План роботи практичного психолога Квасилівського днз (ясла-садок) Павлусь Марини Миколаївни на 2016-2017 навчальний рік Квасилів 2016 Науково-методична проблема днзСкачати 126.66 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір126.66 Kb.
#44568

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач Квасилівського ДНЗ (ясла-садок)

______________ О.М.Лисак

Дата _____________ 2015 рокуПОГОДЖЕНО

Методист відділу освіти

______________ О.Р.Андрійчук

Дата _______________ 2015 року
ПЛАН

роботи практичного психолога

Квасилівського ДНЗ (ясла-садок)

Павлусь Марини Миколаївни

на 2016-2017 навчальний рік

Квасилів


2016

Науково-методична проблема ДНЗ «Формування цілісної, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти»

Проблема психологічної служби:

Мета: спрямування педагогічного колективу на створення умов, що сприяють зміцненню та збереженню психічного здоров’я дітей, самостійному та ефективному розвитку здібностей кожної дитини; здійснення психологічної діагностики, соціально-психологічної корекції, профілактики, психологічної просвіти всіх учасників освітнього процесу.

Завдання:

 1. Забезпечення якісного психологічного супроводу освітнього процесу.

 2. Діагностика розвитку психічних процесів, функцій, характерних особливостей кожної дитини та проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з тими, які відстають від вікових норм та мають труднощі у вихованні.

 3. Науково-методичне та практичне забезпечення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи.

 4. Співпраця з педагогічним колективом з метою підвищення рівня психологічної компетентності, допомоги у створенні розвивального середовища та сприятливого психологічного клімату.

 5. Робота з батьками дошкільників з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності та грамотності батьків, допомоги щодо психічного та емоційного благополуччя дитини.

Склад психологічної служби:

Керівник служби, практичний психолог - Павлусь Марина Миколаївна

Завідувач – Лисак Ольга Миколаївна

Вихователь-методист – Семенюк Раїса Федорівна

Старша медична сестра – Ковтун Лідія Михайлівна

Вихователі: Шевчук Надія Семенівна

Левкович Софія Володимирівна

Козлова Марія Володимирівна

Бенюк Оксана Володимирівна

Сенюк Ніна Григорівна

Грухаль Марія Корніївна

Чміль Валентина Степанівна

Дахненко Іванна Романівна


Розділ І. Робота з дітьми

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

 1. Психодіагностична робота

1.

Систематичне спостереження та психоекспертне вивчення перебігу процесу адаптації дітей до умов ДНЗ (поведінкові прояви на заняттях, у грі та спілкуванні з однолітками, батьками та вихователями); фіксація результатів спостережень.

вересень - жовтень,

протягом року (за запитом)I молодша група

II молодша група

усі новоприбулі діти


2.

Психодіагностичне обстеження пізнавальної сфери дошкільників.

жовтень - листопад

II молодша група

середня група

старша група


3.

Вивчення міжособистісних стосунків у групі та системі «вихователь-дитина» (соціометричні дослідження, бесіди, спостереження)

протягом року

усі вікові групи

4.

Виявлення дітей з підвищеною невпевненістю і тривожністю.

протягом року

усі вікові групи

5.

Вивчення індивідуальних особливостей дітей з емоційними проблемами.

протягом року

усі вікові групи

6.

Комплексне визначення рівня психологічної готовності до навчання у школі.

квітень

старша група

4,8,10,137.

Визначення індивідуальних особливостей дітей, які потрапили в складні життєві ситуації (за запитом)

протягом року

усі вікові групи

 1. Консультативна робота

1.

Сприяння вмінню розуміти свої почуття та почуття інших.

протягом року

усі вікові групи

2.

Участь у нормалізації міжособистісних взаємин з однолітками

протягом року

усі вікові групи

3.

Допомога дітям з емоційними труднощами

протягом року

усі вікові групи

4.

Допомога у налагодженні взаємовідносин дитини з педагогами

протягом року

усі вікові групи

5.

Допомога дітям з поведінковими труднощами

протягом року

усі вікові групи

 1. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

1.

Розвиток пізнавальних процесів, їх довільної регуляції; комунікативних навичок, дрібної моторики, налагодженню стосунків із дорослими , сприяння нормальному самопочуттю дитини у групі. Програма «Сходинки» О.Проценко

(«Психолог дошкілля» №2,2011)жовтень - листопад

І молодша група

1,3


2.

Зняття психомоторного та емоційного напруження. «Психологічний релакс». Програма О.Макаренко (Психолог дошкілля №6,2012)

лютий - квітень

І молодша група

1,3


3.

Формування мотиваційної готовності до навчання у школі. Програма для майбутніх першокласників Л.Виповської (Психолог дошкілля №3,2011)

листопад - березень

старша група

2,8,10,134.

Розвиток емоційної сфери особистості дитини та соціальна адаптація. Програма Н.Сидорук «Ми і наші емоції» (Психолог дошкілля №11/2011)

листопад - березень

старша група

2,8,10,135.

Розвиток пізнавальних процесів у дітей6.

Корекція у розвитку особової, емоційно-вольової, пізнавальної і комунікативної сфер через ігрову діяльність дитини7.

Корекція індивідуальних особливостей дітей, які потрапили в складні життєві ситуації (за запитом)

протягом року

усі вікові групи

8.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами (за запитом)

протягом року

усі вікові групи

Розділ ІІ. Робота з педагогічним колективом

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

 1. Психодіагностична робота

1.

Визначення самопочуття дитини у групі, її індивідуальних особливостей та рівня перебігу адаптації.

вересень - жовтень

вихователі

І молодшої

ІІ молодшої


2.

Визначення рівня інноваційного потенціалу педагога.

листопад

педколектив

3.

Визначення рівня сформованості «синдрому вигорання»

березень

педколектив

 1. Консультативна робота

1.

Допомога у створенні умов, що сприяють адаптації дитини до умов ДНЗ.

протягом року

вихователі

І молодшої

ІІ молодшої


2.

Навчання методів психоемоційного розвантаження задля профілактики «емоційного вигорання»

квітень

педколектив

3.

Надання рекомендацій щодо формування внутрішньої позиції школяра.

протягом року

вихователі старших груп

4.

Консультування щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

протягом року

педколектив

5.

Допомога у створенні умов для позитивного психологічного клімату у педколективі

протягом року

педколектив

6.

Допомога у створенні сприятливих умов для збереження та зміцнення психічного здоров'я дошкільника (за запитом)

протягом року

педколектив

та


батьки

7.

Надання рекомендацій у взаємовідносинах в системі «вихователь-батьки»

(за запитом)протягом року

вихователі

 1. Психологічна просвіта

1.

Спільний психологічний практикум для педагогів та батьків «Піклуватися про психологічне здоров'я дитини – основне завдання дорослих»

жовтень

педколектив, батьки

2.

Розробка та надання рекомендацій щодо розвитку психологічної готовності дитини до навчання у школі.

листопад – грудень

вихователі старших груп

3.

Психологічний супровід інклюзивного навчання:

 1. Практикум з проблеми «Діти з особливими освітніми потребами: правила взаємодії з ними (Особливості проведення корекційно-розвивальних занять в ДНЗ)

 2. Семінар-практикум для завідувачів та вихователів-методистів ДНЗ «Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами в умовах ДНЗ» (Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами)

Січень

14 грудняпедколектив ДНЗ

завідувачі та вихователі-методисти ДНЗ району4.

Участь у роботі творчої групи вихователів-методистів ДНЗ району. (Психодіагностичне обстеження дитини: що має знати та враховувати практичний психолог).

31 січня

вихователі-методисти ДНЗ району

5.

Робота з підвищення психологічної культури і компетентності всіх учасників НВП (розробка пам’яток, буклетів, інформаційних стендів тощо).

протягом року

педколектив

Розділ ІІІ. Робота з батьками

 1. Психодіагностична робота

1.

Вивчення умов виховання дитини в сім’ї та потреб батьків щодо вирішення проблем розвитку, навчання та виховання дітей.

вересень - жовтень

батьки новоприбулих дітей

2.

Вивчення запитів батьків з метою надання всебічної допомоги у розвитку, вихованні та навчанні дітей

протягом року

батьки

3.

Визначення стану психологічного клімату в сім'ї дитини (Анкета «Психологічний клімат у сім'ї»)

листопад

батьки

4.

Визначення потреб щодо послуг та якості діяльності ДНЗ

січень


батьки

5.

Визначення комфортності дитини у ДНЗ

березень

батьки

6.

Визначення рівня готовності дітей до шкільного навчання

квітень

батьки

 1. Консультативна робота

1.

Консультації для батьків «Порадьтесь з психологом»


щотижня (вівторок 8.00-17.00 год)

батьки


2.

Надання консультативної допомоги членам родин дітей вразливих категорій (батьки, опікуни, особи, що їх заміняють тощо).

протягом року,

відповідно до

запиту


члени родин вихованців ДНЗ

3.

Надання консультацій за результатами діагностичних досліджень

постійно


батьки


4.

Індивідуальні консультації для батьків: допомога у розв’язанні труднощів у вихованні та розвитку дитини

протягом року,

відповідно до

запиту


батьки

5.

Організувати роботу консультативного бюро «На порозі школи»

1р/квартал

сайт ДНЗ

6.

Визначення оптимальних методів виховання дитини в родині

протягом року

батьки

7.

Батьківські секрети успішної підготовки дитини до школи

2 березня

батьки

8.

Психологічний портрет першокласника (сформувати образ майбутнього першокласника напередодні вступ дитини до школи)

22 травня

(11.00 год)батьки

9.

Допомога у вихованні та розвитку дітей з особливими освітніми потребами

протягом року

батьки

 1. Психологічна просвіта

1.

Виступ на загальних батьківських зборах «Соціально-економічна освіта дошкільників»

березень

батьки

2.

Виступ на групових батьківських зборах

 1. Дискусія «Як розповідати дітям про війну?»

 2. Готовність дитини до навчання у школі (Опитувальник для батьків «Як визначити в домашніх умовах рівень готовності дитини до шкільного навчання». («Пр. психолог:д/с» 1/2016))

квітень

Батьки дітей

 1. усіх вікових груп

 2. старшої групи

3.

Проведення наочної пропаганди через поновлення матеріалів батьківських куточків

протягом року

батьки

4.

Проведення наочної просвіти через наповнення матеріалів куточка психолога.

протягом року

батьки

Розділ ІV. Організаційно-методична робота

1.

Написання річного плану роботи.

вересень - жовтень
2.

Складання щомісячних планів роботи.

щомісяця

(до 25 числа)


3.

Аналіз роботи за навчальний рік:

- статистичний звіт,

- аналітичний звіт.


до 25.02,

до 05.05.


4.

Уточнення списків дітей кожної вікової групи.

вересень – жовтень
5.

Оформлення та заповнення індивідуальних діагностичних карток дітей.

вересень - жовтень, протягом року
6.

Виготовлення куточка практичного психолога та подальше наповнення інформаційними матеріалами.

протягом року
7.

Підготовка до участі в психолого-педагогічних заходах ДНЗ.

протягом року
8.

Вивчення нормативно-правової бази та Положення з організації роботи Консультативного центру для батьків.

жовтень
9.

Підготовка методичних рекомендацій для батьків, педпрацівників з питань розвитку, корекції, навчання та виховання дошкільників.

протягом року
10.

Участь у комплексних перевірках у ДНЗ.

протягом року
11.

Підбір корекційно-відновлювальних та розвивальних програм для роботи з дошкільниками.

протягом року
12.

Підбір методик для психодіагностичних досліджень.

протягом року
13.

Поповнення новими матеріалами тематичних папок кабінету.

протягом року
14.

Ведення каталогу статей психолого-педагогічної періодики.

протягом року
15.

Підготовка матеріалів та навчально-ігрового обладнання для роботи з дітьми.

протягом року
16.

Оформлення та заповнення документації.

протягом року
17.

Поповнення фонду кабінету психолога інформативними та дидактичними матеріалами, необхідною методичною літературою.

протягом року
18.

Опрацювання новинок методичної літератури і періодичної преси з проблем розвитку, навчання і виховання дошкільників.

протягом року
19.

Участь у методичних об’єднаннях та семінарах для практичних психологів ДНЗ району.

жовтень, березень-квітень
20.

Виготовлення наочного та роздаткового матеріалу

протягом року
21.

Оформлення та створення дитячої зони у кабінеті практичного психолога

протягом року
Розділ V. Зв’язки з громадськістю

1.

Відвідування заходів, дітей удома, батьків за місцем роботи, органів виконавчої влади та громадського самоврядування, налагодження співпраці з профільними організаціями, центрами тощо.

протягом року

на запит


Скачати 126.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал