План роботи на літній оздоровчий період


Розділ 2. Завдання на навчальний рікСторінка2/8
Дата конвертації06.04.2016
Розмір1.49 Mb.
#288
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8

Розділ 2. Завдання на навчальний рік

та оздоровчий період
Науково-методична проблема району «Реалізація компетентнісної парадигми в умовах модернізаційних змін в освіті» (2015-2020р.р.)
Аналіз діяльності колективу, результати діагностування, перспективи розвитку дошкільного закладу та реальний стан освітнього процесу підтверджують необхідність продовжити роботу колективу ДНЗ над реалізацією науково-методичної проблеми «Формування цілісної, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти» (творчий етап).

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2014\2015 навчальному році, досягнення і перспективи розвитку ДНЗ, педагогічний колектив у наступному 2015\2016 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань.


Пріоритетні завдання

освітнього процесу в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок)

на 2015-2016 навчальний рік:


 1. Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку, формування практичних економічних умінь і навичок.

 2. Становлення соціального здоров'я дошкільників в умовах ДНЗ та сім’ї.

 3. Національно-патріотичне виховання дошкільників.

 4. Продовження роботи з формування мовленнєвої компетенції дошкільників засобами ознайомлення дітей з довкіллям.


Розділ 3. Методична робота з кадрами


п/п


Зміст роботи


Термін виконання

Відповідальні

Примітка про виконання

3.1

Підвищення педагогічної майстерності

1.

Забезпечення участі кожного педагога в роботі районних та садових методичних заходів, з метою підвищення їх теоретичного рівня та фахової майстерності.

згідно з планом роботи РМК, ДНЗ

завідувач

методист


2.

Вивчення та впровадження в практику роботи ДНЗ методичних рекомендацій МОН України, обласного управління освіти та районного відділу освіти.

протягом року


завідувач педколектив

3.

Індивідуальне консультування педаго-гічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності.

протягом року

завідувач

методист

4.

Проведення пересувних виставок-презентацій нової методичної літератури, кращого розвивального дидактичного матеріалу; огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики.

1р\квартал


методист

5.

Виставка кращих ППД, педідей та інновацій педпрацівників ДНЗ та дошкільних закладів району, області.

1р\квартал


методист

педколектив


6.

«Педагогічні зустрічі» з колегами району, сусідніх районів та м. Рівного з метою обміну досвідом роботи з питань планування освітнього процесу за вимогами нового БКДО, контролю і керівництва тощо.

протягом рокузавідувач

методист


7.

Діагностика педмайстерності педаго-гічних працівників ДНЗ.

2р\рік


завідувач

методист

8.

Якісний аналіз педкадрів.

до 05.09.

методист
9.

З метою підвищення якості освітнього процесу та фахової майстерності педагогів:

 1. проводити взаємовідвідування занять між колегами;

 2. здійснювати контроль за підготовкою педпрацівників до робочого дня та веденням ділової документації згідно вимог.

протягом року


завідувач методист

вихователі10.

З метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2015-2016 навчальному році:

 1. визначити зміст освітнього процесу у вікових групах, систематично складаючи календарно-перспективні плани роботи на місяць, квартал, півріччя, рік;

 2. систематично проводити співбесіди з педагогами, спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості дошкільної освіти.

протягом року


методист

11.

Проведення педагогічних годин

Мета:знайомити педагогічний колектив з інноваційними педагогічними технологіями, кращими педагогічними досвідами, новинками методичної літератури, фахової преси з питань впровадження нової редакції БКДО, програм розвитку дітей дошкільного віку.

 • Основні напрямки освітньої роботи у новому навчальному році. Граничні навантаження на дошкільників різних вікових категорій.

 • Підготовка до Тижня знань з безпеки життєдіяльності дошкільників;

 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді: пріоритетні завдання ДНЗ;

 • Комплексний контроль за якістю освітнього процесу в групі: основні завдання;

 • План підготовки до Тижня української мови;

 • Оцінка досягнень дітей в контексті програми «Я у Світі»: основні критерії;

 • Оцінка результативності роботи з охорони життя і безпеки життєді-яльності дошкільників;

 • Звіт педагогів про проходження курсової перепідготовки та участь у районних методичних заходах;

 • Звіт про роботу гуртків у ДНЗ.

вересень
жовтень

листопад

грудень
лютий


березень

квітень


за графіком

травень

завідувач

методист
методист

завідувач

методист
завідувач


методист

методист
методист

педагоги

Шевчук Н.С.

Денисюк О.М

12.

Організація роботи садового мето-дичного об’єднання вихователів з проблеми «Організація освітнього процесу в ДНЗ відповідно до вимог нової редакції БКДО та програми розвитку дошкільників» з метою підвищення якості та ефективності освітнього процесу, фахової майстерності педагогів.

згідно з планом роботи м\о


методист

Чміль В.С.13.

Засідання круглого столу з проблеми

«Основні критерії оцінки якості дошкільної освіти в ДНЗ».

План роботи


 1. Обговорення змісту інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2015 року №1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році».

 2. Блочно-тематичне планування освіт-нього процесу в ДНЗ: реалії сьогодення.

 3. Критерії оцінки якості дошкільної освіти в ДНЗ: основні вимоги.

вересень


завідувач


методист
пр. психолог
14.

Спільний психологічний практикум для педагогів та батьків

 • Піклуватися про психологічне здоров’я дитини – основне завдання дорослих («Пр. психолог: д\с» 3\2012, 11\2013, 3\2014; «Д\с.Управління» 6\2013).

жовтень

пр. психолог

15.

Наставництво:

 • Закріплення за молодими виховате-лями досвідчених педагогів-наставників.

 • Складання плану роботи наставників з молодими педагогами.

 • Проведення індивідуальних кон-сультацій для молодих вихователів.

 • Демонстрація кращих планів освітньої роботи та документації молодих вихователів.

 • Проведення тренінгу для молодих вихователів «Технологія проведення педагогічної діагностики дітей з врахуванням індивідуально-диферен-ційованого підходу».

 • Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок педагогів.

 • Продовження роботи Школи молодого спеціаліста (згідно плану роботи на рік).

 • Проведення Тижня молодого вихователя.

Звіт молодого вихователя про результати проходження стажування згідно з планом роботи на рік.

до 01.09.

до 08.09.

за потребою

1р\квартал
до 10.09.

пр. року


згідно плану
березень

березень

завідувач

методист


наставники

молоді в-лі

методист

методист


завідувач

методист


наставники
методист наставники

Меланчук Л.

методист

наставники


завідувач методист
16.

Відкриті покази, взаємовідвідування:

Мета: дотримання сучасних підходів до планування та проведення освітнього процесу згідно вимог нової програми та БКДО.

 • Інтегроване заняття в середній групі на тему «Кожна людина неповторна. Наші мрії». Мета: формувати соціальне здоров’я дошкільників.

 • Комплексне заняття з мовленнєвого спілкування «На зимовому узліссі» в середній групі (за змістом казки В. Сухомлинського «Зайчик і Місяць»).

Мета: вправляти дітей у побудові діалогу, розвивати пояснювальне мовлення, вміння утворювати складні слова, кличні іменники.

 • Тематичне заняття з фізкультури у старшій групі на тему «Родина Сонця: Місяць та зорі» (БВДС 23-24\2013)

 • Комплексне заняття з цікавої математики в середній групі на тему «Риби і плазуни» (з використанням методу моделювання).

Мета: вправляти дітей у лічбі предметів у межах 4, вмінні оперувати множинами, порівнянні предметів за величиною, розрізненні геометричних фігур.

 • Засідання батьківського клубу «Турботливі батьки» з проблеми «Національно-патріотичне виховання дошкільників».

Мета: надати практичну допомогу батькам у вихованні національної свідомості дітей через застосування інноваційних форм взаємодії з ними.

 • Сюжетно-рольова гра «Школа» у старшій групі.

Мета: забезпечити умови для особистісного розвитку дітей у творчій грі та активну участь кожної дитини у розгортанні ігрового сюжету.

24.11.


04.12.

21.01.


09.02.

17.02.


10.03.

Сенюк Н.Г.


Бенюк О.В.

Момоток Т.Р.

Чміль В.С.

Дахненко І.Р.

Вернюк С.В.


17.

Семінар-практикум з проблеми

«Становлення соціального здоров'я дошкільників в умовах ДНЗ та сім’ї»Мета: продовжити вивчати зміст та структуру нової редакції БКДО України з освітньої лінії «Дитина в соціумі».

План роботи • Зміст та форми роботи за освітньою лінією «Дитина в соціумі» (виступ-повідомлення).

 • Критерії формування соціальної компетенції дошкільників (методична скарбничка для вихователя).

 • Становлення соціального здоров'я дошкільників в умовах ДНЗ та сім’ї (авторська школа майстра).

жовтень

методист


Сенюк Н.Г.
18.

Практикум з проблеми

«Діти з особливими освітніми потребами: правила взаємодії з ними»

Мета: надати практичну допомогу педагогам у взаємодії з особливими дітьми.

План роботи • Зміст освітнього процесу з дітьми з особливими освітніми потребами.

 • Створення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами.

 • Особливості проведення корекційно-розвивальних занять в ДНЗ.

січень

завідувач

методист
пр. психолог


19.

Консультації
 • Навчання дошкільників обчислю-вальних операцій методом моделювання.
 • Як навчити дошкільників читати: інноваційні розвивальні технології («Вихователь-методист» 11\2014).
 • Формування у дошкільників естетичного ставлення до природи («ДВ» 6\2015).
 • Нові форми взаємодії ДНЗ та родини («ДНЗ» 1\2015).
 • Національно-патріотичне виховання дошкільників.
 • Шляхи збереження соціального здоров’я дошкільників («ДВ» 3\2015; 11\2014; «ПП» 6\2014).
 • Роль трудової діяльності у формуванні комунікативних навичок дошкільників («Вихователь-методист» 3\2015).
 • Планування Тижня знань з безпеки життєдіяльності дошкільників.
 • Організація і зміст освітньої і оздоровчої роботи в літній період.

вересень


жовтень

жовтень

листопад

грудень


січень

лютий


березень

квітень

травень

методист
Чміль В.С.

методист

Меланчук Л.

Павлюк Ю.А.

методист
Дахненко І.Р.

методист

Шум М.М.


методист

Сенюк Н.Г.

методист

методист


методист

ст. медсестра

методист
3.2.

Удосконалення професійної творчості

1.


Продовження роботи творчої групи над реалізацією науково-методичної проблеми ДНЗ «Формування цілісної, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти» (творчий етап).

згідно плану ро-боти на рік


завідувач творча група


2.


Активна участь у роботі творчої групи вихователів-методистів ДНЗ району з проблеми «Впровадження інноваційних педагогічних технологій в процесі моніторингових досліджень якості дошкільної освіти».

згідно плану ро-боти на рік


методист


3.


Гурткова робота з образотворчої діяльності «Маленькі митці».

Мета: ознайомлення дошкільників з творами живопису шляхом активного використання методів і прийомів навчання дітей сприймання картин; формування в дошкільників технічних навичок образотворчої діяльності та розвиток їх творчих художніх здібностей.

згідно плану ро-боти на рік

Шевчук Н.С.

4.


Гурткова робота (театральна студія) «Маленькі актори».

Мета: розвиток творчих музичних здібностей дошкільників.згідно плану ро-боти на рік


Денисюк О.
5.


Участь у «Конкурсі освітніх техно-логій-2015», організований редакціями журналів «Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад».

вересень


Шевчук Н.С.


6.

Активна участь у підготовці і святкуванні районного (садового) Дня дошкілля.

25.09.


завідувач музкерівники
7.

Творча майстерня з виготовлення картинної галереї у техніці «Вишивання стрічками».

серпень-вересень

методист Шевчук Н.С.
8.


Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки.

листопад

Шевчук Н.С.
9.

Проведення Днів здоров'я у ДНЗ.

щомісячно

всі педагоги
10.


Огляд дитячих споруд для рухової діяльності на майданчиках.

листопад

(до педради)всі педагоги

11.

Огляд-конкурс куточків праці в усіх вікових групах.

листопад

(до педради)комісія
12.

Конкурс на кращу ляльку-мотанку.

Мета: стимулювання творчої активності та креативності педагогів, формування їх національно-патріотичної свідомості, активне збагачення предметно-ігрового розвивального середовища дошкільників сучасним нетрадиційним ігровим обладнанням.січень

комісія
11.


Участь у районній виставці-ярмарку педагогічної творчості у номінації «Дошкільна освіта».

січень


Сенюк Н.Г.

Момоток Т.Р.12.

Тиждень психології в ДНЗ.

Мета: сприяти позитивному психологічному мікроклімату в колективі; привернути увагу до професійної діяльності практичного психолога та показати можливості психологічної служби; допомогти дорослим потрапити у світ дитинства та проникнутися прагненням допомогти індиві-дуально-особистісному розвитку дітей («ДНЗ» №4\2014).

21-25 березня

методист

пр. психолог


3.3

Самоосвіта педагогів

1.


Опрацювання змісту нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти України та вимог програми на свої вікові групи.

серпень


всі педагоги
2.

Систематичне вивчення стану самоосвіти педагогів з метою надання методичної допомоги. Систематичне ведення щоден-ника з підвищення професійного рівня педагога, як обов’язкової документації.

протягом року


завідувач

методист


3.


Обговорення та затвердження індиві-дуальних проблемних тем самоосвіти педагогів на поточний навчальний рік. Складання таблиці даних про роботу педагогів із самоосвіти.

вересень


завідувач

методист


педагоги


4.


Складання індивідуальних планів роботи із самоосвіти згідно індивідуальних проблем, над якими працюють педагоги.

вересень


педагоги

5.


Проведення Днів методичного навчання педкадрів з метою:

 • оволодіння новими освітніми технологіями та педагогічними ідеями, новинками методичної літератури, сучасними підходами до планування освітнього процесу (практичні поради педпрацівникам);

 • надання методичної допомоги з питань самоосвіти та атестації.

1р\міс


методист

6.


Опрацювання змісту інструктивно-методичних рекомендацій МОН України від 20 квітня 2015 року №1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році».

до 01.09.15


всі педагоги


7.


Опрацювання програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

до 01.09.15


вихователі ст. груп
8.

Опрацювання програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція).

до 01.09.15


всі педагоги
9.


Збір кращих матеріалів з досвіду роботи педагогів у методичному кабінеті.

протягом року

методист


10.


Опрацювання авторських програм та системи роботи, які будуть використову-ватися в освітньому процесі ДНЗ:

 • програма з українознавства в ДНЗ (Семенюк Р.Ф.);

 • програма з валеології (Сенюк Н.Г.);

 • програма з безпеки життєдіяльності (Сенюк Н.Г.);

 • система роботи з образотворчої діяльності дошкільників (Шевчук Н.С.);

 • система роботи з формування мовленнєвого етикету дошкільників (Грухаль М.К.);

 • система роботи з мовленнєвого розвит-ку дітей раннього віку (Семенюк Р.Ф.);

 • система роботи з фізичного розвитку дошкільників (Момоток Т.Р.);

 • система роботи з розвитку творчих музичних здібностей дошкільників (Денисюк О.М.).

до 05.09.15


всі педагоги


11.


Проведення взаємовідвідування занять, свят, розваг, інших форм роботи з дітьми з метою обміну досвідом роботи досвід-чених педагогів.

протягом року


педагоги

12.

Презентація портфоліо та матеріалів папок з індивідуальних проблем само-освіти педагогічних працівників ДНЗ.

березень


педагоги

13.

Творчі звіти педагогів з індивідуальних проблем самоосвіти:

 • Сенюк Ніни Григорівни, вихователя

 • Момоток Тамари Ростиславівни, інст. з ф-ри

 • Чміль Валентини Степанівни, вихователя

 • Дахненко Іванни Романівни, вихователя

 • Вернюк Світлани Володимирівни, вихователя

 • Бенюк Оксани Володимирівни, вихователя

згідно з планом роботи садового м\о

педагоги, які атестуються
14.

Забезпечення умов для навчання та оволодіння педагогами інформаційно-комунікаційними технологіями та їх широкого використання в освітньому процесі ДНЗ.

протягом року

всі педагоги
15.

Активне залучення педагогів до обміну досвідом роботи на сторінках інтернет-сайту Квасилівського ДНЗ (ясла-садок).

протягом року

завідувач методист
3.4

Педагогічні ради

1.

Проблеми та завдання дошкільної освіти в контексті виконання

Закону «Про дошкільну освіту»

  1. Про виконання рішень попередньої педради (інформація).

  2. Про аналіз результатів освітньої роботи за минулий навчальний рік (аналіз).

  3. Про завдання педагогічного колективу на новий навчальний рік (обговорення, "синтез думок").

  4. Обговорення та затвердження річного плану роботи ДНЗ з додатками. (обговорення, "дискусія").

  5. Про тематику самоосвіти педагогів на поточний навчальний рік (обговорення, затвердження).

  6. Затвердження:

 • програм, за якими будуватиметься освітній процес у вікових групах;

 • режиму дня та розкладу організованої навчально-пізнавальної діяльності для всіх вікових груп;

 • план-графіку роботи гуртків на новий навчальний рік;

 • план-графіку проведення свят і розваг (обговорення, «синтез думок»).

  1. Про оздоровлення дітей влітку (інформація, методичні рекомендації).

  2. Презентація новинок методичної літератури і посібників (повідомлення-презентація).

вересень

завідувач
2.

Профорієнтаційна робота

в умовах ДНЗ

    1. Про виконання рішень попередньої педради (інформація).

    2. Про організацію профорієнтаційної роботи в умовах дошкільного навчального закладу:

а) пріоритетні завдання трудового виховання дошкільників у світлі вимог БКДО (виступ, "робота в малих групах");

б) основні шляхи ознайомлення дошкільників з професіями дорослих (обмін досвідом);

в) трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку та формування їх практичних економічних умінь і навичок (довідка за результатами тематичного контролю).

г) про результати огляду куточків праці (повідомлення-презентація).


листопад

завідувач

3.

Формування соціального здоров'я дошкільників

 1. Про виконання рішень попередньої педради (інформація).

 2. Про організацію освітньої роботи з формування соціального здоров'я дошкільників:

а) основні напрямки соціального вихо-вання дошкільників (виступ-дискусія, обговорення);

в) формування соціального здоров'я дошкільників в різних сферах життєдіяльності (обмін досвідом роботи, «банк ідей»).

г) становлення соціального здоров'я дошкільників в умовах ДНЗ та сім’ї (довідка за результатами тематичного контролю).

д) презентація матеріалів для батьків з даної тематики (презентація).


лютий

завідувач

4.

Формування життєвої компетенції

дітей старшого дошкільного віку

 1. Про виконання рішень попередньої педради (інформація).

 2. Про основні критерії формування життєвої компетенції дошкільників та найважливіші компоненти психологічної готовності дитини до шкільного навчання:

а) формування мовленнєвої компетенції дошкільників засобами ознайомлення з довкіллям (обмін досвідом);

б) аналіз рівня рухового розвитку дітей дошкільного віку (за результатами обстеження);

в) нервово-психічний розвиток малюків (інформація за результатами обсте-ження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку);

г) аналіз результатів педагогічного обстеження рівня виконання дошкільниками БКДО (довідка за результатами тематичного контролю). 1. Про завдання літньої оздоровчої кампанії (методичні рекомендації).

травень

завідувач

3.5

Атестація педпрацівників, курсова перепідготовка

1.

Проходження курсів підвищення квалі-фікації при ОІППО:

 • Турченюк Ірина Олегівна, пр. психолог

 • Новосад Тетяна Володимирівна, вихователь

 • Тимошок Людмила Дмитрівна, вихователь

 • Меланчук Лариса Михайлівна, вихователь

 • Бенюк Оксана Володимирівна, вихователь

 • Круглик Ольга Петрівна, вихователь

 • Малютіна Ольга Володимирівна, вихователь

згідно з планом РОІППО


завідувач методист

2.

Забезпечення кожного педагога ДНЗ докурсовими та післякурсовими зав-даннями (написання курсових робіт).

протягом року


методист

3.

Опрацювання Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями.до 05.09.


члени АК

педагоги

4.

Підготовка наказів про хід атестації в поточному навчальному році.

протягом року

завідувач

5.

Підготовка наказів про створення АК.


до 20.09.

завідувач
6.

Засідання атестаційної комісії (АК):

 • розподіл функціональних обов’язків між членами АК;

 • складання графіку засідання АК.

жовтень


АК

7.

Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників.

жовтень


методист

8.

Опрацювання законодавчої, правової, нормативної документації з питань атестації.


жовтень


члени АК

9.

Прийом АК заяв від педагогів:

 • про проходження позачергової

атестації;

 • про перенесення строку атестації.
до 10.10.

за потребою
члени АК

10.

Засідання атестаційної комісії:

 • розгляд поданих документів; допуск педагогів до атестації; затвердження списків педагогів, які атестуються;

 • співбесіда з педагогами з питання складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов проведення атестації.
до 20.10.


члени АК

11.

Складання план-графіку проведення атестації та доведення його під розписку до відома осіб, які атестуються.


до 20.10.

голова АК

12.

Складання плану вивчення професійної діяльності педагогів, які атестуються.до 25.10.


члени АК методист
13.

 • Вивчення професійної діяльності пед-працівників: адміністрацією дошкільного навчального закладу; колективом (педагогічною радою); батьками.

до 15.03 згідно плану


АК

14.

Проведення творчих звітів педагогів (за атестаційний період).

до 15.03.


АК

15.

Організація декади педінновацій.

Мета: вивчення та впровадження педагогічних інновацій освітнього процесу у педагогів, які атестуються.

до 15.03.


педагоги, які атестуються
16.

Атестація педагогів:

Сенюк Ніна Григорівна, вихователь

Момоток Тамара Ростиславівна, інст. з ф-ри

Чміль Валентина Степанівна, вихователь

Дахненко Іванна Романівна, вихователь

Вернюк Світлана Володимирівна, вихователь

Бенюк Оксана Володимирівна, вихователь

Ревер Оксана Євгенівна, муз керівник

Турченюк Ірина Олегівна, пр. психолог

березень

АК
17.

Підсумкове засідання АК (згідно план-графіку).

до 01.04.

Голова АК

18.


 • Оформлення документації з атестації:

(атестаційні листи, протоколи засідань АК, накази з питань атестації).

до 01.04.

секретар АК

3.6.

Діагностика. Моніторингові дослідження

1.

Діагностика педагогічної майстерності педпрацівників ДНЗ.

2р\рік


методист

2.

Педагогічна діагностика рівнів розвитку дітей, рівня виконання державних стандартів дошкільної освіти.

2-3р\рік


завідувач методист

вихователі


3.

Діагностика нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

2р\рік


вихователі груп дітей р.в.
4.

Діагностика фізичного розвитку дітей.

2р\рік

інстр. з ф-ри
5.

Діагностика музичного розвитку дітей.

2р\рік

музкерівники
6.

Моніторинг предметно-розвивального середовища в ДНЗ.

1-2 р\рік

завідувач методист
7.

Моніторинг навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ДНЗ.

вересень жовтень

методист
8.

Моніторинг організації освітнього процесу в ДНЗ (за результатами опи-тування та анкетування вихователів, батьків).

за потребою

завідувач методист
9.

Моніторинг оцінювання якості надання дошкільникам освітніх послуг, рівня виконання державних стандартів дошкільної освіти, програми ДНЗ.

2-3 р\рік

завідувач методист


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал