План роботи методичного об’єднання природничо-математичного циклу на 2015-2016 навчальний рікСторінка1/2
Дата конвертації09.09.2017
Розмір0.53 Mb.
#37898
ТипПлан роботи
  1   2
Хорошівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Харківської районної ради Харківської області

ПЛАН РОБОТИ
МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ
на 2015-2016 навчальний рік


Керівник: АНДРУС ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА


Харків – 2015


З М І С Т

І. Тема роботи методичного обۥєднання вчителів природничо-математичного циклу

ІІ. Аналіз роботи методичного обۥєднання вчителів природничо-математичного циклу

ІІІ. Завдання методичного обۥєднання вчителів на 2015-2016 навчальний рік

IV. Графік роботи гуртків

V. Спільна робота методичного обۥєднання вчителів та викладачів університету

VІ. Вивчення, узагальнення, впровадження в практику роботи досягнень науки та педагогічного досвіду

VІІ. Підвищення кваліфікаційної, педагогічної майстерності кадрів


VІІІ. Робота з обдарованими учнями

ІХ. Загальна інформація про вчителів

Х. Заходи з питань розвитку творчих здібностей, ініціативи вчителів та учнів

ХІ. План роботи методичного обۥєднання вчителів природничо-математичного циклу на 2015-2016 навчальний рік

ХІІ. Вивчення, узагальнення, впровадження передового педагогічного досвіду

ХІІІ. Робота між засіданнямиІ. Тема роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу
"Розвиток професійної компетентності вчителів

як умова підвищення якості освіти на основі принципу людиноцентризма"ІІ. Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу за 2014-2015 навчальний рік

В основу роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу покладено закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», проект національної доктрини розвитку освіти у 21 сторіччі. В минулому році кафедра дисциплін природничо-математичного циклу працювала над удосконаленням уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу в умовах реалізації навчальної програми, над сучасними інноваційними підходами до викладання точних наук.

Усі ці документи направлені на гуманізацію і демократизацію освіти, на розвиток особистості учня, формування його основних компетенцій. Утілення цих основних положень у навчально-виховний процес є пріоритетним напрямом діяльності педагогічного колективу.

Протягом навчального року вчителі методоб’єднання працювали над проблемою "Впровадження особистісно орієнтованого навчання і компетентнісного підходу з метою підвищення якості уроку як основної форми навчання". Основними напрямками роботи вчителів були інноваційна та пошукова діяльність, спрямовані на підвищення рівня навчальних досягнень.

Системна робота кожного учителя по впровадженню інтерактивних технологій у навчально-виховний процес, ознайомлення з принципами і методами інтерактивного навчання, описами технологій, проблемами і рекомендаціями щодо організації цієї роботи завершуються творчою самореалізацією кожного вчителя. В рамках науково-практичних семінарів та педагогічних рад щодо впровадження у практичну діяльність інтерактивних методів навчання на високому та достатньому рівнях проводяться відкриті уроки вчителів-предметників.

З метою діагностики і вдосконалення професійної діяльності педагогічних кадрів, підвищення результативності та якості навчального процесу адміністрацією школи систематично проводиться перевірка стану викладання предметів природничо-математичного циклу.

У методичному об’єднання працюють вчителі-предметники: вчителі спеціалісти першої категорії (Андрус Л.М., математика;.Куцина В.Є., біологія, хімія, екологія; Лукієнко Л.С., економіка), молоді вчителі спеціалісти (Зозуля Т.С., математика, інформатика) і Киситенко В.Ю..(географія).

Вчителі працювали протягом року згідно із затвердженим планом роботи методоб’єднання по напрямках.

Вчителі регулярно, згідно з планом підвищують свій професійний рівень.

Протягом року вчителі методичного об'єднання взяли участь у психолого-педагогічних семінарах: «Освітні комп’ютерні технології: суть, досвід використання, перспективи», «Формування конкурентоспроможної особистості в інноваційному просторі», «Нові форми організації діяльності як результат інформаційної культури учасників навчально–виховного процесу», на яких вчителі познайомилися з теоретичними засадами щодо впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій, у засіданні семінару-практикуму на тему «Упровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів роботи на основі ІКТ у навчально- виховний процес» та у квітні 2015 року «Використання інформаційних технологій під час викладання предметів», на якому вчителі ділилися досвідом роботи з використання у навчально-виховному процесі інноваційних технологій та інформаційно-комунікаційних технологій, у педагогічних конференціях та читаннях за темами: «Психологічний аналіз впливу освітніх комп’ютерних технологій на формування успішного освітнього середовища» та «Освітні комп’ютерні технології». Вчитель інформатики Зозуля Т.С. та вчитель математики Андрус Л.М. підготували змістовні доповіді з даного питання та презентували комп’ютерний проект шодо впровадження нових освітніх комп’ютерних програм та технологій у навчально-виховний процес.

10 квітня 2015 року на базі Хорошівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області відбулася педагогічна майстерня вчителів хімії Харківського району на тему «Розвиток професійної мобільності вчителів щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії».

Присутні ознайомилися з досвідом роботи вчителя біології та хімії Куциної Вікторії Єгорівни, яка провела урок у 10 класі за темою «Кальцій. Кальцій оксид, кальцій гідроксид. Солі кальцію. Поняття про твердість води та способи її усунення. Застосування найважливіших сполук кальцію».

Під час уроку вчителем були використані елементи сучасних освітніх технологій: інформаційно-комунікаційної, проектної та інтерактивної. Учні, під час відповіді на уроці, демонструючи презентації та досліди віртуальної лабораторії, виконуючи тестові завдання, активно користувалися мережею Інтернет.

Робота педагогічної майстерні вчителів хімії Харківського району закінчилася бесідою за круглим столом щодо ролі інформаційно-комунікаційної технології у формуванні знань та підвищенні якості освіти в учнів загальноосвітніх шкіл.

Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. До найважливіших завдань самостійної роботи учителів відносились: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій навчально-виховного процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань, різних творчих груп; підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового педагогічного досвіду.

Самоосвіта є найгнучкішою формою отримання знань, тому що вона здійснювалася на діагностичній індивідуалізованій основі.

Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою. У процесі індивідуальної роботи над науково-методичною темою вчителі вивчали джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду. Усі результати фіксували у творчих звітах за минулий навчальний рік.

У 2014/2015 навчальному році працювала Школа молодого вчителя для вчителя інформатики Зозулі Тетяни Степанівни. З метою підвищення психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної підготовки молодих спеціалістів та малодосвідчених учителів у школі впроваджено систему наставництва над молодими вчителями. У серпні 2014 року розроблено план роботи з молодим вчителем підготовлено індивідуальні завдання з урахуванням його теоретичної та методичної підготовки, яка визначається під час анкетування, індивідуальної співбесіди. Відповідно до наказу по школі від 01.09.2014 № 170 «Про роботу з молодими та малодосвідченими вчителями» призначено вчителем наставником вчителя математики Андрус Л.М. затверджено план роботи на поточний навчальний рік. Адміністрація навчального закладу та вчитель-наставник згідно з графіком відвідували уроки та позакласні заходи молодого спеціаліста, надавали методичну допомогу в підготовці до уроків. Під час аналізу уроків молодому спеціалістаму надали рекомендації щодо підвищення методичного та фахового рівня. Упродовж року практичний психолог Паточкіна Л.П. провела психодіагностику, консультації з молодими спеціалістами визначила тактичні задачі та спланувала корекційну роботу.

Вивчення стану викладання навчальних предметів здійснювався згідно з перспективним планом. Результати викладання предметів були заслухані на нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради, докладно проаналізували та оформили у вигляді довідок та наказів по навчальному закладу: від 29.12.2014 № 254 «Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з географії у 6-10 класах»;

Відповідно до річного плану роботи школи на 2014/2015 навчальний рік 30 квітня 2015 року було проведено спільне засідання методичних об’єднань школи, на якому голова методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу Андрус Л.М., звітувала про роботу методичного об'єднання та результативність навчально-виховного процесу в 2014/2015 навчальному році.

У план роботи методоб’єднання включено розгляд календарних планів з предметів циклу, факультативів та спецкурсів, індивідуальних занять, що і було виконано на першому засіданні методоб’єднання. Всі вчителі виконували навчальні програми у відповідності до затверджених планів.

Аналіз роботи методичного обєднання вчителів природничо-математичного циклу показав, що за 2014-2015 навчальний рік підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, покращилась якість підготовки вчителів до уроку, посилилась увага до виховної та розвиваючої функції навчання, до пошуку ефективних форм навчання.

Основним напрямком роботи вчителів методичного обєднання природничо-математичного циклу була інноваційна та пошукова діяльність, спрямована на підвищення рівня навчальних досягнень.

Вчителі методичного обєднання постійно підвищували свій науково-методичний рівень, відвідували семінари, згідно методичних місячників району. На засіданнях шкільних методичних обєднань вивчали та обговорювали новинки педагогічної літератури і методичних посібників. Вчителі природничо-математичного циклу проводили предметні тижні, відкриті уроки, приймали участь в обговоренні уроків. Члени методичного обєднання брали участь в роботі педагогічних рад, “круглих столів”, були підготовлені творчі роботи з питань методики, психології, педагогіки та обговорені на методичному обєднанні.

Згідно з річним планом роботи школи та планом внутрішньошкільного контролю за якістю навчально-виховної роботи протягом останнього тижня травня 2015 року адміністрацією школи проводилася перевірка виконання навчальних планів і програм за 2014/2015 навчальний рік. Під час контролю адміністрацією перевірено:

1. Кількість годин, відведених на вивчення предметів за навчальними програмами.

2. Фактична кількість використаних годин:

- використання годин інваріантної та варіативної складових навчального плану;


- відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плануванню;

- послідовність вивчення навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему.

3. Виконання вчителями вимог навчальних програм:

- кількість проведених контрольних, практичних, лабораторних робіт, екскурсій, уроків позакласного читання та розвитку мовлення, обов'язкових дослідів з хімії, біології;

- розподіл навчального матеріалу;

- оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;

- проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з графіком тематичного оцінювання.

Для цього були звірені календарно-тематичні плани, навчальні програми, здійснені записи на сторінках предметів у класних журналах, проведені співбесіди з вчителями.

Вчителями запланована кількість годин і кількість контрольних робіт на 2014/2015 навчальний рік виконана повністю.

На початку навчального року вчителями були складені календарні плани для викладання спецкурсів, курсів за вибором, факультативних курсів відповідно до вимог програм. Перевірка виконання програм спецкурсів, курсів за вибором, факультативних курсів показала, що всі заплановані години виконані за змістом в повному обсязі.

Є розбіжність між запланованою і фактично проведеною кількістю годин, але навчальні плани та програми виконані в повному обсязі за рахунок ущільнення навчального матеріалу.

Протягом 2014/2015 навчального року систематично здійснювалась перевірка правильності ведення шкільної документації за наступними критеріями:

1. Ведення класних журналів 5-11-х класів:


 • розподіл сторінок класного журналу, внесення загальних відомостей про учнів та їх батьків, записи номерів наказів про вибуття учнів зі школи;

 • ведення обліку відвідування школи учнями, облік пропущених учнями занять, наявність довідок за пропущені навчальні дні в особових справах учнів;

 • правильність ведення сторінок вчителями-предметниками;

 • дотримання методичних вимог до ведення шкільної документації;

 • об¢єктивність виставлення оцінок за тему, семестр;

 • правильність ведення журналу класними керівниками;

 • охайність ведення класних журналів;

 • виконання навчальних програм, облік та виставлення оцінок за ведення зошитів, словників, за контрольні, лабораторні та практичні роботи, зв’язне мовлення, тематичне оцінювання та тематичні бали, семестрове оцінювання навчальних досягнень учнів.

2. Ведення журналів гурткової роботи, факультативних занять.

Перевірка оформлення в класних журналах проведених уроків і результатів навчальних досягнень учнів показала, що вчителі МО записи здійснюють відповідно до науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області, затверджених наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.10.2011 № 526.

Перевірялися питання охоплення учнів школи позаурочною діяльністю, активність їх під час проведення занять, результативність роботи гуртків (проведення виставок, участь в оглядах, творчих звітах). Відповідно до річного плану роботи школи заступником директора з навчально-виховної роботи Різник С.В. та педагогом-організатором Омельницькою В.М. проводилось вивчення роботи факультативів та предметних гуртків з метою оцінки її ефективності та впливу на розвиток творчого потенціалу учнів

Під час перевірки відвідано факультативні та гурткові заняття, перевірено плани гурткових та факультативних занять, журнали, в яких фіксується облік проведених занять, проведено співбесіди з учителями та учнями.

У школі організовано роботу 11 факультативних занять, них 4 природничо-математичногоц иклу:


Клас

Назва факультативного курсу

Кількість годин

Вчитель

5

Розв’язуємо текстові задачі

1

Зозуля Т.С.

6

Розв’язуємо прикладні задачі

1

Зозуля Т.С.

10

Розв’язування задач з хімії

1

Куцина В.Є.

11

Основи теорії та історії української суспільно-політичної думки

1

Кисиленко В.Ю.

Робота усіх факультативів та гуртків обумовлена необхідністю якісного покращення навчально-виховного процесу. Вони обиралися учнями для розширення свого загального кругозору, прилученням до нових сфер знання і людської діяльності.

На заняття гуртків та факультативів учителі мають змогу більш ефективно працювати як з обдарованими дітьми, так і з тими учнями, яким важко засвоїти навчальний матеріал на уроках.

Позитивним результатом позаурочної роботи є покращення рівня навчальних досягнень учнів з предметів, призові місця на олімпіадах, участь дітей у різних заходах школи, району.

З метою поглиблення й доповнення матеріалу шкільного курсу математики учні 5-6 класів відвідують факультативні курси «Розв’язуємо текстові задачі» та «Розв’язуємо прикладні задачі». Під керівництвом вчителя математики Зозулі Т.С. учні вчаться складати математичні моделі задач, розв’язувати текстові задачі, що вимагають використання залежностей між величинами (швидкість, час і відстань; ціна, кількість і вартість тощо), розв’язувати текстові задачі на дроби, відсотки, пропорційні величини, спільну роботу, розв’язувати задачі геометричного змісту, розв’язувати текстові задачі алгебраїчним методом. При розв’язуванні текстових задач вчитель практикує для учнів короткий запис умови у вигляді таблиць, рисунків, графіків, діаграм, що дозволяє схематизувати матеріал, при цьому знаково-символьні записи мають велике орієнтовне значення, оскільки дають можливість одночасно бачити всі зв’язки між даними.

Факультативний курс «Розв’язування задач з хімії» допомагає учням 10 класу під керівництвом вчителя хімії Куциної В.Є. поглибити теоретичні знання з хімії, формувати навички самостійної роботи з літературними джерелами, удосконалювати вміння планувати і виконувати хімічний експеримент, формувати вміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці під час розв’язування розрахункових, експериментальних та експериментально-розрахункових задач.

Перевірка журналів гурткової роботи показала, що всі вчителі – керівники гуртків: фізико-математичного профілю записують проведені заняття, відповідають розкладу гурткової роботи, календарному плануванню.

Учні 9 класу проходили атестацію з математики (письмово). Державна підсумкова атестація учнів 9 класів проводилася за завданнями до атестації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до нормативних документів.

Узагальнені результати державної підсумкової атестації учнів 9 класу:

Предмет

К-сть учнів

Високий

Достатній

Середній

Початковий

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

Математика

21

4

19

14

67

3

14

0

0

Учні 11 класів проходили атестацію з трьох предметів: одного обов’язкового та двох за вибором з інваріантної складової робочого навчального плану школи. Учні 11 класу універсального профілю навчання складали державну підсумкову атестацію з біології (письмово).

Звільнених учнів у 11-х класах від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров’я не було.

Державна підсумкова атестація учнів 11 класів проводилася за завданнями до атестації Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України відповідно до нормативних документів.

Узагальнені результати державної підсумкової атестації учнів 11 класу:Предмет

К-сть учнів

Високий

Достатній

Середній

Початковий

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

Біологія

13

5

38

5

41

3

23

0

0

З математики всі учні підтвердили рівень навчальних досягнень у порівнянні з річним оцінюванням. Це свідчить, що вчитель добре підготував учнів до державної підсумкової атестації, а учні 11 класу правильно та свідомо підійшли до вибору предметів атестації.

Одним з пріоритетних напрямків у системі роботи школи є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей.

У 2014/2015 навчальному році вчителі МО працювали над реалізацією Цільової програми роботи з обдарованою молоддю Хорошівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області на 2011-2015 роки.

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах, турнірах, конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

У 2014/2015 навчальному році у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України брала участь учениця 10 класу Вахрушева Діана під керівництвом вчителя математики Андрус Л.М. підготувала роботу «Методика розробки дистанційного курсу "Готуємося до ДПА з математики", але не посіла призового місця.

На районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів учениця 10 класу Поляшова Аліна – ІІІ місце з математики; учень 7 класу Димарецький Костянтин – ІІІ місце з фізики.

Прослідковується незначне підвищення у 2014/2015 навчальному році рівня результативності учнів школи за підсумками участі у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів: з одного учня призерів олімпіад у минулому навчальному році до двох учнів у поточному навчальному році.

У 2014/2015 навчальному році 31 учень школи брали участь у Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру» по рівнях: малюк, школярик, кадет, юніор і випускник. У порівнянні з минулим навчальним роком кількість учасників збільшилася з 23 до 31 учня і результати також підвищилися: у 2013/2014 навчальному році лише 2 учні отримали сертифікат з відміткою «Відмінний результат», а у 2014/2015 навчальному році - 8 учнів.

У 2014/2015 навчальному учні школи під керівництвом вчителя інформатики Зозулі Т.С. брали участь у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер-2014». Із 14 учні лише 4 учні показали добрий результат і 10 учнів отримали сертифікат учасника конкурсу.У 2014/2015 навчальному році 45 учнів школи брали участь у Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» У порівнянні з минулим роком кількість учасників збільшилася і покращилися результати учнів. Результати участі: 18 учнів отримали сертифікат учасника, 18 учнів золотих сертифікатів та 9 учнів срібних сертифікатів.Питання виконання Програми роботи з обдарованою молоддю щорічно заслуховується на засіданнях педагогічної ради (протокол від 15.04.2015 № 2), нарадах при директорові (протокол від 30.10.2014 № 15, протокол від 31.01.2015 № 2) та шкільних методичних об'єднаннях.

З метою ознайомлення вчителів із системою і досвідом роботи вчителів були проведені й проаналізовані відкриті уроки, а творчі роботи вчителів були представлені на щорічній методичній виставці «Педагогічні надбання вчителів з використання інноваційних технологій у практичній діяльності вчителів школи».

2.1. Опрацювати довідку про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з географії на засіданні методичного об’єднання.

2.2. Продовжити роботу щодо нормативного забезпечення використання навчальних програм, підручників, посібників, ведення відповідної шкільної документації.

Згідно з річним планом роботи на 2014/2015 навчальний рік протягом І семестру в період з 1 по 26 грудня 2014 року адміністрацією Хорошівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області у складі заступника директора з навчально-виховної роботи Різник С.В., голови методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу Андрус Л.М. вивчено питання стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з географії у 6-10 класах.

Під час здійснення внутрішкільного контролю за станом викладання географії у 6-10 класах увага була приділена дотриманню та виконанню науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області.

Також контролю підлягали питання:

- навчально-методичне та кадрове забезпечення викладання предметів,

- виконання вимог до сучасного уроку, впровадження інноваційних технологій навчання,

- забезпеченість учнів підручниками,

- виконання вимог навчальних програм,

- організація позакласної роботи з предмету,

- виконання Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2004 № 601.

У роботі вчитель географії Кисиленко В.Ю. впроваджує технології традиційного, особистісно орієнтованого, інтерактивного, розвитку критичного мислення, ігрові технології, інформаційно-комунікаційні технології. Вчитель намагається дотримуватись вимог до створення ефективного уроку: забезпечувати належні умови для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їх інтересів, нахилів, потреб, впровадження міжпредметних зв’язків, здійснює зв’язок з раніше вивченими знаннями й уміннями, проводять мотивацію навчальної діяльності, внутрішньопредметний моніторинг, дотримується логічності й емоційності усіх етапів навчально-виховної діяльності, працює над формуванням практично необхідних знань, умінь, навичок, потреби постійно поповнювати свої знання і над плануванням кожного уроку.

Учитель географії Кисиленко В.Ю. проводить уроки відповід­но до навчальної програми і календарно-тема­тичного планування. Календарні плани складені з ура­хуванням методичних рекомендацій, у них пе­редбачені практичні та контрольні роботи. Поурочні плани відоб­ражають роботу вчителя з виконання держав­них програм, індивідуальну та диференційова­ну роботу з учнями.

Учитель добре обізнаний із навчальними програмами з предмету, листами Міністерства і науки України щодо викладання, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, іншими офіційними документами, володіє методикою викладання предмету. Забезпечує засвоєння уч­нями основних географічних понять, передбаче­них програмою з формування практичних умінь та навичок. На уроках використовує сучасні форми і методи навчання, що активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення географії.

Кисиленко В.Ю. має добру науково-теоретичну підготовку, володіє методикою викладання предмету. На своїх уроках формує в учнів уявлення про природничо-наукову картину світу, формує в учнів уміння користуватися джерелами географічної, політичної, економічної географії, забезпечує розвиток просторового мислення учнів.

У школі є один кабінет географії, у наявності акт-дозвіл на проведення занять в кабінеті, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності відповідає нормативам ведення. Кабінет забезпечено навчальною, методичною, довідковою літературою, але вона не систематизована. Впорядковано наочні посібники та роздатковий матеріал відповідно до розділів програм (дидактичні збірники). У наявності матеріали для проведення позакласної роботи з предмета, матеріали для підготовки до шкільної та районної олімпіади, тощо).

Основними причинами недоліків, виявлених під час вивчення стану викладання географії є: • недостатня диференційованість підходу до оцінювання рівня навчальних досягнень школярів;

 • переважання репродуктивних методів навчання;

 • об'єктивне погіршення стану навчально-матеріальної бази, сучасного оснащення кабінетів географії настінними картами, тематичними картинами, картосхемами, таблицями, фільмами тощо.

 • недостатнє застосування ТЗН та проведення уроків з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, що впливає на насиченість уроку матеріалом і раціональне використання його часу;

 • відсутність географічного майданчика.

- при здійсненні записів домашнього завдання в класних журналах  не здійснюється диференціація або вона є недостатньою.

Позакласна робота учителя географії Кисиленка В.Ю. спрямована на підвищення інтересу до географічної науки, досліджень навколишнього середовища, всебічного розвитку особистості. Так в грудні проходив тиждень географії «За тиждень навколо світу». Завданнями тижня були: формувати пізнавальні здібності учнів, сприяти творчому розвитку, вчити застосовувати свої знання. Було проведено позакласні заходи, конкурси на розгадування ребусів, кросвордів, географічних задач.

Але варто зазначити, що працюючи вже третій рік вчитель географії Кисиленко В.Ю. не веде предметного гуртка.
Результати ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

Клас

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

741

27

36

8

40

40

42

36

24

9

7

30

27

25

26

10

38

48

50

22

15

11

37

39

32

26

15

Як свідчать дані таблиці за останні три роки, коли почав працювати Кисиленко В.Ю., результати олімпіад дуже низькі. У конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, турнірах юних географів, районних та обласних конкурсах з географії Василь Юрійович та його учні участі не брали, бо вчитель не виявляв бажання.

У школі учні 6-10-х класів вивчають географію на базі кабінеті № 4. Робота щодо обладнання кабінету проводиться відповідно до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601, Державним санітарним правилам і нормам влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, які погоджені листом МОН України від 05.06.2001 за № 1/12-1459, в якому створені необхідні умови для занять. Є дидактичні матеріали, фахова література, розробки уроків, позакласних заходів.

У кабінеті відсутні предметні стенди, вчитель не працює над поповненням кабінету новими методичними матеріалами, а лише користується тією базою, яку готував попередній вчитель географії. Забезпеченість підручниками – 100%.

Результати контрольних робіт з географії за завданнями адміністрації

Записи у класних журналах вчитель географії Кисиленко В.Ю. здійснює відповідно інструктивно-методичних рекомендацій щодо заповнення сторінок класних журналів 5-11 класів, затверджених наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.10.2011 № 526.

При перегляді відповідних сторінок класних журналів зафіксовано, що записи в журналах відповідають календарним планам, що в свою чергу відповідають вимогам програми.

Вказати вчителю географії Кисиленку В.Ю. на необхідність записувати у класних журналах диференційовані домашні завдання, вказувати теми рефератів, доповідей, які пропонує учням.

У 2014/2015 навчальному році вчитель географії Кисиленко В.Ю. готував учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. На уроках проводилось повторення матеріалів, виконання тестових завдань.

У 2014 році випускники школи не проходили зовнішнє незалежне оцінювання з географії, але було проаналізовано результати зовнішнього незалежного оцінювання за попередні роки (діаграми додаються).

Результати ЗНО учнів 11 класу з географії

Як свідчать результати середні показники по школі дещо вищі за середні показники по Харківському району. Приємно зазначити, що жоден учень за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з географії не отримав бали початкового рівня. Але на жаль, за результатами ЗНО немає учнів з результатами вище результатів за 172,5 балів.

Був затверджений план роботи, науково-методична проблема. Завдяки роботі МО удосконалено методики проведення уроків, зріс рівень методичної підготовки, фахової майстерності вчителів-предметників. На своїх засіданнях члени методичних об'єднань обговорювали науково-методичні питання, а також знайомилися з нормативно-правовими документами, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними вижаннями тощо.

Не проводилася робота з розробки нових авторських навчальних програм. Не на належному рівні була представлена школа на районних олімпіадах, науково-дослідницьких робіт МАН.

На жаль, не всі вчителі МО беруть участь у виставці-ярмарку педагогічних ідей і технологій, професійних конкурсах.

Аналіз роботи МО за різними напрямками показав, що вчителі й учні досягли певних результатів у своїй діяльності. Але ці результати участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах з різних предметів, конкурсі науково-дослідницьких робіт МАН, вчителів у конкурсах професійної майстерності незначні. Педпрацівники та учні намагалися взяти участь у багатьох конкурсах, але аналіз участі показав, що учні та вчителі некомпетентні у деяких питаннях, немає навиків участі у конкурсах, не вміють гідно представити й показати свої знання.

Зміст і дата проведення навчальних екскурсій і навчальної практики вчителі здійснювали на окремих, спеціально відведених сторінках класних журналів. Контроль за виконанням графіка здійснювався двічі на рік: за підсумками першого семестру та навчального року.

У школі систематизовано нормативно-правові документи, які регламентують роботу з підготовки випускників школи до зовнішнього незалежного оцінювання та систематично поповнюються новими документами. На засіданнях методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу голова методичного об’єднання знайомить вчителів з нормативно-правовими документами щодо участі учнів школи у ЗНО, результатами аналітичних досліджень, визначаються причини розбіжності між річним оцінюванням, результатами державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, визначаються шляхи підвищення результатів ЗНО.

З метою якісної підготовки учнів школи до участі у ЗНО вчителі природничо-математичного циклу використовують програми ЗНО з предметів, тестові технології на різних етапах уроку – актуалізації знань учнів, перевірки домашнього завдання, узагальнення та закріплення знань учнів та під час самостійних і контрольних робіт. Вчителями щорічно розробляються методичні рекомендації щодо підготовки до ЗНО з усіх предметів, винесених на тестування, які містять навчальний матеріал за розділами програми, загальну кількість завдань, час на виконання тесту, особливості форм тестових завдань та їх оцінювання, зразки завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності, завдань з розгорнутою відповіддю.

Під час підготовки учнів до ЗНО вчителі використовують збірники тестових завдань минулих років та завдання, які розміщенні на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.

На початку навчального року вчитель інформатики знайомить учнів із структурою сайту ХРЦОЯО, допомагає учням здійснити реєстрацію на пробне тестування та на проходження зовнішнього незалежного оцінювання, про що свідчать записи у класних журналах та отримане повідомлення із сайту ХРЦОЯО на електронну пошту школи.

З метою кращої підготовки учнів до ЗНО з предметів природничо-математичного циклу вчителям МО необхідно:

1. Продовжити роботу щодо впровадження тестових технологій у навчально-виховний процес.

2. Розробити методичні рекомендації та зразки тестових завдань.

3. Вчителю географії Кисиленку В.В. на кожному уроці проводити роботу з географічними та контурними картами.

4. Вчителю математики Андрус Л.М. сформувати базу алгоритмів, правил-орієнтирів, опорних тверджень, організувати їх системне повторення.

5. На уроках геометрії включати в тести більше завдань на готових кресленнях, де учні можуть знаходити геометричні фігури та встановлювати їхні властивості.

6. Вчителю хімії та біології Куциній В.Є. використовувати на уроках таблиці, малюнки, схеми, що сприяютьь кращому запам'ятовуванню матеріалу.

7. Самостійні та контрольні роботи складати із завдань, які створюються на зразок завдань ЗНО.

8. Вчити учнів правильним і найбільш раціональним способам роботи з тестами.

9. Розробити план заходів щодо підготовки учнів до ЗНО з математики

10. Організовувати повторення раніше вивченого матеріалу на уроках за допомогою різних форм і методів. Включати в домашнє завдання приклади і задачі на повторення.

11. Вивчати програму ЗНО. Проводити індивідуальну роботу з тестами з посібників «Тест-контроль». Надавати учням моральну і психологічну підтримку при підготовці до ЗНО. Взяти участь у пробному тестуванні.

12. Провести тестування за завданнями минулих років .

Відповідно до плану внутрішкільного контролю на 2014/2015 навчальний рік з 17 по 20 березня 2015 року була здійснена перевірка учнівських зошитів з математики.

Основними завданнями перевірки було виявити: • відповідність кількості зошитів кількості учнів у класі на момент перевірки;

 • стан зовнішнього вигляду зошитів, підпису титульної сторінки;

 • дотримання єдиного мовного режиму учнями;

 • охайність записів у зошитах;

 • стан виконання домашніх завдань;

 • наявність виконаних видів робіт у зошитах;

 • періодичність та якість перевірки зошитів учителями.

Перевіркою встановлено, що згідно з існуючими вимогами, в учнів 5-6 класів є по два робочих зошити з математики. У 7-11 класах – по 1 зошиту для робіт з алгебри та геометрії. Кількість робочих зошитів на момент перевірки відповідала кількості учнів у класах. В основному зошити обгорнуті, охайні, підписані з дотриманням вимог, пропущені помилки учнями на титульній сторінці виправлені учителями.

Аналіз перевірки робочих зошитів показав, що існує певна система письмових робіт (домашніх та класних). Зміст робіт, їх складність відповідають вимогам навчальних програм. Обсяг і характер домашніх завдань за рівнем складності відповідає змісту вивченого матеріалу в класі. Основними видами класних та домашніх робіт є: вправи, задачі, рівняння, самостійні роботи, рідко тестові завдання (як відкритої, так і закритої форми), передбачені чинними програмами. Приділяється певна увага зовнішньому вигляду зошитів, дотриманню норм єдиного орфографічного режиму. Зошити перевіряються згідно порядку перевірки. Оцінки за ведення зошитів вчителі математики виставляють як в зошитах, так і в журналах. Оцінки в зошитах для контрольних робіт співпадають з оцінками в журналах.

Можна відзначити зошити учнів 5 класу (Гусь М., Пономаренко В., Симоненко М., Локтєвої І., Глинської Є.), 6 класу (Ільїної С., Маляр А., Каштанової К., Ковалевської С.), 8 класу (Стороженко А., Кашиної Ю., Світличного В., Лукієнко К., Болдовської І., Воропаєвої К.), 9 класу (Бондаренко Д., Зозулі М, Кондибайло В., Коц К., Рощупкіної К.), 10 класу (Вахрушевої Д., Кришталь Д, Ткаченко А., Поляшової А.)

Але відзначаються неохайні записи у зошитах учнів 7, 8, 11 класів, які не записують види робіт (класна чи домашня), теми уроків, умови до геометричних задач, креслення геометричних фігур виконують ручкою, іноді без лінійки, часто використовують коректор.

У зошитах для контрольних робіт вчителі проставляють бали за кожну відповідь, виконується робота над помилками, але в деяких учнів робота над помилками відсутня. Дати проведення контрольних робіт у зошитах і в журналах співпадають.

Вчителі методоб’єднання природничо-математичного циклу регулярно, згідно з планом районного відділу освіти, беруть участь у районних семінарах із своїх предметів, підвищуючи тим самим свій професійний рівень. На засіданнях вивчали та обговорювали новинки педагогічної літератури і методичних посібників. Вчителі проводили предметні тижні, відкриті уроки, позакласні заходи, виховуючи в учнях інтерес до своїх предметів, а також з метою профорієнтаційної діяльності.З метою покращення роботи методоб’єднання необхідно: - спланувати тематику засідань на 2015/2016 навчальний рік

 • удосконалювати роботу над індивідуальною науково-методичною темою (проблемою);

 • удосконалювати форми самоосвіти ( поглиблена підготовка уроків, виконання курсових та міжкурсових завдань, заняття на очно-заочних курсах, виступи на семінарах із доповідями, систематичне читання книг та періодичних видань);

 • урізноманітнювати форми роботи МО (взаємовідвідування уроків , взаємоконтроль, групова консультація, дебати, ділові ігри, дискусія, захист авторських проектів і розробок, захист ідей , знахідок, авторських програм і розробок, захист планів МО, ігрове конструювання, інструктивна оперативно-методична нарада, інформаційна оперативно-методична нарада, інтернет-конференція, колективні презентації, колективний підхід, конференції з показом фактичних педагогічних досягнень, конференції з обговорення, книжково-журнальні виставки, майстер-клас, методична рада);

 • проводити більше індивідуальних форм методичної роботи (аналіз, дистанційне навчання, консультація, наставництво, портфоліо, портрет вчителя, індивідуальний план, звіт, презентація, розробка уроку, творча робота, тестування. анкетування);

 • звертати більше уваги на традиційний зміст методичної роботи (методологічна підготовка, підготовка вчителя за окремими методиками, фахова підготовка, психологічна підготовка, загальнокультурна підготовка);

 • надавати перевагу пріоритетним принципам функціонування методичної роботи (діагностичний підхід, системний підхід, цілісність і безперервність практичної діяльності, практична та адресна спрямованість, координація, оптимізація форм і методів навчально-виховної роботи);

 • систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, скласти плани самоосвіти відповідно до методичної проблеми школи;

 • постійно брати участь у виставці-ярмарці педагогічних ідей та технологій, професійних конкурсах;

 • спланувати серію відкритих уроків, позакласних заходів на 2015/2016 навчальний рік;

 • контролювати підготовку робіт вчителів до участі у виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій, інших професійних конкурсах;

 • чітко планувати та неухильно дотримуватися змісту навчальної програми, її вимог до виконання практичного мінімуму, інструктивно-методичних рекомендацій МОНУ щодо вивчення шкільних дисциплін, не допускати перевантаження учнів.

 • підготувати календарне планування з навчальних предметів з урахуванням вимог програми та визначену програмою кількість контрольних робіт, лабораторних і практичних робіт на 2015/2016 навчальний рік;

 • вчителям МО чітко дотримуватись вимог інструктивно-методичних рекомендацій щодо заповнення сторінок журналу;

 • виробити стратегії підготовки учнів до державної підсумкової атестації у наступному навчальному році;

 • заслуховувати про роботу вчителів школи з обдарованими дітьми, практикувати виступи про досвід роботи найрезультативніших з них;

 • залучати обдаровану молодь школи до участі в різноманітних конкурсах, змаганнях, турнірах, контролювати роботу позакласних гуртків.


ІІІ. Завдання методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу на 2015-2016 навчальний рік

1. Здійснювати науково-методичне забезпечення освіти.

2. Забезпечення індивідуально-консультативного підходу до кожного вчителя.

3. Впровадження комп'ютерних технологій в практичну діяльність вчителів природничо-математичного циклу.

4. Підтримка науково-дослідницької роботи вчителів, інноваційних технологій. 1. Графік роботи гуртків

Робота гуртків обумовлена необхідністю якісного покращення навчально-виховного процесу. Вони обиралися учнями для розширення свого загального кругозору, прилученням до нових сфер знання і людської діяльності.

На заняттях гуртків учителі мають змогу більш ефективно працювати як з обдарованими дітьми, так і з тими учнями, яким важко засвоїти навчальний матеріал на уроках.


№ п\п

Назва гуртка

П.І.Б.

вчителя


Кіл-сть

годин


Клас

Кількість

учнів


кабінету


Дні

тижня


1

Гурток "Юний математик"

Андрус Л.М.

1

9,10

12

5

Четвер


2

Біологічний гурток "Черепашка"

Куцина В.Є.

1

6-8

14

7

П’ятниця

Позитивним результатом позаурочної роботи є покращення рівня навчальних досягнень учнів з предметів, призові місця на олімпіадах, участь дітей у різних заходах школи, району.


V. Спільна робота методичного об´єднання вчителів та викладачів університету

Протягом року продовжувати співпрацю вчителів з викладачами курсів за вибором над науково-технічною роботою, підготовкою робіт МАН, підготовкою до участі у конференціях, конкурсах.

№ з/п

Назва заходу

Залучені викладачі університету

Відповідальні

Термін

1

Установчі збори наукового товариства школи

Викладачі курсів за вибором

Андрус Л.М.

Жовтень

2015


2

Консультації з викладачами університету по підготовці робіт МАН до участі у конкурсах.

Викладачі курсів за вибором

Вчителі методичного об´єднання

Протягом року

3

Конференція наукового товариства школи

Викладачі курсів за вибором

Вчителі методичного об´єднання

Грудень

2015VІ. Вивчення, узагальнення, впровадження в практику роботи досягнень науки та педагогічного досвіду


№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Форма реалізації

1

Продовжити роботу щодо запровадження інтерактивних технологій в систему роботи вчителів

Протягом року

Вчителі методичного об´єднання

Рекомендації

2

Заслухати на засіданні інформацію про курсову перепідготовку вчителів

Січень 2016

Андрус Л.М.

Звіт

3

Організувати роботу консалтингової служби «Педагогічний пошук»Жовтень 2015

Вчителі методичного об´єднання

Заходи

4

Проаналізувати портфоліо вчителів, які атестуються на встановлення або підтвердження вищої категорії та педагогічного звання


Березень 2016

Вчителі, які атестовані

Презентація

5

Створити банк даних ППД з проблеми «Впровадження освітнього моніторингу як інформаційно-аналітичної бази щодо проектування інноваційних підходів до створення умов для всебічного розвитку особистості»


Протягом року

Вчителі методичного об´єднання

Картотека

6

Вивчити та узагальнити ППД вчителів, які атестуються на присвоєння педагогічного звання


Відповідно до плану

Вчителі методичного об´єднання

Узагальнений досвід. Картотека

7

Підготувати методичний вісник з проблеми ефективного педагогічного досвіду в школах


Травень

Андрус Л.М..

Методичний вісникVІІ. Підвищення кваліфікаційної, педагогічної майстерності кадрів
Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є такі: формування ключових компетентностей; моніторинг якості освітньої діяльності; упровадження нових технологій навчання й виховання в умовах профілізаціїстаршої школи; самоосвітня діяльність педагога; залучення педагогічних кадрів до творчої роботи. Належна увага приділяється підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів: кожні 5 років вони проходять поглиблену курсову перепідготовку та атестацію.№ п\п


П.І.Б.


вчителя

Предмет

Посада

Освіта


Рік закінчення вуза

Рік попередньої атестації

Кваліфікаційна категоріяРезультати

атестації2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1

Гусь І.М.

Фізика

Директор школи

Вища

2

Андрус Л.М.

Математика

Вчитель математики

Вища

1994

2012

Спеціаліст І категорії

Відповідає раніше присвоєній категорії "спеціаліст І категорії"

+


3

Куцина В.Є.

Хімія, біологія, екологія

Вчитель біології та хімії

Вища

1993

2007

Спеціаліст І категорії

Відповідає раніше присвоєній категорії "спеціаліст І категорії"

4

Лукієнко Л.С.

Економіка

Вчитель історії

Вища

1987
Спеціаліст І категорії

Відповідає раніше присвоєній категорії "спеціаліст І категорії"№ п\п

П.І.Б. вчителя

Предмет

Освіта

Рік закінчення вуза

Рік попередньої перепідготовки

Рік наступної перепідготовки

Термін

1

Гусь І.М.

Фізика

Вища

1982


2

Андрус Л.М.

Математика

Вища

1994

2008

2013
3

Куцина В.Є.

Хімія, біологія, екологія

Вища

1993

2008

2013
4

Лукієнко Л.С.

Економіка

Вища

1987
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал