План роботи на літній оздоровчий періодСторінка8/8
Дата конвертації06.04.2016
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Додаток 2


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач ДНЗ ____________ О.М. Лисак

Дата «___» ____________ 2015 року
План роботи 

Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють,

на 2015-2016 навчальний рік
Мета: допомогти батькам  у забезпеченні  їхнім дітям рівних  стартових  можливостей  напередодні вступу до школи (фізичної та психологічної готовності  дитини  до  навчання  в  школі); надати психолого-педагогічну допомогу батькам з питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім’ї; забезпечити  конституційні  права  дітей 5-ти річного   віку  на  здобуття  дошкільної освіти.


п/п

Назва заходу

Форма роботи

Мета

Дата. Час

Відповідальні

Організаційно-педагогічна робота

1.

Вивчення нормативно-правової бази та Поло-ження з організації роботи Консультативно-го центру для батьків.

Самоосвіта

Ознайомитися з норматив-но-правовою базою з питань організації різних форм роботи з батьками вихованців.

до 01 вересня 2015 року

педколектив2.

Соціально-педагогічний патронат «Дошкільна освіта – всім дітям»

Круглий стіл


  • вивчення соціально-пси-хологічних та педагогічних умов виховання дітей у сім’ях;

  • створення банку даних про дітей та їх батьків;

  • виявлення замовлень батьків на консультативну допомогу;

  • виявлення та облік дітей, які виховуються в умовах сім’ї, складання та узго-дження списків.

02-03 вересня

2015 рокузавідувач,

методист,

пр. психолог,

ст. медсестра,

інстр. з фіз-ри,

музкерівники,

вихователі


3.

Затвердження розкладу роботи КЦ для батьків, складу спеціалістів-консультантів та графіку їх роботи.

Повідомлення на інтернет-сайті ДНЗ, та в телефонному режимі

Познайомити колектив ДНЗ та батьків із специфікою роботи консультативного центру та ДНЗ зокрема.

04 вересня 2015 року

завідувач

4.

Підготовка методичних рекомендацій та порад для батьків з питань розвитку, корекції, нав-чання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім’ї.

Вивчення запитів батьків

Батьківська поштаВивчити рівень обізнаності батьків з вимогами держав-них стандартів дошкільної освіти, програм розвитку дітей дошкільного віку; надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей.

07 вересня 2015 року

завідувач,

методист,

пр. психолог,

інстр. з фіз-ри,

музкерівники,

ст. медсестра,

вихователі


5.

Здійснення відповідного обстеження дітей, що не відвідують ДНЗ, різними спеціалістами (за бажан-ням батьків).

Індивідуальна співбесіда з дітьми, спостереження міні-заняття

Визначити індивідуально-психологічні особливості дитини, що дає змогу оці-нити її стан і прогнозувати подальший розвиток.

протягом року

пр. психолог. методист, вихователі

Робота з батьками

1.

Опитування батьків з питань:

 • організації життєдіяль-ності дітей в умовах

сім’ї;

 • форм психолого-пе-дагогічної допомоги щодо розвитку дітей.

Вивчення запитів батьків

Батьківська пошта (у телефонному режимі)Вивчити умови виховання дитини в сім’ї та потреби батьків щодо вирішення проблем розвитку, нав-чання та виховання дітей.

08-18 вересня 2015 рокузавідувач,

методист,

пр. психолог


2.

Дошкільну освіту – всім дітям!

День відкритих дверей

Презентація розвивального середовища, дидактичних посібників, умов для фізич-ного та пізнавального роз-витку дітей; встановлення та розвиток стосунків парт-нерства і співробітництва між ДНЗ, батьками та їхніми дітьми.

29 вересня 2015 року

9.00 год

завідувач, методист, вихователі, ст. медсестра, пр. психолог

3.

Сімя – перша школа морального зростання

Групова консультація.

Інформація на сайті ДНЗ.Забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного та суспільного виховання; розкрити зміст морального виховання в умовах сім’ї.

30 вересня 2015 року

14.00 год

завідувач

методист,

пр. психолог4.

Виконуємо Базовий компонент дошкільної освіти разом з батьками.

Лекторій.
Інформація на сайті ДНЗ.

Розкрити зміст 7 освітніх ліній БКДО та вимоги про-грами щодо розвитку дитини дошкільного віку.

09 жовтня 2015 року

13.00 год

завідувач, методист, вихователі старших груп

5.

Моделі життєвої компетенції дитини старшого дошкільного віку

Педагогічна просвіта (папка-пере-сувка)

Розкрити моделі життєвої компетенції дитини на кінець старшого дошкіль-ного віку.

15-16 жовтня 2015 року

13.00 год

завідувач, методист, вихователі старших груп

6.

Батьківське виховання: типові помилки

Практикум для батьків

Інформація

на сайті ДНЗ.


Розкрити особливості та правила виховання сучасно-го дошкільника; надати практичні поради батькам.

22 жовтня 2015 року

13.00 год

методист,

пр. психолог7.

Психологічні особли-вості діяльності хлопчиків і дівчаток п’ятирічного віку.

Групова консультація.
Інформація на сайті ДНЗ.

Розкрити психологічні осо-бливості діяльності хлопчи-ків і дівчаток п’ятирічного віку та надати практичні поради батькам вихованців.

26 жовтня 2015 року

10.30 год

пр. психолог

8.

Як вдома розвивати творчі здібності дитини. Музично-естетичне дійство «Осінній бал»

Семінар-практикум. Перегляд свята

Надати практичні поради батькам щодо розвитку творчих здібностей дітей; запросити батьків з дітьми на осіннє свято у дитячому садку.

29 жовтня 2015 року

13.00 год

Шевчук Н.С.

музкерівники9.

Стилі батьківського виховання та сімей-них відносин.

Групова консультація.
Інформація на сайті ДНЗ.

Розширити знання батьків про стилі виховання та їх вплив на формування поведінки та характеру дитини.

05 листо-пада 2015 року

14.00 год

методист,

Бенюк О.В.10.

Навчання старших дошкільників обчислю-вальних операцій методом моделювання

Індивідуальна консультація.
Інформація на сайті ДНЗ.

Розширити знання батьків про зміст і завдання логіко-математичного розвитку дітей напередодні вступу до школи та надати практичні поради щодо роботи із арифметичними задачами.

10-11 листопада 2015 року

13.00 год

Чміль В.С.

методист
11.

Психічне та психоло-гічне здоров'я дитини: умови їх збереження.

Лекторій. Інформація на сайті ДНЗ

Розкрити батькам шляхи формування у дошкільників психічного здоров'я.

20 листо-пада 2015 року 14.00 год

завідувач,

пр. психолог12.

Формування у до-шкільників естетич-ного ставлення до природи

Групова консультація.
Інформація на сайті ДНЗ.

Розширити знання батьків про зміст і завдання еколо-гічного розвитку дітей на-передодні вступу до 1 класу.

27 листопада 2015 року

13.00 год

Павлюк Ю.А., методист

13.

Як навчити дошкіль-ників читати: інно-ваційні розвивальні технології

Практикум

.Інформація на сайті ДНЗ.Розширити та поглибити знання батьків про методи і технології у навчанні дітей читати.

04 грудня 2015 року

13.00 год

Меланчук Л.М.

методист


14.


Розвиваємо мову ди-тини: завдання корекційної роботи.

Практичний порадник Інформація на сайті ДНЗ.

Надати батькам практичні поради щодо розвитку дитини із ФФНМ.

11 грудня 2015 року 11.00 год

методист,

пр. психолог15.


Розвиваємо зір дитини: завдання корекційної роботи.

Практичний порадник Інформація на сайті ДНЗ

Надати батькам практичні поради щодо розвитку дитини із порушеннями зору.

18 грудня 2015 року 11.00 год

методист,

ст. медсестра16.

Повітряно-тепловий режим для дошкіль-ників. Одяг дітей 3-7 років у приміщеннях

Педагогічна просвіта

(інформація на сайті ДНЗ)Поглибити знання батьків про умови перебування дитини в приміщенні, повітряно-тепловий режим та одяг дітей.

25 грудня 2015 року

11.00 год

інст. з ф-ри Момоток Т.Р.

17.

Національно-патріо-тичне виховання дошкільників: основні завдання

Групова консультація.

Інформація на сайті ДНЗ.Ознайомити батьків з основними завданнями національно-патріотичного виховання дошкільників.

17 січня 2016 року 13.00 год

Шум М.М.,

завідувач18.

Навчаємо дитину правил безпеки.

Абетка для батьків.

Інформація на сайті ДНЗ.Розширити знання батьків про шляхи формування у дошкільників безпечної по-ведінки.

05 лютого 2016 року

14.00 год

методист,

ст. медсестра19.

Шляхи збереження соціального здоров’я дошкільників

.Лекторій. Інформація на сайті ДНЗ

Вивчення проблем формування соціального здоров’я дітей у сім’ях; надання консультативної допомоги батькам.


12 лютого 2016 року

13.00 год

Сенюк Н.Г., методист

20.

Патріотичне вихо-вання дошкільнят. Свято рідної мови.

Круглий стіл.
Перегляд свята

Розкрити роль сім’ї у патріотичному вихованні дошкільників; запросити батьків з дітьми на пере-гляд свята рідної мови у дитячому садку.

21 лютого 2016 року

10.30 год

вихователі, музкерівники

21.

Роль трудової діяльно-сті у формуванні комунікативних навичок дошкільників

Індивідуальна консультація.

Інформація на сайті ДНЗЗбагатити знання батьків про значення праці у розвитку в дітей навичок спілкування та вихованні працелюбності.

05 березня 2016 року

13.00 год

Тимошок Л.Д. методист

22.

Як обстежити рівень мовленнєвого розвитку дитини напередодні її вступу до школи?

Семінар-практикум. Інформація на сайті ДНЗ

Допомогти батькам мето-дично правильно обстежити рівень мовленнєвого роз-витку дитини.

10-11 березня 2016 року 13.00 год

Яремчук В.В., методист

23.

Основні критерії готовності дитини до школи

Педагогічна просвіта

(інформація на сайті ДНЗ)Розкрити батькам основні критерії готовності дитини до школи і шкільних навантажень.

12 березня 2015 року

завідувач, методист

24.

Діти з особливими освітніми потребами: комплексний підхід до фізкультурно-оздоровчої роботи.

Педагогічна просвіта (інформація на сайті ДНЗ)

Розширити знання батьків про оздоровчі технології корекційної спрямованості.

19 березня 2015 року

методист,

ст. медсестра25.

Психологічний порт-рет ідеального першо-класника.

Індивідуальна консультація.

Інформація на сайті ДНЗ.Сформувати у батьків образ ідеального першокласника напередодні вступу дитини до школи.

26 березня 2015 року 11.00 год

пр. психолог

26.

Рівні адаптації дитини до школи.

Педагогічна просвіта (інформація на сайті ДНЗ)

Вчити батьків правил фор-мування у дітей мотива-ційної готовності до нав-чання в школі.

10 квітня 2016 року 13.00 год

завідувач,

методист


27.

Перша допомога дитині, яка постра-ждала від засобів побутової хімії

Індивідуальна консультація.Інформація на сайті ДНЗ.

Вчити батьків надавати першу допомогу у надзвичайних ситуаціях.

24 квітня 2016 року

ст. медсестра

28.

Азбука безпеки дитини. Сигнал «Увага всім!»

Семінар-практикум. Інформація на сайті ДНЗ.

Озброїти батьків навичками надання першої медичної допомоги у разі НС та нада-ння дитиною самодопомоги.

28 квітня 2016 року 16.00 год

завідувач, методист,

ст. медсестра, вихователі29.

Створюємо розвиваль-ний простір дитини вдома

Індивідуальна консультація. Інформація на сайті ДНЗ.

Дати батькам знання про значення якісного ігрового розвивального забезпечен-ня для всебічного розвитку дитини.

30 квітня 2016 року 13.00 год

Вернюк С.В. пр. психолог

30.

Чи готова дитина до школи: основні показ-ники?

Групова консультація. Інформація на сайті ДНЗ

Ознайомити батьків з основними показниками го-товності дитини до школи.

12 травня 2016 року 13.00 год

завідувач, методист, вихователі

31.

Показники фізичного розвитку дитини напередодні вступу до школи. Спартакіада-2016.

.Педагогічна просвіта (оформлення тематичного стенду). Перегляд свята

Ознайомити батьків з основними показниками фі-зикного розвитку дитини напередодні її вступу до школи; запросити батьків з дітьми на перегляд спор-тивного свята-спартакіади в дитячому садку.

15 травня 2016 року 10.00 год

інстр. з фіз-ри Момоток Т.Р.

32.

Музично-естетичне дійство «Випускний бал у дитячому садку».

Перегляд свята

Ознайомити батьків з результатами роботи з музичного розвитку дошкільників напередодні їх вступу до школи.

24-26 травня 2016 року 10.30 год

музкерівники

33.

Організація і зміст освітньої і оздоровчої роботи в літній період

Групова консультація. Інформація на сайті ДНЗ

Розширити знання батьків про значення літнього періоду для оздоровлення дитини та надати поради щодо загартування, рухово-го режиму та харчування дітей.

27 травня 2016 року

11.00 год

методист,
ст. медсестра

34.

Правила харчування дітей влітку

Групова консультація. Інформація на сайті ДНЗ

Надати практичні поради батькам щодо якісного харчування дітей влітку та наслідків від вживання шкідливої для здоров’я їжі.

28 травня 2016 року 11.00 год

медсестра з дієтичного харчування

35.

Як готувати майбут-нього першокласника до шкільного життя?

Загальносадові батьківські збори.

Рубрика «Запитуєте - відповідаємо»Надати консультативну та практичну допомогу бать-кам у підготовці дитини до школи та шкільних наван-тажень.


29 травня 2016 року 17.00 год

завідувач педагогічний колектив ДНЗ


Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач ___________ О.М. Лисак

Дата «____» _____________ 2015 р.
План спільних заходів

Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) та Квасилівського НВК «школа-ліцей» на 2015-2016 навчальний рік


Назва заходу


Строк виконання

Відповідальні

Організаційно-педагогічна робота

Уточнення списків дітей, які вступатимуть до першого класу

липень-серпень

Вихователь-методист,

заступник директора з навч.-виховної роботиКомплектування старших груп у відповідності до «Положення про дошкільний навчальний заклад».

червень

Завідувач ДНЗ

Комплектування перших класі в у відповідності із Законом «Про освіту».

травень, вересень

Директор НВК

Співбесіда вихователя-методиста ДНЗ із класним керівником першого класу

серпень

Вихователь-методист

Знайомство із сім'ями дітей, які вступатимуть до першого класу

серпень

Вчителі 1 класу

Укладання угоди про співпрацю

серпень

Завідувач ДНЗ,

директор НВКУчасть в урочистостях до Дня знань

01.09.

Вихователі старших груп

Вивчення медичних карток учнів першого класу. Оцінка стану здоров'я і фізичного розвитку дітей

травень, вересень

Старша медсестра ДНЗ,

медичний працівник школиОрганізація взаємовідвідування: уроків у 1 класі вихователями старших груп та занять у ДНЗ учителями початкових класів школи

вересень

за потребоюВихователь-методист, заступник директора

з навч.-виховної роботиЕкскурсія з дітьми випускних груп ДНЗ до школи

листопад

травень


Вихователі старших груп ДНЗ

Виявлення індивідуальних особливостей, нахилів і інтересів учнів першого класу

протягом року

Заст. директора з навчально-виховної роботи, вчителі

Знайомство дітей старших груп ДНЗ з навчальним процесом у початковій школі

січень - травень

Вихователі старших груп ДНЗ

Співбесіда із заступником директора з навчально-виховної роботи школи, класними керівниками першого класу за підсумками успішності учнів першого класу за четверть.


листопад, грудень, березень, травень

Завідувач ДНЗ

вихователь-методистПроведення моніторингу освітньої діяльності.

3рази\рік

Пр. психолог, вихователь-методист, заст. директора з навчально-виховної роботи


Інформаційно-методичне забезпечення

Складання програми реабілітації учнів «групи ризику»

вересень

Практичний психолог ДНЗ та школи

Вивчення нормативних документів з питань організації навчання у початковій школі.

протягом року

Вихователь-методист, вихователі старших груп

Розроблення рекомендацій для батьківлистопад

Вихователь-методист, заступник директора з навч.-виховної роботи

Добірка завдань для проведення контрольних зрізів знань старших дошкільників та учнів першого класу, підбір текстів для перевірки техніки читання

грудень

Вихователь-методист,

заступник директора з навч.-виховної роботиДіагностика адаптаційних процесів учнів першого класу

жовтень

квітень


Практичний психолог ДНЗ, практичний психолог школи

Засідання педагогічної ради «Створення умов для успішної адаптації дітей у першому класі»

лютий

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист, директор школи, заступник директора з навч.-виховної роботи

Вивчення динаміки успішності та розвитку учнів першого класу

протягом року

Пр. психолог ДНЗ, вихователі, пр. психолог школи, вчителі 1 класу

Формування портфоліо дітей старшого дошкільного віку, учнів першого класу

протягом року

Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

Відвідування різних форм роботи з дітьми старшого дошкільного віку

грудень, квітень

заступник директора з навч.-виховної роботи, учителі 1 класу

Діагностика готовності переходу дітей старших груп до початкової школи

березень, квітень

Практичний психолог ДНЗ

Нарада при директору «Комплектування першого класу»

травень

Завідувач ДНЗ, директор школи

Засідання педагогічної ради «Узгодження та затвердження плану взаємодії ДНЗ і школи на новий навчальний рік»

травень

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист, директор школи, заступник директора з навч.-виховної роботи

Робота з кадрами

Спільний проблемний семінар «Державні стандарти дошкільної та початкової освіти: вектор наступності».

листопад

Вихователь-методист, заступник директора з навч.-виховної роботи

Консультація-діалог «Сучасні методи та здоров’язбережувальні технології розвитку дитини в умовах ДНЗ»

листопад

Вихователь-методист,

старша медсестра ДНЗ, заступник директора з навч.-виховної роботиБесіда за круглим столом з питань забезпечення наступності у діяльності ДНЗ і школи

грудень

Завідувач ДНЗ,

директор школиКонсультація для учителів початкових класів, вихователів групи продовженого дня школи та вихователів ДНЗ «Які показники характе-ризують розвиток старшого дошкільника напередодні його вступу до школи?»

лютий

Вихователь-методист

Спільний семінар «Санітарно-гігієнічні вимоги щодо утримання дітей в ДНЗ та першому класі школи»

квітень
Вихователь-методист,

старша медсестра ДНЗ,

заступник директора з навч.-виховної роботи


Робота з батьками

Анкетування батьків учнів першого класу «Чи потрібна вам допомога?»

жовтень

Вихователі старших груп ДНЗ

Круглий стіл «Коли вважати дитину готовою до школи: основні показники»

листопад

Вихователі старших груп, вихователь-методист

Консультації для батьків:

 • « Рівні адаптації дітей до школи»

 • «Організація режиму дня першокласника: слушні поради»

лютий,

березень


вихователь-методист, вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

День відкритих дверей у ДНЗ

жовтень, лютий, квітень

Вихователь-методист, заступник директора з навч.-виховної роботи

Консультації для батьків, які мають проблеми щодо виховання дітей

за потребою

Практичний психолог ДНЗ, практичний психолог школи

Проведення родинних свят «Наша рідна українська мова»

лютий

Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

Збори батьків майбутніх першокласників «Особливості навчання учнів у 1 класі»

березень

Вихователь-методист, заступник директора з навч.-виховної роботи

Батьківські збори за підсумками успішності учнів за четверть

листопад, грудень, березень, травень

заступник директора з навч.-виховної роботи, вихователі ДНЗ

Проведення роботи з батьками з попередження дитячого травматизму

за потребою

Вихователі, вчителі 1 класу

Робота з дітьми

Свято першого дзвоника

1 вересня

Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

Допомога учням зорієнтуватися у розміщенні навчальних кабінетів школи

перший тиждень вересня

Вчителі першого класу школи

Посвята у першокласники

вересень

Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

Бесіда з учнями першого класу з питань адаптації до нових умов

жовтень

Вихователь-методист, заступник директора з навч.-виховної роботи

Екскурсія з дітьми старших груп ДНЗ школою

листопад, квітень

Вихователі старших груп ДНЗ

Спільне свято

«Зустрічаємо рік новий разом»січень

Вихователі старших груп, музичний керівник ДНЗ, вчителі 1 класу

Спортивне свято «Малі Олімпійські ігри»

квітень

Інструктор з фізкультури ДНЗ, учитель фізкультури школи

Організація спільної виставки дитячих робіт «Сім кольорів дитинства»

3р\рік

вихователі, вчителі 1 класу

Свято першокласників «Прощавай, Букварику!» із залученням дітей старших груп ДНЗ

квітень

Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

Проведення свят «Прощавай, дитячий садок» із залученням учнів початкових класів школи

травень

Музкерівник ДНЗ, вчитель музичного мистецтва школи

Театральний тиждень (перегляд вистав, підготовлених дітьми, учнями та педагогами)

січень

Музкерівник ДНЗ, вчитель музичного мистецтва школи

Виставка найкращих дитячих робіт

3рази\рік

Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

Свято останнього дзвоника із залученням дітей старших груп

травень

Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка