План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №200 комбінованого типу Харківської міської ради»Сторінка3/10
Дата конвертації06.04.2016
Розмір2.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Групова корекційно-розвивальна робота з дітьми проводилась у наступних напрямках:


 • налагодженн відносин дітей з дорослими та однолітками у період адаптації до умов ДНЗ (програма «Сходинки» О.Проценка) – група раннього віку, молодша група;

 • розвиток логічного мислення та уяви (корекційно-розвиваючі заняття з розвитку логічного мислення та уяви) – старші групи.

Індивідуальна корекційно-розвивальна робота з дітьми проводилась у наступних напрямках:

 • адаптація та соціалізація дитини з аутистичним компонентом в умовах дитячого садка;

 • зниження загального рівня тривожності дитини, проработка страхів;

 • налагодження адаптації дитини до умов ДНЗ;

 • проработка агресівних аспектів поведінки.

Робота з обдарованими дітьми. У 2014/2015 н.р. у закладі було виявлено 12 обдарованих дітей (8 дівчаток, 4 хлопчика). З ними проводились наступні заходи: спостереження, дослідження рівня розумового розвитку за методикою Біне-Сімона, діагностика психічних процесів. Були проведені бесіди з батьками обдарованих дітей.

Робота з дітьми пільгового контингенту. Робота з дітьми-переселенцями з Донецької та Луганської області. У 2014/2015 н.р. кількість дітей пільгового контингенту по закладу склала 10 чоловік, з них усі з багатодітних сімей. Кількість переселенців – 13 дітей. З дітьми цих категорій проводились наступні заклади: спостереження, дослідження рівня розумового розвитку, діагностика психічних процесів, дослідження рівня готовності до шкільного навчання, корекційні заняття з розвитку уяви та логічного мислення, корекційно-розвиваючі заняття по налагодженню адаптації. Крім того були проведені бесіди з батьками вихованців цієї категорії.

Консультативно-просвітниницька робота з батьками та вихователями велася під час тематичних виступів і бесід психолога з батьками та вихователями на педрадах та на батьківських зборах.

Взагалі, серед проблем, з якими зверталися батьки за консультацією до практичного психолога, найбільш поширеними були: проблеми поведінки та взаємодії дітей, проблеми адаптації до умов ДНЗ, проблеми дитячої тривожності та агресивності.

Таким чином, робота практичного психолога проводилась на достатньому рівні. Але поряд з тим можна виділити наступні перспективи розвитку психологічної служби закладу на наступний рік:


 • проведення більшого обсягу діагностичної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми середньої та молодших груп;

 • проведення тематичних ділових ігор та тренінгів для вихователів та батьків.


Інформаційні та комунікаційні технології в системі роботи ДНЗ

Одним із актуальних завдань в процесі модернізації дошкільної освіти є питання комп’ютерізації та інформатизації. ДНЗ працював згідно нормативно-правової бази з питань інформатизації: Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» 75/98-ВР», Закону України«Про захист персональних даних» від 01.06.2010  № 2297-VI, Закону України «Про Національну програму інформатизації» 74/98-ВР, Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2011-2015 роки, наказу Департамента освіти Харківської міської ради від 10.01.2012 №6 «Про використання програмного комплексу «Міська освітня мережа» в навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 01.10.2012 №1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси». Також в ДНЗ є в наявності програма інформатизації КЗ «ДНЗ № 200» на 2014/2018 рр.

Питання інформатизації освіти були розглянуті на педрадах («Про затвердження програми інформатизації КЗ «ДНЗ №200» на 2014-2018 навчальні роки» від 29.08.2014 №1, «Про безкоштовні дистанційні курси Інтернет університету інформаційних технологій» від 28.11.2014 №2), виробничих нарадах (від 17.09.2014 №4, від 04.12.2015 №9, від 26.12.2014 №10, від 30.03.2015 №6).

Протягом року успішно функціонував офіційний сайт закладу, що розкривав усі сфери життєдіяльності КЗ «ДНЗ №200». Працівники закладу брали участь в заходах різного рівня щодо підвищення їх ІКТ-компетентності.

Під час проведення співбесіди «Комп’ютерна грамотність педагогів» виявилось, що педагоги стикаються з труднощами при використанні комп’ютера в професійній діяльності, але всі готові підвищувати свій комп’ютерний рівень. Для підвищення ефективності використання ресурсів мережі Інтернет було проведено інтерактивний семінар «Використання ІКТ в освітній діяльності закладу», консультація , «Використання комп’ютерних ігор та вправ на заняттях», «Переваги освітнього процесу з ІКТ», тренінг «Складємо презентацію».

Для батьків були проведена консультація «Сучасний медіа простір та його вплив на розвиток дитини», «Вплив комп’ютера на психіку дитини», надані пам’ятки по безпечному користуванню комп’ютером вдома.

Впровадження ІКТ в освітній простір ДНЗ впродовж року здійснювалось комплексно через різні сфери його життєдіяльності. Протягом навчального року активно використовувались ІКТ в управлінській діяльності ДНЗ:


 • ведення ділової документації;

 • використання електронної пошти, програми Skype тощо;

 • проведення батьківських зборів, нарад;

 • використання Інтернет;

 • функціонування сайту закладу.

Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі:

 • проведення моніторингових процедур з різних аспектів освітньої діяльності;

 • атестація педкадрів;

 • работа педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти.

Упродовж року активно використовувались ІКТ в навчально-виховному процесі:

 • у діяльності психологічної служби ДНЗ;

 • в роботі вихователів груп під час проведення занять, підсумкових занять.

Використання ІКТ в системі освіти ДНЗ дало змогу:

- підвищити ефективність освітнього процесу (заощаджено час на розробку

дидактичних матеріалів, стало презентабельність їх оформлення);


 • удосконалити систему управлінської діяльності в ДНЗ. Завдяки повному використанню ІКТ стало можливим проведення моніторингових процедур з різних аспектів управлінської діяльності: адміністративно-господарської роботи, адміністративно-педагогічної та контрольно-аналітичної діяльності;

 • підвищити рівень роботи методичної служби ДНЗ під час проведення різних форм методичної роботи;

 • підвищити рівень роботи психологічної служби ДНЗ через широке використання моніторингових процедур з різних аспектів її діяльності;

 • удосконалити просвітницьку роботу з батьками через розміщення на сайті ДНЗ інформаційно-практичних матеріалів з різних питань життєдіяльності дітей, проведення Інтернет-консультацій тощо.

Однак, недоліками в роботі ДНЗ з питань інформатизації є:

 • низька ІКТ-компетентність окремих педагогів;

 • недостатня оснащеність ДНЗ комп’ютерною технікою;

 • несистематично поновлюється інформація на офіційному сайті ДНЗ.

Виходячи з вищеназваних недоліків, визначені такі завдання ДНЗ щодо удосконалення роботи з питань інформатизації:

 • подальше розроблення системи організації консультативної методичної підтримки щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів;

 • організація проведення майстер-класів для педагогів ДНЗ з метою пропаганди успішного досвід упровадження ІКТ-технологій в освітній процес;

 • розширення використання ІКТ в роботі з дітьми всіх вікових груп;

 • розширення парку комп’ютерної та оргтехніки в ДНЗ;

 • оновлення і поповнення банку комп’ютерних навчальних програм, дидактичних і методичних матеріалів з використанням ІКТ-технологій у роботі ДНЗ;

 • активізація батьків, педагогів та інших фахівців ДНЗ для створення єдиного інформаційного середовища;

 • систематичне поновлення інформації на офіційному сайті ДНЗ.

Соціально-економічний розвиток ДНЗ

Господарська діяльність здійснювалась відповідно плану роботи закладу. В ДНЗ створені необхідні умови для успішного виконання завдань виховання і розвитку всебічно розвиненої, здорової, соціально-зрілої особистості.

Матеріально-технічна база ДНЗ у задовільному стані. Заклад забезпечений обладнанням, меблями та м’яким інвентарем. Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані майже виконані. Залучення коштів отриманих від благодійних внесків батьків, дозволили проводити заходи, які підтримали матеріальну базу установи.


 • Заміна вікон у спальних кімнатах гр.№ 4,5; вікон групової кімнати гр.№1 ;

 • Заміна 3-х конфорок та 3-х пакетників на плити на харчоблоці;

 • Заміна вікон на пральні і гладильної кімнаті;

 • Проведення дератизації та профілактичних чисток каналізаційних стоків;

 • Підготовка рамки опалення до нового навчального року;

 • Придбання енергозберігаючих та утилізація люмінесцентних ламп;

 • Придбання термометрів для холодильних установок;

 • Укладання договору та оплата послуг муніципальної охорони м. Харкова;

 • Переоформлення технічної документації закладу;

 • Придбання штор, прикрас, декорацій в музичну залу до святкових ранків дітей;

 • Підписка методичної літератури для педагогів;

 • Заправка картриджа та ремонт комп’ютерної техніки;

 • Придбання книг канцелярських та медичних журналів для медичного кабінету;

 • Придбання господарчого інвентарю на харчоблок;

 • Придбання іграшок у всі вікові групи;

 • Проведення заземлення;

 • Проведення заміни посуду в усіх вікових групах;

 • Накриття пісочниць.

У літній період планується:

 • Проведення капітального ремонту спальної кімнати гр.№№ 4,5;

 • Проведення косметичного ремонту на харчоблоці;

 • Проведення ремонту роздягальні гр.№ 2;

 • Продовжити проведення заміни освітлення з ламп розжарювання на енергозберігаючі;

 • Провести передплату на періодичні видання на ІІ півріччя;

 • Оплата послуг муніципальної охорони м. Харкова;

 • Придбання цементу, вапна, фарби для внутрішніх та зовнішніх робіт;

 • Проведення капітального ремонту гладильної кімнати;

 • Проведення планової повірки вогнегасників;

 • Придбання питної води «Аляска» та дезінфікуючого препарату «Хлормисект-люкс».

Протягом навчального року проводилась велика робота щодо створення умов для організації предметно-розвивального середовища. У кожній віковій групі пройшла реорганізація просторово-розвивального ігрового середовища з урахуванням таких основних принципів: динамічності, мобільності, вільного центрування, естетичності в добиранні матеріалів та атрибутів, зв'язку з реальним життям, урахуванням вікових особливостей дітей. У наступному навчальному році необхідно урізноманіти в I молодшій групі куточок ряження, а в інших групах – куточки народознавства та пошуково-експериментальної діяльності.

Санітарний стан приміщень ДНЗ знаходиться у задовільному стані. Ігрові площадки та територія, що прилягає до них, утримуються в чистоті й порядку. Вихователі груп, двірники Гребенюк С.М, Задорожний О.В. та завгосп Волошан В.О. завжди дбають про безпеку дітей та співробітників: обстежують місця для прогулянок, проводять огляд небезпечних місць (східці, віконні рами тощо) у приміщеннях. Помічники вихователів постійно стежать за санітарно-гігієнічним станом у групах. Режим прибирання, провітрювання та кварцування постійно контролювався старшою медичною сестрою Горєловою М.І. Робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам техніки безпеки й охорони праці. Спецодягом були забезпечені всі категорії обслуговуючого персоналу


1.3.Узагальнені висновки щодо здобутків, труднощів, недоліків

у роботі КЗ «ДНЗ №200» у 2014/2015 н.р.
Проводячи аналіз результатів освітньої та методичної роботи, у 2015/2016 н.р. варто запланувати заходи, які будуть спрямовані на підвищення результативності освітньо-виховного процесу в КЗ «ДНЗ №200», збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
II. Пріоритетні завдання на 2015/2016 н.р

Продовжуючи роботу щодо підвищення результативності освітньо-виховного процессу та з погляду на проблеми, які виявилися у минулому навчальному році, колектив КЗ «ДНЗ №200» визначив наступні головні завдання на 2015/2016 навчальний рік:

1.Продовжити роботу над розвитком здоров’язберігаючої компетентності дошкільників шляхом інтеграції валеологоічних знань та основ безпеки життєдіяльності.

2.Сприяти формуванню основ патріотичного виховання дошкільників у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини.3.Підвищення рівня мовленнєвої компетентності дітей шляхом застосування інноваційних форм роботи.

ІІI. Методична робота з кадрами

3.1. Педагогічні радип/п

Порядок денний

Форма обговорення питання

Відпові-

дальний

Відм

про виконання

31.08.2015 Шляхи організації освітньо-виховного процесу КЗ «ДНЗ №200»

у 2015/2016 н.р.

1

Інформація про виконання рішень попередньої педагогічної ради

інформація


завідувач
2

Вибори секретаря педагогічних рад

голосування

завідувач
3

Обговорення та схвалення плану роботи КЗ «ДНЗ №200» на 2015/2016 н.р.

повідомлення

завідувач
4

Стратегічні завдання розвитку дошкільної освіти на 2015/2016 н.р. в контексті інструктивно-методичних рекомендацій МОНУ «Про організацію роботи в ДНЗ у 2015/2016 н.р.»

інформаційне повідомлення

завідувач
5

Підсумки проведення літнього оздоровчого періоду. Аналіз проблем та шляхи їх подолання

інформаційне повідомлення

завідувач
6

Модернізацію освітнього процесу в ДНЗ в умовах інформатизації освіти

доповідь

в/методист
7

Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2015/2016 н.р.

інформаційне повідомлення

в/методист
8

Вибір програми, за якою буде працювати ДНЗ

повідомлення

завідувач,

в/методист


9

Затвердження форм планування освітньо-виховного процесу; розкладу занять та режиму дня вікових груп).

повідомлення

завідувач,

в/методист


10

Затвердження положення та плану роботи творчої групи

повідомлення

в/методист
11

Підсумки конкурсу-огляду на найкращу группу у підготовці до нового навчального року.

підведення підсумків


завідувач
11.2015 Організація безпечного здоровязберігаючого середовища

1

Інформація про виконання рішень попередньої педради.

інформація


завідувач
2

Умови збереження психічного здоров’я дошкільників

доповідь

пр.психолог
3

Організація безпечного харчування дітей

тестування


медсестра
4

Аналіз проблеми: вплив телебачення і комп’ютера на фізичне і психічне здоров’я дітей

педагогічний діалог

вихователі
5

Про результати тематичного вивчення «Забезпечення рухової активності дітей упродовж дня у групах раннього та молодшого дошкільного віку»

довідка

в/методист
6

Формування навичок безпечноної поведінки у дітей

інформаційний кошик

в/методист
02.2016 Виховуємо справжнього патріота

1

Інформація про виконання рішень попередньої педради.

інформація


завідувач
2

Шляхи підвищення рівня патріотичного виховання дітей

педагогічний діалог

вихователі
3

Формування національної свідомості дитини на основі музично-театралізованої діяльності та фольклорного матеріалу

з досвіду роботи

музкерівник
4

Про результати тематичного вивчення «Стан роботи щодо організації патріотичного виховання в групах середнього дошкільного віку»

довідка

в/методист
5

Презентація альбомів «Мій рідний край, моя родина і люба наша Україна»

презентація

в/методист
05.2016 Від якості процесу – до якості результату: надбання проблеми, перспективи навчально-виховної роботи в ДНЗ за навчальний рік

1

Інформація про виконання рішень попередньої педради.

інформація


завідувач
2

Про психологічну готовність дітей до школи.

аналітична інформація

психолог

3

Про результати комплексного вивчення «Розвиток мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку»

довідка

в/методист

4

Складання рекомендацій батькам майбутніх першокласників.

професійна майстерня

в/методист

5

Про організацію освітньої діяльності під час літнього оздоровчого періоду. Затвердження плану роботи на літній період.

методичні рекомендації

завідувач

6

«Доцільне планування – успішна діяльність» - пропозиції вихователів до річного плану роботи на 2016/2017 н.р

педагогічний діалог

вихователі

7

Результати роботи творчої групи

презентація

керівник творчої групи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка