План роботи на літній оздоровчий періодСторінка5/8
Дата конвертації06.04.2016
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Розділ 6. Робота методичного кабінету
п\п


Зміст роботи


Термін виконання


Відповідальні

Примітка

про виконання

6.1

Створення науково-методичного осередку

для педагогів і батьків

1.

Складання проекту річного плану роботи ДНЗ на 2015-2016 навчальний рік.

червень

методист
2.

Складання плану роботи Консультативного центру для батьків на 2015-2016 навчальний рік.

червень

методист
3.

Складання режиму дня та розкладу організованої навчаль-но-пізнавальної діяльності на навчальний рік та на літній період для всіх вікових груп.

до 01.09

методист
4.

Забезпечення педагогічного колективу необхідною науково-методичною літературою, норма-тивно-правовими актами з питань організації освітнього процесу в ДНЗ у новому навчальному році.

протягом року

завідувач методист
5.

Підписка періодичної преси:

 • «Дошкільне виховання»;

 • «Палітра педагога»;

 • «Джміль»;

 • «Зростаємо разом»;

 • «Психолог дитячого садка»;

 • «Вихователь-методист»;

 • «Практика управління дошкільним навчальним закладом»;

 • «Дошкільний навчальний заклад»;

 • «Будьмо здорові»;

 • «Музкерівник дитячого садка»;

 • «Медична сестра дошкільного навчального закладу»;

 • Газета «Дошкілля»

2р\рік

методист
6.

Використання та впровадження матеріалів фахової преси в освіт-ньому процесі з дошкільниками.

протягом року

педколектив
7.

Ведення каталогу новинок періо-дичної преси та методичної літератури на допомогу педаго-гічним працівникам та батькам.

протягом року

методист
8.

Періодичне обладнання виставок новинок методичної літератури в методичному кабінеті та бібліотечки для батьків.

1р\квартал

методист
9.

Збір «банку даних» по створенню системи планування освітнього процесу в ДНЗ за новою програмою.

протягом року

методист
10.

Створення інформаційного «банку даних» про нову програму та методичні рекомендації, методичні розробки, навчальні посібники.

до 01.09 та протягом року

методист
11.

Удосконалення для всіх вікових груп моделей життєвої компе-тентності дошкільника за новою редакцією БКДО та критеріїв оцінювання рівнів виконання програми.

вересень

квітень


методист творча група
12.

Розробка методичних рекомен-дацій для вихователів з питань планування освітнього процесу в ДНЗ за новою Програмою та БКДО.


за потребою

методист
13.

Розробка методичних рекомен-дацій для вихователів:

 • «Організація і планування роботи з дітьми з особливими освітніми потребами»;

 • «Обладнання куточків праці у всіх вікових групах: основні вимоги»;

 • «Формування соціальної компетенції дошкільників».
жовтень

листопад
лютийметодист

методист
методист


14.

Розробка Положення «Про огляд-конкурс куточків праці в ДНЗ».

листопад

методист ініціат. група

15.

Вдосконалення тематики нав-чально-виховних блоків для всіх вікових груп, враховуючи принцип інтеграції та вимоги корекційних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

до 01.09.

методист творча група
16.

Складання допису в обласну газету «До особливої дитини – з любов’ю у серці».

до 01.09.

методист
17.

Поповнення новими матеріалами тематичних папок:

- «Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського»;

- «Педагогічна спадщина Марії Монтессорі»;

- «Педагогічна спадщина Софії Русової»;

- «Громадянське виховання дошкільників»;

- «Сучасні інноваційні технології дошкільної освіти».протягом року

методист вихователі
18.

Складання планів вивчення педагогічної діяльності вихова-телів, які атестуються.

до 25.10.

методист
19.

Добірка матеріалів для роботи консультативного бюро для батьків «Збережемо життя та здоров'я кожної дитини» та їх висвітлення на сайті ДНЗ.

1р\місяць

завідувач

методист


ст. медсестра

вихователі

інстр. з ф-ри

20.

Добірка матеріалів на допомогу молодим вихователям «Все про сучасне заняття».

1р\квартал

методист
21.

Добірка діагностичних методик, завдань для перевірки рівня вико-нання програми та БКДО дітьми дошкільного віку.

протягом року

методист
22.

Забезпечення педколективу директивними, інструктивно-методичними документами для використання в практиці роботи з дітьми.

протягом року

завідувач методист
23.

Ведення номенклатури справ та поповнення папок сучасними матеріалами.


протягом року

методист
24.

Розробка конспектів занять у від-повідності до інтегрованих тематичних навчально-виховних блоків.

протягом року

методист

вихователі


25.

Розробка методичних рекомен-дацій «Організація і зміст освітньої і оздоровчої роботи в літній період».

квітень, травень

методист

ст. медсестра


26.

Комплектація номенклатури справ у методичному кабінеті та у вікових групах.

1р\міс

методист

вихователі


27.

Поповнення фонду методичного кабінету навчально-методичною літературою та інформативними матеріалами для педагогів, батьків і дітей з питань безпеки життєдіяльності.

протягом року

методист вихователі
28.

Обладнання куточків праці у групах відповідно до віку дітей.

вересень-жовтень

вихователі
29.

Підготовка атрибутів до рухливих ігор відповідно до програми та віку дітей.

1р\квартал

вихователі інстр. з ф-ри
30.

Збір природного матеріалу для занять з художньої праці.

вересень-листопад

вихователі ст. груп
31.

Заготівля землі для зимових посівів.

листопад

вихователі
32.

Оформлення в усіх вікових групах куточків самостійної художньої діяльності, природи, чергування, та обладнання їх необхідними матеріалами.

до 01.09

вихователі
33.

Заготівля глини, солоного тіста «Муле-потат» для використання на заняттях з ліплення.

вересень

вихователі
34.

Поповнення фонду кабінету психологічної служби інформа-тивними та дидактичними матеріалами, необхідною мето-дичною літературою.

вересень протягом року

методист

пр. психолог


35.

Поповнення обладнанням розвивальних осередків груп відповідно до віку дітей та вимог БКДО і програми.


протягом року

методист вихователі
36.

Поповнення тематичних папок:

 • Робота з батьками;

 • Мовленнєвий розвиток;

 • Ігрова діяльність;

 • Інклюзивна освіта;

 • Громадянське виховання;

 • Моніторинг якості дошкільної освіти.

протягом року

методист

вихователі


37.

Розробка методичних рекомен-дацій з морально-духовного та національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

листопад

методист
38.

Складання плану роботи на навчальний рік щодо попере-дження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей.

серпень

методист
39.

Виготовлення стенда «До особливої дитини – з любов’ю у серці».

грудень

методист Шевчук Н.С.
6.2

Вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду

1.

Поповнення методичної бази матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників з проблем:

 • «Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку»;

 • «Формування ігрової компе-тенції дошкільників»;

 • «Громадянське виховання дошкільників»;

 • «Трудове виховання дошкіль-ників»;

 • «Екологічне виховання дошкільників».
1р\квартал

методист вихователі
2.

Впровадження педагогічного досвіду Зорянського ДНЗ «Економічне виховання дошкіль-ників». Поповнення папки новими матеріалами досвіду роботи.


протягом року

педколектив
3.

Активне впровадження матеріалів педагогічного досвіду вихователя Шевчук Н.С. з проблеми «Використання творів живопису для розвитку творчої уяви та художніх здібностей дошкіль-ників».

протягом року

педколектив
4.

Впровадження досвіду роботи вихователя-методиста Семенюк Р.Ф. «Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку».

протягом року

вихователі груп р.в.
5.

Впровадження педагогічного досвіду вихователя-методиста Семенюк Р.Ф. «Нетрадиційні підходи до вирішення завдань українознавства в ДНЗ».

протягом року

педколектив
6.

Впровадження в практику роботи педагогічного досвіду вихова-теля ДН Сенюк Н.Г. «Формування валеологічного світогляду у дітей дошкільного віку».

протягом року

педколектив
7.

Впровадження в практику роботи педагогічного досвіду вихователя Сенюк Н.Г. «Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників».

протягом року

педколектив
8.

Впровадження педагогічного досвіду інструктора з фізичного виховання Момоток Т.Р. «Технологія проведення занять з фізкультури з інтегрованим підходом до вирішення освітніх завдань».

протягом року

педколектив
9.

Впровадження досвіду роботи вихователя Грухаль М.К. «Мовленнєвий розвиток дошкіль-ників - запорука їхньої наступної успішності».

протягом року

педколектив
10.

Впровадження досвіду роботи музкерівника Денисюк О.М. «Музична гра-драматизація – засіб розвитку творчих музичних здібностей дошкільників».


протягом року

педколектив
11.

Впровадження досвіду роботи Семенюк Р.Ф та ін. «Навчально-виховна робота в ДНЗ: зразки планування, конспекти занять».

протягом року

педколектив
12.

Впровадження досвіду роботи вихователя Черевко Н.В. з проблеми «Інтегрований підхід до організації та проведення освітнього процесу в ДНЗ».

протягом року

педколектив
13.

Впровадження досвіду роботи ДНЗ вихователя Грухаль М.К. з проблеми «Формування мовлен-нєвого етикету в дітей дошкільного віку».

протягом року

педколектив
14.

Продовжити вивчення та впрова-дження досвіду роботи ДНЗ м. Кузнецовська «Сюжетно-рольова гра - школа життя для дошкільників».

протягом року

педколектив
15.

Узагальнення матеріалів досвіду роботи вихователя Сенюк Н.Г. «Становлення соціального здоров'я дошкільників в умовах ДНЗ та сімї».

до 30.10

Сенюк Н.Г.

методист

16.

Узагальнення матеріалів досвіду роботи інструктора з фізкультури Момоток Т.Р. «Застосування ігрового методу у вирішенні освітніх завдань з фізичного виховання дошкільників».

до 30.12.

Момоток Т.Р.

методист

6.3

Зміцнення матеріальної бази методичного кабінету

1.

Складання плану роботи з реалізації науково-методичної проблеми ДНЗ на 2015-2016 н. р. (творчий етап).

вересень

творча група
2.

Виготовлення екранів здоров'я, батьківських та валеологічних куточків на групах.

до 01.09.

вихователі
3.

Виготовлення куточка практич-ного психолога.

вересень

методист
4.

Поновлення матеріалів методич-ного куточка.

до 01.09.

методист
5.

Придбання іграшок на групи.

вересень

вихователі
6.

Придбання канцтоварів.

вересень

методист

7.

Поповнення методичного кабінету матеріалами кращих досвідів роботи колег ДНЗ району, області, України.

1р\квартал

методист
8.

Обладнання куточка атестації педагогів.

вересень

методист
9.

Обладнання куточків трудового виховання у всіх вікових групах.

вересень-жовтень

вихователі
10.

Складання конспектів занять з мовленнєвого спілкування для дітей раннього віку, виходячи з вимог нової програми, авторської системи роботи Семенюк Р.Ф.

протягом року

методист

вихователі груп р.в.


11.

Систематизація кращих кон-спектів занять з українознавства, громадянського виховання дошкільників.

1р\міс

методист
12.

Складання карток-схем контролю за якістю проведення освітнього процесу, враховуючи вимоги нової Програми та БКДО.

1р\міс

методист
13.

Поповнення методичного кабі-нету новою методичною літера-турою, навчально-дидактичними матеріалами.

1р\квартал

методист
14.

Зміцнення предметно-ігрового розвивального середовища в усіх групах комплектами сюжетно-рольових ігор для дітей (згідно Типового переліку обов’язкового ігрового обладнання…)

протягом року

методист вихователі
15.

Продовження добірки нових репродукцій художніх картин для ДНЗ.

протягом року

методист Шевчук Н.С.

методист

16.

Виготовлення зразків дидак-тичного матеріалу, посібників, розрізних індивідуальних карток для роботи з дітьми різних вікових категорій за всіма освітніми лініями БКДО.

протягом року

методист вихователі
17.

Обладнання стенду «Музика в житті дитини-дошкільника". Придбання стенду.

вересень-жовтень

методист музкерівники
18.

Обладнання стенду «Фізкультура, гармонія, здоров'я».


вересень

інструктор з фізкультури
19.

Розробка методичних рекомен-дацій з питань наступності в освітньому процесі зі старшими дошкільниками і учнями 1 класу.

1р\квартал

методист
20.

Складання сценаріїв свят, розваг, дозвіль, музичних ігор-драмати-зацій.

щомісячно

музкерівники

інстр. з ф-ри


21.

Продовження роботи зі створення на базі методичного кабінету відеотеки педагогічного надбання та кращих досвідів роботи педагогів.

протягом року

методист
22.

Добірка практичних матеріалів з вирішення проблеми формування у дошкільників базових якостей (БВДС 11\10).

жовтень

методист
23.

Поповнення в кожній віковій групі національного куточка (куточка національно-патріо-тичного виховання).

1р\міс

вихователі
24.

Доповнення куточків природи живими об’єктами та кімнатними рослинами відповідно до вимог програми.

протягом року

вихователі
25.

Створення презентацій (слайд-шоу) кращих заходів та форм роботи з дітьми і дорослими.

за потребою

методист
26.

Придбання дитячих музичних інструментів.

за потребою

музкерівники
27.

Виготовлення та придбання нетрадиційного обладнання для занять з фізкультури.

1р\місяць

інструктор з фізкультури
28.

Виготовлення нетрадиційного ігрового обладнання для дитячих майданчиків.

серпень-вересень

вихователі батьки
29.

Продовжити виготовлення та при-дбання обладнання та костюмів для гурткової роботи: «Маленькі митці», «Маленькі актори».

протягом року

Денисюк О.М. Шевчук Н.С.
30.

Збір кращих конспектів занять, зразків календарних і перспек-тивних планів навчально-виховної роботи.

протягом року

методист вихователі
31.

Виготовлення музично-дидак-тичного матеріалу для занять з музичного виховання.

протягом року

методист музкерівники


32.

Обладнання стенду «Новинки методичної літератури».

1р\міс

методист
33.

Виготовлення дидактичного матеріалу для корекційно-розвивальних занять з інклюзивними дітьми.

Ір\міс

методист

вихователі


34.

Обладнання бібліотечки для батьків.

1р\квартал

методист

вихователі


35.

Обладнання «городу на підвіконні».

січень -

лютий


вихователі
36.

Дообладнання в методичному кабінеті розвивального осередка «Азбука безпеки дошкільника». Придбання нового навчально-демонстраційного матеріалу та посібників з проблеми.

листопад

квітень


методист
37.

Організація постійно діючих виставок:

 • «Майстри виховання»;

 • «Вчимося самі і навчаємо інших»;

 • «Їх досвід вивчаємо»;

 • «Готуємося до педагогічної ради»;

 • «Самоосвіта педагогів»;

 • «Атестаційний вісник»;

 • «Реалізуємо науково-методич-ну проблему ДНЗ»;

 • «Національний дитячий садок».

протягом року

завідувач

методист

38.

Виготовлення куточка практик-ного психолога.

вересень-жовтень

методист

пр. психолог


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка