План роботи на 2015-2016 н р. Погоджено схваленоСторінка1/12
Дата конвертації06.04.2016
Розмір2.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ЗАТВЕРДЖУЮ

Відділ освіти

Червоноградської міської ради Директор___________

Інформаційно-методичний центр освіти Б.Я.Красільчук

02.09.2015
ПЛАН РОБОТИ

на 2015-2016 н.р.

ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО
Начальник відділу освіти Протокол засідання

Червоноградської міської ради науково-методичної ради

ІМЦО

______________ І.І. Гомонко 20.06.2015 № 6


02.09.2015

Червоноград – 2015СТРУКТУРА ПЛАНУ РОБОТИ

Вступ 3


1. Інформаційно-просвітницька робота. 13

2. Організація безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних та керівних кадрів. 25

3. Робота з впровадження нових методик та інноваційних технологій навчання. 66

4. Вивчення та аналіз стану навчально-виховної і методичної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах. 68

5. Організація і проведення конкурсів, змагань з обдарованою учнівською молоддю. 69

6. Організація навчання, підвищення кваліфікації та атестації педагогічних кадрів. 71ВСТУП
У 2014/2015 навчальному році діяльність інформаційно-методичного центру освіти м.Червонограда спрямовувалася на виконання завдань, поставлених перед методичною службою щодо наукового, навчального та організаційно-методичного супроводу та реалізації законодавчих актів, державних та регіональних програм, нормативно-правових документів з питань освіти.

Система методичної роботи будується і проводиться за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів відповідно до рівня їх кваліфікації та стажу роботи через анкетування, експрес опитування, надання пропозицій тощо. Методичну роботу організовано на трьох основних рівнях: навчального закладу, міському і обласному під координуванням Інформаційно-методичного центру освіти. Протягом  2014/2015  навчального року ІМЦО спрямовував  свою діяльність на такі питання:

-  удосконалення структури методичної роботи з педагогічними кадрами на основі особистісно орієнтованого підходу;

- формування цілісної системи науково-методичної роботи на основі принципів наступності, діагностичного підходу, практичної та адресної спрямованості;

- удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти, максимального забезпечення учнів загальноосвітніх закладів підручниками і навчальними посібниками, сприяння творчій та науково-дослідницькій діяльності учнів, педагогів;

- розвиток творчого потенціалу педагогів, керівників закладів освіти, підвищення професіоналізму, компетентності.

Підвищенню рівня фахової майстерності педагогічних працівників, розвитку їх творчості, модернізації здійснення навчально-виховної роботи сприяла мережа організованих ІМЦО заходів:

- секційні серпневі та січневі наради педпрацівників;

- міські семінари-практикуми;

- інформаційно-просвітницькі заходи;

- школи професійної адаптації та педагогічної майстерності;

- майстер-класи;

- творчі групи;

- консультації;

- навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогів;

- індивідуальні консультації щодо складання випускних творчих робіт та портфоліо педагога, з підготовки відкритих занять, педагогічних читань, творчих звітів тощо;

- моніторингові дослідження;

- психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу та ін.


Колегіальним органом управління методичною роботою в місті є науково-методична рада ІМЦО. Організовано 5 засідань науково-методичної ради ІМЦО, під час яких розглянуто досвід роботи 18 педагогічних працівників, які претендують на встановлення педагогічного звання «старший учитель» та 2 педпрацівників, які претендували на встановлення педзвання «учитель-методист». Також розглянуто важливі питання організації навчально-виховної діяльності і науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Зокрема, про військо-патріотичне виховання у ЗНЗ і співпрацю з державними і громадськими структурами у цьому напрямку, про науково-методичне забезпечення викладання інформатики у 2-х класах, про досвід впровадження інновацій в діяльність ДНЗ; про вивчення, узагальнення та впровадження ППД, надбань науки та освітніх технологій у школі

(з досвіду роботи Ромасевич О.В.); про організацію роботи шкільних методичних об’єднань та їх роль у професійному зростанні педпрацівників ( з досвіду роботи); про ефективність організації роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю у Червоноградській гімназії та ЧСШ № 8 (з досвіду роботи Совгар М.І., Солган О.П.); про хід підвищення кваліфікації педпрацівників за кредитно-модульною системою.

Великого значення ІМЦО надає інформаційно-просвітницькій роботі. Це у першу чергу інструктивно-методичні наради, які проводять методисти щомісяця з різними категоріями педпрацівників: керівними працівниками, керівниками методичних об’єднань, вчителями, вихователями тощо. Тематика найрізноманітніша, окремі з них:

- про вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у відповідності з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти;

- про рекомендації МОН щодо викладання предметів, вимоги до змісту та структури контрольних робіт і до ведення шкільної документації;

- про планування роботи міських та шкільних предметних методоб’єднань педагогічних працівників;

- про організацію та проведення предметних олімпіад;

- про проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт ;

- про участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах;

- про проведення ДПА та ЗНО; • про атестацію педагогічних працівників, керівників навчальних закладів тощо.

Збагаченню новими знаннями та ідеями, пошуку нових форм і методів навчально-виховної діяльності та обміну досвідом у дошкільній та загальній середній освіті сприяв міський методичний фестиваль. І етап фестивалю під назвою «Знахідки, інновації, досвід у дошкільній освіті» відбувся у лютому 2015 на базі ДНЗ № 1. Метою фестивалю був обмін досвідом та презентація інноваційної освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів, популяризація кращого педагогічного досвіду. Учасниками фестивалю були методисти-вихователі дошкільних навчальних закладів, заступники директорів з навчально-виховної роботи загальношкільних навчальних закладів та методисти Інформаційно-методичного центру освіти. ІІ етап фестивалю відбувся на базі ЧЗШ № 1. Його програмою були передбачені різні форми роботи, що включали теоретичний розгляд науково-методичного аспекту проблеми, відвідування відкритих заходів, обмін досвідом практичної діяльності та обговорення результатів зустрічі. Кожен із заступників директорів загальноосвітніх закладів міста презентував усі найкращі напрацювання, що продукуються у школі, ділився досвідом впровадження педагогічних інновацій. Так, результатами діяльності творчої групи учителів української мови та літератури поділилася Ірина Костюк (ЧЗШ № 2). Питання кооперативного навчання як засобу поглиблення мотивації до вивчення іноземної мови висвітлила Іванна Микула (ЧЗШ № 7). Методичний посібник «Використання краєзнавчого матеріалу з метою формування комунікативної компетентності учнів», розроблений творчою групою вчителів англійської мови ЧЗШ №12, презентувала Зоряна Кішак (ЧЗШ № 12). Наталія Іонайтєнє (ЧЗШ № 9) представила досвід діяльності школи із впровадження інформаційно-комунікативних технологій. Олена Омелько (ЧЗШ № 6) та Руслана Верескун (ЧНВК № 10) розповіли про використання сучасних освітніх технологій для формування ключових компетентностей учнів. Продовжила тему про шляхи формування і розвитку ключових компетентностей Оксана Мельник (ЧНВК № 13). Проблему впровадження особистісно-орієнтованого навчання висвітлила Мар’яна Бап (ЧЗШ № 14). Про досвід пошуково-дослідницької діяльності гімназистів розповіла Ольга Солган (гімназія). Як впроваджуються методи музейної педагогіки у навчально-виховну діяльність розповіла Людмила Садівська (ЧЗШ № 4). Приклад узагальнення, систематизації діяльності методичної роботи у школі представила Ольга Ромасевич (ЧНВК № 3), презентувавши портфоліо методичного кабінету. Методичний фестиваль збагатив усіх учасників новими знаннями, пробудив бажання впроваджувати нове, експериментувати, розкривати свої потенційні можливості у творчій натхненній кропіткій щоденній праці з педагогами і дітьми.

Проведення інформаційно-навчальних, науково-методичних і практичних семінарів є справжньою школою вивчення, поширення сучасних досягнень науки в галузі педагогіки, методики і психології. Питання, проблеми, що розглядалися на семінарах, були актуальними і цікавими, сприяли дослідницькій і пошуковій роботі учасників семінару, спонукали до дискусії. Слід відмітити високий науково-методичний рівень проведення окремих з них:

- міжрегіональний семінар учителів української мови і літератури та науковців Ужгородського національного університету на тему «Формування орфоепічної культури учителя-словесника» (ЧСШ №8);

- семінари вчителів світової літератури: семінар-тренінг «Формування емпатії та християнського милосердя на уроках світової світової літератури. Психологічний аспект» (ЧЗШ № 7);

- «Практичне використання інформаційних технологій на уроках у початковій школі», (ЧНВК № 13, 04.12.2014);

- «Інтерактивні технології як засіб реалізації комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення української мови в початкових класах»(ЧЗШ № 7, 30.04.2015) • «Дослідницька діяльність учнів у процесі вивчення фізики» (23.10.2014 на базі ЧЗШ № 4)

 • «Веб-квест - технологія навчання якісно нового рівня» (12.02.2015) базі ЧЗШ № 9 для вчителів математики та на базі ЧЗШ №7 (27.11.2014) для вчителів інформатики.

 • «Навчання математики на основі особистісно диференційованого підходу» (11.12.2014) базі ЧНВК № 3

 • «Вивчаємо математику із задоволенням» (23.04.2015) на базі ЧСШ № 8.

 • Спільний семінар практичних психологів і вчителів-логопедів «Єдність освітньо-виховних заходів спеціалістів ДНЗ з особистісного і мовленнєвого розвитку дитини» ДНЗ № 7 (27.11.2014).

Серед колективних форм організації науково-методичної роботи слід виділити роботу у шкільних та міських методичних об’єднаннях. У 2014-2015 н.р. у місті працювало 41 міське методичне об’єднання педагогічних працівників. На засіданнях методичних об’єднань вивчалися нормативні акти в галузі освіти, розглядалися сучасні досягнення в галузі педагогіки, методики психології, шляхи запровадження інноваційних технологій. Це забезпечує трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методичну підтримку інноваційної діяльності та експериментальної роботи педагогічних працівників.

Позитивний вплив на формування творчої особистості вчителя має участь у діяльності творчих та динамічних груп, що сприяє поглибленню науково-теоретичної підготовки вчителів і методики викладання. Протягом 2014-2015 н.р. ефективною і результативною була діяльність таких міських творчих та динамічних груп: • Упровадження моніторингу розвитку дитини-дошкільника та її життєвих досягнень відповідно до державних освітніх стандартів. (Керівник Крамчанінова В.В.).

- учителів української мови і літератури з проблеми «Робота над текстом». Керівник Пащук Н.М., методист ІМЦО;

- учителів української літератури з проблеми «Уроки літератури рідного краю.6 клас». Керівник Пащук Н.М., методист ІМЦО;

- вчителів фізики над проблемою «Історичний аспект у задачах з фізики». Керівник – Андрусяк К.П.

- учителів початкових класів «Пропозиції щодо внесення необхідних змін у типові навчальні плани та навчальні програми для початкової школи».

Досвідчені вчителі початкових класів систематично беруть активну участь у роботі обласної творчої майстерні.

Школа 1-го класу- Корчук Л.І. (ЧНВК № 10).

Школа 2-го класу –Запісоцька Н.Б. (ЧЗШ № 12).

Школа 3-го класу- Приймак Г.Г. (ЧСШ № 8).

Школа 4-го класу- Базарницька І.Й. (ЧНВК № 13).

Результативною була діяльність і динамічних груп педагогічних працівників над розробкою актуальних педагогічних тем. Зокрема:

- динамічна група вчителів математики, членами якої були вчителі гімназії Гречук М.С., Наконечна Г.С. та Онишкевич Л.П., розробили підсумкові контрольні роботи за І, ІІ семестри та навчальний рік для 6 класу. Видано навчальний посібник «Підсумкові контрольні роботи з математики. 6клас» на допомогу дирекції ЗНЗ для проведення директорських контрольних робіт.

- семінари-тренінги з проблеми « Укладання контрольних робіт з української мови та літератури, світової літератури відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів» (ЧНВК №10, керівник Пащук Н.М.)

Ефективною формою науково-методичної роботи для молодих педагогів є участь у Школі молодого вчителя. Різноманітні форми розвитку професійної культури вчителя (ділові і рольові ігри, розв’язання педагогічних завдань, тренінги) застосовували на засіданнях школи молодого вчителя, що позитивно позначилося на практичній підготовленості молодих спеціалістів до викладацької діяльності. Для молодих спеціалістів навчальних закладів міста було організовано такі школи:

-«Школа молодого ПП і СП». Керівник – Гавдьо Г.ВА. – методист ІМЦО

- «Клуб молодого вихователя», засідання якого відбувались на базі ДНЗ № 1 та ДНЗ № 9. Керівник – Лига О.П. – методист ІМЦО.

На базі ЧЗШ № 5 13.03.2015 року для молодих вчителів міста учитель-методист Ядушинська Б.П. провела майстер-клас «Інтерактивні методи як засіб розвитку творчої особистості молодших школярів».

Структура і зміст методичної роботи передбачали формування індивідуальної, авторської, високоефективної системи педагогічної діяльності кожного педагога. Досвідом роботи ділилися з колегами досвідчені талановиті педагоги, які мають педагогічне звання « Вчитель-методист» під час проведення майстер-класів. Приклади окремих з них:


 • майстер-клас для вихователів та батьків «Нетрадиційні методи розвитку дрібної моторики у дошкільників» ( ДНЗ № 7,12);

-майстер-клас учителів української мови і літератури Кінах І.В., Запісоцької Н.Р.

«Формування предметних компетентностей учнів» ( ЧСШ №8);

- майстер-клас учителя початкових класів ЧСШ № 8 Приймак Г.Г. «Формування комунікативних навичок молодших школярів шляхом використання дидактичних ігор та творчих завдань».

- майстер-клас вчителя початкових класів Юзифишин О.І. (ЧЗШ № 14) «Методика використання інтерактивних технологій на уроках природознавства, форми інтегрування природознавства з уроками читання та образотворчого мистецтва» .

- майстер-клас вчителя математики ЧЗШ № 12 Осіпової О.І з розв’язування олімпіадних задач;

- майстер-клас вчителя інформатики ЧНВК № 3 Караман Л.І. «Технологія створення блогів».

Методистами ІМЦО узагальнюється педагогічний досвід кращих педагогів, які розробляють власні методичні та дидактичні посібники, апробують підручники та електронні засоби навчання.

- «Адаптація дитини з особливостями розвитку до умов НЗ», «Робота ПП з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР)»,«Як працювати з агресивним підлітком» ( Гавдьо Г.В.)

- вчителя математики ЧЗШ №12 Осіпової О.І. з проблеми «Впровадження інформаційних технологій у процес вивчення математики» (Андрусяк К.П.)

- вчителя української мови і літератури ЧЗШ № 5 Терех А.М. « Використання компетентнісно зорієнтованих завдань для формування мовленнєвої компетенції»,

- вчителя української мови і літератури гімназії Плитяк О.Я. «Мотивація навчальної діяльності школярів» ( Пащук Н.М.)

- вчителя музичного мистецтва ЧЗШ № 11 Мащак Наталії Михайлівни «Дидактичні ігри, як засіб розвитку пізнавальної діяльності учнів на уроках музичного мистецтва у початковій школі»( Хляка Л.С.)

- вчителя християнської етики ЧЗШ № 4 Корнило Галини Степанівни «Вивчення Святого Письма через роботу над притчами, як засіб розвитку пізнавальної діяльності учнів на уроках християнської етики»( Хляка Л.С.)

- керівника колективу «Кольорові парасольки» БДЮТС Федонюк Оксани Миронівни «Розвиток творчих здібностей дітей засобами музичного мистецтва на заняттях вокального гуртка»( Хляка Л.С.)Видано ряд номерів методичних бюлетенів ІМЦО «У творчому пошуку»: Зокрема,

 • «Історичний аспект у задачах з фізики. Збірник задач» (квітень 2015 рік).

 • «Підсумкові контрольні роботи з математики. 6 клас» ( травень 2015 рік).

 • «Література рідного краю. Конспекти уроків. 6 клас.» Методичні розробки творчої групи вчителів української літератури. Укладач Пащук Н.М

 • «Славетні імена України. Богдан-Ігор Антонич». Конспекти уроків та сценарії. Методичні розробки вчителів української літератури. Укладач Пащук Н.М.

 • «Робота над текстом. Дидактичні матеріали.» З досвіду роботи Кутковської Г.М., вчителя української мови і літератури ЧНВК №3.

 • «Навчаємо слухати і розуміти.» Ч.ІІ. Тексти для аудіювання та завдання до них на основі краєзнавчих матеріалів. 5-11 класи. Розробки творчої групи вчителів української мови і літератури ЧЗШ №5. Укладач Пащук Н.М.

 • «Робота над текстом. 5-9 класи.» Збірник текстів та завдань до них, розроблений міською творчою групою вчителів української мови і літератури. Укладач Пащук Н.М.

 • «Організація діяльності дитячого омбудсмена в умовах загальноосвітнього навчального закладу» Методичні рекомендації педагогам-організаторам Укладач Хляка Л.С.

 • На допомогу вчителям християнської етики. Методичні рекомендації щодо проведення Тижня духовності у ЗНЗ. Укладач Хляка Л.С.

 • Матеріали з досвіду роботи Федонюк О.М., керівника колективу «Кольорові парасольки». Укладач Хляка Л.С.

Науково-практичні конференції

2015 рік є роком вшанування пам’яті А.Шептицького. За участі старшокласників та вчителів християнської етики організовано міську науково-практичну конференцію, присвячену 150-річчю з дня народження митрополита. Конференція відбулася у приміщенні Червоноградської філії Львівського музею історії релігії за участю священнослужителів різних християнських конфесій та працівників музею. • педагогічно-учнівська конференція із залученням учителів української мови та літератури, світової літератури та іноземної мови, присвячена Міжнародному дню рідної мови « Українська перекладацька школа» ( ЧЗШ №2).

Робота з обдарованими дітьми

ІМЦО здійснював супровід навчання й виховання обдарованої учнівської молоді. Методисти ІМЦО брали безпосередню участь в організації і проведенні міського етапу предметних олімпіад з базових дисциплін, науково-практичних конференцій, більше 50 учнівських конкурсів і 14 видів спортивних змагань. А також у перевірці робіт учасників, визначенні переможців для участі в обласному етапі, підготовці команд до виступів у обласному турі .

    Основні напрями такої роботи  сплановано на виконання Державних, обласних програм роботи з обдарованими дітьми та міської програми  «Обдарована дитина». Створено банк даних  обдарованих дітей шкільного віку. Педагогічними працівниками у роботі  використовуються педагогічні технології на основі інтенсифікації діяльності учнів:  інтерактивні методи навчання і виховання, проблемне навчання, проектні технології, технологія розвивального навчання. Визначені основні напрями роботи з обдарованими учнями: розвиток організаторських здібностей учнів у роботі органів учнівського самоврядування, організація інтелектуальних конкурсів, науково-дослідницької роботи, краєзнавчо-пошукової роботи та музейної справи, організація роботи гуртків за інтересами, спортивних секцій на базі шкіл.

Результативною стала участь учнів ЗНЗ міста у обласному турі предметних олімпіад і становить 58 призових місць.

Найвищих результатів досягли учні ЗНЗ, які посіли призові місця на Всеукраїнському рівні:


 • учень ЧСШ № 8 Файчук Валентин – у 4 етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання.

 • учениця ЧЗШ № 4 – Заремба Соломія у 4 етапі Всеукраїнської олімпіади з географії.

Учень ЧЗШ № 12 Камінецький Михайло, який навчався в МАН, зайняв призове місце в 3 етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт з інформаційних технологій.

Участь обдарованих дітей у різноманітних інтелектуальних і конкурсних випробуваннях, турнірах є традиційними способами виявлення та розвитку цієї категорії дітей. Під методичним та організаційним супроводом методистів ІМЦО учні ЗНЗ міста були залучені до участі у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах:Результати участі у конкурсах і турнірах:

- в ІІІ (обласному) етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика: І м.-Бучек Ольга ( ЧЗШ № 1)

- в ІІІ (обласному) етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка: ІІ м.-1 уч.( Катарина Христина ( ЧНВК № 13), ІІІ м.- 4 уч.–(Бучек Ольга (ЧЗШ № 1), Бордюк Христина (ЧСШ № 8), Серебряна Анастасія (ЧЗШ № 5), Полюганич Юлія ( ЧНВК № 10);

- в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт з української мови і літератури – 5 призерів:

- обласний конкурс «Розкрилля душі» : І місце - Панченко Катерина ( ЧНВК № 10), ІІ місце - Криштопа Юрій ( ЧНВК № 10), Грушкевич Ірина ( ЧЗШ № 9);

- обласний конкурс «Весняний легіт»:І м.-1 уч.;

- обласний конкурс молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої: гран-прі «Золоте перо»- Криштопа Юрій ( ЧНВК № 10), ІІІ м. – Федюра Олена (гімназія).

- обласний конкурс «Славетні імена Україна. Б.-І.Антонич»: І м..- Ващук Вікторія

( ЧЗШ № 5), Бакланов Владислав ( ЧНВК № 10), ІІ м. - Пістун Христина (гімназія).

Результати участі в ХV (Всеукраїнському) етапі Міжнародного конкурсу ім.П.Яцика: ІІ м.- учениця 6 кл. ЧЗШ №1 Бучек Ольга. • Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» у 2 етапи:

І етап 05.12.2014 – 480 учнів 2-6 класів ЗНЗ;

ІІ етап 19.03.2015 – 1202 учні 2-11 класів ЗНЗ;

- Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер»:

18.11-19.11.2014 – 393 учні 2-11 класів ЗНЗ;

-Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»:

03.04.2015 – 94 учні 7-11 класів ЗНЗ;

-Всеукраїнський природничо-математичний конкурс «Олімп»:

березень 2015 – 46 учнів 7-10 класів ЧЗШ № 4 та ЧСШ № 8.

-Міжнародний українсько-прибалтійський конкурс «Міксіке» (ЧЗШ № 1, 9, ЧНВК № 10).

- Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Таланти твої, Україно»(обласний тур) - І місце – 1, ІІ місце – 3, ІІІ місце – 2.

- Виставка-конкурс « Техніка майбутнього» - І місце -0 1 (ЧЗШ № 4).

- обласний конкурс допризовної молоді – І місце – І ( ЧЗШ № 12), ІІ місце 2 ( ЧНВК № 10, гімназія);

- Обласний конкурс « І слово, і пісня, матусю, тобі» - 3 переможці ( ЧЗШ № 12, ЧНВК № 3)

- Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Сурми звитяги" ( обласний тур) – ІІІ – 1 місце ( ЧНВК № 13), дипломанти – ЧНВК № 3, ЧЗШ № 12

- « Моя Батьківщина – Україна» - І – гімназія, ІІ – 3 місця ( ЧЗШ № 2, ЧЗШ № 9( два місця)

- Всеукраїнський конкурс учнівських агітбригад на екологічну тематику (І місце у міському турі - ЧЗШ № 12, І місце в області);- міський конкурс «Молодь обирає здоров`я» (І місце - ЧЗШ № 5);

- міська турисько-краєзнавча спартакіада (І місце – ЧЗШ № 7,12, ЧНВК № 13).

Важливою ділянкою роботи стала організація і проведення пробного ЗНО для майбутніх абітурієнтів та підготовка до проведення ЗНО. Проведено апробацію тестових завдань ЗНО з української мови і літератури на базі Червоноградської гімназії та ЧЗШ № 12. На належному організаційному та методичному рівні проведено ЗНО з української мови і літератури, математики, біології, історії України.

Важливого значення у своїй діяльності працівники ІМЦО надають моніторинговим дослідженням. Моніторинги в місті проводилися на виконання завдань Міністерства освіти і науки України, ЛОІППО, плану ІМЦО. Зокрема: • впровадження ІКТ у навчавльно-виховну діяльність НЗ,

 • реформування освіти і профілізація навчальних закладів.

 • Он-лайн моніторингове дослідження виховного простору ЗНЗ ( ЧЗШ № 9, ЧНВК № 10, гімназія).

 • адаптація дітей до умов дошкільного закладу;

 • рівня готовності до навчання у школі;

 • адаптації учнів 5-х класів до нових умов навчання в школі;

 • визначення профілю навчання;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка