План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №200 комбінованого типу Харківської міської ради»Сторінка2/10
Дата конвертації06.04.2016
Розмір2.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Узагальнені результати визначення рівня компетентності дітей

за освітніми лініями четвертий рік життя (група №4,5)


Освітні лінії

«Мовлення

дитини»


«Дитина у сенсорно-пізнаваль-

ному просторі»«Особистість дитини»

«Дитина у світі культури»

«Дитина в соціумі»

«Дитина у природному довкіллі»

«Гра дитини»Термін оцінювання

І півріччя

23%

37%

30%

23%

34%

23%

33%

ІІ півріччя

51%

63%

47%

42%

48%

47%

56%

Динаміка

28%

26%

17%

19%

14%

24%

23%

Аналіз набуття різних видів компетенцій дітьми молодшого віку (4-го року життя) виявив такі результати: робота вихователя була на достатньому рівні. Так як група молодшого віку поповнилася в цьому навчальному році новими дітьми, які раніше не відвідували дошкільні навчальні заклади, вихователі створювали необхідні умови для розвитку у дітей різних видів компетенцій. Але мовленнєву, пізнавальну компетентність вихованців та реалізацію освітньої лінії «Дитина в світі культури» слід розвивати більш активно. Тому рекомендовано вихователям: • приділяти належну увагу проведенню пальчикових ігор (так як мовленнєвий розвиток тісно пов'язаний з розвитком дрібної моторики м’язів пальців рук) та артикуляційних вправ (ігри-вправи на звуконаслідування, проговорювання чистомовок, заучування малих фольклорних форм тощо);

 • розумне співвідношення між мовленнєвою активністю вихователя і дітей;

 • підносити дитяче сприймання на належний емоційно-образний рівень, вправно організовуючи оцінну діяльність;

 • здійснювати індивідуально-диференційований підхід – уміння бачити в колективі кожну конкретну дитину і враховувати її індивідуальні та статеві особливості.


Узагальнені результати визначення рівня компетентності дітей

за освітніми лініями п’ятий рік життя (група №6)

Освітні лінії

«Мовлення

дитини»


«Дитина у сенсорно-пізнаваль-

ному просторі»«Особистість дитини»

«Дитина у світі культури»

«Дитина в соціумі»

«Дитина у природному довкіллі»

«Гра дитини»Термін оцінювання

І півріччя

48%

50%

50%

50%

48%

49%

55%

ІІ півріччя

67%

77%

73%

67%

67%

64%

73%

Динаміка

+19%

+27%

+23%

+17%

+19%

+17%

+18 %

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей п’ятого року життя, можна зробити висновок, що в 2014/2015 навчальному році збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності різних видів освітніх ліній в високій та в повній мірі, відсутній відсоток дітей у яких не проявляються ці показники. Маючи на меті виховання компетентного дошкільника, педагоги активно застосовували принцип інтеграції не тільки на заняттях, а й в усіх видах життєдіяльності дитини. Але, більше уваги необхідно приділяти розвитку ігрових вмінь і навиків, пізнавальній активності та розвитку мовлення дитини. Для цього необхідно створювати умови, які б сприяли пізнавальній, дослідницькій, експериментальній діяльності дітей. Для ефективності організації пізнавальної діяльності педагогам слід створювати проблемні, пошукові, евристичні ситуації, ініціювати самостійні відкриття дітей, використовувати інтелектуальне співробітництво, колективне розмірковування, спонукати дітей до постановки проблемних запитань, розв’язування винахідницьких завдань, пропонувати дітям виконувати цікаві індивідуально-творчі завдання на ігровому матеріалі тощо.

Узагальнені результати визначення рівня компетентності дітей

за освітніми лініями шостий рік життя (група №2, 3)


Освітні лінії

«Мовлення

дитини»


«Дитина у сенсорно-пізнаваль-

ному просторі»«Особистість дитини»

«Дитина у світі культури»

«Дитина в соціумі»

«Дитина у природному довкіллі»

«Гра дитини»Термін оцінювання

І півріччя

62%

79%

64%

61%

63%

77%

74%

ІІ півріччя

73%

90%

77%

71%

75%

87%

83%

Динаміка

+11%

+11%

+13%

+10%

+12%

+10%

+9 %

Проаналізувавши рівні засвоєння програмових знань дітьми старшого дошкільного віку, можна зробити висновок, що робота вихователів велась на достатньому рівні. Загальні позитивні показники на кінець навчального року дали вагомий приріст, а негативні знизились. Підвищення рівня показників відбулося завдяки використанню таких нових технологій, як педагогіка співробітництва, ТРВЗ.Але мають місце недоліки:

 • недостатній рівень мовленнєвої компетентності;

 • розповіді дітей позбавлені творчості, образної та художньої виразності;

 • недостатня продуктивність образотворчої діяльності дітей (сформованість технічних навичок у малюванні, ліпленні, аплікації).

Підводячи підсумки організації освітньо-виховної роботи з дітьми, слід зазначити такі досягнення:

 • діти свідомо сприймають правила безпечної поведінки вдома, на вулиці, під час відпочинку в екстремальних умовах;

 • виявляють інтерес до різни х видів ігор;

 • пристосовані до нових соціальних умов.

Поряд з певним досягненнями в роботі педагогічного колективу є недоліки:

 • вимагає корекції забезпечення освітньо виховного процесу сучасним дидактичним обладнанням;

 • особливої уваги потребує робота щодо дослідницько – пошукової діяльності;

 • неповною мірою вирішується питання збагачення словника дітей та розвитку зв’язного мовлення.Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Організація роботи з безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу відповідала вимогам Закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002, Закону України «Про пожежну безпеку» від 29.11.1994, постанови Кабінету Міністрів України «Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 25.08.2004 №1112, наказу МОНУ «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» від 31.08.2001 №616, наказу МОЗУ «Положення про медичний огляд працівників певних категорій» від 31.03.1994 №136/345, «Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах» від 28.10.2008 №985, листа МОНУ «Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності» від 26.02.2008 №1/9-101. 

Постійно здійснювався контроль за дотриманням необхідних і безпечних умов праці. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, нарадах при завідувачеві.

Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України № 985 від 28.10.2008. Випадків травматизму виробничого характеру та дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

Упродовж року значна увага приділялася темі ОБЖД: відпрацьовувались дії в створених ситуаціях, сюжетно-рольові ігри, читались художні твори, була організована виставка дитячих малюнків «За безпечне дитинство». В кожній групі обладнано куточки «Протипожежна безпека», «Дорожна безпека», «Особиста безпека дитини». Було проведено розваги «Вогонь – друг, вогонь – ворог!», «Щоб не сталося лиха», «Наш друг - світлофор»; оформлені папки-пересувки з рекомендаціями для батьків щодо безпеки життєдіяльності дітей.

Для батьків проводились заходи агітаційно-пропагандитського характеру з питань надзвичайних ситуацій і захисту від них. Щоквартально батьки під підпис знайомились з пам’ятками про попередження дитячого травматизму, пожежної та особистої безпеки.

В методичному кабінеті була оформлена постійно діюча виставка методичної літератури щодо виховання основ БЖД у дітей. За минулий навчальний рік методичний кабінет поповнився методичною, науково-популярною та художньою літературою, необхідними наочними посібниками й дидактичними іграми.

Підсумком роботи з безпеки життєдіяльності дітей у 2014/2015 н.р.було проведення «Тижня безпеки дитини», який проходив з 25.05.2015 по 29.05.2015. Метою Тижня безпеки було поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя. Кожен день тижня був присвячений певній темі: «Вогонь – друг, вогонь – ворог», «Дорожна абетка», «Дитина серед людей. Один вдома», «Природа – друг, коли ти її знаєш добре».

Протягом тижня в кожній групі було перевірено загальний стан роботи з охорони життя та здоров’я дітей. Перевіркою було виявлено, що робота з даного питання проводиться на достатньому рівні.

Таким чином, робота із питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ проводилась на достатньому рівні. Але в наступному навчальному році з педагогічним коллективом, батьками та дітьми слід більше проводити практичні заняття, тренінги з формування основ компетентності безпечної життєдіяльності.Фізкультурно-оздоровча робота та медичне обслуговування

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Наказу №486 від 21.07.2003 р. Про систему організації фізкультурно – оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно технічних та позашкільних навчальних закладах зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.10.2003 р №90/38 в дошкільному закладі проводиться робота з фізичного розвитку дошкільників, що є першою сходинкою до зміцнення дитячого організму, підвищення його опірності захворюванням. Традиційні заняття є обов’язковими в системі фізкультурно оздоровчої роботи.

У закладі створені необхідні умови для організації фізкультурно-оздоровчої роботи: обладнаний спортивний майданчик, у музичній залі та в групах в наявності спортивні куточки, необхідний інвентар для проведення занять з фізкультури.

Медичне обслуговування в закладі організовано відповідно нормативно-правових документів: Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 14.06.2002 №626, наказу МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, листа МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322 «Про вжиття заходів щодо запобігання виникненню захворюваності на грип A (HINI), наказу МОНмолодьспорту України від 25.11.2011 №1365 «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів», лист МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», розпорядження Харківсьго міського голови Г.А.Кернеса від 27.07.2011 №3282 «Про проведення позачергових профілактичних медичних оглядів».

Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року лікарем-педіатром з дитячої поліклініки № 4 Верещагіною Г.В,. медичною сестрою старшою Горєловою М.І. Медичний персонал забезпечував проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань.

КЗ «ДНЗ №200» має медичний кабінет та ізолятор. Медичний кабінет оснащений відповідно до наказу МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 р. № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», але потребує доукомплектування кисневою подушкою, ношами, таблицею для визначення гостроти зору, шинами, динамометром. Медичний кабінет відповідає санітарно-гігієнічним нормативам за площею та набором приміщень, обладнаний ізолятор на 1 ліжко. В медичному кабінеті в наявності протипедикульозна укладка, укомплектована згідно наказу № 38 МОЗ України про протипедикульозні заходи. Огляд на педикульоз здійснюється один раз на тиждень медичною сестрою.

Наявність медичної документації (журнал реєстрації інфекційних захворювань, історія розвитку дитини, план профілактичних щеплень дітей на 2014/2015 рік, журнал обліку та використання імунобіологічних препаратів, лист реєстрації температурного режиму холодильників, журнал огляду дітей на педикульоз, журнал медичного нагляду дітей та персоналу при реєстрації інфекційних захворювань, наявність відомостей щодо щеплень працівників ДНЗ проти дифтерії, правцю) ведуться своєчасно та в повному обсязі. Ефективності та різноманітності форм роботи з питань зниження рівня захворюваності дітей сприяла співпраця дошкільного закладу та міської дитячої поліклініки № 4.

Джерелом одержання інформації були поглиблені медогляди, співбесіди з батьками для оцінки стану здоров’я дітей.Порівняльний аналіз стану здоров’я дітей

за 2012/2013 н.р., 2013/2014 н.р. та 2014/2015 н.р.


з/п

Диспансеризація

2012/2013 н.р.

2013/2014 н.р.

2014/2015 н.р.

Групи здоровяII група

III група

II група

III група

II група

III група

1

ЧХД (часто воріючи діти)

2

-

-

-

-

-

2

Хірургічна патологія

3

-

1

-

1

-

3

Ортопедична патологія

3

-

4

-

7

-

4

Затримка темпів зросту

-

-

-

-

-

-

5

Захворювання СПС(сечо-полової системи)

5

-

4

-

9

-

6

Захворювання ШКТ(шлунково-кишкового тракту)

1

-

1

-

1

-

7

Захворювання ССС(серцево-судинної системи)

11

-

11

-

14

-

8

ЛОР-патологія

10

-

2

-

9

-

9

ЦНС-патологія(центральна нервова система)

19

-

18

-

27

-

10

Патологія органів зору

3

-

1

-

2

-

11

Алергічний дерматит

6

-

4

-

3

-

12

Захворювання крові(анемія)

1

-

-

-

3

-

13

Віраж.туб.проби

3

-

4

-

3

-
Кількість дітей I групи здоровя

83
93
91
Виходячи з результатів аналізу показників захворюваності можна відмітити, що завдяки покращення діагностики здоров’я дітей та в зв’язку із вступом дітей раннього віку з патологіями значно збільшилась кількість вихованців із захворюваннями сечо-полової системи, серцево-ссудинної системи, ЛОР-патологіями, патологіями нервової системи, захворюваннями крові.

Середні показники відвідування дітьми узагальнені в таблицях:Таблиця 1. Списочний склад дітей

Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Всього

140

148

162

До 3-х років

22

20

24

З 3-х до 6-ти років

118

128

138

Таблиця 2. Відвідування за навчальний рік

Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Всього

75.1%

77,5%

71,8%

До 3-х років

73%

70%

71%

З 3-х до 6-ти років

75.6

79%

72%

Таблиця 3. Середні показники відвідування груп дітьми

Навч.

рік

«Топ-топ»

№1

«Калинка»

№2

«Барвінок»

№3

«Дзвіночки»

№4

«Капітошка»

№5

«Гномики»

№6


2012/

2013


73%

74%

73%

78%

72%

81%

2013/

2014


70%

82%

81%

70%

73%

89%

2014/

2015


71%

80%

79%

58%

63%

87%

Упродовж навчального року педагогами враховувався стан та група здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підбору рухливих ігор, ігор-естафет, систематично проводились загартовуючі заходи. Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до рекомендацій старшої медичної сестри Горєлової М.І. і лікаря Верещагіної А.В.

Систематично вихователем-методистом та медичним персоналом закладу здійснювався медико-педагогічний контроль з метою аналізу готовності функціональних систем дитячого організму до фізичних навантажень, виявлення рівня можливостей серцево-судинної та дихальних систем до фізичних навантажень та фізичної підготовленості дітей за середніми показниками з врахуванням віку та статті дітей. На заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 70% до 85%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, ведеться листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Питання захворюваності та відвідування дітей систематично розглядалися на виробничих нарадах, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям, сонцем і водою, використання часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради «Завдання педагогічного колективу на 2014/2015 н.р.» (№1), «Зміцнення здоров’я дошкільників в сучасних умовах ДНЗ» (№2), «Системний підхід щодо забезпечення наступності і перспективності між ДНЗ і школою» (№4); на консультаціях для вихователів (вересень, листопад), загальних батьківських зборах «Мистецтво взаємодії з батьками» (№1), «Я здоров’я бережу – сам собі допоможу» (№2); виробничих нарадах (12.2014, 02.2015, 04.2015, 05.2015).

Отже, фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі здійснювалася на достатньому рівні. Але для зниження захворюваності дітей в 2015/2016 н.р. необхідно більше приділити загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї. Особливо звернути увагу на проведення оздоровчих заходів, попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності. Доцільним буде проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги.Організація харчування

Невід’ємною частиною збереження здоров’я дітей є раціональне харчування, яке отримують діти у дошкільному навчальному закладі. В 2014/2015 н.р. у ДНЗ організація харчування підпорядковувалась відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; наказу МОЗУ, МОНУ від 01.06.2005 №242/329 «Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 17.04.2006 №298/227; листа МОНУ «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 21.06.2007 №1/9-394; наказу МОНУ «Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів» від 19.06.2007 №515; Закону України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 №142-V; листа МОНУ «Про виконання норм харчування  в ДНЗ» від 19.05.2008 №1/9-323, Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.21994 № 4004 – XII, Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III, Постанови Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них навчальних закладів» від 26.08.2002 № 1243, Постанови Кабінету Міністрів України «про реалізацію ст.28 ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 26.07.2006 № 1023, наказу МОЗУ «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії» від 18.11.2999 № 272, листа МОНУ «Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь» від 08.12.2008 № 1/9-795, СанПіНу 3231-85 від 20.03.1985, спільного наказу МОНУ, МОЗУ «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 № 202/165.

Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування дітей. Відповідальність за організацію харчування дітей в ДНЗ покладено на завідувача та сестру медичну старшу - Горелову Марію Іванівну.

Протягом 2014/2015 н.р. у закладі завідувачем та медичною сестрою старшою здійснювався систематичний контроль за організацією повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей. Продукти харчування та продовольча сировина приймалися до закладу з відповідним пакетом документів, у необхідній кількості з дотриманням умов і термінів зберігання та реалізації продуктів харчування. Завідувачем та медичною сестрою контролювались санітарно-гігієнічні умови комори зі збереження сировини і продуктів; щоденно контролювалася температура у холодильному обладнанні з занесенням даних до відповідного журналу; здійснювався відбір добових проб, які зберігалися на харчоблоці у холодильнику. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

У КЗ «ДНЗ №200» режим харчування організований відповідно до віку дітей. У кожній віковій групі в куточку для батьків є затверджений завідувачем режим дня, а в куточках помічників вихователів та харчоблоку розміщений графік видачі їжі, теж затверджений керівником закладу. Кожного дня в ДНЗ вивішується меню, яке затверджено керівником закладу та підписано сестрою медичною старшою. Завідувач постійно контролює, як в ДНЗ дотримується графік видачі їжі та режим і норми харчування відповідно до віку дітей.

Протягом дня всі вихованці дошкільного закладу забезпечені кип’яченою водою, яка береться на харчоблоці, замінюється в групах - кожні 3 години.

Вся документація з питань організації харчування медичною сестрою Гореловою М.І., завідувачем господарством Волошан В.О. велася своєчасно, якісно.

У дошкільному закладі забезпечено щоденне виконання протиепідемічних заходів щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Так сестрою медичною старшою Гореловою М.І., та завідувачем ДНЗ щоденно проводився контроль за дотриманням виконанням санітарно – гігієнічних умов на харчоблоці і в групах . Аналіз виконання вимог санітарно – гігієнічних правил на харчоблоці показав, що харчоблок забезпечений миючими і чистячими засобами, весь посуд відповідає санітарно - гігієнічним вимогам, промаркований, не пошкоджений. На харчоблоці дотримувались графіків генерального і поточного прибирання. За 2014/2015 н.р. придбано новий спеціальний одяг для кухарів, нові дошки, відра, ємності для сипучих та готової продукції. Кількість та стан посуду харчоблоку відповідає санітарно - гігієнічним вимогам, використовується за призначенням.

Харчоблок має повний набір виробничих приміщень. Дотримується поточність технологічного процесу. Створені належні умови для збереження продуктів харчування. Функціонує система вентиляції. Температурний режим та товарне сусідство дотримується. Контроль за температурним режимом здійснюється щодня. Для розташування кухонного посуду наявні полиці та стелажі. Освітлення харчоблоку відповідає нормативним вимогам. Харчоблок укомплектований усім необхідним технологічним і електричним обладнанням: електроплити, побутові холодильники, м'ясорубки тощо. У закладі проводяться комплексні заходи щодо заміни меблів, придбання нового та ремонту діючого обладнання. Харчоблоки, комори оснащені ваговими приладами і мають акти повірки, які видані Державною випробувальною лабораторією ДП «Харківське регіональний науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Наявні промарковані столи, дошки, ножі. Зберігання інвентарю впорядковане, інвентар використовується за призначенням. Кількість столового та кухонного посуду достатня. На харчоблоці та у групах відсутній кухонний та столовий посуд із заборонених матеріалів.

Медичний персонал закладу проводив систему роботи щодо профілактики ГКІ і харчових отруєнь, ведеться санітарно - просвітницька робота з працівниками закладу та батьками. Питання профілактики ГКІ та харчових отруєнь висвітлювалось на батьківських зборах, інформаційних куточках закладу, проводились індивідуальні бесіди з батьками вихованців. Також з метою запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь в дошкільному закладі проводились протиепідеміологічні заходи.Протягом року раціональне харчування дітей здійснювалось згідно перспективному меню та при наявності продуктів харчування і складалось щоденне меню, згідно картотеки страв затвердженої територіальним органом Державної санітарно епідеміологічної служби.

Порівняльний аналіз виконання натуральних норм харчування

2012/2013 н.р., 2013/2014 н.р та 2014/2015 н.р.


Продукти

Виконання норм %

2012/2013 н.р.

Виконання норм %

2013/2014 н.р.

Виконання норм %

2014/2015 н.р.

Хліб

98

96

98

Крупи

105

109

100

Цукор

98

96

98

Борошно

103

98

99

Картопля

91

85

89

Олія

96

79

82

Сухофрукти

85

89

85

Масло вершкове

62

72

69

М’ясо

89

75

74

Яйце

82

78

86

Риба

52

48

49

Овочі

53

56

60

Молоко

57

52

51

Сир к/м

55

69

55

Сік

38

36

40

Отже, аналіз харчування дітей в 2014/2015 н.р. показав, що норми харчування занижені. Причиною недовиконання норм за основними видами продуктів (м'ясо, молоко, овочі, яйця, риба, сир кисломолочний) є встановлена грошова норма на день у 2013 році – 10 грн, 2014 році - 11 грн., з 01.02.2015 року – 13 грн.

Для приготування страв у ДНЗ наявна картотека, де вказано зміни у складі продуктів та технології приготування страв або повноцінна взаємозаміна страв із збереженням калорійності, що допомагає урізноманітнити та розширити асортимент страв. Асортимент страв корегується в залежності від сезону.

Відповідно до п.1.12 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі розроблено циклічне меню з використанням норм та продуктів підвищеної харчової і біологічної цінності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та з урахуванням грошових норм. У ДНЗ меню було погоджено з райСЕС, в ньому зазначені дата складання, прізвище та посада працівника, яким цей документ був розроблений.

Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування.

У квітні 2015 року у КЗ «ДНЗ №200» проводилася комплексна перевірка УОА та Департаментом освіти Харківської міської ради «Організація харчування». Аналіз результатів вивчення стану організації харчування вихованців у ДНЗ № 200 показав, що рівень організації роботи з даного питання є достатнім.

В травні 2015 року завідувач звітувала перед батьками та громадськістю, у тому числі про організацію харчування вихованців.

В КЗ «ДНЗ №200» постійно виконуються вимоги санітарних правил щодо харчування дітей. В кожній віковій групі та на харчоблоці весь посуд промаркований, дотримується заборона на використання битого посуду та зі сколами тощо.

В дошкільному закладі здійснюється громадський контроль за закладкою продуктів харчування. Члени комісії контролюють питання закладки продуктів харчування на харчоблоці та видачею порційної їжі у группах.

Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках, активно вирішувались на засіданні батьківського комітету, постійно розглядалися на виробничих нарадах та нарадах при завідувачеві.

Діти, яким рекомендовано дієтичне харчування, в дошкільному закладі відсутні.

Вихованцям дошкільного закладу прищеплювались культурно-гігієнічні навички прийому їжі, вміння користуватися столовими приборами та індивідуальними серветками. Перед початком прийому їжі сервірувались столи. Діти знають назви страв, володіють навичками культури харчування

Санітарно-просвітницька робота серед дітей, батьків та працівників здійснювалась відповідно плану роботи. У медичному кабінеті та по групах наявні сучасні інформаційні матеріали з питань здорового способу життя, раціонального харчування та вітамінізації дитячого організму. У всіх групах ознайомлення батьків з матеріалами відбувається під підпис. У КЗ «ДНЗ №200» в наявності сучасні інформаційні стенди з матеріалами, які періодично поновлюються, мають естетичний вигляд та містять інформацію для батьків про дотримання режиму дня вдома, організацію раціонального харчування дітей, вітамінізацію тощо. Сестра медична старша в санбюлетні висвітлює питання профілактики гострих кишкових захворювань, правильної організації харчування та питного режиму, систематично проводить перевірку знань працівників ДНЗ з питань організації харчування.

Соціальний захист дітей

Організація роботи з дітьми пільгового контингенту проводилась згідно нормативно-правовим документам: Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», наказів Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.10.2010 № 1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту», від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильство», від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140» тощо.

Для організації роботи із соціального захисту дітей на початку 2014/2015 н.р. було призначено інспектора з охорони дитинства – Гардаш Л.А., вихователя/методиста (наказ від 31.09.2014 №60), визначено її функціональні обов‘язки. Горбунова О.С., практичний психолог, Гардаш Л.А., громадський інспектор, здійснювали супровід дітей та родин за різними напрямками соціального захисту дошкільників.

У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту. Всього на обліку знаходиться 11 дітей пільгового контингенту – це діти з багатодітних сімей. У 2012/2013 н.р. дітей з багатодітніх сімей було 6, в 2013/2014 н.р. – 7.

На виконання листа Департаменту освіти Харківської міської ради від 06.06.2014 № 1409/02-20/14, листа Міністерства соціальної політики України від 16.05.2014 №4910/0/14-14/025 «Про кількість тимчасово розселених громадян-вимушених переселенців з Донецької і Луганської областей та вирішення їх соціально-побутових проблем» 12 дітей, які виїхали із зони АТО, відвідували наш дошкільний заклад.

На сайті закладу створена сторінка «Соціальний захист» для педагогів та батьків, на якій розміщено матеріали для пільгових категорій. Матеріли щодо соціального захисту дітей використовуються в роботі з педагогами на педрадах (від 28.11.2015 №2, від 26.05.2015 №4), педгодинах, виробничих нарадах (від 24.10.2014 №6, від 14.01.2015 №1).

З метою забезпечення соціально - правових гарантій щодо організації раціонального збалансованого харчування дітей пільгових категорій, відповідно до нормативних організовано пільгове харчування для дітей з багатодітних сімей. З метою забезпечення соціально-правових гарантій щодо організації раціонального збалансованого харчуванням дітей пільгових категорій видано наказ по ДНЗ від 01.09.2014 №61 «Про організацію харчування дітей в 2014/2015 н.р.», від 05.01.2015 №11 «Про пільгове забезпечення дітей раціональним харчуванням». Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів.

Відповідно Закону України «Про охорону дитинства», в ДНЗ постійно ведеться облік дітей пільгових категорій; база оновлюється щоквартально; своєчасно подаються звіти про організацію роботи з дітьми пільгових категорій до управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради.

З метою захисту прав дитини проведено обстеження житлових умов дітей багатодітних сімей, про що складено відповідні акти; у разі потреби надавалась психолого-педагогічна допомога батькам. Діти пільгових категорій отримували 50% знижку на харчування, відвідували безкоштовно гуртки, отримували подарунки до дня святого Миколая.
Наступність ДНЗ та початкової школи

Дошкільний заклад тісно співпрацює із спеціалізованою школою I-III ступенів № 50 Харківської міської ради Харківської області. Реалізація наступності і перспективності між навчальними закладами спрямована на узгодженість питань щодо розвитку, виховання та навчання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу та просвітницької роботи з батьками майбутніх першокласників.

В 2012/2013 н.р. до школи йшли 30 дітей (з 3-х груп), 2013/2014 н.р. – 48 дітей( з 3-х груп), а в 2014/2015 н.р. – 33 дітей (з 2-х груп).

Порівняльний аналіз кількості дітей, які пішли до школи

за 2012/2013 н.р., 2013 /2014 н.р. та 2014/2015 н.р.

Разом з вчителями початкових класів були проведені батьківські збори для батьків майбутніх першокласників за темою «Сучасний портрет дошкільника напередодні його вступу до школи»; проводились бесіди, консультації з питань охорони життя і здоров’я дитини, гармонійного розвитку особистості дошкільника, зміцнення психофізичного розвитку та охорони дітей від надзвичайних ситуацій; Дні відчинених дверей з відвідуванням занять, режимних моментів, свят тощо.

Діти старших груп брали участь у святах: першого дзвоника, прощання з Букварем, останнього дзвоника. Було організовано екскурсії до класних кімнат, шкільної бібліотеки, їдальні, спортивної зали. В старших групах оновлено куточки для батьків «Батькам майбутніх першокласників» (з порадами психолога, лікаря, вчителя початкових класів). В методкабінеті оформлена папка для батьків «Підвищення рівня мотиваційної готовності до навчання в школі».

Але в роботі з наступності двох ланок освіти наявні недоліки: • відсутній аналіз успішності наших випускників у школі;

 • не проводився порівняльний аналіз державних стандартів дошкільної освіти і початкової школи (Базового компонента дошкільної освіти та державного стандарту початкової загальної освіти);

 • не достатньо приділялось уваги у роботі з батьками щодо завищених вимог окремих батьків щодо підготовки їх дітей до школи.

Виходячи з недоліків, пріоритетними завданнями роботи методичної служби щодо забезпечення наступності і перспективності між дошкільним закладом і школою на 2015/2016 н.р. є:

 • вивчення успішності навчання у першому класі випускників ДНЗ;

 • проведення порівняльного аналізу державних стандартів дошкільної освіти і початкової школи;

 • проведення серед батьків роз’яснювальної роботи щодо адекватних вимог до дітей з питань їх підготовки до школи.

У відповідності до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» працівниками закладу систематично проводилась робота з дітьми мікрорайону. Відповідно до наказу управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради від 05.05.2015 №91 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку в 2015 році» та наказу по дошкільному закладу від 13.05.2015 №36 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку в 2015 році» проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу.

Результати обліку звірено з даними дитячої поліклініки №4, на підставі списків складено перспективну мережу на 2014/2015 навчальний рік. Складено та оформлено персоніфікований список, розподілений за роками народження, який оновлюється та доповнюється.

Протягом навчального року проводилася значна робота з дітьми дошкільного віку в межах закріпленої території за КЗ «ДНЗ №200». Це дало можливість педагогам популяризувати та пропагувати серед батьків значущість дошкільної освіти для розвитку дитини й позитивне відношення до вирішення державного завдання обов’язкової дошкільної освіти, створити умови для забезпечення наступності та перспективності дошкільної та початкової ланок, а батькам – можливість вибору якісної освіти.

Інформація про форми здобуття дошкільної освіти

відповідно до закріпленої за ДНЗ № 200 території обслуговування


Роки

народженняВсього дітей

Всього відвідують ДНЗ+НВК

Відсоток охоплення

Всього не відвідують ДНЗ+НВК

2008

(з 01.09.)20

20

100%

0

2009

37

36

97,3%

1

2010

37

37

100%

0

2011

52

48

92,3%

4

2012

38

20

52,6%

8

2013

47

0

0

47

2014

6

0

0

6

Усього

237

161

49,4%

66

Для батьків дітей, неохоплених дошкільною освітою, було розіслано візитки; проводились консультації: «Особливості психологічного розвитку дітей шостого року життя»; «Проблема адаптації дитини до умов шкільного життя»; організовувались дні відкритих дверей з метою ознайомлення з режимними моментами, переглядом занять та свят.

В наступному навчальному році постає ряд завдань перед закладом з питань соціально-педагогічного патронату:

1. Організувати рекламні дні відкритих дверей для жителів мікрорайону.

2. Активізувати роботу консультативного пункту для батьків дітей, які не відвідують ДНЗ.

Робота психологічної служби

Робота практичного психолога Горбунової О.С. у 2014/2015 н.р. проводилась за наступними напрямками: 1. Психологічний супровід адаптації дітей до умов ДНЗ.

 2. Діагностика розумового розвитку розумового розвитку дітей.

 3. Діагностика психічних процесів вихованців ДНЗ.

 4. Діагностика соціально-психологічної готовності дитини до школи.

 5. Робота з обдарованими дітьми.

 6. Робота з дітьми пільгового контингенту. Робота з дітьми-переселенцями з Донецької та Луганської області.

 7. Групова та індивідуальна корекційно-розвивальна робота з дітьми

 8. Консультативно-просвітниницька робота з батьками та вихователями.

Психологічний супровід адаптації дітей до умов ДНЗ проводився з усіма новоприбулими дітьми і складався з діагностичної роботи (метод спостереження); групової корекційно-розвивальної роботи з дітьми групи раннього віку та молодшої групи (програма «Сходинки» О.Проценка); індивідуальної роботи з дітьми, які мали адаптаційні труднощі (в ході роботи були використані методи ігрової терапії та арт-терапії); консультативно-просвітницької роботи з батьками та вихователями (індивідуальної та групової) щодо проблеми адаптації дитини до умов дитячого садку.

Рівень адаптації дітей у 2014/2015 н.р.

Діагностика розумового розвитку розумового розвитку проводилась серед дітей підготовчих груп за методикою Біне-Сімона. За її результатами було виявлено, що інтелектуальний розвиток більшості дітей відповідає паспортному віку і віковим нормам.

Діагностика психічних процесів вихованців ДНЗ проводилась також серед дітей підготовчих груп за наступними методиками:

- «10 слів» за Лурією;

- методика на визначення зорової пам’яті;

- «Коректурна проба»;

- методика на визначення наглядно-дієвого мислення;

- методика на визначення логічного мислення.

У результаті обстеження дітей було виявлено, що найменш розвиненим серед психічних процесів, що були діагностовані, є мислення: наглядно-дієве (39% дітей – низький рівень) та логічне (43% дітей – низький рівень), тому психологом був проведений цикл корекційно-розвиваючих занять, спрямованих на розвиток саме цих психічних прцесів.

У процесі діагностики соціально-психологічної готовності дитини до школи були використані наступні методики та тести: • тест «Кругозір» за Банковим;

 • тест «Словник» за Ю.Гільбухом;

 • методика «Намисто» за Венгером;

 • субтест Керна-Йерасика «Малюнок чоловіка»;

 • тест фізіологічної зрілості дитини «Філіппінський тест».

За результатами обстеження, у якому прийняли участь 30 дітей, виявлено, що 87% дітей – готові до шкільного навчання, а 13% дітей – ще не є готовими до навчання у школі.
Результативність діагностики психологічної готовності дітей

до навчання у 2014/2015 н.р.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка