План роботи методичного об ’ єднанняСкачати 215.5 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір215.5 Kb.
#18771
ТипПлан роботи


Голубівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Новомосковської районної ради

вул. Леніна,17, с. Голубівка, Новомосковського району, Дніпропетровської області, 51230, тел. (05693)53193

E-mail: sndgolubovka@ukr.netЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні методичної ради


Голубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

07 вересня 2012План роботи
методичного обєднання

класних керівників
Голубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
на 2013 – 2014 навчальний рікКерівник методичного об’єднання

Зубрицька М.В.

Новомосковський райво


Науково-методична проблема області

«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

ІV етап - коригуючий

Науково-методична проблема району

«Створення умов креативної освіти для розвитку і реалізації інноваційної особистості»

Науково-методична проблема школи

«Формування творчої особистості школяра в умовах інноваційних освітніх технологій»
Науково-методична проблема ШМО

«Розвиток творчої особистості школяра через творчість вчителя»Пріоритетні напрямки роботи ШМО

 • Втілення в життя української національної ідеї. • Виховання патріота і громадянина. • Усвідомлення належності до народу України. • Вивчення положення класного керівника. Характеристика особистих якостей вчителя. • Вивчення вікових закономірностей розвитку дитини, особливостей психічного розвитку дитини. • Стимулювання розвитку і саморозвитку учня. • Забезпечення розвитку творчих здібностей учнів. • Розвиток творчого уявлення. • Розвиток позитивних мотивів діяльності. • Формування загальнолюдських норм гуманної моралі. • Формування громадянських і духовних цінностей. • Забезпечення психолого-педагогічних умов соціалізації молоді. • Виховання життєвої компетенції учнів. • Втілення громадянського, патріотичного, національного виховання. • Вивчення правових основ виховної діяльності. Конвенція про права дитини. • Виховання почуття поваги до державних символів. • Охоплення зайнятістю важких підлітків. • Забезпечення охорони життя і здоров’я підлітків.


Параметри визначення творчого педагогічного досвіду

 • Актуальність • Оригінальність, новизна • Стабільність результатів • Збалансованість і комплексність результатів • Раціональність витрат часу, зусиль, засобів • Відповідальність реальним можливостям основної кількості вчителів та матеріальної бази школи

Відомості про членів методичного об’єднання

класних керівниківз/п


Прізвище, ім я,

по батьковіОсвіта


Пед.стаж

Кате-горія

Курсова

перепід-готовкаСпеціаль-ність

1

Губа

Людмила


Анатолії-вна

Вища

20

Вища

2009 математи-ка

Вчитель математики, ЗДВР

2

Булава Світлана Олексан-дрівна

Сер. спец.

27

9 роз-ряд

2009 поч. класи

Вчитель початко-вих класів, класний керівник 2 класу

33

3


Бусс Наталія Томасів-на

Вища

31

Вища

2013 поч. класи

Вчитель початко-вих класів, класний керівник

3-А класу4

Безжовча Ірина Вікторівна

Сер. спец.

24

9 роз-ряд

2012 поч. класи

Вчитель початко-вих класів, класний керівник

3-Б класу5

5


Северина Валенти-на Олексіїв-на

Сер. Спец.

36

9 розряд

2009 поч. класи

Вчитель початко-вих класів, класний керівник

4 класу


6

Тацій Ольга Степанів-на

Вища

26

Вища

2013 поч. класи

Вчитель початко-вих класів, класний керівник

1 класу


7

Харлан Катерина Павлівна

Вища

1

Спеціаліст

2010 диплом

Вчитель природоз-навства, класний керівник 5 класу

8

Шибчен-ко Ірина Володи-мирівна

Непо-вна вища

1

8 розряд

1 курс Бердянсь-кий ДПУ

Вчитель хімії, класний керівник

6 А класу9

Северин Лариса Павлівна

Вища

47

Вища

2009 анг. мова

Вчитель англійської мови, класний керівник 6-Б класу

10

Назарен-ко Світлана Федорівна

Вища

24

Вища

2010 історія, правознавство

Вчитель історії, класний керівник 7 класу

11

Вакуліна Лідія Миколаївна

Сер. Спец.

3

9 розряд

2011 бібліоте-кар

Вчитель етики, класний керівник 8 класу

1

12


Дубчак Наталія Володимирівна

Вища

21

Вища

2010 укр. мова, укр.. літ.

Вчитель українсь-кої мови, класний керівник 9-А класу

13


Мала Лариса Миколаївна

Вища

20

Вища

2012 географія, природознавство, економіка, споживчі знання

Вчитель географії, класний керівник 9-Б класу

14

Черногор Антоніна Миколаївна

сер. спеціальна

24

9 розряд

2009 мед. Сан. Підготовка

2012 осн. здор.Вчитель з основ здоров’я, класний керівник 10 класу

15

Данілко Тамара Олексіївна

Вища

27

Вища

2009 заруб. літ., рос. мова

Вчитель світової літературикласний керівник 11 класу

16

Зубриць-ка Марина Валерії-вна

сер. спеціальна

Перший рік

9 розряд

2011 диплом

Керівник ШМО класних керівників вчитель малюван-ня, музики, педагог-організа-тор


Самоосвітня робота класних керівників

над підвищенням рівня їх професійної діяльності


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові


Проблема для самоосвітньої роботи

1

Тацій Ольга Степанівна

Створення сприятливих умов для розвитку здібностей, творчості та розвитку творчих нахилів та талантів

2

Булава Світлана Олексіївна

Ігрові технології як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів.


3

Бусс Наталія Томасівна

Виховання доброти та ввічливості як основних людських чеснот.

4

Безжовча Ірина Вікторівна

Розвиток пізнавальної активності та формування морально-ціннісних взаємин.

5

Северина Валентина Олексіївна

Виховання патріотизму до рідної землі.

6

Харлан Катерина Павлівна

Формування екологічної культури ставлення до природи, як до об'єкта охорони, а не користі.


7

Коненко Тамара Кирилівна

Формування громадянської направленості особистосі, активної життєвої позиції учнів.


8

Северин Лариса Павлівна

Загальнолюдські цінності в духовному розвитку особистості.


9

Назаренко Світлана Федорівна

Допомогати учням обєднанню та формуванню класного колективу.

10

Вакуліна Лідія Миколаївна

Роль особистості класного керівника в розвитку креативних здібностей вихованців.


11

Дубчак Наталія Володимирівна

Педагогічна діагностика сімейного виховання й організації роботи з батьками.

12

Мала Лариса Миколаївна

Виховання громадської свідомості, патріотизму, любові до Батьківщини.


13

Черногор Антоніна Миколаївна

Формування у підлітків навичок здорового способу життя та дбайливого ставлення до свого злоров'я.

14

Данілко Тамара Олексіївна

Роль сімї та школи у вихованні учня, громадянина, патріота.


Тематика засідань МО

з/п

Дата

Тематика засідань

Форма роботи

Відповідальний


Вересень

Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу.

Виступ

Класний керівник 2 класу

Булава С.О.Родина та школа –

складові виховання громадянинаВиступ

Класний керівник 11 класу

Данілко Т.О.

Жовтень

Рефлексивна діяльність учнів на уроках.

Доповідь

Класний керівник Бусс Н.Т.

3- А класВиховання розвиненої правосвідомості ,як важлива складова громадського виховання.

Виступ

Класний керівник 9- Б класу

Мала Л.М.Ставлення до краси в природі і суспільства.

Виступ

Класний керівник 5 класу

Харлан К.П

Січень

Індивідуальний підхід до учнів у виховній роботі

Виступ

Класний керівник 10 класу

Черногор А.М.
«Духовні вартості українців. Козацтво.»

Доповідь

Класний керівник 4 класу

Северина В.О.
Проблеми спілкування в підлітковому віці.

Виступ

Класний керівник 9 - А класу

Дубчак Н.В.


Березень

«Суспільство і сім’я»: сучасні проблеми родинного виховання

Виступ

Класний керівник 8 класу

Вакуліна Л.М.
Моральне виховання сучасного школяра за педагогікою В.О.Сухомлинського

виступ

Класний керівник 6 - Б класу

Северин Л.П.


Травень

Представлення класними керівниками 1-11 класів власних методичних розробок 2012-2013 навчального року

Обмін досвідом

Класні керівники 1-11 класів

Про результати роботи виховання учнів у навчальному році.

Доповідь

Голова МО

Губа Л. А.Психологія підліткового віку

Доповідь

Класний керівник 7 класу Назаренко С.Ф.


Правове виховання та освіта учнів.

Доповідь

Класний керівник 3 -Б класу

Безжовча І.В.
Планування роботи на наступний навчальний рік.

Обговорення


Голова МО

Губа Л. А.
Тематика проведення відкритих виховних заходів

з/п

Назва заходу

Форма проведення

Термін проведення

Вчитель, клас

Коротка анотація

Примітка«Новий рік вже в нашій хаті»

Класне свято

грудень

Тацій О.С., 1 клас

Класно-родинне свято, яке сприятиме зближенню дітей та батьків.


«Новорічне свято»

Родинне свято

Грудень

Булава С.О.,

2 клас


Рольових ігри


«Любим матусям –наші серця»

Класне свято


Березень

Бусс Н.Т., 3-А клас

Колективна творча справа


Свято - рідної мови.

Родинне свято

лютий

Безжовча І.В., 3-Б клас

Колективна творча справа


«Мій рідний край – моя земля»

Відкритий виховний захід

Квітень

Северина В.О., 4 клас

Колективна творча справа


Екологічний брейн-рінг

Відкритий виховний захід

березень

Харлан К.П..,

5 клас


Поглибити знання з екології та біології, навчити учнів самостійно мислити; розвивати інтелектуальні здібності, увагу, культуру спілкування;виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища


Як святкують Новій рік у різних країнах.

Виховна година

грудень

Коненко Т.К.,

6-Аклас


Святкова виховна година (костюмована) про традиції святкування Нового року в різних країнах


«Не скупімось , люди, на добро»

Презентація колективного учнівського проекту

Грудень

Северин Л.П.,

6-Б клас


З нагоди міжнародного дня інвалідів


«200 рр Т.Г.Шевчен-ка»

Вистава за творами

Протягом року

Назаренко С.Ф., 7клас

Ознайомлення учнів з діяльністю Т.Г.Шевченка


«Життя та творчість Т.Г.Шевчен-ка»

Відкритий виховний захід

Березень

Вакуліна Л.М.

8 клас


Показати Т.Г.Шевченка як поета, який глибоко розумів роль художнього слова у формуванні людини


«Умій сказати – умій змовчати»

Відкритий виховний захід

Грудень

Дубчак Н.В., 9-А клас

Година спілкування з метою виховувати в учнів такі риси , як : любов до ближнього,розсудливість,терпеливість, скромність,сприяти розвитку творчих здібностей учнів.


«Україна - європейська держава»

Конференція

Квітень

Мала Л.М., 9-Б клас

Рольова гра


Кажімо більше «чарівних » слів

Тренінг

Листопад

Черногор А.М.

10 клас


Виховувати доброзичливість, повагу , культуру спілкування в повсякденному житті; формувати звичку вживати ввічливі слова – привітання та чемну форму звертання


Поговоримо про щастя

Відкритий виховний захід

Квітень

Данілко Т.О., 11 клас

Відверта розмова з використанням ІКТ, музичних записів

План проведення заходів між засіданнями МО

№ з/п

Назва заходу

Форма проведення

Термін проведення

Вчитель, клас

Коротка анотація

ПриміткаПроект «Видатні люди нашого села»

Презентація проектів

Березень

Булава С.О., 2 клас

Проекти про видатних людей нашого села.


Новорічний карнавал

Свято в класі

грудень

Безжовча І.В., 3-Б клас

До Нового року


Вчимося бути толерантними

Виставка малюнків

листопад

Северин Л.П., 6-Б клас

З нагоди міжнародного дня толерантності


Урочисте вручення документів про базову освіту

Урочисті збори

Червень

Мала Л.М.,

9 – Б класУрочисте вручення документів про базову освіту


«Безпека на дорогах – безпека життя», «Умій цінувати свій час»,

«Твоє майбутнє у твоїх руках», «Життя найбільша цінність - бережи його»Години спілкування

Вересень

Листопад


Січень

Березень


Черногор А.М.,

10 клас


Понукати дітей цінити та піклуватися про своє здоров’я та здоров’я близьких людей


Години спілкування, бесіди, анкетування

Години спілкування, бесіди, анкетування

Протягом року

Данілко Т.О. , 11 клас

Лекції з елементами бесіди, робота в групах, «мікрофон», круглий стіл

Методична розробка чи підбірка матеріалу по проблемній темі класного керівника

№ з/п

Назва

Термін виконання

Вчитель, клас

Коротка анотація

ПриміткаПроект «Моя сім’я»

квітень

Тацій О.С., 1 клас

Проект спрямований на налагодження тісного контакту з родинами учнів, виховання дітей на кращих родинних традиціях.


Ігри на новорічних святах . Добірка.

Грудень

Булава С.О., 2 клас

Ігрові технології


Проект «Подорож лісовою стежиною»

Березень

Бусс Н.Т.,

3 –А класВикористані форми: ознайомлювально-інформаційна, групова. Методи: частково-пошуковий, дослідницький


Підбірка матеріалів «Народні символи України».

Березень

Безжовча І.В., 3 - Б клас

Матеріал використовуватиметься для виховання любові і поваги до старших членів родини - бабусь.


Підбір матеріалу

Січень

Северина В.О., 3 клас

підбір матеріалу


Методичні розробки з екології та підбір матеріалів, на тему глобальні проблеми людства

Протягом року

Харлан К.П., 5 клас

Розширити кругозір учнів, виховувати любов до природи, і бережливе ставлення до навколишнього середовища


Виховання культури поведінки та спілкування дітей

Протягом року

Коненко Т.К., 6 - А клас

Сучасному суспільству вкрай необхідна нова система ціннісно-світоглядних орієнтирів, яке прийде в свідомість дитини через систему освіти і виховання.


Виховання добродійності в контексті методологічних підходів В.О.Сухомлинського

Квітень

Северин Л.П. ,

6 – Б класПідготовка методичних розробок батьківського всеобучу, бесід з учнями, виховних закладів.


Розробки заходів присвячених 200 рр. Т.Г.Шевченка

Протягом року

Назаренко C.Ф., 7клас

Збір матеріалу про життя Т.Г.Шевченка


«Ними гордиться Голубівка » підбірка матеріалів

Жовтень-грудень

Вакуліна Л.М., 8 клас

Виховання поваги до людської праці


Збір матеріалу «Форми та методи роботи класного керівника з батьками учнів»

Протягом року

Дубчак Н.В., 9-А клас

Матеріали про різноманітні форми і методи роботи класного керівника з батьками


Інтелектуальна гра для старшокласників «Видатні вчені України»

Березень

Мала Л.М., 9-Б клас

Розробка проведення інтелектуальної гри за методикою гри «Що? Де?Коли?»


Підбірка матеріалів на виховні години про збереження та зміцнення здоров’я підлітків.

Вересень - жовтень

Черногор А.М., 10 клас

Використання інтерактивних методів навчання


Підбірка матеріалу виховних заходів та класних годин про роль сім’ї та школи у вихованні учня, громадянина, патріота

Протягом року

Данілко Т.О., 11 клас

Використання інтерактивних методів, презентацій, фотовиставок
Виступи на педраду чи нараду

№ з/п

Назва

Термін виконання

Вчитель

ПриміткаСучасні виховні технології в системі роботи класного керівника.

Квітень

Тацій О.С.


«Розвиток інтелектуальних – творчих умінь учнів у навчально-виховному процесі початкової школи»

Грудень

Булава С.О.


«Використання елементів ігрового навчання, як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів»

Грудень

Бусс Н.Т.


«Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів»

Березень

Безжовча І.В.


«Виховання творчої особистості на основі розвитку національної свідомості»

Жовтень

Северина В.О.


П’ятикласники та їх адаптація до процесу навчання

Листопад

Харлан К.П.


Про виховання культури поведінки учнів

Березень

Коненко Т.К.


«Виховання учнів 6 – Б класу за основними критеріями загальнолюдських цінностей в духовному розвитку особистості»

Січень

Северин Л.П.


«Роль особистості вчителя в розвитку креативних здібностей учня»

Лютий

Вакуліна Л.М.


«Особливості виховання учнів різних вікових категорій»
Дубчак Н.В.


«Виховання громадської свідомості як важлива складова громадського виховання»


Червень

Мала Л.М.

Протокол № 1

засідання методобєднання вчителів

від---------------------року

Присутні------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відсутні ( з якої причини )------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порядок денний

1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хід засідання

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Рішення------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Секретар:Голова МО:
Каталог: uploads -> editor -> 2020
2020 -> «Як зберегти здоров’я молодших школярів»
2020 -> Роль родинного виховання
2020 -> С. Голубівка Інноваційне навчання — новий тип організації навчально-виховного процесу
2020 -> Шляхи розвитку креативності
2020 -> Система пізнавальних завдань як засіб формування дієвих природничих знань молодших школярів
2020 -> Екологічне виховання молодших школярів
2020 -> Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області
2020 -> Життя та наукова діяльність Д.І. Менделєєва
2020 -> Урок з читання 4-а клас Тема. Г. Тютюнник
2020 -> Голубівська зош І-ІІІ ступенів

Скачати 215.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка