План роботи на 2015-2016 н р. Погоджено схваленоСторінка8/12
Дата конвертації06.04.2016
Розмір2.22 Mb.
#268
ТипПлан роботи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


2.5. Семінари-практикуми№ п/п

Тематика засідань

Дата

Місце проведення
Форми

узагальненняУчителів української мови і літератури18.10

08.00


ЧНВК №10


Тема: Формування компетенцій учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання

2

Зустріч з учасниками Всеукраїнського фестивалю «Мій особистісно зорієнтований урок» у м. Рівне.Пащук Н.М.

Верескун Р.П.


Матеріали фестивалю

3

Про розробку дидактичних краєзнавчих матеріалів для аудіювання та читання мовчкиВчителі , ЧНВК №10

Дидактичні матеріали24.02

10.00


ЧЗШ № 9


Тема: Організація пошуково-дослідницької діяльності учнів на уроці і в позакласній роботі.

1.

Дослідницький метод навчання.Турко Г.Б.

Доповідь

2

Як навчитися прочитанню постмодерного тексту: інтерпретації смислів.Пащук Н.М.
3

Обговорення відкритих уроків із використанням пошуково-дослідницьких методів.Учителі ЧЗШ №9


Конспекти

4

Обмін досвідом із створення дидактичних матеріалів на основі тексту.Учасники семінару

Дидактичні матеріали

Учителів зарубіжної літератури
Тема: Формування компетенцій учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання

19.10

10.00

ЧСШ №8
1

Зустріч з учасниками Всеукраїнського фестивалю «Мій особистісно зорієнтований урок» у м. Рівне.Пащук Н.М.
2

Оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах ОЗОН.Куць Л.В.

Презентація

3

Обговорення уроків, презентації з теми семінару.Учителі-учасники семінару

Конспекти, презентація
Використанння інтернет-ресурсу для формування копетентностей учнів.

16.02

10.00

ЧЗШ №91

Особливості дистанційного навчання.Бабій О.П.

Презентація

2

Блог учителя - данина моді чи необхідність. З досвіду створення та функціонування вчительських блогів.Сичук М.М.

Презентація

3

Розширення творчої лабораторії вчителя через використання ІКТ. З досвіду створення бук-трейлерів, презентацій, проведення заочних екскурсій тощо.Кардинал О.П., Друзь О.Ф.

Практичне заняття

4

Обговорення відкритих уроків з проблеми семінару.Учителі


Конспекти

Учителів початкових класів та вихователів ГПД

1.

Формування комунікативних навичок молодших школярів шляхом використання дидактичних ігор та творчих завдань.

1.Використання електронних посібників на уроках у початковій школі.

2.Методичний коментар. Види роботи з розвитку математичного мислення молодших школярів.

3. Перегляд та обговорення відео фрагментів уроків .


Жовтень,

2015

10.00


ЧСШ8

Совгар М.І.

Учителі ЧСШ №8

Мультимедійна презентація

диск,папка

2

1.Ігрові технології : шляхи забезпечення умов для інтелектуального,соціального,морального розвитку молодших школярів.

2.Навчаємо у грі. Використання ігрових ситуацій у процесі навчання молодших школярів.Методичний коментар.

3.Використання елементів ігрового навчання як засобу активізації пізнавальної діяльності молодших школярів.


Грудень

2015

ЧЗШ №14

Бап М.М.

Учителі ЧЗШ № 14

Диск,папка

Електронна презентація

3

Формування національної свідомості молодших школярів на уроках української мови та народознавства.

Вплив усної народної творчості та українського фольклору на формування національної свідомості молодшого школяра.

Квітень 2016

ЧЗШ № 5

Паук А.О.

Учителі початкових класів

Мультиме-

дійна презентація

Диск,папка
Вчителів хореографії та керівників гуртків

1.

«Організація та проведення позаурочної роботи з хореографії в умовах сучасного навчального закладу»

11. 11.14

ЧНВК «СШ-колегіум» № 3

Рейтерович

Л. В.


Матеріали з досвіду вчителя хореографії ЧНВК «СШ-колегіум» № 3, керівника гуртка; методичні рекоменда

ції щодо організації позауроч-

ної роботи з хореографії


2.

«Сучасне бачення хореографії та використання традицій у навчанні»


04. 03.15

ЧЗШ № 1
Матеріали з досвіду роботи вчителя хореографії ЧЗШ № 1

Учителів художньої культури

1.

«Використання елементів краєзнавства на уроках художньої культури.»

12. 11

ЧЗШ № 4

Бірук Т. М.

Матеріали з досвіду вчителя художньої культури ЧЗШ № 4; методичні рекоменда-

ції щодо застосуван-ня краєзнавчо-

го матеріалу на роках художньої культури


2.

«Розвиток творчих здібностей  учнів у процесі вивчення художньої культури»


28. 01.15

ЧЗШ № 14
Матеріали з досвіду роботи вчителя художньої культури ЧЗШ № 14

3.

«Сучасні педагогічні технології викладання художньої культури. Створення на уроці середовища, комфортного для цілісного сприйняття навчального матеріалу»

15. 03.15

ЧЗШ № 12

Ігнатович І. В.

Матеріали з досвіду роботи Ігнатович І. В, вчителя художньої культури ЧЗШ № 12

Вчителів образотворчого мистецтва

1.

Формування креативно-пізнавальної діяльності учнів шляхом використання інтерактивних технологій на уроках образотворчого мистецтва


Жовтень,

2015

10.00

ЧЗШ

4Бірук Т.М.

Учителі образотвор-чого мистецтва

Мультимедійна презентація

Диск,папка

2.

Формування естетичних почуттів, уявлень і знань по прекрасне у житті та мистецтві на уроках образотворчого мистецтва.


Березень

2016

ЧЗШ

9Іонайтєнє Н.В.

Учителі

образотвор-чого мистецтва

Диск,папка

Електронна презентація

Вчителів-логопедів ДНЗ
Тема: Розвиток комунікативних навичок у дітей із порушеннями мовлення.

27.11.14


ДНЗ

18

1

Інтегроване заняття із розвитку зв’язного мовлення: «Осіння лісова галявина».Гладун В.О.

Практичний показ заняття

2.

Напрямки навчально-корекційного впливу на розвиток імпресивної сторони мовлення.Дмитришин Т.В.

Методичні рекомендації

3.

Використання інноваційних технологій у подоланні мовленнєвих порушень дошкільників.Вансович О.О.


Практичні матеріали з досвіду роботи
Тема: Формування граматичних категорій у дітей старшого шкільного віку.

29.03.16

ДНЗ

12

1.

Діагностика та корекція порушень лексико-граматичної сторони мовлення.Дмитришин Т.В.

Методичні рекомендації

2.

Комплексне заняття з розвитку граматичних категорій у дітей дошкільного віку.Романюк В.М.

Практичний показ заняття

3.

Корекція аграматизмів на логопедичних заняттях із дітьми з порушеннями мовлення.Вчитель-логопед

Практичні матеріали з досвіду роботи

Вчителів-логопедів ЗНЗ
Тема: Подолання артикуляторно-акустичної дисграфії в учнів початкової ланки

12.12.2015

ЧЗШ № 41

Подолання артикуляторно-акустичної дисграфії в учнів.Олексенчин О.П.

Практичний показ заняття

2

Обстеження дітей з порушеннями читання і письма.Дмитришин Т.В.

Методичні рекомендації

3

 Презентація практичних матеріалів по подоланню дисграфій в учнів початкової ланки.Лукинюк В.В. Олексенчин О.П

Практичні матеріали з досвіду роботи
Тема: Подолання порушень писемного мовлення в учнів початкових класів.

23.03.2016

ЧЗШ № 111

Подолання дисграфії зумовленої порушенням мовленнєвого аналізу та синтезуЛукинюк В.В.

Практичний показ заняття

2

Обстеження фонематичних процесів у дітей молодшого шкільного віку.Дмитришин Т.В.

Методичні рекомендації

3

Інноваційних технології у подоланні порушень писемного мовлення у дітей молодшого шкільного віку. Палагнюк В.В.

Практичні матеріали з досвіду роботи

Учителів історії, правознавства

1.

«Вивчення історії через дослідження усної історії»

21. 10.14

ЧЗШ № 12

Мацьків
Л. І.,

Кашицька

Н. Й.


Матеріали з досвіду вчителів історії ЧЗШ № 12; методичні рекомендації

2.

«Впровадження елементів правової освіти та базових знань про права людини та механізми їх захисту у вивчення навчальних предметів»


24. 12

ЧЗШ № 14

Сподарик Н. Г.

Матеріали з досвіду роботи Сподарик

Н. Г., вчителя право знав-

ства ЧЗШ № 14


3.

«Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках історії та правознавства, в позаурочній діяльності»

17. 03

2015


гімназія

Скляренко Н. П, Цицик Л. Є., Войценко О. А

Матеріали з досвіду роботи вчителів історії та правознавства Червоноградської гімназії; методичні рекомендації

Практичних психологів і соціальних педагогів

1.

Арт-терапевтичний метод самопізнання (мандали) у роботі практичного психолога


15.10.2015

ЧНВК № 10

Чумакова О.Я.

ПП ЧНВК № 10

Диск, папка

Презентація

Практичне заняття.

2

Спільний семінар вчителів-логопедів та практичних психологів ДНЗ «Формування комунікативних навичок у дітей із порушеннями мовлення»

24.11.2015

ДНЗ № 18

Дмитришин Т.В., зав. ПМПК

Гавдьо Г.В., методист ІМЦО

Ройко О.І., ПП ДНЗ

18Методичні рекомендації

Практ.заняття

Матеріали з досвіду роботи

3

Дитяча агресія – що це?

10.12.

2015

ЧЗШ № 11

Гавдьо Г.В.,

Методист ІМЦО

Притулка Г.В., ПП ЧЗШ № 11

Диск, папка

Презентація.
Тренінг

4

Емоційні детермінанти комп’терної адикції в підлітковому віці

25.02.2016

ЧНВК № 13

Борсук В.М., ПП ЧНВК

13Теоретичні та практичні матеріали.

Арт-терапія.

5

Формування самооцінки в дошкільному віці

24.03.2016

ДНЗ

19Годісь О.С.,

ПП ДНЗ

19Матеріали з досвіду роботи

Вихователів-методистів ДНЗ

1

Використання нових інтернет-технологій

у роботі з педагогічними працівниками ДНЗ

20.10.2015

ІМЦО


Майстер-клас «Створення блогів»Закус Г.В., методист ІМЦО

Метод. рекоменд.

ПрактикумЗасоби інформування про діяльність та створення позитивного іміджу ДНЗЛига О.П,, методист ІМЦО

Рекоменда

ції

2

Сучасні підходи до навчально-виховного процесу у ДНЗ

26.01.2016

ДНЗ № 10


Організація освітньої роботи з дітьми у ДНЗ на засадах особистісно зорієнтованого та інтегрованого підходівОлексович А.В., вихователь-методист ДНЗ № 10

Презента

ція діяльності

ДНЗ
Панорама освітньої роботи з дітьми у різних вікових групахВихователі ДНЗ

Фрагменти занять

3

Безпека життєдіяльності дитини

14.04.2016

ДНЗ № 6


Змістові аспекти Базового компонента дошкільної освіти. Освітня лінія «Особистість дитини»Лига О.П., методист ІМЦО

Норматив.

документи

Коментар, рекоменд.
Панорама освітньої діяльності з безпеки життєдіяльності дитини та попередження дитячого травматизму у ДНЗЛевицька О.Я., завідувач;

Водонос Н.М., вихователь-методист

ДНЗ № 6

Відкриті заходи роботи з дітьми та педагогами ДНЗ

Вихователів ДНЗ

1

Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників

09.12.2015

ДНЗ

13
Створення умов та навчально-методичне забезпеченняБень О.В., завідувач ДНЗ

13Презентац. діяльності ДНЗ
Змістові аспекти освітньої лінії «Мовлення дитини» Базовий компонент дошкільної освітиЛига О.П., методист ІМЦО;

Кравченко Н.І., вихователь-методист

ДНЗ № 13

Методичні рекоменда

ції
Використання нестандартного дидактичного матеріалу в освітньому процесі ДНЗ
Вихователі

ДНЗ №13

Конспекти відкритих занять.

Анотація посібників та дидактичн. матеріалу

2

Ефективність методів і прийомів навчання дітей старшого дошкільного віку та їх відповідність вимогам програми

15.03.2016

ДНЗ

17
Реалізація вимог Базового компонента дошкільної освітиПукач Н.І, завідувач ДНЗ №17

Презентац.

діяльності ДНЗ
Панорама навчально-виховного процесу у старших групах ДНЗСеменюк О.В, вихователь-методист

ДНЗ № 17

Вихователі ДНЗ

Методичні рекомендац.

Конспекти занять

Музичних керівників ДНЗ

1

Реалізація завдань Базового компонента дошкільної освіти за освітньою лінією «Дитина у світі культури»

20.10.2015

ДНЗ

16
Розвиток музичної компетентності дошкільників у під час проведення різних форм організації музичної діяльності у ДНЗКурило О.В.

вихователь-методист ДНЗ №16

Музичні керівники

Презентація діяльності

закладу
Сценарій.

Конспекти занять
Використання методів сенсорної реабілітації (музико -терапія) у роботі з дітьмиПрактичний психолог

Тренінг

Тренінг

2

Обдарованість та її виявлення у дошкільному віці

16.02.2016

ДНЗ № 1
Реалізація завдань Базового компонента освітня лінія «Дитина у світі культури» у ДНЗСохан Л.П., завідувач,

Романик Н.В.,

вихователь-методист ДНЗ №1

Презентація діяльності педагогічного колективуКонкурс вихованців ДНЗ

«Веселі нотки»Осипенко М.В., Трохимчук Н.Я.,

музичні керівники

ДНЗ №1

Сценарій
Нагородження учасників

Презентація діяльності педколективу

Інструкторів з фізичної культури ДНЗ

1

Формування основ здорового способу життя у вихованців ДНЗ

11.11.2015


ДНЗ

5
Система фізкультурно-оздоровчої роботи з учасниками навчально-виховного процесу у ДНЗ
Максим’ юк Л.В., завідувач;

Огібовська О.В., вихователь-методист ДНЗ №5

Презентац.діяльності педколективу ДНЗ

Відеоматер.

Методичні рекоменд.
Співпраці дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів з проблем наступності фізичного виховання дітейІнструктор

з фізичної культури

Конспекти відкритих заходів з фізкультурно-оздоровчої роботи

2

Реалізація варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти

22.03.2016

ДНЗ

2
Шаховий турнір вихованців ДНЗІнструктор з фізичної культури


Сценарій турніру

Нагородження учасників
Діагностика потреб і запитів інструкторів з фізичної культури ДНЗ.

Визначення орієнтовної тематики семінарів на наступний навчальний рікЛига О.П., методист ІМЦО

Анкетуван

ня

Учителів математики
Проблема. Часозбережувальні технології на уроках математики

22.10.2015

ЧЗШ № 91

Стрімкість та швидкість реакції – головне джерело переваги у суспільному житті, а час – основна цінністьАндрусяк К.П.

Виступ

2

Часозбережувальні технології – «букет» органічно поєднаних елементів освітніх технологійШпорлюк Г.М.

Доповідь, презентація

3

Часозбережувальні технології на уроках математики
Курій Т.Б., Чуприна О.В., Олійник Т.М.,

Кіт Н.П.

Презентації, фрагменти уроків
Проблема. Активізація творчої діяльності учнів у позакласній роботі з математики

17.03.2016

ЧЗШ № 41

Потреба дня – розвивати здатність до творчостіАндрусяк К.П.

Виступ

2

Позакласна робота з математики як засіб розвитку креативності учнівВащук Л.П.

Доповідь, презентація

3

Демонстрація навчально-пізнавальної діяльності учнів на фрагментах позакласних заходів з математикиВчителі математики ЧЗШ № 4

Презентації, фрагменти уроків

4

Творчий звіт учнів «Математиці присвячуєтьсяУчні

9-11класів

Розробка заходу

Учителів фізики
Проблема. Розвиток креативності учнів

15.10.2015

ЧЗШ № 11.

Потреба дня – розвивати здатність до творчостіАндрусяк К.П.

Виступ

2.

Креативні здібності. Умови розвитку креативностіТроць М.І.

Доповідь, презентація

3.

Прийоми та методи розвитку креативностіСторощук М.І.

Доповідь, презентація

4.

Проект «Твій мобільний світ»Учителі фізики

ЧЗШ № 1

Розробка проекту
Проблема. Активізація пізнавальної діяльності учнів

14.04.2016

ЧЗШ № 51.

Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі засвоєння знань через використання випереджувальної та інтерактивних технологійКоманько Ю.П.

Доповідь, презентація

2.

Активізація пізнавальної діяльності учнів під час перевірки опорних знань та закріплення вивченого матеріалуГулай Т.Є..

Доповідь, презентація

3.

Нетрадиційні підходи до активізація пізнавальної діяльності учнівМартинюк Л.О.

презентація

4.Активізація пізнавальної діяльності учнів через участь у проектах.Відкритий урокСамчук О.М.

Розробка проекту

Учителів біології

Проблема:Використання інформаційно-технокомунікативних технологій як один із шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках.

1

Розвиток життєвої компетенції, практично-валеологічного спрямування.

1. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології.

2.Відкритий урок біології з використанням мультимедії.


16.10.14.

ЧЗШ

№ 12


Ящишин І.В.

Романчук М.І.

Сорока В.В.
Вчителі біології


доповідь

Конспект уроку


2

Використання ігрової методів у викладанні біології.

1. Формування компетентностей саморозвитку й самоосвіти школярів через впровадження елементів технології осмислювально-концентраційного навчання.02.04.15.

ЧЗШ №2

Любинська Г.В.
Мельник Л.Й.


Диск, папка

Виступ


Учителів хімії

1

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії методами інноваційних технологій.
1. Розвиток творчих критичного мислення під час практичних робіт.

2.Відкритий урок хімії з використанням мультимедії.6.11.

14.


ЧНВК №3

Марунчак Т.Ю.

Шабуніна О.В.

ЧНВК №10


Диск, папка

Доповідь


диск

2

Розвиток педагогічної майстерності вчителя в системі особистісно орієнтованого навчання.

1. Технологія формування та розвитку критичного мислення.19.03.15.

гімназія

Сторощук Л.Г.
Зіньченко Г.Є.

ЧСШ №8Диск, папка

ВиступВчителів основ здоров’я

1

Проблеми формування репродуктивного здоров’я учнівської молоді.
1. Ефективні форми профілактичних занять з дітьми та молоддю.

2.Відкритий урок основ здоров’я з використанням мультимедії.23.10.14.

ЧЗШ

№ 12


Гудим Л.С

ЧЗШ №12
Теслюк Н.Ю.

ЧНВК№13

Вчителі біології
Диск, папка

доповідь
Конспект уроку2

Гра як один зі шляхів розвитку здоровязбережувальної компетентності учнів.

1. Формування мотивації навчальної діяльності школярів середнього шкільного віку.09.04.15.

ЧЗШ №5

Сорока В.В.
Кекіш Л.В.

ЧСШ №8Диск, папка

ВиступВчителів інформатики
Проблема.Інноваційні технології у викладанні інформатики

05.11.2015

ЧЗШ № 11

Перебудова процесів викладання та навчання задля підготовки учнів до життяАндрусяк К.П.

Виступ

2

Використання інноваційних технологій на уроках інформатикиДжох Г.І.

Доповідь, презентація

3

Арт-терапія на уроках інформатикиПрактичний психолог

Розробка тренінгу

4

Проект «Твій мобільний світ»Бойко О.Г.

Розробка проекту
Проблема. Інноваційні технології у викладанні інформатики

18.02.2016

ЧСШ № 81

Перевернуте навчання на уроках інформатикиЗавадка О.М.

Доповідь, презентація

2

Застосування відеоформату

на уроках інформатикиКумарі Л.Ю.

Доповідь, презентація

3

Практичні заняття з використанням технології перевернутого навчанняВчителі інформатики ЧСШ № 8

Розробка занять

Учителів музики

1

Дидактичні прийоми удосконалення вокольно-хорової роботи на уроках музичного мистецтва у початковій школі

23.

10

2014ЧЗШ № 11

Мащак Н.М.

Методичні матеріали з досвіду роботи

2

Використання міжпредметних зв’язків на уроках музичного мистецтва та у позакласній роботі, як засіб зацікавлення та активізації пізнавальної діяльності учнів та розвиток їх творчих здібностей

11.

02.


2015

ЧНВК №10

Кіричук Т.О.

Методичні матеріали з досвіду роботи

3

Використання музичного фольклору у різних жанрах професійної та авторської музики

29.

04.


2015

Гімназія

Вчитель муз.мистецтва

Методичні матеріали з досвіду роботи

Вчителів християнської етики та етики

1

Метод проектів як засіб розвитку креативно - пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках християнської етики та у позаурочній духовно-просвітницькій роботі


29.

10.


2014

ЧНВК №10

Князєва В.Г.

Методичні матеріали з досвіду роботи

2

Використання дидактичних ігор на уроках етики у 5, 6 класах та ведення позаурочної духовно-просвітницької роботи у закладі


28.

01.


2015

ЧЗШ № 1

Вчитель етики

Методичні матеріали з досвіду роботи

3

Плекання морально-етичних цінностей школярів через вивчення Святого Письма на уроках християнської етики

22.

04.


2015

ЧЗШ № 4

Палюх Л.П.

Корнило Г.С.Методичні матеріали з досвіду роботи

Педагогів-організаторів

1

Захист прав дітей. Нормативно правова база педагога-організатора, що регулює роботу шкільного омбудсмена.

19.

11.


14

ЧСШ № 8

Гапон О.1.

Методичні матеріали на допомогу шкільному омбудсмену

2

Особливості організації дозвілля школярів у початковій школі.

08.

04.


2015

ЧЗШ № 11

Педагог-організатор

Методичні матеріали з досвіду роботи

Заступників директорів з виховної роботи та класних керівників

1

Формування у школярів ціннісного ставлення до історії, культури, духовних надбань галицького краю через систему виховної роботи.

24.09

ЧЗШ № 2

Футрук Н.1.

Методичні матеріали з досвіду роботи

2

Формування життєвих компетенцій школярів через участь у проектній діяльності класних колективів. Роль і місце класного керівника у системі виховної роботи навчального закладу.

23.03

ЧЗШ № 1

Вінтоняк М.С.

Методичні матеріали з досвіду роботи

Шкільних бібліотекарів

1

Тема: Медіа-бібліотека та інформаційна грамотність.

Мета: Інноваційні форми інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів, залучення учнів до читання книги


22.

10.

2015

ЧНВК

10
  1. Бібліотечна складова медіа освіти: від практики до проекту


Закус Г.В., методист ІМЦО


Бібліографічний огляд
  1. Шкільний бібліотекар – педагог медіа-грамотності та інформаційної культури користувача.


Швець С. Б., зав. б-ки ЧНВК№3, Буць А. О.ЧЗШ№6
3. Бібліотечні медіа уроки: з досвіду роботи.Зав. б-ки ЧЗШ №10
2

День бібліотекаря

30.

09.

2015
Закус Г.В.

Сценарій

свята2.6. Творчі групиУчителів української мови і літературиПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка