План роботи над єдиною науково-методичною проблемоюСкачати 81.16 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір81.16 Kb.
#10032
СТАРОВИЖІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Перспективний план роботи

над єдиною науково-методичною проблемою

«Розвиток інноваційного потенціалу вчителя

в умовах модернізації діяльності методичної служби »

на 2011-2015 рр.

Схвалено на засіданні

методичної ради районного

методичного кабінету

29.08.2011р. протокол №1
Голова ради Г.В.Демчук

Стара Вижівка

Мета

Завдання

Зміст діяльності

Експертна група

РМК

ЗОШ

Організаційно-підготовчий, 2011-2012н.р.

Аналіз зовнішнього та внутрішнього освітнього середовища .


Створення експертної групи щодо забезпечення системного підходу до реалізації НМП.

Опрацювання сучасних науково-методичних,психологічних концепцій з питань формування нового педагогічного мислення.

Визначення «проблемного кола».

Підбір діагностичних матеріалів.
Індивідуальні програми забезпечення участі в роботі експертної групи.

Вивчення суспільної думки,відбір ідей, пропозицій, створення банку педагогічних ідей.

Створення картотеки науково-педагогічної, методичної , фахової періодичної літератури з вищеозначеної проблеми.

Забезпечення ЗОШ аналітико-діагностичною інформацією.Аналіз річних планів роботи ЗОШ з аспекту стану ресурсного забезпечення інноваційної діяльності в школі.

Планування навчання педагогічних та керівних кадрів.

Індивідуальне консультування керівників РМО,ШМО.

Узгодження напрямів реалізації проблеми «РМК - РМО –ШМО».

Науково-теоретична конференція «Інноваційна політика і законодавче забезпечення інноваційної діяльності в освіті».

ПДС «Директор школи як суб’єкт управлінської діяльності в умовах інноваційної школи ».

Січневі педагогічні зустрічі.

Круглий стіл «Сучасна методична служба : шляхи модернізації».

Фестиваль «Педагогічне сяйво» за участю Асоціації педагогів-переможців професійних конкурсів.


Інформаційно-аналітична діяльність.

Прогнозований результат:

 • Оцінка зовнішнього та внутрішнього ресурсного забезпечення для реалізації науково-педагогічних ідей з метою актуалізації можливостей.

 • Розробка комплексно-цільової програми розвитку інноваційного потенціалу вчителя.Діагностико-концептуальний, 2012-2013 н.р.

Розробка науково-методичного забезпечення інноваційних процесів.

З’ясування рівня готовності педагогічних кадрів ЗОШ району до здійснення інноваційної діяльності.

Модернізація матеріально-технічного оснащення методичних кабінетів ЗОШ.

Розробка програми системного дослідження щодо дієвості методичної роботи ЗНЗ .


Розробка анкет «Оцінка рівня інноваційного потенціалу педагогічного колективу», «Готовність до новацій».

Розробка варіативної моделі (траєкторії)особистісного розвитку педагога.

Створення базової кваліметричної моделі інноваційної діяльності закладу.


Науково-практична конференція «Розвиток навчального закладу на інноваційній основі:від теорії до практики».

Круглий стіл « Координація діяльності суб’єктів інноваційного процесу :ЗНЗ-РМК».

Соціально-педагогічний тренінг ділового спілкування для керівників ЗОШ .

Фестиваль «Педагогічне сяйво» за участю Асоціації педагогів-переможців професійних конкурсів.

Січневі педагогічні зустрічі.

Цикл лекцій – полілогів з проблем педагогіки інновацій та методології і методики інноваційної діяльності

Методичний кейс «Управління інноваційним закладом».


Рефлексивна діагностика рівня готовності педагогів ЗОШ до здійснення інноваційної діяльності.

Теоретично-навчальні семінари зі засвоєння нових знань з педагогічної інноватики.

Тренінги з формування рефлексивних умінь педагогічної діяльності.


Прогнозований результат:

 • Організаційно-педагогічне та ресурсно-методичне забезпечення модернізації методичної служби.

 • Сформовані навички ефективної взаємодії,вміння успішного розв’язання комунікативних проблем.

 • Сформована позитивна мотивація управлінців, педагогів до набуття знань щодо професійної позиції ,спрямування на самоосвіту,самопізнання,самовдосконалення.
Адаптивно-перетворюючий, 2013-2014 н.р.

Модернізація системи науково-методичної роботи в районі.

Розвиток інноваційної активності педагогів .Залучення педагогів до участі в системі заходів з підготовки готовності до інноваційної діяльності.

Оптимізація керівництва процесом підготовки до здійснення інноваційної діяльності в ЗОШ.

Удосконалення системи інформаційного забезпечення методичної роботи.

Проектування системи заходів морально-психологічного стимулювання педагогів,які здійснюють інноваційну діяльність.
Розробка карти діагностики готовності вчителя до інновації

Розробка кваліметричної моделі здійснення інноваційної діяльності вчителем.

Створення загальної бази електронних ресурсів щодо здійснення інноваційної педагогічної діяльності.


Науково-практична конференція «Підготовка педагогів до інноваційної діяльності: моделі, досвід, проблеми та перспективи».

Фестиваль «Педагогічне сяйво» за участю Асоціації педагогів-переможців професійних конкурсів.

Січневі педагогічні зустрічі.

Круглий стіл «Проблеми створення інноваційного освітнього середовища в закладі освіти».

Студія управлінця «Стратегія успіху на засадах освітнього менеджменту».


Розробка програм за індивідуальними траєкторіями «Молодий спеціаліст», «Педагог-дослідник» тощо . програм,моделей інноваційної пошукової діяльності

Створення інформаційних кейсів «Інноваційна діяльність в школі»

Активне навчання з проблем педагогіки інновацій та методології і методики інноваційної діяльності


Прогнозований результат:

 • Створення системи науково-методичного забезпечення роботи з педагогічними кадрами,які працюють в інноваційному режимі.

 • Формування механізмів в педагогів самоуправління власною педагогічною системою.

 • Підвищення управлінської компетентності,перехід до нового стилю управління інноваційними процесами в навчальному закладі.
Контрольно-коригуючий, 2014-2015н.р.

Моніторинг рівня здійснення інноваційної діяльності в ЗОШ.

Моніторинг якості методичної роботи в ЗНЗ.Самооналіз інноваційної діяльності ЗОШ.

Аналіз результативності,впливу організаційної діяльності РМК на професійне вдосконалення педагогічних кадрів.

Коригування відповідно до прогнозованих висновків.

Надання освітніх послуг директорам ЗОШ,керівникам РМО,ШМО.

.Експертна оцінка інструментарію,організаційної системи , процесу і результативності моніторингових досліджень.

Побудова базової кваліметричної моделі для оцінювання якості діяльності методичної служби ЗНЗ.Конференція «Педагогічні технології :теорія і практика».

Круглий стіл «Проблеми сприйняття,освоєння й оцінки нового педагогічним співтовариством».

Фестиваль «Педагогічне сяйво» за участю Асоціації педагогів-переможців професійних конкурсів.

Січневі педагогічні зустрічі.

Студія управлінця «Формування іміджу сучасного керівника школи».

Полілог «Проблеми особистісно-ціннісних ставлень педагогів до традиційного та інноваційного типів діяльності».
Заслуховування звітів керівників ШМО щодо освоєння технологій інноваційного навчання.

Здійснення системи заходів щодо вироблення вмінь педагогічної рефлексії власного досвіду .

Системне інформування про нові орієнтації щодо змісту й методики навчання та виховання.

Самооналіз інноваційної діяльності ЗОШ.
Прогнозовані результати:

 • Концентрація кадрового й методичного потенціалу району для вирішення завдань модернізації методичної служби.

 • Забезпечення оптимальності умов щодо здійснення інноваційної діяльності в навчальних закладах району.

 • Діючий механізм інноваційної моделі управлінської діяльності.
Узагальнюючий, 2014-2015 н.р.

Корекція системи методичної роботи щодо розвитку інноваційного потенціалу вчителя.

Популяризація позитивних наслідків інноваційних процесів.

Створення банку педагогічного досвіду.

Презентація проекту інноваційної моделі діяльності РМК.

Упорядкування бази даних щодо організаційно-педагогічного та ресурсно-методичного забезпечення інноваційної педагогічної діяльності.
Моделювання ППД .

Опис технології оформлення матеріалів ППД.

Методичний кейс педагога –новатора.


Зустріч лідерів освіти «Траєкторія особистісного розвитку педагога:проектування і реалізація».

Конференція «Педагог в інноваційному педагогічному режимі: проблеми формування позитивної «Я-концепції».

Фестиваль «Педагогічне сяйво» за участю Асоціації педагогів-переможців професійних конкурсів.

Січневі педагогічні зустрічі.

Підготовка друкованої продукції .

Тьюторська підтримка педагогів з упровадження ППД.
Вивчення та узагальнення інноваційного досвіду роботи вчителів.

Розробка концепції розвитку закладу.
Прогнозовані результати:

 • Створення методичного простору як інноваційно-освітнього середовища системи неперервної освіти.

 • Ціннісна переорієнтація педагога на успішну професійну діяльність.
Каталог: userfiles -> admin
admin -> Методичні рекомендації працівникам психологічної служби закладів освіти щодо соціально-психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами
userfiles -> Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
userfiles -> Методичні вказівки до курсу «Психологія спорту»
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
userfiles -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles -> Методичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»
userfiles -> Рабочая учебная программа наименование дисциплины психология и педагогика специальность 020400. 62 Биология профиль Экология
admin -> Програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів
admin -> Урок творчий звіт «Педагогічна ідея це крила, на яких злі­тає педагогічна творчість». Педагогічні розсипи «Дидактико-методичні й технологічні знахід­ки вчителів»

Скачати 81.16 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка