План роботи на літній оздоровчий періодСторінка3/8
Дата конвертації06.04.2016
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Розділ 4. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
п/п

Зміст роботи

Термін

Форма узагальнення

матеріалу

Відповідальний

  1. Комплексний контроль

1.1

Стан організації життєді-яльності дошкільників в умовах ДНЗ.

Мета: вивчити систему освітньої роботи в групах, перевірити реалізацію завдань програми розвитку.

07-19 грудня

довідка

до наказуВихователі середньої групи Чміль В. С.

Дахненко І.Р.

  1. Тематичний контроль
2.1

Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку, формування практичних економічних умінь і навичок (Освітня лінія «Дитина у світі культури». Предметно-практична компетенція).

09-20 листопада

довідка до педради

Група р.в.№1

ІІ мол. гр. №11, 14

Середня гр.№8,


2.2

Становлення соціального здоров'я дошкільників в умовах ДНЗ та сім’ї (Освітня лінія «Дитина в соціумі». Соціально-комунікативна компетенція).

09-19 лютого

довідка до педради

Група р.в.№3

ІІ мол. гр. №7

Середня гр.№4, 10


2.3

Формування життєвої компе-тенції старших дошкільників.

18 квітня -

18 травнядовідка до педради

Старша група

№ 2, 6, 9, 12  1. Оперативний контроль (6-7 питань на місяць)

3.1

Готовність ДНЗ до нового навчального року. Створення навчально-матеріальної бази для забезпечення належної життєдіяльності дітей.

серпень

інформація

до виробничої наради, акт готовності ДНЗ до н. н. р.комісія

3.2

Перевірка виконання педаго-гами попередніх пропозицій, управлінських рішень.

протягом року

інформація до педради

секретар педради

методист


3.3

Організація роботи з охорони життя та здоров'я дітей.

1 р/квартал

інформація до відома,

до нарадизавідувач

методист


3.4

Виконання режиму дня в організації життєдіяльності дошкільників.

щомісячно

інформація

до відома,

до наради


завідувач

старша медсестра методист3.5

Виконання санітарного режи-му в організації життєдіяль-ності дошкільників.

щомісячно

інформація

до відома,

до наради


завідувач

старша медсестра методист3.6

Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів.

щомісячно

інформація

до відома,

до наради


завідувач

старша медсестра методист3.7

Готовність вихователів до проведення освітнього проце-су: занять, прогулянки, праці, інших видів діяльності дітей.

щомісячно

інформація

до відома, інформація до педрадизавідувач

методист


3.8

Стан ведення ділової доку-ментації, номенклатури справ.

щомісячно

інформація

до відомазавідувач

методист


3.9

Організація харчування дітей в ДНЗ.

1р\квартал

інформація

до відома,

до наради


завідувач

медсестра з дієт-харчування3.10

Відвідування дітьми ДНЗ.


щомісячно

інформація

до відома,

до наради


завідувач

старша медсестра3.11

Дотримання правил внутріш-нього трудового розпорядку

щомісячно

інформація

до відома,

до наради


завідувач

старша медсестра методист3.12

Стан самоосвіти педагогічних працівників.

щомісячно

інформація

до відома,

до педради


завідувач

методист


3.13

Рівень проведення бать-ківських зборів.

2-3р\рік

інформація

до відомазавідувач

методист


3.14

Створення умов для само-стійної ігрової діяльності дітей на вулиці. Оснащення дитячих ігрових майданчиків.

2р\рік

інформація

до відома,

до педради


завідувач

методист


  1. Вибірковий контроль

4.1.


Хронометраж занять з фізкультури.

щомісячно

інформація

до відомазавідувач

методист


старша медсестра

4.2.

Організація та проведення прогулянок. Дотримання режиму прогулянок.

щомісячно

інформація

до відомазавідувач

методист


старша м\с

4.3.

Рівень проведення фізкуль-турних та музичних свят і розваг.

щомісячно

інформація

до відомазавідувач

методист


старша медсестра

4.4.

Аналіз дитячих робіт з образотворчої діяльності. Збереження дитячих робіт.

щомісячно

інформація

до відомазавідувач

методист
4.5.

Підготовка вихователів до робочого дня.

щомісячно

інформація

до відомазавідувач

методист


4.6.

Зміцнення матеріально-техніч-ної бази в групах.

1р\квартал

інформація

до відомазавідувач

методист


4.7.

Рівень навчально-методичного забезпечення освітнього про-цесу в ДНЗ.

1р\квартал

інформація

до відомазавідувач

методист


4.8.

Рівень сформованості культур-но-гігієнічних навичок у дітей.

щомісячно

інформація

до нарадизавідувач

методист

старша медсестра


  1. Підсумковий контроль
5.1.

Обстеження нервово-психіч-ного розвитку дітей раннього віку.

вересень січень травень

інформація

до відома,

до педради


завідувач

методист


5.2.

Діагностика рівня виконання БКДО, формування життєвої компетенції дошкільників.

вересень січень травень

інформація

до відома,

до педради


завідувач

методист


5.3.

Рівень виконання програми та БКДО.

1р\квартал

інформація

до педрадизавідувач

методист


5.4.

Стан освітнього процесу у педагогів, які атестуються.

березень

довідка до

педради,

для АК


члени АК

  1. Наступний контроль
6.1.

Виконання пропозицій ком-плексного контролю

(від грудня 2014 р.):  • Сенюк Н.Г.

  • Грухаль М.К.

  • Патій І.В.

  • Парчук О.М.

28-30 вересня

інформація до наказу

завідувач

методист

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка