і випромінювань.

 3. Назвіть основні положення Закону України «Про охорону праці».

 4. Які основні надбання Закону України «Про охорону праці»?

 5. Що являють собою граничнодопустимі концентрації (ГДК)?

 6. Що являють собою ДНАОП?

 7. Які нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємств, ви знаєте?

 8. До яких видів відповідальності згідно з Законом України «Про охорону праці» притягаються працівники, винні в порушенні охорони праці?

 9. Назвіть органи державного управління охорони праці, означте їх компетенцію та повноваження.

 10. Дайте визначення СУОП.

 11. Служба охорони праці на підприємстві, в організації; її завдання та функції.

 12. Комісія з питань охорони праці — мета створення, зав дання діяльності, права.

 13. Навчання та види інструктажів з питань охорони праці.

 14. Навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи.

 15. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи.

 16. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

 17. Які нещасні випадки підлягають розслідуванню? У яких випадках складається акт за формою Н-1, а в яких випадках за формою НТ (невиробничий травматизм)?

 18. Хто здійснює контроль за своєчасним розслідуванням нещасних випадків, професійних захворювань та аварій?

 19. Законодавство в галузі гігієни праці.

 20. Фізіологічні особливості різних видів діяльності.

 21. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.

 1. Що повинна знати і вміти особа, що надає першу допомогу?

 2. Яка послідовність надання першої допомоги?

 3. Безпека при експлуатації систем під тиском.

 4. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті.

 5. Які небезпечні та шкідливі фактори постають під час роботи на комп'ютері?

 6. Електробезпека.

 7. Електротравматизм. Види електричних травм.

 8. Суть Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 9. Основні поняття та значення пожежної безпеки.

 10. Вогненебезпечні властивості матеріалів і речовин.

 11. Вогневибухонебезпечність об'єкта.

 12. Система попередження пожеж.

 13. Система протипожежного захисту.

 14. Зовнішнє і внутрішнє протипожежне постачання

 15. Які ви знаєте первинні засоби гасіння пожеж?

 16. Де виникає і накопичується статична електрика і яка ЇЇ дія на людину і обладнання?

 17. Загальні принципи організації пожежної безпеки.

 18. Державний пожежний нагляд.

 19. Завдання та види пожежної охорони.

 20. Вивчення питань пожежної безпеки.

 21. Назвіть завдання, функції і права Держнаглядохоронпраці України?

 22. Роль громадських об'єднань у галузі охорони праці.

 23. Охарактеризуйте систему фінансування охорони праці.

 24. Назвіть обов'язки власника підприємства в галузі охорони праці.

 25. Які обов'язки працівника щодо виконання норматив них актів про охорону праці?

 26. Функції та права служби охорони праці підприємства (організації).

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifmto -> didact -> kireeva
kireeva -> Форма навчання – заочна Інститут фізико-математичної і технологічної освіти Кафедра дидактики природничо–наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Дисципліна – педагогіка. Графік консультацій – понеділок
kireeva -> Плани практичних занять
didact -> Методика викладання математики у вищий школі
didact -> Методика складання інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки
ifmto -> Закономірності і засобі композиції в дизайні. Які завдання композиції в дизайні?
ifmto -> Дисципліна будова та експлуатація автомобіля форма навчання: денна, заочна Консультації студентів з дисципліни
ifmto -> Зм назва теми І анотований зміст Кількість годин 1 Змістовий модуль «Експлуатація автомобілів та організація ремонту автомобіля»
ifmto -> «Комп’ютерна графіка» Галузь: 0101 «Педагогічна освіта»
ifmto -> Завдання для самоперевірки Дайте визначення наступним термінам «надійність»
ifmto -> «Практикум з обслуговуючої праці. (Культура харчування. Технологія приготування кулінарних страв)» Графік консультацій

Скачати 481.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка