План роботи методичного кабінету нвк на 2011-2012 н р. № п/пСкачати 439.18 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір439.18 Kb.
#9979
ТипПлан роботи
Додаток 1

Верхняцький навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 - ліцей»
План роботи

методичного кабінету НВК

на 2011-2012 н. р.
п/п

Завдання і зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1

Поповнювати новими формами організаційно-методичної роботи матеріалами, проекції творчого зростання під гаслом «АКМЕологія – шлях до вершини»

Потягом року

Адміністрація
2

Забезпечити багатогранну систему методичної роботи, яка впливатиме на оволодіння педагогічним самоменеджментом

Потягом року

Заступники директора
3

Створити ініціативну творчу групу вчителів з метою побудови моделі нової технології, науково-методичної проблеми, скласти відповідний план роботи

Протягом року квітень

Адміністрація
4

Забезпечити режим функціонування і розвитку системи методичної роботи за допомогою:

 • проведених компонентів педагогічної культури;

 • різноманітних форм підвищення педагогічної компетентності – управління і керівництво професійно-творчим розвитком педагогів

Протягом року

Заступники директора
5

З метою оволодіння стратегією перспективної освіти, самовизначення рівня професійного розвитку усіх складових професійної компетентності, підвищення якості організації методичного простору:

- підвищувати продуктивну мотивацію, професійне зростання, позитивний тип мислення, рівень само менеджментуПостійно

Адміністрація Вчителі НВК
6

Здійснювати дослідницько-експериментальну діяльність використовуючи технологічні модулі:

- програмно-цільового підходу;

- інноваційних технологій;

- моніторингового підходу;

- методу дослідження;

- забезпеченні системності в дослідницько-експериментальної діяльності;

- застосуванні маркетингу інновації;

- створювати систему упровадження педагогічних інновацій у внутрішкільному та зовнішньому просторі;

- формувати дослідницьку культуру педагогічних кадрів;

- активізувати наукової і творчості діяльності педагогів;

- активно використовувати Інтернет;

- розширювати простір маркетингової системи освітніх послуг;

- підвищувати якість та цінність методичної, педагогічної, інтелектуальної продукції7

Здійснювати індивідуально-диференційований, особистісно орієнтований підхід до роботи з педкадрами

Протягом року

Адміністрація
8

Видати наказ по НВК про організацію методичної роботи

вересень

Адміністрація
9

Пошук. Творчість. Успіх.

Продовжити роботу над науково-методичною проблемою «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій»Протягом року

Адміністрація
10

Методичній раді школи визначити і обговорити конкретні форми практичної діяльності вчителів на завершальному етапі роботи над науково-методичною проблемою.

Формування внутрішкільної культури, творення філософії НВК як засіб створення середовища якості різних рівнів навчально-виховного процесудо 10.09.

протягом року
методична рада

Адміністрація11

Науково-практична конференція: - рейтингові системи оцінювання освітньої діяльності учня

Жовтень

Адміністрація
12

Затвердити таку структуру традиційних форм роботи з учителями:

1. Педагогічна рада

2. Методична рада школи;


 1. Нарада при директору;

4. Колективні, групові форми роботи:

- школа перспективного педагогічного досвіду;

- школа професійної адаптації;

- семінар – практикум;

- психолого – педагогічний семінар;

- студія «Навчаючи інших – навчаюся сам»;

- методичні оперативки;

- групові консультації;

- тижні педагогічної майстерності;

- місячник методичної роботи;

- педчитання;

- педконсиліуми;

- шкільні методичні об’єднання;

- творчі групи;

- творчі звіти кафедр.

5. Індивідуальні форми роботи:

- індивідуальні консультації;

- самоосвіта вчителя;

- стажування;

- атестація педкадрів;

- робота з молодими учителями;

- предметні олімпіади;

- наставництво;

- педагогічні виставки;

- індивідуальна робота з учителями.

6. Робота з обдарованими дітьми:

- ТО «Відродження»:

- предметні олімпіади;

- НТУ «Інтелект»

- креатині лабораторії;Вересень до 10.09.


Методична рада
13

На базі методичного кабінету організувати традиційно-інноваційні форми методичної роботи згідно окремих додатків

протягом року

Адміністрація

14

Забезпечити практично-діяльнісну індивідуальну педагогізацію у напрямках:

 • здійснення пошукової, дослідницької, експериментальної, інноваційної діяльності;

 • проектування, моделювання, прогнозування;

- діагностика, моніторинг діяльності педагогічних працівників.

протягом року

Адміністрація, члени методичної ради

15

Обговорити з учителями вимоги до навчального плану, навчальних програм, підручників на 2011-2012 н.р., методичні рекомендації МОН України, Головного управління освіти і науки, відділу освіти Христинівської райдержадміністрації щодо вивчення предметів інваріантної, варіативної складових

До 05.09

вересень


Адміністрація

16

Консультування вчителів з питань планування роботи інноваційної діяльності;

Дотримання нормативних документів МОН України, відділу освіти райдержадміністрації, Головного управління освіти і науки Черкаської обладміністраціїпротягом року

Адміністрація

17

Продовжити роботу по вивченню досвіду роботи учителя географії

Ковальської Н.Я.
протягом року

ЗНВР
18

Поповнити картотеку передового педагогічного досвіду вчителів

вересень,

листопад


Адміністрація
19

Удосконалити модель організації методичної роботи в школі.

- забезпечити участь учителів у проведенні дискустійної трибуни, диспут-клубу;

- методичної наради;

- творчої наукової дискусії;

- салоні творчого спілкування круглого столу;

- педагогічного мостувересень

Голова МО
20

Забезпечити методичні видання:

- творчі портрети;

- методичні бюлетні;

- педстіннівки;

- активну участь вчителів у районній, обласній виставках передових педагогічних технологій;

- конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року, «Зоряний дощ»;

- змістовне і результативне проведення предметних тижнів, олімпіад, конкурсів-захистів МАН;

- місячника методичної роботипротягом року

листопад


грудень – січень

листопад, грудень

листопад – січень

грудень


Адміністрація,

педколектив

керівники МО

ЗНВР, ЗВР

ЗНВР

21

З метою підвищення рівня професійної діяльності педагогів провести марафон педагогічної майстерності:

- конкурс «Учитель – це поклик душі»;

- інтелектуальне-професійне шоу «Профі»


листопад,

грудень


травень

ЗВР, ЗНВР
22

Організувати постійно діючу виставку новинок методичної літератури

протягом року

бібліотекар
23

Презентація досвіду. Захист моделей індивідуальних методик, організацій навчально-пізнавальної діяльності учителями, які атестуються:

1. Пастух Т.В. – учитель світ.літ

2. Попадюк О.В. – учитель укр.мови, укр.літ.

3. Запарована Л.В. – учитель математики

4. Сізікова Т.О. – учитель поч.класів

5. Мишак Л.В.- учитель музикилютий
березеньАдміністрація,

Вчителі, які атестуються


Україна
ВЕРХНЯЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1-ЛІЦЕЙ»
НАКАЗ
03.09.2011 року №126

Про організацію методичної

роботи з педагогічними кадрами

в 2011-2012 навчальному році

Аналіз підсумків 2010-2011 навчального року показав, що педагогічний колектив школи в процесі своєї діяльності в цілому реалізував мету, яка була поставлена на початку навчального року в справі навчання і виховання дітей, результатом чого є ІІІ місце в рейтингу шкіл району.

Науково-методична робота Верхняцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№1 – ліцей» була спрямована на формування інноваційного стилю діяльності кожного педагога, на якісне підвищення рівня та розвиток творчого потенціалу через черговий етап реалізації науково-методичної проблеми «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій», над якою педагогічний колектив працює четвертий рік, Концепцію розвитку НВК, Програму «Якість». У процесі реалізації завдань працювали 8 творчих груп учителів. Вивчався, практично осмислювався й узагальнювався інноваційний досвід роботи вчителів НВК, досліджувався рівень ефективності індивідуальної й колективної науково-методичної роботи із впровадження інноваційних технологій, проводилася відповідна корекція системи професійної взаємодії, забезпечувалося професійне зростання науково-методичного рівня колективу. проводилася робота з опанування комп’ютерною грамотністю.

У 2010-2011 н.р. методична служба НВК працювала за такими формами:

- педагогічна рада;

- нарада при директору;

- методична рада;

- творча група;

- школа становлення педагога;

- школа перспективного педагогічного досвіду;

- студія «Навчаючи інших – навчаюся сам»;

- педагогічний консиліум;

- психолого-педагогічний семінар;

- науково-практична конференція;

- педагогічні читання;

- семінар-практикум;

- соціально-психологічна служба НВК.

Найбільш вдалою була робота педагогічної ради, методичної ради, наради при директору, семінару-практикуму, педагогічного консиліуму, школи становлення педагога, школи ППД, психолого-педагогічного семінару.

Ріст педагогічної майстерності підтвердили й результати атестації: 1 вчитель підвищив, 5 вчителів підтвердили свою кваліфікаційну категорію.

Серед завдань навчального року колективу вдалося в великому обсязі розв'язати питання вдосконалення методичної роботи; організації самоосвітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу; формування комунікативних, інформаційних компетентностей через особистісно зорієнтований, компетентнісний підходи, використовуючи ресурсний підхід при врахуванні принципів наступності, природовідповідності, гуманізму, демократії, «людиноцентризму»; вдосконалення роботи з батьками та організації учнівського самоврядування; контролю за навчально-виховним процесом. Проте, результативність в навчанні не відповідає рівню професійності педагогів.

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», положень програми «Освіта. Україна ХХІ століття», рекомендацій МОН України, районного відділу, на основі висновків щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами в минулому навчальному році, з метою підвищення компетентності педагогічних кадрів, здійснення структурного підходу до вдосконалення праці вчителя, розвитку його творчості згідно вимог модернізації освітянської та управлінської діяльності, вироблення нових підходів до методичного забезпечення навчального процесу, подальшого удосконалення роботи з педагогічними працівниками школи, підвищення рівня методичної роботи
НАКАЗУЮ:
1. Спрямувати методичну роботу у 2011-2012 навчальному році на:

- вивчення нормативних документів про школу: Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Національні доктрини розвитку освіти», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про загальноосвітній заклад», «Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999 – 2012 роках», «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи», «Запобігання дитячій бездоглядності» та програма «Соціального розвитку району», результатом чого має бути підготовка освічених громадян, які є патріотами українського народу, мають внутрішню особисту гідність, духовно-моральні переконання та матеріальні ціннісні орієнтації, добре знають основи наук, технології сучасного виробництва, закономірності функціонування інформаційної сфери та можуть адаптуватися до ринкових умов, особливо в критичних ситуаціях, кризових періодах; оволодіння: методичними і теоретичними основами відповідної області науки (за фахом), сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки; методикою викладання предметові; підвищення рівня управлінської діяльності, загальної культури;

- систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних матеріалів про зміст, форми і методи проведення уроків, факультативних і інших занять позакласної і позашкільної роботи, навчально-виховного процесу в цілому;

- вивчення і застосування на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду; розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів;

- вивчення й аналіз стану якості знань, умінь і практичних навичок учнів, рівня їхньої вихованості; виявлення труднощів у засвоєнні програмного матеріалу;

- забезпечення підвищення результативності навчально-виховного процесу;

- підготовка і проведення заходів, спрямованих на удосконалювання навчально-виховного процесу, підвищення освітнього рівня школярів, їхньої вихованості, надання практичної допомоги педагогам в оволодінні сучасними методами викладання і виховання; підвищення професійної майстерності і психолого-педагогічної підготовки вчителів;

- продовження та узагальнення цільової програми «Якість»;

- з метою забезпечення результативності навчально-виховного процесу розвивати в учнів внутрішню і зовнішню мотивацію учіння, використовувати індивідуальний та диференційований підхід;

- апробувати і використовувати нові освітні технології, різноманітні форми і методи навчання, що активізують навчальний процес, підвищують якість творчо-пізнавальної активності учнів.

1.1. Завершення роботи над науково-методичною проблемою: «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій» та визначення проблеми на наступні роки. (адміністрація, керівник творчої групи).

1.2. Здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педколективу, забезпечення його готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності, вивчення, практичне осмислення й узагальнення інноваційного досвіду роботи учителів НВК (адміністрація, голови м/о, систематично).

1.3. Широке впровадження освітніх інноваційних технологій в навчально-виховний процес та поглиблення науково-теоретичної, професійної підготовки педагогів НВК (члени педколективу, постійно).

1.4. Оновлення форм і методів навчання і виховання відповідно до сучасних вимог освіти (постійно, члени п/колективу).

1.5. Пошук нових форм і змісту безперервного професійного удосконалення педагогів (постійно, члени п/колективу).

1.5.1 Кожному вчителю визначитися з особистою програмою само менеджменту та індивідуального розвитку. (до 15 вересня, члени п/колективу).

1.6. Реалізацію науково-методичної проблеми«Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження передових педагогічних технологій», проблеми виховної системи НВК «Творення системи цінностей громадянина-патріота України в процесі переходу від стратегії формування до стратегії розвитку».

(протягом року, члени п/колективу).

2. З цією метою для керівництва і координації роботи в НВК затвердити такий склад методичної ради:

Пастух Т.В. – голова методичної ради, відповідає за програмне планування навчально-виховного процесу, створює умови для підвищення рівня професійної майстерності педагогів, впровадження в їх діяльність досягнень ППД.

Ковальська Н.Я. – член методичної ради, відповідає за планування навчально-виховного процесу, створює умови для підвищення рівня професійної майстерності, контролює вивчення й аналіз стану навчально-виховного процесу, впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально-виховної роботи вчителів

Денисюк Л.М. – член методичної ради, керує учнівським самоврядуванням, планування і реалізацію системи виховної роботи, розвиток творчих здібностей учнів, створює умови для підвищення рівня професійної майстерності класних керівників, за підготовку вчителів до здійснення інноваційної, дослідницької, дослідно-експериментальної роботи, роботу із здібними та обдарованими учнями.

Остапенко С.Г. – член методичної ради, відповідає за впровадження інноваційного педагогічного досвіду в роботу учителів фізико-математичного циклу.

Сізікова Т.О. - член методичної ради, відповідає за впровадження інноваційного педагогічного досвіду в роботу учителів початкових класів,

Кокудак М.С. - член методичної ради, відповідає за впровадження інноваційного педагогічного досвіду в роботу учителів суспільно-гуманітарного циклу.

Шклярук Л.І. – член методичної ради, відповідає за впровадження інноваційного педагогічного досвіду в роботу учителів природничого циклу.

Покотило Н.Р. – член методичної ради, відповідає за роботу творчої групи «Впровадження сучасних педагогічних технологій навчання».

Волошенко І.М. – член методичної ради, здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, державними установами, громадськими організаціями, забезпечує захист прав дітей у суспільстві, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

Семиволос Л.М. – член методичної ради, планує, розробляє, впроваджує в роботу розвиваючі, корекційні програми навчально-виховної діяльності, сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей.

Гопанюк П.П. - член методичної ради, відповідає за вивчення і впровадження ППД


3. Організувати такі форми методичної роботи:

- педрада;

- нарада при директору;

- методична рада;

- творча група;

- школа становлення педагога;

- школа перспективного педагогічного досвіду;

- студія «Навчаючи інших – навчаюся сам»;

- педагогічний консиліум;

- психолого-педагогічний семінар;

- педагогічні читання;

- семінар-практикум;

- соціально-психологічна служба НВК;

- проблемний семінар.


4. Продовжити роботу предметних МО та призначити керівників:

 • МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу – Кокудак М.С.

 • МО вчителів природничого циклу – Шклярук Л.І.

 • МО вчителів математики, фізики, інформатики – Остапенко С.Г.

 • МО вчителів початкових класів – Сізікова Т.О..

 • МО класних керівників – Денисюк Л.М.

4.1. Затвердити наступні методичні теми роботи м/о вчителів НВК:

 • МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу: «Органічне поєднання засвоєння знань із духовним збагаченням особистості».

 • МО вчителів природничого циклу: «Підвищення рівня знань і вихованості учнів через впровадження інноваційних технологій навчання».

 • МО вчителів математики, фізики, інформатики: «Підвищення рівня знань і вихованості учнів через впровадження інноваційних технологій навчання».

 • МО вчителів початкових класів: «Розвиток пізнавальної активності та самостійності учнів через особистісно орієнтовану навчально-виховну діяльність».

 • МО класних керівників: «Використання інтерактивних технологій в процесі формування системи цінностей громадянина-патріота».

4.2. Головам МО організувати методичну роботу вчителів-предметників з питань:

 • підвищення фахової майстерності

 • контролю за виконанням навчальних програм та навчальної практики

 • ефективності організації роботи вчителів-предметників у системі додаткової освіти.

 • подолання неуспішності

 • розвитку мотивації учнів, використання диференційованого підходу під час організації пізнавальної діяльності учнів

4.3.. Заступнику директора з НВР Пастух Т.В., керівникам МО продовжити консультативно-методичну роботу з адаптивного впровадження інноваційних технологій, зокрема інтерактивних, технології створення ситуації успіху, технології використання творчих завдань, технології навчального проекту, технології проблемного навчання, технології ситуативного моделювання, технології критичного мислення, технології рівневої диференціації, технології креативного розвитку, використання ІКТ.
5. Продовжити роботу над розвитком дослідницької, експериментальної діяльності учнів у НТУ «Інтелект» (керівник Денисюк Л.М.).

5.1.Визначити наступні завдання діяльності НТУ «Інтелект» на 2011-2012 н.р.:

- виявити найбільш обдарованих, здібних учнів у різних галузях науки і розвиток їхніх творчих здібностей,

- залучити учнів до процесу самоосвіти, саморозвитку, ознайомити з методами. прийомами простих наукових досліджень;

- прищепити інтерес до наукової літератури і вміння працювати з книгою;

- надати можливість оволодівати позапрограмним матеріалом;

- активізувати та розширити олімпіадний рух, міжнародне співробітництво, навчання в МАН, медіа-освіту. (заступники директора, керівники секцій, протягом року)

5.2. Керівникам секцій продовжити науково-дослідницьку роботу з учнями, корегуючи їхню діяльність протягом навчального року відповідно до циклограми роботи НТУ «Інтелект», орієнтуючи учнів на практичну значущість обраної теми наукової роботи.

(протягом року)

5.3. ЗВР Денисюк Л.М. організувати конкурс науково-дослідницьких робіт МАН «Інтелект» відповідно до затверджених умов проведення конкурсу на рівні району та нести персональну відповідальність за результативність підготовки учасників МАН.

5.4. Керівникам секцій затвердити перелік тем, рекомендованих ліцеїстам для написання рефератів, науково-дослідницьких робіт, реалізації проектів за замовленням. (вересень, керівники секцій).

5.5. Продовжити співробітництво з ВНЗ.

(протягом року, адміністрація).

5.6. ЗНВР Пастух Т.В. активізувати роботу Школи олімпійського резерву з метою забезпечення росту якісних показників. (протягом року)

6. З метою пропаганди творчих надбань учителів, створення банку педагогічних інновацій, досвіду роботи вчителів, проводити:

- місячник методичної роботи (, грудень, заступники директора);

- предметні тижні (протягом року, заступники директора);

- науково-практичні конференції ( (І , ІІ семестр, адміністрація);

- методичні виставки, творчі звіти, дні відкритих уроків, педагогічні ринги, КТС

(протягом року, адміністрація)

7. Надавати постійну методичну допомогу вчителям, які працюють у 5-х та профільних 10 (технологічний профіль), 11 кл. (біолого-фізичний профіль), 9А (ліцей, природничо-математичний напрям, поглиблене вивчення біології).

(протягом року, адміністрація).

8. Затвердити на засіданні методичної ради плани роботи всіх підрозділів методичної служби. (вересень, голова МР Пастух Т.В.)

9.Заступникам директора Пастух Т.В., Денисюк Л.М. створити необхідні умови для організації роботи методичних підрозділів, систематично надавати консультаційну допомогу їх керівникам.

(протягом року, адміністрація)

10.Організувати й здійснювати системну й планомірну методичну роботу з виховної діяльності.

(за окремими планами, ЗВР Денисюк Л.М.).

11. Узагальнити досвід роботи учителя географії Ковальської Н.Я. (ЗНВР Пастух Т. В.).

11.1. Створити творчу групу по впровадженню досвіду роботи учителя географії Ковальської Н.Я. (травень, ЗНВР)

11.2. Розробити заходи по впровадженню досвіду роботи учителя географії Ковальської Н.Я. (вересень 2012 р. ЗНВР)

12. Затвердити основні завдання організації діяльності НВК, сформульовані в І розділі річного плану роботи та ухвалені на засіданні педради 31.08.2011року.

13. Затвердити як основні завдання організації науково-методичної роботи учителів НВК за структурними підрозділами:  • педагогічна рада (є творчою лабораторією, що досліджує й колегіально вирішує актуальні питання шкільного життя, націлює педагогічний колектив на підвищення якості й ефективності навчально-виховного процесу, стимулює розвиток творчого потенціалу, зростання професійної майстерності вчителів, сприяє демократизації управління);

  • нарада при директору (залучення колективу до розробки і прийняття оптимального рішення з актуальних і найбільш складних проблем, які виникають в організації навчально-виховного процесу);

  • методична рада (виробляє єдину для школи позицію щодо вивчення і застосування у практичній діяльності вчителів найбільш актуальних досягнень науки і передового педагогічного досвіду з метою подальшого удосконалення навчально-виховного процесу )

  • семінару-практикуму (завдання: формування професійної компетентності учителя; мотиваційної теоретичної та практичної готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності; розроблення шляхів підвищення якості навчально-виховного процесу; поглиблення знання педагогів про інноваційні технології;

створення умов для вияву і реалізації творчої індивідуалізації вчителя, його компетентності, професійної майстерності. Відп.ЗНВР Пастух Т.В.)

 • психолого-педагогічного семінару (завдання: підвищити рівень психологічної культури вчителя. Відп. практичний психолог Семиволос Л.В.),

 • педагогічного консиліуму (завдання: вивчення причин неуспішності в навчанні та пошуки шляхів їх подолання, регуляція стосунків у системах: дорослий − дитина, дитина − дитина, дорослий − дорослий, розв’язування конфліктів, виявлення труднощів, проблем індивідуального розвитку особистості та вживання відповідних заходів, розв’язування проблем особистого життя учасників навчально-виховного процесу (дітей, батьків, учителів). Відп. соціальний педагог Волошенко І.М.)

 • соціально-психологічної служби НВК (завдання: оптимізація навчально-виховного процесу, поліпшення психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі; профілактика негативних явищ та пропаганда здорового способу життя; соціально-педагогічний супровід дітей пільгового контингенту; профілактика саморуйнівної поведінки та жорстокого поводження; соціально-педагогічний супровід дітей з особливими потребами; робота з розвитку міжособистісних стосунків; соціально-психологічне забезпечення методичної роботи закладу освіти. (Відп. соціальний педагог Волошенко І.М., практичний психолог Семиволос Л.В.).

 • педагогічні читання (завдання: ознайомлювати педагогів з педагогічними та методичними новинками; підвищувати теоретичний, науково-методичний рівень підготовки вчителів. Відп. Збаращук Н.П.)

 • студії «Навчаючи інших – навчаюся сам» (завдання: активізувати теоретичні та практичні знання вчителів про інноваційні педагогічні технології, методи і форми їх практичного впровадження в навчальну діяльність; сприяти популяризації педагогічних знахідок; розробляти нові ідеї впровадження інтерактивних технологій через практичну діяльність, ознайомлювати педагогів з методами їх реалізації; вивчати, поширювати, впроваджувати передовий педагогічний досвід. Відп. Мишак Л.В.)

 • школа становлення педагога (завдання: сформувати у педагогів готовність до впровадження сучасних педагогічних інноваційних технологій та до ведення експерименту; всіляко сприяти підвищенню рівня методичної та фахової майстерності кожного вчителя; створити умови для розширення світогляду та ерудиції педагогів; формувати бажання та вміння вести партнерський діалог «учитель - учень», «учитель - учитель», «учитель - адміністратор», «учитель - батьки», Прагнення до оволодіння педагогікою співробітництва та співтворчості на принципах компетентнісно орієнтованих методик навчання та виховання. Відп. заступник директора з НВР, ВР та учителі-наставники)

 • школа передового перспективного досвіду (завдання: спрямувати діяльність вчителя до творчості, забезпечення високого рівня самореалізації, професійної майстерності. Відп. Гопанюк П.П.).

 • проблемний семінар (завдання: підвищення професійної компетентності учителів з проблем організації навчально-виховного процесу; надання вчителям кваліфікованої допомоги з теорії та практики освітньої діяльності з метою використання набутого досвіду в роботі. Відп. Ковальська Н.Я.)

 • творчої групи (завдання: ознайомлюватися із надбанням педагогічної і методичної науки та перспективним досвідом з даного питання; провести апробацію інноваційних елементів передового педагогічного досвіду та їх пропаганду серед учителів НВК. Відповідальна Покотило Н.Р.)

14. Затвердити наступну тематику засідань педагогічної ради:


І засідання. Серпень

Педрада-вернісаж думок: «Від самопізнання до самовдосконалення.»

1.1. Стратегічний розвиток освіти в Україні.

1.2.Аналіз НВП минулого року та перспектива роботи НВК на наступний навчальний рік.

1.3.Креативна освіта та навчально-виховний процес.

(Директор НВК)

1.4. Робота колективу НВК щодо інноваційного розвитку навчального закладу. Підвищення професійної майстерності педагогів для забезпечення нових якісних показників.

1.5.Системний моніторинг якості НВП в НВК.

(ЗНВР Пастух Т.В.)

1.6.Перший урок для вчителів: «Серце віддаю дітям».

(Учителі вищої кваліфікаційної категорії)

1.7.Розвиток компетенцій учнів.

1.8.Пріоритети освітнього процесу – розвиток проектних технологій.

(ЗВР Денисюк Л.М.)

2.Стан підготовки до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.

(Директор Ковальська Н.Я., ЗНВР Пастух Т.В.)

3.Затвердження плану роботи на 2011-2012 навчальний рік.ІІ засідання. Жовтень

 1. Стан роботи соціально-психологічної служби щодо охорони дитинства

 2. Стан правового виховання учнів. Стан профілактики правопорушень

 3. Стан здоров’я дітей та стан оздоровлення учнівської молоді.

ІІІ засідання. Листопад

 1. Соціально-педагогічна ефективність базового навчання в школі

 2. Інтерактивний ефект педагогічного впливу на особистість Розвиток педагогічної майстерності вчителя в системі особистісного орієнтованого навчання.

 3. Стан викладання фізики

 4. Стан спільної роботи органів учнівського самоврядування, батьків, учителів по формуванню освітньо індивідуальної траєкторії учнів

ІV засідання. Січень

 1. Стан краєзнавчої роботи в школі. Використання краєзнавчого підходу в процесі викладання дисциплін з основ наук

 2. Виховне середовище школи як показник сформованості внутрішньої культури НВК

 3. Творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів та шаблонів

V засідання. Лютий

 1. Стан роботи колективу НВК з формування позитивного іміджу закладу

 2. Стан розвитку медіа-простору в НВК

 3. Стан виконавчої дисципліни

 4. Стан роботи із зверненнями громадян, всіх суб’єктів навчально-виховного процесу

 5. Участь у виставці ППД.

VІ засідання. Березень

Педрада - творчий звіт: «Досвід і проблеми впровадження сучасних педагогічних технологій у практику роботи педагогічного колективу, в тому числі з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

1.Формування успішної особистості засобами нових освітніх технологій навчання.

1.2.Новий підхід до досягнення якості навчально-виховного процесу через впровадження інноваційних технологій.

1.3.Розвиток творчих здібностей учнів на основі застосування нестандартних форм організації пізнавальної діяльності.

2.Роль потенціалу уроку в розвитку творчих здібностей учнів в умовах особистісного компетентнісного підходу.VІІ засідання. Квітень

1. Стан сформованості систем цінностей

2. Про вибір предметів ДПА.

3. Про допуск 11 класу.

4. Екстернат.

VІІІ засідання. Травень


 1. Перевід учнів 1-4 класів у наступні класи. Нагородження за успіхи у навчанні.

 2. Допуск учнів 9 класу до ДПА.

 3. Формування лілейного класу, вибір предмету поглибленого вивчення в ньому.

 4. Вивчення профілю в 10 класі.

 5. Про випуск учнів 11 класу зі школи.

 6. Про визначення претендентів на нагородження золотою, срібною медалями (10 клас) та свідоцтв з відзнакою (9 клас).

ІХ засідання. Червень

1.Про перевід учнів 5-8, 10 класів у наступні. Нагородження за успіхи у навчанні.

2.Про випуск учнів 9 класу зі школи. Нагородження за успіхи у навчанні.

3.Про визначення претендентів на нагородження золотою, срібною медалями (10 клас) та свідоцтв з відзнакою (9 клас).


15. Забезпечити реалізацію системи допрофільної освіти та профільного навчання.

(протягом року, адміністрація, вчителі НВК)

16.Учителям, які атестуються, підготувати презентацію власних методичних, фахових доробків та представити їх під час творчих звітів учителів.

(за графіком).

17.Практичному психологу Семиволос Л.В.. продовжити консультативно-методичну роботу з питань практичної психології для вчителів, класних керівників, учнів, їхніх батьків.

(протягом року).

18. Класним керівникам, учителям - предметникам, які працюють у 5 класі, організувати свою психолого-педагогічну, методичну діяльність, керуючись завданнями адаптації учнів до навчання у школі ІІ ступеня. (протягом року).

19. Здійснювати належний науковий супровід роботи вчителів відповідно до індивідуальних траєкторій розвитку та організації самоменеджменту.

(адміністрація, протягом року)

20. Заступникам директора, керівникам МО організувати позакласну роботу з предметів, які є складовими МО, методичну роботу – відповідно до річного плану роботи НВК.21. Контроль за виконанням даного наказу та проведенням методичної роботи в НВК делегувати заступникам директора Пастух Т.В, Денисюк Л.М..

План роботи методичної ради

на 2011-2012 н.р.
Зміст і форма роботи

Дата

Відповідальний

ВЕРЕСЕНЬ

1.

Планування роботи МР на 2011-2012 н.р.
Голова МР

2

Розподіл обов’язків між членами методичної ради
Голова МР

3

Про організацію роботи над науково-методичною роботою
Директор, ЗНВР

4

Про організацію роботи з молодими вчителями
ЗНВР

5

Організація роботи з обдарованими дітьми у 2011-2012 н.р.
ЗВР, ЗНВР

6

Про погодження програми факультативних курсів: «Технологія виготовлення м’якої іграшки» (5,6 кл.), «Інформатика» (5,6,7 кл.), «Людина і світ професій» (9Б кл.), «Хореографія» (5,6 кл.), «Рівний-рівному» (10кл.).
ЗНВР

7

Про погодження плану роботи із забезпечення наступності у навчанні і вихованні. Дитячий садок - школа
Адміністрація

8

Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літературиЖОВТЕНЬ

1

Про підготовку учнів до у шкільних і районних олімпіадах
ЗНВР

2

Про організацію конкурсу «Вчитель року»
Адміністрація

3

Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних педагогічних технологій
Директор

4

Про підготовку до атестації вчителів
ЗНВР

5

Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літературиСІЧЕНЬ

1

Аукціон педагогічних ідей

Розвиток педагогічної майстерності вчителя в системі особистісно орієнтованого навчання


Директор

2

Про виконання навчальних програм за І семестр
ЗНВР

3

Моніторинг знань учнів з основ наук за І семестр
ЗНВР

4

Підсумки участі учнів у шкільних, районних олімпіадах, конкурсах, МАН
ЗНВР

5

Про участь учителів у виставці передових педагогічних технологій «Освіта Черкащини-2012»
Адміністрація

6

Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літературиБЕРЕЗЕНЬ

1

Новий підхід до досягнення якості навчально-виховного процесу через впровадження інноваційних технологій
Директор

2

Підготовка учнів до ДПА та ЗНО
ЗНВР

3

Підсумки атестації вчителів
ЗНВР

4

Про підсумки реалізації методичної проблеми НВК
Голова ради

5

Огляд нормативних, директивних документів, новинок методичної літератури
Директор

ТРАВЕНЬ

1

Аналіз методичної роботи за рік
Голова ради

2

Підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік
ЗНВР

3

Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік
Адміністрація

4

Огляд новинок методичної літератури

План роботи

творчої групи вчителів із реалізації науково-методичної проблеми НВК

«Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження передових педагогічних технологій»на 2011 – 2012 н.р.
Проблема творчої групи: «Методи і прийоми розвитку інтелектуально-пізнавальних творчих здібностей учнів».

Мета: впровадження в практику навчальної діяльності педагогічних ідей, методів та прийомів інноваційних освітніх технологій; вивчення та поширення надбань педагогічної і методичної науки, ППД вчителів НВК з даного питання на підсумковому етапі роботи над науково-методичною проблемою.
Шлях до успіху – у творчості

Г.Гессе

з/п

Зміст, тематика роботи

Дата проведення

Відповідальний

Форма проведення

1.

Знайомство із завдання ТГ. Затвердження плану роботи.

Вересень

Керівник ТГ

Виступ, план

2.

Від творчої особистості – до опанування інноваційних технологій
Керівник ТГ

Виступ, круглий стіл

2.1

Ознаки педагогічної творчості
Члени ТГ

Виступи, обмін думками

2.2

Професійна підтримка творчого вчителя і учня
Члени ТГ

Виступи, обмін думками

3.

Методологічні основи міцних знань учнів та рефлексії в процесі навчання
Члени ТГ

Проблемний семінар, виступи
Робота між засіданнями

1. Розробка: • алгоритму професійної підтримки творчого вчителя;

 • структури моделі педагогічної творчості вчителя НВК

2. Майстер-клас «Передай досвід»

Методичні завдання уроку:

- «Роль і місце аналізу й оцінки знань, умінь, навичок у системі навчального процесу» та «Методи контролю, правила й техніка контролю успішності навчальної діяльності учнів».

3. Підготовка до: місячника методичної роботи, науково-практичної конференції, засідання педрадиЧлени ТГ
Члени ТГ


Члени ТГ, керівники МО

Алгоритм
Схема структ. моделі

Відкриті уроки, плани-конспекти самоаналіз, рекомендації


Грудень

1

Індивідуальна компетентність учителя в системі сучасних інноваційних технологій і ППД
Керівник ТГ

Круглий стіл, виступ

Модель творчого зростання вчителя1.1.

Індивідуальна траєкторія розвитку вчителя і учня (самоменеджмент)
Керівник МО

Аналіз змісту плану, рекоменд., програма саморозвитку учня

1.2

Сутність педагогічних ідей учителів НВК
Члени ТГ

Обмін думками

2

Педагогічні проекти у структурі навчання
Члени ТГ керівник МО

Аналіз діялн., рекомендації

3

Стан реалізації Програми «Якість» і перспективи подальшої навчальної діяльності
Члени ТГ

Метод.форум, аналіз діяльн.
Робота між засіданнями

1. Творча лабораторія: - метод проектів в освітній системі НВК

2. Тренінг «Модель сучасного уроку»

Керівник ТГ Члени ТГ

Відкриті уроки, рекомендації
Метод.бюлетень

Лютий

1

Досвід і проблеми впровадження в практику навчальної діяльності педагогічних ідей, інтерактивних методів з метою підвищення якості знань учнів та росту профмайстерності вчителів
Керівник ТГ

Виступ, творчий звіт

1.1

Інтерактивні методи навчання в сучасній освітній діяльності
Члени ТГ

Виступи, обмін думками, рекомендації

1.2

Методи активізації пізнавальної діяльності для розвитку компетентності учня
Члени ТГ

Виступи, рекомендації

2

Виховний і розвивальний потенціал сучасного уроку в системі розвитку творчо-пізнавальних здібностей
Члени ТГ

Виступи, методичні ідеї

3

Мотивація педагогів до ефективної діяльності та професійно-творчого розвитку
Керівник ТГ

Обмін думками, рекомендації
Робота між засіданнями

1. Майстер-клас. Формування мотивацій, прийоми і методи реалізації триєдиної мети уроку

2. Підготовка і участь в обговоренні питань:

- засідання педради (творчий звіт);

- проблемного семінару, проф.-шоу;

- школи методичного активу;

- методичної сесії (атестація)

Члени ТГ

Виступи, обмін думками

Квітень

1

Звіт творчої групи, обговорення результатів роботи над науково-методичною проблемою НВК та індивідуальними проблемами
Керівник ТГ

Члени ТГ


Виступи

творчі звіти2

Узагальнення й систематизація матеріалів, вироблення методичних рекомендацій викладачами НВК
Члени ТГ

Рекомендації

3

Обговорення тематики, мети, завдань, перспективи нової науково-методичної проблеми НВК та ТГ
Члени ТГ

Рекомендації


План роботи педагогічної студії

«Навчаючи інших - навчаюся сам»

на 2011-2012 н.р.
Мета: підвищувати рівень проінформованості педагогів з проблеми впровадження сучасних педагогічних технологій та передового педагогічного досвіду;

- популяризувати інновацій, доробки; навички співпраці, колективного обговорення та спільного розв’язання освітніх завдань і проблем через систему роботи студії «Навчаючи інших - навчаюся сам»Завдання:

 • активізувати теоретичні та практичні знання вчителів про інноваційні педагогічні технології, методи і форми їх практичного впровадження в навчальну діяльність;

 • сприяти популяризації педагогічних знахідок;

 • розробляти нові ідеї впровадження інтерактивних технологій через практичну діяльність, ознайомлювати педагогів з методами їх реалізації;

 • вивчати, поширювати, впроваджувати передовий педагогічний досвід.

Шлях до успіху – у творчості

Г. Гессе

п/п

Зміст і форми роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про викон.

1

Салон творчого спілкування

«Розвиток креативності учнів і педагогів»Вересень

Директор
2

Дискусійна трибуна.

1. Основні моделі й технології навчання «Яким я уявляю сучасний урок»

2. Тренінг «Як навчити учнів учитися?»


Листопад

ЗНВР

психолог

3

Місячник методичної роботи.

1. Марафон педагогічної майстерності.

2. Конкурс «Учитель – це поклик душі»


Грудень

ЗНВР, ЗВР
4

Дискут-клуб.

1. Виховний і розвивальний потенціал уроку.

2. Створення на уроці умов для підвищення пізнавальної активності всіх учнів


Січень

ЗВР

ЗНВР

5

Методична нарада-тренінг

«Інтерактивні методи навчання»Березень

Психолог, ЗНВР
6

Ділова гра.

1. Професійна рефлексія. Проблеми контролю, організації зворотного зв’язку, рефлексії в професійному навчанні.

2. Творча наукова дискусія.

Основне завдання школи ХХІ ст. - виховання творчої особистостіКвітень

Директор
План

роботи проблемного семінару

на 2011-2012 н.р.Мета: підвищити професійну компетентність учителів з проблемних питань організації НВП

Завдання: забезпечити надання вчителю кваліфікованої допомоги з теорії та практики освітньої діяльності з метою використання набутого досвіду в роботі
Замало бути обізнаними у нових ідеях, потрібно знати, де можна використати ці ідеї, вміти ними користуватися, а не лише захоплюватися

М. Фуллан

п/п

Зміст і форми роботи

Форма роботи

Відповідальний

Відмітки про викон.

Жовтень


1.1.

Неадекватність рівнів здібностей учнів рівням їх навченості

Трибуна психолога

ПП
1.2

Як зробити знання міцними

Круглий стіл

Учасники семінару
1.3

Як навчити учнів учитися

Тренінг

Ковальська Н.Я.
Грудень


1

Виховний потенціал уроку

Майстер-клас

Ковальська Н.Я.
2

Розвивальний потенціал уроку

Тренінг
План роботи

психолого-педагогічного семінару

на 2011-2012 н. р.

Мета: підвищити рівень психологічної культури вчителя

Завдання:

 • ознайомити педагогів із сучасними психопрофілактичними підходами та методами захисту емоційного здоров’я вчителя;

 • опанування конструктивних моделей взаємодії, навичок саморегуляції та релаксації;

 • створення можливостей для фахового спілкування;

 • створення передумов для позитивної мотивації загального творчого педагогічного пошуку з проблем розвитку учнів.№ п/п

Зміст і форми роботи

Форма роботи

Відпові-дальний

Відмітки про виконання

Грудень

1

Як правильно навчити неправильну дитину

Психологічний тренінг

Практичний психолог
Лютий

1

Візуалізація як шлях до успішного життя

Психологічний практикум з елементами тренінгу

Практичний психолог


План

роботи семінару-практикуму

на 2011-2012 н.р.


Мета: вивчення і передача педагогічного досвіду

Завдання: знайомство вчителів із широким спектром напрацьованих наукою і практикою педагогічних технологій; розвиток індивідуальних здібностей вчителя, підвищення якості освіти учня

Учитель мусить бути творчим

Дістерверг


п/п

Зміст і форми роботи

Форма роботи

Відповідальний

Відмітки про викон.

Листопад
Технологія розробки індивідуальної освітньої програми учня

Тренінг

Пастух Т.В.
Січень

ІІ засідання
Організація експериментальної роботи в НВК

Методичний альянс

Пастух Т.В

План роботи

Школи передового педагогічного досвіду

на 2011 – 2012 н.р.
Любіть роботу, яку виконуєте, і тоді у вас не буде жодного робочого дня

Конфуцій


Найвища мета освіти – не знання, а вміння їх застосовувати

Г. Скенер


Мета: спрямувати діяльність учителя до творчості, забезпечення високого рівня самореалізації, професійної майстерності

Завдання: створення колективу учителів, який творчо працює; удосконалення й відпрацювання ефективних методик та прогресивних технологій навчання

з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

1.

Творчий калейдоскоп. Розвиток педагогічної майстерності вчителя в системі особистісно орієнтованого навчання

жовтень

Керівник ШППД

2

Методичний форум. Акмеологія – шлях до вершин

листопад

Адміністрація

3

Майстер-клас. Відкриті уроки учителів з вищою кваліфікаційною категорією.

грудень

ЗНВР

4

Круглий стіл «Майстерність співтворчості у співпраці педагогів і учнів»

5

Презентація досвіду. Досвід. Проблеми. Пошук. Впровадження сучасних педагогічних технологій у практику роботи педагогічного колективу

березень

Адміністрація

6

Інтелектуальне шоу «Профі»

травень

Адміністрація

7

Презентація кращих Портфоліо вчителів


Тематика

педагогічних читань

2011-2012 н.р.
п/п

Завдання і зміст роботи

Термін проведення

Форма проведення

Відповідальний

І засідання Гуманна педагогіка. Диференціація навчально-виховного процесу з позиції гуманізму

1

Цілі та завдання гуманного навчально-виховного процесу в сучасній школі

Жовтень

Науково-практична конференція

Адміністрація

2

Становлення та розвиток навчання та виховання на ідеях гуманізму


3

Закономірності і принципи гуманістичного виховання


4

Умови, шляхи і фактори впровадження принципу гуманізму в навчально-виховний процес


5

Сутність гуманізації освіти


ІІ засідання Істинне виховання дитини – у вихованні самих себе

1

Учитель – носій морального ідеалу. Світогляд учителя, роль класичної педагогічної спадщини у становленні учителя

Квітень

Круглий стіл

Адміністрація

2

Урок-відрізок шляху духовного сходження учителя й учня. Як створювати моральне середовище на уроці для виявлення кращих рис дитини


3

Школа – майстерня людяності


4

Як зберегти високий образ учителя у сучасній школі, ставити і вирішувати цілі не виживання, а утвердження і процвітання школи
Каталог: metod
metod -> Технології методичної роботи укладачі
metod -> Виноградова В.Є профілактика та вирішення конфліктів
metod -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів всіх форм навчання напряму
metod -> Навчальний посібник Рокитне 2012 Психологія конфлікту: навчальний посібник/уклад І. А. Пахаленко, Рокитне, 2012
metod -> Красноармійський відділ освіти методичний кабінет адаптація п’ятикласників до навчання в умовах впровадження державного стандарту загальної середньої освіти
metod -> Уведення у методологію науки
metod -> Стратегії особистісно зорієнтованого навчання на уроках світової літератури
metod -> 2 Розділ Робота з обдарованими дітьми як педагогічна проблема

Скачати 439.18 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка