План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №200 комбінованого типу Харківської міської ради»Сторінка1/10
Дата конвертації06.04.2016
Розмір2.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО

Завідувач дошкільного Начальник управління освіти

навчального закладу №200 адміністрації Дзержинського району

________________ Доценко Л.А. Харківської міської ради

«___» ____________ 2015 року _____________ Ю.Г.Башкірова

«___» ______________ 2015 р.

ПЛАН РОБОТИ

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №200 комбінованого типу Харківської міської ради»

на 2015/2016 навчальний рік

СХВАЛЕНО


педагогічною радою

КЗ «ДНЗ №200»

протокол від 31.08.2015 №1


Зміст

I. Аналіз результатів освітньої та методичної роботи дошкільного навчального закладу за 2014/2015 н.р………………………………………………..4

1.1 Інформаційна картка………………………………………………………………...6

1.2 Аналіз освітнього процесу………….……………………………………………….6

Завдання, що вирішувались…………………………………………………………......6

Методична робота………………………………………………….....……………….....6

Організація та результативність освітнього процесу……………………….…………9

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу………………...14

Фізкультурно-оздоровча робота та медичне обслуговування……………………...15

Організація харчування………………………………………………………………...19

Соціальний захист дітей………………………………………………………………..24

Наступність ДНЗ та початкової школи…………………………….………………...26

Робота психологічної служби………………………………………….………………28

ІКТ в системі роботи ДНЗ…...………………..………………………………………..31

Соціально-економічний розвиток ДНЗ……………………………………………….33

1.3 Узагальнені висновки щодо здобутків, труднощів, недоліків у робоі ДНЗ у 2014/2015 н.р……………………………………………………………………………35

II Пріоритетні завдання на 2015/2016 н.р. …………………………………..…….35

III. Методична робота з кадрами …………………………………………………...36

3.1 Педради……………………………………………………………………………...36

3.2 Підвищення рівня фахової майстерності педагогів……………………………...38

3.3 Семінари, педагогічна м айстерня, круглий стіл, тренінги тощо……………….41

3.4 Курсова підготовка…………………………………………………………………44

3.5 Наставництво……………………………………………………………………….45

3.6 Консультації для педагогів усіх категорій………………………………………..46

3.7 Колективні перегляди………………………………………………………………47

3.8 Робота творчої групи……………………………………………………………….47

3.9 Інші форми роботи щодо удосконалення професійної майстерності педагогів.49 IV. Вивчення стану життєдіяльності дітей ………………………………………..50

4.1 Комплексне вивчення………………………………………………………………50

4.2 Тематичне вивчення………………………………………………………………..50

4.3 Оперативне, вибіркове, попереджувальне вивчення…………………………….51

V. Організаційно-педагогічна робота……...……………………………………….53

5.1 Робота з батьками…………………………………………………………………..53

Загальні батьківські збори……………………………………………………………..53

Групові батьківські збори……………………………………………………………...54

Консультації для батьків……………………………………………………………….56

Школи для батьків……………………………………………………………………...57

Дні відчинених дверей…………………………………………………………………58

Тематичні виставки, конкурси творчих робіт батьків та дітей……………………..58

5.2 Взаємодія ДНЗ із початковою школою…………………………………………...58

5.3 Робота з дітьми, які не відвідують ДНЗ, та їх батьками…………………………61

5.4 Безпека життєдіяльності дітей…………………………………………………….64

5.5 Фізкультурно-оздоровча робота…………………………………………………...68

5.6 Соціальний захист та правооосвітня робота з дітьми……………………………71

VI. Робота методичного кабінету……………………………………………………74

6.1 Організаційно-методична робота………………………………………………….74

6.2 Поширення перспективного педагогічного досвіду…………………………......78

6.3 Впровадження інноваційних технологій………………………………………….79

6.4 Заходи з питань ІКТ в системі освіти……………………………………………..79

VII. Адміністративно-господарська діяльність…………………………………...80

7.1 План адміністративно-господарчої роботи……………………………………….80

7.2 Виробничі наради ……………………………………………………..…………...85

7.3 Загальні збори колективу ……………………………………………..…………...87VIII. Додатки

Додаток 1. Медична робота (+організація харчування)……………….……...……..89

Додаток 2. Навчальний план…………………………………………………………. 93

Додаток 3. Розклад занять та гуртків на тиждень...…………………..……………...99

Додаток 4. План проведення свят та розваг……………………………………….. 102


І.Аналіз результатів освітньої та методичної роботи

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

200 комбінованого типу Харківської міської ради»за 2014/ 2015 навчальний рік


  1. Інформаційна картка

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №200 комбінованого типу Харківської міської ради» знаходиться за адресою: м. Харків, вул.О.Яроша, 25-а., електронна адреса: dnz200@kharkivosvita.net.ua.

Протягом 2014/2015 н.р. освітній процес в КЗ «ДНЗ №200» здійснювався за програмою виховання та навчання дітей від двох до сьоми років «Дитина» відповідно до вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

Відомості

Показники

1

Повна назва закладу

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №200 комбінованого типу Харківської міської ради»

2

Адреса, телефон, email

м.Харків, вул.Отакара Яроша, 25-а,

тел.340-24-43, dnz200@kharkivosvita.net.ua3

ПІБ завідувача

Доценко Людмила Анатоліївна

4

Державна атестація (дата, результати)

27.01.2009 року КЗ «ДНЗ №00» атестовано із загальним рівнем Кз = 60,49, що відповідає достатньому рівні.

5

Кількість вихованців

162

6

Кількість груп

6

Із них: раннього віку

1

дошкільного віку

5

7

Режим роботи груп:

9 год

1


10,5 год

2

12 год

3

8

Мова навчання

українська – 5 груп;

російська – 1 група9

Всього працівників:

29

педагогічний персонал

12

обслуговуючий персонал

17

Протягом навчального року працювало 6 груп:

 • 1 група раннього віку (група № 1),

 • 2 групи молодшого віку – 4-й рік життя (група № 4, 5 ),

 • 1 група середнього віку - 5-й рік життя (група № 6),

 • 2 групи старшого віку – 6-й рік життя (групи № 2, 3).

У ДНЗ 1 група санаторного типу для дітей із хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання (група №5, 4-й р.ж).

КЗ «ДНЗ №200» повністю укомплектований педагогічними кадрами.Склад педагогічного колективуз/п

Категорія педпрацівників

Всього педпрацівників

1.

Завідувач

1

2.

Вихователь-методист

1

3.

Вихователі

8

4.

Музичні керівники

1

5.

Практичний психолог

1
Усього

12


Освітній рівень педагогічного колективу

Вища фахова

Вища не за фахом

Середня спеціальна

Доценко Л.А.

Гардаш Л.А.

Швець Н.П.
Горбунова О.С.Богданова Л.П.Кінаш Т.Ю.Шинкаренко Л.М.КачорМ.І.


Стадник А.І.Кравчук І.А.Гула О.О.Новикова Н.Л.

1.2.Аналіз освітнього процесу

Завдання, що вирішувались

Минулого навчального року КЗ «ДНЗ №200» визначив наступні пріоритетні завдання так:

1.Впровадження ефективних здоров’язберігаючих технологій для формування у дошкільників уявлень про здоровий спосіб життя, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки;

2.Сприяння розвитку морально-духовних якостей дошкільника, навичок спілкування як важливих чинників соціалізації особистості.

3 Продовження роботи з питання наступності і перспективності між дошкільною і початковою освітою відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Організація методичної роботи

Методична робота закладу здійснювалась відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, наказу  МОНУ  «Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу від 09.11.2010 №1070, наказу по ДНЗ від 01.09.2014 № 73 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у дошкільному навчальному закладі у 2014/2015 н.р.».

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад», «Освіта України», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Пожежна безпека».

З метою створення умов для успішної соціально-психологічної адаптації молодих педагогів практикується така форма роботи як наставництво. Вихователь Гула О.О. була наставников у вихователя Кінаш Т.Ю., Швець Н.П. – наставник у Качор М.І. Молоді педагоги Качор М.І., Кінаш Т.Ю. отримали дієву практичну допомогу з усіх складних питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодим педагогом дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення якості педагогічного процесу, сприяла зростанню фахової майстерності.

Виявленню рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванню їх творчої активності сприяла атестація, яка була проведена до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2014/2015 н.р.було атестовано завідувача Доценко Л.А. (керівник відповідає займаній посаді). Вихователь Кравчук І.А. підтвердила відповідність раніше присвоєнному 9-ому тарифному розряду). Вихователю Шинкаренко Л.М. присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії».

Порівняльний аналіз кваліфікаційного рівня педагогів

за 2012/2013 н.р., 2013 /2014 н.р. та 2014/2015 н.р.

З метою реалізації річних завдань закладу та підвищення педагогічної майстерності педагогів були сплановані та успішно проведено упродовж навчального року такі форми методичної роботи: • педради, які відзначались актуальністю та педагогічною доцільністю тематики, інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Цікаво і змістовно були проведені педради «Завдання педагогічного колективу на 2014/2015 н.р.», «Зміцнення здоров’я дошкільників в умовах ДНЗ», «Розвиваємо дитину в соціумі», «Системний підхід щодо забезпечення наступності і перспективності між ДНЗ і школою», під час яких були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи: робота в мікрогрупах, професійна майстерня, практична робота в командах, моделювання, презентації ідей, інформаційного та практичного матеріалу за програмою «Дитина».

 • семінари: інтерактивний семінар «Удосконалення педагогічної компетентності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій»; семінари-практикуми «Організація освітнього процесу в ДНЗ позицій партнерської взаємодії педагогів і дошкільників», «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності»; спільний семінар-практикум з вчителями ХСШ №50 «Готовність дитини до шкільного навчання;

 • колективні перегляди: «У світі казки» - реалізація освітньої лінії «Особистість дитини» (вихователь молодшої групи №4 Гула О.О.), «Вчимося, граючись» реалізація освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (вихователь середньої групи №6 Швець Н.П.), «Чарівна квітка емоцій» - реалізація освітньої лінії «Дитина в соціумі» (вихователь старшої групи №3 Стадник А.І.);

 • групові та індивідуальні консультації.

Слід відмітити, що педагоги поглиблено працюють за індивідуальними темами, підвищуючи свій професійний рівень.

з/п

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Богданова Л.П.

Художньо-естетичний розвиток дітей засобами музичної діяльності.

2

Горбунова О.С.

Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі.

3

Гула О.О.

Пізнавати світ розумом і серцем

4

Швець Н.П.

Вплив використання методів ТРВЗ на розвиток життєвої компетенції дітей дошкільного віку.

5

Кінаш Т.Ю.

Робота з дітьми раннього дошкільного віку в адаптаційний період.

6

Кравчук І.А.

Логіко-математичний розвиток дошкільників за допомогою паличок Кюізенера

7

Шинкаренко Л.М.

Формування і розвиток мовленнєвих навичок через пальчкові ігри у дітей дошкільного віку

8

Качор М.І.

Валеологічне виховання

9

Стадник А.І.

Формування емоційної сфери дошкільників – основна передумова гармонійного розвитку особистості

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу педагоги ведуть «Щоденник із підвищення професійного рівня».

Окрім самоосвіти в ДНЗ використовувались й інші форми підвищення науково-теоретичного рівня педагогів: відвідування районних методичних об’єднань, педагогічних майстерень, майстер-класів на базі ДНЗ району, вивчення прогресивного педагогічного досвіду з актуальних проблем дошкільної освіти засобами Інтернет-ресурсів.

Ініціативу, творчість, здатність до новаторства педагоги реалізували у своїй творчій роботі, яка була представлена на XXI обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій. Робота «Формування гуманістичних цінностей дітей в контексті сучасної етичної культури» була відзначена дипломом II ступеню.

Упродовж року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

Вся ділова документація ДНЗ велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог.

Проведення методичних заходів допомогло колективу на належному рівні реалізувати головні завдання річного плану роботи, але в організації роботи виикали певні недоліки: • недостатньо активна участь в районних заходах окремих педагогів;

 • не систематично оформлювались результати праці під час роботи педагогів над індивідуальною науково-методичною темою;

 • оформлення деяких матеріалів не відповідало Інструкції з діловодства в ДНЗ.

Виходячи з цього, пріоритетними завданнями вдосконалення роботи методичної служби на 2015/2016 н.р. є забезпечення мотиваційних умов по залученню педагогів до участі в районних і обласних методичних заходах.

Організація та результативність освітнього процесу

У 2014/2015 н.р. в КЗ «ДНЗ №200» навчально-виховний процес здійснювався відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України №1/11-1177 від 08.12.2010 р.).

В процесі організації освітньо-виховної роботи педагоги використовували інноваційні методики:


з/п

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Кінаш Т.Ю.

Технологія саморозвитку (за технологією М.Монтессорі)

2

Гула О.О.

Використання підходів спадщини досвіду В.О. Сухомлинського у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу

3

Швець Н.П.

Технологія розвитку творчої особистості» (за технологією Г.Альтшуллер)

4

Кравчук І.А.

Методика розвитку логіко-математичних уявлень у дітей» (за методикою Х.Кюізенера)

З метою підвищення якості освітнього процесу було проведено два тематичних вивчення: «Реалізація освітньої лінії «Особистість дитини» в групах молодшого дошкільного віку» (листопад 2014 року), «Реалізація освітньої лінії «Дитина в соціумі» (лютий 2015 року) та одне комплексне «Стан навчально-виховного процесу в старших групах» (травень 2015 року). Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені в довідках із зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень за результатами вивчення. Результати вивчень були оголошені на педагогічних радах закладу.

Встановлення рівня засвоєння вихованцями інваріантної частини змісту дошкільної освіти відповідно до Базового компонента дошкільної освіти здійснювалося двічі на рік (на початку та в кінці навчального року).

Узагальнені результати визначення рівня компетентності дітей

за освітніми лініями третій рік життя (группа №1)


Освітні лінії

«Мовлення

дитини»


«Дитина у сенсорно-пізнаваль-

ному просторі»«Особистість дитини»

«Дитина у світі культури»

«Дитина в соціумі»

«Дитина у природному довкіллі»

«Гра дитини»Термін оцінювання

І півріччя

17%

23%

27%

21%

17%

27%

21 %

ІІ півріччя

27%

40%

43%

40%

27%

52%

42%

Динаміка

+ 10 %

+ 17 %

+ 16 %

+ 19 %

+ 10 %

+ 25 %

+ 22 %

Аналіз результатів дітей засвідчує, що їх загальні позитивні дали вагомий приріст, а негативні – знизились, що свідчить про ефективність навчально-виховної роботи з дітьми протягом року. Але вихователям слід більше приділяти увагу мовленнєвому розвитку дітей та реалізації освітньої лінії «Дитина в соціумі». Також налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка