План роботи на літній оздоровчий періодСторінка1/8
Дата конвертації06.04.2016
Розмір1.49 Mb.
#288
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5   6   7   8


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

відділом освіти РРДА Завідувач ___________ О.М. Лисак

Начальник відділу освіти «____» ___________ 2015 року

__________ _______________

«___»________________2015 р.


СХВАЛЕНО

педагогічною радою

від _______________ 2015 р.

Протокол № 1


Річний план

роботи Квасилівського дошкільного

навчального закладу (ясла-садок)

на 2015-2016 навчальний рік

Квасилів


2015

ЗМІСТ

Розділ 1.

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу

за 2014/2015 навчальний рік 3 - 14
Розділ 2.

Завдання на новий навчальний рік та оздоровчий період 15Розділ 3.

Методична робота з кадрами 16 - 28


Розділ 4.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей 29 - 31


Розділ 5.

Організаційно-педагогічна робота 32 - 40


Розділ 6.

Робота методичного кабінету 41 - 50


Розділ 7.

Адміністративно-господарська діяльність 51 - 60


ДОДАТКИ
Додаток 1

План роботи з охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей 61 - 64


Додаток 2

План роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх

замінюють 65 - 69

Додаток 3

План спільних заходів Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) та Квасилівського НВК «школа-ліцей» 70 - 73


Додаток 4

Річний план роботи психологічної служби


Додаток 5

Свята, розваги в дошкільному закладі


Додаток 6

План роботи на літній оздоровчий період


Додаток 7

План роботи з медичного обслуговування дітей в ДНЗ


Розділ 1. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2014-2015 навчальний рік
Квасилівський ДНЗ (ясла-садок) здійснює свою діяльність, керуючись основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно-правовими документами, які регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів. Пріоритети та перспективи розвитку системи дошкільної освіти визначені Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.

Діяльність закладу здійснюється на підставі чинного статуту, зареєстрованого розпорядженням голови Рівненської державної адміністрації від 18 серпня 2003 року № 618, викладений та затверджений у новій редакції 02.12.2009 року.

Виробничі, навчальні, трудові та соціально-економічні відносини у колективі закладу регулює колективний договір на 2011-2015 роки (реєстровий номер 104 від 4 серпня 2011 року), укладений на основі чинного законодавства України та на основі узгоджених інтересів працюючих і уповноваженого власником органу – адміністрації Квасилівського ДНЗ (ясла-садок).

Кадрове забезпечення:

штатні одиниці: всього – 73,22

педагогічних працівників – 35.47

медичних працівників – 3

молодшого обслуговуючого персоналу – 34.75

У складі педагогічного колективу: завідувач, вихователь-методист, 26 вихователів (4 вихователі у відпустках у зв’язку з народженням дитини та по догляду за нею), 2 музичні керівники, 1 інструктор з фізкультури, 1 практичний психолог.

Стаж роботи педагогів:

- до 3 років – 5 (Давидова О.В., Павлюк Ю.А., Нестерчук А.Ф., Лазаришина І.В., Бернацька Г.Ю.);

- 3-10 років – 6 (Круглик О.П., Парчук О.М., Патій І.В., Левкович С.В., Брежицька О.В. Ничипорук М.В.);

- 10-20 років – 11 (Храпко С.В., Тимошок Л.Д., Меланчук Л.М., Новосад Т.В., Малютіна О.В., Корнійчук О.А., Вернюк С. В., Бенюк О.В., Бідюк В.М., Ревер О.Є., Турченюк І.О.) ;

- більше 25 років - 14 (Лисак О.М., Семенюк Р.Ф., Шевчук Н.С., Шум М.М., Сенюк Н.Г., Момоток Т.Р., Яремчук В.С., Грухаль М.К., Дахненко І.Р, Козлова М.В., Гаврильчик О.В., Чміль В.С. Денисюк О.М., Верема Г.Ф.)

Працюючих пенсіонерів-педагогів: 2- за віком (Шевчук Н.С., Шум М.М.), 1- за вислугою років (Момоток Т.Р.).

Працюючих пенсіонерів (інші служби): 7 – за віком (Ковтун Л.М., Загороднюк А.І., Гордіюк О.П., Симонець Н.П., Мороз Н.В., Боршкова Л.О., Балабан Г.І.).

Працівників-інвалідів: 5 (Ковтун Л.М., Українець М.Д., Павлюк Т.Б., Бенюк О.В., Мацура Г.Ю.)

Педагогічний колектив має достатньо високий освітній рівень: з 32 чоловік (за тарифікацією) – 28 педагогів мають вищу освіту, що складає 88%, 3 педагоги неповну вищу – 9 %, три працівники навчаються у вищому навчальному закладі та здобувають спеціальну дошкільну освіту. При прийомі на роботу обов’язковий фактор відбору – фахова освіта.

У 2014-2015 навчальному році підвищили кваліфікацію при РОІППО – 7 педагогів (Парчук О.М., Патій І.В., Сенюк Н.Г., Дахненко І.Р., Чміль В.С., Денисюк О.М., Ревер О.Є. ).

Атестація педагогічних працівників проводиться за Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. Ведеться відповідна документація.

Характеристика педагогічного колективу Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) за кваліфікаційними категоріями

Усього педагогів у ДНЗ

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст другої категорії

Спеціаліст

Не мають кваліфікац. категорії

Кількість педагогів

32

11

2

8

10

1

Наслідки атестації за 2014–2015 навчальний рік: присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» вихователям Патій І.В., Парчук О.М.; відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», підтверджене педагогічне звання «вихователь-методист» вихователю Грухаль М.К.

У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників. Простежувалося постійне підвищення професійної компетентності наших колег, ріст їх майстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Особлива увага у навчальному закладі сконцентрована на створенні належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти дітям дошкільного віку нашого селища.

Станом на січень та вересень місяць проведено узагальнення інформації про кількість дітей дошкільного віку та форми здобуття ними дошкільної освіти в селищі Квасилів. У процесі підготовки інформації працювала робоча група з обліку дітей, яка уточнювала списки дітей, народжених у 2009-2015 роках та проводила аналіз щодо форм здобуття дошкільної освіти.

Кількісний аналіз показав:

- загальна кількість дітей від 0 до 6 років – 869;

Дошкільним навчальним закладом охоплено:

- всього 319 дітей (це становить 37 %);

Старшого дошкільного віку в ДНЗ:

- всього 104 (4 старших групи - це становить 65 %);

- консультпунктом охоплено 28 (це становить 18 %);

- соціально-педагогічним патронатом охоплено 2 (це - 1 %);

- в сім’ях, де батьки педагоги – 0 (це становить - 0%);

- 25 дітей відвідують інші ДНЗ – м. Рівне (в.т.ч. спеціалізовані), Здолбунів 2 (це становить 16 %);

Загальний відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (усіма формами): 53%.

Охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою (усіма формами) 100 %;

Наявна черга на влаштування в ДНЗ. В селищі Квасилів 869 дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі понад 319. На даний час на черзі на влаштування у заклад залишається понад 130 дітей (83 дітей на групи раннього та 47 молодшого віку.) Заклад не в повній мірі задовольняє потреби громадян селища у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку.

Комплектування груп ДНЗ дітьми здійснюється відповідно до вимог законодавства України на підставі Статуту закладу та Положення про порядок загальної електронної реєстрації дітей для поступлення у Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок).

У процесі поступлення дітей до закладу, комплектування груп адміністрація дотримується принципів: доступності, рівності, прозорості, демократичності.

Проводиться електронна реєстрація дітей для поступлення у ДНЗ. Враховані пільгові категорії сімей. Інформація висвітлена на сайті leleka.rv.ua.

Кількість груп, що функціонує на даний час: 13 , з них:
Вікові групи


Кількість

Груп Дітей


Режим роботи

Групи раннього віку

(3 рік життя)

2

38

10.5 год.

Молодший дошкільний вік (4 рік життя)

4

75

10.5 год.

Середній дошкільний вік (5 рік життя)

3

101

10.5 год.

Старший дошкільний вік (6 рік життя)

4


105

Всього: 31910.5 год.

Для дітей раннього віку функціонує: 2 групи з 10.5 год режимом роботи. Для дітей дошкільного віку функціонує: 10 груп з 10.5 год режимом роботи, 1 чергова група з 12 год режимом роботи (за заявами батьків, роботою вихователів за графіком)

Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) здійснює соціальний захист дітей дошкільного віку за категоріями: позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти з сімей, члени яких є учасниками зони дії антитерористичної операції, діти, які перебувають на "Д" обліку, діти, потерпілі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Діти з особливими потребами, які не відвідують заклад, охоплені соціально-педагогічним патронатом. Практичним психологом здійснюється соціально-психологічна підтримка сімей з вище перерахованим статусом та іншим соціальним статусом сімей: неповні сім’ї, сім’ї з групи ризику, сім’ї, де батьки інваліди, сім’ї переміщені з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення тощо.

Квасилівський дошкільний навчальний заклад організовує діяльність, відповідно до статуту закладу за пріоритетним фізкультурно-оздоровчим напрямом. Мета - своєчасне збереження та зміцнення здоров’я вихованців, забезпечення фізичного розвитку кожної дитини, оздоровлення дітей.

У закладі здійснюється розподіл дітей за групами здоров’я та надається медико-педагогічна допомога дітям підготовчої та спеціальної групи. Здійснюється контроль за навантаженням на дітей на заняттях з фізкультури, контроль за відповідністю навчальних приміщень санітарно-гігієнічним нормам та вимогам техніки безпеки, за технічним станом фізкультурного, спортивного інвентарю та обладнання у фізкультурному залі та на майданчиках.

Здійснюється контроль за виконанням завдань з фізичного виховання відповідного розділу чинної програми, БКДО, моніторинг фізичного розвитку вихованців.

Проводиться робота щодо створення умов для активізації рухової активності вихованців у закладі, зокрема, це забезпечення фізкультурної матеріальної бази інвентарем та ігровими посібниками, нетрадиційним обладнанням. Проводиться контроль за забезпеченням режиму протягом дня. Систематично проводиться аналіз захворюваності вихованців закладу.

Ці та інші питання розв’язуються у співпраці медичних сестер старших, інструктора з фізкультури, педагогічних працівників та з допомогою молодшого обслуговуючого персоналу.

Необхідно відмітити ефективно проведені інструктором з фізкультури, спільно з вихователями, заходи з даного напрямку роботи: районне методичне об’єднання інструкторів з фізичного виховання, відкритий показ заняття на обласному семінарі на базі нашого закладу, спартакіада старших груп. Заходи проведені яскраво та цікаво. Вихованці, весело граючись, тренувалися виконувати основні рухи, різні фізичні вправи, використовуючи нестандартне обладнання. Тамара Ростиславівна використовувала яскраву кольорову гаму, сучасний музичний супровід, елементи хореографії, аеробіки, театрального мистецтва. А ще, конкурс «Зимова фортеця» та вручення нагороди від обласної організації «Спорт для всіх» стали гарними показниками роботи всього колективу з даного напрямку роботи.

Відповідно до листа МОН України «Щодо посади інструктора з фізкультури в дошкільних навчальних закладах», інструктор з фізкультури у закладі забезпечує виконання основних завдань дошкільної освіти – збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини відповідно до ст. 7 Закону України «Про дошкільну освіту».

Одне з пріоритетних щорічних завдань для колективу пов’язане з фізичним вихованням дошкільнят та збереженням і зміцненням здоров’я. Результати фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у дошкільному навчальному закладі висвітлюються на педгодинах, на раді закладу, педрадах, виробничих нарадах, на веб-сайті закладу.

Одним із основних чинників здоров’я дітей беззаперечно є збалансоване харчування. Тому організації харчування дітей у закладі надається вагоме значення. Працює рада з харчування у складі: завідувача, медичних працівників, бухгалтера, комірника, шеф-кухаря, кухаря, підсобного працівника кухні, яка вирішує наступні питання: організація харчування дітей у ДНЗ; організація дієтичного харчування дітей; призначення відповідальних осіб; визначення постачальників продуктів харчування і продовольчої сировини (укладання угод); заготівля овочів на осінньо-зимовий період; аналіз дотримання вимог щодо постачання і зберігання продуктів та продовольчої сировини; встановлення батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ; розподіл коштів на організацію харчування та аналіз їх використання; дотримання граничних рівнів цін; дотримання технології приготування їжі; аналіз виконання норм харчування дітей у закладі щоквартально та за рік; робота щодо покращення матеріально-технічного забезпечення харчоблоку; інвентаризація продуктів харчування тощо.

Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за важливими аспектами організації харчування дітей у закладі, зокрема: • дотримання нормативно-законодавчих актів щодо організації харчування дітей у закладі;

 • розподіл коштів на організацію харчування (позитивні зміни);

 • організація питного режиму для дітей у групах;

 • дотримання режиму харчування у закладі;

 • дотримання технологічних процесів приготування їжі для дітей;

 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці;

 • організація харчування дітей пільгових категорій;

 • запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням;

 • ведення документації щодо організації харчування дітей у закладі;

 • проходження медичних оглядів працівниками;

Постійно проводилося та покращувалося матеріально-технічне забезпечення організації харчування, це:

 • забезпечення закладу необхідною кількістю посуду;

 • стан технологічного обладнання, проведення його поточного ремонту;

 • стан приміщень харчоблоку, комори, овочесховища відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;

 • облік та реалізація тари.

На постійному контролі також питання: дотримання вимог безпеки (зберігання та використання миючих засобів на харчоблоці, групах, наявність інструкцій щодо використання технологічного обладнання, електроприладів та миття посуду) та ведення документації по харчуванню, виховання культурно-гігієнічних навичок.

Інформація щодо виконання норм харчування дітей у закладі подавалася щоквартально та за рік у відділ освіти та СЕС.

На виконання наказу по закладу від 05 вересня 2014 року № 57 «Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами на 2014-2015 навчальний рік», впродовж навчального року система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі забезпечувала реалізацію науково-методичної проблеми району «Впровадження ефективних педагогічних технологій навчання і виховання». Колектив закладу працює над розв’язанням проблеми закладу «Формування цілісної, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти». Робота над проблемою розпочата з 2012 року та, відповідно до перспективного плану роботи, має продовжуватися до 2017 року.

У 2014-2015 навчальному році, відповідно до плану реалізації даної проблеми на третьому етапі (творчому) здійснювалася реалізація змісту і завдань проблеми, відбувалося створення власного досвіду. Продовжувала роботу творча група з метою виконання системи заходів, спрямованих на розв’язання запропонованих завдань у вирішенні науково-методичної проблеми закладу.

Задля якісного розв’язання проблеми протягом навчального року педагогічний колектив працював на виконання пріоритетних завдань:


 1. Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей та вплив художньо-мовленнєвої діяльності на всебічний розвиток і формування мовленнєвої компетенції дошкільників.

 2. Оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності у дошкільному навчальному закладі як важливої складової фізичного розвитку дошкільників.

 3. Продовження роботи з розвитку художньої творчості та естетичної культури дошкільників.

 4. Підвищення якості дошкільної освіти в умовах подальшого впровадження програм «Дитина» та «Впевнений старт» в освітній процес ДНЗ через реалізацію змісту Базового компоненту дошкільної освіти.

Система методичних заходів була спрямована на розвиток творчої індивідуальності та творчого потенціалу педагогічних працівників. Педагоги активно брали участь в індивідуальних та групових формах роботи ДНЗ та району, це:

 • семінар для керівників і методистів ДНЗ району:

- Лисак О.М. – завідувач,

- Семенюк Р.Ф. – вихователь-методист • інструктивно-методична нарада керівників ДНЗ району:

- Лисак О.М. – завідувач

 • методичне об'єднання інструкторів з фізкультури ДНЗ району:

- Момоток Т.Р. – інструктор з фізкультури.

 • методичне об'єднання вихователів груп раннього віку ДНЗ району:

- Нестерчук А.Ф. – вихователь групи раннього віку

 • методичне об'єднання вихователів дошкільних груп ДНЗ району:

- Патій І.В. – вихователь старшої групи,

- Парчук О.М. – вихователь старшої групи • семінар-практикум для медичних сестер старших ДНЗ району з проблеми «Сучасні підходи до організації медичної роботи відповідно до вимог Базового компоненту та освітніх програм»:

- Мацура Г.Ю. – сестра медична з дієтичного харчування

 • методичне об'єднання музкерівників ДНЗ району:

- Денисюк О.М. – музкерівник,

- Ревер О.Є. – музкерівник- Давидова О.В. – вихователь молодшої групи

 • школа молодого спеціаліста в ДНЗ. Наставництво:

- Павлюк Ю.А., молодий спеціаліст, Яремчук В.В.- наставник;

- Нестерчук А.Ф., молодий спеціаліст, Дахненко І.Р- наставник;

- Лазаришина І.В., молодий спеціаліст, Василюк Л.А.- наставник;

- Давидова О.В., молодий спеціаліст, Черевко Н.В.- наставник. • методичне об’єднання практичних психологів ДНЗ району:

- Турченюк І.О. – практичний психолог

 • творча група вихователів-методистів ДНЗ району з проблеми «Інноваційна діяльність як потреба модернізації змісту дошкільної освіти»:

- Семенюк Р.Ф. – вихователь-методист.

Ефективно працювало садове методичне об'єднання вихователів з проблеми «Організація освітнього процесу в ДНЗ відповідно до вимог нової редакції БКДО та програми» за участі всіх педагогів. Варто відзначити керівника структурного підрозділу методичної роботи, керівника садового методичного об'єднання вихователів Чміль Ч.С., яка здійснила організацію методичного заходу на високому рівні.

Наші педагоги мають цікаві творчі надбання, які представляють на ярмарки педагогічних ідей у номінації «Дошкільна освіта», беруть участь в інших фахових конкурсах. У виставці-ярмарці педагогічних ідей та інновацій взяла участь вихователь Грухаль М.К., у конкурсі «Україна - рідний край» - вихователь Черевко Н.В.

На базі закладу проведений обласний семінар за темою «Раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами в умовах дошкільного навчального закладу». Співпраця з колегами з області, представниками психолого-медико-педагогічних консультацій у процесі семінару допомогла нашому колективу глибше вивчити питання інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в освітній процес та надалі ефективно впроваджувати дане питання в практику роботи нашого закладу. Необхідно відзначити безпосередніх учасників: Семенюк Р.Ф., Ковтун Л.М., Денисюк О.М., Момоток Т.Р., Грухаль М.К., Бенюк О.В., Тимошок Л.Д., Турченюк І.О. та весь колектив, який плідно працював на імідж нашого садка в області.

Педагоги ДНЗ були забезпечені щотижневими індивідуальними та груповими консультаціями. Результативними були консультації, підготовлені вихователем-методистом Семенюк Р.Ф., вихователями: Грухаль М.К., Патій І.В., Вернюк С.В., Парчук О.М., інструктором з фізкультури Момоток Т.Р., сестрою медичною старшою Ковтун Л.М.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу постійно працював над підвищенням свого професійного рівня.

Важливим стимулом активізації діяльності педагогів стали колективні перегляди:

- у вихователя Грухаль М.К. інтегрованого заняття у молодшій групі «У світі чарівних слів»;

- у вихователя Патій І.В. інтегрованого заняття у старшій групі «Небезпечні ігри та іграшки»;

- у вихователя Парчук О.М. інтегрованого заняття у старшій групі «У світі бракує на всіх доброти, бо є безпритульні собаки й коти».

Засобом активного професійного вдосконалення педагогів залишається самоосвіта: планова робота над індивідуальними проблемами. Плідно пройшли творчі звіти педагогів, які атестувалися з проблемних тем:

- у вихователя Грухаль М.К. з проблеми: «Формування мовленнєвого етикету у дітей дошкільного віку»;

- у вихователя Парчук О.М. з проблеми: «Системність у навчанні дошкільників творчого розповідання»;

- у вихователя Патій І.В. з проблеми: «Нові підходи до планування освітнього процесу в ДНЗ: предметне довкілля».

Систематично і творчо готуються і проводяться засідання школи молодого вихователя – керівник Меланчук Л.М., наставники: Яремчук В.В., Дахненко І.Р., Черевко Н.В., Василюк Л.В., які забезпечують професійний ріст молодих спеціалістів-вихователів: Павлюк Ю.А., Нестерчук А.Ф., Давидової О.В., Лазаришиної І.В.

Активно і творчо проводилася гурткова робота з вихованцями відповідно до складених планів: музичним керівником Денисюк О.М. «Маленькі актори», вихователем Шевчук Н.С. ІІ молодшої групи «Маленькі митці».

З педагогами проведено всі сплановані педагогічні ради, на засіданнях яких втілено організаційно-педагогічні завдання (аналіз роботи, затвердження планів роботи, затвердження основних напрямків діяльності педколективу, розгляд підсумків роботи) та науково-методичні завдання (шляхи реалізації проблеми, пріоритетних освітніх завдань, упровадження в практику роботи сучасних досягнень науки і передового педагогічного досвіду). Педагогічні працівники закладу постійно шукають ефективні шляхи удосконалення навчально-виховного процесу, творчо підходять до впровадження досягнень науки та передового педагогічного досвіду, авторських методик.

Простежується постійне підвищення професійної компетентності наших колег, ріст їх майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Дошкільний навчальний заклад забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти. По закладу виданий наказ та проведений моніторинг навчальних досягнень вихованців, з метою відстеження рівнів розвитку дітей усіх вікових груп, реєстрації змін від початку навчального року, що засвідчують динаміку розвитку вихованців та підвищення якості надання їм освітніх послуг у відповідності до програми розвитку. Узагальнені результати моніторингу відповідно до показників дослідження показують, що якість освітнього процесу в дошкільних групах ДНЗ, рівень виконання БКДО та програми станом на кінець 2014/2015 навчального року становить 82%, що є хорошим показником освітньої роботи закладу. Показники зведені у таблицю за освітніми лініями. Вивчення рівня засвоєння знань дітьми різних вікових груп відповідно до програмових вимог показало, що значних досягнень в освітній роботі досягли такі педагогічні працівники: вихователі старших груп Патій І.В., Черевко Н.В., Новосад Т.В., Шум М.М., Парчук О.М., Гаврильчик О.В. музичні керівники: Денисюк О. М., Ревер О.Є., інструктор з фізкультури Момоток Т. Р.

У 2014-2015 навчальному році проведена значна робота по впровадженню комп’ютерних технологій в роботу закладу: • активно працював сайт дошкільного навчального закладу leleka rv.ua.;

 • проводилася електронна реєстрація дітей для поступлення у заклад;

 • покращилася навчально-матеріальна база з питання оснащення комп’ютерною технікою у закладі;

 • використовувалися комп’ютерні технології у навчально-виховній роботі з вихованцями, у роботі з кадрами тощо.

У закладі напрацьована система роботи з охорони праці членів колективу та охорони життя і здоров’я вихованців:

 • плідно працювала служба охорони праці;

 • розроблений та поетапно виконується комплексний план заходів з охорони праці;

 • розроблені, затверджені та обліковані інструкції з охорони праці;

 • значна робота проводиться по підготовці закладу до нового навчального року, осінньо-зимового періоду;

 • проведена атестація робочих місць за умовами праці;

 • організовано проходять медичні огляди працівників;

 • ведеться відповідна документація;

 • здійснюється адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці;

 • питання охорони праці та безпеки життєдіяльності заслуховуються на виробничих нарадах;

 • виконання посадових обов’язків, дотримання ПВТР є обов’язковим, як для керівника так і для кожного працівника закладу.

З метою створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу й профілактики дитячого травматизму в дошкільному навчальному закладі проведені тематичні Тижні знань з безпеки життєдіяльності. Проведено підготовку та об’єктові протипожежні тренування персоналу закладу. Придбані протипожежні засоби захисту: виготовлені ватно-марлеві пов’язки для всіх дітей та працівників; придбані додатково 3 вуглекислотні вогнегасники; виготовлені та замінені плани евакуації з приміщення ДНЗ I та II поверхів; придбані та встановлені протипожежні сертифіковані двері у електрощитове приміщення тощо.

Внесені пропозиції до річного плану роботи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази закладу з розділу «Безпека життєдіяльності дошкільників» та удосконалення роботи з формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників.

У минулому навчальному році адміністрація Квасилівського дошкільного навчального закладу ефективно проводила кадрову діяльність: складалися тарифікаційні списки; проводився облік робочого часу; надавались відпустки; проводилися відрядження; проводився облік заяв, нагороджень; згідно вимог проводилося оформлення трудових книжок, особових справ; проводилася реєстрація вхідної документації, листування, клопотання; видавалися довідки працівникам, пенсіонерам, батькам тощо. Постійно проводиться робота по впорядкуванню діловодства у закладі.

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця дошкільних навчальних закладів з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин. Допомога дошкільного навчального закладу батькам вихованців з актуальних для родин питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надається всіма педагогічними та медичними працівниками: керівником закладу, методистом, психологом, вихователями різних вікових груп, медичними сестрами, іншими спеціалістами дошкільного закладу у формі групових та індивідуальних, усних і письмових, на сайті закладу та телефонних консультацій, бесід під час відвідувань сімей, шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у стінах дошкільного закладу тощо. Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2014-2015 навчального року, мали відображення у роботі з батьками.

Традиційно з батьками проведено: збори для батьків, які поступають у ДНЗ; засідання ради закладу; засідання піклувальної ради; групові збори, бесіди, консультації; інструктажі при прийомі дітей; свята та розваги за участі батьків; виставки дитячих образотворчих робіт; конкурси, анкетування батьків. Для батьків поповнювалися інформаційні батьківські куточки, папки-пересувки, стенди з рекомендаціями спеціалістів, проводився соціально-педагогічний патронат сімей з дітьми дошкільного віку в селищі Квасилів, робота консультативного центру для батьків з підготовки дітей до школи, які не відвідують дошкільний заклад тощо. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Особливого значення мали заходи:


 • спортивно-родинні свята, підготовлені інструктором з фізкультури у співпраці з вихователями, які несли пропаганду здорового способу життя;

- музичні свята та розваги пропагували роботу закладу (одночасно висловлюється подяка всім, хто бере участь у сюрпризних моментах);

 • виставка образотворчих родинних робіт;

 • групові тематичні виставки: родинні, сезонні, до свят тощо;

 • ефективно проводилася робота з батьками у групі № 13 – клуб «Турботливі батьки», на яких презентувалися різні форми роботи з батьками;

 • групові батьківські збори – дієва форма роботи;

 • активно проводилася робота ради закладу;

 • плідно попрацювала піклувальна рада за активної участі батьків: Федитник гр. № 6, Волянська гр. № 8, Шпінда гр. № 9, Цеклар гр. № 14 та інших.

Завдяки співпраці з батьками досягнуто значних результатів у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку, вдосконаленні навчально-матеріальної бази.

Велике значення у закладі надається естетичному оформленню приміщення. В цьому році творча майстерня педагогів працювала в напрямку освоєння технології – вишивка стрічками та бісером. У співпраці педагогів та батьків створена виставка картин, вишитих стрічками та бісером.

Постійно вдосконалюється матеріально-технічний стан приміщення та території. Проведені ремонтні роботи силами працівників закладу та за підтримкою батьків, це:

- капітальний ремонт опалювальної системи підвальної частини приміщення;

- проведена заміна огорожі;

- заміна вікон на енергозберігаючі у групах № 3,7,9;

-косметичний ремонт у всіх групових приміщеннях, кабінетах, фізкультурній залі, харчоблоці, пральні, коридорах;

- косметичний ремонт овочесховища;

- ремонт та фарбування обладнання на території закладу

- ремонт та фарбування порогів та фундаменту;

- заміна міжкімнатних дверей у групі № 12 та на харчоблоці;

- ремонт стін, стелі коридору біля груп № 7,8;

- облицювання плиткою підлоги у харчоблоці;

- облицювання плиткою кімнат для миття посуду у групах № 1,2;

- заміна мийок у групі № 12;

- циклювання і лакування паркетної підлоги у групі № 11;

- облицювання стін туалетних приміщень у групах № 4, 9, 10;

- заміна лінолеуму у груповому приміщенні № 7.

Значно збагачена матеріальна база закладу за 2014-2015 навчальний рік:

- закуплені комплекти меблів у кабінети: практичного психолога, діловода, заступника завідувача;

- закуплені дитячі столи у групу № 13;

- закуплені меблі в мийку групи № 1;

- закуплені дитячі стільці у групу № 12, 13

- закуплено комп’ютер у групу № 14;

- придбані килими у групи № 8, 11, методкабінет;

- виготовлені пісочниці на майданчики груп № 3, 7, 4;

- придбані папки для діловодства у кабінетах та групах;

- придбані подушки у групі № 8, ковдри, постільну білизну у групу № 3;

- та багато іншого.

Педагоги, спільно з батьківськими комітетами, звітують на раді закладу про виконання завдань по вдосконаленню матеріально-технічного і розвивального середовища для дітей у закладі та про використання коштів.

Плідно працювала також виробнича нарада, на якій розглядалися поточні проблеми закладу. Проведено 6 засідань з питань: затвердження та виконання графіків (роботи, відпустки, чергових, прийому звернень); затвердження та виконання заходів (підготовка до зими, нового навчального року, економії енергоносіїв, запобігання захворюванням тощо); розвиток матеріально-технічної бази згідно вимог; питання охорони праці, цивільного захисту, трудової дисципліни; організація харчування, дотримання санітарно-гігієнічного стану та багато інших .

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2014/2015 навчальний рік засвідчує наявність проблем, з яких першочергові: • впровадження енергозберігаючих технологій: необхідний капітальний ремонт та утеплення фасаду приміщення, бажано здійснити перехід на автономне опалення;

 • потребують ремонту асфальтовані доріжки на території закладу;

 • потребують ремонту тіньові навіси на ігрових майданчиках;

 • необхідний капітальний ремонт сходів та захисних навісів над ними;

 • потребує покращення навчально-методичне забезпечення;

 • необхідна ефективніша співпраця всіх педагогів в організації діяльності сайту закладу;

 • в роботі з батьками необхідно зорієнтуватися на особистість дитини, використовуючи інтерактивні форми та методи роботи;

 • активніше освоювати та впроваджувати у навчально-виховний процес сучасні комп’ютерні технології;

 • активніше брати участь у фахових конкурсах педагогам, які планують підвищувати кваліфікаційні категорії;

 • поповнювати дитячі майданчики ігровим обладнанням та облаштовувати на майданчиках і квітниках композиції з героями казок, мультфільмів тощо;

 • потребує сучасного оснащення та наповнення кабінет практичного психолога;

 • необхідний ремонт пральні, спортивної зали, комори на харчоблоці, коридору біля групи № 6.

Колектив закладу у співпраці з адміністрацією та батьками визначає найболючіші, основні проблеми діяльності закладу та шукає шляхи їх розв’язання.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка