План роботи на 2015-2016 н р. Погоджено схваленоСторінка3/12
Дата конвертації06.04.2016
Розмір2.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


1.4. Видавнича діяльність

№ з/п

Назва

друкованої продукціїТермін виконання

Автори, укладачі

Методичні рекомендації

1

Формування мотивації на уроках математики. З досвіду роботи вчителя математики гімназії Гречук М.С.

березень

Андрусяк К.П., Гречук М.С.

2

Навчання грамоті дітей із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення.

Листопад

Дмитришин Т.В.

3

Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках математики.

Січень

Жиденко Н.І.,вчитель-методист ЧЗШ № 2

4

Укладання та застосування мультимедійних презентацій на уроках історії

грудень

Гудко Ж. Г.

Костишин Н. О.5

Комплексне психолого-педагогічне вивчення дітей із заїканням.


Квітень

Дмитришин Т.В.

6

Організація діяльності дитячого омбудсмена в умовах навчального закладу

Лютий

Хляка Л.С..

7

Робота з Святим письмом на уроках християнської етики

Листопад

Хляка Л.С.

Кавецька Л.В.Методичні розробки

1

Підсумкові контрольні роботи з математики. 7 клас

квітень

Наконечна Г.С., Онишкевич Л.П. (гімназія)

2

Формування лексико-граматичних категорій у дітей в умовах спеціальної групи.

Жовтень

Гладун В.О.

3

Методи та прийоми подолання граматичної та оптичної дисграфій.

Січень

Лукинюк В.В., Олексенчин О.П.

4

Розвиток сенсомоторної сфери у дітей із загальним недорозвиненням мовлення.


Березень

Романюк В.М.

5

Література рідного краю. Конспекти. 6 клас.

Вересень

Пащук Н.М.

6

Організація пошуково-пізнавальної діяльності учнів на уроці. З досвіду роботи Плугової Н.В., вчителя української мови і літератури ЧЗШ № 12

Лютий

Пащук Н.М.

7

Упровадження методу проектів в умовах ОЗОН. З досвіду роботи Верескун Р.П., вчителя української мови і літератури ЧНВК №10

Березень

Пащук Н.М.

8

Розуміння і тлумачення тексту. Готуємося до ЗНО. 10-11кл.

Травень

Пащук Н.М., члени творчої групи

9

Творча лабораторія вчителя історії. Уроки історії України у 6 класі

Жовтень

Члени творчої групи

10

Творча лабораторія вчителя художньої культури. Червоноград крізь призму культури та ремесла

Жовтень

Члени творчої групи

11

Творча лабораторія вчителя правознавства. Матеріали з досвіду вчителів правознавства

Квітень

Члени динамічної групи

12.

Словникові слова.

Грудень,2014 н.р.

Ядушинська Б.П.,вчитель-методист ЧЗШ № 5

13

Фізика у задачах. Використання елементів історії вітчизняної науки.

Березень,2015

Члени творчої групи

14

Підсумкові контрольні роботи з математики, 6 клас

Квітень, 2015

Члени динамічної групи

15

Дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавальної діяльності учнів на уроках християнської етики.

Жовтень

Хляка Л.С.

Банах Г.М.16

Використання ІКТ при підготовці та проведенні виховних заходів.

Квітень

Хляка Л.С.

Гандз Т.В.Інформаційно-методичні матеріали

1


2

З досвіду роботи Верескун Р.П. заступника директора з навчально-виховної роботи ЧНВК № 10.

Листопад

Хляка Л.С.

Тематика методичного вісника

1


2

Виховання моральних якостей особистості на уроках християнської етики через між предметні зв’язки та сучасний медіа простір

Листопад

Хляка Л.С.

Кавецька Л.В.
Розділ 2. Організація безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних та керівних кадрів
2.1. Організація та навчально-методичне забезпечення діяльності психологічної служби навчальних закладів

у 2015-2016н.р.


з/п


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1.

Забезпечення дотримання вимог до змісту діяльності психологічної служби, координації роботи практичних психологів, здійснення організаційних та навчально-методичних функцій.

Упродовж рокуГавдьо Г.В.

2.

Організація діяльності практичних психологів, соціальних педагогів ЗНЗ та практичних психологів ДНЗ

Упродовж року

Гавдьо Г.В.

3.


Вивчення стану кадрового забезпечення НЗ міста фахівцями психологічної служби. Ведення банку даних та удосконалення єдиної інформаційної системи психологічної служби.

Упродовж року

Гавдьо Г.В.

4.

Погодження планів роботи працівників психологічної служби на 2015-2016 н.р.

Серпень 2015

Гавдьо Г.В.

5.

Організація та проведення м/о, тематичних семінарів для працівників психологічної служби, педагогів.

Упродовж року


Гавдьо Г.В.


6.

Участь в організації підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби, їх атестації та професійному зростанні.

Упродовж року


Гавдьо Г.В.

7.

Надання методичної допомоги працівникам психологічної служби, керівникам НЗ при вирішенні окремих психолого-педагогічних питань

Упродовж року

Гавдьо Г.В.

8.

Участь у засіданнях міської ПМПК в ДНЗ та ЗНЗ міста з метою збереження здоров’я дітей та учнів.

Відповідно до графіку

Дмитришин Т.В.,

Гавдьо Г.В.9.

Поповнення, систематизація та узагальнення методичних матеріалів з різних напрямків, що забезпечують ефективну діяльність практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів міста.

Щомісячно

Гавдьо Г.В.

10.

Організація та проведення творчих звітів практичних психологів, які атестуються у 2015- 2016 н.р.

Лютий 2016

Гавдьо Г.В.

11.

Забезпечення та координування психологічного супроводу:

- процесу адаптації дітей до умов ДНЗ, учнів 1-х, 5-х класів;

- здібних та обдарованих дітей;

- допрофільної підготовки та профільного навчання старшокласників;

- дітей з психофізичними вадами;

- дітей з девіантною поведінкою;

- сімей, котрі опинилися у складних життєвих ситуаціях;

- зовнішнього незалежного оцінювання
Упродовж року

Гавдьо Г.В., працівники психологічної служби

12.

Підготовка звіту у ЛОІППО про діяльність психологічної служби у 2015-2016 н.р. та інформації про виконання заходів Концепції розвитку психологічної служби до 2017 року

Травень 2016

Гавдьо Г.В.

13.

Анкетування працівників психологічної служби НЗ міста з метою вивчення їх запиту щодо структури м/о та тематики методичних заходів у 2015-2016 н.р.

Травень 2016

Гавдьо Г.В.

14.

Планування роботи психологічної служби НЗ міста на 2015 - 2016 н. р.

Червень 2016

Гавдьо Г.В.

Консультативно-просвітницька робота

1

Забезпечення психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу, постраждалим, переселеним, біженцям, членам їх сімей і родичам, загиблих в ході АТО.

Упродовж року

Гавдьо Г.В., працівники психологічної служби

2

Надання методичної, інформаційної підтримки працівникам психологічної служби.

Упродовж року

Гавдьо Г.В.

3

Психологічна допомога адміністрації НЗ з питань ефективності управлінської діяльності.

Упродовж року

Гавдьо Г.В.

4

Індивідуальне та групове консультування педагогів, батьків з проблем виховання і навчання дітей.

Упродовж року

Гавдьо Г.В.,

практичні психологи5

Надання індивідуальної та групової консультативної допомоги щодо оптимізації навчально-виховного процесу та інших професійних питань

Упродовж року

Гавдьо Г.В.,

практичні психологи6

Підготувати до друку методичні матеріали:

  • Комплекс годин спілкування «Шкідливі узалежнення: причини, профілактика та подолання»

  • Як сформувати у дітей навички ненасильницького спілкування

  • Ціннісні орієнтації та пріоритети сучасної молоді

  • Емоційні детермінанти комп’ютерної залежності в старшому підлітковому віці

Упродовж року

Гавдьо Г.В.,

Чумакова О.Я.

Притулка Г.В.
Фялковська О.Т.
Борсук В.М.


7

Здійснення просвітницької роботи з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та сім’ї.

Упродовж року

Гавдьо Г.В.,

практичні психологи8

Співпраця з місцевими ЗМІ з метою поширення психологічної просвіти серед населення та висвітлення актуальних питань консультативного та інформаційного характеру.

Упродовж року

Гавдьо Г.В.,

практичні психологи9

Розробка і тиражування інструментарію для практичних психологів і соціальних педагогів:

- пам’ятки для практичних психологів, соціальних педагогів, вчителів, батьків, вихователів, учнів щодо прогнозування та корекції відхилень у поведінці, збереження здорового способу життя, підвищення психологічної культури педагогічних працівників;

- анкети для пілотажного дослідження.


Упродовж року

Гавдьо Г.В.


Діагностична робота

1

Організація, проведення психологічних досліджень та узагальнення результатів:

- рівня адаптації дітей 1-х, 5-х класів до нових умов навчання;

- наявності проблеми насилля в учнівському середовищі ;

- стану вживання учнівською молоддю суспільно-небезпечних речовин;

- рівня обізнаності шляхів передачі та засобів захисту від ВІЛ-інфекції та СНІДУ;

- щодо визначення профілю навчання;Упродовж року

Гавдьо Г.В.,

практичні психологи2

Діагностичне обстеження учнів у рамках вивчення стану викладання предметів:

- мотивація навчання

- ставлення до предмету


Упродовж року

Гавдьо Г.В.,

практичні психологи

2.2. Робота науково-методичної ради ІМЦО


з/п


Тематика засідань

Доповідач

Перше засідання – 17.09.2014

1

Про вибори секретаря науково-методичної ради ІМЦО

Красільчук Б.Я.

2

Про підсумки роботи ІМЦО за 2013-2014 н.р. та сучасні тенденції науково-методичної роботи на 2014-2015 н.р.

Красільчук Б.Я.

3

Про схвалення положення «Про методичний фестиваль»

Красільчук Б.Я.

4

Про стан забезпечення підручниками , посібниками, медіа посібниками у ЗНЗ міста.

Закус Г.В.

Друге засідання – 19.11.2014

1

Про вивчення, узагальнення та впровадження ППД, надбань науки та освітніх технологій у школі ( з досвіду роботи).

Ромасевич О.В. – заступник директора ЧНКВ №3

2

Про організацію роботи шкільних методичних об’єднань та їх роль у професійному зростанні педпрацівників ( з досвіду роботи).

Іонайтенє Н.В. – заступник директора ЧЗШ № 9

3

Про форми і методи методичної роботи з педагогічними працівниками ( з досвіду роботи).

Кішак З.М. – заступник директора ЧЗШ № 12

Третє засідання – 23.01.2015

1

Про схвалення досвіду роботи педпрацівників, які претендують на встановлення педзвання «Старший учитель», « Учитель-методист».

Красільчук Б.Я.


Четверте засідання – 18.03.2015

1

Про військово-патріотичне навчання і виховання у ЗНЗ міста.

Кутковський М.В.

2

Ефективність методів і прийомів навчання дітей 5-річного віку, їх відповідність вимогам програми.

Лига О.П.

3

Про інформаційно-методичне забезпечення та стан викладання інформатики у 2-х класах ЗНЗ.

Перець Н.М.

П’яте засідання – 20.05.2015

1

Про ефективність організації роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю у Червоноградській гімназії та ЧСШ № 8 (з досвіду роботи).

Солган Л.П.

Совгар М.І.2

Про хід підвищення кваліфікації педпрацівників за кредитно-модульною системою.

Антонів Я.Б.

3

Про обговорення пропозицій щодо проектів планування науково-методичної роботи з педагогічними працівниками на 2015-2016 н.р.

Красільчук Б.Я.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка